Anuluj Przycisk zamykający okno

W czym możemy pomóc?

Wyniki wyszukiwania

Wyniki dla

Brak wyników dla

  Czy przysługuje mi odszkodowanie za lot?

  Sprawdź odszkodowanie
  Artykuły w tej kategorii

  Prawa pasażerów

  • Jakie są moje prawa w związku z koronawirusem (COVID-19)?

   Jeśli Twój lot został odwołany wskutek zagrożenia koronawirusem,
   przysługuje Ci prawo do:

   pełnego zwrotu kosztów biletu
   lub
   lotu alternatywnego (jeżeli loty są przekładane na inny termin).

   Jeśli z powodu odwołania lotu wciąż przebywasz na lotnisku, przysługuje Ci prawo do opieki, czyli między innymi do:

   • posiłków i napojów,
   • dostępu do środków komunikacji elektronicznej,
   • noclegu (w razie potrzeby).

   W tej chwili nie możemy przyjmować wniosków o odszkodowanie za loty, których odwołanie wynikało bezpośrednio z zagrożenia koronawirusem, jako że linie lotnicze muszą traktować priorytetowo zdrowie i bezpieczeństwo swoich pasażerów i załóg.

   Dotyczy to między innymi lotów z i do rejonów objętych ostrzeżeniem dla podróżujących lub zakazem podróży.

   Co, jeśli nie chcę odbyć lotu?

   Jeśli postanowisz zrezygnować z podróży z powodu zagrożenia koronawirusem, skontaktuj się z liniami lotniczymi, aby zapoznać się z ich polityką zwrotów i dowiedzieć się, czy mają konkretne wytyczne na wypadek wystąpienia epidemii.

  • Czym są okoliczności nadzwyczajne?

   Okoliczności nadzwyczajne to wydarzenia, na które linia lotnicza nie ma wpływu, a w wyniku których dochodzi do zakłócenia lotu. Mamy z nimi do czynienia, kiedy zakłóceniu nie da się zapobiec, nawet jeśli zostają podjęte odpowiednie środki zaradcze.  

    

   Do okoliczności nadzwyczajnych należą: 

   • Strajki pracowników lotniska lub kontroli ruchu lotniczego
   • Niepokoje polityczne
   • Ekstremalne warunki pogodowe
   • Zagrożenia bezpieczeństwa
   • Przypadki zagrożenia zdrowia
  • Czy w przypadku spóźnienia na lot przesiadkowy przysługuje mi odszkodowanie?

   W przypadku opóźnienia to, czy przysługuje Ci odszkodowanie, zależy od przepisów obowiązujących w miejscu Twojego lotu. Obecnie w głównej mierze pracujemy na podstawie rozporządzenia WE 261 (w Europie) i regulacji brazylijskiej Agencji Lotnictwa Cywilnego (ANAC 400) (w Brazylii). W Europie opóźniony lot kwalifikuje się do odszkodowania, jeśli:

   • rozpoczął się na terytorium UE lub odbył się samolotem, który należy do linii lotniczej zarejestrowanej w UE i którego lotnisko docelowe znajdowało się na terytorium UE;
   • był opóźniony o 3 godziny lub więcej;
   • zakłócenie miało miejsce w ciągu ostatnich kilku lat (limity czasowe różnią się w zależności od kraju – dowiedz się więcej tutaj);
   • rezerwacja Twojego lotu została potwierdzona;
   • opóźnienie nie było spowodowane okolicznościami nadzwyczajnymi.

   W Brazylii opóźniony lot kwalifikuje się do odszkodowania, jeśli:

   • samolot rozpoczynał lub kończył trasę na terenie Brazylii;
   • lot był opóźniony o 4 godziny lub więcej;
   • linia lotnicza nie zapewniła posiłku, zakwaterowania ani możliwości komunikacji;
   • lot odbył się w ciągu ostatnich 5 lat (lub 2 lat, jeśli był to lot międzynarodowy).

   Jeśli nie masz pewności, czy Twój lot kwalifikuje się do odszkodowania, możesz skorzystać z prostego weryfikatora lotów AirHelp.

  • Czy warunki pogodowe wpływają na możliwość uzyskania odszkodowania?

   Tak, loty zakłócone w wyniku ekstremalnych warunków pogodowych nie kwalifikują się do odszkodowania. Linie lotnicze mogą odwołać lub opóźnić lot, jeżeli niesprzyjające warunki stanowiłyby zagrożenie dla bezpieczeństwa pasażerów. Jest to przykład okoliczności nadzwyczajnych, czyli takich, na które linia lotnicza nie ma wpływu.

