AirHelp Plus-tjänstekatalogen

1. INLEDNING

AirHelp Plus-tjänstekatalog är vår fullständiga lista över AirHelp Plus-tjänster som kan finnas tillgängliga för dig som AirHelp Plus-medlem.

AirHelp Plus-tjänster styrs av Villkor,Integritetspolicy, och alla villkor som är särskilda för en tjänst och/eller villkor från AirHelp tredje part. Våra avgifter tillämpas. Kom ihåg att AirHelp Plus-tjänster kan tillhandahållas av AirHelp tredje part och att deras innehåll och tillgänglighet kan komma ändras från tid till annan.

Om du har några frågor, tvivel eller bekymmer, kontakta oss på [email protected] eller läs våra Vanliga frågor.

2. DEFINITIONER

Vår AirHelp Plus-tjänstekatalog ska läsas tillsammans med våra Villkor, där du kommer att hitta alla definierade termer som används här.

3. BEHÖRIGHET GENOM TYP AV MEDLEMSKAP

AirHelp Plusmedlemmar är behöriga för följande AirHelp Plus-tjänster baserat på deras val av medlemskap.

AirHelp Plus-tjänsterEssential-medlemskapComplete-medlemskap
Kompensationstjänst
Flygstatus
Ytterligare skydd AirPayout✓*
Ytterligare skydd AirLuggageX
Tillgång till flygplatsloungerX

* gäller endast för tre (3) framtida resor

Du kan titta på din AirHelp Plus-kontrollpanel eller läsa e-postbekräftelsen vi skickade till dig när du köpte AirHelp Plus för att ta reda på vilka tjänster som ingår i ditt medlemskap.

Observera att om du har skaffat ditt medlemskap hos en resebyrå eller från en tredje part, kan vissa Tjänster inte finnas tillgängliga för dig.

4. KOMPENSATIONSTJÄNST

AirHelp Plusmedlemmar har rätt till Kompensationstjänsten såsom det beskrivs i våra Villkor. Användning av Kompensationstjänsten för årsmedlemskap ska vara begränsad till ett Krav per månad och tolv (12) Krav per kalenderår.

I enlighet med våra Villkor garanterar inte eller utfäster inte AirHelp att du kommer att få Flygersättning. AirHelp använder sitt Omdöme för att bestämma hur och när Kompensationstjänsten ska tillhandahållas i enlighet med Villkoren, och Medlemmen kommer inte att ha rätt till återbetalning av sin Medlemskapsavgift om AirHelp väljer att inte driva ett Krav. Du godkänner att AirHelp handlar efter eget Omdöme när vi beslutar om att driva ett fall eller inte gällande mindre utvecklade rättigheter för flygpassagerare, framför allt där ett Krav kan ligga utanför EG 261 eller UK 261.

5. FLYGSTATUS

Medlemmar har fri tillgång till flygstatus, där flygningarna presenteras i den personliga kontrollpanelen och via e-post.

AirHelp garanterar inte tillförlitligheten, noggrannheten eller riktigheten av informationen om flygstatus. Flygstatusen som presenteras erhålls direkt av en AirHelp tredje part och är inte bindande. Medlemmar måste fortfarande följa de ursprungliga planerade tiderna och flygbolagens instruktioner.

6. YTTERLIGARE SKYDD

Beroende på typ av AirHelp Plusmedlemskap som du har köpt, kan du dra fördel av en eller flera av våra produkter för Ytterligare Skydd som beskrivs i detta avsnitt.

Vänligen notera att AirHelp inte är ett försäkringsbolag.  AirHelp arbetar som en registrerad försäkringsförmedlare i enlighet med tyska lagar. AirHelp agerar inte själv som en riskbärare, utan har endast funktionen som förmedlare. Om du utnyttjar en av våra produkter för Ytterligare skydd, tillhandahålls produkten till dig och styrs av det Överordnade försäkringsavtalet “Försenat flyg vid ankomst, omdirigering och/eller inställt flyg” som utfärdats för AirHelp som ägaren till det Överordnade avtalet (certifikatnummer: AHPLUS100010423) av battleface Unverwriting Services SRL på vägnar av Hamilton Insurance DAC.

Med AirPayout kan berättigade medlemmar få pengar, oberoende om de får nersättning genom Kompensationstjänsten när deras flyg blivit försenat eller inställt. Detta beskrivs i försäkringsavtalet som kan laddas ned via kontrollpanelen för AirHelp Plus. Mer information finns på vår AirPayout-sida. Ytterligare information finns i e-postbekräftelsen för ditt köp som vi skickade till dig efter att du har blivit en AirHelp Plusmedlem.

För att AirPayout-ytterligare skydd ska gälla måste du:

  • Registrera varje resa i AirHelp Plus-kontrollpanelen minst 24 timmar innan den schemalagda avgångstiden för det första flyget på den resan.

  • Om du uppmanas, tillhandahåll ett giltigt bokningsnummer, PNR-nummer (passagerarens namnregistrering) eller en giltig e-biljett med namnet på AirHelp Plusmedlemmen.

Om du inte gör det kommer du inte att kunna använda det ytterligare skyddet.

