Austrian Airlines strejk: Kompensation

AirHelp
Strike
OS

Viktig information
Uppdaterad 2022-08-11
Austrian Airlines ställer in många flygningar på grund av strejker i augusti. Vi vill påminna dig om att flygningar som ställs in på grund av Austrian Airlines personalens strejker ger dig rätt till ersättning om du informerades av Austrian Airlines mindre än 14 dagar före din flygning.

Beroende på vilken sorts strejk Austrian Airlines du har drabbats av och påverkat dig så har du kommit till rätt ställe. Så pass mycket som 600 € i ersättning kan du vara berättigad till i händelse av att din flight försenats eller ställts in till följd av en flygbolagsstrejk. Airhelp bistår ditt kravärende så det stämmer med gällande EU-lagstiftning.

Avgångsflygplats

Ankomstflygplats

Kontrollera ersättning

eller

Skanna streckkoden på ditt boardingkortLadda upp boardingkort

Alla flygbolag

Alla länder

Ingen vinst, ingen avgift

Har du påverkats av strejken hos Austrian Airlines?

Alla flygbolag

Alla länder

Ingen vinst, ingen avgift


Austrian Airlines strejkkompensation: Ha koll på dina rättigheter

EU-lagstiftning kallad EG 261 (EU 261) skyddar oss som flygpassagerare och håller flygbolag ansvariga finansiellt för såna flygstörningar de gör sig skyldiga till. Flygstörningar av det slaget inkluderar strejkande flygbolagsanställda. Så när ditt flyg med Austrian Airlines blivit inställt till följd av en strejk kan du ha rätt till ersättning enligt denna EU-lagstiftning. Rättsförhållandet kring denna specifika situation avgjordes så sent som 2018 – EU-domstolen i Luxemburg slog då fast att flygstörningar orsakade av strejkande flygbolagspersonal berättigar de drabbade flygpassagerarna till ersättning emedan flygbolaget anses ansvarigt för de anställdas agerande.

Läs mer om EG 261 och dina rättigheter som flygpassagerare här

 


Berättigande till Austrian Airlines strejkkompensation

 

När är jag berättigad till kompensation från Austrian Airlines för flygstrejk?

Du har rätt till strejkkompensation om:


 • Du varit med om en flygstörning till följd av att Austrian Airlines hade strejkande flygbolagspersonal.
 • Ditt flyg var försenat med 3 timmar eller mer, eller ställdes in mindre än 14 dagar innan avgång.
 • Du hade en bekräftad flygreservation.
 • Flygstörningen ägde rum de senaste 3 åren.
 • Om du tog ett ersättningsflyg och din nya ankomsttid signifikant skiljde sig från den ursprungliga ankomsttiden.

Personalstrejker hos Austrian Airlines är strejker som innefattar flygbolagets anställda. Piloter som kabinpersonal, flygbolagsingenjörer som övriga anställda som arbetar i direkt anslutning till Austrian Airlines ingår här. Om du bokade ett flyg som blev påverkat på av en personalstrejk kan det därför vara så att Austrian Airlines är skyldigt dig ersättning för omaket.

Vi sätter flygpassagerarnas rättigheter i första hand. Och en flygstrejk med Austrian Airlines som leder till att ditt flyg blir försenat, ställs in eller om du nekas ombordstigning ger dig rätt att kräva ersättning.

När har jag inte rätt till kompensation för strejken vid Austrian Airlines?

Du har inte rätt till strejkkompensation om Austrian Airlines inte har kontroll över strejken. Till exempel:

 

 • Strejk bland flygplatsens säkerhetspersonal
 • Strejk bland bagagehanteringspersonalen
 • Strejk bland flygledningspersonal
 • Strejk orsakad av politisk instabilitet

 

Medan en personalstrejk hos Austrian Airlines ligger inom flygbolagets kontroll ses andra typer av strejker som “extraordinära omständigheter”. Extraordinära omständigheter är händelser eller situationer som fullkomligt ligger bortom flygbolagets kontroll – sådant som inte kan undvikas även om rimliga åtgärder vidtas. I dessa fall kan Austrian Airlines inte hållas skyldigt.

Kolla med AirHelp din rätt till ersättning från Austrian Airlines för flygstrejk!

Är du inte fullständigt säker på om ditt flyg kan berättigar dig till ersättning efter en flygstrejk? Nog för att det finns gott och regler och undantag men det behöver inte bli krångligt för det: Du kan anlita oss för att ta hand om ärendet åt dig – fyll i din information i vår behörighetskontroll för att snabbt få ett enkelt svar. Vi ger dig alltså klarhet i om ditt flyg ger dig rätt till ersättning vid strejk och i så fall hur mycket du har rätt till.

Har du rätt till ersättning?

Alla flygbolag

Alla länder

Ingen vinst, ingen avgift

Vad gäller för äldre strejker hos Austrian Airlines?

Om du blivit påverkad av en äldre strejk hos Austrian Airlines, upp till tre år bakåt i tiden, så kan du ändå ha rätt till ersättning.

Ta en närmare titt i listan nedan, eller pröva vår ersättningskontroll – se om du också är berättigad till ersättning:


Hur stort är beloppet på Austrian Airlines strejkkompensation?

Ersättningen varierar från mellan ärenden men du kan ha rätt till hela 600 € per person. Välj här den typ av flygstörning som du har varit med om, så får du reda på mer.

