Tap Air Portugal strejk - hur du får kompensation

Viktig information

Uppdaterad 2022-08-11
Tap Portugal ställer in många flygningar på grund av strejker i augusti. Vi vill påminna dig om att flygningar som ställs in på grund av Tap Portugal personalens strejker ger dig rätt till ersättning om du informerades av Tap Portugal mindre än 14 dagar före din flygning.

Som påverkad av strejken vid Tap Air Portugal har du hamnat på rätt ställe. Din rätt till ersättning kan vara uppemot 600 € för att du drabbats av försenade eller inställda flyg i samband med en flygbolagsstrejk. Vi kan hjälpa dig genom gällande EU-lagstiftning med att ställa samman och skicka in ett ersättningskrav.

Avgångsflygplats

Ankomstflygplats

Kontrollera ersättning

eller

Skanna streckkoden på ditt boardingkortLadda upp boardingkort

Alla flygbolag

Alla länder

Ingen vinst, ingen avgift

Strejken hos Tap Air Portugal påverkade dig?

Alla flygbolag

Alla länder

Ingen vinst, ingen avgift


Tap Air Portugals strejkkompensation: Överblick på dina rättigheter

Som passagerare på flyg skyddas man av EU-lagstiftning kallad EG 261 (EU 261). Denna håller flygbolagen finansiellt ansvariga för de flygstörningar som de gör sig skyldiga till. Flygstörningar som dessa täcker strejkande flygbolagspersonal. På så vis innebär ditt inställda flyg, till följd av en strejk, att du kan ha rätt till ersättning utifrån EU-lagstiftningen EG 261. Regleringen på området tydliggjordes 2018 då EU-domstolen fastställde att störningar som orsakats av flygbolagspersonal i strejk berättigar drabbade flygpassagerare till ersättning. Detta eftersom flygbolaget är att anse som ansvarigt för de anställdas agerande.

Du kan ta reda på mer om EG 261 och dina rättigheter som flygpassagerare här


Berättigande till Tap Air Portugal strejkkompensation

När har jag rätt till kompensation för flygstrejk från Tap Air Portugal?

Du berättigas till strejkkompensation om:

 • Du varit med om en flygstörning till följd av att Tap Air Portugal hade strejkande flygbolagspersonal.

 • Ditt flyg var försenat med 3 timmar eller mer, eller ställdes in mindre än 14 dagar före avgång.

 • Du hade en bekräftad flygreservation.

 • Flygstörningen ägde rum de senaste 3 åren.

 • Om du tog ett ersättningsflyg och din nya ankomsttid signifikant skiljde sig från den ursprungliga ankomsttiden.

Hos flygbolag räknas personalstrejker till strejker som omfattar de anställda hos Tap Air Portugal: Piloter och kabinpersonal såväl som flygingenjörer och övriga anställda vid Tap Air Portugal. Om du bokat ett flyg som sedan påverkats på grund av en sådan personalstrejk kan det alltså vara så att du har rätt till ersättning för besväret med ditt flyg hos Tap Air Portugal.

Airhelp anser att flygresenärers rättigheter alltid ska komma i första hand – den flygstrejk med Tap Air Portugal som leder till att flyg blir försenat, ställs in eller du nekas ombordstigning ger dig rätt och anledning att kräva ersättning.

Inte alltid rätt till strejkkompensation från Tap Air Portugal

Du har inte rätt till strejkkompensation ifall Tap Air Portugal inte har kontroll över strejken. Som exempelvis:

 • Strejk bland flygplatsens säkerhetspersonal

 • Strejk bland bagagehanteringspersonalen

 • Strejk bland flygledningspersonal

 • Strejk orsakad av politisk instabilitet

Medan personalstrejker hos Tap Air Portugal hamnar inom Tap Air Portugals kontroll så hamnar alla andra typer av strejker under “extraordinära omständigheter” – händelser eller situationer helt utom flygbolagets kontroll dvs. sådant som flygbolaget inte kan styra undan även om man vidtar rimliga åtgärder. I dessa fall kan Tap Air Portugal inte hållas skyldiga.

Kontrollera med AirHelp din rätt till ersättning för flygbolagsstrejk vid Tap Air Portugal!

Är det oklart om ditt flyg berättigar till ersättning som konsekvens av en flygstrejk? Visserligen finns många regler och undantag att ta i beaktande, men det finns också ett snabbt och enkelt sätt att få klarhet – du fyller bara i din information i vår behörighetskontroll. Så ger vi dig svar ifråga om ditt flyg kan ge dig rätt till ersättning, och då hur mycket. Dessutom kan vi ta hand om ärendet åt dig – anlita oss slippa rodda mer i saken.

Har du rätt till ersättning?

Alla flygbolag

Alla länder

Ingen vinst, ingen avgift

Vad gäller ifråga om strejker längre bakåt hos Tap Air Portugal?

Du som senaste tre åren blivit drabbad av en strejk hos Tap Air Portugal kan likväl ha rätt till ersättning.

Titta närmare på listan nedan, eller pröva vår ersättningskontroll för att se vilken ersättning du kan ha rätt till:


Ersättningsbelopp från Tap Air Portugal vid strejk?

Det varierar från fall till fall hur hög ersättningen blir, men upp till 600 € per person kan du ha rätt till. Ta reda på mer – klicka på den typ av flygstörning du var med om.

