Prawa pasażerów

  Prawa pasażerów


  Co to jest przekierowany lot?

  Przekierowany lot to taki, który odbywa się inną trasą lub ląduje na innym lotnisku niż pierwotnie zaplanowano.

  Na przykład jeśli lot miał wylądować na lotnisku Heathrow w Londynie, ale z jakiegoś powodu wylądował na lotnisku Gatwick w Londynie, jest on uważany za przekierowany lot.


  Kiedy można złożyć wniosek o odszkodowanie za odmowę przyjęcia na pokład?

  Linie lotnicze muszą wypłacić odszkodowanie za odmowę przyjęcia na pokład, kiedy wina leży po stronie linii. Najczęstszy przypadek to przepełnienie lotu

  Nie przyjmujemy wniosków o odszkodowanie związanych z odmową przyjęcia na pokład z powodu problemów z dokumentami.

  Pasażer jest zobowiązany do posiadania odpowiednich dokumentów, niezbędnych w celu wejścia na pokład oraz wjazdu do kraju docelowego. Na przykład:

  • ważnego paszportu lub innego akceptowanego dokumentu tożsamości

  • ważnej wizy

  • dowodu posiadania biletu powrotnego

  • dowodu szczepienia na Covid-19

  • ujemnego wyniku testu na Covid-19 

  • formularza lokalizacji pasażera

  Jeżeli nie jesteś w stanie okazać niezbędnych dokumentów na żądanie linii lotniczej, linia nie ma innego wyjścia niż odmówić przyjęcia na pokład. W tej sytuacji odszkodowanie nie przysługuje, ponieważ linia lotnicza nie ponosi winy. 

  Inne sytuacje, w których linia lotnicza może odmówić przyjęcia na pokład i nie jest zobowiązana do wypłaty odszkodowania, to:

  • zbyt późne zgłoszenie się pasażera do bramki

  • zakłócające spokój zachowanie pasażera


  Czym są okoliczności nadzwyczajne?

  Okoliczności nadzwyczajne to wydarzenia, na które linia lotnicza nie ma wpływu, a w wyniku których dochodzi do zakłócenia lotu. Mamy z nimi do czynienia, kiedy zakłóceniu nie da się zapobiec, nawet jeśli zostają podjęte odpowiednie środki zaradcze.

  Do okoliczności nadzwyczajnych należą:

  • Strajki pracowników lotniska lub kontroli ruchu lotniczego

  • Niepokoje polityczne

  • Ekstremalne warunki pogodowe

  • Zagrożenia bezpieczeństwa

  • Przypadki zagrożenia zdrowia


  Czy w przypadku spóźnienia na lot przesiadkowy przysługuje mi odszkodowanie?

  W przypadku opóźnienia to, czy przysługuje Ci odszkodowanie, zależy od przepisów obowiązujących w miejscu Twojego lotu. Obecnie w głównej mierze pracujemy na podstawie rozporządzenia WE 261 (w Europie) i regulacji brazylijskiej Agencji Lotnictwa Cywilnego (ANAC 400) (w Brazylii). W Europie opóźniony lot kwalifikuje się do odszkodowania, jeśli:

  • rozpoczął się na terytorium UE lub odbył się samolotem, który należy do linii lotniczej zarejestrowanej w UE i którego lotnisko docelowe znajdowało się na terytorium UE;

  • był opóźniony o 3 godziny lub więcej;

  • zakłócenie miało miejsce w ciągu ostatnich kilku lat (limity czasowe różnią się w zależności od kraju – dowiedz się więcej tutaj);

  • rezerwacja Twojego lotu została potwierdzona;

  • opóźnienie nie było spowodowane okolicznościami nadzwyczajnymi.

  W Brazylii opóźniony lot kwalifikuje się do odszkodowania, jeśli:

  • samolot rozpoczynał lub kończył trasę na terenie Brazylii;

  • lot był opóźniony o 4 godziny lub więcej;

  • linia lotnicza nie zapewniła posiłku, zakwaterowania ani możliwości komunikacji;

  • lot odbył się w ciągu ostatnich 5 lat (lub 2 lat, jeśli był to lot międzynarodowy).

