Flygpassagerares rättigheter

  Flygpassagerares rättigheter


  Vad är en omdirigerad flygning?

  En omdirigerad flygning innebär att flygningen tar en annan rutt eller landar på en annan flygplats än den ursprungligen planerade.

  Om ditt flyg t.ex. skulle ha landat på London Heathrow, men av någon anledning istället landar på London Gatwick, betraktas det som en omdirigerad flygning.


  Vad är extraordinära omständigheter?

  Extraordinära omständigheter omfattar alla omständigheter utanför flygbolagets kontroll vilka resulterar i en flygstörning. Detta är situationer där en flygstörning inte kunnat undvikas, även om flygbolaget vidtagit alla rimliga åtgärder.

  Extraordinära omständigheter innefattar:

  • Strejk hos anställda på flygplats eller flygledning

  • Politisk instabilitet

  • Extrema väderförhållanden

  • Säkerhetsrisker

  • Akuta hälsotillstånd


  Jag missade mitt anslutningsflyg – har jag rätt till ersättning?

  Om ditt flyg var försenat kan din rätt till ersättning variera beroende på lagar och regler i området du flög. Just nu arbetar vi mest med EG 261 i Europa, och ANAC 400 i Brasilien. I Europa är ditt försenade flyg berättigat till ersättning om:

  • Ditt flyg avgick inom EU eller flögs av ett europeiskt flygbolag med ankomst inom EU.

  • Ditt flyg var försenat med 3 timmar eller mer.

  • Din försening har skett under de senaste åren. Tidsgränserna varierar från land till land. Läs mer här.

  • Du hade en bekräftad flygbokning.

  • Din försening inte berodde på en extraordinär omständighet.

  I Brasilien är ditt försenade flyg berättigat till ersättning om:

  • Ditt flyg landade eller lyfte från Brasilien.

  • Ditt flyg var försenat med 4 timmar eller mer.

  • Ditt flygbolag inte tillhandahöll nödvändig mat, kommunikation eller boende.

  • Din flygresa ägde rum inom de senaste 5 åren (2 år om det var en internationell flygning).

  Om du är osäker kan du alltid kontrollera om ditt flyg är berättigat till ersättning med AirHelps enkla behörighetskontroll.


  Mitt flyg blev inställt – har jag rätt till ersättning?

  Om ditt flyg ställdes in varierar din rätt till ersättning beroende på lagar och regler i området du flyger. Just nu arbetar vi mest med EG 261 i Europa, och ANAC 400 i Brasilien. I Europa är ditt inställda flyg berättigat till ersättning om:

  • Ditt flyg avgick inom EU eller flögs av ett europeiskt flygbolag med ankomst inom EU.

  • Ditt flyg ställdes in inom 14 dagar efter din planerade avgång.

  • Din försening har inträffat de senaste åren. Tidsramarna varierar från land till land. Läs mer här.

  • Du hade en bekräftad flygbokning.

  • Din försening berodde inte på en extraordinär omständighet.

  I Brasilien är ditt inställda flyg berättigat till ersättning om:

  • Ditt flyg landade eller lyfte från Brasilien.

  • Ditt flyg ställdes in med kort varsel och flygbolaget inte tillhandahöll dig med ett annat flyg, återbetalning av din biljett och avgifter eller erbjöd lämplig alternativ transport.

  • Ditt flygbolag tillhandahöll inte nödvändig mat, kommunikation eller boende.

  • Din flygresa ägde rum under de senaste 5 åren (2 år om det var en internationell flygning).

  Om du är osäker kan du alltid kontrollera om ditt flyg är berättigat till ersättning med AirHelps enkla Behörighetskontroll.


  Mitt flyg var försenat - har jag rätt till ersättning?

  Du har rätt till ersättning för ditt försenade flyg om:

  – Ditt flyg var försenat med 3 timmar eller mer, eller ställdes in mindre än 14 dagar före avgång.

  – Ditt flyg avgick inom EU eller flögs av ett europeiskt flygbolag med ankomst inom EU.

  – Du hade en bekräftad flygreservation.

  – Flygstörningen ägde rum de senaste åren. Tidsbegränsningar för ett ärende varierar från land till land. Du kan ta reda på mer här.

  – Om du tog ett ersättningsflyg och din nya ankomsttid signifikant skiljde sig från ditt ursprungsflyg.

  – Förseningen inte uppstod till följd av extraordinära omständigheter utanför flygbolagets kontroll.

