Program afiliacyjny dla osób z branży turystycznej – najczęściej zadawane pytania

Masz pytanie dotyczące naszego programu? Oto najczęściej zadawane pytania:


Czym zajmuje się AirHelp?

AirHelp to firma, która pomaga pasażerom linii lotniczych w uzyskaniu należnego im odszkodowania za zakłócenie lotu (w tym odwołanie, opóźnienie i przepełnienie). Jesteśmy dumni, że od czasu założenia firmy w 2013 roku pomogliśmy już ponad 16 milionom pasażerów, którzy doświadczyli problemów w trakcie podróży.


Z którymi liniami lotniczymi współpracuje AirHelp?

Współpracujemy ze wszystkimi liniami lotniczymi. Ważniejsze w tym przypadku jest jednak miejsce zakłócenia lotu – najskuteczniej możemy pomóc pasażerom latającym w obrębie UE, gdzie mają zastosowanie zapisy rozporządzenia WE 261. Zgodnie z tymi przepisami podróżnemu należy się odszkodowanie, jeśli:

 • Lot był opóźniony o ponad 3 godziny.

 • Połączenie zostało odwołane później niż 14 dni przed odlotem.

 • Pasażerowi nie z jego winy odmówiono przyjęcia na pokład (a więc nie w przypadku spóźnienia się czy braku odpowiednich dokumentów).

Jeśli chodzi o aspekt geograficzny, rozporządzeniem objęte są następujące loty:

 • wszystkie loty rozpoczynające się na lotnisku w UE, niezależnie od tego, w jakim kraju zarejestrowana jest linia lotnicza,

 • wszystkie loty, które są obsługiwane przez linie lotnicze zarejestrowane w UE i które kończą się na lotnisku w UE,

 • loty w obrębie UE.


Jak dołączyć do programu afiliacyjnego AirHelp?

To proste! Podaj nam swoje imię i nazwisko, adres e-mail i główną stronę internetową, z której miałaby się odbywać promocja AirHelp.


Czy muszę mieć własną stronę internetową?

Nie trzeba zakładać własnej strony internetowej, aby promować AirHelp. Jednak jako że promocja odbywa się za pośrednictwem linku, musisz mieć jak go udostępniać. Oczekujemy, że nasi partnerzy będą aktywni online – liczymy na regularne akcje promocyjne i angażowanie odbiorców. Klarowna wizja tego, jak nasz produkt mógłby dotrzeć do odbiorców i gdzie byłyby wyświetlane nasze treści, jest bardzo ważna w procesie organizacji programu i ustalania prowizji. Jeśli nie masz pewności, czy spełniasz te wymagania, napisz do nas na adres [email protected], abyśmy mogli omówić szczegóły.


Jakie strony akceptuje AirHelp? Czy mogę promować AirHelp w mediach społecznościowych?

Opóźnienia lotów przytrafiają się wszystkim! Jesteśmy otwarci na różnego rodzaju witryny, o ile nie zawierają one treści dla dorosłych ani związanych z przemocą. Nie musisz mieć dużej liczby obserwujących, ale skontaktujemy się z Tobą, jeśli w procesie aplikacyjnym nie otrzymamy od Ciebie wystarczających danych o liczebności odbiorców. Im więcej osób zobaczy Twój link i im dokładniej będziesz wyjaśniać, w jaki sposób AirHelp może pomóc pasażerom lotniczym, tym większa szansa na konwersję.


Jakie formy promocji akceptuje/odrzuca AirHelp?

Nie narzucamy żadnej konkretnej ścieżki promocji, ale najważniejsze jest udostępnianie zgodnego z wytycznymi SEO linku afiliacyjnego (nofollow) w pełnym formacie.   Zabronione są następujące działania związane z ruchem internetowym:

 • Deep linking do strony głównej www.airhelp.com, a także spoofing strony.