  Jeśli nie masz pewności, czy Twój lot kwalifikuje się do odszkodowania, możesz skorzystać z prostego weryfikatora lotów AirHelp.


  Czy warunki pogodowe wpływają na możliwość uzyskania odszkodowania?

  Tak, loty zakłócone w wyniku ekstremalnych warunków pogodowych nie kwalifikują się do odszkodowania. Linie lotnicze mogą odwołać lub opóźnić lot, jeżeli niesprzyjające warunki stanowiłyby zagrożenie dla bezpieczeństwa pasażerów. Jest to przykład okoliczności nadzwyczajnych, czyli takich, na które linia lotnicza nie ma wpływu.


  Mój lot został odwołany – czy mam prawo do odszkodowania?

  W przypadku odwołania to, czy przysługuje Ci odszkodowanie, zależy od przepisów obowiązujących w miejscu Twojego lotu. Obecnie w głównej mierze pracujemy na podstawie rozporządzenia WE 261 (w Europie) i regulacji brazylijskiej Agencji Lotnictwa Cywilnego (ANAC 400) (w Brazylii). W Europie odwołany lot kwalifikuje się do odszkodowania, jeśli:

  • rozpoczął się na terytorium UE lub odbył się samolotem, który należy do linii lotniczej zarejestrowanej w UE i którego lotnisko docelowe znajdowało się na terytorium UE;

  • został odwołany później niż na 14 dni przed planowaną datą odlotu;

  • odwołanie miało miejsce w ciągu ostatnich kilku lat (limity czasowe różnią się w zależności od kraju – dowiedz się więcej tutaj);

  • rezerwacja Twojego lotu została potwierdzona;

  • odwołanie nie było spowodowane okolicznościami nadzwyczajnymi.

  W Brazylii odwołany lot kwalifikuje się do odszkodowania, jeśli:

  • samolot rozpoczynał lub kończył trasę na terenie Brazylii;

  • lot odwołano z niewystarczającym wyprzedzeniem, a linia lotnicza nie zapewniła innego połączenia ani nie zaoferowała zwrotu kosztów biletu (oraz innych kosztów) i odpowiedniego transportu alternatywnego;

  • linia lotnicza nie zapewniła posiłku, zakwaterowania ani możliwości komunikacji;

  • lot odbył się w ciągu ostatnich 5 lat (lub 2 lat, jeśli był to lot międzynarodowy).

  Jeśli nie masz pewności, czy Twój lot kwalifikuje się do odszkodowania, możesz skorzystać z prostego weryfikatora lotów AirHelp.


  Mój lot był opóźniony – czy mam prawo do odszkodowania?

  Odszkodowanie za opóźniony lot należy się, jeżeli:

  – Twój lot był opóźniony 3 godziny lub więcej bądź został odwołany później niż 14 dni przed planowanym odlotem.

  – Twój lot miał rozpocząć się na terytorium UE lub odbyć się samolotem należącym do linii lotniczej zarejestrowanej w UE, którego lotnisko docelowe znajduje się na terytorium UE.

  – Miałeś(-aś) potwierdzenie rezerwacji lotu.

  – Zakłócenie lotu miało miejsce w ciągu kilku ostatnich lat. Okres, w jakim można ubiegać się o odszkodowanie, różni się w zależności od kraju. Więcej na ten temat dowiesz się tutaj.

  – W przypadku skorzystania z połączenia alternatywnego czas przybycia na lotnisko docelowe znacznie różnił się od planowanego czasu zakończenia lotu pierwotnego.

  – Opóźnienie nie wynikało z okoliczności nadzwyczajnych, czyli takich, na które linia lotnicza nie ma wpływu.

  Za pośrednictwem naszej strony możesz bezpłatnie sprawdzić, czy za opóźniony lot przysługuje Ci odszkodowanie.


  Czy odszkodowanie przysługuje także podróżującym dzieciom?

  Odszkodowanie za zakłócenie lotu przysługuje również dzieciom, jeżeli mają one zarezerwowane konkretne miejsce na pokładzie lub zapłaciły pełną cenę biletu (taką jak dorośli). W innych sytuacjach złożenie wniosku też jest możliwe – każda sprawa zostanie rozpatrzona indywidualnie.


  Co w przypadku, jeśli linie lotnicze zaproponowały mi już odszkodowanie?

