LOT Polish Airlines strejkkompensation

Viktig information

Uppdaterad 2022-08-11
Lot Polish Airlines ställer in många flygningar på grund av strejker i augusti. Vi vill påminna dig om att flygningar som ställs in på grund av Lot Polish Airlines personalens strejker ger dig rätt till ersättning om du informerades av Lot Polish Airlines mindre än 14 dagar före din flygning.

Har du påverkats av LOTs strejk? I så fall har du kommit till rätt ställe. För du kan ha rätt till uppemot 600 € i ersättning för den händelse att du drabbats av försenade eller inställda flyg till följd av en flygbolagsstrejk hos LOT Polish Airlines. Vi finns här och kan hjälpa dig skicka in ett kravärende som stämmer med aktuell EU-lagstiftning.

Avgångsflygplats

Ankomstflygplats

Kontrollera ersättning

eller

Skanna streckkoden på ditt boardingkortLadda upp boardingkort

Alla flygbolag

Alla länder

Ingen vinst, ingen avgift

Påverkats av strejk hos LOT Polish Airlines?

Alla flygbolag

Alla länder

Ingen vinst, ingen avgift


LOT Polish Airlines strejkkompensation: Ha koll på dina rättigheter

Du som flygpassagerare skyddas av en EU-lag som benämns EG 261 (EU 261), vilken håller ett flygbolag ansvarigt finansiellt för den typ av flygstörningar som det gör sig skyldigt till. Såna flygstörningar inkluderar strejk bland flygbolagens egna anställda. Betyder att ditt flyg som har blivit inställt till pga. en strejk kan ge dig rätt till ersättning, enligt nämnda EU-lagstiftningen EG 261. Den här lagen fick strejksituationen klargjord 2018 när EU-domstolen kom till fram till att störningar av detta slag, dvs. med strejkande flygbolagspersonal, är något som flygbolagen ska hållas ansvariga för, genom att de anses ansvara för hur dess personal agerar. Innebär rätt till ersättning för drabbade flygpassagerare.

Du kan ta reda på mer om EG 261 och dina rättigheter som flygpassagerare här


Berättigande till LOT Polish Airlines strejkkompensation

När har jag rätt till kompensation för flygstrejk från LOT Polish Airlines?

Du har rätt till strejkkompensation om:

 • Du varit med om en flygstörning till följd av att LOT Polish Airlines hade strejkande flygbolagspersonal.

 • Ditt flyg var försenat med 3 timmar eller mer, eller ställdes in mindre än 14 dagar före avgång.

 • Du hade en bekräftad flygreservation.

 • Flygstörningen ägde rum de senaste 3 åren.

 • Om du tog ett ersättningsflyg och din nya ankomsttid signifikant skiljde sig från den ursprungliga ankomsttiden.

Strejker bland piloter, kabinpersonal, flygbolagsingenjörer och andra anställda som arbetar i direkt anslutning till LOT Polish Airlines går under begreppet personalstrejker. Om du har ett flyg som har drabbats av en sån personalstrejk så betyder det att LOT Polish Airlines kan vara skyldigt dig en ersättning för besväret som dess strejk inneburit för dig.

Enligt oss kommer flygpassagerarnas rättigheter alltid i första hand – en flygstrejk med LOT Polish Airlines som gör att ditt flyg blir försenat, ställs in eller du nekas ombordstigning innebär att du kan kräva ersättning.

När har jag inte rätt till strejkkompensation från LOT Polish Airlines?

Saknar rätt till strejkkompensation då LOT Polish Airlines inte har kontroll över strejken. Till exempel:

 • Strejk bland flygplatsens säkerhetspersonal

 • Strejk bland bagagehanteringspersonalen

 • Strejk bland flygledningspersonal

 • Strejk orsakad av politisk instabilitet

En personalstrejk hos LOT Polish Airlines bedöms ligga inom LOT Polish Airlines kontroll. Men alla andra typer av strejker bedöms gå under sk. “extraordinära omständigheter”. Extraordinära omständigheter omfattar händelser eller situationer där flygbolaget inte har kontroll dvs. där situationen eller händelsen inte skulle kunna undvikas även om flygbolaget vidtog rimliga åtgärder. I dessa senare fall kan då LOT Polish Airlines alltså inte hållas ansvarigt.

Din rätt till ersättning för flygbolagsstrejk från LOT Polish Airlines – kontrollera med AirHelp!

Är inte fullständigt säker på om även ditt flyg är kan berättiga till ersättning efter en flygstrejk? Självfallet finns det många lagar och undantag att ta i beaktande. Men du kan också snabbt och enkelt få svar, genom att fylla i din information här i vår behörighetskontroll. Så återkommer vi inom kort till dig med besked kring huruvida ditt flyg medger dig rätt till kompensation och då vilka belopp det kan handla om. Då får du också möjligheten att anlita oss för att ta hand om och driva ärendet åt dig hela vägen.

Har du rätt till ersättning?

Alla flygbolag

Alla länder

Ingen vinst, ingen avgift

Vad gäller för äldre strejker hos LOT Polish Airlines?

Även den som påverkats av en strejk hos LOT Polish Airlines längre bakåt i tiden, upp till tre år, kan ha rätt till ersättning.

Listan här nedan, eller vår ersättningskontroll kan visa om du är berättigad:


Storlek på beloppet från LOT Polish Airlines för strejkkompensation?

Det varierar från fall till fall vad folk får ut i ersättning, men generellt upp till 600 € per person har man ha rätt till vid såna här flygstörningar. Klicka på den störning du var med om för att ta reda på mer.

