Avbryt Knapp för att stänga modalitetsfönster

Strejken hos LOT Polish Airlines: Kompensation

Om du blivit påverkad av strejken hos LOT Polish Airlines har du kommit till rätt ställe. Du kan ha rätt till så mycket som 600 € i ersättning om du varit med om försenade eller inställda flyg till följd av en flygbolagsstrejk. Vi kan hjälpa dig att skicka in ett kravärende enligt gällande EU-lagstiftning.

Kontrollera ersättning
Har du påverkats av strejken hos LOT Polish Airlines? Kontrollera ersättning

LOT Polish Airlines strejkkompensation: Ha koll på dina rättigheter

Som flygpassagerare skyddas vi av en EU-lagstiftning som kallas EG 261 (EU 261). Den håller flygbolag finansiellt ansvariga för flygstörningar som de är skyldiga till. Dessa flygstörningar inkluderar strejkande flygbolagspersonal. Så om ditt flyg blivit inställt till följd av en strejk kan du ha rätt till ersättning enligt EU-lagstiftningen EG 261. Lagen kring denna specifika situation klargjordes så sent som 2018. EU-domstolen i Luxemburg slog fast att störningar som orsakats av strejkande flygbolagspersonal berättigar till ersättning eftersom flygbolaget anses ansvarigt för sin personals agerande.

Du kan ta reda på mer om EG 261 och dina rättigheter som flygpassagerare här

 

Berättigande till LOT Polish Airlines strejkkompensation

 

När har jag rätt till kompensation för flygstrejk från LOT Polish Airlines?

Du har rätt till strejkkompensation om:

 • Du varit med om en flygstörning till följd av att LOT Polish Airlines hade strejkande flygbolagspersonal.
 • Ditt flyg var försenat med 3 timmar eller mer, eller ställdes in mindre än 14 dagar före avgång.
 • Du hade en bekräftad flygreservation.
 • Flygstörningen ägde rum de senaste 3 åren.
 • Om du tog ett ersättningsflyg och din nya ankomsttid signifikant skiljde sig från den ursprungliga ankomsttiden.

Personalstrejker hos flygbolag är strejker som innefattar de anställda hos LOT Polish Airlines. Detta inkluderar piloter, kabinpersonal, flygbolagsingenjörer och andra anställda som arbetar i direkt anslutning till LOT Polish Airlines. Om du bokar ett flyg som blir påverkat på grund av en personalstrejk kan det vara så att LOT Polish Airlines är skyldiga dig ersättning för besväret.

Vi anser att flygpassagerarnas rättigheter alltid ska komma i första hand – om en flygstrejk med LOT Polish Airlines leder till att ditt flyg blir försenat, ställs in eller om du nekas ombordstigning kan du kräva ersättning.

När har jag inte rätt till strejkkompensation från LOT Polish Airlines?

Du har inte rätt till strejkkompensation om LOT Polish Airlines inte har kontroll över strejken. Till exempel:

 

 • Strejk bland flygplatsens säkerhetspersonal
 • Strejk bland bagagehanteringspersonalen
 • Strejk bland flygledningspersonal
 • Strejk orsakad av politisk instabilitet

 

Medan en personalstrejk hos LOT Polish Airlines ligger inom LOT Polish Airlines kontroll, ses alla andra typer av strejk som “extraordinära omständigheter”. Extraordinära omständigheter är händelser eller situationer som fullständigt ligger utanför flygbolagets kontroll och som inte kan undvikas av dem, trots att rimliga åtgärder tagits. I dessa fall kan LOT Polish Airlines inte hållas skyldiga.

Kontrollera din rätt till ersättning för flygbolagsstrejk från LOT Polish Airlines med AirHelp!

Är du inte säker på om ditt flyg är berättigat till ersättning till följd av en flygstrejk? Det finns många lagar och undantag, men för att få ett snabbt och enkelt svar behöver du bara fylla i vår behörighetskontroll med din information. Vi ger dig information om huruvida ditt flyg ger dig rätt till ersättning och hur mycket du har rätt till. Du kan också anlita oss för att ta hand om ärendet åt dig.

Har du rätt till ersättning? Kontrollera nu

Vad gäller för äldre strejker hos LOT Polish Airlines?

Om du blivit påverkad av en strejk hosLOT Polish Airlines under de senaste 3 åren kan du ha rätt till ersättning.

Ta en titt i listan nedan, eller använd vår ersättningskontroll för att se om du är berättigad:

Hur högt är beloppet från LOT Polish Airlines för strejkkompensation?

Ersättningssumman varierar från fall till fall, men du kan ha rätt till så mycket som 600 € per person. Klicka på den typ av flygstörning du var med om för att ta reda på mer.

LOT Polish Airlines ersättning för inställt flyg orsakat av flygstrejk

Ibland kan en personalstrejk hos LOT Polish Airlines leda till att ditt flyg ställs in helt och hållet. Om ditt flyg blivit inställt till följd av strejk kan det finnas ersättning att hämta! Du är berättigad ersättning om flygbolaget informerade dig mindre än 14 dagar innan ditt flyg var beräknat att avgå, och om de inte erbjöd dig en alternativ flygning med liknande ankomsttid.

