Strejk Easyjet: Kompensation för dig

För dig som drabbats av Easyjet strejk: Du har kommit till rätt ställe. Din rätt till ersättning kan vara så mycket som 600 € för försenade eller inställda flyg efter strejk vid ett flygbolag. Vi hjälper till med ditt kravärende utifrån aktuell EU-lagstiftning.

Avgångsflygplats

Ankomstflygplats

Kontrollera ersättning

eller

Skanna streckkoden på ditt boardingkortLadda upp boardingkort

Alla flygbolag

Alla länder

Ingen vinst, ingen avgift

Strejken hos Easyjet störde ditt flyg?

Alla flygbolag

Alla länder

Ingen vinst, ingen avgift


Easyjet strejkkompensation och dina rättigheter

Vi flygpassagerare täcks av en EU-lagstiftning vid namn EG 261 (EU 261). Lagen håller flygbolag ekonomiskt ansvariga för såna flygstörningar som de är skyldiga till. Här inkluderas flygstörningar som strejkande flygbolagspersonal. Så om ditt flyg ställdes in pga. av en strejk så kan du mycket väl ha rätt till ersättning enligt EG 261. Reglerna kring just specifika typ av händelse klargjordes relativt nyligen (2018) genom att EU-domstolen i Luxemburg slog fast att flygstörningar orsakade av en strejkande flygbolagspersonal ger flygresenärer rätt till ersättning – flygbolaget hålls ansvarigt för sin personals beteenden.

Mer kan du lära kring EG 261 och dina ersättningsrättigheter som flygpassagerare här.


Berättigande till Easyjet strejkkompensation

 

När har jag rätt att bli kompenserad för flygstrejk hos Easyjet?

Du berättigas till strejkkompensation ifall:


 • Du varit med om en flygstörning till följd av att Easyjet hade strejkande flygbolagspersonal.
 • Ditt flyg var försenat med 3 timmar eller mer, eller ställdes in mindre än 14 dagar före avgång.
 • Du hade en bekräftad flygreservation.
 • Flygstörningen ägde rum de senaste 3 åren.
 • Om du tog ett ersättningsflyg och din nya ankomsttid signifikant skiljde sig från den ursprungliga ankomsttiden.

Hos flygbolag innebär personalstrejker de som är anställda vid Easyjet. Här ingår piloter, flygbolagsingenjörer, kabinpersonal såväl som andra anställda som arbetar för Easyjet. Om du bokar en flight som påverkas på grund av en sån personalstrejk så kan du ha rätt till ersättning från Easyjet för besväret förseningen inneburit för dig.

Vi menar att passagerarnas rättigheter alltid ska komma i första rummet – en flygstrejk hos Easyjet som leder till att ditt flyg blir försenat, ställs in eller du nekas ombordstigning betyder att du kan kräva ersättning.

Strejkkompensation från Easyjet inte i alla lägen?

Tillfällen du inte har rätt till strejkkompensation är där Easyjet inte har kontroll över strejken ifråga. Till exempel:

 

 • Strejk bland flygplatsens säkerhetspersonal
 • Strejk bland bagagehanteringspersonalen
 • Strejk bland flygledningspersonal
 • Strejk orsakad av politisk instabilitet

 

Medan en personalstrejk hos Easyjet ligger inom Easyjet kontroll, ses alla andra typer av strejk som “extraordinära omständigheter”. Såna omständigheter är händelser eller situationer utom flygbolagets kontroll och som flygbolaget därför inte kan undvika, inte ens genom att vidta rimliga åtgärder. I dessa fall kan Easyjet inte hållas ansvarigt.

Kontrollera med AirHelp vilken flygersättning du kan ha rätt till från Easyjet pga. flygbolagsstrejk!

Är du inte alldeles klar över om ditt flyg berättigar dig till ersättning till följd av flygstrejk? Det finns gott om regler och undantag till desamma. Men det finns också ett snabbt och sätt att få klarhet: Fyll i vår behörighetskontroll med din information. Vi återkommer till dig med svar om huruvida ditt flyg möjligen ger dig rätt till ersättning, och då hur mycket den kan handla om. Oss kan dessutom anlita för att driva ditt ärende.

Har du rätt till ersättning?

Alla flygbolag

Alla länder

Ingen vinst, ingen avgift

Ersättningsrätt gäller vid äldre strejker hos Easyjet?

Du som blivit påverkad av en strejk hos Easyjet under senaste 3 åren kan ha rätt till ersättning.

Titta i listan nedan, eller använd vår ersättningskontroll för att se om vad du kan ha rätt till:


Belopp man kan få från Easyjet som strejkkompensation?

Ersättningsbeloppet varierar mellan ärenden men du kan ha rätt till uppemot 600 euro, per person. Klicka den flygstörning som du var med om, så får du reda på mer vad som är möjligt.

Easyjets ersättning när flygstrejk orsakat inställt flyg

Easyjet kan ibland ha en personalstrejk som leder till att ett flyg helt och hållet ställs in. Skulle så vara fallet, att ditt flyg blev inställt till följd av strejk, så kan det finnas ersättning att hämta! Du är berättigad till ersättning om ditt flygbolag informerade dig mindre än fjorton dagar innan ditt flyg var tänkt att avgå och ifall de inte erbjudit dig ett alternativt flyg med snarlik ankomsttid.