  Du kan se om du har rätt till ersättning för ditt försenade flyg via vår webbsida, helt utan kostnad.


  När kan du kräva ersättning för nekad ombordstigning?

  Flygbolag måste betala ersättning för nekad ombordstigning när det är deras fel - det vanligaste exemplet är överbokade flyg

  Vi kan inte acceptera ärenden med ersättningskrav för nekad ombordstigning på grund av problem med dokument

  Det är passagerarnas ansvar att säkerställa att de har de korrekta dokument som krävs för att få kliva ombord på flyget och anlända till destinationslandet. Till exempel:

  • Giltigt pass eller annat accepterat ID-kort

  • Giltigt visum

  • Uppvisning av returbiljett

  • Covid-19-vaccinationsbevis

  • Negativt testresultat för Covid-19 

  • Passenger Locator Form

  Om du inte kan visa upp de begärda dokumenten för flygbolaget, kommer flygbolaget inte ha något annat val än att neka dig ombordstigning. I detta fall utgår ingen ersättning eftersom att det inte är flygbolagets fel. 

  Andra situationer där flygbolaget kan neka ombordstigning och inte behöver betala ersättning inkluderar:

  • Passagerare som anländer till gaten för sent

  • Passagerare som beter sig störande


  Har barnpassagerare också rätt till ersättning?

  Barn har rätt till ersättning efter en flygstörning om de antingen hade en reserverad plats eller betalt fullt vuxenpris för flygresan. För andra situationer, vänligen skicka in ditt ärende som kommer att granskas individuellt.


  Vad händer om flygbolaget redan gett mig en kompensation?

  Vanligtvis är den kompensationen som erbjuds utav flygbolagen är mycket lägre än det hela belopp som anges i EU’s förordning 261/2004. Om flygbolaget erbjöd dig resekuponger eller flightmiles så kan du fortfarande be AirHelp om hjälp att söka rättmätiga ersättning för din räkning.


  Kan jag få ersättning för ett försenat/inställt/överbokat flyg om jag redan har tagit emot värdekupongen som flygbolaget erbjöd mig?

  Vi kommer behöva kontrollera ett par detaljer, men generellt sett kan du få ersättning för ditt flyg om det berättigar till ersättning. Du bör dock alltid vara försiktig när du skriver på avtal med flygbolagen eftersom vissa kan kräva att du avstår från din ersättning om du väljer att ta emot en värdekupong. Om du är osäker på om du har rätt till ersättning eller inte kan du alltid använda vår enkla Ersättningskontroll för att se hur mycket ersättning du har rätt till.


  Kan jag få ersättning enligt förordning EG 261/2004 om jag redan har fått hjälp från flygbolaget (måltider, förfriskningar, hotellövernattning osv.)?

  Ja, om ditt flyg berättigar till ersättning. Flygbolag måste både erbjuda hjälp vid långa flygförseningar eller inställda flyg och ersättning. Det enklaste sättet att kontrollera om du har rätt till ersättning är att använda vår enkla Ersättningskontroll.


  Kan jag kräva ersättning från ett flygbolag som inte längre finns?

  Teoretiskt sett kan du försöka att kräva ersättning från ett konkursmässigt flygbolag, men i praktiken är det inte troligt att du kommer att få någon. Passagerare hamnar ofta sist i en lång rad av fordringsägare som flygbolag måste betala till efter att ha gått i konkurs. Men det finns ett möjligt undantag: om ditt flyg utfördes av ett annat flygbolag i partnerskap med flygbolaget som blev bankrutt. I det fallet kommer vi fortsätta att trycka på partnerflygbolaget för att få ersättning som passagerare har rätt till. Du kan läsa mer om vad som händer efter att ett flygbolag har gått i konkurs här (sida på engelska).


  Kan jag få ersättning för flygresor med lågprisbolag och/eller charterflyg?

  Ja. Det spelar ingen roll om bolaget erbjuder lågprisflyg så länge som det försenade eller inställda flyget uppfyller kriterierna för ersättning. Det enklaste sättet att kontrollera om din flygresa ger rätt till ersättning är att använda vår enkla Ersättningskontroll.


  Mitt flyg var försenat mindre än 3 timmar men jag missade mitt anslutningsflyg. Kan jag kräva ersättning?

  Generellt sett, ja. Det beror på flera faktorer, som var ditt flyg avgick från, hur sent du ankom till din slutdestination och om alla dina anslutningsflyg ingick i samma bokning (med samma bokningsnummer). Det enklaste sättet att kontrollera om din flygresa ger rätt till ersättning är att använda vår kostnadsfria Ersättningskontroll.