  • Mój lot został odwołany – czy mam prawo do odszkodowania?

   W przypadku odwołania to, czy przysługuje Ci odszkodowanie, zależy od przepisów obowiązujących w miejscu Twojego lotu. Obecnie w głównej mierze pracujemy na podstawie rozporządzenia WE 261 (w Europie) i regulacji brazylijskiej Agencji Lotnictwa Cywilnego (ANAC 400) (w Brazylii). W Europie odwołany lot kwalifikuje się do odszkodowania, jeśli:

   • rozpoczął się na terytorium UE lub odbył się samolotem, który należy do linii lotniczej zarejestrowanej w UE i którego lotnisko docelowe znajdowało się na terytorium UE;
   • został odwołany później niż na 14 dni przed planowaną datą odlotu;
   • odwołanie miało miejsce w ciągu ostatnich kilku lat (limity czasowe różnią się w zależności od kraju – dowiedz się więcej tutaj);
   • rezerwacja Twojego lotu została potwierdzona;
   • odwołanie nie było spowodowane okolicznościami nadzwyczajnymi.

   W Brazylii odwołany lot kwalifikuje się do odszkodowania, jeśli:

   • samolot rozpoczynał lub kończył trasę na terenie Brazylii;
   • lot odwołano z niewystarczającym wyprzedzeniem, a linia lotnicza nie zapewniła innego połączenia ani nie zaoferowała zwrotu kosztów biletu (oraz innych kosztów) i odpowiedniego transportu alternatywnego;
   • linia lotnicza nie zapewniła posiłku, zakwaterowania ani możliwości komunikacji;
   • lot odbył się w ciągu ostatnich 5 lat (lub 2 lat, jeśli był to lot międzynarodowy).

   Jeśli nie masz pewności, czy Twój lot kwalifikuje się do odszkodowania, możesz skorzystać z prostego weryfikatora lotów AirHelp.

  • Mój lot był opóźniony – czy mam prawo do odszkodowania?

   Odszkodowanie za opóźniony lot należy się, jeżeli:

    

   – Twój lot był opóźniony 3 godziny lub więcej bądź został odwołany później niż 14 dni przed planowanym odlotem. 

   – Twój lot miał rozpocząć się na terytorium UE lub odbyć się samolotem należącym do linii lotniczej zarejestrowanej w UE, którego lotnisko docelowe znajduje się na terytorium UE. 

   – Miałeś(-aś) potwierdzenie rezerwacji lotu. 

   – Zakłócenie lotu miało miejsce w ciągu kilku ostatnich lat. Okres, w jakim można ubiegać się o odszkodowanie, różni się w zależności od kraju. Więcej na ten temat dowiesz się tutaj

   – W przypadku skorzystania z połączenia alternatywnego czas przybycia na lotnisko docelowe znacznie różnił się od planowanego czasu zakończenia lotu pierwotnego.

   – Opóźnienie nie wynikało z okoliczności nadzwyczajnych, czyli takich, na które linia lotnicza nie ma wpływu.

    

   Za pośrednictwem naszej strony możesz bezpłatnie sprawdzić, czy za opóźniony lot przysługuje Ci odszkodowanie.

  • Czy odszkodowanie przysługuje także podróżującym dzieciom?

   Odszkodowanie za zakłócenie lotu przysługuje również dzieciom, jeżeli mają one zarezerwowane konkretne miejsce na pokładzie lub zapłaciły pełną cenę biletu (taką jak dorośli). W innych sytuacjach złożenie wniosku też jest możliwe – każda sprawa zostanie rozpatrzona indywidualnie. 

  • Co w przypadku, jeśli linie lotnicze zaproponowały mi już odszkodowanie?

   Zazwyczaj odszkodowanie proponowane przez linie lotnicze jest niższe od pełnej wartości odszkodowania określonej w rozporządzeniu WE 261/2004. Jeżeli linia lotnicza proponuje Ci bony lub mile lotnicze, zawsze możesz poprosić AirHelp o upomnienie się w Twoim imieniu o gotówkę.

  • Czy mogę otrzymać odszkodowanie za opóźniony i odwołany lot, lub odmowę przyjęcia na pokład, jeśli przyjąłem od linii lotniczych voucher w ramach rekompensaty?

