Extraordinära omständigheter flygförsening kan kopplas till

  Extraordinära omständigheter flygförsening kan kopplas till

  När flygbolaget uppger att extraordinära omständigheter ligger bakom en försening blir de flesta flygresenärer först förvirrade. Vad menas med det? Kan man fortfarande kräva ersättning? AirHelp förklarar det något kryptiska begreppet extraordinära omständigheter och kontrollerar om du också kan ha rätt till kompensation på upp till 600 euro.

  Kontrollera ersättning

  Försenades mitt flyg verkligen på grund av extraordinära omständigheter?


  Vad menas med extraordinära omständigheter?

  Först och främst bör du veta att EU:s passagerarrättsförordning 261 säger att om flygningen försenas med mer än tre timmar eller ställs in så kan de drabbade passagerarna kräva ersättning på upp till 600 € från flygbolaget.

  Men om flygstörningen orsakades av extraordinära omständigheter eller force majeure är flygbolaget inte ansvarigt. Detta anges i artikel 5 III i förordningen. I ett sådant fall ligger orsakerna till störningarna utanför flygbolagets ansvarsområde.


  Vilka situationer anses vara extraordinära omständigheter?

  Det finns många olika situationer som är extraordinära omständigheter. För att ge dig en översikt har vi listat några.

  Situationer som anses vara extraordinära omständigheter
  Blixtnedslag
  Medicinska nödsituationer
  Strejker bland flygplatsanställda eller flygledare
  Extremt ogynnsamma väderförhållanden
  Begränsningar för flygkontroll
  Sabotage
  Politisk oro
  Terroristattacker

  Tekniska fel anses inte vara extraordinära omständigheter

  Ett tekniskt fel är inte en extraordinär omständighet eftersom det är flygbolagets ansvar. Detta innebär att flygbolaget har möjlighet att förebygga sådana fel och därmed förhindra flygförseningar – passagerare har därför rätt till ersättning. Det spelar ingen roll om bristen inträffar oväntat eller beror på bristande underhåll. Europeiska domstolen bekräftade också detta 2015. Om du vill veta mer om domstolens dom rekommenderar vi den här artikeln.

  Flygförseningen pga. extraordinära omständigheter? Kontrollera om du har rätt tillkompensation.


  Flygbolagets personal strejkar: Ingen extraordinär omständighet

  Strejker bland flygplatsanställda och flygledare anses vara extraordinära omständigheter eftersom flygbolaget inte har någon inverkan på dem. Men om flygbolagets egna anställda, som till exempel flygvakter eller piloter, strejkar så är situationen annorlunda. Strejker används vanligtvis som ett pressmedel vid kollektivförhandlingar med flygbolaget. Därför är personalstrejker inom flygbolagets inflytande och anses inte vara extraordinära omständigheter. Passagerare som drabbats av sån strejk har därför rätt till ersättning. Flygbolaget är i princip inte heller undantaget från ersättningsskyldighet även när det gäller såna arbetsstopp som enligt kollektivavtalslag är förbjudna. Du kan ta reda på mer i den här artikeln.


  Är dåligt väder en av de extraordinära omständigheterna?

  I allmänhet anses extremt ogynnsamma väderförhållanden vara extraordinära omständigheter. Rättspraxis har emellertid höjt ribban för att acceptera extraordinära omständigheter under de senaste åren. Kärnan ligger i om flygbolaget har gjort allt för att upprätthålla en smidig lufttrafik.

  Det kan hända att flygbolagen hänvisar till dåligt väder som en ursäkt för att kunna luta sig mot extraordinära omständigheter och inte behöva betala kompensation. Med AirHelp kan du kontrollera om dåligt väder har använts som en ursäkt.


  Dina rättigheter under extraordinära omständigheter

  Under extraordinära omständigheter har du inte rätt till kompensationsbetalning, men du kan fortfarande ha rätt till ersättningstransport och återbetalning av din flygbiljett. Detta innebär att flygbolaget måste erbjuda dig snabbast möjliga transport till destinationsflygplatsen – vid tveksamheter även med buss, hyrbil eller tåg.

  Flygförseningen berodde på extraordinära omständigheter? Kontrollera om du ändå har rätt till kompensation.


  AirHelp kontrollerar om ditt flyg verkligen är försenat på grund av extraordinära omständigheter

  Det kan vara ganska svårt att ta reda på om flygning verkligen är försenad på grund av extraordinära omständigheter. Det är här AirHelp kommer in.

  Vi behöver bara några minuter för att kontrollera om du har rätt till ersättning eller inte. Vi har utvecklat en kompensationsräknare där du helt enkelt kan ange dina flyginformation. Den analyserar hundratusentals flygrörelser och väderdata och kontrollerar om din försening faktiskt orsakades av extraordinära omständigheter eller inte. På så vis ger AirHelp dig en gratis första bedömning av situationen.

  Om du har rätt till flygfördröjningskompensation för dina extraordinära omständigheter kommer vi kräva ut ersättning åt dig. Du behöver alltså inte själv ge dig i kast med byråkratin och pappersarbetet utan kan luta dig tillbaka medan våra juridiska experter gör jobbet åt dig.

  AirHelp…

  • Är det mest framgångsrika företaget ifråga om passagerarrättigheter.

  • Använder innovativ teknik för alla krav.

  • Tar stressen ur processen.

  • Tar betalt endast om rättsprocessen lyckas.

  Flygförseningen berodde på extraordinära omständigheter? Kontrollera om du ändå har rätt till kompensation.

  AirHelp har setts i:

  Aftonbladet logoDagens Nyheter logoExpressen logoGöteborgs-Posten logo
  APRA

  AirHelp är del av APRA (Association of Passenger Rights Advocates) vars uppdrag är att främja och skydda passagerares rättigheter.

  SV

  Copyright © 2021 AirHelp