 • Brand bidding. Partnerzy nie mogą używać swojego linku afiliacyjnego w ruchu płatnym ani też wykupywać słów kluczowych będących błędnym zapisem nazwy AirHelp w wyszukiwarce Google lub Bing.

 • Umieszczanie reklam w linkach bezpośrednich w Google i Bing oraz na Facebooku i Instagramie. Kampanie PPC w wyszukiwarkach muszą prowadzić do strony docelowej utworzonej przez partnera, na której widnieje jego indywidualny link afiliacyjny.

 • Korzystanie z niezamówionych e-maili marketingowych.

 • Korzystanie ze strony typu doorway lub ruchu zautomatyzowanego.

 • Korzystanie z sieci reklam niejawnych / sieci banerów.

 • Podszywanie się pod AirHelp w lokalnych kanałach społecznościowych.


Czy firma AirHelp jest zainteresowana kampanią PPC?

AirHelp ma własny zespół Paid Ads, który działa na wszystkich naszych rynkach niezależnie od programu afiliacyjnego. Partnerom możemy płacić wyłącznie za efektywne roszczenie – nie płacimy za kliknięcie. Nie zabraniamy jednak partnerom wykorzystywania płatnych reklam prowadzących do ich witryn, na których widnieje link afiliacyjny.


Czy AirHelp pracuje również z podmiotami działającymi w branży aplikacji mobilnych?

Wiemy, że większość pasażerów korzysta z laptopa, aby złożyć wniosek (jest to związane z kompletowaniem dokumentów), ale z przyjemnością nawiążemy współpracę z podmiotami działającymi w branży aplikacji mobilnych! Napisz na adres [email protected], aby omówić szczegóły.


Ile prowizji otrzymam?

Otrzymasz odpowiedni procent opłaty użytkowej AirHelp za każde efektywne roszczenie. Efektywne roszczenie oznacza każde roszczenie, w przypadku którego byliśmy w stanie pomóc pasażerowi uzyskać odszkodowanie od linii lotniczych. Aby uzyskać więcej informacji, prześlij nam dane dotyczące Twojego ruchu internetowego na adres [email protected].


Jak mogę zarobić więcej?

Nasze zarobki nie są tajemnicą – AirHelp za każdy skuteczny wniosek pobiera prowizję, która wynosi do 50% kwoty przyznanego odszkodowania (50% obowiązuje w przypadku wniesienia sprawy do sądu, gdy musimy pokryć opłaty prawne). Jednakże nie wszystkie wnioski są warte tyle samo.

Zgodnie z WE 261 maksymalna kwota odszkodowania, jaką może otrzymać podróżny, zależy od długości lotu.

 • Poniżej 1500 km: 250 €

 • Między 1500 a 3500 km: 400 €

 • Ponad 3500 km: 600 €

Im dłuższe loty wybierają Twoi odbiorcy i im więcej osób podróżuje w grupie, tym wyższa będzie wartość poszczególnych wniosków – a tym samym Twoja prowizja.


Kiedy i jak otrzymam zapłatę?

Raz w miesiącu AirHelp będzie automatycznie generować fakturę ze wszystkimi efektywnie wypłaconymi w danym okresie roszczeniami związanymi z wnioskami, które zostały złożone za pośrednictwem Twojego linku. Nasz zespół finansowy przekaże Ci pieniądze przelewem na konto bankowe. Zgodnie z art. 44 Dyrektywy UE w sprawie VAT usługi świadczone między podmiotami gospodarczymi (B2B) podlegają opodatkowaniu w kraju usługobiorcy (AirHelp). Spółka AirHelp jest zarejestrowana w Berlinie pod firmą AirHelp Germany GmbH. Oznacza to, że partnerzy z siedzibą w UE muszą podać swój numer VAT. Faktury dla partnerów z siedzibą w Niemczech będą wystawiane na podstawie całkowitej kwoty prowizji i z uwzględnieniem stawki podatku VAT w wysokości 19%, natomiast faktury dla partnerów z siedzibą w pozostałych krajach UE będą wystawiane w ramach systemu reverse charge z uwzględnieniem stawki podatku VAT w wysokości 0%. Jeśli wymogi w Twoim państwie są inne, wystawiona przez nas faktura będzie stanowić dokument przeznaczony dla Twojego doradcy finansowego.