  Zazwyczaj odszkodowanie proponowane przez linie lotnicze jest niższe od pełnej wartości odszkodowania określonej w rozporządzeniu WE 261/2004. Jeżeli linia lotnicza proponuje Ci bony lub mile lotnicze, zawsze możesz poprosić AirHelp o upomnienie się w Twoim imieniu o gotówkę.


  Czy odszkodowanie za opóźniony/odwołany/przepełniony lot przysługuje, jeśli voucher zaoferowany przez linię lotniczą został już przyjęty?

  Najpierw musielibyśmy ustalić pewne szczegóły, ale ogólnie rzecz biorąc – tak, w takiej sytuacji przysługuje odszkodowanie, jeśli lot się do niego kwalifikuje. W przyszłości uważaj jednak na dokumenty, jakie daje Ci do podpisu linia lotnicza – niektóre linie mogą wymagać od Ciebie zrzeczenia się praw do roszczeń w zamian za przyjęcie vouchera. Jeśli nie masz pewności, czy Twój lot kwalifikuje się do odszkodowania, skorzystaj z naszego prostego weryfikatora i sprawdź, czy należą Ci się pieniądze.


  Czy odszkodowanie na podstawie Rozporządzenia WE 261/2004 przysługuje, jeśli linia lotnicza zagwarantowała pomoc (zapewnione zostały posiłki, napoje, zakwaterowanie w hotelu itp.)?

  Tak, jeśli Twój lot kwalifikuje się do odszkodowania. Linie lotnicze zobowiązane są zapewnić pomoc w przypadku znacznego opóźnienia lotu lub jego odwołania, a także do wypłacenia rekompensaty. Sprawdź, czy przysługuje Ci odszkodowanie, przy pomocy naszego prostego weryfikatora.


  Czy mogę ubiegać się o odszkodowanie od linii lotniczej, która już nie istnieje?

  Teoretycznie możliwe jest ubieganie się o odszkodowanie od linii lotniczej, która zbankrutowała, prawda jest jednak taka, że raczej go nie otrzymasz. Pasażerowie są zwykle na samym końcu listy wierzycieli, którym linia lotnicza musi wypłacić zaległe zobowiązania. Wyjątek stanowi sytuacja, w której Twój lot był obsługiwany przez inną linię lotniczą, współpracującą z przewoźnikiem, który zbankrutował. W takim przypadku możemy starać się wyegzekwować odszkodowanie dla pasażerów od partnerskiej linii lotniczej. Więcej informacji na temat tego, co dzieje się w sytuacji, gdy linia lotnicza bankrutuje, znajdziesz tutaj (strona dostępna w języku angielskim).


  Czy przysługuje mi odszkodowanie w przypadku przelotu tanimi liniami lotniczymi lub za loty czarterowe?

  Tak. Fakt, że lot odbył się tanimi liniami lotniczymi, nie ma znaczenia – za każdy opóźniony lub odwołany lot spełniający kryteria należy się odszkodowanie. Sprawdź, czy przysługuje Ci odszkodowanie, przy pomocy naszego prostego weryfikatora.


  Mój lot był opóźniony mniej niż 3 godziny, ale uciekł mi lot przesiadkowy. Czy przysługuje mi odszkodowanie?

  Ogólnie rzecz biorąc – tak. Jest to jednak zależne od kilku czynników: od miejsca wylotu, wielkości opóźnienia w miejscu docelowym, a także od tego, czy loty przesiadkowe były częścią tej samej rezerwacji co opóźniony lot (loty te objęte są jednym numerem rezerwacji). Sprawdź, czy przysługuje Ci odszkodowanie, przy pomocy naszego darmowego weryfikatora.


  Co zaliczamy do okoliczności nadzwyczajnych pozostających poza kontrolą linii lotniczych?

  Linie lotnicze nie ponoszą odpowiedzialności za zakłócenia powstałe w wyniku tak zwanych okoliczności nadzwyczajnych. Mowa tu o sytuacjach, których nie dałoby się uniknąć, nawet gdyby podjęto wszelkie możliwe kroki zaradcze – są to na przykład nagłe wypadki medyczne, niepokoje społeczne, strajki pracowników lotniska lub kontroli ruchu lotniczego, bardzo złe warunki pogodowe czy katastrofy naturalne.


