EC261

Uw rechten als vliegtuigpassagier zijn vastgesteld in Verordening (EG) nr. 261/2004

De verordening stelt dat indien uw vlucht geannuleerd of overboekt is, u recht heeft op een financiële vergoeding. Bovendien oordeelde het Europese Hof van Justitie (EUCJ) in 2012 dat passagiers bij een vertraging van meer dan drie uur recht hebben op compensatie. Mocht de vlucht zijn verstoord door buitengewone omstandigheden waar de vliegtuigmaatschappij niks aan kan doen dan vervalt het recht op compensatie.

De verordening heeft als doelstelling de rechten van vliegtuipassagiers te verbeteren, en om de wetgeving in verschillende EU-landen meer overeen te laten komen. Dankzij Verordening (EG) nr. 261/2004 zijn er tal van noemenswaardige rechtszaken voltrokken op het gebied van passagiersrechten. Wij hebben de belangrijkste rechtszaken voor u verzameld.

Wanneer is de verordening van toepassing?

De wetgeving op het gebied van passagiersrechten kan verwarrend en tegenstrijdig zijn. Dit maakt het moeilijk voor passagiers om uit te vinden of hun vertraagde of geannuleerde vlucht daadwerkelijk recht geeft op een compensatie. De vliegtuigmaatschappijen maken het passagiers vaak ook onnodig moeilijk door ze verkeerd (of niet) te informeren over hun rechten. Hierdoor claimt maar 1% van de gerechtigde passagiers hun recht op compensatie. Ons doel is om het voor u als passagier het claimproces inzichtelijk en makkelijk te maken. Indien uw vlucht in de afgelopen drie jaar (met meer dan drie uur) werd vertraagd, geannuleerd of overboekt kunt u recht hebben op een financiële vergoeding.

Waar is de verordening van toepassing?

Verordening 261/2004 is van toepassing in de EU, maar elke passagier ongeacht zijn of haar nationaliteit kan een vergoeding claimen. Als de verstoorde vlucht is vertrokken vanaf een vliegveld in de EU of als de vlucht daar is geland (mits de vlucht werd uitgevoerd door een EU vliegtuigmaatschappij), dan kan er aanspraak worden gemaakt op een financiële vergoeding.

Vertrek van - naar EU vliegtuigmaatschappij non-EU vliegtuigmaatschappij
Van buiten de EU naar buiten de EU nee nee
Van buiten de EU naar de EU ja nee
Van de EU naar buiten de EU ja ja
Van binnen de EU naar binnen de EU ja ja

Waar heb ik recht op?

De vergoeding voor vertraagde, geannuleerde of overboekte vluchten varieert vanaf €250 tot €600 per passagier. De vergoeding hangt af van de afstand van uw vlucht en de lengte van de vertraging op uw eindbestemming.

Onthoud goed dat uw recht op compensatie niet vervalt indien de vliegtuigmaatschappij u service heeft verleend tijdens het wachten. Bijvoorbeeld:

  • Drinken
  • Eten
  • Accommodatie (indien omgeboekt naar de volgende dag)
  • Transport naar de accommodatie
  • Gebruik van telefoon/internet

Om u helpen te begrijpen waar u recht op heeft, hebben wij de verschillende mogelijkheden in onze AirHelp Compensation Chart® samengesteld:

VERTRAGING (op de eindbestemming na eventuele herboeking en/of omleiding) Afstand
Minder dan 2 uur Meer dan 2 uur Meer dan 3 uur Meer dan 4 uur Nooit gearriveerd
Instapweigering* €250 €250 €250 €250 €250 1500 km of minder
€400 €400 €400 €400 €400 Alle vluchten binnen de EU > 1500 km en alle andere vluchten tussen de 1500 en 3500 km
€600 €600 €600 €600 €600 Alle vluchten niet binnen de EU > 3500 km
Vertraagd €0 €0 €250 €250 €250 1500 km of minder
€0 €0 €400 €400 €400 Alle vluchten binnen de EU > 1500 km en alle andere vluchten tussen de 1500 en 3500 km
€0 €0 €300 €600 €600 Alle vluchten niet binnen de EU > 3500 km
Geannuleerd ** €125 €250 €250 €250 €250 1500 km of minder
€200 €200 €400 €400 €400 Alle vluchten binnen de EU > 1500 km en alle andere vluchten tussen de 1500 en 3500 km
€300 €300 €300 €600 €600 Alle vluchten niet binnen de EU > 3500 km

