Uw vergoeding bij een vluchtvertraging

Uw rechten van vliegtuigpassagiers: verordening EG 261 2004 en meer

Jaarlijks reizen miljoenen passagiers met het vliegtuig. Tijdens het reizen wordt u beschermd door wettelijk vastgelegde rechten. Wat zijn de rechten van de vliegtuigpassagiers, bijvoorbeeld bij vertraging, een geannuleerde vlucht, overboeking of een gemiste aansluitende vlucht? De vergoeding vertraging vlucht buiten eu is waar AirHelp u bij kan helpen.

Uw vluchtvertraging EU claim kunnen wij voor u regelen. Let op: de vliegtuig vertraging vergoeding kan oplopen tot €600.

Check compensatie

Wat zijn de rechten van vliegtuigpassagiers?

De rechten van vliegtuigpassagiers zijn vastgelegd in Verordening EG 261 2004 en het Verdrag van Montreal die reizigers beschermen. Op basis hiervan kunnen passagiers compensatie claimen wanneer hun vlucht verstoord is. Zoals een geannuleerde vlucht claim of een claim bij een vluchtvertraging, een gemiste aansluitende vlucht of een overboeking. De vertraging vliegtuig vergoeding kan oplopen tot 600 euro. Wij kunnen u helpen om uw EU claim voor de vliegtuig vertraging vergoeding te ontvangen. AirHelp weet alles van de Verordening 261/2004, en hebben hier al miljoenen klanten mee geholpen.

Hoewel de details van van land tot land verschillen, gelden deze bepalingen voor binnenlandse en internationale vluchten (in de VS, Europa en daarbuiten). Het komt erop neer dat iemand die met het vliegtuig reist, zijn recht op compensatie kan doen gelden bij verstoorde vluchten. Een vliegtuig vertraging vergoeding is er ook voor u. De vergoeding vertraging vlucht buiten eu wordt veel aangevraagd. Wij kunnen u helpen bij een klacht indienen vertraging vlucht.

Toch weten veel mensen niet dat er überhaupt zoiets als rechten van vliegtuigpassagiers bestaat. Het is zo dat 85% van de vliegtuigpassagiers in de EU en 92% van de passagiers in de VS hun rechten niet kent.


AirHelp helpt u om gebruik te maken van uw rechten als passagier

Bij AirHelp doen we er alles aan om vliegtuigpassagiers te helpen met actuele informatie over de rechten van passagiers. Het is onze missie om zowel onervaren als ervaren reizigers te voorzien van belangrijke details. Bovendien geven we specifieke juridische statuten weer in begrijpelijke taal, zodat u weet wat er in de wet staat en hoe u op een effectieve manier te werk kunt gaan als uw vlucht verstoord is. Heeft uw vluchtvertraging gehad, wij controleren of u recht heeft op een vergoeding vertraging vlucht buiten eu**.**

Wij helpen mensen die de dupe zijn van vertraagde, geannuleerde of overboekte vluchten, bagageproblemen en gemiste aansluitende vluchten. De EU claim vertraagde vlucht waar u recht op heeft, kunnen wij voor u regelen. Een goedgekeurde claim kan maar liefst tot 600 euro opleveren. Hierdoor is een vertraging vliegtuig vergoeding zeer aantrekkelijk.

Tot nu toe hebben we miljoenen reizigers succesvol geholpen. We bieden ook aanvullende technologische hulpmiddelen zoals de AirHelp app  en de snelle compensatie controle knop op onze website voor reizigers die vliegtuig vertraging compensatie proberen te claimen. Na controle kan de claim voor vlucht vertraging, een geannuleerde vlucht, overboeking of een gemiste aansluitende vlucht gelijk worden ingediend. Door Justice-as-a-Service aan te bieden, heeft AirHelp de juridische hulpverlening fundamenteel veranderd.

