Strejken hos Ryanair: Kompensation

  Strejken hos Ryanair: Kompensation

  Om du blivit påverkad av strejken hos Ryanair har du kommit till rätt ställe. Du kan ha rätt till så mycket som 600 € i ersättning om du varit med om försenade eller inställda flyg till följd av en flygbolagsstrejk. Vi kan hjälpa dig att skicka in ett kravärende enligt gällande EU-lagstiftning.

  Kontrollera ersättning

  Har du påverkats av strejken hos Ryanair?

  Alla flygbolag

  Alla länder

  Ingen vinst, ingen avgift


  Ryanair strejkkompensation: Ha koll på dina rättigheter

  Som flygpassagerare skyddas vi av en EU-lagstiftning som kallas EG 261 (EU 261). Den håller flygbolag finansiellt ansvariga för flygstörningar som de är skyldiga till. Dessa flygstörningar inkluderar strejkande flygbolagspersonal. Så om ditt flyg blivit inställt till följd av en strejk kan du ha rätt till ersättning enligt EU-lagstiftningen EG 261. Lagen kring denna specifika situation klargjordes så sent som 2018. EU-domstolen i Luxemburg slog fast att störningar som orsakats av strejkande flygbolagspersonal berättigar till ersättning eftersom flygbolaget anses ansvarigt för sin personals agerande.

  Du kan ta reda på mer om EG 261 och dina rättigheter som flygpassagerare här

   


  Berättigande till Ryanair strejkkompensation

   

  När har jag rätt till kompensation för flygstrejk från Ryanair?

  Du har rätt till strejkkompensation om:


  • Du varit med om en flygstörning till följd av att Ryanair hade strejkande flygbolagspersonal.
  • Ditt flyg var försenat med 3 timmar eller mer, eller ställdes in mindre än 14 dagar före avgång.
  • Du hade en bekräftad flygreservation.
  • Flygstörningen ägde rum de senaste 3 åren.
  • Om du tog ett ersättningsflyg och din nya ankomsttid signifikant skiljde sig från den ursprungliga ankomsttiden.

  Personalstrejker hos flygbolag är strejker som innefattar de anställda hos Ryanair. Detta inkluderar piloter, kabinpersonal, flygbolagsingenjörer och andra anställda som arbetar i direkt anslutning till Ryanair. Om du bokar ett flyg som blir påverkat på grund av en personalstrejk kan det vara så att Ryanair är skyldiga dig ersättning för besväret.

  Vi anser att flygpassagerarnas rättigheter alltid ska komma i första hand – om en flygstrejk med Ryanair leder till att ditt flyg blir försenat, ställs in eller om du nekas ombordstigning kan du kräva ersättning.

  När har jag inte rätt till strejkkompensation från Ryanair?

  Du har inte rätt till strejkkompensation om Ryanair inte har kontroll över strejken. Till exempel:

   

  • Strejk bland flygplatsens säkerhetspersonal
  • Strejk bland bagagehanteringspersonalen
  • Strejk bland flygledningspersonal
  • Strejk orsakad av politisk instabilitet

   

  Medan en personalstrejk hos Ryanair ligger inom Ryanair kontroll, ses alla andra typer av strejk som “extraordinära omständigheter”. Extraordinära omständigheter är händelser eller situationer som fullständigt ligger utanför flygbolagets kontroll och som inte kan undvikas av dem, trots att rimliga åtgärder tagits. I dessa fall kan Ryanair inte hållas skyldiga.

  Kontrollera din rätt till ersättning för flygbolagsstrejk från Ryanair med AirHelp!

  Är du inte säker på om ditt flyg är berättigat till ersättning till följd av en flygstrejk? Det finns många lagar och undantag, men för att få ett snabbt och enkelt svar behöver du bara fylla i vår behörighetskontroll med din information. Vi ger dig information om huruvida ditt flyg ger dig rätt till ersättning och hur mycket du har rätt till. Du kan också anlita oss för att ta hand om ärendet åt dig.

  Har du rätt till ersättning?

  Alla flygbolag

  Alla länder

  Ingen vinst, ingen avgift

  Vad gäller för äldre strejker hos Ryanair?

  Om du blivit påverkad av en strejk hos Ryanair under de senaste 3 åren kan du ha rätt till ersättning.

  Ta en titt i listan nedan, eller använd vår ersättningskontroll för att se om du är berättigad:


  Hur högt är beloppet från Ryanair för strejkkompensation?

  Ersättningssumman varierar från fall till fall, men du kan ha rätt till så mycket som 600 € per person. Klicka på den typ av flygstörning du var med om för att ta reda på mer.

  Ryanair ersättning för inställt flyg orsakat av flygstrejk

  Ibland kan en personalstrejk hos Ryanair leda till att ditt flyg ställs in helt och hållet. Om ditt flyg blivit inställt till följd av strejk kan det finnas ersättning att hämta! Du är berättigad ersättning om flygbolaget informerade dig mindre än 14 dagar innan ditt flyg var beräknat att avgå, och om de inte erbjöd dig en alternativ flygning med liknande ankomsttid.