  Kiedy należy mi się odszkodowanie za lot?

  Jeśli w ostatnim czasie przytrafił Ci się opóźniony, odwołany lub przepełniony lot, może przysługiwać Ci odszkodowanie. Prawa jednak mogą różnić się – i to znacznie – w zależności od tego, gdzie lot miał (lub miał mieć) miejsce. Oto jak to wygląda:

  Loty na terenie Stanów Zjednoczonych

  W przypadku lotów na terenie Stanów Zjednoczonych uzyskanie odszkodowania możliwe jest wyłącznie wówczas, gdy doszło do odmowy przyjęcia na pokład (z powodu tzw. overbookingu), a lot zastępczy dotarł w miejsce docelowe z co najmniej godzinnym opóźnieniem.

  Loty do lub z Europy

  Loty do lub z Europy kwalifikują się do odszkodowania, jeśli doszło do ich odwołania, opóźnienia bądź przepełnienia, a zakłócenie nastąpiło w wyniku okoliczności, na które linia lotnicza miała lub mogła mieć wpływ. Sytuacje, na które linia lotnicza nie ma wpływu (takie jak zła pogoda), nie są podstawą do dochodzenia odszkodowania.

  Loty do lub z Brazylii

  Loty do lub z Brazylii mogą kwalifikować się do odszkodowania, jeśli doszło do ich odwołania bądź opóźnienia. Szanse na odszkodowanie są wyższe, jeśli linia lotnicza nie zapewni odpowiedniej opieki lub nie potraktuje pasażerów sprawiedliwie.


  Na Waszej stronie wyświetliła się informacja, że nie przysługuje mi odszkodowanie. Co mogę w tej sytuacji zrobić?

  Zawsze walczymy o respektowanie praw pasażerów, jednak nie jesteśmy w stanie pomóc w sytuacji, gdy lot nie kwalifikuje się do odszkodowania. Jednym z głównych powodów, dla którego Twój lot może się nie kwalifikować, jest sytuacja, w której zakłócenie lotu wynikało z okoliczności nadzwyczajnych, takich jak bardzo złe warunki pogodowe czy inne ograniczenia dotyczące podróży. Informacje na temat praw pasażera oraz tego, jakie loty kwalifikują się do odszkodowania, znajdziesz tutaj.

  Prawa pasażerów lotniczych to złożona kwestia, dlatego jeśli masz jakiekolwiek pytania lub uważasz, że Twój lot został błędnie zweryfikowany, skontaktuj się z nami tutaj.


  Co mogę zrobić w sytuacji, gdy linia lotnicza nie odpowiada na moje próby nawiązania kontaktu?

  Jeśli próba kontaktu z linią lotniczą w celu uzyskania pomocy została już podjęta, polecamy próbować nadal. Z własnego doświadczenia wiemy, że działy obsługi klienta linii lotniczych mają wiele pracy, szczególnie w okresie wzmożonego ruchu podróżnych, czyli na przykład latem lub podczas świąt Bożego Narodzenia.

  Jeśli linia lotnicza nie odpowiada na wiadomości, masz kilka opcji:

  W niektórych przypadkach możliwe jest zaangażowanie kogoś z zewnątrz, na przykład AirHelp. Możemy pomóc pasażerom skontaktować się z linią lotniczą w sprawie odszkodowania przysługującego w wyniku opóźnionych lub odwołanych lotów. Dzięki naszemu wieloletniemu doświadczeniu często jesteśmy w stanie wymóc na liniach odpowiedź, nawet jeśli klient był do tej pory ignorowany.

  Możesz także skontaktować się z urzędem lotnictwa cywilnego, któremu podlega dana linia lotnicza.

  Jeśli Twój lot miał miejsce na terenie Europy, tutaj sprawdzisz krajowy organ odpowiedzialny za egzekwowanie przepisów, któremu podlega Twoja linia lotnicza (dokument dostępny w języku angielskim).

