American Airlines strejk: Kompensation

AirHelp
Strike
AA

Viktig information
Uppdaterad 2022-08-11
American Airlines ställer in många flygningar på grund av strejker i augusti. Vi vill påminna dig om att flygningar som ställs in på grund av American Airlines personalens strejker kan ge dig rätt till ersättning om du informerades av American Airlines mindre än 14 dagar före din flygning.

Du som blivit påverkad av strejken hos American Airlines har precis landat rätt. Upp till 600 € i ersättning kan du ha rätt till ifall du varit med om försenade eller inställda flyg i samband med en flygbolagsstrejk. Vi kan kan skicka in ditt krav med beaktande av relevant EU-lagstiftning.

Kontrollera ersättning

Har du påverkats av strejken hos American Airlines?

Alla flygbolag

Alla länder

Ingen vinst, ingen avgift


American Airlines strejkkompensation: Koll på vilka rättigheter du har?

Flygpassagerare skyddas vi av en EU-lagstiftning som kallas EG 261 (EU 261). Lagen håller flygbolag ekonomiskt ansvariga för flygstörningar som de befinns skyldiga till. Såna flygstörningar inkluderar strejkande flygbolagspersonal. Så om ett flyg blivit inställt som följd av en strejk kan flygpassageraren ha rätt till ersättning utifrån EU-lagstiftningen EG 261. Reglerna kring denna specifika situation klargjordes 2018 genom att EU-domstolen slog fast att flygstörningar pga. strejkande flygbolagspersonal berättigar drabbade passagerare till ersättning – flygbolaget anses ansvara för agerande hos sin personal. Ta reda på mer om EG 261 och dina ersättningsrättigheter som flygpassagerare här.


Berättigande till American Airlines strejkkompensation

 

Under vilka förutsättningar har jag rätt till kompensation för flygstrejk från American Airlines?

Du har rätt till strejkkompensation då:


 • Du varit med om en flygstörning till följd av att American Airlines hade strejkande flygbolagspersonal.
 • Ditt flyg var försenat med 3 timmar eller mer, eller ställdes in mindre än 14 dagar före avgång.
 • Du hade en bekräftad flygreservation.
 • Flygstörningen ägde rum de senaste 3 åren.
 • Om du tog ett ersättningsflyg och din nya ankomsttid signifikant skiljde sig från den ursprungliga ankomsttiden.

Personalstrejker hos flygbolag är strejker som innefattar de anställda hos American Airlines. Detta inkluderar piloter, kabinpersonal, flygbolagsingenjörer och andra anställda som arbetar i direkt anslutning till American Airlines. Om du bokar ett flyg som blir påverkat på grund av en personalstrejk kan det vara så att American Airlines är skyldiga dig ersättning för besväret.

Vi anser att flygpassagerarnas rättigheter alltid ska komma i första hand – om en flygstrejk med American Airlines leder ill att ditt flyg blir försenat, ställs in eller om du nekas ombordstigning kan du kräva ersättning.

När har jag inte rätt till strejkkompensation från American Airlines?

Du har inte rätt till strejkkompensation om American Airlines inte har kontroll över strejken. Till exempel:

 • Strejk bland flygplatsens säkerhetspersonal
 • Strejk bland bagagehanteringspersonalen
 • Strejk bland flygledningspersonal
 • Strejk orsakad av politisk instabilitet

 

Medan en personalstrejk hos American Airlines ligger inom American Airlines kontroll, ses alla andra typer av strejker som “extraordinära omständigheter”. Extraordinära omständigheter är händelser eller situationer som fullständigt ligger utanför flygbolagets kontroll och som inte kan undvikas av dem, även om rimliga åtgärder vidtas. I dessa fall kan American Airlines inte hållas skyldiga.

Se om du har rätt till ersättning för flygbolagsstrejk vid American Airlines!

Är du inte övertygad om att ditt flyg är berättigat till ersättning till följd av en flygstrejk? Det finns många lagar och undantag men för att få ett snabbt och enkelt svar behöver du bara fylla i vår behörighetskontroll med din information. Vi ger dig klarhet om huruvida ditt flyg ger dig rätt till ersättning och då hur mycket du har rätt till. Du kan också ta hjälp av oss för att driva ärendet åt dig.

Har du rätt till ersättning?

Alla flygbolag

Alla länder

Ingen vinst, ingen avgift

Äldre strejker hos American Airlines – vad gäller där?

Har du blivit påverkad av en strejk hos American Airlines under de senaste 3 åren så kan du alltjämt ha rätt till ersättning.

Se efter i listan här nedan, eller använd vår ersättningskontroll för att ta reda på om du är berättigad:


Hur högt är beloppet från American Airlines för strejkkompensation?

Kompensationsbeloppen varierar mellan fallen, men du kan ha rätt till så pass mycket som 600 € per person. Klicka på den sortens flygstörning som du råkade ut för så får du reda på mer.

American Airlines ersätter för inställt flyg orsakat av flygstrejk

Kan hända att en personalstrejk vid American Airlines innebär att ett flyg ställs in helt. Så om om ditt flyg blivit inställt till följd av strejk så kan där finnas ersättning för dig att hämta! Du berättigas till ersättning om det skulle vara så att flygbolaget informerat dig mindre än 14 dagar innan beräknad avgång, och om bolaget inte erbjöd dig något alternativt flyg med likvärdig ankomsttid.

