Avbryt Knapp för att stänga modalitetsfönster

Hur kan vi hjälpa till?

Sökresultat

Resultat för

Inget resultat för

  Hur vet jag om jag har rätt till ersättning?

  Kontrollera ersättning
  Artiklar i denna kategori

  Flygpassagerares rättigheter

  • Vad är mina rättigheter i samband med Coronavirus/Covid-19?

   Om ditt flyg blir inställt på grund av Coronavirus
   Är du berättigad till:

   Full återbetalning av din biljett
   eller
   Ett alternativt flyg (när flygningar bokas om).

   Om du är strandad på flygplatsen på grund av ett inställt flyg är du berättigad till omsorg. Det inkluderar:

   • Måltider och förfriskningar.
   • Tillgång till kommunikation.
   • Boende när det är nödvändigt.

   Just nu kan vi inte ta emot ärenden gällande flygkompensation för inställda flyg som är direkt orsakade av Coronavirus, eftersom flygbolagen först och främst måste prioritera hälsa och säkerhet för sina passagerare och personal.

   Detta inkluderar flygningar till och från alla områden som påverkats av restriktioner, resevarningar eller reseförbud.

   Om jag inte vill flyga?

   Om du bestämmer dig för att inte resa på grund av Coronavirus behöver du kontakta ditt resebolag för att ta reda på vad som gäller för deras återbetalningspolicy, eller för att se om de har några uttalade riktlinjer som rör utbrottet.

  • Vad är extraordinära omständigheter?

   Extraordinära omständigheter omfattar alla omständigheter utanför flygbolagets kontroll vilka resulterar i en flygstörning. Detta är situationer där en flygstörning inte kunnat undvikas, även om flygbolaget vidtagit alla rimliga åtgärder.  

    

   Extraordinära omständigheter innefattar: 

   • Strejk hos anställda på flygplats eller flygledning
   • Politisk instabilitet
   • Extrema väderförhållanden
   • Säkerhetsrisker
   • Akuta hälsotillstånd
  • Jag missade mitt anslutningsflyg – har jag rätt till ersättning?

   Om ditt flyg var försenat kan din rätt till ersättning variera beroende på lagar och regler i området du flög. Just nu arbetar vi mest med EG 261 i Europa, och ANAC 400 i Brasilien. I Europa är ditt försenade flyg berättigat till ersättning om:

   • Ditt flyg avgick inom EU eller flögs av ett europeiskt flygbolag med ankomst inom EU.
   • Ditt flyg var försenat med 3 timmar eller mer.
   • Din försening har skett under de senaste åren. Tidsgränserna varierar från land till land. Läs mer här.
   • Du hade en bekräftad flygbokning.
   • Din försening inte berodde på en extraordinär omständighet.

   I Brasilien är ditt försenade flyg berättigat till ersättning om:

   • Ditt flyg landade eller lyfte från Brasilien.
   • Ditt flyg var försenat med 4 timmar eller mer.
   • Ditt flygbolag inte tillhandahöll nödvändig mat, kommunikation eller boende.
   • Din flygresa ägde rum inom de senaste 5 åren (2 år om det var en internationell flygning).

   Om du är osäker kan du alltid kontrollera om ditt flyg är berättigat till ersättning med AirHelps enkla behörighetskontroll.

  • Hur vet jag om jag har rätt till ersättning och hur mycket jag har rätt till?

   Du kan kontrollera om du är berättigad till ersättning för dina flygstörningar och hur mycket du i så fall har rätt till via vår behörighetskontroll. Det tar endast några minuter och kostar inget.

  • Mitt flyg blev inställt – har jag rätt till ersättning?

   Om ditt flyg ställdes in varierar din rätt till ersättning beroende på lagar och regler i området du flyger. Just nu arbetar vi mest med EG 261 i Europa, och ANAC 400 i Brasilien. I Europa är ditt inställda flyg berättigat till ersättning om:

   • Ditt flyg avgick inom EU eller flögs av ett europeiskt flygbolag med ankomst inom EU.
   • Ditt flyg ställdes in inom 14 dagar efter din planerade avgång.
   • Din försening har inträffat de senaste åren. Tidsramarna varierar från land till land. Läs mer här.
   • Du hade en bekräftad flygbokning.
   • Din försening berodde inte på en extraordinär omständighet.

