Katalog usług AirHelp Plus

1. WPROWADZENIE

Katalog usług AirHelp Plus stanowi kompletną listę usług dostępnych w ramach Usługi AirHelp Plus, z których Klient może skorzystać jako członek AirHelp Plus.

Usługi AirHelp Plus podlegają Warunkom UmowyOświadczeniu o ochronie prywatności, a także wskazanym poniżej warunkom dotyczącym konkretnych usług i/lub regulaminom Podmiotów zewnętrznych świadczących usługi na rzecz spółki AirHelp. Obowiązują nasze opłaty. Należy pamiętać, że Usługi AirHelp Plus mogą być świadczone przez Podmioty zewnętrzne świadczące usługi na rzecz spółki AirHelp, a ich elementy i dostępność mogą od czasu do czasu ulegać zmianom.

Ewentualne pytania, wątpliwości lub obawy, należy kierować pod adresem [email protected]. Warto też zapoznać się z sekcją Najczęściej zadawane pytania.

2. DEFINICJE

Katalog usług AirHelp Plus należy czytać wraz z naszymi Warunkami Umowy, gdzie znajdują się definicje wszystkich terminów użytych w niniejszym dokumencie.

3. USŁUGI DOSTĘPNE W ZALEŻNOŚCI OD PAKIETU CZŁONKOSTWA

Członkowie AirHelp Plus mogą w zależności od wybranego pakietu członkostwa korzystać z następujących Usług AirHelp Plus.

Usługa AirHelp PlusPakiet EssentialPakiet Complete
Usługa uzyskiwania odszkodowania
Status lotu
Dodatkowa ochrona AirPayout✓*
Dodatkowa ochrona ubezpieczenie AirLuggageX
Dostęp do saloników lotniskowychX

* ma zastosowanie wyłącznie do 3 przyszłych podróży

Dostępne w ramach członkostwa usługi można sprawdzić, przechodząc do panelu użytkownika AirHelp Plus lub sprawdzając wiadomość e-mail z potwierdzeniem zakupu AirHelp Plus.

Należy pamiętać, że członkostwo kupione w biurze podróży lub u innego podmiotu trzeciego może nie obejmować wszystkich usług.

4. USŁUGA UZYSKIWANIA ODSZKODOWANIA

Członkowie AirHelp Plus mają prawo do korzystania z Usługi uzyskiwania odszkodowania zgodnie z Warunkami Umowy. W przypadku członkostwa rocznego korzystanie z Usługi uzyskiwania odszkodowania jest ograniczone do jednej Wierzytelności w miesiącu oraz dwunastu (12) Wierzytelności w roku kalendarzowym.

Zgodnie z Warunkami Umowy AirHelp nie udziela żadnych gwarancji dotyczących uzyskania przez Członka Odszkodowania za lot. AirHelp korzysta ze Swobody w podejmowaniu decyzji podczas określenia, jak i kiedy świadczyć Usługę uzyskiwania odszkodowania zgodnie z Warunkami Umowy, a Członek nie jest uprawniony do zwrotu Opłaty za członkostwo w przypadku decyzji AirHelp o niedochodzeniu Wierzytelności. Członek przyjmuje do wiadomości swobodę AirHelp w podejmowaniu decyzji odnośnie do dochodzenia Wierzytelności lub rezygnacji z jej dochodzenia w przypadku gdy zastosowanie mają przepisy prawne zapewniające mniejszą ochronę praw pasażerów lotniczych, w szczególności wtedy, gdy Wierzytelność nie jest objęta rozporządzeniem WE 261 lub brytyjskim rozporządzeniem UK 261.

5. STATUS LOTU

Członkowie mają bezpłatny dostęp do informacji o statusie swoich lotów, które będą prezentowane w panelu użytkownika i przesyłane pocztą elektroniczną.

AirHelp nie udziela żadnych gwarancji w odniesieniu do rzetelności, dokładności i poprawności informacji o statusie lotu. Przedstawiony status lotu jest uzyskiwany bezpośrednio przez Podmiot zewnętrzny świadczący usługi na rzecz spółki AirHelp i nie jest wiążący. Członkowie są zobowiązani przestrzegać pierwotnych terminów lotu i wszelkich instrukcji otrzymanych od Linii lotniczej.

6. DODATKOWA OCHRONA

Zależnie od rodzaju zakupionego członkostwa w AirHelp Plus, spośród środków Dodatkowej Ochrony Członek może wybrać co najmniej jeden produkt.

