Så kräver du ersättning från ett flygbolag

Så kräver du ersättning från ett flygbolag

Av The AirHelper・Senast uppdaterad 30 oktober 2019

Har du någonsin drabbats av ett försenat eller inställt flyg? Har du någon gång råkat ut för en överbokning eller blivit nekad att gå ombord? I så fall kan du ha rätt till ersättning.

Du vet säkert vad vi talar om – den där känslan av frustration och maktlöshet när man står där, strandsatt på flygplatsen. Men faktum är att du inte alls är maktlös. Du har fler rättigheter än vad du kanske tror.

Ersättningsbeloppen varierar beroende på typen av flygstörning och flygrutt. Men oavsett det kan du kräva ersättningen du har rätt till. Så här kan du göra.

Vi på AirHelp rekommenderar att du alltid börjar med att vända dig direkt till flygbolaget med ditt krav. Men vi finns här om du inte har tid eller om ditt ärende avslås.

Tryck här: Registrera ditt ersättningskrav idag –>>

Så kräver du ersättning för ett försenat flyg

Passagerare på flyg inom EU som är berättigade till ersättning enligt EG 261 har rätt till upp till 600 EUR i ersättning för flygförseningar på tre timmar eller mer. Se det som ett ekonomiskt plåster på såren.
Det finns hela 7 miljarder EUR i ersättning som aldrig har betalats ut. Summan gäller ersättning till flygpassagerare som drabbats av problem på resan men som inte har lämnat in någon begäran om kompensation. Vi kan hjälpa dig att kräva det du har rätt till. Så här ska du göra.

  1. Kontrollera din ersättning. Du skickar in din information och så kör vi en snabb flygkontroll för att se om flygbolaget är skyldig dig pengar.
  2. AirHelp sköter ditt ärende. Vi kan det här, så luta dig tillbaka och koppla av medan vi jobbar på.
  3. Vi skickar dig pengarna! Du får pengarna så snabbt som möjligt, och vi håller dig hela tiden uppdaterad.

Steg 1: Berätta för oss om din flygresa

Steg 2: Vad hände? Hur lång var förseningen?

Steg 3: Glöm inte att ge ange alla uppgifter om resan

Så får du veta om du har rätt till ersättning

Observera att du inte måste lämna in ditt ersättningskrav medan du fortfarande sitter fast på flygplatsen. Flygbolaget kan vara skyldigt dig pengar om du drabbats av flygstörningar under de senaste tre åren. Så här långt är det enkelt, men nu blir det mer komplicerat.

Om du flyger till eller från Europa definieras lagen av EG 261, och du skyddas mot försenade, inställda och överbokade flyg.

Resenärer i USA får sina rättigheter reglerade genom Code of Federal Regulations, Title 14, Aeronautics and Space, Part 250. För flyg inom USA skyddas endast passagerare som nekats ombordstigning och sedan anländer till sin destination med över en timmes försening.

En komplett förklaring av båda lagarna finns på våra sidor flygpassagerares rättigheter eller så kan du läsa vidare:

Om ditt flyg blir försenat eller inställt

Om ditt flyg blir försenat eller inställt i USA har du ingen rätt till ersättning. Det enda du kan förvänta dig är att du borde få återbetalning om du väljer att inte ta flyget. Men om det är ett flyg från eller till Europa som blir försenat eller inställt kan du ha rätt till ersättning.

De enda fallen då du inte har rätt till ersättning för ett försenat eller inställt flyg från eller till Europa är:

  • om flygstörningen orsakades av ”extraordinära omständigheter” som ligger utanför flygbolagets kontroll
  • om flygbolaget meddelade dig om att flyget var inställt 14 dagar i förväg.

Om du nekas ombordstigning

Flygbolaget kan vara skyldigt dig pengar om du nekas ombordstigning på en flygning inom USA eller från eller till Europa.

  • Du kan ha rätt till upp till 200% av summan för din enkelbiljett (maximalt 650 USD) om du har nekats ombordstigning i USA och ditt nya flyg anländer med en till två timmars försening.
  • Du kan ha rätt till upp till 400% av summan för din enkelbiljett (maximalt 1300 USD) om du har nekats ombordstigning i USA och ditt nya flyg anländer med över två timmars försening.
  • Om du nekas ombordstigning i Europa, kan du ha rätt till mellan 250 och 600 EUR per passagerare, och dessutom full återbetalning av din bekräftade bokning.