  Spis największych krajowych organów odpowiedzialnych za egzekwowanie przepisów w przypadku linii lotniczych spoza Unii Europejskiej umieściliśmy tutaj:

  Australia

  Urząd Bezpieczeństwa Lotnictwa Cywilnego (CASA)

  https://www.casa.gov.au/

  Brazylia

  Krajowa Agencja Lotnictwa Cywilnego (ANAC)

  http://www.anac.gov.br/en

  Kanada

  Kanadyjska Agencja Transportowa (CTA)

  https://otc-cta.gc.ca/eng

  Rosja

  Federalna Agencja Transportu Lotniczego

  https://favt.ru/

  USA

  Federalna Administracja Lotnictwa

  https://www.faa.gov/


  Jakie prawa przysługują, gdy linia lotnicza z wyprzedzeniem zmienia rozkład lotów?

  Obecnie żadne przepisy międzynarodowe nie regulują Twoich praw w sytuacji, gdy linia lotnicza dokonuje zmian w rozkładzie swoich lotów. Instrukcje, jak postąpić w takiej sytuacji, znajdziesz w regulaminie zaakceptowanym podczas zakupu biletu lub uzyskasz je bezpośrednio od linii lotniczej.

  Regulaminy większości linii lotniczych mówią o całkowitym zwrocie kosztu lub możliwości dokonania zmiany lotu w sytuacji wprowadzenia przez linię znacznych zmian w rozkładzie połączeń.

  Pojęcie „znacznej zmiany” w rozkładzie także podlega indywidualnym interpretacjom linii lotniczych. Dla niektórych jest to przesunięcie godziny odlotu o dwie godziny lub więcej, inne jednak jako znaczne kwalifikują zmiany co najmniej 12-godzinne.

  Prawo chroni Cię jednak w sytuacji, gdy Twój lot odwołano z wyprzedzeniem mniejszym niż 14 dni przed datą odlotu, a zaoferowany lot zastępczy dotrze do miejsca docelowego ponad 3 godziny później, niż planowo miał to uczynić lot pierwotny. W tych przypadkach poza zwrotem kosztów lub możliwością skorzystania z lotu zastępczego przysługuje Ci także odszkodowanie. Aby sprawdzić, czy Twój lot spełnia te warunki, przejdź tutaj.


  Jak wygląda kwestia odszkodowania w przypadku lotów przesiadkowych?

  Kwestia odszkodowania za zakłócony lot zależy od tego, jak duże było Twoje opóźnienie w miejscu docelowym. Nie jest istotne, czy był to lot bezpośredni czy z przesiadką. Jeśli na miejsce dotrzesz z opóźnieniem większym niż 3 godziny, na mocy rozporządzenia WE 261 może przysługiwać Ci odszkodowanie.

  Loty przesiadkowe mogą nieco komplikować sprawę ubiegania się o odszkodowanie, jeśli zakłócenie dotyczyło lotu będącego poza jurysdykcją kraju, w którym chcesz złożyć wniosek. Jeśli chcesz rozwiać wątpliwości, skorzystaj z naszego weryfikatora, dzięki któremu dowiesz się, czy należy Ci się odszkodowanie.

  Pamiętaj, że loty przesiadkowe to loty, które zostały zarezerwowane w ramach jednej rezerwacji i pod wspólnym numerem. Jeśli zarezerwowano kilka oddzielnych lotów, sytuacja będzie wyglądać inaczej – wtedy zwykle można ubiegać się o odszkodowanie jedynie za zakłócony etap podróży, a nie za całą podróż.

  Więcej na temat odszkodowania za spóźnienie na lot z przesiadką przeczytasz tutaj.


  Czy można dochodzić odszkodowań za loty czarterowe?

  Jak najbardziej! O odszkodowanie za opóźniony, odwołany czy anulowany lot możesz się ubiegać nawet wtedy, kiedy leciałeś w ramach wykupionej wycieczki z biura podróży.


  Czy za opóźniony lot należy się odszkodowanie?

  To zależy od przepisów obowiązujących w miejscu Twojego lotu. Obecnie w głównej mierze pracujemy na podstawie rozporządzenia WE 261 (w Europie) i regulacji Krajowej Agencji Lotnictwa Cywilnego (ANAC 400) (w Brazylii).

