Reklamacje lotnicze

Odpowiedź na to pytanie może być wyłącznie twierdząca. Opóźniony albo odwołany lot może dostarczyć wielu nieprzyjemnych wrażeń, wprowadzić zamęt w planie podróży, a czasem też wiązać się z kosztami, jakie musisz ponieść nie ze swojej winy. Pozytywne rozpatrzenie reklamacji może skutkować wypłatą przez przewoźnika odszkodowania i pokryciem nieprzewidzianych kosztów związanych z zakłóceniami lotu, co chociaż w pewnej mierze zrekompensuje Ci stres i poniesione straty. Kwota, jaką możesz otrzymać, waha się w przedziale od 250 do 600 EUR. Warto także zaznaczyć, że prawa pasażera są egzekwowane na mocy Rozporządzenia WE 261, które w takich sytuacjach przewiduje wiele korzyści dla pasażera.

Lotnisko początkowe

Lotnisko docelowe

Sprawdź odszkodowanie

lub

Zeskanuj kod kreskowy karty pokładowejPrześlij kartę pokładową

Wszystkie linie

Wszystkie państwa

Nie wygrywasz, nie płacisz


Czy warto składać reklamację do linii lotniczych?

Istnieją trzy główne sytuacje, w których możesz wnieść reklamacje lotnicze. Pierwszą jest overbooking, czyli odmowa wstępu na pokład, powodowana zwykle brakiem miejsc w samolocie. Drugą jest opóźnienie lotu przekraczające 3 godziny. Reklamację możesz także wystosować w przypadku, kiedy Twój lot został anulowany, a przewoźnik nie zaproponował Ci w określonym przedziale czasowym połączenia alternatywnego lub nie poinformował Cię o odwołaniu lotu co najmniej 14 dni przed podróżą.

W każdej z tych okoliczności warto wysłać do linii lotniczych pisemną reklamację. Najlepiej dokonać tego drogą mailową lub pocztą. Dlaczego? Ponieważ wówczas masz potwierdzenie wysłania wiadomości. W jej treści opisz szczegółowo, na czym polegało zakłócenie lotu i podaj przyczynę zaistnienia sytuacji, o której poinformowali Cię członkowie załogi lub pracownicy portu lotniczego. Dołącz także kserokopię lub skan dokumentu z numerem rezerwacji lotu.

Jeśli sprawa dotyczy opóźnienia samolotu, wskaż rzeczywisty i planowany czas przylotu do miejsca docelowego. Decyzją Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości za czas przylotu uznaje się godzinę, w której pasażerowie mogli opuścić pokład, nie zaś moment, w którym samolot znalazł się na płycie lotniska. Jeżeli połączenie realizowały linie lotnicze zarejestrowane w Polsce, musisz złożyć reklamację w czasie nieprzekraczającym 12 miesięcy od zaistnienia sytuacji. Przewoźnik ma 30 dni na rozpatrzenie Twojej sprawy.

AirHelp jest tutaj, aby pomóc Ci w uzyskaniu odszkodowania za opóźnienia lub odwołania lotów. Dowiedz się do czego możesz mieć prawo.

Wszystkie linie

Wszystkie państwa

Nie wygrywasz, nie płacisz


O AirHelp

AirHelp jest największą na świecie organizacją zajmującą się prawami pasażerów linii lotniczych, która pomaga pasażerom w uzyskaniu odszkodowania za opóźnione, odwołane lub przepełnione loty

Sprawiamy, że dochodzenie odszkodowania jest łatwe i bezstresowe. Niezależnie od tego, czy nie masz pewności co do swoich praw, brakuje Ci czasu, czy po prostu chcesz, aby ekspert zajął się twoimi roszczeniami za Ciebie, AirHelp może pomóc Ci uzyskać to, co należycie należne.

Działamy na zasadzie "no win, no fee", więc możesz sprawdzić czy przysługuje Ci odszkodowanie bez żadnego ryzyka.


