1. Definities

Onze Prijslijst dient gelezen te worden in samenhang met onze Algemene Voorwaarden, waar u alle gedefinieerde termen vindt die in onze Prijslijst worden gebruikt.

2. Gratis diensten

AirHelp brengt niets in rekening voor de levering van de geschiktheidsservice, informatieservice en onsuccesvolle service voor het oplossen van conflicten.

3. Servicekosten

Als AirHelp erin slaagt om 'service voor het oplossen van conflicten' te leveren en de klant vluchtcompensatie ontvangt, heeft AirHelp recht op servicekosten, die in mindering zullen worden gebracht op de vluchtcompensatie.

Voor alle claims bedragen de servicekosten 35% van de ontvangen vluchtcompensatie, inclusief toepasselijke BTW en andere van toepassing zijnde belastingen.

De Servicekosten zijn niet van toepassing op Claims die worden gedekt door een boeking verbonden met een AirHelp+ aankoop.

4. Passagiers van reisbureaus en andere bedrijfsovereenkomsten

Als u een Overeenkomst met AirHelp bent aangegaan via een reisbureau of een andere bedrijfsovereenkomst, kunnen de kostenstructuur, uitbetalingsopties, wisselkoers en dergelijke verschillen, afhankelijk van het specifieke niveau van de geleverde diensten en individuele overeengekomen voorwaarden. De servicekosten die op u van toepassing zijn, zullen echter in geen geval hoger zijn dan de servicekosten zoals hierboven beschreven.

5. Bedraggarantie Vluchtcompensatie

AirHelp garandeert dat de passagier altijd het juiste bedrag aan compensatie ontvangt in de betreffende munteenheid.

Dit is van toepassing ondanks het feit dat AirHelp door de luchtvaartmaatschappijen in een andere valuta kan worden betaald en omreken- of bankkosten maakt die verband houden met het ontvangen van de gelden. AirHelp zal daarom nooit het juiste bedrag van de Vluchtcompensatie verminderen met potentiële omreken- of bankkosten in verband met het ontvangen van gelden.

Alle compensatie voor claims op grond van de Braziliaanse wet- en regelgeving met betrekking tot de rechten van luchtvaartpassagiers wordt daarom in BRL uitbetaald, tenzij specifiek anderszins aangevraagd door de passagier en aanvaard door AirHelp.

6. Gratis Internationale Bankoverschrijving

AirHelp biedt gratis internationale bankoverschrijvingen via zijn commerciële partner. Er zullen door AirHelp of de commerciële partner geen transactiekosten van welke soort dan ook in rekening worden gebracht. Alle transactiekosten met betrekking tot de verzendende bank worden volledig gedekt door AirHelp. AirHelp dekt echter geen aanvullende kosten die verband houden met tussenpersonen en/of de bank van begunstigden.

7. Gratis Chequebetalingen in USD

AirHelp biedt chequebetalingen in USD alleen als uitbetalingsmethode aan als u inwoner van de VS bent. Er zijn geen kosten van welke aard dan ook die door AirHelp in rekening worden gebracht. Alle kosten in verband met de afgifte van cheques worden volledig gedekt door AirHelp. AirHelp dekt echter geen aanvullende vergoedingen of kosten die verband houden met het verzilveren van de cheques.

8. Belasting over de toegevoegde waarde (BTW)

Alle vergoedingen en kosten vermeld in deze prijslijst zijn aangegeven inclusief de van toepassing zijnde btw en andere van toepassing zijnde belastingen, tenzij anders gespecificeerd.

Bijgewerkt: 30 juni 2021
Versie: BR1.21

AirHelp verscheen onder meer in:

AD Logo logoMetro add De StandaardHLN logoNOS
APRA

AirHelp maakt deel uit van de 'Association of Passenger Rights Advocates' (APRA), wiens missie het is de rechten van passagiers te bevorderen en te beschermen.

NL

Copyright © 2021 AirHelp