Avbryt Knapp för att stänga modalitetsfönster

Eurowings strejk: Kompensation

Som påverkad av strejken hos Eurowings har du kommit till rätt ställe. För det är fullt möjligt att du har rätt till uppemot 600 € i ersättning om du drabbats av försenade eller inställda flyg i kölvattnet av en flygbolagsstrejk. Vår mission är hjälpa dig få in ett kravärende som följer gällande EU-lagstiftning.

Kontrollera ersättning
Har du påverkats av strejken hos Eurowings? Kontrollera ersättning

Eurowings strejkkompensation: Ha koll på dina rättigheter

EU-lagstiftning vid namn EG 261 (EU 261) skyddar oss flygpassagerare – den håller flygbolag ekonomiskt ansvariga för såna flygstörningar som de gjort sig skyldiga till. Hit hör flygstörningar som inkluderar strejkande flygbolagspersonal. Så ditt flyg som blev inställt till följd av en strejk kan med andra ord ge dig rätt till ersättning, enligt nämnda EU-lag EG 261. Denna lag förtydligades genom EU-domstolen 2018 då man fastslog att störningar vilka orsakats av strejkande flygbolagspersonal ger drabbade flygresenärer rätt till ersättning. Detta då flygbolagen ska hållas ansvarigt för egna personalens agerande.

Mer om EG 261 och dina rättigheter som flygpassagerare läser du här

 

Berättigande till ersättning vid Eurowings strejk

 

När har jag rätt till kompensation från Eurowings för flygstrejk?

Du har rätt till strejkkompensation om:

 • Du varit med om en flygstörning till följd av att Eurowings hade strejkande flygbolagspersonal.
 • Ditt flyg var försenat med 3 timmar eller mer, eller ställdes in mindre än 14 dagar före avgång.
 • Du hade en bekräftad flygreservation.
 • Flygstörningen ägde rum de senaste 3 åren.
 • Om du tog ett ersättningsflyg och din nya ankomsttid signifikant skiljde sig från den ursprungliga ankomsttiden.

Personalstrejker hos Eurowings är strejker som innefattar de anställda. Hit räknas såväl piloter och kabinpersonal som flygbolagsingenjörer och andra anställda vid Eurowings. Om du bokat ett flyg som blivit påverkat på grund av en sådan personalstrejk så kan det alltså vara så att Eurowings är skyldigt dig ersättning för besväret som strejken ifråga inneburit för dig.

Flygpassagerarnas rättigheter ska alltid ska komma i första hand, anser vi på Airhelp. Därför trycker vi på det faktum att en flygstrejk med Eurowings som leder till att din flight blir försenad, ställs in eller om du nekas ombordstigning innebär att kan du kräva ersättning.

När har jag inte rätt till strejkkompensation från Eurowings?

Du har inte rätt till strejkkompensation om Eurowings inte har kontroll över strejken. Till exempel:

 

 • Strejk bland flygplatsens säkerhetspersonal
 • Strejk bland bagagehanteringspersonalen
 • Strejk bland flygledningspersonal
 • Strejk orsakad av politisk instabilitet

 

Medan nämnda typ av personalstrejk hos Eurowings alltså ligger inom Eurowings kontroll så faller alla andra typer av strejker in under sk. “extraordinära omständigheter”. Dessa extraordinära omständigheter rör händelser eller situationer fullkomligt utom flygbolagets kontroll – sådant som inte kan undvikas av även om flygbolaget vidtar rimliga åtgärder. I dessa situationer kan Eurowings då inte hållas ansvarigt.

Kontrollera med AirHelp din rätt till ersättning från Eurowings för flygbolagsstrejk!

Är inte fullkomligt säker på om ditt flyg berättigar dig till ersättning som följd av flygstrejk? Visserligen finns det gott om många regler och undantag att beakta, men också en möjlighet att snabbt och enkelt få svar: Genom att du bara behöver fyller i din information i vår behörighetskontroll så tar vi reda på och ger dig besked om huruvida ditt störda flyg med Eurowings ger dig rätt till ersättning och då hur mycket du kan har rätt till. Dessutom kan du då välja låta oss driva ärendet åt dig.

Har du rätt till ersättning? Kontrollera nu

Vad gäller för äldre strejker hos Eurowings?

Strejk hos Eurowings som du drabbats av under senaste tre åren kan ge dig rätt till ersättning.

Listan här nedan eller vår ersättningskontroll kan ge dig en ledtråd om vad du kan vara berättigad till:

Hur mycket från Eurowings i strejkkompensation?

Ersättningsbeloppen varierar mellan fallen men uppemot 600 € per person kan man som flygpassagerare ha rätt till. Välj här den slags flygstörning du råkade ut för så får du veta mer om beloppen för just dig.

Eurowings ersättning för inställt flyg orsakat av flygstrejk

Personalstrejk hos Eurowings kan ibland leda till att flyg helt och hållet ställs in. Skulle just ditt flyg ha blivit inställt till följd av strejk så kan det då finnas ersättning att hämta. Du är nämligen berättigad ersättning i såna lägen om flygbolaget informerade dig mindre än fjorton dagar innan ditt flyg var beräknat att avgå och flygbolaget inte la fram ett alternativflyg med ungefär samma ankomsttid.

