Prawa pasażera linii lotniczych unijny formularz skargi

Nic tak nie jest w stanie pokrzyżować planów podróży, jak nieoczekiwany przestój na lotnisku lub odwołany lot. Jeżeli w ciągu ostatnich trzech lat Twój lot został w jakikolwiek sposób zakłócony, jako pasażer masz prawo do odszkodowania w wysokości nawet do 600 EUR.

Na terenie krajów Unii Europejskiej jesteś w pełni chroniony Rozporządzeniem WE 261/2004 wydanym przez Parlament Europejski i Radę, które przewiduje rekompensaty dla pasażerów wypłacane przez linie lotnicze. Jak powinna wyglądać reklamacja do przewoźnika, która umożliwi Ci ubieganie się o odszkodowanie? Sprawdź!

Lotnisko początkowe

Lotnisko docelowe

Sprawdź odszkodowanie

lub

Zeskanuj kod kreskowy karty pokładowejPrześlij kartę pokładową

Wszystkie linie

Wszystkie państwa

Nie wygrywasz, nie płacisz


Poznaj swoje prawa pasażera i ubiegaj się o rekompensatę

Gdy chodzi o prawa pasażera linii lotniczych unijny formularz skargi jest jednym z najważniejszych dokumentów umożliwiających egzekwowanie tych uprawnień. W naszym serwisie znajdziesz najważniejsze informacje i wskazówki, które pomogą Ci skutecznie zyskać należny Ci ekwiwalent za wszelkie niedogodności związane z przelotem. W przypadku określonych naruszeń unijnego Rozporządzenia (WE) nr 261/2004 masz bowiem pełne prawo wniesienia skargi na przewoźnika lotniczego. Reklamacja może obejmować odwołanie lotu, rażące opóźnienie lub odmówienie przyjęcia Cię na pokład samolotu.

Skargę w pierwszej kolejności powinieneś skierować bezpośrednio do przewoźnika. W formularzu obowiązkowo zawrzyj rodzaj skargi bądź zdarzenia oraz adnotację, czy przewoźnik lotniczy udzielił Ci informacji o prawach pasażera. Ważnymi informacjami są również odpowiedzi, czy otrzymałeś stosowną pomoc wraz z ewentualnym zwrotem kosztów i rekompensat w innej postaci. Kolejnymi istotnymi wzmiankami jest wskazanie powodów odwołania lub opóźnienia lotu, o których dowiedziałeś się od personelu linii lotniczych, a także to, kiedy dowiedziałeś się o zaistniałej sytuacji. W formularzu skargi zawrzyj wszelkie dane osobowe pasażera oraz ewentualnego pełnomocnika w Twojej sprawie.

Do przesyłanej skargi dołącz kopię reklamacji skierowanej do przewoźnika lotniczego, odpowiedź przewoźnika na reklamację pasażera (jeżeli została udzielona) oraz potwierdzenie rezerwacji na dany lot. Formularz skargi podpisz i prześlij pod adres siedziby linii lotniczych bądź właściwego krajowego organu wykonawczego. Formularz najlepiej prześlij listem poleconym, a w przypadku przekazania go pocztą elektroniczną, nie zapomnij o podpisie kwalifikowanym. Pamiętaj o zachowaniu kopii.

AirHelp jest tutaj, aby pomóc Ci w uzyskaniu odszkodowania za opóźnienia lub odwołania lotów. Dowiedz się do czego możesz mieć prawo.

Wszystkie linie

Wszystkie państwa

Nie wygrywasz, nie płacisz


O AirHelp

AirHelp jest największą na świecie organizacją zajmującą się prawami pasażerów linii lotniczych, która pomaga pasażerom w uzyskaniu odszkodowania za opóźnione, odwołane lub przepełnione loty

Sprawiamy, że dochodzenie odszkodowania jest łatwe i bezstresowe. Niezależnie od tego, czy nie masz pewności co do swoich praw, brakuje Ci czasu, czy po prostu chcesz, aby ekspert zajął się twoimi roszczeniami za Ciebie, AirHelp może pomóc Ci uzyskać to, co należycie należne.

Działamy na zasadzie "no win, no fee", więc możesz sprawdzić czy przysługuje Ci odszkodowanie bez żadnego ryzyka.


