AnnulerenKnop om venster te sluiten

Rechten Van Vliegtuigpassagiers

Uw rechten als vliegtuigpassagier: verordening EG 261/2004 en meer

Jaarlijks reizen miljoenen passagiers met het vliegtuig. Tijdens het reizen wordt u beschermd door wettelijk vastgelegde rechten. Wat zijn de rechten van vliegtuigpassagiers, bijvoorbeeld bij vertraging, een geannuleerde vlucht, overboeking of een gemiste aansluitende vlucht?

Compensatie bekijken
Vertraagde, geannuleerde of gemiste overstap vlucht? Je hebt recht op compensatie tot 600 euroCheck compensatie

Wat zijn de rechten van vliegtuigpassagiers?

De rechten van vliegtuigpassagiers zijn vastgelegd in Verordening EG 261/2004 en het Verdrag van Montreal die reizigers beschermen. Op basis hiervan kunnen passagiers compensatie claimen wanneer hun vlucht verstoord is. Zoals een geannuleerde vlucht claim of een claim bij een vertraagde vlucht, een gemiste aansluitende vlucht of een overboeking.

Hoewel de details van van land tot land verschillen, gelden deze bepalingen voor binnenlandse en internationale vluchten (in de VS, Europa en daarbuiten). Het komt erop neer dat iemand die met het vliegtuig reist, zijn recht op compensatie kan doen gelden bij verstoorde vluchten.

Toch weten veel mensen niet dat er überhaupt zoiets als rechten van vliegtuigpassagiers bestaat. Het is zo dat 85% van de vliegtuigpassagiers in de EU en 92% van de passagiers in de VS hun rechten niet kent.

AirHelp helpt u om gebruik te maken van uw rechten als passagier

Bij AirHelp doen we er alles aan om vliegtuigpassagiers te helpen met actuele informatie over de rechten van passagiers. Het is onze missie om zowel onervaren als ervaren reizigers te voorzien van belangrijke details. Bovendien geven we specifieke juridische statuten weer in begrijpelijke taal, zodat u weet wat er in de wet staat en hoe u op een effectieve manier te werk kunt gaan als uw vlucht verstoord is.

Wij helpen mensen die de dupe zijn van vertraagde, geannuleerde of overboekte vluchten, bagageproblemen en gemiste aansluitende vluchten.

Tot nu toe hebben we miljoenen reizigers succesvol geholpen. We bieden ook aanvullende technologische hulpmiddelen zoals de AirHelp app en de snelle compensatie controle knop op onze website voor reizigers die compensatie proberen te claimen. Na controle kan de claim voor vluchtvertraging, een geannuleerde vlucht, overboeking of een gemiste aansluitende vlucht gelijk worden ingediend. Door Justice-as-a-Service aan te bieden, heeft AirHelp de juridische hulpverlening fundamenteel veranderd.

Wat reizigers moeten weten over de rechten van passagiers

Hoewel het klopt dat individuele landen zich aan hun eigen wetten houden, zijn ze ook gebonden aan verschillende internationale en regionale verdragen. Hieronder vallen onder andere de EU-verordening EG 261/2004 en het Verdrag van Montreal.

De kracht van de wet

Sommige verdragen en wetten gaan verder of blijken voordeliger uit te pakken dan andere. Toch is het goed om te weten dat de omstandigheden die de oorzaak vormen van verstoorde vluchten nogal kunnen verschillen en daarom is het nuttig om te weten op welke rechten u kunt rekenen wanneer u reist.

Wetgeving in de VS

De wetgeving in de VS inzake passagiersrechten is minder uitgebreid dan Europese of internationale wetgeving.

Wat Amerikaanse wetten voor u kunnen betekenen

Amerikaanse wetgeving is bijzonder gunstig voor passagiers die niet konden instappen vanwege een overboeking of die problemen hebben met hun bagage.

EG 261/2004

Wat is EG 261/2004?

EG 261/2004 is een bepaling in het EU-recht ten gunste van passagiers en waarmee luchtvaartmaatschappijen financieel verantwoordelijk worden gehouden wanneer een vlucht verstoord wordt door aan hen te wijten fouten. In vergelijking met andere wettelijke statuten over de rechten van passagiers is EG 261/2004 een van de meest uitgebreide. Deze wetgeving speelt een belangrijke rol bij de bescherming van vliegtuigpassagiers.

Waarom het verstandig is om meer te weten over EG 261/2004

Reizigers weten vaak niet dat luchtvaartmaatschappijen in veel gevallen juridisch en financieel verantwoordelijk zijn voor problemen met vluchten.

Uw claim kan oplopen tot €600

Afhankelijk van uw vlucht, vluchtschema en eindbestemming kunt u een claim indienen die kan oplopen tot wel €600 per vlucht. AirHelp heeft juridische experts in huis die bekend zijn met het jargon en de materie tot in de details kennen. AirHelp vraagt passagiers geen geld om een claim in te dienen.