Po jakim czasie następuje wypłata odszkodowania?

Program afiliacyjny nie jest połączony z obsługą klienta i nie może mieć bezpośredniego wpływu na proces obsługi wniosku ani czas jego trwania. Czas, w jakim następuje efektywne przetworzenie wniosku, zależy od wielu czynników, między innymi od tego, jak szybko pasażer odpowiada na informacje dotyczące kolejnych etapów procesu. Naszym priorytetem jest zapewnienie klientom sprawiedliwości jako usługi możliwie szybko i skutecznie, jednakże cały proces może potrwać kilka miesięcy – zwłaszcza jeśli linia lotnicza nie chce współpracować i musimy podjąć działania prawne. Płatność zostanie przekazana partnerom w tym samym miesiącu, w którym zostanie otrzymana od linii lotniczej, a tak długo, jak wniosek będzie otwarty w naszym systemie, prawo do uzyskania prowizji nie wygaśnie.


Czy AirHelp pracuje również z sieciami afiliacyjnymi?

Zarządzamy programem afiliacyjnym we własnym zakresie i z wykorzystaniem własnego oprogramowania. Możesz nas jednak znaleźć także na: Admitad CJ Network


Czy mogę współpracować z AirHelp bezpośrednio oraz za pośrednictwem sieci partnerskich?

Możesz promować AirHelp za pośrednictwem naszego programu wewnętrznego lub poprzez dowolną z naszych sieci partnerskich. Jednakże zgodnie z warunkami umowy AirHelp nie może nawiązywać współpracy partnerskiej z podmiotami, które skorzystały już z naszej oferty za pośrednictwem którejkolwiek z naszych sieci. Jeśli okaże się, że dotyczy to któregoś z naszych partnerów, jego konto natychmiast zostanie zamknięte. Firma AirHelp nie jest zobowiązana do wypłacania wynagrodzenia za wnioski generowane w naszym programie za pośrednictwem partnerów sieciowych.


Dlaczego moje zgłoszenie zostało odrzucone?

Zgłoszenia są odrzucane z następujących powodów:

 • Niepodanie całości lub części linku podczas rejestracji (np. wpisanie „www.facebook.com” zamiast nazwy konta). Działania partnerskie offline wymagają szczegółowego omówienia.

 • Podanie pustych – bądź znajdujących się w budowie – witryn, platform lub kanałów.

 • Podanie prywatnego profilu w mediach społecznościowych, który ma niewielką liczbę obserwujących.

 • Podanie stron internetowych bez imprintu lub danych kontaktowych.

 • Osoba zgłaszająca się jest zaangażowana w zabroniony ruch internetowy.

 • Osoba zgłaszająca się publikowała już kiedyś naszą ofertę w naszych sieciach.

 • Publikowane treści są w jakikolwiek sposób niezgodne z prawem, stanowią naruszenie praw własności, zawierają groźby bądź elementy szkodliwe, zniesławiające, obsceniczne, nieprzyzwoite lub dyskryminujące ze względu na niepełnosprawność, przynależność rasową, płeć, pochodzenie, orientację seksualną, wiek lub są w jakikolwiek inny sposób niewłaściwe.

O AirHelp pisano w:

Money.pl logoTokFM logoOnet.pl logoWyborcza logo

AirHelp należy do Stowarzyszenia Rzeczników Praw Pasażera (APRA), którego zadaniem jest ochrona praw pasażerów linii lotniczych i upowszechnianie wiedzy na ich temat.

Copyright © 2024 AirHelp

Sprawdź odszkodowanie

Wszystkie linie