Prijslijst

Als uw claim onder de Braziliaanse wetgeving valt, moet u onze Braziliaanse prijslijst.

1. Definities

Onze Prijslijst dient gelezen te worden in samenhang met onze Algemene Voorwaarden, waar u alle gedefinieerde termen vindt die in onze Prijslijst worden gebruikt.

2. Gratis diensten

AirHelp brengt niets in rekening voor de levering van de Geschiktheidsservice, Informatieservice en onsuccesvolle 'Gerechtigheid als een Service'.

3. Servicekosten

Als AirHelp erin slaagt om 'Gerechtigheid als een Service' te leveren en de Klant Vluchtcompensatie ontvangt, heeft AirHelp recht op Servicekosten, die in mindering zullen worden gebracht op de Vluchtcompensatie.

Voor alle Claims bedragen de Servicekosten 35% van de ontvangen Vluchtcompensatie, inclusief toepasselijke BTW.

Voor Deense Klanten geldt een vast bedrag voor Servicekosten, dat doorgaans overeenkomt met 35% van de ontvangen Vluchtcompensatie.

De Servicekosten zijn niet van toepassing op Claims die worden gedekt door een boeking verbonden met een AirHelp Plus aankoop.

4. Juridische Kosten

De Juridische Kosten worden alleen in rekening gebracht als Juridische Stappen noodzakelijk waren om succesvol 'Gerechtigheid als een Service' aan te bieden, en zullen worden afgetrokken van uw Vluchtcompensatie bovenop de Servicekosten.

De Juridische Kosten bedragen 15% van de ontvangen Vluchtcompensatie, inclusief toepasselijke BTW.

Voor Deense Klanten geldt een vast bedrag voor Juridische Kosten, dat doorgaans overeenkomt met 15% van de ontvangen Vluchtcompensatie.

De Juridische Kosten is niet van toepassing op Claims die vallen onder een boeking waarvoor AirHelp Plus is aangeschaft.

5. Klanten van Reisbureaus en andere zakelijke overeenkomsten

Als u een Overeenkomst met AirHelp bent aangegaan via een reisbureau of een andere bedrijfsovereenkomst, kunnen de kostenstructuur, uitbetalingsopties, wisselkoers en dergelijke verschillen, afhankelijk van het specifieke niveau van de geleverde diensten en individuele overeengekomen voorwaarden. In geen geval zal het gecombineerde totaal van de Servicekosten en de Juridische Kosten die op u van toepassing zijn, het gecombineerde totaal van de Service Kosten en de Juridische Kosten zoals hierboven beschreven, overschrijden.

6. Bedraggarantie Vluchtcompensatie

AirHelp garandeert dat de passagier altijd het juiste bedrag aan vluchtcompensatie ontvangt. Als de claim van de passagier wordt ingediend in overeenstemming met EG 261, krijgt de passagier gegarandeerd het juiste bedrag in EUR. Als de Claim van de Klant wordt ingediend in overeenstemming met andere wet- en regelgeving met betrekking tot de rechten van luchtvaartpassagiers, krijgt de Klant gegarandeerd het juiste bedrag in de toepasselijke valuta.

Dit is van toepassing ondanks het feit dat AirHelp door de luchtvaartmaatschappijen in een andere valuta kan worden betaald en omreken- of bankkosten maakt die verband houden met het ontvangen van de gelden. AirHelp zal daarom nooit het juiste bedrag van de Vluchtcompensatie verminderen met potentiële omreken- of bankkosten in verband met het ontvangen van gelden.

Alle vergoedingen worden daarom altijd betaald in EUR voor EG 261 claims en de toepasselijke valuta voor andere claims op grond van wet- en regelgeving met betrekking tot de rechten van luchtvaartpassagiers, tenzij specifiek anderszins aangevraagd door de passagier en aanvaard door AirHelp.

Dit geeft de passagier transparantie over de uitbetaalde vluchtcompensatie en de mogelijkheid om altijd te kunnen controleren of AirHelp het juiste bedrag heeft overgemaakt in overeenstemming met EG 261 of andere wet- en regelgeving met betrekking tot de rechten van luchtvaartpassagiers.

7. Gratis Internationale Bankoverschrijving

AirHelp biedt gratis internationale bankoverschrijvingen via zijn commerciële partner. Er zullen door AirHelp of de commerciële partner geen transactiekosten van welke soort dan ook in rekening worden gebracht. Alle transactiekosten met betrekking tot de verzendende bank worden volledig gedekt door AirHelp. AirHelp dekt echter geen aanvullende kosten die verband houden met tussenpersonen en/of de bank van begunstigden.

8. Gratis Chequebetalingen in USD

AirHelp biedt chequebetalingen in USD alleen als uitbetalingsmethode aan als u inwoner van de VS bent. Er zijn geen kosten van welke aard dan ook die door AirHelp in rekening worden gebracht. Alle kosten in verband met de afgifte van cheques worden volledig gedekt door AirHelp. AirHelp dekt echter geen aanvullende vergoedingen of kosten die verband houden met het verzilveren van de cheques.

9. Belasting over de toegevoegde waarde (BTW)

Alle vergoedingen en kosten vermeld in deze Prijslijst zijn aangegeven inclusief de van toepassing zijnde BTW, tenzij anders gespecificeerd.

Bijgewerkt: 30 juni 2021.
Versie 1.21

AirHelp verscheen onder meer in:

AD Logo logoMetro add De StandaardHLN logoNOS
APRA

AirHelp maakt deel uit van de 'Association of Passenger Rights Advocates' (APRA), wiens missie het is de rechten van passagiers te bevorderen en te beschermen.

Copyright © 2023 AirHelp

Compensatie controleren

Alle luchtvaartmaatschappijen