  Vilka är de extraordinära omständigheterna som ligger utanför flygbolagets kontroll?

  Flygbolag är inte skyldiga att betala ersättning för flygstörningar till följd av ”extraordinära omständigheter”. Detta är scenarier som inte skulle ha kunnat undvikas även om alla rimliga åtgärder hade vidtagits och omfattar situationer såsom medicinska akutfall, oroligheter, strejker initierade av anställda på flygplatsen eller flygledningen, dåliga väderförhållanden och naturkatastrofer, för att nämna några.


  Har jag rätt till ersättning?

  Om du nyligen råkat ut för ett försenat, inställt eller överbokat flyg kan du ha rätt till ersättning. Men lagarna skiljer sig en del beroende på var du flyger. Här är en sammanfattning:

  Om du flyger inom USA

  Inom USA är du endast berättigad till ersättning om ditt flyg är överbokat och du nekades ombordstigning, samt att det omdirigerade flyg du placerats på tar dig till din destination med en timmes försening eller mer.

  Om du flyger till eller från Europa

  Flyg till eller från Europa berättigar till ersättning om de är försenade, inställda eller överbokade på grund av en situation som är inom flygbolagets kontroll. Situationer som flygbolagen inte kan kontrollera (t.ex. dåligt väder) är undantagna från ersättning.

  Om du flyger till eller från Brasilien

  Flyg till eller från Brasilien kan vara berättigad till ersättning när de är försenade eller inställda. Detta gäller särskilt om flygbolaget inte tillhandahåller service eller behandlar passagerare rättvist.


  Enligt er webbplats har jag inte rätt till ersättning. Vad kan jag göra?

  Även om vi gör allt vi kan för att försvara dina rättigheter som flygpassagerare kan vi inte hjälpa dig att få ersättning om din flygresa inte berättigar till ersättning. Ett vanligt skäl för att en flygresa inte berättigar till ersättning är om flygstörning berodde på extraordinära omständigheter, såsom dåliga väderförhållanden eller reserestriktioner. Du kan läsa mer om vilka flygresor som berättigar till ersättning och dina rättigheter här.

  Självklart är flygpassagerares rättigheter komplexa, så om du har några frågor eller tror att din flygresa har fått en felaktig bedömning, kontakta oss gärna här.


  Vad kan jag göra om jag inte får svar från ett flygbolag?

  Om du har försökt att kontakta ett flygbolag för att få hjälp är vårt första råd att fortsätta försöka. Vi vet från egen erfarenhet att flygbolags kundservicemedarbetare har mycket att göra, speciellt vid högsäsonger som under sommaren och vid jul och nyår.

  Om flygbolaget inte svarar trots upprepade meddelanden har du ett par olika alternativ:

  I vissa fall kan du involvera en tredje part, som AirHelp. Vi kan hjälpa passagerare som försöker kontakta flygbolag för att få ersättning för försenade eller inställda flyg. Med våra år av erfarenhet kan vi ofta kräva ett svar från flygbolaget, även efter att kunder har uppfattat det som att deras egna förfrågningar har ignorerats.

  Du kan också kontakta luftfartsmyndigheterna som styr över ditt flygbolag.

  Om du flyger inom Europa kan du hitta ditt flygbolags nationella tillsynsmyndighet här (dokument på engelska).

  Vi har också samlat några av de största nationella tillsynsmyndigheterna utanför EU här:

  Australien

  Civil Aviation Safety Authority (CASA)

  https://www.casa.gov.au/

  Brasilien

  National Civil Aviation Authority (ANAC)

  http://www.anac.gov.br/en

  Kanada

  Canadian Transportation Agency (CTA)

  https://otc-cta.gc.ca/eng

  Ryssland

  Federal Air Transport Agency

  https://favt.ru/

  USA

  Federal Aviation Administration

  https://www.faa.gov/


  Vilka rättigheter har du när ett flygbolag ändrar flyget i förväg?

  För närvarande finns det inga internationella lagar som skyddar dina rättigheter när flygbolag ändrar sin flygtidtabell, vilket innebär att du måste kontrollera villkoren för din biljett eller kontakta flygbolaget direkt för mer information.

  Generellt sett erbjuder de flesta flygbolagens villkor dig full återbetalning eller ger dig alternativet att byta till ett annat flyg om det har gjorts signifikanta ändringar i flygtidtabellen.