Mindre än 2 timmar2-3 timmar3-4 timmarMer än 4 timmarAnlände aldrigDistans
125 €250 €250 €250 €250 €Alla flyg 1 500 km eller kortare
200 €200 €400 €400 €400 €Flygningar inom EU över 1 500 km
200 €200 €400 €400 €400 €Flygningar utanför EU mellan 1 500 - 3 500 km
300 €300 €300 €600 €600 €Flygningar utanför EU över 3 500 km

Du kan lära dig mer om inställda flygningar och dina rättigheter här.

 

American Airlines ersätter vid försenat flyg orsakat av flygstrejk

 

Strejker kan hos American Airlines ibland innebära stora förseningar och påverka din ankomsttid till slutdestinationen. Och om då ditt flyg är försenat med 3 timmar eller mer så har rätt till ersättning.

Hur mycket ersättning det kan vara fråga om, när ditt flyg med American Airlines blev försenat pga. strejk, kan du undersöka här.

Mindre än 3 timmar3-4 timmarMer än 4 timmarAnlände aldrigDistans
€ –250 €250 €250 €Alla flyg 1 500 km eller kortare
€ –400 €400 €400 €Flygningar inom EU över 1 500 km
€ –400 €400 €400 €Flygningar utanför EU mellan 1 500 - 3 500 km
€ –300 €600 €600 €Flygningar utanför EU över 3 500 km

Lär dig mer om ersättning för försenade flygningar här.

 

Nekad ombordstigning och ersättning vid strejk

 

Flygstrejk kan leda till situationer där passagerare nekas ombordstigning då ett flyg är överbokat. Skulle du nekas ombordstigning så kan du vara berättigad till en ersättning. Du kan ta reda på mer om ersättning för nekad ombordstigning här.


Viktiga passagerarrättigheter under en American Airlines-strejk

Du har “rätt till service”

När du råkar ut för en flygstörning som följd av en flygstrejk så har du “rätt till service. Utifrån förseningens längd måste American Airlines förse dig med en rad nödvändigheter, bland annat:

 • Måltider och förfriskningar.
 • Tillgång till kommunikation, inkluderat två telefonsamtal, faxmeddelanden och e-post.
 • Övernattning, inklusive transport till och från flygplatsen till ditt hotell, om det skulle behövas.

Ombokning och återbetalningar

När ditt flyg har ställts in eller blir försenat mer än fem timmar så har du rätt att avboka och få full återbetalning för din flygresa.

Skulle ditt flyg ha blivit inställt så kan du också välja att ta ett alternativflyg, koordinerat av American Airlines, för att ta dig fram till ditt resmål. Mer om ombokningar och återbetalningar kan du läsa här.

Ta reda på om din flygstörning kvalificerar sig nu.

Alla flygbolag

Alla länder

Ingen vinst, ingen avgift


Varför AirHelp?

AirHelp…


 • Är världens största flygersättningsföretag.
 • Har jurister i mer än 30 länder.
 • Använder högklassig teknologi för att arbeta med varje ärende.
 • Tar bort stressen ur kravprocessen.
 • Arbetar efter policyn ingen vinst, ingen avgift.
 • Gör flygresor bättre.

Flygstörningar som följd av t.ex. flygstrejk sker ibland, och du kan ha rätt att få ersättning om du skulle ha påverkats. Ersättningsprocessen kan dock vara enkel och stressfri – Airhelp kan göra grovjobbet åt dig!

AirHelp är bland de mest framgångsrika företagen i världen när det kommer till flygersättning. Hos oss finns jurister i 30+ länder och Airhelp ger support på 16 olika språk. Vi tar hjälp av innovativ teknologi i vår granskning av och vårt arbete med varje ärende, något som även snabbar på ditt ärende.

Därutöver jobbar vi efter policyn “ingen vinst, ingen avgift” så att du slipper ta någon risk. Så vill du också vill få din ersättning för en strejk hos American Airlines så fyll i vårt formulär nu.

Vi hjälper dig hela vägen.


Om American Airlines

American Airlines

American Airlines är ett amerikanskt flygbolag som bildades och har verkat i olika former sedan 1930. American Airlines har sitt huvudkontor i Fort Worth i Texas i USA. Bolaget är världens tredje största räknat i passagerar-kilometer. Källa: Wikipedia

Airline IATA Code: AAL

Address: American Airlines
4333 Amon Carter Blvd, Fort Worth, TX 76155

Website: https://www.aa.com/intl/portal/index.jsp?locale=en_SE

Telefon: 0771-200-666. Engelska dygnet runt


AirHelp har setts i:

Aftonbladet logoDagens Nyheter logoExpressen logoGöteborgs-Posten logo
APRA

AirHelp är del av APRA (Association of Passenger Rights Advocates) vars uppdrag är att främja och skydda passagerares rättigheter.

Copyright © 2023 AirHelp

Kontrollera ersättning

Alla flygbolag