Prijslijst – Brazilië

1. Definities

Onze Prijslijst dient gelezen te worden in samenhang met onze Algemene Voorwaarden, waar u alle gedefinieerde termen vindt die in onze Prijslijst worden gebruikt.

2. Gratis diensten

AirHelp brengt niets in rekening voor de levering van de geschiktheidsservice, AirHelp Connect, informatieservice en onsuccesvolle service voor het oplossen van conflicten.

3. Servicekosten

Als AirHelp erin slaagt om ‘service voor het oplossen van conflicten’ te leveren en de klant vluchtcompensatie ontvangt, heeft AirHelp recht op servicekosten, die in mindering zullen worden gebracht op de vluchtcompensatie.

Voor alle claims bedragen de servicekosten 35% van de ontvangen vluchtcompensatie, inclusief toepasselijke BTW en andere van toepassing zijnde belastingen.
Voor Deense passagiers geldt een vast bedrag voor servicekosten, dat doorgaans overeenkomt met 35% van de ontvangen vluchtcompensatie.

De Servicekosten zijn niet van toepassing op Claims die worden gedekt door een boeking verbonden met een AirHelp+ aankoop.

4. Juridische Kosten

De gerechtelijke kosten worden alleen in rekening gebracht als het voor de succesvolle afhandeling van de claim nodig was om deze door te verwijzen naar externe juridische vertegenwoordigers, en worden in mindering gebracht op de vluchtcompensatie plus de servicekosten, waartoe ook bemiddeling en/of onderhandeling door AirHelp buiten de rechtbank behoort.

De gerechtelijke kosten moeten betaald worden om de kosten en uitgaven te dekken van de rechtszaak aangespannen door externe juridische vertegenwoordigers, en bedraagt 15% van de ontvangen vluchtcompensatie, inclusief btw en andere van toepassing zijnde belastingen.

Bij nieuwe claims die na 01-01-2021 bij AirHelp zijn ingediend, brengt AirHelp geen gerechtelijke kosten in rekening voor cliënten waarvoor de Braziliaanse algemene voorwaarden gelden.

De Juridische Kosten zijn niet van toepassing op Claims die vallen onder een boeking waarvoor AirHelp+ is aangeschaft.

5. Passagiers van reisbureaus en andere bedrijfsovereenkomsten

Als u een Overeenkomst met AirHelp bent aangegaan via een reisbureau of een andere bedrijfsovereenkomst, kunnen de kostenstructuur, uitbetalingsopties, wisselkoers en dergelijke verschillen, afhankelijk van het specifieke niveau van de geleverde diensten en individuele overeengekomen voorwaarden. In geen geval zal het gecombineerde totaal van de Servicekosten en de Juridische Kosten die op u van toepassing zijn, het gecombineerde totaal van de Service Kosten en de Juridische Kosten zoals hierboven beschreven, overschrijden.

6. Bedraggarantie Vluchtcompensatie

AirHelp garandeert dat de passagier altijd het juiste bedrag aan compensatie ontvangt in de betreffende munteenheid.

Dit is van toepassing ondanks het feit dat AirHelp door de luchtvaartmaatschappijen in een andere valuta kan worden betaald en omreken- of bankkosten maakt die verband houden met het ontvangen van de gelden. AirHelp zal daarom nooit het juiste bedrag van de Vluchtcompensatie verminderen met potentiële omreken- of bankkosten in verband met het ontvangen van gelden.

Alle compensatie voor claims op grond van de Braziliaanse wet- en regelgeving met betrekking tot de rechten van luchtvaartpassagiers wordt daarom in BRL uitbetaald, tenzij specifiek anderszins aangevraagd door de passagier en aanvaard door AirHelp.

7. Gratis Internationale Bankoverschrijving

AirHelp biedt gratis internationale bankoverschrijvingen via zijn commerciële partner. Er zullen door AirHelp of de commerciële partner geen transactiekosten van welke soort dan ook in rekening worden gebracht. Alle transactiekosten met betrekking tot de verzendende bank worden volledig gedekt door AirHelp. AirHelp dekt echter geen aanvullende kosten die verband houden met tussenpersonen en/of de bank van begunstigden.

8. Gratis Chequebetalingen in USD

AirHelp biedt chequebetalingen in USD alleen als uitbetalingsmethode aan als u inwoner van de VS bent. Er zijn geen kosten van welke aard dan ook die door AirHelp in rekening worden gebracht. Alle kosten in verband met de afgifte van cheques worden volledig gedekt door AirHelp. AirHelp dekt echter geen aanvullende vergoedingen of kosten die verband houden met het verzilveren van de cheques.

9. Belasting over de toegevoegde waarde (BTW)

Alle vergoedingen en kosten vermeld in deze prijslijst zijn aangegeven inclusief de van toepassing zijnde btw en andere van toepassing zijnde belastingen, tenzij anders gespecificeerd.

Gepubliceerd: 12 april 2021