Uzyskanie odszkodowania za opóźnione lub odwołane loty

Skąd wiesz, kiedy powinieneś ubiegać się o odszkodowanie za opóźniony lub odwołany lot? Chociaż prawo może być skomplikowane, jesteśmy tutaj, aby to wytłumaczyć:

Opóźnione loty: możesz ubiegać się o odszkodowanie, jeżeli Twój lot przybył na miejsce docelowe z opóźnieniem 3 godziny lub więcej.
Anulowane loty : możesz kwalifikować się do rekompensaty, jeśli Twój lot został odwołany na mniej niż 14 dni przed jego wylotem.
Odmowa przyjęcia na pokład : przysługuje Ci odszkodowanie za każdym razem, gdy dostaniesz odmowę przyjęcia na pokład bez własnej winy - o ile dobrowolnie nie zrezygnowałeś z podróży.

Należy pamiętać, że w przypadku nadzwyczajnych okoliczności linie lotnicze nie są zobowiązane do wypłaty odszkodowania. Przykłady nadzwyczajnych okoliczności obejmują złą pogodę, ograniczenia podróży i strajki kontroli ruchu lotniczego. Chociaż takie sytuacje powodują opóźnienia i odwołania, linia lotnicza nie ponosi winy, więc nie można oczekiwać, że zaoferuje odszkodowanie.

Pamiętaj, że są to europejskie przepisy dotyczące lotów i dlatego mają zastosowanie wyłącznie do lotów rozpoczynających się na lotnisku w UE lub lotów lądujących na terenie UE, obsługiwane przez europejskie linie lotnicze. Poniższa tabela wyjaśnia, które loty są objęte Rozporządzeniem:

Ubiegaj się do €600 odszkodowania, jeżeli Twój lot był opóźniony, odwołany lub przepełniony w ciągu ostatnich 3 lat.

Wszystkie linie

Wszystkie państwa

Nie wygrywasz, nie płacisz


Jaka kwota odszkodowania?

DystansOdszkodowanie
Wszystkie loty poniżej 1,500 kmDo €250 na pasażera
Loty na terenie UE powyżej 1,500 kmDo €400 na pasażera
Loty poza granicami UE pomiędzy 1,500 - 3,500 kmDo €400 na pasażera
Loty poza granicami UE powyżej 3,500 kmDo €600 na pasażera

Tabela pokazuje wartości w € jak zostało to wyszczególnione w Rozporządzeniu EC 261

W niektórych okolicznościach kwota rekompensaty może różnić się od standardowych kwot pokazanych powyżej. Najprostszym sposobem, aby dowiedzieć się, jaka kwota Ci przysługuje, jest Sprawdzenie kwoty odszkodowania.


Co zrobić, jeżeli Twój lot został opóźniony lub odwołany

Co powinieneś zrobić w przypadku opóźnienia lub odwołania lotu:

  • Zatrzymaj kartę pokładową i inne dokumenty podróży.
  • Zapytaj, dlaczego lot był opóźniony lub odwołany.
  • Poproś o jedzenie, napoje, a jeśli to konieczne, bezpłatny transport i zakwaterowanie w hotelu.
  • Jeśli miałeś odwołany lot, poproś o lot zastępczy lub zwrot pieniędzy.
  • Zachowaj wszystkie potwierdzenia wszelkich dodatkowych wydatków, w tym te za jedzenie, odzież itp.
  • Uważaj, aby nie podpisywać żadnych dokumentów ani nie przyjmować voucherów, które wymagać będą zrzeczenia się swoich praw do odszkodowania.

Pozwól AirHelp uzyskać Twoje odszkodowanie

Wszystkie linie

Wszystkie państwa

Nie wygrywasz, nie płacisz


O AirHelp pisano w:

Money.pl logoTokFM logoOnet.pl logoWyborcza logo

AirHelp należy do Stowarzyszenia Rzeczników Praw Pasażera (APRA), którego zadaniem jest ochrona praw pasażerów linii lotniczych i upowszechnianie wiedzy na ich temat.

Copyright © 2024 AirHelp

Sprawdź odszkodowanie

Wszystkie linie