Lufthansa strejk-kompensation

AirHelp
Strike
LH

Viktig information
Uppdaterad 2022-08-11
Lufthansa ställer in många flygningar på grund av strejker i augusti. Vi vill påminna dig om att flygningar som ställs in på grund av Lufthansa personalens strejker ger dig rätt till ersättning om du informerades av Lufthansa mindre än 14 dagar före din flygning.

Om du blivit påverkad av en strejk hos Lufthansa så har du kommit till rätt ställe. Du kan ha rätt till så mycket som 600 € i ersättning om du varit med om försenade eller inställda flyg till följd av en flygbolagsstrejk. Vi kan hjälpa dig att skicka in ett kravärende enligt gällande EU-lagstiftning.

Avgångsflygplats

Ankomstflygplats

Kontrollera ersättning

eller

Skanna streckkoden på ditt boardingkortLadda upp boardingkort

Alla flygbolag

Alla länder

Ingen vinst, ingen avgift

Har du påverkats av strejken hos Lufthansa?

Alla flygbolag

Alla länder

Ingen vinst, ingen avgift


Lufthansa strejkkompensation: Ha koll på dina rättigheter

Flygpassagerare skyddas av EU-lagstiftning kallad (EG) nr 261. Den håller flygbolag som Lufthansa finansiellt ansvariga för flygstörningar som de gjort sig skyldiga till. Såna flygstörningar inkluderar också strejkande flygbolagspersonal. Så blev ditt flyg blivit inställt pga. strejk så kan du ha rätt till ersättning enligt EU-lagstiftningen (EG) nr 261. Lagen kring detta specifika förhållande klargjordes så sent som 2018. EU-domstolen slog då fast att flygstörningar orsakade av strejkande flygbolagspersonal berättigar till kompensation eftersom flygbolag anses ansvariga för sina anställdas agerande.

Du kan lära mer om (EG) nr 261 och dina rättigheter som flygpassagerare här

 


Berättigande till Lufthansa strejkkompensation

 

När är jag berättigad till kompensation för flygstrejk frånLufthansa?

Du har rätt till strejkkompensation ifall:


 • Du varit med om en flygstörning till följd av att Lufthansa hade strejkande flygbolagspersonal.
 • Ditt flyg var försenat med 3 timmar eller mer, eller ställdes in mindre än 14 dagar före avgång.
 • Du hade en bekräftad flygreservation.
 • Flygstörningen ägde rum de senaste 3 åren.
 • Om du tog ett ersättningsflyg och din nya ankomsttid signifikant skiljde sig från den ursprungliga ankomsttiden.

Personalstrejker vid flygbolag är såna strejker som berör de med anställning hos Lufthansa. Här ingår alltså piloter, flygbolagsingenjörer liksom kabinpersonal och andra anställda som arbetar i direkt anslutning till Lufthansa. Om du har bokat ett flyg som sen blivet påverkat av en personalstrejk så kan det vara så att Lufthansa är skyldiga dig ersättning för besväret strejken åsamkat dig.

Vi på Airhelp anser att flygpassagerarnas rättigheter alltid ska komma i första hand – om en flygstrejk hos Lufthansa leder till att ditt flyg blir försenat, ställs in eller om du nekas ombordstigning så kan du kräva ersättning.

När är jag inte berättigad till strejkkompensation från Lufthansa?

Du har inte rätt till strejkkompensation om Lufthansa inte har kontroll över strejken. Exempelvis:

 

 • Strejk bland flygplatsens säkerhetspersonal
 • Strejk bland bagagehanteringspersonalen
 • Strejk bland flygledningspersonal
 • Strejk orsakad av politisk instabilitet

 

Medan en personalstrejk hos Lufthansa ligger inom Lufthansa kontroll, ses alla andra typer av strejk som “extraordinära omständigheter”. Såna extraordinära omständigheter är händelser eller situationer som ligger alldeles utom flygbolagets kontroll, och som inte kan undvikas av flygbolaget även om rimliga åtgärder vidtas. I dessa fall kan Lufthansa inte hållas skyldigt.

Kontrollera din rätt till ersättning för flygbolagsstrejk från Lufthansa med AirHelp!

Är du oviss om ditt flyg med Lufthansa är berättigat till ersättning som följd av en flygstrejk? Det finns lagar och undantag att beakta men söker du ett snabbt och enkelt svar så behöver du bara fylla i vår behörighetskontroll, så ger vi dig visshet om huruvida din flight ger dig rätt till ersättning och vad du då kan ha rätt till. Du kan också anlita oss – vi tar hand om ärendet åt dig.

Har du rätt till ersättning?

Alla flygbolag

Alla länder

Ingen vinst, ingen avgift

Vad gäller för äldre strejker hos Lufthansa?

För dig som blivit påverkad av en strejk hos Lufthansa bakåt i tiden – senaste 3 åren, finns också hopp: Du kan alltjämt ha rätt till ersättning.

Se i listan här nedan, eller ta hjälp av vår ersättningskontroll för att se vad du är berättigad till:


Hur stort är beloppet i strejkkompensation från Lufthansa?

Ersättningssumman varierar från fall till fall, men ditt drabbade Lufthansa-flyg kan ge dig rätt till så mycket som 600 € per person. Välj här den typ av flygstörning du var med om för att få reda på mer.

Lufthansas ersättning när inställt flyg orsakats av flygstrejk

En personalstrejk hos Lufthansa kan orsaka att ditt flyg ställs in helt och hållet. Så för ditt flyg som blivit inställt pga. av strejk kan det alltså finnas ersättning att hämta! Du har då rätt till ersättning om flygbolaget informerade dig med kortare varsel än 14 dagar innan ditt flyg var planerat att avgå, och de inte erbjöd dig alternativ flygning med motsvarande ankomsttid.

