Anuluj Przycisk zamykający okno

Program afiliacyjny dla osób z branży turystycznej – najczęściej zadawane pytania

Masz pytanie dotyczące naszego programu? Oto najczęściej zadawane pytania

Sprawdź odszkodowanie

Czym zajmuje się AirHelp?

AirHelp to firma, która pomaga pasażerom linii lotniczych w uzyskaniu należnego im odszkodowania za zakłócenie lotu (w tym odwołanie, opóźnienie i przepełnienie). Mamy ponad sześć lat doświadczenia i jesteśmy dumni, że pomogliśmy już ponad 16 milionom pasażerów, którzy doświadczyli problemów w trakcie podróży.

Z którymi liniami lotniczymi współpracuje AirHelp?

Współpracujemy ze wszystkimi liniami lotniczymi. Ważniejsze w tym przypadku jest jednak miejsce zakłócenia lotu – najskuteczniej możemy pomóc pasażerom latającym w obrębie UE, gdzie mają zastosowanie zapisy rozporządzenia WE 261. Zgodnie z tymi przepisami podróżnemu należy się odszkodowanie, jeśli:

 • Lot był opóźniony o ponad trzy godziny.
 • Lot został odwołany (ważny jest termin, w jakim linia lotnicza poinformowała o odwołaniu).
 • Nastąpiła odmowa przyjęcia na pokład, mimo że pasażer spełnił wszystkie niezbędne warunki (np. przybył na czas i miał przy sobie wymagane dokumenty).

Jeśli chodzi o aspekt geograficzny, rozporządzeniem objęte są następujące loty:

 • wszystkie loty rozpoczynające się na lotnisku w UE, niezależnie od tego, w jakim kraju zarejestrowana jest linia lotnicza,
 • wszystkie loty, które są obsługiwane przez linie lotnicze zarejestrowane w UE i które kończą się na lotnisku w UE,
 • loty w obrębie UE.

Jak dołączyć do programu afiliacyjnego AirHelp?

To proste! Podaj nam swoje imię i nazwisko, adres e-mail i główną stronę internetową, z której miałaby się odbywać promocja AirHelp.

Czy muszę mieć własną stronę internetową?

Nie trzeba zakładać własnej strony internetowej, aby promować AirHelp. Jednak jako że promocja odbywa się za pośrednictwem linku, musisz mieć jak go udostępniać. Oczekujemy, że nasi partnerzy będą aktywni online – liczymy na regularne akcje promocyjne i angażowanie odbiorców. Klarowna wizja tego, jak nasz produkt mógłby dotrzeć do odbiorców i gdzie byłyby wyświetlane nasze treści, jest bardzo ważna w procesie organizacji programu i ustalania prowizji. Jeśli nie masz pewności, czy spełniasz te wymagania, napisz do nas na adres [email protected], abyśmy mogli omówić szczegóły.

Abyśmy mogli ustalić opłatę partnerską tak, by odpowiadała wartości i wyzwaniom Twojego rynku, przekaż nam informację, w jakim obszarze będzie działać Twoja witryna.

Jakie strony akceptuje AirHelp? Czy mogę promować AirHelp w mediach społecznościowych?

Opóźnienia lotów przytrafiają się wszystkim! Jesteśmy otwarci na różnego rodzaju witryny, o ile nie zawierają one treści dla dorosłych ani związanych z przemocą. Nie musisz mieć dużej liczby obserwujących, ale skontaktujemy się z Tobą, jeśli w procesie aplikacyjnym nie otrzymamy od Ciebie wystarczających danych o liczebności odbiorców. Im więcej osób zobaczy Twój link i im dokładniej będziesz wyjaśniać, w jaki sposób AirHelp może pomóc pasażerom lotniczym, tym większa szansa na konwersję.

Jakie formy promocji akceptuje/odrzuca AirHelp?