Het Verdrag van Montreal

Wat is het Verdrag van Montreal?

Het Verdrag van Montreal regelt de rechten van passagiers van internationale vluchten. Passagiers kunnen deze rechten uitoefenen en eventuele claims worden gehonoreerd door de luchtvaartmaatschappijen van de landen die het verdrag geratificeerd hebben.

Wat heeft u aan het Verdrag van Montreal?

120 landen hebben het verdrag ondertekend, waaronder de VS en de landen van de EU. In het Verdrag van Montreal zijn ook ruimhartige regels opgenomen voor problemen met bagage.

Buitengewone omstandigheden

Niet alle vluchtverstoringen vallen onder de clausules die de rechten van passagiers ondersteunen. De volgende omstandigheden worden in de regel niet beschouwd als vallend onder de verantwoordelijkheid van de luchtvaartmaatschappij. Met andere woorden, de onderstaande lijst heeft betrekking op situaties waarbij passagiers niet voor compensatie in aanmerking komen:

 • stakingen van het luchthavenpersoneel (wanneer die geen medewerkers zijn van de betreffende luchtvaartmaatschappij) of de luchtverkeersleiding
 • politieke onrust
 • slechte weersomstandigheden
 • beveiligingsrisico’s
 • veiligheidsrisico’s

Succesvolle zaken door AirHelp

Sinds onze start in 2013 heeft het juridische team van AirHelp met succes zaken gevoerd tegen luchtvaartmaatschappijen die proberen onder hun verantwoordelijkheden uit te komen met onjuiste argumenten. Wij zorgden in die gevallen dat compensatie werd toegewezen, bijvoorbeeld:

 • Natuurlijke oorzaken:

Een luchtvaartmaatschappij hield vol dat een vertraging veroorzaakt was omdat ze moesten wachten op genoeg zonlicht om het vliegtuig op een natuurlijke manier te ontijzen. De rechtbank oordeelde dat de vliegtuigmaatschappij verantwoordelijk was voor de ontstane vertraging.

 • De ‘spookpassagier’:

Een maatschappij beweerde dat een passagier die compensatie claimde helemaal niet bestond.

 • Dronken passagiers en gebroken ramen:

AirHelp won een zaak waarbij een vertraging veroorzaakt was doordat twee dronken passagiers moesten uitstappen en een andere doordat het cabinepersoneel een gebroken ruit moest repareren. De rechtbank oordeelde dat in geen van beide zaken sprake was van Buitengewone Omstandigheden.

Juridische successen

Polen

 • Verstoringen van reizen die uit meerdere vluchten bestaan:

AirHelp heeft een zaak gewonnen waarbij een passagier compensatie claimde voor een reis van meerdere vluchten die verstoord werd door een vertraging van de tweede vlucht. De luchtvaartmaatschappij betaalde alleen compensatie voor de tweede vlucht, niet voor de hele reis. De rechtbank oordeelde dat het er niet toe doet welke vlucht getroffen is; de compensatie moet berekend worden over de hele reis.

Zweden

 • Weigering van een alternatieve vlucht:

Als passagiers na de annulering van hun vlucht een door de luchtvaartmaatschappij aangeboden alternatief vluchtschema niet accepteren en besluiten om in het geheel niet te reizen, hebben zij alsnog recht op compensatie. Zelfs als de passagier zijn geld voor het ticket al van de maatschappij terugbetaald heeft gekregen.

 • De inspanningen van AirHelp veranderen de rechtspraak

Diverse door AirHelp gewonnen zaken hebben wereldwijd tot veranderingen in de rechtspraak geleid, waaronder deze opmerkelijke scenario’s:

 • Compensatie voor gemiste aansluitingen

Voordat AirHelp begon te werken aan claims die te maken hadden met vertragingen die werden veroorzaakt door gemiste aansluitingen, moesten passagiers bewijzen dat de enige reden waardoor ze hun vlucht gemist hadden het feit was dat hun eerste vlucht vertraagd was. Nadat we diverse zaken gewonnen hadden, is het tegenwoordig zo dat als een vertraging van de eerste vlucht ertoe leidt dat de passagier niet beschikt over een minimale overstaptijd, de gemiste overstap automatisch wordt beschouwd als een fout van de luchtvaartmaatschappij.

 • Baby’s die in aanmerking komen voor compensatie:

Dankzij AirHelp komen baby’s nu ook in aanmerking voor compensatie, zelfs als de ouders maar een bescheiden bedrag of toeslag hebben betaald om de baby mee te nemen in het vliegtuig.

Bij AirHelp willen we de reiservaring van vliegtuigpassagiers verbeteren.