Regulamin Programu AirHelp „Pomóż znajomym”

Program AirHelp „Pomóż znajomym” pozwala użytkownikom na otrzymywanie prowizji („nagrody”) poprzez polecanie znajomych. Polecający otrzyma Nagrodę, gdy znajomy z powodzeniem zgłosi kwalifikujące się roszczenie o odszkodowanie za pośrednictwem AirHelp.

Obowiązują następujące warunki:

 1. Niniejsze warunki dotyczą PROGRAMU AIRHELP „Pomóż znajomym” (dalej: „PZ”).

 2. Program poleceń jest dostępny dla osób fizycznych (dalej: „polecający”).

 3. Grupa AirHelp (dalej: „AirHelp”) oznacza AirHelp i każdą osobę prawną, która kontroluje lub jest kontrolowana przez AirHelp. AirHelp Germany GmbH, Boxhagener Str. 18, 10245 Berlin, Germany, HRB 196015, DE320095320.

 4. Program jest dostępny dla osób w wieku 18 lat lub starszych. Polecający musi mieszkać na terenie Unii Europejskiej, USA lub Wielkiej Brytanii..

 5. Aby zostać polecającym w programie AirHelp „Pomóż znajomym”, polecający musi:

  1. zarejestrować się w programie oraz

  2. wyrazić zgodę na postanowienia Regulaminu zawarte na tej stronie.

 6. Gdy polecający zarejestruje się w programie, otrzyma unikatowy spersonalizowany link.

 7. Nagroda zostanie wypłacona po spełnieniu następujących warunków:

  1. Polecony znajomy kliknie w unikatowy link Polecającego,

  2. Polecony znajomy zgłosi uprawnione roszczenie o odszkodowanie do AirHelp,

  3. AirHelp wypłaci odszkodowanie poleconemu znajomemu, a roszczenie dotrze do etapu akceptacji wypłaty.

  Gdy kwalifikujące się roszczenie dotrze do etapu akceptacji polecający otrzyma powiadomienie o nagrodzie.

  AirHelp zastrzega sobie prawo do weryfikacji wszystkich działań związanych z poleceniami oraz anulowania lub modyfikowania poleceń, jeśli działania zostaną uznane za nadużycie lub oszustwo. Nagrody uzyskane w wyniku działań mających na celu oszustwo są nieważne.

 8. Zapłata zostanie odebrana przez polecającego w postaci wirtualnej karty podarunkowej. Polecający otrzyma wiadomość e-mail z linkiem, za pomocą którego będzie mógł zrealizować kartą podarunkową i uzyskać nagrodę..

 9. Polecający nie może występować w roli polecanego znajomego, a spersonalizowany link może być udostępniany wyłącznie osobom, z którymi polecającego wiążą relacje osobiste. Działania podobne do spamowania unieważniają nagrodę..

 10. Program „PZ” jest ograniczony do 50 poleceń na polecającego. Jeśli polecający chciałby kontynuować współpracę z nami, zostanie poproszony o dołączenie do programu afiliacyjnego AirHelp.

 11. Nagroda za skuteczne polecenie wynosi 10 euro. Nagroda oraz definicja kwalifikującego się roszczenia mogą ulec zmianie. AirHelp może przeprowadzać dodatkowe promocje lub działania, w ramach których może zostać przyznana wyższa nagroda. Informacje o wszelkich promocjach i zmianach dotyczących nagrody zostaną wyraźnie przekazane..

 12. AirHelp może zawiesić lub zakończyć program „Pomóż znajomym”, a także możliwość uczestnictwa polecającego w programie „PZ” w dowolnym momencie i z dowolnej przyczyny..

 13. Do niniejszych warunków oraz Umowy pomiędzy AirHelp a polecającym zastosowanie będą miały przepisy prawa Niemiec. Polecający jest jednak uprawniony do ochrony zgodnie z przepisami prawa bezwzględnie obowiązującymi w swoim kraju zamieszkania..

 14. Oświadczenie o ochronie prywatności AirHelp ma zastosowanie do programu „PZ”..

 15. AirHelp udostępnia dane osobowe podmiotowi Ambassador w celu wypłaty nagrody. Ambassador będzie mógł uzyskać wyłącznie dane osobowe niezbędne do świadczenia usługi. AirHelp nie ujawnia danych osobowych podmiotowi Ambassador do celów marketingu jego produktów lub usług..

 16. Program nie jest w żaden sposób sponsorowany, wspierany ani administrowany przez Tangocard lub podmiot Ambassador ani nie jest z nimi związany..

 17. Pracownicy AirHelp nie mogą brać udziału w tym programie..

 18. Wszelkie ewentualne tłumaczenia niniejszej Umowy mają charakter wyłącznie informacyjny. W przypadku niezgodności między niniejszą Umową w języku angielskim a jej tłumaczeniem, znaczenie rozstrzygające będzie miał tekst w języku angielskim..

O AirHelp pisano w:

Money.pl logoTokFM logoOnet.pl logoWyborcza logo
APRA

AirHelp należy do Stowarzyszenia Rzeczników Praw Pasażera (APRA), którego zadaniem jest ochrona praw pasażerów linii lotniczych i upowszechnianie wiedzy na ich temat.

PL

Copyright © 2021 AirHelp