   I Brasilien är ditt inställda flyg berättigat till ersättning om:

   • Ditt flyg landade eller lyfte från Brasilien.
   • Ditt flyg ställdes in med kort varsel och flygbolaget inte tillhandahöll dig med ett annat flyg, återbetalning av din biljett och avgifter eller erbjöd lämplig alternativ transport.
   • Ditt flygbolag tillhandahöll inte nödvändig mat, kommunikation eller boende.
   • Din flygresa ägde rum under de senaste 5 åren (2 år om det var en internationell flygning).

   Om du är osäker kan du alltid kontrollera om ditt flyg är berättigat till ersättning med AirHelps enkla Behörighetskontroll.

  • Mitt flyg var försenat - har jag rätt till ersättning?

   Du har rätt till ersättning för ditt försenade flyg om:

    

   – Ditt flyg var försenat med 3 timmar eller mer, eller ställdes in mindre än 14 dagar före avgång. 

   – Ditt flyg avgick inom EU eller flögs av ett europeiskt flygbolag med ankomst inom EU. 

   – Du hade en bekräftad flygreservation. 

   – Flygstörningen ägde rum de senaste åren. Tidsbegränsningar för ett ärende varierar från land till land. Du kan ta reda på mer här

   – Om du tog ett ersättningsflyg och din nya ankomsttid signifikant skiljde sig från ditt ursprungsflyg.

   – Förseningen inte uppstod till följd av extraordinära omständigheter utanför flygbolagets kontroll.

    

   Du kan se om du har rätt till ersättning för ditt försenade flyg via vår webbsida, helt utan kostnad.

  • Har barnpassagerare också rätt till ersättning?

   Barn har rätt till ersättning efter en flygstörning om de antingen hade en reserverad plats eller betalt fullt vuxenpris för flygresan. För andra situationer, vänligen skicka in ditt ärende som kommer att granskas individuellt. 

  • Vad händer om flygbolaget redan gett mig en kompensation?

   Vanligtvis är den kompensationen som erbjuds utav flygbolagen är mycket lägre än det hela belopp som anges i EU’s förordning 261/2004. Om flygbolaget erbjöd dig resekuponger eller flightmiles så kan du fortfarande be AirHelp om hjälp att söka rättmätiga ersättning för din räkning.

  • Kan jag få kompensation för ett försenat/inställt/överbokat flyg även om jag redan accepterat ersättningen som erbjöds av flygbolaget?

   Ja – Om kupongen är lägre än det ersättningsbelopp som du har rätt till. Till exempel, du har rätt till 5 200 kr och flygbolaget ger dig 2 000 kr presentkort som ska användas hos flygbolag,. Då har du fortfarande rätt till den återstående ersättningsbelopp på 3 200 kr.
   Du kan också välja att ge tillbaks presentkortet och be om full ersättning belopp i kontanter istället.
   Om du har varit på en flygning som var överbokat och flygbolaget erbjöd dig en ersättningskupong och ett senare flyg i utbyte för din bokning som du accepterade. Då har du inte rätt till ersättning enligt EU eller amerikansk lag passagerarrättigheter. Det beror på att du villigt gav upp din ursprungsbokning och ingått ett nytt avtal med flygbolaget.

  • Kan jag få ersättning i enlighet med förordning EG 261/2004 om jag redan har fått hjälp ifrån flygbolaget (måltider, förfriskningar, hotellövernattningar mm)?

   Ja, flygbolagen är skyldiga att erbjuda hjälp i alla situationer som beskrivs i EU förordningen 261/2004. Utöver detta så kan du fortfarande söka kompensation via AirHelp.

  • Kan jag ansöka om ersättning hos ett flygbolag som inte längre existerar?

