Prislista

1. Definitioner

Vår Prislista ska läsas tillsammans med våra Villkor, där du kommer att hitta alla definierade termer som används i vår Prislista.

2. Kostnadsfria tjänster

AirHelp debiterar inte något för sitt tillhandahållande av Berättigandetjänsten, AirHelp Connect, Informationstjänsten och de Juridiska tjänsterna om dessa inte är framgångsrika.

3. Tjänsteavgift

Om AirHelp når framgång med de Juridiska tjänsterna och Kunden erhåller Flygkompensationen är AirHelp berättigat till sin Tjänsteavgift som kommer att dras av från Flygkompensationen.

För Krav enligt EG 261 är Tjänsteavgiften följande:

Vid alla flygningar som är 1 500 km eller kortare, där Kunden har rätt till ersättning på 250 EUR, kommer Kunden att få betala en Tjänsteavgift på 63 EUR inklusive moms.
Vid alla flygningar inom EU som är längre än 1 500 km och för alla flygningar mellan 1 500 km och 3 500 km, där Kunden har rätt till ersättning på 400 EUR, kommer Kunden att få betala en Tjänsteavgift på 100 euro inklusive moms.
Vid alla flygningar som inte beskrivs ovan, där Kunden har rätt till ersättning på 600 euro, kommer Kunden att få betala en Tjänsteavgift på 150 EUR inklusive moms.
Vid flygningar som beskrivs ovan, där Kunden inte har rätt till ersättning på antingen 250, 400 eller 600 EUR, ska Kunden betala en Tjänsteavgift på 25 % av den erhållna Flygkompensationen, inklusive moms.

 

För andra Krav än de enligt EG 261 är Tjänsteavgiften följande:

Om Kunden erhåller en Flygkompensation på 100 EUR eller mindre betalar Kunden en Tjänsteavgift på 25 EUR, inklusive moms.
Om Kunden erhåller en Flygkompensation på 101–200 EUR betalar Kunden en Tjänsteavgift på 40 EUR, inklusive moms.
Om Kunden erhåller en Flygkompensation på 201–300 EUR betalar Kunden en Tjänsteavgift på 65 EUR, inklusive moms.
Om Kunden erhåller en Flygkompensation på 301–400 EUR betalar Kunden en Tjänsteavgift på 90 EUR, inklusive moms.
Om Kunden erhåller en Flygkompensation på 401–500 EUR betalar Kunden en Tjänsteavgift på 120 EUR, inklusive moms.
Om Kunden erhåller en Flygkompensation på 501–600 EUR betalar Kunden en Tjänsteavgift på 150 EUR, inklusive moms.
Om Kunden erhåller en Flygkompensation på 601–800 EUR betalar Kunden en Tjänsteavgift på 200 EUR, inklusive moms.
Om Kunden erhåller en Flygkompensation på 801–1 000 EUR betalar Kunden en Tjänsteavgift på 250 EUR, inklusive moms.

 

Den fasta höjningen med 50 EUR extra i avgift för varje höjning på 200 EUR av Flygkompensationen gäller för alla belopp över 1 000 EUR. Om Kunden t.ex. erhåller en Flygkompensation på 2 000 EUR betalar Kunden en Tjänsteavgift på 500 EUR, inklusive moms.

Tjänsteavgiften gäller inte för Krav som täcks av bokningar som är kopplade till ett AirHelp+-köp.

4. Avgift för rättsliga åtgärder

Avgiften för rättsliga åtgärder tas endast ut om det krävdes Rättsliga åtgärder för att tillhandahålla framgångsrika Juridiska tjänster, och den dras från Flygkompensationen utöver Tjänsteavgiften.