* De compensatie dient onmiddellijk te worden vergoed en staat los van eventuele vervangende vluchten.
** De compensatie kan door de luchtvaartmaatschappij worden gehalveerd als de vertraging, na het aanbieden en accepteren van een vervangende vlucht, minder was dan 2, 3 of 4 uur, afhankelijk van de lengte van de vlucht.

Als de luchtvaartmaatschappij u tenminste 14 dagen voor de geplande vluchtdatum heeft geïnformeerd over de annulering van uw vlucht (of de luchtvaartmaatschappij heeft u een alternatieve vlucht met voor dezelfde route met een vergelijkbare aankomsttijd aangeboden), dan heeft u geen recht op een financiële vergoeding.

Bij annuleringen die door buitengewone omstandigheden ontstaan zijn, is de luchtvaartmaatschappij verplicht om een van onderstaande opties te regelen:

  • terugbetaling van uw ticket (in het geheel of voor het ongebruikte gedeelte)
  • een alternatieve vlucht - die u zo spoedig mogelijk naar uw eindbestemming brengt
  • een omboeking naar een later tijdstip van uw voorkeur, afhankelijk van beschikbaarheid

Zelfs bij buitengewone omstandigheden is de vliegtuigmaatschappij verplicht om u bij te staan tijdens het wachten op de alternatieve vlucht.

Meer passagiers dan plaatsen

In geval van overboeking gaat de vliegtuigmaatschappij in eerste instantie op zoek naar vrijwilligers die hun plek in het vliegtuig willen afstaan in ruil voor vouchers of andere voordelen. Vliegtuigmaatchappijen zijn verplicht om aan vrijwilligers de ticketprijs te vergoeden én een alternatieve vlucht aan te bieden.

De vliegtuigmaatschappij is verplicht om passagiers die kiezen voor een alternatieve vlucht verdere zorg aan te bieden. Denk bijvoorbeeld aan eten en drinken, gebruik van telefoon en/of internet, een hotel-accomodatie en indien nodig vervoer van en naar de accomodatie. Indien u weigert om uw plaats in het vliegtuig op te geven en u wordt alsnog aan boord aan geweigerd dan heeft u automatisch recht op restitutie van uw ticketprijs, én op een compensatie (tussen de €250-€600).

Aansluitende vluchten (met overstappen)

Voor aansluitende vluchten gelden in principe dezelfde regels als voor directe vluchten, er zijn echter factoren die uw recht op compensatie kunnen veranderen: Verordening (EG) nr. 261/2004 stelt namelijk dat het punt van vertrek of aankomst binnen de EU moet liggen. Ook dient de vlucht te worden uitgevoerd door een vliegtuigmaatschappij die gevestigd is in de EU.

Uw recht op compensatie in geval van vertraging, annulering of overboeking hangt ook af van de totale lengte van de vertraging op uw eindbestemming.*

* Een vuistregel voor aansluitende vluchten is dat ze hetzelfde boekingsnummer dienen te hebben. Als u twee verschillende vluchten bij één of twee verschillende luchtvaartmaatschappijen heeft geboekt, dan wordt het recht op vergoeding bij iedere vlucht individueel beoordeeld.

Aansluitende vluchten EU vliegtuigmaatschappij non-EU vliegtuigmaatschappij
Van buiten de EU naar buiten de EU (overstap in de EU) ja ja, als de vlucht vertraagd/geannuleerd was in de EU
Van buiten de EU naar buiten de EU (overstap buiten de EU) ja nee
Van buiten de EU naar de EU (overstap in de EU) ja ja, als de vlucht vertraagd/geannuleerd was in de EU
Van buiten de EU naar de EU (overstap buiten de EU) ja nee
Van binnen de EU naar binnen de EU (overstap in de EU) ja ja
Van binnen de EU naar binnen de EU (overstap buiten de EU) ja ja

Waarom is het zo moeilijk om compensatie te krijgen van een vliegtuigmaatschappij?

