Air France strejk: Kompensation

AirHelp
Strike
AF

Viktig information
Uppdaterad 2022-08-11
Air France ställer in många flygningar på grund av strejker i augusti. Vi vill påminna dig om att flygningar som ställs in på grund av Air France personalens strejker ger dig rätt till ersättning om du informerades av Air France mindre än 14 dagar före din flygning.

Ifall du påverkades av strejken hos Air France har du kommit till rätt ställe. För det kan vara så att du har rätt till så mycket som 600 € i ersättning. Det är ersättning för försenade eller inställda flyg pga. en flygbolagsstrejk. Vi hjälper dig att skicka in ditt kravärende i enlighet med gällande EU-lagstiftning.

Avgångsflygplats

Ankomstflygplats

Kontrollera ersättning

eller

Skanna streckkoden på ditt boardingkortLadda upp boardingkort

Alla flygbolag

Alla länder

Ingen vinst, ingen avgift

Påverkades du av strejken hos Air France?

Alla flygbolag

Alla länder

Ingen vinst, ingen avgift


Air France strejkkompensation: Vilka rättigheter har du?

Vi flygpassagerare skyddas av en EU-lagstiftning vid namn EG 261 (EU 261). Denna håller flygbolagen finansiellt ansvariga vid vissa flygstörningar. Såna flygstörningar omfattar strejkande flygbolagspersonal. Så är det så att ditt flyg har blivit inställt pga. av en strejk så är det mycket möjligt att du har rätt till en ersättning utifrån EU-lagstiftningen EG 261. Den här ansvarsfrågan klargjordes 2018 då EU-domstolen i Luxemburg slog fast att sådana här störningar, orsakade av strejkande flygbolagspersonal, ger flygpassagerarna till ersättning. Detta då flygbolaget ska anses vara ansvarigt för sin personals beteenden.

Ta reda på mer om EG 261 och dina rättigheter som flygresenär här

 


Berättigande till Air France strejkkompensation

Du har rätt till strejkkompensation om:


 • Du varit med om en flygstörning till följd av att Air France hade strejkande flygbolagspersonal.
 • Ditt flyg var försenat med 3 timmar eller mer, eller ställdes in mindre än 14 dagar före avgång.
 • Du hade en bekräftad flygreservation.
 • Flygstörningen ägde rum de senaste 3 åren.
 • Om du tog ett ersättningsflyg och din nya ankomsttid signifikant skiljde sig från den ursprungliga ankomsttiden.

Strejker bland flygbolagets personal innefattar de anställda vid Air France: Piloter, kabinpersonal och flygbolagsingenjörer liksom andra anställda som arbetar inom Air France. Om du bokat ett flyg som blivit påverkat på grund av en personalstrejk innebär det Air France mycket väl kan vara skyldigt dig ersättning för omaket.

Airhelp anser att flygresenärers rättigheter alltid ska komma först – en flygstrejk med Air France som leder till att ditt flyg försenats, ställts in eller du nekats ombordstigning ger dig rätt att kräva ersättning.

I vilka lägen har jag inte rätt till ersättning för flygstrejk hos Air France?

Du har inte rätt till strejkkompensation om Air France inte har kontroll över strejken. Till exempel:

 • Strejk sker bland flygplatsens säkerhetspersonal
 • Strejk bland bagagehanteringspersonalen
 • Strejk bland flygledningspersonal
 • Strejk orsakad av politisk instabilitet

 

En personalstrejk hos Air France ligger alltså inom Air France kontroll medan alla andra typer av strejker hamnar under “extraordinära omständigheter”. Dessa händelser eller situationer ligger helt utom flygbolagets kontroll och kan därför inte undvikas av flygbolaget, även om rimliga åtgärder skulle ha vidtagits. Och i dessa lägen kan Air France inte hållas till svars.

Kolla med AirHelp om du har rätt till kompensation för flygbolagsstrejk hos Air France!

Är du osäker på ifall ditt flyg berättigar till ersättning som följd av en flygstrejk? Det finns gott regler och undantag, men du kan också snabbt och enkelt få svar genom att fylla i vår behörighetskontroll. Vi ger dig besked om huruvida ditt flyg berättigar dig till ersättning, och hur mycket du då kan ha rätt till. Du kan då också välja att anlita oss, så tar vi hand om ärendet gentemot Air France åt dig.

Har du rätt till ersättning?

Alla flygbolag

Alla länder

Ingen vinst, ingen avgift

Äldre strejker hos Air France – ändå rätt till ersättning?

Även om strejken har lite tid på nacken kan du ha rätt till flygkompensation. Ifall strejken hos Air France skedde senaste tre åren kan du ha rätt till ersättning.

Kika i listan här nedan, eller ta hjälp av vår ersättningskontroll för att se om du är berättigad:


Hur står kompensation från Air France för strejk?

Ersättningsbeloppet varierar mellan ärendena, men du kan ha rätt till hela 600 € per person. Klicka här nedan typen av flygstörning du drabbades av för att få reda på mer.

