EC261

EG 261 från 2004 är en EU lagstiftning som omfattar flygpassagerarnas rättigheter som alla EU's medlemsstater måste följa.
Lagstiftningen säger att passagerare skall bli ekonomiskt kompenserade om deras flyg blir avbokat eller överbokat. Dessutom i Oktober 2012 slog EU's domstol (EUCJ) fast att passagerare vars flyg anländer tre timmar sent eller mer till sin slutdestination har rätt till ersättning, om inte förseningen beror på extraordinära omständigheter så som strejk eller dåligt väder.
Huvudsyftet med lagstiftningen är förbättra rättigheterna för passagerare i hela Europa och att harmonisera lagstiftningen mellan EU's medlemsstater. Idag konkurrerar tex Irländska Ryanair på samma villkor som Tyska Lufthansa. Sedan lagen genomfördes i februari 2005 så har det varit många banbrytande domar mot flygbolagen i EU domstolen. Detta har drastiskt förändrat branschen när det gäller flygpassagerarnas rättigheter. Vi har sammanfattat de viktigaste fallen i avsnittet som heter Avgörande Genombrott.

När gäller lagen?

Lagen om flygpassagerares rättigheter kan vara mycket förvirrande. Ibland verkar det motsägelsefullt, därför kan det ibland vara svårt att förstå när man har rätt till kompensation eller vad du har rätt till. Dessutom har flygbolagen en tendens att hålla dina rättigheter som en hemlighet för dig.
Därför kan du vara fast i ett dödläge. Denna frustrerande situation har gjort att mindre än 1 % av de ersättningsberättigade passagerarna faktiskt får den ersättningen som de har rätt till. Vårt mål är att göra det enklare för dig att förstå dina rättigheter vid försenade, inställda eller överbokade flyg.

Vart gäller lagen?

Eftersom EG 261/2004 är en Europeisk lagstiftning, så gäller det för EU's luftrum endast. Dock behöver du inte vara EU medborgare för att kräva ersättning. Det innebär att ditt flyg skall avgå från en flygplats inom EU (med vilket flygbolag som helst) eller ankomma inom EU (med ett EU registrerat flygbolag) lagen gäller även Island, Norge och Schweiz. Se tabellen nedan för en sammanfattning.
Flygbolag och härkomst EU flygbolag icke-EU flygbolag
Avgång utanför EU ankomst utanför EU nej nej
Avgång utanför EU ankomst inom EU ja nej
Avgång inom EU ankomst utanför EU ja ja
Avgång inom EU ankomst inom EU ja ja

Vad har jag rätt till?

Kompensationen för försenade, inställda eller överbokade flyg varierar från 1 100 kr till 5 200 kr per passagerare. Beloppet varierar beroende på flygdistansen samt den totala förseningstiden vid din slutliga destination.
Kom ihåg att ersättningen är utöver den kundvård som du har rätt till medan du väntar. Denna kundvård/service bör innefatta:
  • Förfriskningar
  • Mat
  • Logi (om du ombokats till nästa dag)
  • Transport till din logi
  • Nödvändiga telefonsamtal
För att hjälpa dig räkna ut vad du har rätt till så har vi försökt täcka alla tänkbara scenarier i vår AirHelp Ersättningslista
FÖRSENING (vid slutdestination efter potentiell ombokning och/eller omdirigering) Distans
mindre än 2 timmar mer än 2 timmar mer än 3 timmar superior a 4 horas kom aldrig fram
Nekad ombordstigning * € 250 € 250 € 250 € 250 € 250 1500 km eller under
€ 400 € 400 € 400 € 400 € 400 Alla flygningar inom gemenskapen > 1500 km, samt övriga mellan 1500 och 3500 km
€ 600 € 600 € 600 € 600 € 600 Alla flygningar som inte är inom gemenskapen > 3500 km
Försening €0 €0 € 250 € 250 € 250 1500 km eller under
€0 €0 € 400 € 400 € 400 Alla flygningar inom gemenskapen > 1500 km, samt övriga mellan 1500 och 3500 km
€0 € 0 € 300 € 600 € 600 Alla flygningar som inte är inom gemenskapen > 3500 km
Inställt ** € 125 € 250 € 250 € 250 € 250 1500 km eller under
€ 200 € 200 € 400 € 400 € 400 Alla flygningar inom gemenskapen > 1500 km, samt övriga mellan 1500 och 3500 km
€ 300 € 300 € 300 € 600 € 600 Alla flygningar som inte är inom gemenskapen > 3500 km
FÖRSENING Nekad ombordstigning * Försening Inställt ** Distans
mindre än 2 timmar €250 €0 €125 1500 km eller under
€400 €0 €200 Alla flygningar inom gemenskapen > 1500 km, samt övriga mellan 1500 och 3500 km
€600 €0 €300 Alla flygningar som inte är inom gemenskapen > 3500 km
mer än 2 timmar €250 €0 €250 1500 km eller under
€400 €0 €200 Alla flygningar inom gemenskapen > 1500 km, samt övriga mellan 1500 och 3500 km
€600 €0 €300 Alla flygningar som inte är inom gemenskapen > 3500 km
mer än 3 timmar €250 €250 €250 1500 km eller under
€400 €400 €400 Alla flygningar inom gemenskapen > 1500 km, samt övriga mellan 1500 och 3500 km
€600 €300 €300 Alla flygningar som inte är inom gemenskapen > 3500 km
superior a 4 horas €250 €250 €250 1500 km eller under
€400 €400 €400 Alla flygningar inom gemenskapen > 1500 km, samt övriga mellan 1500 och 3500 km
€600 €600 €600 Alla flygningar som inte är inom gemenskapen > 3500 km
kom aldrig fram €250 €250 €250 1500 km eller under
€400 €400 €400 Alla flygningar inom gemenskapen > 1500 km, samt övriga mellan 1500 och 3500 km
€600 €600 €600 Alla flygningar som inte är inom gemenskapen > 3500 km
* Rätten till ersättning gäller omedelbart och oavsett om alternativ resa erbjuds.
** Ersättningen kan komma att halveras av flygbolaget om förseningen, efter erbjuden och accepterad alternativ resa, blev under 2, 3 eller 4 timmar, beroende på flygningens längd.
* Vid slutdestination efter potentiell ombokning och/eller omdirigering.
** Rätten till ersättning gäller omedelbart och oavsett om alternativ resa erbjuds.
*** Ersättningen kan komma att halveras av flygbolaget om förseningen, efter erbjuden och accepterad alternativ resa, blev under 2, 3 eller 4 timmar, beroende på flygningens längd.
Om du var informerad om den inställda flygningen två veckor eller mera före det planerade flygdatum (eller om du erbjöds ett alternativ för samma sträcka med liknade schema ) då är du inte berättigad kompensation.
För avbokningar som sker på grund av extraordinära omständigheter så måste flygbolagen ändå ordna med något av följande:
  • en återbetald biljett ( till fullo eller den del som du ej kunde använda)
  • alternativ transport till slutdestinationen - så snart som möjllgt
  • ombokning till ett senare datum som passar dig, beroende på plats tillgänglighet
Även vid extraordinära omständigheter så måste flygbolagen ge den service du eventuellt är i behov av under tiden du väntar på din alternativa transport.