Strejk Eurowings – kompensation
Mindre än 2 timmar 2-3 timmar 3-4 timmar Mer än 4 timmar Anlände aldrig Distans
125 € 250 € 250 € 250 € 250 € Alla flyg 1 500 km eller kortare
200 € 200 € 400 € 400 € 400 € Flygningar inom EU över 1 500 km
200 € 200 € 400 € 400 € 400 € Flygningar utanför EU mellan 1 500 - 3 500 km
300 € 300 € 300 € 600 € 600 € Flygningar utanför EU över 3 500 km

Du kan lära dig mer om inställda flygningar och dina rättigheter här.

 

Eurowings ersättning för försenat flyg orsakat av flygstrejk

 

Strejker hos Eurowings kan innebära långa förseningar vilka påverkar ankomsttiden till din slutdestination. Vid tre timmars försening eller mer av ditt flyg har du rätt till ersättning.

Hur stor ersättning kan du ha rätt till när ditt flyg med Eurowings är försenat?

Strejk Eurowings – kompensation
Mindre än 3 timmar 3-4 timmar Mer än 4 timmar Anlände aldrig Distans
close icon € – check icon 250 € check icon 250 € check icon 250 € Alla flyg 1 500 km eller kortare
close icon € – check icon 400 € check icon 400 € check icon 400 € Flygningar inom EU över 1 500 km
close icon € – check icon 400 € check icon 400 € check icon 400 € Flygningar utanför EU mellan 1 500 - 3 500 km
close icon € – check icon 300 € check icon 600 € check icon 600 € Flygningar utanför EU över 3 500 km

Du kan lära dig mer om ersättning för försenade flygningar här.

 

Ersättning för nekad ombordstigning

 

Under en flygstrejk kan det också uppstå situationer där du nekas ombordstigning på grund av att flyget blivit överbokat. Ifall du då nekas ombordstigning så kan du vara berättigad till ersättning. Mer information om ersättning för nekad ombordstigning finner du här.

Viktiga passagerarrättigheter under en Eurowings-strejk

Du har rätt till service

I samband med en flygstörning orsakad av en flygstrejk så har du ”rätt till service. Utifrån förseningens längd har då Eurowings att förse dig med nödvändigheter som t.ex:

 • Måltider och förfriskningar.
 • Tillgång till kommunikation, inkluderat två telefonsamtal, faxmeddelanden och e-post.
 • Övernattning, inklusive transport till och från flygplatsen till ditt hotell, om det skulle behövas.

Ombokning och återbetalningar

Ditt flyg har ställts in eller blir försenat med mer än fem timmar? Då har du rätt att ställa in din bokning och få full återbetalning för din flygresa. Om ditt flyg har blivit inställt kan du också välja att ta något alternativt flyg, som Eurowings organiserar, för att ändå ta dig till din planerade slutdestination. Mer angående ombokningar och återbetalningar finner du här.

Ta reda på om din flygstörning kvalificerar sig nu. Kontrollera ersättning

Varför AirHelp?

AirHelp…

 • Är världens största flygersättningsföretag.
 • Har jurister i mer än 30 länder.
 • Använder högklassig teknologi för att arbeta med varje ärende.
 • Tar bort stressen ur kravprocessen.
 • Arbetar efter policyn ingen vinst, ingen avgift.
 • Gör flygresor bättre.

Flygstrejker leder ibland alltså till flygstörningar och i såna lägen har du många gånger rätt att få ersättning ifall du påverkats. Men ersättningsprocessen måste inte vara krånglig. För din del kan den göras enkel och stressfri – vi på Airhelp kan göra grovjobbet åt dig!

AirHelp hör till mest framgångsrika organisationerna i världen vad gäller flygersättning och vi har jurister i 30+ länder och ger stöd åt våra kunder på 16 olika språk. Dessutom använder vi innovativ teknik för att för att snabbt och effektivt granska och arbeta med varje enskilt ärende. 

Utöver det följer vi policyn ”ingen vinst, ingen avgift” – en lösning som helt eliminerar risken för dig. Så för dig som också vill få ut din ersättning för en strejk hos Eurowings: Fyll i vårt formulär redan nu – vi är här för att hjälpa dig.

Om Eurowings

Eurowings är del av Lufthansa-gruppen, tillsammans med Austrian Airlines och Condor Airlines. Hela gruppen är den 10:e största i världen. Eurowings är ett lågkostnads-flygbolag i Tyskland med ett nätverk av inrikes och utrikes trafik. Flygbolaget är medlem i Star Alliance med andra större flygbolag såsom Lufthansa, SAS och United.

Eurowings huvudkontor

Eurowings har sitt huvudkontor Düsseldorf, Tyskland.

Eurowings IATA-kod: EW
Adress: Eurowings Aviation GmbH Germanwings-Straße 1 51147 Köln
Hemsida: https://www.eurowings.com/de.html
Twitter: https://twitter.com/eurowings