   Teoretiskt, ja. Men AirHelp har inte möjlighet att hantera ärenden mot flygbolag som inte längre existerar. Tyvärr är sannolikheten att få kompensation mycket liten, massor av andra människor har troligtvis tömt flygbolaget på alla medel.

  • Kan jag få kompensation för flyg bokade med ett lågprisflygbolag/charterbolag?

   Ja, Alla flygbolag som startar och landar i Europa är skyldiga att följa EU förordningen 261/2004.

  • Min flygresa var mindre än 3 timmar försenad men jag missade mitt anslutningsflyg. Har jag rätt till ersättning?

   Om din flygresa var inom EU är svaret troligen ”ja”. Enligt EU-förordning EC 261 baseras rätten till ersättning på hur lång förseningen till din slutdestination blev. Om ditt missade anslutningsflyg gjorde att du blev mer än 3 timmar försenad sammanlagt bör du ha rätt till ersättning, förutsatt att alla dina anslutningsflyg ingick i samma bokning, under en och samma bokningsreferens.

  • Vad är extraordinära omständigheter som ligger utanför flygbolagens kontroll?

   Flygbolaget är inte ansvarigt enligt EU-förordningen EG 261 och andra liknande lagar för flygpassagerare om flygstörningen berodde på ”extraordinära omständigheter”. Dessa är scenarier som inte kunde ha undvikits även om alla rimliga åtgärder hade vidtagits och omfattar bland annat situationer som akutsjukvård, strejker från flygplatspersonalen eller flygtrafikledningen, mycket dåliga väderförhållanden och begränsningar från flygtrafikledningen. Dessutom undantas flygbolagen sin ansvarsskyldighet vid händelser som klassas som “force majeure”, exempel på dessa är krig eller upplopp, såväl som ”naturkatastrofer” som orkaner, jordbävningar osv.

  • Har jag rätt till ersättning?

   Om du nyligen råkat ut för ett försenat, inställt eller överbokat flyg kan du ha rätt till ersättning. Men lagarna skiljer sig en del beroende på var du flyger. Här är en sammanfattning:

   Om du flyger inom USA

   Inom USA är du endast berättigad till ersättning om ditt flyg är överbokat och du nekades ombordstigning, samt att det omdirigerade flyg du placerats på tar dig till din destination med en timmes försening eller mer.

   Om du flyger till eller från Europa

   Flyg till eller från Europa berättigar till ersättning om de är försenade, inställda eller överbokade på grund av en situation som är inom flygbolagets kontroll. Situationer som flygbolagen inte kan kontrollera (t.ex. dåligt väder) är undantagna från ersättning.

   Om du flyger till eller från Brasilien

   Flyg till eller från Brasilien kan vara berättigad till ersättning när de är försenade eller inställda. Detta gäller särskilt om flygbolaget inte tillhandahåller service eller behandlar passagerare rättvist.

  • Enligt er hemsida har jag inte rätt till ersättning. Vad kan jag göra?

   Om vår hemsida meddelar att du inte har rätt till ersättning så är det troligen så att ditt ärende inte uppfyller alla de förutsättningar som AirHelp arbetar med. Dessa innefattar:

   • Försenade eller inställda flygresor inom EU eller nekad ombordstigning som täcks av EC 261
   • Nekad ombordstigning på en flygresa i USA, där denna orsakades av överbokning

   Om du anser att ditt ärende har utvärderats felaktigt, vänligen kontakta oss via e-post eller telefon för att diskutera vidare.

  • Påverkar anslutningsflyg min rätt till ersättning för en resa med flygstörningar?

   I vissa fall kan du vara ersättningsberättigad tack vare ett anslutningsflyg, även om den första flygningen inte skulle berättiga till ersättning.

   Ett exempel är om du flyger från Europa till USA med ett amerikanskt flygbolag och ett byte inom USA. Resans första etapp, från EU till USA, skulle givetvis berättiga till ersättning under EU-förordning EG 261/2004. Men den andra flygningen – mellan två städer i USA – kan också täckas, om de två flygningarna körs av samma bolag och ingår i samma bokning (under en och samma bokningsreferens).