   Tak – jeśli wartość vouchera jest mniejsza niż należna kwota rekompensaty. Na przykład, jeśli masz prawo do 600 euro, a linia lotnicza da Ci voucher wart 300 euro do wykorzystania w danej linii lotniczej, nadal masz prawo do pozostałej kwoty rekompensaty 300 euro. Możesz też zdecydować się zwrócić voucher i poprosić o pełną kwotę odszkodowania w gotówce. Jeśli Twój lot był przepełniony i nie wpuszczono Cię na pokład, a linie lotnicze zaoferowały Ci voucher oraz bilet na późniejszy lot w zamian za rezygnację z rezerwacji, a Ty na to przystałeś, nie jesteś już uprawniony do odszkodowania zgodnie z prawem UE i USA. Z własnej woli zrezygnowałeś bowiem z rezerwacji i zawarłeś nową umowę z przewoźnikiem lotniczym.
  • Czy mogę otrzymać odszkodowanie w oparciu o rozporządzenie WE 261/2004, jeśli linie lotnicze udzieliły mi już pomocy (posiłki, napoje, zakwaterowanie etc.)?

   Tak. Przewoźnicy lotniczy mają obowiązek udzielić pasażerowi wsparcia we wszystkich sytuacjach wymienionych w rozporządzeniu WE 261/2004. Odszkodowanie jest czymś dodatkowym i ciągle możesz się o nie ubiegać.

  • Czy mogę ubiegać się o odszkodowanie od linii lotniczej, która już nie istnieje?

   Teoretycznie tak. Jednak AirHelp nie jest w stanie obsługiwać roszczeń dotyczących linii lotniczych, które już nie istnieją. Niestety prawdopodobieństwo otrzymania jakiejkolwiek rekompensaty jest w takim przypadku bardzo małe. Wiele innych podmiotów najprawdopodobniej już wcześniej pozbawiło linie lotnicze środków.

  • Czy możliwość ubiegania się o odszkodowanie dotyczy też tanich linii lotniczych i lotów czarterowych?

   Wszystkie loty, które spełniają wytyczne geograficzne określone w rozporządzeniu WE 261/2004, podlegają obowiązkowi wypłaty odszkodowań.

  • Opóźnienie mojego lotu było mniejsze niż 3 godziny, ale nie zdążyłem na przesiadkę. Czy mogę ubiegać się o odszkodowanie?

   W przypadku lotów w Unii Europejskiej odpowiedź najprawdopodobniej brzmi „tak”. Według rozporządzenia WE 261 liczy się opóźnienie w miejscu docelowym. Jeśli z powodu niezdążenia na przesiadkę dotarłeś/aś do celu ponad 3 godziny po pierwotnie planowanym przylocie, powinno Ci przysługiwać odszkodowanie, o ile wszystkie etapy lotu odbywały się w ramach tej samej rezerwacji (jeden numer rezerwacji).

  • Czym są nadzwyczajne okoliczności poza kontrolą linii lotniczych?

   Zgodnie z rozporządzeniem (WE) nr 261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 r. lub innymi podobnymi rozporządzeniami dotyczącymi praw pasażerów lotniczych linia lotnicza nie ponosi odpowiedzialności w przypadku, gdy zakłócenie lotu powstało wskutek „nadzwyczajnych okoliczności”. Przez „nadzwyczajne okoliczności” rozumie się sytuacje, których nie można było uniknąć nawet przy podjęciu wszelkich racjonalnych środków, na przykład nagłe przypadki medyczne, strajki pracowników obsługi lotniska lub kontroli ruchu lotniczego, niesprzyjające warunki pogodowe i ograniczenia związane z kontrolą ruchu lotniczego. Ponadto w zakres „nadzwyczajne okoliczności”, które zwalniają linie lotnicze z odpowiedzialności, wchodzą również wydarzenia, które można zakwalifikować jako działania siły wyższej, takie jak wojny lub zamieszki, jak również zdarzenia losowe, takie jak huragany, trzęsienia ziemi itd.

  • Kiedy należy mi się odszkodowanie za lot?