Nie narzucamy żadnej konkretnej ścieżki promocji, ale najważniejsze jest udostępnianie zgodnego z wytycznymi SEO linku afiliacyjnego (nofollow) w pełnym formacie.   Zabronione są następujące działania związane z ruchem internetowym: Deep linking do strony głównej www.airhelp.com, a także spoofing strony. Brand bidding; partner nie może używać swojego linku afiliacyjnego w ruchu płatnym ani też wykupować słów kluczowych będących błędnym zapisem nazwy AirHelp w wyszukiwarce Google lub Bing. Umieszczanie reklam w linkach bezpośrednich w Google i Bing oraz na Facebooku i Instagramie. Kampanie PPC w wyszukiwarkach muszą prowadzić do strony docelowej utworzonej przez partnera, na której widnieje jego indywidualny link afiliacyjny. Korzystanie z niezamówionych e-maili marketingowych. Korzystanie ze stron typu doorway lub ruchu zautomatyzowanego. Korzystanie z sieci reklam niejawnych / sieci banerów. Podszywanie się pod AirHelp w lokalnych kanałach społecznościowych

Czy firma AirHelp jest zainteresowana kampanią PPC?

AirHelp ma własny zespół Paid Ads, który działa na wszystkich naszych rynkach niezależnie od programu afiliacyjnego. Partnerom możemy płacić wyłącznie za każde złożone roszczenie, które zostało zaakceptowane przez AirHelp – nie płacimy za kliknięcie. Nie zabraniamy jednak partnerom wykorzystywania płatnych reklam prowadzących do ich witryn, na których widnieje nasz link.

Czy AirHelp pracuje również z podmiotami działającymi w branży aplikacji mobilnych?

Wiemy, że większość pasażerów korzysta z laptopa, aby złożyć wniosek (jest to związane z kompletowaniem dokumentów), ale z przyjemnością nawiążemy współpracę z podmiotami działającymi w branży aplikacji mobilnych! Napisz na adres [email protected], aby omówić szczegóły.

Ile prowizji otrzymam?

Otrzymasz opłatę za każdy zaakceptowany przez nas wniosek. Wniosek uważa się za zaakceptowany, gdy otrzymamy od pasażera wszystkie wymagane dokumenty i jesteśmy gotowi przesłać roszczenie do linii lotniczej. Wprawdzie jest to etap poprzedzający otrzymanie przez nas opłaty, rozliczamy się jednak właśnie wtedy, aby partner nie musiał czekać na wygranie przez nas sprawy. Kwotę ustalamy na podstawie wartości rynkowej obszaru geograficznego, z którego partner będzie generować dla nas ruch. Aby uzyskać więcej informacji i uzgodnić szczegóły, prześlij nam dane dotyczące Twojego ruchu internetowego na adres [email protected]. Oferujemy również możliwość otrzymania części naszej ostatecznej prowizji za dany wniosek po przyznaniu pasażerowi odszkodowania przez linię lotniczą. Kwota ta może być wyższa w przypadku lotów długodystansowych lub rezerwacji grupowych, lecz jeśli będziemy zmuszeni wnieść sprawę do sądu, czas oczekiwania może ulec wydłużeniu.

Jak mogę zarobić więcej?

Nasze zarobki nie są tajemnicą – AirHelp za każdy wygrany wniosek pobiera prowizję, która wynosi do 50% kwoty przyznanego odszkodowania (50% obowiązuje w przypadku wniesienia sprawy do sądu, gdy musimy pokryć opłaty prawne). Jednakże nie wszystkie wnioski są warte tyle samo.

Zgodnie z WE 261 maksymalna kwota odszkodowania, jaką może otrzymać podróżny, zależy od długości lotu.

 • Poniżej 1500 km: 250 €
 • Między 1500 a 3500 km: 400 €
 • Ponad 3500 km: 600 €

Im dłuższe loty wybierają Twoi odbiorcy i im więcej osób podróżuje w grupie, tym wyższa będzie wartość poszczególnych wniosków. Czynniki te są trudne do przewidzenia, więc gdy po rozpoczęciu współpracy otrzymamy dane o Twojej skuteczności, chętnie wyrenegocjujemy opłatę partnerską, tak aby odpowiadała uzyskanym za Twoim pośrednictwem zyskom.

Jak otrzymam zapłatę?