LOT Polish Airlines Strike Compensation
Mindre än 2 timmar 2-3 timmar 3-4 timmar Mer än 4 timmar Anlände aldrig Distans
125 € 250 € 250 € 250 € 250 € Alla flyg 1 500 km eller kortare
200 € 200 € 400 € 400 € 400 € Flygningar inom EU över 1 500 km
200 € 200 € 400 € 400 € 400 € Flygningar utanför EU mellan 1 500 - 3 500 km
300 € 300 € 300 € 600 € 600 € Flygningar utanför EU över 3 500 km

Du kan lära dig mer om inställda flygningar och dina rättigheter här.

 

LOT Polish Airlines ersättning för försenat flyg orsakat av flygstrejk

 

Strejker hos LOT Polish Airlines kan ibland leda till långa förseningar och påverka ankomsten till din slutdestination. Du har rätt till ersättning om ditt flyg är försenat med 3 timmar eller mer.

Hur mycket ersättning kan du ha rätt till när ditt flyg med LOT Polish Airlines är försenat?

LOT Polish Airlines Strike Compensation
Mindre än 3 timmar 3-4 timmar Mer än 4 timmar Anlände aldrig Distans
close icon € – check icon 250 € check icon 250 € check icon 250 € Alla flyg 1 500 km eller kortare
close icon € – check icon 400 € check icon 400 € check icon 400 € Flygningar inom EU över 1 500 km
close icon € – check icon 400 € check icon 400 € check icon 400 € Flygningar utanför EU mellan 1 500 - 3 500 km
close icon € – check icon 300 € check icon 600 € check icon 600 € Flygningar utanför EU över 3 500 km

Du kan lära dig mer om ersättning för försenade flygningar här.

 

Ersättning för nekad ombordstigning

 

Under en flygstrejk kan det uppkomma situationer där du nekas ombordstigning på grund av att ett flyg är överbokat. Om du nekas ombordstigning mot din vilja kan du vara berättigad till ersättning. Du kan lära dig mer om ersättning för nekad ombordstigning här.

Viktiga passagerarrättigheter under en LOT Polish Airlines-strejk

Du har rätt till service

När du upplever en flygstörning till följd av en flygstrejk har du ”rätt till service. Beroende på förseningens längd måste LOT Polish Airlines förse dig med en rad nödvändigheter, bland annat:

 • Måltider och förfriskningar.
 • Tillgång till kommunikation, inkluderat två telefonsamtal, faxmeddelanden och e-post.
 • Övernattning, inklusive transport till och från flygplatsen till ditt hotell, om det skulle behövas.

Ombokning och återbetalningar

Om ditt flyg ställts in eller blir försenat med mer än fem timmar har du rätt att ställa in din bokning och få full återbetalning för din flygresa.

Om ditt flyg blivit inställt kan du även välja att ta ett alternativt flyg, organiserat av LOT Polish Airlines, för att ta dig till din destination. Du kan lära dig mer om ombokningar och återbetalningar här.

Ta reda på om din flygstörning kvalificerar sig nu. Kontrollera ersättning

Varför AirHelp?

AirHelp…

 • Är världens största flygersättningsföretag.
 • Har jurister i mer än 30 länder.
 • Använder högklassig teknologi för att arbeta med varje ärende.
 • Tar bort stressen ur kravprocessen.
 • Arbetar efter policyn ingen vinst, ingen avgift.
 • Gör flygresor bättre.

Flygstörningar till följd av flygstrejk händer ibland, och du har rätt att få ersättning om du påverkats. AirHelp gör ersättningsprocessen enkel och stressfri. Vi gör grovjobbet åt dig!

AirHelp är ett av de mest framgångsrika företagen för flygersättning i världen och har jurister i över 30 länder som ger support till våra kunder på 16 olika språk. Vi använder oss av innovativ teknologi för att granska och arbeta med varje ärende. Detta gör att vi snabbt och effektivt kan arbeta med ditt fall.

Dessutom arbetar vi efter policyn ingen vinst, ingen avgift vilket helt och hållet eliminerar risken för dig. Så om du också vill få din ersättning för en strejk hos LOT Polish Airlines, fyll i vårt formulär redan nu.

Vi finns alltid här för att hjälpa dig.

Om LOT Polish Airlines

LOT Polish Airlines are the largest airline registered in Poland. The lines exist since 1929. LOT also belongs to the Star Alliance alliance with airlines such as Lufthansa and SAS. The LOT fleet is one of the youngest in Europe and has 6 Boeing 787-8 Dreamliners serving long-haul flights.

LOT – Polish Airlines Headquarters

The headquarters for LOT Polish Airlines is located in Warsaw. The airline is part of the Star Alliance, like Lufthansa and SAS.

Airline IATA Code: LO

Address: 17 Stycznia 43, 00-906, Warszawa

Website:http://www.lot.com/us/en/

Twitter:https://twitter.com/LOTTravel