Mindre än 2 timmar2-3 timmar3-4 timmarMer än 4 timmarAnlände aldrigDistans
125 €250 €250 €250 €250 €Alla flyg 1 500 km eller kortare
200 €200 €400 €400 €400 €Flygningar inom EU över 1 500 km
200 €200 €400 €400 €400 €Flygningar utanför EU mellan 1 500 - 3 500 km
300 €300 €300 €600 €600 €Flygningar utanför EU över 3 500 km

Du kan lära dig mer om inställda flygningar och dina rättigheter här.

 

Lufthansas ersättning för försenat flyg orsakat av flygstrejk

 

Strejker hos Lufthansa kan ibland leda till långa förseningar och vilket påverkar ankomsten till din slutdestination. Din rätt till ersättning börjar med att ditt flyg är försenat med 3 timmar eller mer.

Hur stor ersättning kan du ha rätt till när ditt flyg med Lufthansa är försenat?

Mindre än 3 timmar3-4 timmarMer än 4 timmarAnlände aldrigDistans
€ –250 €250 €250 €Alla flyg 1 500 km eller kortare
€ –400 €400 €400 €Flygningar inom EU över 1 500 km
€ –400 €400 €400 €Flygningar utanför EU mellan 1 500 - 3 500 km
€ –300 €600 €600 €Flygningar utanför EU över 3 500 km

Du kan lära dig mer om ersättning för försenade flygningar här.

 

Ersättning för nekad ombordstigning

 

En flygstrejk hos Lufthansa kan skapa situationer där du nekas ombordstigning på grund av att ett flyg blivit överbokat. Skulle du då nekas ombordstigning så kan du vara berättigad till ersättning. Lär dig mer om ersättning för nekad ombordstigning här.


Viktiga passagerarrättigheter under en Lufthansa-strejk

Du har rätt till service

När du upplever flygstörning som följd av en flygstrejk så har du “rätt till service” – beroende på förseningens längd måste då Lufthansa förse dig med en rad nödvändigheter, bland annat:

 • Måltider och förfriskningar.
 • Tillgång till kommunikation, inkluderat två telefonsamtal, faxmeddelanden och e-post.
 • Övernattning, inklusive transport till och från flygplatsen till ditt hotell, om det skulle behövas.

Ombokning och återbetalningar

Skulle ditt flyg ha ställts in eller blivit försenat med mer än 5 timmar så har du rätt att ställa in din bokning och få full återbetalning för din flygbiljett.

Ifall ditt flyg blev inställt kan du även välja att ta ett alternativt flyg, organiserat av Lufthansa, för att ta dig till din slutdestination. Finns mer att lära om ombokningar och återbetalningar här.

Ta reda på om din flygstörning kvalificerar sig nu.

Alla flygbolag

Alla länder

Ingen vinst, ingen avgift


Varför AirHelp?

AirHelp…


 • Är världens största flygersättningsföretag.
 • Har jurister i mer än 30 länder.
 • Använder högklassig teknologi för att arbeta med varje ärende.
 • Tar bort stressen ur kravprocessen.
 • Arbetar efter policyn ingen vinst, ingen avgift.
 • Gör flygresor bättre.

Flygstrejk leder ibland till flygstörningar – sånt händer, och du har då rätt att bli kompenserad ifall du påverkas. AirHelp förenklar ersättningsprocessen åt dig genom att ta över grovjobbet.

AirHelp ligger i topp bland företagen för flygersättning världen över. Med jurister i över 30 länder. Med support till våra kunder på 16 olika språk. Med innovativ teknologi för att granska och arbeta med varje ärende snabbt och effektivt. Med policyn “ingen vinst – ingen avgift” – så du slipper ta någon risk. Så ifall du också vill få din ersättning för en strejk hos Lufthansa: Fyll i vårt formulär redan nu.

Vi är alltid här för att hjälpa dig.


Om Lufthansa

Deutsche Lufthansa AG – allmänt känt som Lufthansa, är det det största tyska flygbolaget och kombinerat med sina dotterbolag är det dessutom Europas största flygbolag både ifråga om flottans storlek och passagerare transporterade under 2017.

Lufthansas huvudkontor

Utöver sina egna tjänster och ägandet av flygbolagen Austrian Airlines, Swiss International Air Lines, Brussels Airlines och Eurowings (inclusive Germanwings) äger Deutsche Lufthansa AG flera flygrelaterade företag såsom Lufthansa Technik vilket är del av Lufthansa-gruppen. Totalt har gruppen över 600 flygfordon vilket gör den till en av världens största flygbolagsflotta.

Lufthansas registrerade kontor och koncernhögkvarter ligger i Cologne. Lufthansa Aviation Center är organisationens operativa center som ligger i Lufthansas primära nav vid Frankfurts flygplats och dess sekundära nav vid Münchens flygplats.

Flygbolaget är del av Star Alliance tillsammans med andra större flygbolag såsom SAS och United.

Flygbolagets IATA-kod: LH
Adress: Airportring 336, FRANKFURT, Tyskland
Hemsida: http://www.lufthansa.com/
Twitter: https://twitter.com/lufthansa


AirHelp har setts i:

Aftonbladet logoDagens Nyheter logoExpressen logoGöteborgs-Posten logo

AirHelp är del av APRA (Association of Passenger Rights Advocates) vars uppdrag är att främja och skydda passagerares rättigheter.

Copyright © 2023 AirHelp

Kontrollera ersättning

Alla flygbolag