   Du hittar ytterligare information på våra sidor Känn till dina rättigheter, på sidan för EC 261, men om du har frågor som rör rätt till ersättning för en flygresa så är det snabbaste sättet att få dessa besvarade att använda  AirHelps ersättningskontroll och fylla i uppgifter om din flygresa.

  • Ger försenade flygresor rätt till ersättning?

   Svaret varierar beroende på olika omständigheter kring din resa.

   Flyg inom EU – Flyg inom EU berättigar till ersättning om följande grundläggande kriterier är uppfyllda:

   • Flyget måste anlända till en flygplats inom EU och köras av ett europeiskt flygbolag eller avgå från en flygplats inom EU.
   • Förseningen måste vara längre än 3 timmar när passageraren når sin slutdestination.

   Inrikesflyg i USA – Försenade flygresor från en amerikansk flygplats till en annan som körs av ett amerikanskt bolag berättigar normalt sett inte till ersättning.

   Internationella flygresor – Försenade flygresor från ett land till ett annat, även inom EU, kan berättiga till ersättning eller kompensation.

   Du hittar mer information på våra sidor under Känn till dina rättigheter, men om du har frågor som rör rätt till ersättning för en flygresa så är det snabbaste sättet att få dessa besvarade att använda AirHelps ersättningskontroll och fylla i uppgifter om din flygresa.

  • Hur vet jag om jag har rätt till ersättning och hur mycket jag har rätt till?

   Du kan kontrollera om du är berättigad till ersättning för dina flygstörningar och hur mycket du i så fall har rätt till via vår behörighetskontroll. Det tar bara några minuter och kostar inget.

  • Måste jag vara en Europeisk medborgare för att kunna kräva ersättning enligt EU lagen?

   Nej. Du kan kräva ersättning även om du inte är en europeisk medborgare. Ditt medborgarskap påverkar inte dina rättigheter enligt EG 261/2004.

  • Mitt flyg ställdes in. Kan jag kräva ersättning?

   Du kan ha rätt till ersättning på mellan 125 och 600 € beroende på distansen för ditt flyg och den totala förseningen när du når din slutdestination. Du har inte rätt till någon ersättning om du blev informerad om det inställda flyget minst 14 dagar före avgång eller om flygbolaget kan bevisa att det inställda flyget berodde på extraordinära omständigheter (väderförhållanden, strejker från flygplatspersonalen eller flygtrafikledningen, säkerhetsåtgärder). Dessutom utöver ersättning, måste flygbolaget erbjuda dig valet mellan:
   • Återbetalning av din biljett inom sju dagar;
   • Ny rutt till din slutdestination med liknande förutsättningar.
   Om det behövs ska flygbolaget erbjuda tjänster som exempelvis telefonsamtal, förfriskningar, måltid, boende, transport till boendet.
  • Kan jag få ersättning om flygbolaget har meddelat mig samma dag som jag skulle resa att flyget ställs in?

   Ja, du har rätt till ersättning från flygbolaget, om du inte blev erbjuden en omdirigerad resa som avgår högst en timma före den ursprungliga avgångstiden och når din slutdestination senast två timmar efter ursprunglig ankomst tid beroende på avstånd.

  • Varför skall jag bli kompenserad?

   Den ökade rörligheten i och runt Europa har skapat ett behov för gemensamma flygpassagerares rättigheter. EU förordningen 261/2004 säkerställer att flygbolagen kompenserar deras flygpassagerare när de orsakat allvarliga olägenheter för sina kunder. Din tid är värdefull!

  • Jag blev nekad att gå ombord på grund av överbokning. Kan jag ansöka om ersättning?I

   Om du nekades ombordstigning för att flyget var överbokat har du rätt till kompensation och du kan skicka in ett krav på ersättning.

   Om du nekades ombordstigning på grund av en anledning som var inom din kontroll, så som att du dök upp för sent vid din gate, att du inte hade rätt resedokument eller på grund av säkerhetsfrågor, har du tyvärr inte rätt till ersättning.

