Försenat flyg EU

De flesta resenärer har nog dessvärre varit med om att ett flyg blir försenat. Ibland uppstår det inga större problem och man kommer fram på mer eller mindre utsatt tid. Tyvärr är detta inte alltid fallet och många gånger kan försenade eller inställda flyg förstöra semesterplaner, viktiga affärsmöten eller göra att man missar viktiga anslutningsflyg. I sådana fall kan situationen kännas hopplös, men det finns hjälp att få! Om ditt påverkade flyg avgått från eller landat på en flygplats inom EU kan du nämligen ha rätt till ersättning på så mycket som 600 EUR per person. AirHelp har redan hjälpt 16 miljoner personer att ansöka om kompensation och är redo att hjälpa även dig.

Kontrollera ersättning

Detta gäller för försenade EU-flygningar

För försenat flyg EU har du chans att ansöka om ersättning tack vare EU-lagstiftningen EG (nr) 261. Denna fastslår att om ditt försenade flyg landat eller avgått från en EU-flygplats så kan du ha rätt till ersättning. Utöver detta måste flyget ha anlänt mer än tre timmar för sent till din slutdestination, jämfört med den schemalagda ankomsttiden. Anledningen till förseningen måste även vara något som flygbolaget hade kontroll över, till exempel strejk bland deras personal. Om det däremot rör sig om strejkande flygplatspersonal eller dåligt väder kan flygbolaget inte hållas ansvarigt.

Om du är osäker på vad som gäller i just ditt fall för ditt flyg som blivit försenat i EU kan du alltid ta reda på om du kan få ersättning, helt utan kostnad på AirHelps hemsida. Har du kanske redan varit med om ett försenat flyg men inte ansökt om ersättning? Inga problem. Du kan ansöka om kompensation i upp till tre år efter förseningstillfället.

AirHelp är här för att hjälpa dig få kompensation för flygförseningar och avbokningar. Ta reda på hur mycket du är berättigad till.

Alla flygbolag

Alla länder

Ingen vinst, ingen avgift


Om AirHelp

AirHelp är världens största organisation för flygpassagerares rättigheter, här för att hjälpa flygpassagerare att få kompensation för försenade, avbokade och överbokade flygningar.

Vi gör det enkelt och stressfritt att söka ersättning. Om du är osäker på dina rättigheter, inte har tid eller bara vill att en expert ska hantera ditt ärende kan AirHelp hjälpa dig att kämpa för det du har rätt till.

Vi arbetar enligt "ingen vinst, ingen avgift"-principen, så att du kan kontrollera din ersättning utan risk


Begäran om kompensation för flygförseningar och avbokningar

Hur vet du när du ska söka kompensation för flygförseningar eller avbokningar? Även om lagen kan vara komplicerad, kommer vi att klargöra det för dig:

Flygförseningar: Du kan söka kompensation om ditt flyg försenades minst tre timmar.
Inställda flygningar: Du kan vara berättigad till kompensation om din flygning avbröts mindre än 14 dagar innan den första avresan.
Nekad ombordstigning: Du är alltid berättigad till ersättning om du nekas ombordstigning om du inte frivilligt lämnar din plats.

Notera att om extraordinära omständigheter var inblandade, är flygbolagen inte skyldiga att betala kompensation. Exempel på extraordinära omständigheter inkluderar dåligt väder, restriktioner och strejker för flygkontroll. Även om dessa situationer orsakar förseningar och avbokningar är flygbolaget inte skyldiga och kan därför inte förväntas betala kompensation

Kom ihåg att det här är europeiska flygregler och gäller därför endast flyg som avgår från en EU-flygplats eller flygningar som landar i EU med ett europeiskt flygbolag. I tabellen nedan framgår vilka flygningar som täcks:

Kräv upp till 600 € om ditt flyg blev försenat, avbrutet eller överbokat under de senaste tre åren.

Alla flygbolag

Alla länder

Ingen vinst, ingen avgift


Hur mycket kan du få ersättning?

Avstånd Ersättning
Alla flyg mindre än 1 500 km Upp till € 250 per passagerare
Flyg inom EU på mer än 1500 km Upp till € 400 per passagerare
Flyg utanför EU på 1.500 - 3.500 km Upp till € 400 per passagerare
Mer än 3 500 km flygningar utanför EU Upp till 600 € per passagerare

Tabellen visar kompensation i €, som visas i EF261

Under vissa omständigheter kan ersättningsbeloppen skilja sig från ovanstående belopp. Du kan enkelt kontrollera hur mycket du är berättigad genom att använda vår Kompensationskontroll .


Vad du ska göra om din flygning är försenad eller avbruten

Om din flygning är försenad eller avbruten bör du:

  • Förvara ditt boardingkort och andra resedokument.
  • Fråga varför flygplanet försenades eller avbröts.
  • Begär mat, dryck och vid behov gratis transport och hotellrum.
  • Om din flygning avbröts, begär en alternativ flygning eller återbetalning.
  • Förvara alla kvitton för extra utgifter som du kan debiteras, till exempel mat, kläder etc.
  • Var försiktig så att du inte skriver under några undantag eller accepterar kuponger som kräver att du avstår från din rätt till kompensation.

Låt AirHelp söka din ersättning

Alla flygbolag

Alla länder

Ingen vinst, ingen avgift


AirHelp har setts i:

Aftonbladet logoDagens Nyheter logoExpressen logoGöteborgs-Posten logo
APRA

AirHelp är del av APRA (Association of Passenger Rights Advocates) vars uppdrag är att främja och skydda passagerares rättigheter.

Copyright © 2023 AirHelp

Kontrollera ersättning

Alla flygbolag