Prislista

1. Serviceavgift

AirHelp tar endast ut en serviceavgift om ditt ärende är framgångsrikt. Avgiften dras från den ersättning du erhåller från flygbolaget.
Vid alla flygningar på 1500 km eller mindre så har klienten rätt till ersättning på 250 EUR, för vilken vederbörande kommer att få betala en serviceavgift på 63 EUR inklusive moms för.
Vid alla flygningar inom EU på mer än 1500 km och för alla flygningar mellan 1500 km och 3500 km, har klienten rätt till ersättning på 400 EUR för vilken vederbörande kommer att få betala en serviceavgift på 100,00 euro inklusive moms.
Vid alla flygningar som inte beskrivs ovan har klienten rätt till ersättning på 600 euro för vilken vederbörande kommer att få betala en serviceavgift på 150 EUR inklusive moms.
Vid flygningar som beskrivs ovan där klienten inte har rätt till ersättning på 250, 400 or 600 EUR, skall klienten betala en service avgift på 25% för den erhållna ersättningen, inklusive moms.

2. Avgift för rättsliga åtgärder

Avgiften för rättsliga åtgärder tas endast ut om rättsliga åtgärder krävs och kommer då att dras från din ersättning – i tillägg till serviceavgiften.
Vid alla flygningar på 1500 km eller mindre så har klienten rätt till ersättning på 250 EUR, som vederbörande kommer att få betala en avgift för rättsliga åtgärder på 63 EUR inklusive moms.
Vid alla flygningar inom EU på mer än 1500 km och för alla flygningar mellan 1500 km och 3500 km, har klienten rätt till ersättning på 400 EUR för vilken vederbörande kommer att få betala en avgift för rättsliga åtgärder på 100 EUR inklusive moms.
Vid alla flygningar som inte beskrivs ovan har klienten rätt till ersättning på 600 EUR, för vilken vederbörande kommer att få betala en avgift för rättsliga åtgärder på 150 EUR inklusive moms.
Vid flygningar som beskrivs ovan där klienten inte har rätt till ersättning på 250, 400 or 600 EUR, skall klienten betala en avgift för rättsliga åtgärder på 25% av den erhållna ersättningen, inklusive moms.

3. Kunder från resebyråer och andra företag

Om du har ingått ett avtal med AirHelp via en resebyrå eller liknande kommer avgiftsstrukturen, utbetalningsalternativen, konverteringen av valutan och liknande saker vara annorlunda, beroende på de tjänster som tillhandahålls och/eller de individuella villkor som överenskommits. Den sammanlagda summan av serviceavgiften samt avgiften för de rättsliga åtgärderna kan inte i under några omständigheter överskrida avgifterna för tjänsten och eller de avgifter för de rättsliga åtgärder som beskrivits i paragrafer ovan.

4. Återförande av krav till kund

Ett ärende kan bli omplacerat för kunden i enlighet med klausul 2.10 se Air Help’s villkor Terms & Conditions helt gra.

5. Garantibelopp

AirHelp garanterar att kunden får sin rätta ersättning i EUR. Om flygbolaget betalar AirHelp kompensationen i en annan valuta kommer AirHelp att täcka alla växlingskostnader och andra avgifter i samband med mottagandet av medlen. Airhelp kommer därför inte att reducera det totala euro beloppet som fåtts ut till följd av EU-förordningen 261 och kan därför inte minskas med potentiella servicekostnader och bankavgifter i samband med mottagandet av medlen.

All ersättning är därför alltid kompenserad i euro, om inte annat begärs av klienten och denna begäran i sin tur accepteras av Airhelp.

Detta medför att kunden alltid vet exakt hur mycket denne kommer att få erhålla, och kan också kontrollera om AirHelp har överfört rätt belopp i enlighet med EG261.