Pragniemy zaznaczyć, że AirHelp nie jest ubezpieczycielem.  Zgodnie z przepisami prawa niemieckiego AirHelp działa jako zarejestrowany pośrednik ubezpieczeniowy. AirHelp nie jest w takim przypadku obciążony ryzykiem, a jedynie występuje w roli pośrednika. Jeżeli Członek zdecyduje się skorzystać z naszego produktu z zakresu Dodatkowej Ochrony, produkt ten będzie dostarczany na zasadach określonych w Głównej Polisie Ubezpieczeniowej „Flight Delay Upon Arrival Diversion and/or Cancellation” wydanej na rzecz AirHelp jako Głównego Ubezpieczającego (numer certyfikatu: AHPLUS100010423) przez battleface Underwriting Services SRL w imieniu Hamilton Insurance DAC.

AirPayout pozwala spełniającym warunki członkom otrzymywać środki (niezależnie od tego, czy otrzymają oni jakiekolwiek sumy za pośrednictwem Usługi uzyskiwania odszkodowania) za opóźniony lub odwołany lot. Wypłata środków następuje zgodnie z warunkami opisanymi w polisie ubezpieczeniowej dostępnej do pobrania w panelu użytkownika AirHelp Plus. Dodatkowe informacje dostępne są na stronie AirPayout. Więcej informacji można znaleźć w wiadomości e-mail otrzymanej jako potwierdzenie członkostwa w AirHelp Plus.

Aby móc skorzystać z Dodatkowej ochrony AirPayout, należy:

  • zarejestrować każdą podróż w panelu użytkownika AirHelp Plus na co najmniej 24 godziny przed planowaną godziną rozpoczęcia pierwszego lotu w ramach podróży;

  • na żądanie dostarczyć dowód ważnego numeru rezerwacji, dane dotyczące przelotu pasażera (PNR) lub e-bilet z imieniem i nazwiskiem członka AirHelp Plus.

Niespełnienie tych warunków uniemożliwia skorzystanie z tej Dodatkowej ochrony.

AirLuggage pozwala spełniającym warunki członkom otrzymywać pieniądze (niezależnie od tego, czy otrzymają jakiekolwiek sumy za pośrednictwem Usługi uzyskiwania odszkodowania) za opóźniony lub zagubiony bagaż. Wypłata następuje zgodnie z warunkami opisanymi w polisie ubezpieczeniowej dostępnej do pobrania w panelu użytkownika AirHelp Plus. Dodatkowe informacje dostępne są na stronie dotyczącej ubezpieczenia AirLuggage. Więcej informacji można znaleźć w wiadomości e-mail otrzymanej jako potwierdzenie członkostwa w AirHelp Plus.

Aby móc skorzystać z Dodatkowej ochrony AirLuggage, należy:

  • zarejestrować każdą podróż w panelu użytkownika AirHelp Plus przed planowaną godziną rozpoczęcia pierwszego lotu w ramach podróży;

  • na żądanie przedstawić:

    • ważny Raport Niezgodności Własności (PIR) wystawiony na nazwisko członka AirHelp Plus;

    • ważny numer rezerwacji, dane dotyczące przelotu pasażera (PNR) lub bilet elektroniczny z imieniem i nazwiskiem członka AirHelp Plus;

    • dokument tożsamości, taki jak zdjęcie paszportu lub dowodu osobistego.

Niespełnienie tych warunków uniemożliwia skorzystanie z tej Dodatkowej ochrony.

AirHelp zastrzega sobie prawo do korzystania ze swojej swobody w podejmowaniu decyzji i wstrzymywania wszelkich płatności na rzecz klienta w przypadku uzasadnionego podejrzenia, że mogło dojść do oszustwa, i/lub na czas prowadzenia dochodzenia w sprawie potencjalnego oszustwa.

7. DOSTĘP DO SALONIKÓW LOTNISKOWYCH

Usługa dostępu do saloników lotniskowych („Dostęp do saloników lotniskowych”) jest świadczona zgodnie z poniższym opisem przez COLLINSON SERVICE SOLUTIONS LIMITED („Collinson”), spółkę zarejestrowaną w Anglii i Walii pod numerem 02474708, której siedziba mieści się pod adresem:  Cutlers Exchange, 123 Houndsditch, London, EC3A 7BU, England.