Raz w miesiącu AirHelp będzie automatycznie generować fakturę ze wszystkimi zaakceptowanymi w danym okresie wnioskami, które zostały złożone za pośrednictwem Twojego linku. Nasz zespół finansowy przekaże Ci pieniądze przelewem na konto bankowe. Zgodnie z art. 44 Dyrektywy UE w sprawie VAT usługi świadczone między podmiotami gospodarczymi (B2B) podlegają opodatkowaniu w kraju usługobiorcy (AirHelp). Ponieważ nasze główne miejsce prowadzenia działalności znajduje się w Hongkongu, miejscowy system podatkowy daje nam prawo do generowania faktur z VAT 0%. Jeśli wymogi w Twoim państwie są inne, wystawiona przez nas faktura będzie stanowić dokument przeznaczony dla Twojego doradcy finansowego.

Jak długo trwa akceptowanie wniosku przez AirHelp?

Program afiliacyjny nie jest połączony z obsługą klienta i nie może mieć bezpośredniego wpływu na proces akceptowania wniosku. Wszystkie wnioski są weryfikowane zarówno przez sztuczną inteligencję, jak i przez specjalistów AirHelp. Może się zdarzyć, że nasz zespół będzie musiał poprosić pasażera o dostarczenie większej liczby dokumentów. Na czas akceptacji wniosku wpływa więc i responsywność pasażera, i dostępność naszych ekspertów. Choć wiele wniosków złożonych za pośrednictwem naszych partnerów jest zatwierdzana już w miesiącu, w którym do nas wpłynęły, niektóre z nich mogą zostać rozliczone w następnym. Dopóki wniosek pozostaje otwarty w naszym systemie, partnerowi przysługuje odpowiednie wynagrodzenie.

Czy AirHelp pracuje również z sieciami afiliacyjnymi?

Zarządzamy programem afiliacyjnym we własnym zakresie i z wykorzystaniem własnego oprogramowania. Możesz nas jednak znaleźć także na: Admitad CJ Network

Czy mogę współpracować z AirHelp bezpośrednio oraz za pośrednictwem sieci partnerskich?

Możesz promować AirHelp za pośrednictwem naszego programu wewnętrznego lub poprzez dowolną z naszych sieci partnerskich. Jednakże zgodnie z warunkami umowy AirHelp nie może nawiązywać współpracy partnerskiej z podmiotami, które skorzystały już z naszej oferty za pośrednictwem którejkolwiek z naszych sieci. Jeśli okaże się, że dotyczy to któregoś z naszych partnerów, jego konto natychmiast zostanie zamknięte. Firma AirHelp nie jest zobowiązana do wypłacania wynagrodzenia za wnioski generowane w naszym programie za pośrednictwem partnerów sieciowych.

Dlaczego moje zgłoszenie zostało odrzucone?

Zgłoszenia są odrzucane z następujących powodów:

 • Niepodanie całości lub części linku podczas rejestracji (np. wpisanie „www.facebook.com” zamiast nazwy konta). Działania partnerskie offline wymagają szczegółowego omówienia.
 • Podanie pustych – bądź znajdujących się w budowie – witryn, platform lub kanałów.
 • Podanie prywatnego profilu w mediach społecznościowych, który ma niewielką liczbę obserwujących.
 • Podanie stron internetowych bez imprintu lub danych kontaktowych.
 • Osoba zgłaszająca się jest zaangażowana w zabroniony ruch internetowy.
 • Osoba zgłaszająca się jest powiązana z inną firmą w branży odszkodowań lotniczych.
 • Osoba zgłaszająca się publikowała już kiedyś naszą ofertę w naszych sieciach.
 • Publikowane treści są w jakikolwiek sposób niezgodne z prawem, stanowią naruszenie praw własności, zawierają groźby bądź elementy szkodliwe, zniesławiające, obsceniczne, nieprzyzwoite lub dyskryminujące ze względu na niepełnosprawność, przynależność rasową, płeć, pochodzenie, orientację seksualną, wiek lub są w jakikolwiek inny sposób niewłaściwe.