6. Kostnadsfri Bankutbetalning/överföring

Airhelp skickar en kostnadsfri överföring genom sin partner Payoneer. Airhelp tar inte några extra avgifter för banköverföringar. Det som Airhelp inte täcker är kostnader i samband med omvandling till en annan valuta än EUR. I ett sådant fall ska kunden godkänna och täcka dessa kostnader som krävs av Payoneer, ifall kunden inte vill ha banköverföringen i en annan valuta än EUR. Airhelp och Payoneer tar inte ut några extra avgifter för överföringar i EUR.

www.payoneer.com

  • Den relevanta summan kommer alltid att överföras till Payoneer i EUR,

 

  • Det är ett krav att kunden accepterar (prislistan inkl.) I Payoneer’s villkor. Om klienten inte kan acceptera villkoren för Payoneer, kommer Kunden att behöva välja en annan metod för Utbetalning.

 

  • Om Payoneer avvisar klienten, oavsett skäl, kommer kunden att behöva välja en annan metod för utbetalning.

 

  • Payoneer kommer införa extra avgifter i enlighet med deras villkor samt prislista, inklusive en valutakostnad, om pengarna dras tillbaka i någon annan valuta än euro. De faktiska avgifterna beror på vilka tjänster som används av Payoneer och är en avtals fråga mellan Kunden och Payoneer. Kunden rekommenderas att hitta information på Payoneer:s hemsida, eller kontakta Payoneer direkt, för att få information om de aktuella kurserna gällande avgifter/kostnader som tas ut av Payoneer.

 

7. Standard Bankutbetalning/överföring

Betalningar utförs normalt i euro (EUR).

AirHelp kan eventuellt utföra betalningar i andra valutor, på kundens begäran. Där så är fallet använder AirHelp de aktuella valutakurser som erbjuds av AirHelp enligt intern företagspolicy.

För banköverföringar till vissa länder tas eventuellt en överföringsavgift på 30 EUR ut, på grund av de extra externa kostnader detta medför för AirHelp och kostnaden för den manuella behandling som krävs.

Anmärkningar:
i) Bara normala överföringsavgifter för att skicka pengarna kommer att täckas. Inga avgifter för mottagande av betalningen täcks.
ii) Överföringar utförs alltid enligt ”budget”- alternativet; inga expressöverföringar eller liknande görs.

iii) AirHelp arbetar på att förbättra sin service och har som målsättning att erbjuda gratis banköverföringar i hela världen. För närvarande är detta dock enbart tillgängligt till följande länder: Österrike, Azorerna, Belgien, Bulgarien, Kanarieöarna, Kroatien, Cypern, Tjeckien, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Franska Guyana, Tyskland, Gibraltar, Grekland, Guadeloupe, Guernsey, Ungern, Island, Irland, Isle of Man, Italien, Jersey, Lettland, Liechtenstein, Litauen, Luxembourg, Madeira, Malta, Martinique, Mayotte, Monaco, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Rumänien, Saint Pierre och Miquelon, San Marino, Slovakien, Slovenien, Spanien, Sverige, Schweiz, Storbritannien, USA.

8. Check

Alla checkar kommer att påföras en checkavgift på 30 EUR. Detta för att täcka den ytterligare externa kostnad/risk som de orsakar AirHelp, samt kostnaden för den manuella hantering som processen medför.

När utbetalning med check väljs måste kunden vara införstådd med följande:

  • Visserligen erbjuder AirHelp utbetalning via check men denna metod rekommenderas inte. Checkar är betydligt mindre säkra än banköverföring, som är den betalningsmetod vi föredrar att använda.

 

  • AirHelp varken försäkrar, spårar eller registrerar utskickade checkar.

 

  • AirHelp tar inget ansvar för checkar som inte når sin destination, blir stulna eller förloras på annat sätt. Checkar kan inte utfärdas på nytt och utbetalningen kan inte heller utföras på något annat sätt om checken går förlorad.

 

  • AirHelp kan inte hjälpa dig att spåra eller återfå förlorade checkar.

 

  • AirHelp kan inte utfärda checkar på nytt om svårigheter uppstår på grund av att kunden angivit felaktiga eller ofullständiga uppgifter.

 

9. Ändrings avgift

En ändringsavgift på 60 EUR kommer att införas varje gång AirHelp kommer att behöva återsända en utbetalning av något slag.

10. Mervärdeskatt (moms)

Alla avgifter som anges i denna Prislista inkluderar moms om inte annat anges.

 

Publicerad: 2015.11.06