Możliwość uzyskania przez Członka Dostępu do saloników lotniskowych podlega Warunkom świadczenia usługPolityce prywatności Collinson. Zapisy tych dokumentów ulegają sporadycznym zmianom.

Z Dostępu do saloników lotniskowych mogą korzystać wyłącznie członkowie AirHelp Plus, którzy wykupili pakiet Complete.

Opis usługi Dostęp do saloników lotniskowych

Członkowie korzystający z pakietu AirHelp Plus Complete mają dostęp do wybranych saloników lotniskowych na następujących zasadach:

Członkowie mają prawo do skorzystania z Dostępu do saloników lotniskowych w przypadku lotów zarejestrowanych na co najmniej 7 godzin przed planowanym odlotem.

Odlot jest monitorowany przez system śledzenia lotów firmy Collinson.  Z zastrzeżeniem pomyślnej wcześniejszej rejestracji lotu, w przypadku gdy system śledzenia lotów firmy Collinson wykrywa opóźnienie lotu Członka o ponad 60 minut („Próg opóźnienia”), odwołanie lotu na mniej niż 6 godzin przed planowaną godziną odlotu lub odwołanie lotu po planowanym czasie odlotu, firma Collinson dostarcza pocztą elektroniczną i w wiadomości SMS voucher umożliwiający dostęp do saloniku lotniskowego.

Warunkiem skorzystania z Dostępu do saloników lotniskowych jest dostęp do poczty e-mail lub telefonu komórkowego Członka podanego podczas rejestracji oraz możliwość okazania vouchera na dostęp do saloniku. Opóźnienie osiągające lub przekraczające Próg opóźnienia może być ogłoszone jako pojedynczy okres opóźnienia lub wynikać z wielu narastających krótszych opóźnień, które łącznie doprowadzą do osiągnięcia Progu opóźnienia.

Collinson będzie polegać wyłącznie na swoim systemie śledzenia lotów, aby określić, czy Członkowie będą kwalifikować się do dostępu do saloników lotniskowych. Członkowie przyjmują do wiadomości, że firma Collinson nie gwarantuje dokładności systemu śledzenia lotów, więc Członkowie nie mogą na nim polegać przy określaniu czasu odlotu. W przypadku kwalifikującego się opóźnienia lub odwołania lotu voucher na wstęp do saloniku lotniskowego jest przekazywany Członkom pocztą elektroniczną i w wiadomości SMS w dniu ich lotu.

Voucher na wstęp do saloniku lotniskowego jest ważny przez dziewięćdziesiąt (90) dni od daty na nim wskazanej i można go wykorzystany w okresie ważności na dowolnym lotnisku uczestniczącym w programie. Do skorzystania z saloniku lotniskowego uprawnione są wyłącznie osoby wymienione w potwierdzeniu e-mail. Usługa Dostępu do saloników lotniskowych świadczona na rzecz Członków jest niezbywalna i nie podlega wymianie na gotówkę lub inne usługi. Nie będą oferowane żadne alternatywy w formie gotówki lub punktów kredytowych. W stosownych przypadkach Członkowie, wchodząc do saloniku lotniskowego, zgadzają się przestrzegać zasad i reguł tam obowiązujących.

8. INNE ELEMENTY USŁUGI

AirHelp może w dowolnym momencie dodać lub usunąć elementy i funkcje dostępne w ramach Usług AirHelp Plus.

9. ZMIANY

AirHelp zastrzega sobie prawo do dodawania i usuwania w dowolnym momencie usług w ramach Usługi AirHelp Plus i niezwłocznie zaktualizuje Katalog usług AirHelp Plus w przypadku dodania lub usunięcia usługi.

Angielska wersja niniejszego Katalogu Usług AirHelp Plus ma pierwszeństwo w przypadku niezgodności z jakąkolwiek inną wersją językową.

Zaktualizowano: 6 listopada 2023 r.
Wersja: AHP3.23_EN

O AirHelp pisano w:

Money.pl logoTokFM logoOnet.pl logoWyborcza logo

AirHelp należy do Stowarzyszenia Rzeczników Praw Pasażera (APRA), którego zadaniem jest ochrona praw pasażerów linii lotniczych i upowszechnianie wiedzy na ich temat.

Copyright © 2023 AirHelp

Sprawdź odszkodowanie

Wszystkie linie