Anuluj Przycisk zamykający okno

Lot był opóźniony lub został odwołany? Masz prawo do odszkodowania niezależnie od ceny biletu.

Sprawdź odszkodowanie

Dobrze, ale jaka była prawdziwa przyczyna opóźnienia lotu?

Autor: Natalia Gebska | Ostatnia aktualizacja:

przyczyna-opóźnienia-lotu

Regulacje prawne dotyczące pasażerów lotniczych są nie tylko liczne, ale także niejasne. Wiemy, że istnieją, nie wiemy jednak czego dokładnie dotyczą, a nawet jeśli wiedzę taka posiadamy, rzadko ktokolwiek z nas ma w sobie na tyle siły by wyegzekwować odszkodowanie za nieprawidłowo zrealizowaną usługę. Warto znać przyczyny opóźnienia lotów, żeby móc dochodzić swoich praw.

Tymczasem prawo jest bardzo przejrzyste, jeśli chodzi o odszkodowanie za odwołany lot bądź opóźniony lot. W europejskim ruchu lotniczym wszelkie odwołania lotów oraz opóźnienia powyżej 3 godzin wynikające z winy przewoźnika uprawniają podróżnych do uzyskania pieniężnej rekompensaty. Te same regulacje mają zastosowanie, gdy chcemy uzyskać odszkodowanie za opóźniony lot czarterowy.

Pojawia się jednak pytanie: dlaczego Twój lot został opóźniony? Poinformowano Cię, że przyczyna są złe warunki pogodowe, ale ktoś inny dowiedział się, że samolot był przepełniony. Wszystko opiera się na zaufaniu. Pasażerowie słyszą, że przyczyna jest pogoda, w związku z tym nie należy im się odszkodowanie.

Istnieje pięć podstawowych kategorii przyczyn powodujących opóźnienia i anulowanie lotów:

 

  • Linie lotnicze: przyczyną odwołania lub opóźnienia lotu są okoliczności w ramach kontroli linii lotniczej (np. problemy konserwacji, sprzątania samolotu, załadunku, zaopatrzenia w paliwo, itp.),

 

  • Złe warunki pogodowe: zaistnienie trudnych warunków meteorologicznych  (faktycznych lub prognozowanych) takich jak tornada, zamiecie śnieżne lub huragan.

 

  • Krajowy system lotniczy: zdarzenia, które można przypisać do tej kategorii odnoszą się do wielu ekstremalnych sytuacji, innych jednak niż złe warunki pogodowe, wywołanych m.in. przez ćwiczenia lotnicze, duże nasilenie ruchu lotniczego i kontrolę ruchu lotniczego.

 

  • Opóźniony przylot samolotu: poprzedni lot danego samolotu był opóźniony, czego następstwem jest kolejny spóźniony wylot tej samej maszyny.

 

  • Bezpieczeństwo: opóźnienia lub odwołania spowodowane ewakuacją wszystkich osób przebywających na terminalu lub w hali odlotów, koniecznością ponownego wejścia na pokład samolotu z powodu naruszenia zasad bezpieczeństwa, niesprawnego sprzętu do kontroli i/lub długich kolejek w strefie skanowania.

 

Po zapoznaniu się z powyższą listą kategorii, nasuwa się pytanie: kto podejmuje decyzję o tym, jaka przyczyna opóźnienia samolotu przekazywaną jest podróżnym na lotnisku? Okazuje się, że może to zrobić dowolny pracownik linii lotniczych, np. jeden z członków załogi personelu operacyjnego czy pracowników naziemnych.

Informacja o opóźnieniu przekazywana jest także w ramach systemu ACARS (system komunikacji ze statkami powietrznymi), który automatycznie przekazuje dane elektroniczne z samolotu na ziemię. Trzeba jednak pamiętać, że system ACARS rejestruje czas rozpoczęcia podróży nawet jeśli samolot oderwał się od ziemi tylko na kilka sekund po to, aby przez kolejne 5 godzin kołować lub stać na płycie lotniska.

Nie sugerujemy absolutnie, że linie lotnicze próbują oszukać pasażerów. Istnieje jednak potrzeba większej przejrzystości w odniesieniu do rzeczywistego powodu opóźnienia lub skasowania lotu oraz lepszego informowania pasażera o tym, co powinien w takiej sytuacji zrobić.

 

Co mogę z tym zrobić?

Nerwy pasażerów może ukoić już sama, informacja o przyczynie opóźnienia lotu, o ile będzie ona wiarygodna. Możliwość uzyskania rekompensaty pieniężnej, z pewnością także poprawi im nastrój.

Sprawdź czy Twoje loty z ostatnich 3 lat kwalifikują się do wypłaty odszkodowania.

Więcej informacji o prawach pasażera oraz o procesie reklamacji lotu znajdziesz tutaj: lot reklamacje.