LOT Polish Airlines ersättning för inställt flyg, orsakat av flygstrejk

En personalstrejk hos LOT Polish Airlines kan göra att ditt flyg ställs in. Skulle ditt flyg bli inställt med anledning av strejk så kan ersättning vara aktuell för dig! Du berättigas till ersättning vid det läget att flygbolaget mindre än 14 dagar innan ditt flyg var beräknat att avgå informerade dig, och att det inte gav dig möjligheten att välja ett alternativt flyg, med ankomsttid nära den ursprungliga.

Mindre än 2 timmar2-3 timmar3-4 timmarMer än 4 timmarAnlände aldrigDistans
125 €250 €250 €250 €250 €Alla flyg 1 500 km eller kortare
200 €200 €400 €400 €400 €Flygningar inom EU över 1 500 km
200 €200 €400 €400 €400 €Flygningar utanför EU mellan 1 500 - 3 500 km
300 €300 €300 €600 €600 €Flygningar utanför EU över 3 500 km

Du kan tar reda på mer om inställda flygningar och vilka rättigheter du har här.

LOT Polish Airlines ersättning för försenat flyg orsakat av flygstrejk

Långa förseningar som påverka ankomsten till din slutdestination kan ibland uppstå som följd av strejk hos LOT Polish Airlines. Det ger dig rätt till ersättning om det är så att ditt flyg blivit försenat med minst tre timmar.

Så hur stor ersättning kan du ha rätt till när just ditt flyg med LOT Polish Airlines blev försenat?

Mindre än 3 timmar3-4 timmarMer än 4 timmarAnlände aldrigDistans
€ –250 €250 €250 €Alla flyg 1 500 km eller kortare
€ –400 €400 €400 €Flygningar inom EU över 1 500 km
€ –400 €400 €400 €Flygningar utanför EU mellan 1 500 - 3 500 km
€ –300 €600 €600 €Flygningar utanför EU över 3 500 km

Du kan lära dig mer om ersättning för försenade flygningar här.

Ersättning för nekad ombordstigning i samband med strejk

Flygstrejker i kombination med att flyg i regel överbokas kan leda till att du nekas ombordstigning. För dig som nekas ombordstigning mot din vilja kan det vara värt att veta att du kan ha rätt till ersättning. Lär dig mer om ersättning maa. nekad ombordstigning här.


Viktiga rättigheter för flygpassagerare under en LOT Polish Airlines-strejk

Du har rätt till service

De som upplever en flygstörning till följd av en flygstrejk har “rätt till service“. I förhållande till förseningens längd är LOT Polish Airlines skyldigt att förse dig med nödvändigheter av olika slag, t.ex:

 • Måltider och förfriskningar.

 • Tillgång till kommunikation, inkluderat två telefonsamtal, faxmeddelanden och e-post.

 • Övernattning, inklusive transport till och från flygplatsen till ditt hotell, om det skulle behövas.

Ombokning och återbetalningar

Ditt flyg som ställts in eller blivit försenat med mer än fem timmar ger dig rätt att helt ställa in din resa och få återbetalning för din flygresa.

Ditt flyg som blivit inställt ger dig också rätt att välja alternativt flyg, i den mån det är organiserat av LOT Polish Airlines, för att du ska kunna nå slutdestinationen. Mer om ombokningar och återbetalningar kan du lära dig här.

Ta reda på om din flygstörning kvalificerar sig nu.

Alla flygbolag

Alla länder

Ingen vinst, ingen avgift


Varför AirHelp?

AirHelp…

 • Är världens största flygersättningsföretag.

 • Har jurister i mer än 30 länder.

 • Använder högklassig teknologi för att arbeta med varje ärende.

 • Tar bort stressen ur kravprocessen.

 • Arbetar efter policyn ingen vinst, ingen avgift.

 • Gör flygresor bättre.

Det händer ibland: Flygstörningar uppstår till följd av flygstrejk, och du har då rätt till en ersättning om du påverkats av sånt. AirHelps mission är att göra ersättningsprocessen så enkel för dig som möjligt. Vi tar hand om grovjobbet så att du kan ägna dig åt något roligare.

AirHelp ligger i topp bland världens mest framgångsrika företagen kring flygersättning. I över 30 länder har vi jurister och på 16 olika språk ger vi ger support till våra kunder. Därutöver gagnar vi innovativ teknologi i granskningen och arbetet ärendena. Det hela gör oss snabba och effektiva i arbetet, även i fall som ditt.

Ingen vinst, ingen avgift – det är en policy vi arbetar efter. Den lyfter bort risken från dina axlar. Så vill du också få ut din flygersättning för en strejk hos LOT Polish Airlines så fyll redan idag i vårt formulär.

Vi är här för att hjälpa dig. Alltid.


Om LOT Polish Airlines

LOT Polish Airlines är det största registrerade flygbolaget i Polen och har funnits sedan 1929. LOT ingår också i Star Alliance tillsammans med flygbolag som Lufthansa och SAS. LOT:s flotta är bland de nyaste i Europa och har sex stycken Boeing 787-8 Dreamliner som tjänstgör på långflygningar.

LOT – Polish Airlines huvudkontor

Huvudkontoret för LOT Polish Airlines ligger i Warsawa.

Flygbolagets IATA-kod: LO

Adress: 17 Stycznia 43, 00-906, Warszawa

Hemsida:http://www.lot.com/us/en/

Twitter:https://twitter.com/LOTTravel


AirHelp har setts i:

Aftonbladet logoDagens Nyheter logoExpressen logoGöteborgs-Posten logo

AirHelp är del av APRA (Association of Passenger Rights Advocates) vars uppdrag är att främja och skydda passagerares rättigheter.

Copyright © 2024 AirHelp

Kontrollera ersättning

Alla flygbolag