Prislista

Observera att om ditt krav gäller enligt lagarna i Brasilien gäller den brasilianska Prislistan.

1. Definitioner

Vår Prislista ska läsas tillsammans med våra Villkor, där du kommer att hitta alla definierade termer som används i vår Prislista.

2. Kostnadsfria tjänster

AirHelp debiterar inte något för sitt tillhandahållande av Berättigandetjänsten, AirHelp Connect, Informationstjänsten och de Juridiska tjänsterna om dessa inte är framgångsrika.

3. Tjänsteavgift

Om AirHelp når framgång med de Juridiska tjänsterna och Kunden erhåller Flygkompensationen är AirHelp berättigat till sin Tjänsteavgift som kommer att dras av från Flygkompensationen.

Serviceavgiften för alla Krav är 35 % av den mottagna Flygkompensationen, inklusive tillämplig moms.

För danska kunder är serviceavgiften en fast summa, som normalt motsvarar 35 % av den mottagna Flygkompensationen.

Tjänsteavgiften gäller inte för Krav som täcks av bokningar som är kopplade till ett AirHelp+-köp.

4. Avgift för rättsliga åtgärder

Avgiften för rättsliga åtgärder tas endast ut om det krävdes Rättsliga åtgärder för att tillhandahålla framgångsrika Juridiska tjänster, och den dras från Flygkompensationen utöver Tjänsteavgiften.

Avgiften för Rättsliga åtgärder är 15 % av den mottagna Flygkompensationen, inklusive tillämplig moms.

För danska kunder är avgiften för Rättsliga åtgärder en fast summa, som normalt motsvarar 15 % av den mottagna Flygkompensationen.

Avgiften för rättsliga åtgärder gäller inte för Krav som täcks av bokningar som är kopplade till ett AirHelp+-köp.

5. Kunder från resebyråer och andra företag

Om du har ingått ett Avtal med AirHelp via en resebyrå eller liknande kan avgiftsstrukturen, utbetalningsalternativen, konverteringen av valutan och liknande vara annorlunda, beroende på den specifika tjänstenivån som tillhandahålls och de individuella villkor som har avtalats. Den sammanlagda summan av Tjänsteavgiften samt Avgiften för de rättsliga åtgärderna som gäller för dig kan dock inte under några omständigheter överskrida den sammanlagda summan för Tjänsteavgiften och eller Avgiften för rättsliga åtgärder som beskrivs ovan.

6. Garanti om belopp för Flygkompensation

AirHelp garanterar att Kunden alltid kommer få rätt belopp i kompensation. Om Kundens krav har ingivits i enlighet med EG261 är Kunden garanterad korrekt belopp i EUR. Om Kundens krav har ingivits i enlighet med andra Bestämmelser om flygpassagerares rättigheter är Kunden garanterad korrekt belopp i tillämpbar valuta.

Detta gäller även om AirHelp får betalt i en annan valuta av flygbolagen och drabbas av avgifter samt kostnader för valutaväxling i samband med att man mottar medlen. Därför kommer AirHelp aldrig att från det korrekta kompensationsbeloppet dra eventuella kostnader för valutaväxling och bankavgifter som är relaterade till mottagandet av medlen.

All kompensation gällande krav enligt EG261 betalas därför alltid i EUR och i den tillämpliga valutan för krav enligt andra Bestämmelser om flygpassagerares rättigheter, om inte annat har begärts specifikt av Kunden och godkänts av AirHelp.

Detta innebär transparens för Kunden i fråga om kompensation som betalas ut, och ger Kunden möjlighet att kontrollera om AirHelp har överfört korrekt belopp enligt EG261 eller tillämplig Bestämmelse om flygpassagerares rättigheter.

7. Kostnadsfria internationella banköverföringar

AirHelp erbjuder kostnadsfria internationella banköverföringar via sin affärspartner. Inga transaktionskostnader eller avgifter kommer att debiteras av varken AirHelp eller vår affärspartner. AirHelp kommer att i sin helhet stå för samtliga transaktionskostnader eller avgifter relaterade till avsändarens bank. AirHelp betalar dock inte några ytterligare avgifter/kostnader relaterade till mellanhänder eller mottagarens bank.

8. Kostnadsfria checkbetalningar i USD

AirHelp erbjuder checkbetalningar i USD som utbetalningsmetod om du är bosatt i USA. Inga kostnader eller avgifter kommer att debiteras av AirHelp. AirHelp kommer att i sin helhet stå för samtliga kostnader eller avgifter relaterade till utställande av checkar. AirHelp betalar dock inte några ytterligare avgifter eller kostnader relaterade till inlösen av checkar.

9. Mervärdesskatt (moms)

Alla avgifter och kostnader som anges i denna Prislista inkluderar moms om inte annat anges.

Publicerad: 2019.10.15