   Jeśli w ostatnim czasie przytrafił Ci się opóźniony, odwołany lub przepełniony lot, może przysługiwać Ci odszkodowanie. Prawa jednak mogą różnić się – i to znacznie – w zależności od tego, gdzie lot miał (lub miał mieć) miejsce. Oto jak to wygląda:

   Loty na terenie Stanów Zjednoczonych

   W przypadku lotów na terenie Stanów Zjednoczonych uzyskanie odszkodowania możliwe jest wyłącznie wówczas, gdy doszło do odmowy przyjęcia na pokład (z powodu tzw. overbookingu), a lot zastępczy dotarł w miejsce docelowe z co najmniej godzinnym opóźnieniem.

   Loty do lub z Europy

   Loty do lub z Europy kwalifikują się do odszkodowania, jeśli doszło do ich odwołania, opóźnienia bądź przepełnienia, a zakłócenie nastąpiło w wyniku okoliczności, na które linia lotnicza miała lub mogła mieć wpływ. Sytuacje, na które linia lotnicza nie ma wpływu (takie jak zła pogoda), nie są podstawą do dochodzenia odszkodowania.

   Loty do lub z Brazylii

   Loty do lub z Brazylii mogą kwalifikować się do odszkodowania, jeśli doszło do ich odwołania bądź opóźnienia. Szanse na odszkodowanie są wyższe, jeśli linia lotnicza nie zapewni odpowiedniej opieki lub nie potraktuje pasażerów sprawiedliwie.

  • Według strony AirHelp nie przysługuje mi odszkodowanie. Co robić?

   Jeśli według naszej strony zakłócenie Twojego lotu nie kwalifikuje się do odszkodowania, najprawdopodobniej sytuacja nie znajduje się wśród obsługiwanych przez nas przypadków. Pomagamy uzyskać odszkodowanie za:

   • opóźnione lub odwołane loty w Unii Europejskiej oraz odmowy wejścia na pokład objęte ochroną przez rozporządzenie WE 261,
   • odmowy wejścia na na pokład z powodu przepełnienia lotu w Stanach Zjednoczonych.

   Jeśli uważasz, że Twój wniosek został niewłaściwie oceniony, skontaktuj się z nami poprzez e-mail lub telefonicznie, aby dokładniej omówić kwestię.

  • Czy można dochodzić odszkodowań za loty czarterowe?

   Jak najbardziej! O odszkodowanie za opóźniony, odwołany czy anulowany lot możesz się ubiegać nawet wtedy, kiedy leciałeś w ramach wykupionej wycieczki z biura podróży.

  • Czy przesiadki zmieniają coś w kwestii tego, czy przysługuje mi odszkodowanie?

   W niektórych przypadkach dzięki przesiadce możesz uzyskać odszkodowanie za zakłócenie lotu, który w innym wypadku by się do tego nie kwalifikował.

   Przykładem może być lot z Europy do Stanów Zjednoczonych obsługiwany przez amerykańskiego przewoźnika, z przesiadką na lotnisku w USA. Jak wiadomo, pierwszy etap (z UE do USA) kwalifikowałby się do odszkodowania na mocy rozporządzenia WE 261. W tym przypadku jednak mogłoby Ci również przysługiwać odszkodowanie za zakłócenie drugiego lotu (pomiędzy dwoma lotniskami amerykańskimi), o ile oba etapy obsługiwane byłyby przez tego samego przewoźnika i odbywałyby się w ramach tej samej rezerwacji (jeden numer rezerwacji).

   Więcej informacji znaleźć można w sekcji „Twoje prawa”, na stronie poświęconej rozporządzeniu WE 261. Jeśli jednak nie masz pewności, czy przysługuje Ci odszkodowanie, możesz to szybko sprawdzić, podając szczegóły swojego połączenia w weryfikacji lotu.

  • Kiedy należy się odszkodowanie za opóźniony lot?

   To zależy od kilku czynników.

   W Unii Europejskiej za opóźniony lot pasażerom powinno przysługiwać odszkodowanie, jeśli spełnione są podstawowe kryteria:

   • Lotnisko startowe i/lub docelowe musi znajdować się na terenie UE (w przypadku, gdy na terenie UE znajduje się jedynie lotnisko docelowe, lot musi być obsługiwany przez przewoźnika mającego siedzibę w UE).
   • Opóźnienie w miejscu docelowym musi być większe niż 3 godziny.

   Loty krajowe w USA – Za opóźnione loty pomiędzy dwoma lotniskami na terenie Stanów Zjednoczonych obsługiwane przez przewoźników amerykańskich pasażerom zazwyczaj nie przysługuje odszkodowanie.