Med AirLuggage kan berättigade medlemmar få pengar, oberoende om de får ersättning genom kompensationstjänsten när deras bagage blivit försenat eller borttappat. Detta beskrivs i försäkringsavtalet som kan laddas ned via AirHelp Plus-kontrollpanelen. Mer information finns på vår AirLuggage-sida. Ytterligare information finns i e-postbekräftelsen för ditt köp som vi skickade till dig efter att du har blivit en AirHelp Plusmedlem.

För att AirLuggage-ytterligare skydd ska gälla måste du:

  • Registrera varje resa i AirHelp Plus-kontrollpanelen innan den schemalagda avgångstiden för det första flyget på den resan.

  • På begäran inkom med bevis på:

    • En giltig rapport om oegentlighet gällande egendom (PIR) med namnet på AirHelp Plusmedlemmen

    • Ett giltigt bokningsnummer, PNR-nummer (passagerarens namnregistrering) eller en e-biljett med namnet på AirHelp Plusmedlemmen

    • ID-kort, såsom ett foto på ditt pass eller nationella ID-kort.

Om du inte gör det kommer du inte att kunna använda det ytterligare skyddet.

AirHelp förbehåller sig rätten att efter eget omdöme undanhålla utbetalning till en kund när det är rimligt att tro att bedrägeri eller möjligt bedrägeri pågår under tiden ett ärende utreds.

7. TILLGÅNG TILL FLYGPLATSLOUNGER

Tjänsten tillgång till lounger (”Tillgång till flygplatslounger”) som beskrivs nedan tillhandahålls av COLLINSON SERVICE SOLUTIONS LIMITED (”Collinson”), ett företag registrerat i England och Wales med företagsnummer 02474708 och registrerad adress:  Cutlers Exchange, 123 Houndsditch, London, EC3A 7BU, England.

Collinsons Användarvillkoroch Integritetspolicy som uppdateras löpande av Collinson gäller för din användning av Tillgång till flygplatslounger.

Endast AirHelp Plusmedlemmar med Complete-medlemskap har rätt till Tillgång till flygplatslounger.

Beskrivning av Tillgång till Flygplatslounger

AirHelp Plus Complete-medlemmar har tillgång till utvalda Lounger enligt följande:

Medlemmar har rätt till att få tillgång till flygplatslounger om flyget registrerats minst 7 timmar före den planerade avgångstiden.

Flygets avgångstid övervakas av Collinsons flygspårningssystem.  I händelse av att Collinsons flygspårningssystem upptäcker att Medlemmens flyg är försenat med mer än 60 minuter (”Förseningsgräns”), ställs in mindre än 6 timmar före schemalagd avgångstid eller ställs in efter den schemalagda avgångstiden samt under förutsättning av framgångsrik förhandsregistrering, kommer Collinson att skicka en voucher för tillgång till flygplatslounger till Medlemmen via e-post och SMS.

Tillgång till den e-postadress eller det mobilnummer som Medlemmen angav vid registreringen och möjligheten att visa upp vouchern för tillgång till flygplatsloungen är en förutsättning för användning av tjänsten Tillgång till flygplatslounger. En försening som uppfyller eller överskrider Förseningsgränsen kan utgöras antingen av en enda förseningsperiod eller av resultatet av flera kortare förseningar som sammantaget uppfyller Förseningsgränsen.

Collinson kommer endast att förlita sig på sitt flygspårningssystem för att avgöra om en Medlem blir berättigad till tillgång till flygplatslounger. Medlemmarna accepterar att Collinson inte garanterar riktigheten hos flygspårningssystemet och Medlemmarna kommer inte förlita sig på systemet för att följa avgångstiden för deras flyg. I händelse av en kvalificerande reseförsening eller inställt flyg, kommer en voucher för tillgång till flygplatslounger att skickas till Medlemmen via e-post och SMS på dagen för deras flyg.

Loungevouchern gäller i nittio (90) dagar från voucherns datum och kan användas inom giltighetsperioden på alla deltagande flygplatser. Endast de namngivna personerna i e-postbekräftelsen kommer att vara berättigade att utnyttja Tillgången till flygplatslounger. Tillgång till flygplatslounger ges till Medlemmar på en icke-överlåtbar, ej återbetalningsbar och icke-ändringsbar basis. Inga kontant- eller kreditalternativ kommer att erbjudas. I förekommande fall samtycker Medlemmar genom att gå in i flygplatsloungen till att följa reglerna och policyerna för loungen.

8. ANDRA TJÄNSTEFUNKTIONER

AirHelp kan lägga till eller ta bort egenskaper eller funktioner närsomhelst från alla AirHelp Plus-tjänster.

9. ÄNDRINGAR

AirHelp förbehåller sig rätten att lägga till eller ta bort en AirHelp Plus-tjänst närsomhelst och kommer omedelbart att uppdatera AirHelp Plus-tjänstekatalog om en tjänst skulle läggas till eller tas bort.

Den engelska versionen av AirHelp-tjänstekatalog ska ha företräde om någon annan språkversion inte stämmer överens med den.

Uppdaterad: 6 november 2023.
Version: AHP3.23_EN

AirHelp har setts i:

Aftonbladet logoDagens Nyheter logoExpressen logoGöteborgs-Posten logo

AirHelp är del av APRA (Association of Passenger Rights Advocates) vars uppdrag är att främja och skydda passagerares rättigheter.

Copyright © 2023 AirHelp

Kontrollera ersättning

Alla flygbolag