Så begär du ersättning av flygbolaget

Du måste du följa ett antal steg när du begär ersättning. Det är mycket viktigt att du först tar fram följande handlingar för varje passagerare som din ansökan gäller:

Så begär du ersättning av flygbolaget

1) Kräv ersättning direkt av flygbolaget

Det första som du ska göra när du vill kräva ersättning för ett försenat, inställt eller överbokat flyg är att kontakta flygbolaget. Det kan du göra genom att ringa eller skriva till dem, eller så kan du fråga en medarbetare vid gaten om bästa sättet att lämna in ett klagomål.

Kom ihåg att du kan ha bokat med ett flygbolag och sedan flugit med ett annat. Om så är fallet ska du lämna in ditt klagomål hos flygbolaget du flög med. För att undvika onödigt krångel ska du se till att du lämnar in all information som anges ovan.

En potentiell nackdel med detta är att det finns inte några lagar som kräver att flygbolaget svarar dig. Det kan gå månader innan de svarar – om de nu gör det överhuvudtaget … Börja med denna metod, men kom ihåg att det inte nödvändigtvis är det sista du gör i ärendet.

2) Lämna över ärendet till tillsynsmyndigheter

Om flygbolaget ignorerar eller avvisar ditt krav samtidigt som du fortfarande anser att du har rätt till ersättning ska du lämna över ärendet till den aktuella tillsynsmyndigheten. Om du befinner dig i USA ska du lämna in ditt klagomål till The Aviation Consumer Protection Division (ACPD). I Europa eller Storbritannien lämnar du ditt klagomål till CAA.

På dessa webbplatser hittar du telefonnummer, och det finns även formulär som du kan fylla i. Valet är ditt. Kom dock ihåg att tillsynsmyndigheterna arbetar för att flygbolagen ska ta sitt ansvar, men att dessa organ inte har till uppgift att upprätthålla eller tilllämpa lagar. Därför finns det inga garantier för att du får ut någon ersättning när du vänder dig till dem.

3) Ta ditt ärende till domstol

Om de första två stegen inte fungerade är sista steget att ta ärendet till en domstol för mindre ärenden. Se först till att gå igenom dina passagerarrättigheter så att du vet att du har goda grunder och inte slösar tid och pengar på att dra flygbolaget inför domstol.

Även om du går till domstol behöver du inte en advokat. Se bara till att ha all information som finns angiven ovan och lägg fram ditt ärende. Flygbolaget har störst chans att vinna om det kan bevisa att störningen berodde på ”extraordinära omständigheter” utanför deras kontroll. Var därför noga med att kontrollera att störningen du drabbades av kunde ha undvikits.

Så kräver du ersättning med hjälp av AirHelp

Man vet aldrig på förhand hur mycket jobb man måste lägga ner på att kräva ersättning och hur lång tid processen kommer att ta. Det beror på vilket flygbolag det handlar om, omständigheterna för störningen och vilken information du lämnar in.

Om du vill kräva ersättning, men vill slippa allt krångel, låt då AirHelp göra jobbet! Det enda du behöver göra är att skicka in ditt krav, ange information om flyget och sedan lugnt luta dig tillbaka medan vi gör jobbet. (Vi kommer till och med dra flygbolaget inför domstol om så krävs). Vi får bara betalt om du får det.

Se om du har rätt till ersättning.

Du kan även snabbt och enkelt kontrollera om du har rätt till kompensation genom att scanna ditt boardingkort med din mobilkamera. Detta möjliggörs av vår app och dess funktion Boardingpassscanner

Stå upp för dina rättigheter som flygresenär

Ibland är flyg försenade, men det ska du få kompensation för. Du kan ha rätt till upp till 600 EUR i ersättning om ditt flyg har blivit försenat, inställt eller överbokat de senaste tre åren.

Gå med i AirHelps gemenskap

Lär dig smarta tips och knep från andra resenärer och kom i stämning.

Dela med dina vänner!

AirHelp har setts i:

Aftonbladet logoDagens Nyheter logoExpressen logoGöteborgs-Posten logo
APRA

AirHelp är del av APRA (Association of Passenger Rights Advocates) vars uppdrag är att främja och skydda passagerares rättigheter.

Copyright © 2023 AirHelp

Kontrollera ersättning

Alla flygbolag