Vliegtuigmaatschappijen maken er geen geheim van het volledig oneens te zijn met Verordening (EG) nr. 261/2004. Zelfs na verloren rechtszaken weigeren ze soms compensatie uit te betalen. Ze komen hier mee weg omdat vliegtuigpassagiers geneigd zijn om rechtszaken (zeker individueel) te vermijden.

Vaak worden claims door vliegtuigmaatschappijen afgewezen in verband met 'buitengewone omstandigheden'. Maar wat wordt daarmee bedoeld?

Als een vlucht wordt geannuleerd of vertraagd buiten de schuld om van de vliegtuigmaatschappij dan heeft u geen recht op een vergoeding. Voorbeelden hiervan zijn slechte weersomstandigheden, politieke onrust, terrorisme en stakingen. Raadpleeg onderstaande tabel om er zeker van te zijn of uw vlucht recht geeft op compensatie:

Reden gegeven door de vliegtuigmaatschappij Technische problemen Slechte weersomstandigheden Beïnvloed door andere vluchten Problemen op het vliegveld Staking Geen reden gegeven
Vertraagd ja nee ja ja nee ja
Geannuleerd ja nee ja ja nee ja
Overboekt - - - - - -

Klik hier om de Verordening (EG) nr. 261/2004 te downloaden.

Belangrijke rechtszaken

In de afgelopen jaren zijn er belangrijke rechtszaken gevoerd waarvan de uitspraken grote gevolgen hebben gehad voor de rechten van passgiers. Wij hebben de belangrijkste mijlpalen voor u op een rijtje gezet.

Februari 2004 - Verordening (EG) nr. 261/2004

Het Europees Parlement heeft deze verordening in het leven geroepen om regels vast te stellen indien vluchten worden geannuleerd of overboekt. De verordening is ook van toepassing indien de luchtvaartmaatschappij passagiers niet de klasse kan bieden die zij hebben geboekt. Deze verordening trad in februari 2005 in werking, maar omvat geen regels wat betreft vertraagde vluchten.

December 2008 - Wallentin-Hermann versus Alitalia

Het Europese Hof van Justitie concludeerde dat eventuele technische problemen in het onderhoud van vliegtuigen niet worden gezien als 'buitengewone omstandigheden'. Deze beslissing droeg bij aan het scheppen van een precedent; voorheen konden luchtvaartmaatschappijen zich bij technische mankementen beroepen op 'buitengewone omstandigheden'.

November 2009 - Sturgeon versus Condor Flugdienst GmbH

Het Europese Hof van Justitie oordeelde in de zaak Sturgeon dat recht op compensatie ook moet gelden bij vertragingen van meer dan drie uur. Ondanks het feit dat Verordening (EG) nr. 261/2004 geen uitdrukkelijke bepalingen heeft in geval van vertraging, werd besloten dat artikel 8 dit intendeert. De uitspraak werd weerlegd door vliegtuigmaatschappijen als British Airways, Lufthansa en easyJet. Zij beweerden dat het Hof van Justitie de verordening onjuist had geïnterpreteerd.

Oktober 2012 - Bijeengevoegde zaken: (a) Nelson versus Lufthansa en (b) de Koningin / TUI Travel / IATA / British Airways / easyJet versus CAA

Het Europese Hof van Justitie bevestigde in deze zaken de vorige uitspraak; indien vluchten meer dan drie uur worden vertraagd (zonder dat er sprake is van buitengewone omstandigheden) heeft de passagier recht op een financiële vergoeding. In de uitspraak werd vermeld dat de plicht om passagiers te compenseren overeenkomstig is met de regels die bepaald zijn in het Verdrag van Montreal.

Het is zeer onwaarschijnlijk dat deze bepalingen worden veranderd, omdat er geen hoger beroep kan worden aangetekend tegen het Europese Hof van Justitie. Deze zaken hebben de regels waaraan luchtvaartmaatschappijen zich moeten houden verduidelijkt. Nationale luchtvaartautoriteiten werden genoodzaakt hun regelgeving en publieke informatie wat betreft passagiersrechten aan te passen.