  W Europie

  Opóźniony lot kwalifikuje się do odszkodowania, jeśli:

  • rozpoczął się na terytorium UE lub odbył się samolotem, który należy do linii lotniczej zarejestrowanej w UE i którego lotnisko docelowe znajdowało się na terytorium UE;

  • był opóźniony o 3 godziny lub więcej;

  • zakłócenie miało miejsce w ciągu ostatnich kilku lat (limity czasowe różnią się w zależności od kraju – dowiedz się więcej tutaj);

  • rezerwacja Twojego lotu została potwierdzona;

  • opóźnienie nie było spowodowane okolicznościami nadzwyczajnymi.

  W Brazylii

  Opóźniony lot kwalifikuje się do odszkodowania, jeśli:

  • samolot rozpoczynał lub kończył trasę na terenie Brazylii;

  • lot był opóźniony o 4 godziny lub więcej;

  • linia lotnicza nie zapewniła posiłku, zakwaterowania ani możliwości komunikacji;

  • lot odbył się w ciągu ostatnich 5 lat (lub 2 lat, jeśli był to lot międzynarodowy).

  Jeśli nie masz pewności, czy Twój lot kwalifikuje się do odszkodowania, możesz skorzystać z prostego weryfikatora lotów AirHelp.


  Czy odszkodowanie w oparciu o prawo Unii Europejskiej mogą uzyskać tylko obywatele krajów należących do UE?

  Nie. Możesz ubiegać się o odszkodowanie także jeśli nie jesteś obywatelem kraju należącego do Unii Europejskiej. Twoje obywatelstwo nie ma wpływu na zastosowanie zapisu rozporządzenia WE 261/2004.


  Odmówiono mi przyjęcia na pokład z powodu braku miejsc. Czy mam prawo do odszkodowania?

  Jeżeli odmówiono Ci wejścia na pokład z powodu przepełnienia lotu, masz prawo do odszkodowania i możesz złożyć odpowiedni wniosek.

  Pamiętaj jednak, że wyjątkiem są sytuacje, gdy odmówiono wejścia na pokład z powodu czynników, na które pasażer ma wpływ – np. niestawienia się na czas przy bramce, braku prawidłowych dokumentów podróży czy też kwestii bezpieczeństwa.

  Jeśli uważasz, że istnieją inne, uzasadnione powody, dla których niemożliwe było wejście na pokład, radzimy skontaktować się z linią lotniczą bezpośrednio i wyjaśnić sprawę. Zdarza się, że choć linia nie ma obowiązku zapłacić, to w geście dobrej woli proponuje inny rodzaj rekompensaty (vouchery, zniżki itp.).


  Mój lot był opóźniony. Czy przysługuje mi odszkodowanie?

  To zależy od przepisów obowiązujących w miejscu Twojego lotu. Obecnie w głównej mierze pracujemy na podstawie rozporządzenia WE 261 (w Europie) i regulacji Krajowej Agencji Lotnictwa Cywilnego (ANAC 400) (w Brazylii).

  W Europie

  Opóźniony lot kwalifikuje się do odszkodowania, jeśli:

  • rozpoczął się na terytorium UE lub odbył się samolotem, który należy do linii lotniczej zarejestrowanej w UE i którego lotnisko docelowe znajdowało się na terytorium UE;

  • był opóźniony o 3 godziny lub więcej;

  • zakłócenie miało miejsce w ciągu ostatnich kilku lat (limity czasowe różnią się w zależności od kraju – dowiedz się więcej tutaj);

  • rezerwacja Twojego lotu została potwierdzona;

  • opóźnienie nie było spowodowane okolicznościami nadzwyczajnymi.

  W Brazylii

  Opóźniony lot kwalifikuje się do odszkodowania, jeśli:

  • samolot rozpoczynał lub kończył trasę na terenie Brazylii;

  • lot był opóźniony o 4 godziny lub więcej;

  • linia lotnicza nie zapewniła posiłku, zakwaterowania ani możliwości komunikacji;

  • lot odbył się w ciągu ostatnich 5 lat (lub 2 lat, jeśli był to lot międzynarodowy).

  Jeśli nie masz pewności, czy Twój lot kwalifikuje się do odszkodowania, możesz skorzystać z prostego weryfikatora lotów AirHelp.


  Dlaczego należy mi się odszkodowanie?

