Prijslijst

1. Definities

Onze Prijslijst dient gelezen te worden in samenhang met onze Algemene Voorwaarden, waar u alle gedefinieerde termen vindt die in onze Prijslijst worden gebruikt.

2. Gratis Services

AirHelp brengt niets in rekening voor de levering van de Geschiktheidsservice, AirHelp Connect, Informatieservice en onsuccesvolle ‘Gerechtigheid als een Service’.

3. Servicekosten

Als AirHelp erin slaagt om ‘Gerechtigheid als een Service’ te leveren en de Cliënt Vluchtcompensatie ontvangt, heeft AirHelp recht op Servicekosten, die in mindering zullen worden gebracht op de Vluchtcompensatie.

Voor EG 261 Claims zijn de Servicekosten als volgt:

In het geval van alle vluchten tot en met 1.500 km, waar de Cliënt recht heeft op €250 aan Vluchtcompensatie, betaalt de Cliënt €63 aan Servicekosten, inclusief toepasselijke btw.
In het geval van alle intracommunautaire vluchten van meer dan 1.500 km en voor alle vluchten tussen 1.500 km en 3.500 km, waar de Cliënt recht heeft op €400 aan Vluchtcompensatie, betaalt de Cliënt €100 aan Servicekosten, inclusief toepasselijke btw.
In het geval van alle vluchten die hierboven niet beschreven zijn, waar de Cliënt recht heeft op €600 aan Vluchtcompensatie, betaalt de Cliënt €150 aan Servicekosten, inclusief toepasselijke btw.
In het geval van een hierboven beschreven vlucht, waar de Cliënt geen recht heeft op €250, €400 of €600, betaalt de Cliënt 25% van de te ontvangen Vluchtcompensatie aan Servicekosten, inclusief toepasselijke btw.

 

Voor andere Claims dan EG 261 Claims zijn de Servicekosten als volgt:

In het geval dat de Cliënt Vluchtcompensatie van €100 of minder ontvangt, betaalt de Cliënt €25 aan Servicekosten, inclusief toepasselijke btw.
In het geval dat de Cliënt een Vluchtcompensatie van tussen de €101 en €200 ontvangt, betaalt de Cliënt €40 aan Servicekosten, inclusief toepasselijke btw.
In het geval dat de Cliënt een Vluchtcompensatie van tussen de €201 en €300 ontvangt, betaalt de Cliënt €65 aan Servicekosten, inclusief toepasselijke btw.
In het geval dat de Cliënt een Vluchtcompensatie van tussen de €301 en €400 ontvangt, betaalt de Cliënt €90 aan Servicekosten, inclusief toepasselijke btw.
In het geval dat de Cliënt een Vluchtcompensatie van tussen de €401 en €500 ontvangt, betaalt de Cliënt €120 aan Servicekosten, inclusief toepasselijke btw.
In het geval dat de Cliënt een Vluchtcompensatie van tussen de €501 en €600 ontvangt, betaalt de Cliënt €150 aan Servicekosten, inclusief toepasselijke btw.
In het geval dat de Cliënt een Vluchtcompensatie van tussen de €601 en €800 ontvangt, betaalt de Cliënt €200 aan Servicekosten, inclusief toepasselijke btw.
In het geval dat de Cliënt een Vluchtcompensatie van tussen de €801 en €1.000 ontvangt, betaalt de Cliënt €250 aan Servicekosten, inclusief toepasselijke btw.

 

Voor elke verhoging van €200 aan Vluchtcompensatie is een extra €50 aan Servicekosten van toepassing op alle bedragen van meer dan €1.000. Als de Vluchtcompensatie bijvoorbeeld €2.000 is, betaalt de Cliënt €500 aan Servicekosten inclusief toepasselijke btw.

De Servicekosten zijn niet van toepassing op Claims die worden gedekt door een boeking verbonden met een AirHelp+ aankoop.

4. Juridische Kosten

De Juridische Kosten worden alleen in rekening gebracht als Juridische Stappen noodzakelijk waren om succesvol ‘Gerechtigheid als een Service’ aan te bieden en zullen worden afgetrokken van uw Vluchtcompensatie bovenop de servicekosten.

