Så ger ändrad flygtid ersättning. Läs om dina rättigheter

  Så ger ändrad flygtid ersättning. Läs om dina rättigheter

  Varje flygresenär vill undvika denna vändning: Flygbolaget rapporterar att flygtiderna för den bokade flygningen har ändrats. Inte roligt, vare sig de meddelar detta i förväg via e-post eller ännu värre: På flygplatsen.

  De flesta passagerare lägger vid bokningstillfället extra omsorg om att hitta lämpliga flygtider och kan till och med medvetet välja ett dyrare flyg bara för att det går vid en bättre tidpunkt. En ändrad tid kan störa resplanerna rejält.

  Ändå är du inte hjälplös ifall dina flygtider ändras, eftersom du kan ha rätt till flygtidskompensation på upp till 600 €. AirHelp förklarar den rättsliga situationen och hjälper dig att kontrollera din rätt till kompensation.

  Kontrollera ersättning

  Kontrollera om du har rätt till flygkompensation.


  Vilken slags ersättning ändrad flygtid ger dig rätt till

  Först och främst bör du veta att din rätt till kompensation för flygtidsförändringar är baserad på EU-förordningen EG 261. Förordningen garanterar flygresenärer vissa rättigheter och skyddar dem vid förseningar, inställningar och andra flygstörningar.

  Huruvida du kan kräva ersättning från flygbolaget för en förändring av flygtiderna beror på den tidpunkt då flygbolaget informerade dig om ändringen. Antalet timmar som flyget flyttas framåt eller bakåt måste också beaktas. Det har också betydelse hur du har fått information om att ditt flyg kommer att skjutas upp.

  Rätten till kompensation för ändringar i flygtider beror på när du informeras om förändringen och av hur många timmar flyget skjuts upp.


  Tidpunkten då du informerades om flygtidens förändring avgör

  Om du har informerats om flygtidsförändringen upp till sju dagar innan avresan och flygningen startar mer än en timme tidigare eller anländer till destinationen mer än två timmar senare så har du rätt till full ersättning. Flygavståndet påverkar också ersättningen.

  Om flygbolaget har meddelat dig åtta till fjorton dagar i förväg att ditt flyg kommer att skjutas upp och flygningen startar mer än två timmar tidigare eller anländer mer än fyra timmar senare så har du också rätt till ersättning. Men i det fallet har du då bara rätt till 50 % av kompensationsbeloppet.

  Skulle flygbolaget ha informerat dig mer än 14 dagar i förväg om ändringen i dina flygtider så har du inte rätt till kompensationen för ändrad flygtid.


  Har flygbolaget tydligt kommunicerat förändringen i flygtider?

  Flygbolaget är skyldigt att tydligt informera dig om att ditt flyg kommer att skjutas upp. Detta innebär att du måste informeras antingen skriftligt via e-post eller SMS eller att flygbolaget måste ringa dig. Det räcker till exempel inte att skicka ett meddelande, via en app, som omedelbart försvinner.

  Kontrollera om du har rätt till flygkompensation.


  Ändrad flygtid eller flygfördröjning?

  Det är verkligen irriterande att informeras i förväg via e-post om att ditt flyg kommer att skjutas upp. Men det frestar ännu mer på nerverna när flygtidsändringen endast visas på skärmen på flygplatsen. Du undrar då kanske: ”Hur ska jag veta om flygtiden ändrats eller om flyget blivit försenat?”

  Bra fråga. Det är inte alltid lätt att skilja på dessa men det finns dock några ledtrådar. Om till exempel flyget flyttas fram med kort varsel eller flygnumret ändras så kan det vanligtvis antas att flygtiderna har ändrats. Men om flygnumret inte ändras och flyget bara omplaneras till en senare avgångstid så är det mer sannolikt en fråga om försening. Det kan hända att flygbolaget försöker kamouflera en ändring av flygtiden som en försening för att inte behöva betala kompensation för en ändring på under tre timmar. Om du inte är säker bör du använda AirHelp för att kontrollera om du kan göra anspråk på flygersättning.


  Förändring av flygtid på grund av extraordinära omständigheter

  Om extraordinära omständigheter eller force majeure är orsaken till förändringen i flygtider är flygbolaget inte ansvarigt. I ett sådant fall ligger orsakerna till störningarna utanför flygbolagets ansvarsområde. Detta innebär att du inte kan kräva ersättning för uppskjuten flygning.

  Blixtnedslag, medicinska nödsituationer, strejker bland flygplatsanställda eller flygledare såväl som extremt ogynnsamma väderförhållanden, politisk oro och terroristattacker anses vara extraordinära omständigheter.


  Flygresenärer ska informeras om sina rättigheter

  Flygbolagen är skyldiga att informera sina passagerare om deras rättigheter och innehållet i EU-förordningen EG 261/2004. Detta innebär att varje flygbolag teoretiskt sett vid incheckningsdiskarna måste visa information om passagerares rättigheter och ersättningskrav i händelse av en förändring av flygtiderna. Men i praktiken görs inte alltid detta eller åtminstone inte på ett sådant sätt att det är tydligt framgår för alla. Var uppmärksam på detta vid din nästa flygning.

  Om du vill lära dig mer om dina passagerarrättigheter kan du också läsa hela texten till EU-förordningen.


  Så hjälper AirHelp dig få den ersättning ändrad flygtid berättigar dig till

  Du kan få intrycket att det är svårt att kräva ersättning för att ändrade flygtider. Och det stämmer om du själv försöker kräva din ersättning direkt från flygbolaget. Eftersom det naturligtvis inte är av stort intresse att kompensera dig ekonomiskt så kan det hända att ditt krav avvisas eller helt enkelt ignoreras. Men med AirHelp kan du helt enkelt lämna kommunikationen med flygbolaget till oss. Använd bara vår kompensationsberäknare, som inom några minuter visar om du är berättigad. Och är så fallet så kan vi begära ersättning åt dig för din uppskjutna flygning. Utan byråkrati eller pappersarbete för din del. Luta dig bara tillbaka medan våra juridiska experter gör det jobbet åt dig.

  Kontrollera om du har rätt till flygkompensation.

  AirHelp har setts i:

  Aftonbladet logoDagens Nyheter logoExpressen logoGöteborgs-Posten logo
  APRA

  AirHelp är del av APRA (Association of Passenger Rights Advocates) vars uppdrag är att främja och skydda passagerares rättigheter.

  SV

  Copyright © 2021 AirHelp