September 2013 - Halsall versus Thomas Cook

In Groot-Brittannië was dit de eerste rechtszaak die werd gewonnen met betrekking tot Verordening (EG) nr. 261/2004. In eerste instantie wees de rechter de zaak af omdat er volgens Thomas Cook sprake was van buitengewone omstandigheden (technische manakementen). De Halsall's gingen echter in hoger beroep en wezen de rechter op de verordening, waardoor zij de rechtszaak wonnen.

Februari 2013 - Air France vs. Heinz Gerke Folkerts

In dit geval oordeelde het Europese Hof van Justitie dat indien vluchten bij vertrek minder, maar bij aankomst meer dan drie uur vertraagd zijn, passagiers recht geven op compensatie.

In deze zaak was de passagier van plan om vanaf Bremen naar Paraguay te vliegen, met overstappen in Parijs en Sao Paulo. Haar Air France-vlucht van Bremen naar Parijs werd vertraagd met 2,5 uur waardoor zij haar vlucht van Parijs naar Sao Paulo miste. Air France regelde voor de passgier een latere vlucht naar Sao Paulo, maar haar vlucht naar Paraguay haalde ze niet. Uiteindelijk kwam de passagier 11 uur later dan gepland aan op het vliegveld van bestemming.

Verjaring

Voor verstoorde vluchten uit het verleden geldt een bepaalde tijdslimiet waarna vergoeding nog kan worden geclaimd. Deze tijdslimieten worden afzonderlijk bepaald in alle EU-lidstaten.

Deze regeling komt voort uit een uitspraak die werd gedaan in november 2012. Hierin werd vastgesteld dat de maatregelen die worden uitgelegd in artikel 5 en 7 van Verordening (EG) nr. 261/2004 niet kunnen worden verenigd met het Verdrag van Warschau en Montreal. Dat wil zeggen dat de tijdslimiet van 2 jaar die wordt omschreven in het Verdrag van Montreal en Warschau niet van toepassing is.

Klik hier om de verschillen in tijdslimieten/verjaring te bekijken.

Vluchten binnen de Verenigde Staten

Alle passagiers die in de VS reizen worden beschermd door strikte federale wetgeving indien er sprake is van een overboekte vlucht. Deze wetgeving geeft passagiers recht op compensatie in geval van overboeking. De VS kennen echter geen vergelijkbare wetgeving voor vertraagde of geannuleerde vluchten.

Instapweigering

Het is verboden voor luchtvaartmaatschappijen in de VS om meer tickets dan plaatsen in het vliegtuig te verkopen. Veel maatschappijen doen dit echter wel om te compenseren voor zogenaamde 'no-shows' die niet op komen dagen. Wanneer er meer passagiers dan plaatsen zijn, kan het zijn dat uw ticket plaats komt te vervallen. Dit wordt ook wel 'overboeking' of 'instapweigering' genoemd. De beste manier om dit te voorkomen, is zo vroeg mogelijk aankomen en inchecken op de luchthaven (wie als laatste incheckt, kan als eerste worden geschrapt).

Indien u niet aan boord kunt van het vliegtuig komt u in aanmerking voor een financiële compensatie, zoals vermeld in 'The Code of Federal Regulations', Title 14, Aeronautics and Space, Part 250. Indien u 1-2 uur later aankomt op uw eindbestemming dan heeft u recht op 200% vergoeding van de ticketprijs (met een maximum van $650). Indien u meer dan twee uur later aankomt op de eindbestemming dan heeft u recht op 400% van de originele ticketprijs (met een maximum van $1.300).

De luchtvaartmaatschappij is verplicht elke passagier die niet aan boord mag dezelfde dag nog compenseren met contant geld of een cheque.