   Loty międzynarodowe – Za opóźnione loty pomiędzy dwoma krajami, także w obrębie UE, pasażerom może przysługiwać odszkodowanie lub pokrycie kosztów wynikających z opóźnienia.

   Więcej informacji znaleźć można w sekcji „Twoje prawa”. Jeśli nie masz pewności, czy przysługuje Ci odszkodowanie, możesz to szybko sprawdzić, podając szczegóły swojego połączenia w weryfikacji lotu.

  • Skąd mogę wiedzieć, czy przysługuje mi odszkodowanie (oraz w jakiej kwocie)?

   Jeśli nie masz pewności, czy Twój zakłócony lot kwalifikuje się do odszkodowania oraz jaka kwota Ci przysługuje, możesz skorzystać z naszego weryfikatora lotów. Cały proces trwa zaledwie parę minut i jest zupełnie darmowy.

  • Czy odszkodowanie w oparciu o prawo Unii Europejskiej mogą uzyskać tylko obywatele krajów należących do UE?

   Nie. Możesz ubiegać się o odszkodowanie także jeśli nie jesteś obywatelem kraju należącego do Unii Europejskiej. Twoje obywatelstwo nie ma wpływu na zastosowanie zapisu rozporządzenia WE 261/2004.

  • Odmówiono mi przyjęcia na pokład z powodu braku miejsc. Czy mam prawo do odszkodowania?

   Jeżeli odmówiono Ci wejścia na pokład z powodu przepełnienia lotu, masz prawo do odszkodowania i możesz złożyć odpowiedni wniosek.

   Pamiętaj jednak, że wyjątkiem są sytuacje, gdy odmówiono wejścia na pokład z powodu czynników, na które pasażer ma wpływ – np. niestawienia się na czas przy bramce, braku prawidłowych dokumentów podróży czy też kwestii bezpieczeństwa.

   Jeśli uważasz, że istnieją inne, uzasadnione powody, dla których niemożliwe było wejście na pokład, radzimy skontaktować się z linią lotniczą bezpośrednio i wyjaśnić sprawę. Zdarza się, że choć linia nie ma obowiązku zapłacić, to w geście dobrej woli proponuje inny rodzaj rekompensaty (vouchery, zniżki itp.).

  • Mój lot był opóźniony. Czy mogę ubiegać się o odszkodowanie?

   W przypadku dotarcia do celu z opóźnieniem większym niż lub równym trzy godziny pasażerom przysługuje odszkodowanie w wysokości od 125 do 600 € – jeśli linia lotnicza nie jest w stanie udowodnić, że opóźnienie zostało spowodowane nadzwyczajnymi okolicznościami (warunki atmosferyczne, strajki pracowników obsługi lotniska lub kontroli ruchu lotniczego, kwestie bezpieczeństwa). Masz również prawo skorzystać z pomocy linii lotniczych (możliwość wykonania telefonu, napoje, posiłek, zakwaterowanie, transport do miejsca zakwaterowania), jeśli opóźnienie wynosi:
   • 2 godziny lub więcej w przypadku lotów na odległość 1500 km lub mniejszą;
   • 3 godziny lub więcej w przypadku większych dystansów na terenie Unii Europejskiej lub innych lotów na odległość od 1500 do 3500 km;
   • 4 godziny lub więcej w przypadku lotów na większą odległość niż 3500 km poza terenem Unii Europejskiej.
   Jeśli opóźnienie wynosi więcej niż 5 godzin i zdecydujesz się nie kontynuować podróży, masz również prawo do zwrotu kosztu biletu oraz darmowego lotu powrotnego na miejsce rozpoczęcia podróży.
  • Dlaczego należy mi się odszkodowanie?

   Mieszkańcy Europy są coraz bardziej mobilni, stąd potrzeba stworzenia jednolitego prawa pasażerów lotniczych. rozporządzenie WE 261/2004 ma zagwarantować sprawiedliwe traktowanie wszystkich pasażerów przez linie lotnicze, w przypadku kiedy przysporzyły one swoim klientom poważnych niedogodności. Twój czas jest bezcenny!

  • Mój lot został odwołany. Czy mogę ubiegać się o odszkodowanie?