Uzyskanie odszkodowania za opóźnione lub odwołane loty

Skąd wiesz, kiedy powinieneś ubiegać się o odszkodowanie za opóźniony lub odwołany lot? Chociaż prawo może być skomplikowane, jesteśmy tutaj, aby to wytłumaczyć:

Opóźnione loty: możesz ubiegać się o odszkodowanie, jeżeli Twój lot przybył na miejsce docelowe z opóźnieniem 3 godziny lub więcej.
Anulowane loty : możesz kwalifikować się do rekompensaty, jeśli Twój lot został odwołany na mniej niż 14 dni przed jego wylotem.
Odmowa przyjęcia na pokład : przysługuje Ci odszkodowanie za każdym razem, gdy dostaniesz odmowę przyjęcia na pokład bez własnej winy - o ile dobrowolnie nie zrezygnowałeś z podróży.

Należy pamiętać, że w przypadku nadzwyczajnych okoliczności linie lotnicze nie są zobowiązane do wypłaty odszkodowania. Przykłady nadzwyczajnych okoliczności obejmują złą pogodę, ograniczenia podróży i strajki kontroli ruchu lotniczego. Chociaż takie sytuacje powodują opóźnienia i odwołania, linia lotnicza nie ponosi winy, więc nie można oczekiwać, że zaoferuje odszkodowanie.

Pamiętaj, że są to europejskie przepisy dotyczące lotów i dlatego mają zastosowanie wyłącznie do lotów rozpoczynających się na lotnisku w UE lub lotów lądujących na terenie UE, obsługiwane przez europejskie linie lotnicze. Poniższa tabela wyjaśnia, które loty są objęte Rozporządzeniem:

Ubiegaj się do €600 odszkodowania, jeżeli Twój lot był opóźniony, odwołany lub przepełniony w ciągu ostatnich 3 lat.

Wszystkie linie

Wszystkie państwa

Nie wygrywasz, nie płacisz


Jaka kwota odszkodowania?

DystansOdszkodowanie
Wszystkie loty poniżej 1,500 kmDo €250 na pasażera
Loty na terenie UE powyżej 1,500 kmDo €400 na pasażera
Loty poza granicami UE pomiędzy 1,500 - 3,500 kmDo €400 na pasażera
Loty poza granicami UE powyżej 3,500 kmDo €600 na pasażera

Tabela pokazuje wartości w € jak zostało to wyszczególnione w Rozporządzeniu EC 261

W niektórych okolicznościach kwota rekompensaty może różnić się od standardowych kwot pokazanych powyżej. Najprostszym sposobem, aby dowiedzieć się, jaka kwota Ci przysługuje, jest Sprawdzenie kwoty odszkodowania.


Co zrobić, jeżeli Twój lot został opóźniony lub odwołany

Co powinieneś zrobić w przypadku opóźnienia lub odwołania lotu:

  • Zatrzymaj kartę pokładową i inne dokumenty podróży.
  • Zapytaj, dlaczego lot był opóźniony lub odwołany.
  • Poproś o jedzenie, napoje, a jeśli to konieczne, bezpłatny transport i zakwaterowanie w hotelu.
  • Jeśli miałeś odwołany lot, poproś o lot zastępczy lub zwrot pieniędzy.
  • Zachowaj wszystkie potwierdzenia wszelkich dodatkowych wydatków, w tym te za jedzenie, odzież itp.
  • Uważaj, aby nie podpisywać żadnych dokumentów ani nie przyjmować voucherów, które wymagać będą zrzeczenia się swoich praw do odszkodowania.

Pozwól AirHelp uzyskać Twoje odszkodowanie

Wszystkie linie

Wszystkie państwa

Nie wygrywasz, nie płacisz


O AirHelp pisano w:

Money.pl logoTokFM logoOnet.pl logoWyborcza logo

AirHelp należy do Stowarzyszenia Rzeczników Praw Pasażera (APRA), którego zadaniem jest ochrona praw pasażerów linii lotniczych i upowszechnianie wiedzy na ich temat.

Copyright © 2023 AirHelp

Sprawdź odszkodowanie

Wszystkie linie