  Vad som räknas som en ”signifikant” förändring i tidtabellen kan också flygbolagen avgöra själva. För vissa betyder det att avgångstiden har ändrats med två eller fler timmar medan andra räknar med en förändring om minst 12 timmar eller fler.

  Om ditt flyg däremot blev inställt mindre än 14 dagar innan ditt avgångsdatum och om ersättningsflyget som du erbjöds ankom mer än 3 timmar för sent till din destination har du skydd av lagen. I dessa fall kan du få ersättning utöver din återbetalning eller ditt ersättningsflyg. Du kan se om du har rätt till ersättning här.


  Spelar anslutningsflyg någon roll när det gäller rätten till ersättning för flygstörningar?

  När det gäller ersättning är det avgörande hur försenad du var när du kom fram till din destination. Det spelar ingen roll om det var ett direktflyg eller om du hade anslutande flyg. Om du kommer fram mer än 3 timmar för sent kan du ha rätt till ersättning enligt EG 261.

  Anslutningsflyg kan innebära vissa komplikationer för ditt krav om flygstörningen skedde på en del av resan som ligger utanför den jurisdiktion som du vill kräva ersättning för. Det enklaste sättet att kontrollera detta är att använda vår Ersättningskontroll så kan vi säga vilken ersättning du har rätt till.

  Observera att ett anslutningsflyg är ett flyg där alla delar av flygresan bokas gemensamt under samma bokningsnummer. Om du själv har bokat flera flyg ser situationen något annorlunda ut, och vanligtvis kan du endast begära ersättning för en störning på ett specifikt flyg istället för på hela resan.

  Du kan läsa mer om ersättning för en missad anslutning här.


  Ger försenade flygresor rätt till ersättning?

  Det beror på. Om ditt flyg var försenat kan din rätt till ersättning variera beroende på lagar och regler i området där du flög. Just nu arbetar vi mest med EG 261 i Europa, och ANAC 400 i Brasilien.

  I Europa

  Ditt försenade flyg berättigar till ersättning om:

  • Ditt flyg avgick inom EU eller flögs av ett europeiskt flygbolag med ankomst inom EU.

  • Ditt flyg var försenat med 3 timmar eller mer.

  • Din försening skedde under de senaste åren. Tidsramarna varierar från land till land. Läs mer här.

  • Du hade en bekräftad flygbokning.

  • Din försening berodde inte på en extraordinär omständighet.

  I Brasilien

  Ditt försenade flyg berättigar till ersättning om:

  • Ditt flyg landade eller lyfte från Brasilien.

  • Ditt flyg var försenat med 4 timmar eller mer.

  • Ditt flygbolag tillhandahöll inte nödvändig mat, kommunikation eller boende.

  • Din flygresa ägde rum under de senaste 5 åren (2 år om det var en internationell flygning).

  Om du är osäker kan du alltid kontrollera om din flygresa berättigar till ersättning med AirHelps enkla Flygresekontroll.


  Hur vet jag om jag har rätt till ersättning och hur mycket jag har rätt till?

  Du kan kontrollera om du är berättigad till ersättning för dina flygstörningar och hur mycket du i så fall har rätt till via vår behörighetskontroll. Det tar bara några minuter och kostar inget.


  Måste jag vara en Europeisk medborgare för att kunna kräva ersättning enligt EU lagen?

  Nej. Du kan kräva ersättning även om du inte är en europeisk medborgare. Ditt medborgarskap påverkar inte dina rättigheter enligt EG 261/2004.


  Kan jag få ersättning om flygbolaget har meddelat mig samma dag som jag skulle resa att flyget ställs in?

  Ja, du har rätt till ersättning från flygbolaget, om du inte blev erbjuden en omdirigerad resa som avgår högst en timma före den ursprungliga avgångstiden och når din slutdestination senast två timmar efter ursprunglig ankomst tid beroende på avstånd.


  Varför skall jag bli kompenserad?

  Den ökade rörligheten i och runt Europa har skapat ett behov för gemensamma flygpassagerares rättigheter. EU förordningen 261/2004 säkerställer att flygbolagen kompenserar deras flygpassagerare när de orsakat allvarliga olägenheter för sina kunder. Din tid är värdefull!


  Jag blev nekad att gå ombord på grund av överbokning. Kan jag ansöka om ersättning?I

  Om du nekades ombordstigning för att flyget var överbokat har du rätt till kompensation och du kan skicka in ett krav på ersättning.