   Om du anser att du har en giltig anledning till varför du inte lyckades komma med på flyget rekommenderar vi att du kontaktar flygbolaget direkt för att förklara ditt fall. Ibland kan flygbolagen ge annan kompensation även om de enligt lag inte är skyldiga att göra det. Så kallad “goodwill” (kuponger, rabatter etc.).

  • Mitt flyg var försenat. Kan jag kräva ersättning?

   Om du når din slutdestination med en förseningen på tre timmar eller mer har du rätt till en ersättning på mellan 125 och 600 €. Det gäller under förutsättning att flygbolaget inte kan bevisa att förseningen orsakades av extraordinära omständigheter (väderförhållanden, strejker från flygplatspersonalen eller flygtrafikledningen, säkerhetsåtgärder). Du har även rätt till att flygbolaget ska erbjuda vissa tjänster, som exempelvis telefonsamtal, förfriskningar, måltid, boende, transport till boendet, om förseningen är:

   • 2 timmar eller mer för flyg på 1 500 km eller mindre;
   • 3 timmar eller mer för flyg inom EU eller för andra flyg på mellan 1 500 km och 3 500 km;
   • 4 timmar eller mer för flyg över 3 500 km utanför EU.

   Om förseningen är längre än fem timmar och du beslutar att inte fortsätta din resa, då har du även rätt till att få din biljett återbetald och flygas tillbaka till platsen där du påbörjade din resa.

  • Kan flygbolagen minska mängden ersättning?

   I vissa fall tillåts flygbolagen minska kompensationen med 50%. Men det sker endast om du blir erbjuden en omdirigering av din flygning och ankomsttiden till slutdestinationen inte överstiger med den ursprungliga bokade flygrutten.
   efter 2 timmar vid flygningar upp till 1500 km
   efter 3 timmar vid flygningar mellan 1500 – 3500 km
   efter 4 timmar vid flygningar över 3500 km.

  • Hur mycket har jag rätt till?

   Hur mycket du har rätt till beror på reglerna i det land eller de länder där du flög.

   I Europa kan du få upp till 700 $, beroende på flygsträcka och hur mycket du blev försenad. Du kan ta reda på mer här.

   I Brasilien kan detta variera kraftigt beroende på varje enskilt fall, men du kan få upp till 1 300 $ i ersättning för vad som kallas ”moraliska skador”. Du kan läsa mer om det här.

  • Vilka länder och flygbolag är föremål för EU's passagerarrättigheter?

   Flygpassagerarnas rättigheter som anges i EU Förordningen (EG) 261/2004 gäller om du lämnar EU med något flygbolag eller anländer till EU med ett flygbolag som är registrerat i EU (eller Island, Norge eller Schweiz). AirHelp hjälper alla flygpassagerare från alla länder som har upplevt försenade, inställda eller överbokade flygningar som omfattas av EU förordningen.

  • Hur långt bak i tiden kan jag få kompensation?

   Om du har varit på ett försenat, avbokat eller överbokat flyg under de senaste tre åren då har du rätt till ersättning och kan skicka din flyg information till AirHelp. Vi tar hand om resten.

    

    

  • Flygbolaget vägrar betala ersättning för min resa med flygstörning – vad kan jag göra?

   Om du anser att du har rätt till ersättning för de problem som uppstod med din flygresa och flygbolaget vägrar att kompensera, oroa dig inte! Vi kanske kan hjälpa till. Skicka in en ersättningsbegäran för resan för att se om vi kan få ut ersättningen å dina vägnar. Vi tar till och med flygbolaget till rätten om de vägrar att uppfylla sina lagstadgade skyldigheter gentemot dig.

  • Kan jag starta ett kompensationskrav som betalats av min arbetsgivare?

   Kompensationen följer passageraren – inte den som betalar för biljetten. Även under en affärsresa så kan du som drabbad resenär driva kompensationsärendet.

  Tillbaka till början
  Vi är här för att hjälpa dig

  Hittar du inte svaret?

  Har du ett pågående ärende hos AirHelp, ber vi dig logga in för att kontakta oss.