Mindre än 2 timmar2-3 timmar3-4 timmarMer än 4 timmarAnlände aldrigDistans
125 €250 €250 €250 €250 €Alla flyg 1 500 km eller kortare
200 €200 €400 €400 €400 €Flygningar inom EU över 1 500 km
200 €200 €400 €400 €400 €Flygningar utanför EU mellan 1 500 - 3 500 km
300 €300 €300 €600 €600 €Flygningar utanför EU över 3 500 km

Du kan lära dig mer om inställda flygningar och dina rättigheter här.

 

Easyjet ersättning för ditt försenade flyg till följd av flygstrejk

 

Strejker hos Easyjet kan innebära långa förseningar och ändra ankomsten till slutdestinationen. Men om ditt flyg är försenat tre timmar eller mer så har du rätt till ersättning.

Hur stor ersättning har du rätt till ifall ditt flyg med Easyjet blev försenat?

Mindre än 3 timmar3-4 timmarMer än 4 timmarAnlände aldrigDistans
€ –250 €250 €250 €Alla flyg 1 500 km eller kortare
€ –400 €400 €400 €Flygningar inom EU över 1 500 km
€ –400 €400 €400 €Flygningar utanför EU mellan 1 500 - 3 500 km
€ –300 €600 €600 €Flygningar utanför EU över 3 500 km

Du kan lära dig mer om ersättning för försenade flygningar här.

 

Ersättning utifrån nekad ombordstigning, till följd av strejk

 

En flygstrejk kan leda till situationer där ett flyg blir överbokat och pga. det nekas ombordstigning. Skulle du nekas ombordstigning så kan du alltså vara berättigad till ersättning. Lär dig mer om ersättning maa. nekad ombordstigning här.


Viktiga passagerarrättigheter under en Easyjet -strejk

Har jag rätt till service?

När du erfar en flygstörning till med anledning av en flygstrejk så har du “rätt till service. Easyjet måste alltså förse dig med diverse nödvändigheter, beroende på förseningens längd, t.ex:

 • Måltider och förfriskningar.
 • Tillgång till kommunikation, inkluderat två telefonsamtal, faxmeddelanden och e-post.
 • Övernattning, inklusive transport till och från flygplatsen till ditt hotell, om det skulle behövas.

Ombokning och återbetalningar

Har ditt flyg blivit inställt eller blivit försenat mer än fem timmar så har du rätt att avboka och få full återbetalning för din flygresa.

Har ditt flyg blivit inställt kan du också välja att ta ett alternativflyg, organiserat av Easyjet, för att komma fram till din slutdestination. Mer information om ombokningar och återbetalningar finner du här.

Ta reda på om flygstörningen kvalificerar dig till ersättning.

Alla flygbolag

Alla länder

Ingen vinst, ingen avgift


Varför AirHelp?

AirHelp…


 • Är världens största flygersättningsföretag.
 • Har jurister i mer än 30 länder.
 • Använder högklassig teknologi för att arbeta med varje ärende.
 • Tar bort stressen ur kravprocessen.
 • Arbetar efter policyn ingen vinst, ingen avgift.
 • Gör flygresor bättre.

Flygstrejk med flygstörningar som följd inträffar, och du som flygpassagerare har rätt att få ersättning ifall du påverkats av sådant. Med AirHelp blir ersättningsprocessen dessutom enkel och frustrationsfri – vi tar hand om grovjobbet!

AirHelp är bland de mest framgångsrika företagen i världen när det kommer till för flygersättning. Vi har jurister i mer än 30 länder och vi ger stöd till våra kunder på 16 olika språk. Vi brukar innovativ teknologi för att snabbt och effektivt granska och arbeta med varje ärende vilket kortar ner processen mot ersättning även för dig.

Och vi arbetar vi utifrån policyn “ingen vinst, ingen avgift” – vilket eliminerar risken för dig. Så fyll i vårt formulär redan nu, om du snarast och enklast möjligt vill få klarhet och ersättning för en strejk hos Easyjet.

Vi är här, redo att hjälpa dig bli kompenserad.


Om Easyjet

EasyJet är ett flygbolag baserat på Luton Airport. Flygbolaget är ett av Europas största lågprisflygbolag och transporterar flest passagerare av alla flygbolag i Storbritannien, och har både nationella och internationella reguljära flyglinjer, med totalt 437 linjer mellan 111 flygplatser i Europa, Nordafrika och Mellanöstern. Flygbolaget erbjuder främst lågprisbiljetter, men används ibland som fullservice-bolag på charterflygningar på uppdrag av andra företag.

Kundtjänst: 00 44 330 365 5454

Huvudkontor: Hanger 89London Luton AirportLUTON, LU2 9PF United Kingdom

Hemsida: https://www.easyjet.com/


AirHelp har setts i:

Aftonbladet logoDagens Nyheter logoExpressen logoGöteborgs-Posten logo

AirHelp är del av APRA (Association of Passenger Rights Advocates) vars uppdrag är att främja och skydda passagerares rättigheter.

Copyright © 2024 AirHelp

Kontrollera ersättning

Alla flygbolag