Vertraagde, geannuleerde of gemiste overstap vlucht? Je hebt recht op compensatie tot 600 euro

Alle luchtvaartmaatschappijen

Alle landen

Geen winst, geen kosten


Wat reizigers moeten weten over de rechten van passagiers

Hoewel het klopt dat individuele landen zich aan hun eigen wetten houden, zijn ze ook gebonden aan verschillende internationale en regionale verdragen. Hieronder vallen onder andere de EU-verordening EG 261/2004 en het Verdrag van Montreal.

De kracht van de wet

Sommige verdragen en wetten gaan verder of blijken voordeliger uit te pakken dan andere. Toch is het goed om te weten dat de omstandigheden die de oorzaak vormen van verstoorde vluchten nogal kunnen verschillen en daarom is het nuttig om te weten op welke rechten u kunt rekenen wanneer u reist. Voor iedereen kan er een vergoeding vertraagde vlucht zijn, de rechten van vliegtuig passagiers zijn erg duidelijk.

Wetgeving in de VS

De wetgeving in de VS inzake passagiersrechten is minder uitgebreid dan Europese of internationale wetgeving.

Wat Amerikaanse wetten voor u kunnen betekenen

Amerikaanse wetgeving is bijzonder gunstig voor passagiers die niet konden instappen vanwege een overboeking of die problemen hebben met hun bagage.


EG 261/2004

Wat is EG 261/2004?

EG 261/2004 is een bepaling in het EU-recht ten gunste van passagiers en waarmee luchtvaartmaatschappijen financieel verantwoordelijk worden gehouden wanneer een vlucht verstoord wordt door aan hen te wijten fouten. In vergelijking met andere wettelijke statuten over de rechten van passagiers is EG 261/2004 een van de meest uitgebreide. Deze wetgeving speelt een belangrijke rol bij de bescherming van vliegtuigpassagiers.

Waarom het verstandig is om meer te weten over EG 261/2004

Reizigers weten vaak niet dat luchtvaartmaatschappijen in veel gevallen juridisch en financieel verantwoordelijk zijn voor problemen met vluchten.

Uw EU claim vertraging vliegtuig kan oplopen tot 600 euro

Afhankelijk van uw vlucht, vluchtschema en eindbestemming kunt u een claim vertraging vliegtuig indienen die kan oplopen tot wel 600 euro per vlucht. AirHelp heeft juridische experts in huis die bekend zijn met het jargon en de materie tot in de details kennen. AirHelp vraagt passagiers geen geld om een claim in te dienen. Deze vergoeding vertraging vlucht buiten eu hebben zeer veel mensen laten lopen. Daarom controleren we graag of wel recht heeft op een claim bij vertraagde vlucht. De vergoeding vertraging vluchten buiten EU wordt veel aangevraagd.


Het Verdrag van Montreal

Wat is het Verdrag van Montreal?

Het Verdrag van Montreal regelt de rechten van passagiers van internationale vluchten. Passagiers kunnen deze rechten uitoefenen en eventuele claims worden gehonoreerd door de luchtvaartmaatschappijen van de landen die het verdrag geratificeerd hebben.

Wat heeft u aan het Verdrag van Montreal?

120 landen hebben het verdrag ondertekend, waaronder de VS en de landen van de EU. In het Verdrag van Montreal zijn ook ruimhartige regels opgenomen voor problemen met bagage.


Buitengewone omstandigheden

Niet alle vluchtverstoringen vallen onder de clausules die de rechten van passagiers ondersteunen. De volgende omstandigheden worden in de regel niet beschouwd als vallend onder de verantwoordelijkheid van de luchtvaartmaatschappij. Met andere woorden, de onderstaande lijst heeft betrekking op situaties waarbij passagiers niet voor vlucht vertraging compensatie in aanmerking komen:

  • stakingen van het luchthavenpersoneel (wanneer die geen medewerkers zijn van de betreffende luchtvaartmaatschappij) of de luchtverkeersleiding