Austrian Airlines ersättning för inställt flyg orsakat av flygstrejk

En personalstrejk hos Austrian Airlines kan mycket väl leda till att ditt flyg ställs in helt. Och händer detta, dvs. om ditt flyg blivit inställt till följd av strejk så kan det finnas ersättning för dig att hämta! Du har rätt till ersättning om flygbolaget gav dig information om ändringen mindre än 14 dagar innan ditt flyg var bestämt att avgå, och om flygbolaget inte gav dig möjligheten till en alternativ flygning med snarlik ankomsttid.

Mindre än 2 timmar2-3 timmar3-4 timmarMer än 4 timmarAnlände aldrigDistans
125 €250 €250 €250 €250 €Alla flyg 1 500 km eller kortare
200 €200 €400 €400 €400 €Flygningar inom EU över 1 500 km
200 €200 €400 €400 €400 €Flygningar utanför EU mellan 1 500 - 3 500 km
300 €300 €300 €600 €600 €Flygningar utanför EU över 3 500 km

Du lär dig mer om inställda flygningar och dina rättigheter genom att klicka här.

 

Austrian Airlines ersättning för försenat flyg orsakat av flygstrejk

 

Strejker hos Austrian Airlines kan ibland leda till långa förseningar och påverka ankomsten till din slutdestination. Flyget försenat pga. strejk 3 timmar eller mer? Du har rätt till ersättning.

Hur stor ersättning kan du ha rätt till om ditt flyg med Austrian Airlines är försenat vid strejk?

Mindre än 3 timmar3-4 timmarMer än 4 timmarAnlände aldrigDistans
€ –250 €250 €250 €Alla flyg 1 500 km eller kortare
€ –400 €400 €400 €Flygningar inom EU över 1 500 km
€ –400 €400 €400 €Flygningar utanför EU mellan 1 500 - 3 500 km
€ –300 €600 €600 €Flygningar utanför EU över 3 500 km

Du kan lära dig mer om ersättning för försenade flygningar här.

 

Ersättning för nekad ombordstigning

 

Under flygstrejk kan det också uppstå situationer där du nekas ombordstigning då ditt flyg blivit överbokat. Skulle du nekas ombordstigning kan du också vara berättigad till ersättning. Här kan du lära dig mer kring ersättning för nekad ombordstigning.


Viktiga flygresenär-rättigheter under en Austrian Airlines-strejk

Du har rätt till service

Du som upplever en flygstörning orsakad av en flygstrejk har “rätt till service. Beroende på hur lång förseningen är måste Austrian Airlines erbjuda dig en rad nödvändigheter, bland annat:

 • Måltider och förfriskningar.
 • Tillgång till kommunikation, inklusive två telefonsamtal, faxmeddelanden och e-post.
 • Övernattning, inklusive transport till och från flygplatsen till ditt hotell, om det skulle behövas.

Ombokning och återbetalningar

Ifall ditt flyg blivit inställt eller blir försenat med över fem timmar så har du rätt att helt ställa in din bokning och få pengarna tillbaka.

Ifall ditt flyg blivit inställt kan du dock även välja att ta ett alternativt flyg, ifall detta organiseras genom Austrian Airlines, för att ändå ta dig fram till din destination. Välkommen att lära mer om ombokningar och återbetalningar här.

Ta reda på om din flygstörning kvalificerar sig nu.

Alla flygbolag

Alla länder

Ingen vinst, ingen avgift


Varför AirHelp?

AirHelp…


 • Är världens största flygersättningsföretag.
 • Har jurister i mer än 30 länder.
 • Använder högklassig teknologi för att arbeta med varje ärende.
 • Tar bort stressen ur kravprocessen.
 • Arbetar efter policyn ingen vinst, ingen avgift.
 • Gör flygresor bättre.

Flygstörningar till följd av flygstrejk inträffar, och om du påverkats så kan du mycket väl ha rätt att få ersättning. Genom AirHelp blir ersättningsprocessen stressfri och enkel – vi gör grovjobbet medan du ägnar dig åt roligare saker!

AirHelp ligger i världsklass när det kommer till flygersättning. Vi har jurister i över 30 länder som ger support till våra kunder på 16 olika språk och vi använder oss av avancerad teknologi för att snabbt och effektivt kunna granska och arbeta med varje ärende. Detta gör att vi också kan göra processen snabb och smidig även i ditt fall.

Vi arbetar dessutom utifrån principen: Ingen vinst, ingen avgift – risken för dig försvinner alltså. Så när du vill få din ersättning för en strejk hos Austrian Airlines så fyll i vårt formulär, redan nu.

Vi är här för att hjälpa.


Om Austrian Airlines

Austrian Airlines är medlem i Lufthansa-gruppen, tillsammans med Eurowings och Swiss International Airlines. Hela gruppen är den tionde största i världen.. Austrian Airlines är det stärsta flygbolaget i Österrike.

 

Austrian Airlines huvudkontor

Austrian Airlines har sitt huvudkontor i Wien med operativ bas vid Wiens Internationalla Flygplats. Flygbolaget är del av Star Alliance med andra större flygbolag såsom Lufthansa, SAS och United.

Flygbolagets IATA-kod: OS

Adress: Austrian Airlines AG, Office Park 2, Postfach 100, A-1300 Flughafen-Wien

Hemsida: https://www.austrian.com

Twitter: https://twitter.com/_austrian


AirHelp har setts i:

Aftonbladet logoDagens Nyheter logoExpressen logoGöteborgs-Posten logo

AirHelp är del av APRA (Association of Passenger Rights Advocates) vars uppdrag är att främja och skydda passagerares rättigheter.

Copyright © 2023 AirHelp

Kontrollera ersättning

Alla flygbolag