  Om du nekades ombordstigning på grund av en anledning som var inom din kontroll, så som att du dök upp för sent vid din gate, att du inte hade rätt resedokument eller på grund av säkerhetsfrågor, har du tyvärr inte rätt till ersättning.

  Om du anser att du har en giltig anledning till varför du inte lyckades komma med på flyget rekommenderar vi att du kontaktar flygbolaget direkt för att förklara ditt fall. Ibland kan flygbolagen ge annan kompensation även om de enligt lag inte är skyldiga att göra det. Så kallad “goodwill” (kuponger, rabatter etc.).


  Mitt flyg blev försenat. Kan jag kräva ersättning?

  Det beror på. Om ditt flyg var försenat kan din rätt till ersättning variera beroende på lagar och regler i området där du flög. Just nu arbetar vi mest med EG 261 i Europa, och ANAC 400 i Brasilien.

  I Europa

  Ditt försenade flyg berättigar till ersättning om:

  • Ditt flyg avgick inom EU eller flögs av ett europeiskt flygbolag med ankomst inom EU.

  • Ditt flyg var försenat med 3 timmar eller mer.

  • Din försening skedde under de senaste åren. Tidsramarna varierar från land till land. Läs mer här.

  • Du hade en bekräftad flygbokning.

  • Din försening berodde inte på en extraordinär omständighet.

  I Brasilien

  Ditt försenade flyg berättigar till ersättning om:

  • Ditt flyg landade eller lyfte från Brasilien.

  • Ditt flyg var försenat med 4 timmar eller mer.

  • Ditt flygbolag tillhandahöll inte nödvändig mat, kommunikation eller boende.

  • Din flygresa ägde rum under de senaste 5 åren (2 år om det var en internationell flygning).

  Om du är osäker kan du alltid kontrollera om din flygresa berättigar till ersättning med AirHelps enkla Flygresekontroll.


  Kan flygbolagen minska mängden ersättning?

  I vissa fall tillåts flygbolagen minska kompensationen med 50%. Men det sker endast om du blir erbjuden en omdirigering av din flygning och ankomsttiden till slutdestinationen inte överstiger med den ursprungliga bokade flygrutten.
  efter 2 timmar vid flygningar upp till 1500 km
  efter 3 timmar vid flygningar mellan 1500 – 3500 km
  efter 4 timmar vid flygningar över 3500 km.


  Hur mycket har jag rätt till?

  Hur mycket du har rätt till beror på reglerna i det land eller de länder där du flög.

  I Europa kan du få upp till 700 $, beroende på flygsträcka och hur mycket du blev försenad. Du kan ta reda på mer här.

  I Brasilien kan detta variera kraftigt beroende på varje enskilt fall, men du kan få upp till 1 300 $ i ersättning för vad som kallas ”moraliska skador”. Du kan läsa mer om det här.


  För vilka länder och flygbolag gäller EU:s passagerarrättigheter?

  EU-förordningen om flygpassagerares rättigheter, EG 261, gäller för alla länder och territorier inom EU samt Storbritannien, Island, Norge och Schweiz. Det innebär också att denna förordning gäller alla flygbolag som är registrerade inom dessa länder och som utför flygningar inom EU.


  Hur långt bak i tiden kan jag få ersättning?

  I genomsnitt kan du lämna in ärenden gällande flygförseningar eller inställda flyg upp till 3 år tillbaka men olika länder har olika preskriptionsfrister. Du kan kontrollera dem här.


  Mitt flygbolag vägrade att ersätta mig efter min flygstörning - vad kan jag göra?

  Om du tror att du har rätt till ersättning för ditt flygproblem men flygbolaget vägrar att göra något åt det, oroa dig inte! Det finns ändå en chans att vi kan hjälpa dig. Använd bara vår Flygresekontroll för att se om du har rätt till ersättning. Om vi anser att du har ett giltigt krav kommer vi att diskutera med vårt juridiska team för att se vilka alternativ som finns tillgängliga. Vi hanterar hela processen för dig från början till slut.


  Kan jag få ersättning för en flygning som min arbetsgivare betalade?

  Ja, oavsett vem som betalade för flygbiljetten är det alltid passageraren som upplevde flygstörningen som har rätt att kräva ersättning.

  AirHelp har setts i:

  Aftonbladet logoDagens Nyheter logoExpressen logoGöteborgs-Posten logo

  AirHelp är del av APRA (Association of Passenger Rights Advocates) vars uppdrag är att främja och skydda passagerares rättigheter.

  Copyright © 2024 AirHelp

  Kontrollera ersättning

  Alla flygbolag