AvbokaKnapp för att stänga modalitetsfönster

Hur kan vi hjälpa till?

Sökresultat

Resultat för

Inget resultat för

  Hur vet jag om jag har rätt till ersättning?

  Kontrollera ersättning

  Inlämning av ansökningar

  • Hur kontrollerar jag statusen för mitt ärende?

   Så snart vi har ny information om ditt ärende informerar vi dig via e-post. Om vi inte har hört av oss än betyder det att ingenting har hänt än. För att hålla dig uppdaterad kan du kontrollera statusen på ditt ärende i Ärenden och flyg sektionen i din personliga dashboard.

  • Hur återställer jag mitt lösenord?

   Om du har glömt ditt lösenord och inte kan logga in på ditt konto, använd länken för att återställa lösenordet.

  • Hur kan jag kontakta AirHelp?

   Om du har en fråga till oss på AirHelp uppmanar vi dig att först se om du kan hitta svaret här i vår hjälpsektion för vanliga frågor.

   Här är svaren på de mest ställda frågorna:

   Hur mycket måste jag betala er?

   Varför tar det så lång tid för mitt ärende att behandlas?

   Är jag berättigad kompensation?

   Ni har bett mig skicka in ett antal dokument – hur gör jag det?

   Eller skriv din fråga i sökfältet.

   Om du redan har skickat in ett ärende:

   Har du specifika frågor gällande ditt ärende kan du använda vårt kontaktformulär.
   Var uppmärksam på att om du inte redan är inloggad på AirHelp, kommer du att behöva logga in innan du kan se kontaktformuläret.

  • Vädret var toppen, så varför avvisade ni mitt ersättningskrav?

   Vi strävar efter att alla ersättningskrav vi arbetar med ska beviljas. Därför gör vi en mycket noggrann bedömning av alla anspråk när de inkommer till oss, och vi gör det även när vi har möjlighet att vidta rättsliga möjligheter.

   Om en flygstörning har orsakats av dåligt väder innebär detta inte nödvändigtvis att vädret var dåligt vid flygplatsen som du flög från. Kom ihåg att ett flygplan passerar flera luftrum på sin färd till destinationen. Innan planet lyfter kontrollerar flygbolaget dessutom att inget på destinationen (eller på väg till destinationen) skulle kunna orsaka besvär för passagerarna eller utsätta dem för fara. Vi prioriterar alla flygpassagerares komfort och säkerhet fullt ut.

   Extrema väderförhållanden betraktas som en ”extraordinär händelse” eftersom detta är något som flygbolaget inte har någon kontroll över. Därför berättigar kompensationskrav på grund av väderförhållanden inte till ersättning, och vi kan inte ta dessa ärenden till domstol.

  • Varför svarar ni inte på mina frågor?

   Flygstörningar har alltid varit komplexa ärenden. Vi har den kapacitet som krävs att ta oss an dem, men i takt med att allt fler flygpassagerare blir medvetna om sina rättigheter, och vill göra anspråk på dem, så ökar vår arbetsbelastning.

   Våra agenter jobbar hårt med att hantera så många ärenden som är mänskligt (och mekaniskt) möjligt. Detta innebär ibland att vi svarar dig med viss fördröjning. Men oroa dig inte! Om du behöver hjälp omedelbart kan du kontakta oss via chatt. Mer information finns på Kontakta oss -sidan.

   Vi kämpar alltid för dina rättigheter och behandlar ditt ersättningskrav. Vi kontaktar inte bara flygbolaget och ser till att din dokumentation är fullständig. En del av vårt arbete består av att kontinuerligt utveckla och implementera förbättringar av vårt system. Och vi kämpar dessutom för rättsliga prejudikat som kan komma alla flygpassagerare till godo!

  • Jag reste med några vänner, och de har redan fått ut sin ersättning. Varför har inte jag fått det?

   Oroa dig inte. Om dina vänner har fått ut sin ersättning är detta ett gott tecken, och det finns goda skäl att tro att även du kommer att få vad du har krävt. Varje ärende hanteras separat av både oss på AirHelp och av flygbolaget. Även om vi hanterar ditt ärende så snabbt vi kan finns det inga regleringar som anger i vilken ordning flygbolag måste hantera inkomna ärenden. Men du kan vara säker på att vi kontaktar dig så snart det finns uppdateringar i ärendet.

  • Varför tar det så lång tid för mitt ärende att behandlas?

   Somliga ärenden behandlas snabbt, andra tar tyvärr längre tid. Vi hanterar ditt ärende, men det är flygbolaget som måste godkänna ditt krav. Hur lång tid detta tar varierar. Det beror på vilket flygbolag du ansöker om ersättning från, vilken tid på året det är och om flygbolaget har en stor mängd andra ärenden att hantera på samma gång. Om du har otur kan processen dessvärre ta lång tid. Men ge inte upp!

  • Hur återkallar jag mitt ersättningskrav?

   När du har skickat in din ansökan har vi enligt våra Villkor 14 dagar på oss att annullera den. Vi rekommenderar dig alltid att låta oss fortsätta hantera ärendet, men om du ändrar dig kan du återkalla ditt ersättningskrav såvida det inte redan har godkänts av flygbolaget. Mer information om detta finns i våra Villkor.

  • Den typ av flygstörning jag drabbats av finns inte med på webbplatsen – kan jag ändå begära ersättning?