De Juridische Kosten zijn alleen van toepassing op EG 261 Claims, in de volgende gevallen:

In het geval van alle vluchten tot en met 1.500 km, waar de Cliënt recht heeft op €250 aan Vluchtcompensatie, betaalt de Cliënt €63 aan Juridische Kosten, inclusief toepasselijke btw.
In het geval van alle intracommunautaire vluchten van meer dan 1.500 km en voor alle vluchten tussen 1.500 km en 3.500 km, waar de Cliënt recht heeft op €400 aan Vluchtcompensatie, betaalt de Cliënt €100 aan Juridische Kosten, inclusief toepasselijke btw.
In het geval van alle vluchten die hierboven niet beschreven zijn, waar de Cliënt recht heeft op €600 aan Vluchtcompensatie, betaalt de Cliënt €150 aan Juridische Kosten, inclusief toepasselijke btw.
In het geval van een hierboven beschreven vlucht, waar de Cliënt geen recht heeft op €250, €400 of €600, betaalt de Cliënt 25% van de te ontvangen Vluchtcompensatie aan Juridische Kosten, inclusief toepasselijke btw.

 

De Juridische Kosten is niet van toepassing op Claims die vallen onder een boeking waarvoor AirHelp+ is aangeschaft.

5. Cliënten van Reisbureaus en andere Bedrijfsovereenkomsten

Als u een Overeenkomst met AirHelp bent aangegaan via een reisbureau of een andere bedrijfsovereenkomst kan de kostenstructuur, uitbetalingsopties, wisselkoers en dergelijke verschillen, afhankelijk van het specifieke niveau van de geleverde diensten en individuele overeengekomen voorwaarden. In geen geval zal het gecombineerde totaal van de Servicekosten en de Juridische Kosten die op u van toepassing zijn, het gecombineerde totaal van de Service Kosten en de Juridische Kosten zoals hierboven beschreven, overschrijden.

6. Vluchtcompensatie Bedrag Garantie

AirHelp garandeert dat de Cliënt altijd het juiste bedrag aan Vluchtcompensatie ontvangt. Als de Claim van de Cliënt wordt ingediend in overeenstemming met EG 261, is de Cliënt gegarandeerd van het juiste bedrag in EUR. Als de Claim van de Cliënt wordt ingediend in overeenstemming met andere wet- en regelgeving met betrekking tot de rechten van luchtvaartpassagiers, is de Cliënt gegarandeerd van het juiste bedrag in de toepasselijke valuta.

Dit is van toepassing ondanks het feit dat AirHelp door de luchtvaartmaatschappijen in een andere valuta kan worden betaald en omreken- of bankkosten maakt die verband houden met het ontvangen van de gelden. AirHelp zal daarom nooit het juiste bedrag van de Vluchtcompensatie verminderen met potentiële omreken- of bankkosten in verband met het ontvangen van gelden.

Alle vergoedingen worden daarom altijd betaald in EUR voor EG 261 Claims en de toepasselijke valuta voor Claims op grond andere wet- en regelgeving met betrekking tot de rechten van luchtvaartpassagiers, tenzij specifiek anderszins aangevraagd door de Cliënt en aanvaard door AirHelp.

Dit geeft de Cliënt transparantie over de uitbetaalde Vluchtcompensatie en de mogelijkheid om altijd te kunnen controleren of AirHelp het juiste bedrag heeft overgemaakt in overeenstemming met EG 261 of andere wet- en regelgeving met betrekking tot de rechten van luchtvaartpassagiers.

7. Gratis Internationale Bankoverschrijving

AirHelp biedt gratis internationale bankoverschrijvingen via zijn commerciële partner. Er zijn geen transactiekosten van welke soort dan ook die door AirHelp noch de commerciële partner in rekening worden gebracht. Alle transactiekosten met betrekking tot de verzendende bank worden volledig gedekt door AirHelp. AirHelp dekt echter geen aanvullende kosten die verband houden met tussenpersonen en/of begunstigde banken.

8. Gratis Cheque Betalingen in USD

AirHelp biedt chequebetalingen in USD alleen als uitbetalingsmethode aan als u inwoner van de VS bent. Er zijn geen kosten van welke aard dan ook die door AirHelp in rekening worden gebracht. Alle kosten in verband met de afgifte van cheques worden volledig gedekt door AirHelp. AirHelp dekt echter geen aanvullende vergoedingen of kosten die verband houden met het verzilveren van de cheques.

9. Belasting over de toegevoegde waarde (btw)

Alle vergoedingen en kosten vermeld in deze Prijslijst zijn aangegeven inclusief de van toepassing zijnde btw, tenzij anders gespecificeerd.

Gepubliceerd: 2018.02.01