   Może przysługiwać Ci odszkodowanie w wysokości od 125 do 600 € w zależności od przebywanego dystansu i całkowitego opóźnienia u celu podróży. Jeśli otrzymałeś(aś) informację o odwołaniu lotu co najmniej 14 dni przed lotem lub jeśli linia lotnicza jest w stanie udowodnić, że opóźnienie zostało spowodowane nadzwyczajnymi okolicznościami (warunki atmosferyczne, strajki pracowników obsługi lotniska lub kontroli ruchu lotniczego, kwestie bezpieczeństwa), nie przysługuje Ci odszkodowanie. Oprócz odszkodowania linia lotnicza ma obowiązek zaproponować Ci wybór między:
   • zwrotem kosztu biletu w ciągu siedmiu dni
   • zmianą planu podróży na podobnych warunkach
   Jeśli to konieczne, linia lotnicza powinna również zapewnić pasażerowi opiekę (możliwość wykonania telefonu, napoje, posiłek, zakwaterowanie, transport do miejsca zakwaterowania).
  • Czy mogę otrzymać odszkodowanie, jeśli linie lotnicze poinformowały mnie o odwołaniu lotu w dniu planowanego wylotu?

   Tak, masz prawo do odszkodowania od przewoźnika lotniczego, chyba że zaoferowano Ci zmianę planu podróży, który pozwolił na wylot nie więcej niż godzinę przed planowym odlotem i dotarcie na miejsce docelowe poniżej dwóch godzin po planowym czasie przylotu w zależności od odległości.

  • Czy linie lotnicze mogą obniżyć wysokość odszkodowania?

   W niektórych przypadkach linia lotnicza może obniżyć wysokość odszkodowania o 50%. Ma to miejsce tylko wówczas, gdy zaproponowana zmiana lotu nie przekracza pierwotnie zaplanowanego czasu przylotu:
   • do 2 godz. w przypadku lotów do 1500 km
   • do 3 godz. w przypadku lotów od 1500 do 3500 km
   • do 4 godz. w przypadku lotów ponad 3500 km.
  • Jaka kwota mi przysługuje?

   To, jaka kwota Ci przysługuje, zależy od przepisów kraju lub krajów, na terenie których odbył się lot.

   W Europie można otrzymać do 600 € – w zależności od długości trasy i wielkości opóźnienia. Więcej informacji na ten temat znajdziesz tutaj.

   W Brazylii kwota odszkodowania określana jest indywidualnie, można jednak uzyskać do 1300 $ rekompensaty za tzw. szkody moralne. Więcej informacji na ten temat znajdziesz tutaj.

  • Jakie kraje i linie lotnicze podlegają rozporządzeniu UE dotyczącemu praw pasażerów?

   Prawa pasażerów lotniczych określone w rozporządzeniu WE 261/2004 mają zastosowanie, jeśli wylatujesz z kraju należącego do Unii Europejskiej dowolną linią lotniczą lub przylatujesz do UE linią lotniczą zarejestrowaną w UE (a także Islandii, Norwegii lub Szwajcarii). AirHelp pomaga wszystkim pasażerom, ze wszystkich krajów, którzy doświadczyli opóźnienia lotu, ich lot był anulowany lub odmówiono im wejścia na pokład na trasie podlegającej powyższej regulacji UE.

  • Ile czasu mam na złożenie wniosku o odszkodowanie?

   Jeżeli Twój opóźniony, odwołany lub przepełniony lot odbył się w ciągu ostatnich trzech lat, masz prawo do odszkodowania. Prześlij nam informacje dotyczące Twojego lotu, a my zatroszczymy się o resztę.

  • Linia lotnicza odrzuciła moją reklamację za lot – co robić?

   Jeśli uważasz, że należy Ci się odszkodowanie za komplikacje podczas lotu, ale przewoźnik nie chce go wypłacić, nie przejmuj się. Niewykluczone, że możemy Ci jeszcze pomóc! Złóż wniosek o odszkodowanie, a my sprawdzimy, czy jesteśmy w stanie je dla Ciebie uzyskać. Jeśli przewoźnik nie wywiąże się ze swojego prawnego zobowiązania, skierujemy sprawę na drogę sądową.

  • Służbowy lot odwołany lub opóźniony. Czy należy mi się odszkodowanie?

   Odszkodowania otrzymuje pasażer a nie ten, kto płacił za bilet. Jeśli opóźnienie miało miejsce podczas podróży służbowej, to jako pasażer możesz domagać się odszkodowania.

  Wróć
  Chętnie pomożemy

  Nie możesz znaleźć odpowiedzi?

  Jeśli złożyłeś(-aś) już wniosek do AirHelp, zaloguj się, aby się z nami skontaktować.