Tap Air Portugals ersättning vid inställt flyg till följd av flygstrejk

Händer också att personalstrejk hos Tap Air Portugal blir orsak till att flyg ställs in. Skulle det drabba dig – att ditt flyg blivit inställt till följd av strejk, så kan där finnas ersättning att hämta! Du har rätt till ersättning ifall flygbolaget upplyst dig mindre än 14 dagar innan avgång, och de inte erbjudit dig alternativflygning med ankomsttid nära ursprungsflyget.

Mindre än 2 timmar2-3 timmar3-4 timmarMer än 4 timmarAnlände aldrigDistans
125 €250 €250 €250 €250 €Alla flyg 1 500 km eller kortare
200 €200 €400 €400 €400 €Flygningar inom EU över 1 500 km
200 €200 €400 €400 €400 €Flygningar utanför EU mellan 1 500 - 3 500 km
300 €300 €300 €600 €600 €Flygningar utanför EU över 3 500 km

Du kan lära dig mer om inställda flygningar och dina rättigheter här.

Tap Air Portugals kompensation i samband med försenat flyg, orsakat av flygstrejk

Strejker vid Tap Air Portugal kan innebära rejäla förseningar och påverka ankomsten till din slutdestination. Blir ditt flyg är försenat med 3 timmar eller mer så har du dock rätt till ersättning.

Hur mycket ersättning det vara fråga om när ditt flyg med Tap Air Portugal är försenat kan du ta reda på här nedan.

Mindre än 3 timmar3-4 timmarMer än 4 timmarAnlände aldrigDistans
€ –250 €250 €250 €Alla flyg 1 500 km eller kortare
€ –400 €400 €400 €Flygningar inom EU över 1 500 km
€ –400 €400 €400 €Flygningar utanför EU mellan 1 500 - 3 500 km
€ –300 €600 €600 €Flygningar utanför EU över 3 500 km

Du kan hitta mer information om ersättning för försenade flygningar här.

Ersättning för nekad ombordstigning

Du kan också nekas ombordstigning, på grund av att ett flyg är överbokat, som följd av en flygstrejk. Nekas du mot din vilja ombordstigning så kan du ha rätt till ersättning. Lär dig mer om ersättning för nekad ombordstigning här.


Viktiga passagerarrättigheter under en Tap Air Portugal-strejk

Din rätt till service

Vid händelse att du erfar en flygstörning pga. en flygstrejk har du “rätt till service“. Tap Air Portugal måste alltså förse dig med en diverse nödvändigheter beroende på förseningens längd, som:

 • Måltider och förfriskningar.

 • Tillgång till kommunikation, inkluderat två telefonsamtal, faxmeddelanden och e-post.

 • Övernattning, inklusive transport till och från flygplatsen till ditt hotell, om det skulle behövas.

Ombokning och återbetalningar

Ditt flyg ställts in eller blir försenat med mer än fem timmar: Du har rätt att ställa in din bokning och få full återbetalning för din flygresa.

Ditt flyg har blivit inställt: Du kan välja att ta ett alternativt flyg, om det organiseras av Tap Air Portugal, så att du ändå tar dig till destinationen. Du kan läsa dig in på ombokningar och återbetalningar här.

Undersök om din flygstörning kvalificerar dig nu.

Alla flygbolag

Alla länder

Ingen vinst, ingen avgift


Varför AirHelp?

AirHelp…

 • Är världens största flygersättningsföretag.

 • Har jurister i mer än 30 länder.

 • Använder högklassig teknologi för att arbeta med varje ärende.

 • Tar bort stressen ur kravprocessen.

 • Arbetar efter policyn ingen vinst, ingen avgift.

 • Gör flygresor bättre.

Flygstörningar inträffar ibland som konsekvens av flygstrejk – du har rätt till en ersättning om du då har påverkats. AirHelp gör processen för ersättning stressfri och enkel – du lämnar helt enkelt grovjobbet åt oss!

AirHelp ligger långt fram när det gäller flygersättning i världen. Vi har jurister i fler än 30 länder, support på 16 olika språk och innovativ teknologi som låter oss granska och arbeta med varje ärende snabbt och effektivt. Så även med ditt fall.

Inte bara det. Vi eliminerar dessutom risken för dig: Policyn “ingen vinst, ingen avgift” innebär att vi bara får betalt om du beviljas ersättning. Så för dig som också vill få din ersättning för flygstörning orsakad en strejk hos Tap Air Portugal: Fyll i vårt formulär här och nu.

Vi hjälper dig – finns alltid till hands.


Om Tap Air Portugal

TAP Portugal

är Portugals största flygbolag med bas i Lissabon. TAP Portugal är medlem i Star Alliance. TAP flyger på 65 destinationer till 30 länder och har en flotta på 74 flygplan.

TAP Portugal huvudkontor

Adress: Victoria Programme Apartado 50194 1704-801 Lisbon Portugal

Airline IATA-kod: TP

Telefon: +46 8 587 70 455

Website: https://www.flytap.com/en-se/

Twitter: https://twitter.com/tapairportugal?lang=sv


AirHelp har setts i:

Aftonbladet logoDagens Nyheter logoExpressen logoGöteborgs-Posten logo

AirHelp är del av APRA (Association of Passenger Rights Advocates) vars uppdrag är att främja och skydda passagerares rättigheter.

Copyright © 2024 AirHelp

Kontrollera ersättning

Alla flygbolag