Ersättning från Air France vid inställt flyg orsakat av flygstrejk

Emellanåt kan en personalstrejk vid Air France innebära att ett flyg ställs in helt och hållet. Skulle ditt flyg ha blivit inställt på grund av strejk så kan det finnas ersättning att hämta! Du är berättigad till ersättning ifall flygbolaget informerade dig mindre än 14 dagar innan ditt flyg skulle avgå, samt om de inte erbjöd dig någon alternativ flygning med motsvarande ankomsttid.

Mindre än 2 timmar2-3 timmar3-4 timmarMer än 4 timmarAnlände aldrigDistans
125 €250 €250 €250 €250 €Alla flyg 1 500 km eller kortare
200 €200 €400 €400 €400 €Flygningar inom EU över 1 500 km
200 €200 €400 €400 €400 €Flygningar utanför EU mellan 1 500 - 3 500 km
300 €300 €300 €600 €600 €Flygningar utanför EU över 3 500 km

Det finns mer att lära om inställda flygningar och rättigheter här.

 

Air France ersättning för försenat flyg orsakat av flygstrejk

 

Strejker hos Air France kan leda till långa förseningar och inverka på din ankomst till din slutdestination. Så därför har du rätt till ersättning ifall ditt flyg är försenats med tre timmar eller mer.

Vill du veta mycket ersättning du kan ha rätt till när ditt flyg med Air France blev försenat?

Mindre än 3 timmar3-4 timmarMer än 4 timmarAnlände aldrigDistans
€ –250 €250 €250 €Alla flyg 1 500 km eller kortare
€ –400 €400 €400 €Flygningar inom EU över 1 500 km
€ –400 €400 €400 €Flygningar utanför EU mellan 1 500 - 3 500 km
€ –300 €600 €600 €Flygningar utanför EU över 3 500 km

Du kan lära dig mer om ersättning för försenade flygningar här.

 

Ersättning hos Air France för nekad ombordstigning

 

Under en flygstrejk kan det bli så att du nekas ombordstigning pga. att ett flyg blivit överbokat. Skulle du nekas ombordstigning, mot din vilja, så kan du ha rätt till ersättning. Du kan ta reda på mer om din rätt till ersättning för nekad ombordstigning här.


Viktiga passagerarrättigheter under en Air France strejk

“Rätt till service”

När du genomlever en flygstörning som följd av en flygstrejk så har du “rätt till service. Utifrån förseningens längd måste Air France förse dig med mängd nödvändigheter såsom:

 • Måltider och förfriskningar.
 • Tillgång till kommunikation, inkluderat två telefonsamtal, faxmeddelanden och e-post.
 • Övernattning, inklusive transport till och från flygplatsen till ditt hotell, om det skulle behövas.

Ombokning och återbetalningar

Har ditt flyg ställts in eller försenats med mer än fem timmar så har du rätt att ställa in din bokning och få full återbetalning för din flygresa.

Har ditt flyg blivit inställt kan du dessutom välja att ta ett alternativt flyg, organiserat av Air France, för nå din destination. Mer om ombokningar och återbetalningar kan du lära dig här.

Kolla ifall din flygstörning kvalificerar sig.

Alla flygbolag

Alla länder

Ingen vinst, ingen avgift


Varför AirHelp?

AirHelp…


 • Är världens största flygersättningsföretag.
 • Har jurister i mer än 30 länder.
 • Använder högklassig teknologi för att arbeta med varje ärende.
 • Tar bort stressen ur kravprocessen.
 • Arbetar efter policyn ingen vinst, ingen avgift.
 • Gör flygresor bättre.

Flygstörningar som följd av flygstrejk inträffar emellanåt, och du har rätt att bli kompenserad ifall du påverkats. AirHelp gör processen mot ersättning enkel och strulfri – vi gör grovjobbet!

AirHelp hör till de mest framgångsrika företagen i världen för att flygersättning, med jurister i över 30 länder och som ger stöd till våra kunder på 16 olika språk. Vi använder oss av innovativt teknikstöd för att i arbetet med varje ärende vilket gör oss snabba och effektiva även med ditt fall.

Dessutom arbetar vi efter policyn “ingen vinst, ingen avgift” – risken för dig elimineras helt och hållet. Så vill du också vill få ut din ersättning för en strejk hos Air France? Fyll i vårt formulär redan nu.

Vi finns här för att hjälpa dig.


Om Air France

Air France

Air France är ett franskt flygbolag, dotterbolag till Air France-KLM. Air France bildades 1933 och fusionerades under 2004 med KLM, och bildade världens då största flygbolag, Air France-KLM. Air France äger även flera regionala dotterbolag.

Air France huvudkontor: 45, rue de Paris / 95747 Roissy CDG Cedex.

Hemsida: https://www.airfrance.com


AirHelp har setts i:

Aftonbladet logoDagens Nyheter logoExpressen logoGöteborgs-Posten logo

AirHelp är del av APRA (Association of Passenger Rights Advocates) vars uppdrag är att främja och skydda passagerares rättigheter.

Copyright © 2023 AirHelp

Kontrollera ersättning

Alla flygbolag