Vertraagd Vergoeding
0 tot 1 uur aankomstvertraging Geen vergoeding
1 tot 2 uur (binnenlands) of 4 uur (internationaal) aankomstvertraging 200% van de ticketprijs (maximaal $650)
Meer dan 2 uur (binnenlands) of 4 uur (internationaal) aankomstvertraging 400% van de ticketprijs (maximaal $1.300)

Laten we nu de officiële statistieken van de afgelopen jaren eens onder de loep nemen, zie onderstaande tabel:

Statistieken over instapweigering - Verenigde Staten
2008 2009 2010 2011 2012
Mocht aan boord 576,476,000 548,041,000 595,253,000 539,230,000 600,774,000
Mocht niet aan boord 684,000 719,000 746,000 551,000 598,000
Vrijwillig 620,000 651,000 681,000 509,000 539,000
Onvrijwillig 64,000 67,000 65,000 41,000 59,000
Percentage dat niet aan boord mocht 0.12 0.13 0.11 0.09 0.09

In de eerste helft van 2013 mochten meer dan 277.000 passagiers (van 305 miljoen) niet aan boord. Van die groep ontvingen 31.500 passagiers minder dan waar ze recht op hadden. De daadwerkelijke compensatie liep volgens de meest recente gegevens uiteen van $391 tot $439 per passagier, ondanks federale wetgeving waarin is bepaald dat de compensatie 200-400% van de originele ticketprijs moet zijn, afhankelijk van hoe lang de vlucht werd vertraagd.

Op basis van de gemiddelde kosten van een enkele vlucht en het feit dat de meeste vertragingen (meer dan 70%) langer duren dan twee uur, schatten we dat de gemiddelde schadevergoeding $643 per passagier zou moeten zijn in plaats van $391 - $439. Kortom: Amerikaanse luchtvaartmaatschappijen betalen bewust aanzienlijk minder dan de schadevergoeding die wordt voorgeschreven volgens officiële wetgeving.

In de huidige situatie halen luchtvaartmaatschappijen passagiers over om reisvouchers te accepteren (waardoor ze in feite vrijwillig akkoord gaan met de instapweigering) zodat ze onmiddellijk worden gecompenseerd, ook al valt het bedrag lager uit. Uit openbare gegevens blijkt zelfs dat er 10 keer zoveel passagiers zijn die vrijwillig niet aan boord gaan, dan passagiers die niet aan boord mogen. Wij stellen vast dat vliegtuigmaatschappijen door het uitgeven van vouchers, de regels omzeilen en financiële consequenties op deze manier moedwillig omzeilen. AirHelp staat voor u klaar, wij willen dat u de compensatie ontvangt waar u recht op heeft.

Meer over instapweigering

De federale wet betreft instapweigering bevat ook regels met betrekking tot langdurige vertraging door problemen op de luchthaven

Deel 259 van 'The Enhanced Protections for Airline Passengers' biedt richtlijnen voor het 'verlichten van ongemak voor luchtvaartpassagiers tijdens langdurige vertraging op het vliegveld, en voor het versterken van de aansprakelijkheid van luchtvaartmaatschappijen'. Dit geldt voor alle Amerikaanse en buitenlandse luchtvaartmaatschappijen en verplicht deze om service en noodplannen toe te passen in geval van langdurig vertragingen wegens problemen op het vliegveld, zogenaamde 'tarmac delays'. Deze wetgeving verplicht luchtvaartmaatschappijen echter niet om financiële vergoedingen uit te keren in geval van dit soort vertragingen.

Luchtvaartmaatschappijen zijn verplicht vervoerscontracten, noodplannen en service-informatie op hun website te plaatsen. Ook zijn ze verplicht een medewerker toe te wijzen om het effect van langdurige vertragingen op het vliegplatform in de gaten te houden. Deze medewerker draagt bij aan de beslissing welke vluchten worden geannuleerd en welke het langst worden vertraagd, op basis van voorspelde effecten. Luchtvaartmaatschappijen zijn ook verplicht om passagiers het postadres, het e-mailadres en de website te verstrekken van de afdeling die klachten over de klantenservice afhandelt met betrekking tot geplande diensten.

De klantenservice is verplicht informatie te verstrekken over passagiersrechten met betrekking tot tarieven, annuleringen, vertragingen, overboekingen, bagage-afhandeling, reserveringen, restitutie, loyaliteitsprogramma's, zitplaatsen en toegankelijkheid. De luchtvaartmaatschappijen moeten dit jaarlijks controleren en de rapporten bekend maken aan ' The US Department of Transportation.'