Avgiften för rättsliga åtgärder är endast tillämplig för Krav enligt EG 261 och enligt följande:

Vid alla flygningar på 1 500 km eller kortare avstånd, där Kunden har rätt till ersättning på 250 EUR, betalar Kunden en Avgift för rättsliga åtgärder på 63 EUR inklusive moms.
Vid alla flygningar inom EU som är längre än 1 500 km, och för alla flygningar mellan 1 500 km och 3 500 km, där Kunden har rätt till ersättning på 400 EUR, betalar Kunden en Avgift för rättsliga åtgärder på 100 EUR inklusive moms.
Vid alla flygningar som inte beskrivs ovan, där Kunden har rätt till ersättning på 600 EUR, betalar Kunden en Avgift för rättsliga åtgärder på 150 EUR inklusive moms.
Vid flygningar som beskrivs ovan, där Kunden inte har rätt till ersättning på 250, 400 eller 600 EUR, betalar Kunden en Avgift för rättsliga åtgärder på 25 % av den erhållna Flygkompensationen, inklusive moms.

Avgiften för rättsliga åtgärder gäller inte för Krav som täcks av bokningar som är kopplade till ett AirHelp+-köp.

5. Kunder från resebyråer och andra företag

Om du har ingått ett Avtal med AirHelp via en resebyrå eller liknande kan avgiftsstrukturen, utbetalningsalternativen, konverteringen av valutan och liknande vara annorlunda, beroende på den specifika tjänstenivån som tillhandahålls och de individuella villkor som har avtalats. Den sammanlagda summan av Tjänsteavgiften samt Avgiften för de rättsliga åtgärderna som gäller för dig kan dock inte under några omständigheter överskrida den sammanlagda summan för Tjänsteavgiften och eller Avgiften för rättsliga åtgärder som beskrivs ovan.

6. Garanti om belopp för Flygkompensation

AirHelp garanterar att Kunden alltid kommer få rätt belopp i kompensation. Om Kundens krav har ingivits i enlighet med EG261 är Kunden garanterad korrekt belopp i EUR. Om Kundens krav har ingivits i enlighet med andra Bestämmelser om flygpassagerares rättigheter är Kunden garanterad korrekt belopp i tillämpbar valuta.

Detta gäller även om AirHelp får betalt i en annan valuta av flygbolagen och drabbas av avgifter samt kostnader för valutaväxling i samband med att man mottar medlen. Därför kommer AirHelp aldrig att från det korrekta kompensationsbeloppet dra eventuella kostnader för valutaväxling och bankavgifter som är relaterade till mottagandet av medlen.

All kompensation gällande krav enligt EG261 betalas därför alltid i EUR och i den tillämpliga valutan för krav enligt andra Bestämmelser om flygpassagerares rättigheter, om inte annat har begärts specifikt av Kunden och godkänts av AirHelp.

Detta innebär transparens för Kunden i fråga om kompensation som betalas ut, och ger Kunden möjlighet att kontrollera om AirHelp har överfört korrekt belopp enligt EG261 eller tillämplig Bestämmelse om flygpassagerares rättigheter.

7. Kostnadsfria internationella banköverföringar

AirHelp erbjuder kostnadsfria internationella banköverföringar via sin affärspartner. Inga transaktionskostnader eller avgifter kommer att debiteras av varken AirHelp eller vår affärspartner. AirHelp kommer att i sin helhet stå för samtliga transaktionskostnader eller avgifter relaterade till avsändarens bank. AirHelp betalar dock inte några ytterligare avgifter/kostnader relaterade till mellanhänder eller mottagarens bank.

8. Kostnadsfria checkbetalningar i USD

AirHelp erbjuder checkbetalningar i USD som utbetalningsmetod om du är bosatt i USA. Inga kostnader eller avgifter kommer att debiteras av AirHelp. AirHelp kommer att i sin helhet stå för samtliga kostnader eller avgifter relaterade till utställande av checkar. AirHelp betalar dock inte några ytterligare avgifter eller kostnader relaterade till inlösen av checkar.

9. Mervärdesskatt (moms)

Alla avgifter och kostnader som anges i denna Prislista inkluderar moms om inte annat anges.

Publicerad: 2018.02.01