   EG 261 täcker förseningar, inställda flyg och nekad ombordstigning medan lagstiftningen i USA bara täcker nekad ombordstigning som beror på överbokningar. Om du har drabbats av någon annan typ av flygstörning rekommenderar vi dig att ta kontakt med flygbolaget direkt. Även om de inte är skyldiga att ersätta dig enligt lag skadar det inte att fråga.

  • Varför fick jag bara 50% av min ersättning?

   Om passageraren godkänner omdirigering på grund av ett inställt flyg kan flygbolaget, enligt EG 261, sänka ersättningsbeloppet som betalas ut till hälften. Detta gäller dock endast om passageraren ankommer till sin slutdestination inom en viss tidsram. Denna tidsram baseras på flygresans längd enligt följande:

   Reseavstånd

   Total försening

   Samtliga flygningar som är kortare än 1 500 km

   Mindre än 2 timmars försening

   Flygningar inom EU som är längre än 1 500 km

   Mindre än 3 timmars försening

   Icke-interna EU-flygningar mellan 1 500 och 3 500 km

   Mindre än 3 timmars försening

   Icke-interna EU-flygningar som är längre än 3 500 km

   Mindre än 4 timmars försening

   Även om ersättningsbeloppen för försenade flyg vanligtvis inte påverkas av denna regel finns det ett undantag:

   Reseavstånd

   Total försening

   Icke-interna EU-flygningar som är längre än 3 500 km

   Mellan 3 och 4 timmars försening

   I dessa specialfall kan ersättningen som betalas ut också reduceras till hälften av det ursprungliga beloppet.

  • Hur använder jag AirHelp?

   Du kan använda AirHelp på två sätt när du vill kräva ersättning av flygbolaget. Antingen kan du lämna in en ansökan om ersättning där du anger ditt flightnummer, eller så kan du koppla AirHelp till din inkorg och låta oss söka efter ersättningsberättigande flygresor som du har gjort under de senaste tre åren. Om vi hittar några flygresor som berättigar till ersättning meddelar vi dig!

  • Motiverar flygbolagen alltid varför de avslår en ansökan om ersättning?

   Tyvärr gör de inte det. Om flygbolaget inte lämnar någon motivering till varför de avslår din ansökan anser vi att de inte har besvarat din ansökan alls, och då lämnar vi över ärendet till våra avtalsjurister för juridisk bedömning. I vissa fall är det inte möjligt att öppna en process, och då återstår bara ett alternativ, nämligen att kontakta det nationella tillsynsorganet i ditt land.

  • Vad händer om flygbolaget avvisar mitt ersättningskrav på felaktig grund?

   Om flygbolaget vägrar att betala ut någon ersättning lämnar vi över ärendet till våra avtalsjurister för juridisk bedömning. Tyvärr kan vi inte skicka över alla krav till det nationella tillsynsorganet eller ta varje ärende till domstol, men vi strävar efter att försvara flygpassagerares rättigheter gentemot flygbolagen i så stor omfattning som det är möjligt. Ett domstolsbeslut kan innebära att många andra ansökningar om ersättning kan komma att beviljas, så bara för att ditt ärende har avslagits betyder det inte att loppet är kört.

  • Vad händer om flygbolaget inte svarar alls?

   Om flygbolaget inte svarar oss lämnar vi över ärendet till våra avtalsjurister för juridisk bedömning. Nästa steg är att kontakta det nationella tillsynsorganet i ditt land och/eller dra flygbolaget inför domstol.

  • Vad ska jag göra om flygbolaget kontaktar mig personligen efter att jag har lämnat in en ansökan om ersättning via AirHelp?

   Ibland kontaktar flygbolaget dig personligen så snart de blir informerade om ditt ersättningskrav, och det gör de för att övertala dig att acceptera ett lägre ersättningsbelopp. Om detta händer ska du informera AirHelp så snart som möjligt.

  • Min flygresa blev inställd och jag fick pengarna tillbaka. Har jag ändå rätt till ersättning?

   Om flygbolaget inte minst 14 dagar i förväg meddelade dig att flyget skulle ställas in, och om flygningen är ersättningsberättigad enligt EG 261 är svaret ja – som passagerare kan du både få ersättning OCH återbetalning. Men flygbolagen vill ofta att du skriver under en ansvarsbefrielse innan de gör en återbetalning. Vissa av dessa ansvarsbefrielser innehåller en punkt där du avsäger dig rätten till kompensation, och om du skriver under kan du inte ansöka om ersättning. Så om du tänker begära ersättning ska du vara noga med att läsa det finstilta innan du skriver under något!

  • Hur lång tid tar det innan ärendet är färdigbehandlat?

   Det varierar, men vi arbetar för att du ska få din ersättning så snabbt som möjligt. Vissa flygbolag svarar inom två till tre dagar, andra svarar inom fyra till sex veckor. Och vissa svarar tyvärr inte alls. Vi jagar alltid flygbolagen för att de ska svara så snabbt som möjligt på de ärenden som vi hanterar, men i värsta vall kan det ta mellan sex månader upp till ett år innan vi får svar.

  Tillbaka till början
  Vi är här för att hjälpa dig

  Hittar du inte svaret?

  Har du ett pågående ärende hos AirHelp, ber vi dig logga in för att kontakta oss.