Handbok i återbetalning och ersättning: Twin Jet

AirHelpAirlines
T7

Blev du drabbad av försenade och inställda flyg av Twin Jet? I så fall kan du vara berättigad till upp till 600 € per person.

Enligt Twin Jets senaste punktlighetsprestation var det 110 flygavgångar under 24 timmar varav 37.27% avgick i tid.

Avgångsflygplats

Ankomstflygplats

Kontrollera ersättning

eller

Skanna streckkoden på ditt boardingkortLadda upp boardingkort

Alla flygbolag

Alla länder

Ingen vinst, ingen avgift


Twin Jet: Flygförseningar idag

Hur många flyg var försenade idag?

  • Vår senaste data visar att 0 Twin Jet flyg var försenade med 3 timmar eller mer under en 24 timmars period.

  • Av inrikesflyg var 0 försenade med över 3 timmar. Den siffran var 0.00% för internationella flygningar.

  • Passagerare som anländer till sin destination mer än 3 timmar för sent kan ha rätt till ersättning. Kontrollera ditt flyg.

Ersättning för försenade flyg med Twin Jet

När du tvingas vänta på försenade flyg med Twin Jet kan det vara värt att kontrollera om du har rätt till ersättning för din tid. Om Twin Jet bär ansvaret för förseningen säger EU:s förordning att passagerare har rätt till upp till 600 € per person när de blir försenade med 3 timmar eller mer.

När du kräver ersättning för flygförseningar kontrollerar Twin Jet vid vilken tid planet anlände till den slutliga destinationen. Det beror på att när det gäller krav på ersättning för flygförseningar är det den tid du anlände som är viktig, inte avgångstiden. AirHelp äger en av de mest omfattande databaserna med flygstatistik som finns, så vi kan alltid bestyrka ersättningskravet Twin Jet med den exakta förseningstiden.

Undantag:
Flygbolag som Twin Jet behöver inte betala ut ersättning om det finns en extern anledning till förseningen. Det innebär att förseningar orsakade av dåligt väder, en incident på flygplatsen eller strejker hos flygledningen inte är berättigade till ersättning. Sådana situationer kallas extraordinära omständigheter.

Du kan lära dig mer om vad som ingår och vad som inte gör det på vår sida om ersättning för försenat flyg.

Försenat eller inställt flyg med Twin Jet? Ta reda på om du har rätt till upp till 600 € i ersättning

Alla flygbolag

Alla länder

Ingen vinst, ingen avgift


Twin Jet: Inställda flyg idag

Hur många Twin Jet flyg ställdes in idag?

  • De senaste uppgifterna visar att Twin Jet har haft 0 avgångar inom 24 timmar.

  • 0.00% av inrikesflygen och 0.00% av internationella flygen har ställts in.

  • Har ditt flyg ställts in med mindre än 14 dagars varsel från det planerade avresedatumet? Då kan du ha rätt till ersättning upp till 600 €. Kolla här.

Kompensation för Inställt Flyg Twin Jet

I händelse av ett inställt flyg på Twin Jet är de europeiska lagarna om flygpassagerares rättigheter tydliga: Twin Jet måste erbjuda dig alternativ transport för att komma till din destination, eller en återbetalning om du föredrar det.

Om du fick ett meddelande om avbokning mindre än 14 dagar före avresan kan du dessutom ha rätt till ersättning upp till 600 € per person.

När Twin Jet ställer in flygningar försöker företaget i allmänhet att boka om passagerarna direkt till ett annat flyg utan extra kostnad. Du kan begära andra ändringar om det alternativa flyg som erbjuds inte fungerar för dig eller om du inte längre vill genomföra resan.

Om Twin Jet kan boka ett nytt flyg för dig som landar vid en liknande tidpunkt som ditt ursprungliga flyg, behöver företaget inte betala någon kompensation. Detta är enligt regelverket, eftersom du då kommer att anlända till din destination med minimala avbrott i dina planer. I många fall har dock passagerare vars flyg ställs in i sista minuten rätt att kräva ersättning från Twin Jet.

Allt detta gäller såvida inte orsaken till förseningen var en händelse som Twin Jet inte kunde påverka, t.ex. dåliga väderförhållanden eller en olycka på flygplatsen. Dessa händelser faller inom begreppet extraordinära omständigheter.

Läs mer om din rätt till kompensation för ett inställt flyg här.

Begär upp till 600 € i ersättning om du har ett flyg som försenats, ställts in eller överbokats de senaste tre åren.

Alla flygbolag

Alla länder

Ingen vinst, ingen avgift


Ersättning för flyg och flygpassagerares rättigheter

Eftersom Twin Jet har sitt huvudkontor inom EU omfattas nästan alla flygningar som de erbjuder av (EG) nr 261, en av världens mest omfattande lagar om flygpassagerares rättigheter.

Förordningen (EG) nr 261 ger passagerarna rätt att kräva ersättning när flyget är försenat, inställt eller överbokat, om de inte själva bär ansvar för felet. Passagerare kan också göra anspråk på tidigare flygningar. Ofta kan du fortfarande göra anspråk på flygresor från de senaste 3 åren.

Vilka Twin Jet flygresor täcks av (EG) nr 261?

Omfattas av (EG) nr 261
Flyg som avgår från EU:s flygplatserJa
Flyg som anländer till EU:s flygplatserJa

Hur Mycket Kompensation med Twin Jet?

SträckaErsättning
Under 1 500 km Upp till 250 € per person
Över 1 500 km och inom EU Upp till 400 € per person
Mellan 1 500–3 500 km Upp till 400 € per person
Över 3 500 km Upp till 600 € per person

Tabellen visar värden i € som de specifieras enligt (EG) nr 261

Som med alla lagar finns det undantag och särskilda omständigheter som kan påverka varje specifikt ärende, inklusive hur mycket ersättning som kan utkrävas. AirHelp gör det enkelt att kontrollera din möjliga ersättning här.

Flygstatistik: förseningar och inställda flyg av Twin Jet

Punktlighet av Twin Jet (24 timmar):

Alla flyg: 110
Flygningar i tid: 41
Punktlighet: Ungefär 37.27% av alla flygningar var i tid
Stora förseningar (mer än 3 timmar): 0
Inställda flyg: 0

Antalet flygningar som visas är en uppskattning baserad på interna databaser och databaser från tredje part.

Låt AirHelp kräva ersättning åt dig

Alla flygbolag

Alla länder

Ingen vinst, ingen avgift


AirHelp har setts i:

Aftonbladet logoDagens Nyheter logoExpressen logoGöteborgs-Posten logo

AirHelp är del av APRA (Association of Passenger Rights Advocates) vars uppdrag är att främja och skydda passagerares rättigheter.

Copyright © 2024 AirHelp

Kontrollera ersättning

Alla flygbolag