  • politieke onrust

  • slechte weersomstandigheden

  • beveiligingsrisico’s

  • veiligheidsrisico’s

Succesvolle zaken door AirHelp

Sinds onze start in 2013 heeft het juridische team van AirHelp met succes zaken gevoerd tegen luchtvaartmaatschappijen die proberen onder hun verantwoordelijkheden uit te komen met onjuiste argumenten. Wij zorgden in die gevallen dat compensatie werd toegewezen, bijvoorbeeld:

  • Natuurlijke oorzaken

Een luchtvaartmaatschappij hield vol dat een vertraging veroorzaakt was omdat ze moesten wachten op genoeg zonlicht om het vliegtuig op een natuurlijke manier te ontijzen. De rechtbank oordeelde dat de vliegtuigmaatschappij verantwoordelijk was voor de ontstane vertraging. Oftewel een vergoeding voor vertraagde vlucht.

  • De ‘spookpassagier’

Een maatschappij beweerde dat een passagier die compensatie claimde helemaal niet bestond.

  • Dronken passagiers en gebroken ramen

AirHelp won een zaak waarbij een vertraging veroorzaakt was doordat twee dronken passagiers moesten uitstappen en een andere doordat het cabinepersoneel een gebroken ruit moest repareren. De rechtbank oordeelde dat in geen van beide zaken sprake was van Buitengewone Omstandigheden.

Juridische successen

Polen

Verstoringen van reizen die uit meerdere vluchten bestaan

AirHelp heeft een zaak gewonnen waarbij een passagier compensatie claimde voor een reis van meerdere vluchten die verstoord werd door een vertraging van de tweede vlucht. De luchtvaartmaatschappij betaalde alleen compensatie voor de tweede vlucht, niet voor de hele reis. De rechtbank oordeelde dat het er niet toe doet welke vlucht getroffen is; de compensatie moet berekend worden over de hele reis. Wij zorgen voor de claim vertraagde vlucht.

Zweden

Weigering van een alternatieve vlucht

Als passagiers na de annulering van hun vlucht een door de luchtvaartmaatschappij aangeboden alternatief vluchtschema niet accepteren en besluiten om in het geheel niet te reizen, hebben zij alsnog recht op compensatie. Zelfs als de passagier zijn geld voor het ticket al van de maatschappij terugbetaald heeft gekregen.

De inspanningen van AirHelp veranderen de rechtspraak

Diverse door AirHelp gewonnen zaken hebben wereldwijd tot veranderingen in de rechtspraak geleid, waaronder deze opmerkelijke scenario’s:

Compensatie voor gemiste aansluitingen

Voordat AirHelp begon te werken aan claims die te maken hadden met vertragingen die werden veroorzaakt door gemiste aansluitingen, moesten passagiers bewijzen dat de enige reden waardoor ze hun vlucht gemist hadden het feit was dat hun eerste vlucht vertraagd was. Nadat we diverse zaken gewonnen hadden, is het tegenwoordig zo dat als een vertraging van de eerste vlucht ertoe leidt dat de passagier niet beschikt over een minimale overstaptijd, de gemiste overstap automatisch wordt beschouwd als een fout van de luchtvaartmaatschappij.

  • Baby’s die in aanmerking komen voor compensatie

Dankzij AirHelp komen baby’s nu ook in aanmerking voor compensatie, zelfs als de ouders maar een bescheiden bedrag of toeslag hebben betaald om de baby mee te nemen in het vliegtuig.

Bij AirHelp willen we de reiservaring van vliegtuigpassagiers verbeteren. Daarom krijgt u ook geld terug bij een vlucht vertraging.

AirHelp verscheen onder meer in:

AD Logo logoMetro add De StandaardHLN logoNOS

AirHelp maakt deel uit van de 'Association of Passenger Rights Advocates' (APRA), wiens missie het is de rechten van passagiers te bevorderen en te beschermen.

Copyright © 2024 AirHelp

Compensatie controleren

Alle luchtvaartmaatschappijen