Flyg försenat

Det kan vara otroligt stressande och irriterande att få beskedet att ens flyg blivit försenat. Man kanske missar viktiga anslutningsflyg, går miste om semesterplaner man planerat i en evighet, eller kommer försent till viktiga jobbrelaterade möten. Oavsett vilket är det bra att ha koll på sina rättigheter som flygpassagerare och vad som gäller om man är med om ett försenat EU-flyg, det vill säga ett flyg som avgår eller ankommer inom EU. Många flygpassagerare vet inte att de kan ha rätt till så mycket som 600 € i ersättning om deras försenade flyg uppfyller villkoren för kompensation.

Kontrollera ersättning

Viktigt att tänka på om ditt flyg blivit försenat

Blev ditt flyg försenat? Visst, det är ingen höjdare men misströsta ej. Med AirHelp kan du enkelt och riskfritt ansöka om ersättning för din flygförsening. Om ditt plan avgick från, eller ankom till en flygplats inom EU, och om din försening överstiger tre timmar finns det goda chanser att du kan bli kompenserad. Om anledningen till din flygförsening ligger inom flygbolagets kontroll, och inte beror på till exempel dåligt väder eller personal som strejkar på flygplatsen, kan du ha rätt till flygersättning. Detta tack vare lagen (EG) nr 261/2004 från den 11 februari 2004.

Denna EU-förordning skyddar dina intressen som europeisk flygresenär och hjälper dig att stå upp emot flygbolagen. Är du osäker på om ditt flyg är berättigat till ersättning? Inga problem. Du kan kontrollera detta helt utan kostnad med hjälp av AirHelps ersättningskoll. Skulle det visa sig att du har rätt att bli kompenserad kan du därefter snabbt och lätt skicka in ditt ärende med hjälp av AirHelp. Hela processen är helt riskfri, och vi tar endast ut en serviceavgift om vi vinner ditt ärende.

AirHelp är här för att hjälpa dig få kompensation för flygförseningar och avbokningar. Ta reda på hur mycket du är berättigad till.

Alla flygbolag

Alla länder

Ingen vinst, ingen avgift


Om AirHelp

AirHelp är världens största organisation för flygpassagerares rättigheter, här för att hjälpa flygpassagerare att få kompensation för försenade, avbokade och överbokade flygningar.

Vi gör det enkelt och stressfritt att söka ersättning. Om du är osäker på dina rättigheter, inte har tid eller bara vill att en expert ska hantera ditt ärende kan AirHelp hjälpa dig att kämpa för det du har rätt till.

Vi arbetar enligt "ingen vinst, ingen avgift"-principen, så att du kan kontrollera din ersättning utan risk


Begäran om kompensation för flygförseningar och avbokningar

Hur vet du när du ska söka kompensation för flygförseningar eller avbokningar? Även om lagen kan vara komplicerad, kommer vi att klargöra det för dig:

Flygförseningar: Du kan söka kompensation om ditt flyg försenades minst tre timmar.
Inställda flygningar: Du kan vara berättigad till kompensation om din flygning avbröts mindre än 14 dagar innan den första avresan.
Nekad ombordstigning: Du är alltid berättigad till ersättning om du nekas ombordstigning om du inte frivilligt lämnar din plats.

Notera att om extraordinära omständigheter var inblandade, är flygbolagen inte skyldiga att betala kompensation. Exempel på extraordinära omständigheter inkluderar dåligt väder, restriktioner och strejker för flygkontroll. Även om dessa situationer orsakar förseningar och avbokningar är flygbolaget inte skyldiga och kan därför inte förväntas betala kompensation

Kom ihåg att det här är europeiska flygregler och gäller därför endast flyg som avgår från en EU-flygplats eller flygningar som landar i EU med ett europeiskt flygbolag. I tabellen nedan framgår vilka flygningar som täcks:

Kräv upp till 600 € om ditt flyg blev försenat, avbrutet eller överbokat under de senaste tre åren.

Alla flygbolag

Alla länder

Ingen vinst, ingen avgift


Hur mycket kan du få ersättning?

Avstånd Ersättning
Alla flyg mindre än 1 500 km Upp till € 250 per passagerare
Flyg inom EU på mer än 1500 km Upp till € 400 per passagerare
Flyg utanför EU på 1.500 - 3.500 km Upp till € 400 per passagerare
Mer än 3 500 km flygningar utanför EU Upp till 600 € per passagerare

Tabellen visar kompensation i €, som visas i EF261

Under vissa omständigheter kan ersättningsbeloppen skilja sig från ovanstående belopp. Du kan enkelt kontrollera hur mycket du är berättigad genom att använda vår Kompensationskontroll .


Vad du ska göra om din flygning är försenad eller avbruten

Om din flygning är försenad eller avbruten bör du:

  • Förvara ditt boardingkort och andra resedokument.
  • Fråga varför flygplanet försenades eller avbröts.
  • Begär mat, dryck och vid behov gratis transport och hotellrum.
  • Om din flygning avbröts, begär en alternativ flygning eller återbetalning.
  • Förvara alla kvitton för extra utgifter som du kan debiteras, till exempel mat, kläder etc.
  • Var försiktig så att du inte skriver under några undantag eller accepterar kuponger som kräver att du avstår från din rätt till kompensation.

Låt AirHelp söka din ersättning

Alla flygbolag

Alla länder

Ingen vinst, ingen avgift


AirHelp har setts i:

Aftonbladet logoDagens Nyheter logoExpressen logoGöteborgs-Posten logo
APRA

AirHelp är del av APRA (Association of Passenger Rights Advocates) vars uppdrag är att främja och skydda passagerares rättigheter.

Copyright © 2023 AirHelp

Kontrollera ersättning

Alla flygbolag