  Mieszkańcy Europy są coraz bardziej mobilni, stąd potrzeba stworzenia jednolitego prawa pasażerów lotniczych. rozporządzenie WE 261/2004 ma zagwarantować sprawiedliwe traktowanie wszystkich pasażerów przez linie lotnicze, w przypadku kiedy przysporzyły one swoim klientom poważnych niedogodności. Twój czas jest bezcenny!


  Czy mogę otrzymać odszkodowanie, jeśli linie lotnicze poinformowały mnie o odwołaniu lotu w dniu planowanego wylotu?

  Tak, masz prawo do odszkodowania od przewoźnika lotniczego, chyba że zaoferowano Ci zmianę planu podróży, który pozwolił na wylot nie więcej niż godzinę przed planowym odlotem i dotarcie na miejsce docelowe poniżej dwóch godzin po planowym czasie przylotu w zależności od odległości.


  Czy linie lotnicze mogą obniżyć wysokość odszkodowania?

  W niektórych przypadkach linia lotnicza może obniżyć wysokość odszkodowania o 50%. Ma to miejsce tylko wówczas, gdy zaproponowana zmiana lotu nie przekracza pierwotnie zaplanowanego czasu przylotu:

  • do 2 godz. w przypadku lotów do 1500 km

  • do 3 godz. w przypadku lotów od 1500 do 3500 km

  • do 4 godz. w przypadku lotów ponad 3500 km.


  Jaka kwota mi przysługuje?

  To, jaka kwota Ci przysługuje, zależy od przepisów kraju lub krajów, na terenie których odbył się lot.

  W Europie można otrzymać do 600 € – w zależności od długości trasy i wielkości opóźnienia. Więcej informacji na ten temat znajdziesz tutaj.

  W Brazylii kwota odszkodowania określana jest indywidualnie, można jednak uzyskać do 1300 $ rekompensaty za tzw. szkody moralne. Więcej informacji na ten temat znajdziesz tutaj.


  Które kraje i linie lotnicze zobowiązane są respektować prawa pasażerów obowiązujące w Unii Europejskiej?

  Rozporządzenie UE w sprawie praw pasażerów lotniczych – WE 261 – obowiązuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej oraz na należących do niej terytoriach, a także w Wielkiej Brytanii, Islandii, Norwegii i Szwajcarii. Analogicznie rozporządzenie to obowiązuje linie lotnicze zarejestrowane na tych obszarach i działające na terenie Unii Europejskiej.


  Ile mam czasu na zgłoszenie roszczenia do linii lotniczej?

  Z reguły wniosek o odszkodowanie za opóźnienie lub odwołanie lotu można złożyć do 3 lat od daty wystąpienia zakłócenia. Należy jednak wziąć pod uwagę, że termin przedawnienia roszczenia może być inny w różnych krajach. Konkretne terminy przedawnienia możesz sprawdzić tutaj.


  Linia lotnicza odmówiła wypłaty odszkodowania za mój zakłócony lot. Co mogę zrobić w tej sytuacji?

  Jeśli uważasz, że za Twój zakłócony lot należy Ci się odszkodowanie, ale linia lotnicza nie chce go wypłacić, mamy dla Ciebie dobre wieści – możliwe, że będziemy w stanie Ci pomóc. Skorzystaj z naszego weryfikatora i sprawdź, czy należy Ci się odszkodowanie. Jeśli okaże się, że przysługuje Ci odszkodowanie, Twoją sprawą zajmie się nasz dział prawny i ustali, jakie kroki możemy podjąć. Poprowadzimy całą sprawę w Twoim imieniu, od początku do końca.


  Czy mogę złożyć wniosek o odszkodowanie, jeśli za bilet zapłacił mój pracodawca?

  Tak. Niezależnie od tego, kto zapłacił za bilet, zakłócenie lotu dotyka pasażera i dlatego to jemu przysługuje odszkodowanie.

  O AirHelp pisano w:

  Money.pl logoTokFM logoOnet.pl logoWyborcza logo

  AirHelp należy do Stowarzyszenia Rzeczników Praw Pasażera (APRA), którego zadaniem jest ochrona praw pasażerów linii lotniczych i upowszechnianie wiedzy na ich temat.

  Copyright © 2024 AirHelp

  Sprawdź odszkodowanie

  Wszystkie linie