  Mindre än 2 timmar2-3 timmar3-4 timmarMer än 4 timmarAnlände aldrigDistans
  125 €250 €250 €250 €250 €Alla flyg 1 500 km eller kortare
  200 €200 €400 €400 €400 €Flygningar inom EU över 1 500 km
  200 €200 €400 €400 €400 €Flygningar utanför EU mellan 1 500 - 3 500 km
  300 €300 €300 €600 €600 €Flygningar utanför EU över 3 500 km

  Du kan lära dig mer om inställda flygningar och dina rättigheter här.

   

  Ryanair ersättning för försenat flyg orsakat av flygstrejk

   

  Strejker hos Ryanair kan ibland leda till långa förseningar och påverka ankomsten till din slutdestination. Du har rätt till ersättning om ditt flyg är försenat med 3 timmar eller mer.

  Hur mycket ersättning kan du ha rätt till när ditt flyg med Ryanair är försenat?

  Mindre än 3 timmar3-4 timmarMer än 4 timmar Anlände aldrigDistans
  € –250 €250 €250 €Alla flyg 1 500 km eller kortare
  € –400 €400 €400 €Flygningar inom EU över 1 500 km
  € –400 €400 €400 €Flygningar utanför EU mellan 1 500 - 3 500 km
  € –300 €600 €600 €Flygningar utanför EU över 3 500 km

  Du kan lära dig mer om ersättning för försenade flygningar här.

   

  Ersättning för nekad ombordstigning

   

  Under en flygstrejk kan det uppkomma situationer där du nekas ombordstigning på grund av att ett flyg är överbokat. Om du nekas ombordstigning mot din vilja kan du vara berättigad till ersättning. Du kan lära dig mer om ersättning för nekad ombordstigning här.


  Viktiga passagerarrättigheter under en Ryanair-strejk

  Du har rätt till service

  När du upplever en flygstörning till följd av en flygstrejk har du “rätt till service. Beroende på förseningens längd måste Ryanair förse dig med en rad nödvändigheter, bland annat:

  • Måltider och förfriskningar.
  • Tillgång till kommunikation, inkluderat två telefonsamtal, faxmeddelanden och e-post.
  • Övernattning, inklusive transport till och från flygplatsen till ditt hotell, om det skulle behövas.

  Ombokning och återbetalningar

  Om ditt flyg ställts in eller blir försenat med mer än fem timmar har du rätt att ställa in din bokning och få full återbetalning för din flygresa.

  Om ditt flyg blivit inställt kan du även välja att ta ett alternativt flyg, organiserat av Ryanair, för att ta dig till din destination. Du kan lära dig mer om ombokningar och återbetalningar här.

  Ta reda på om din flygstörning kvalificerar sig nu.

  Alla flygbolag

  Alla länder

  Ingen vinst, ingen avgift


  Varför AirHelp?

  AirHelp…


  • Är världens största flygersättningsföretag.
  • Har jurister i mer än 30 länder.
  • Använder högklassig teknologi för att arbeta med varje ärende.
  • Tar bort stressen ur kravprocessen.
  • Arbetar efter policyn ingen vinst, ingen avgift.
  • Gör flygresor bättre.

  Flygstörningar till följd av flygstrejk händer ibland, och du har rätt att få ersättning om du påverkats. AirHelp gör ersättningsprocessen enkel och stressfri. Vi gör grovjobbet åt dig!

  AirHelp är ett av de mest framgångsrika företagen för flygersättning i världen och har jurister i över 30 länder som ger support till våra kunder på 16 olika språk. Vi använder oss av innovativ teknologi för att granska och arbeta med varje ärende. Detta gör att vi snabbt och effektivt kan arbeta med ditt fall.

  Dessutom arbetar vi efter policyn ingen vinst, ingen avgift vilket helt och hållet eliminerar risken för dig. Så om du också vill få din ersättning för en strejk hos Ryanair, fyll i vårt formulär redan nu.

  Vi finns alltid här för att hjälpa dig.


  Om Ryanair

  Ryanair DAC är ett billigt irländskt flygbolag som grundades 1984 med huvudkontor i svärd, Dublin, Irland, med de viktigaste operativa baserna på flygplatserna i Dublin och London.

  Ryanair huvudkontor
  Ryanair DAC, Dublin-kontor, Airside Business Park, Swords, Co. Dublin.

  Webbplats: https://www.ryanair.com

   


  AirHelp har setts i:

  Aftonbladet logoDagens Nyheter logoExpressen logoGöteborgs-Posten logo
  APRA

  AirHelp är del av APRA (Association of Passenger Rights Advocates) vars uppdrag är att främja och skydda passagerares rättigheter.

  SV

  Copyright © 2021 AirHelp