Sanningen om överbokning

Vid överbokning är flygbolagen i första hand skyldiga att söka efter frivilliga som ger upp sin reserverade plats i utbyte av specifik ersättning.
Flygbolaget skall erbjuda de frivilliga valet mellan full återbetalning eller ombokning. Om den frivilliga väljer ombokning så skall flygbolagen erbjuda fortsatt service vid behov. Detta kan innefatta mat, tillgång till telefon, hotellrum (en eller flera nätter om det behövs) samt transport mellan flygplats och ditt erbjudna hotell.
Om du vägrar ge upp din bokning och du nekas ombordstigning, då har du direkt rätt till ersättning på mellan 2 200 kr och 5 200 kr per passagerare - förutom en full återbetalning av biljetten. Det är ingen tvekan om att de flesta resenärer föredrar att få en full återbetalning och ersättning att köpa en ny biljett (med ett annat flygbolag) i stället för att bli ombokad på samma flygbolag och eventuellt vänta i flera timmar.

Anslutningsflyg

Om du har ett anslutningsflyg så blir det hela mer komplicerat.
Anslutningsflyg är i allmänhet det samma som direktflyg. Den enda skillnaden är det kan finnas fler flygbolag och stop inom och utanför EU, vilket i sin tur kan påverka möjligheten att tillämpa EU förordningen 261-2004. Titta alltid på start och slutdestinationen på din flygbiljett.
Summan är att om en eller flera flyg försenades, inställdes eller överbokades på din väg till slutdestinationen så är det den totala förseningen vid slutdestinationen som avgör om du är berättigad ersättning eller inte.
* En regel för alla anslutningsflyg är att de måste vara under samma bokningsnummer. Om du har bokat två separata flygningar med en eller två olika flygbolag skall varje flygning uppfattas som en enskild flygresa med dess egen start och slutdestination.
Anslutnings flyg EU flygbolag icke-EU flygbolag
Avgång utanför EU ankomst utanför EU (stopp inom EU) ja ja, om förseningen/avbokningen skett inom EU
Avgång utanför EU ankomst utanför EU (stopp utanför EU) ja nej
Avgång utanför EU ankomst inom EU (stopp inom EU) ja ja, om förseningen/avbokningen skett inom EU
Avgång utanför EU ankomst inom EU (stopp utanför EU) ja nej
Avgång inom EU ankomst inom EU (stopp inom EU) ja ja
Avgång inom EU ankomst inom EU (stopp utanför EU) ja ja

Varför är det så svårt att få ersättning?

Flygbolag bestrider öppet den senaste EU lagstiftningen. Dom tenderar att avvisa de flesta kompensationsärenden genom att åberopa "extra ordinära omständigheter". Även om EUCJ har beordrat dem att betala ersättning ett flertal gånger så vägrar många flygbolag fortfarande. Dom förlitar sig på att det faktum att den ensamma flygpassageraren sannolikt kommer att dra sig ur på grund av allt krångel med att utmana ett avslag i domstol.
Så vad exakt betyder "extra ordinära omständigheter"?
Vi måste påpeka att ett försenat eller inställt flyg inte alltid är flygbolagets fel. När felet inte är deras så behöver heller inte flygbolagen betala ut någon ersättning. "Extra ordinära omständigheter" innefattar extrema väderförhållanden, politiska oroligheter samt strejk. Sådana händelser är utanför flygbolagens kontroll. Vi har i diagrammet nedan beskrivit de extra ordinära omständigheter vilka oftast används av flygbolagen. Kolla om du har rätt till ersättning.
Skäl angett av flygbolaget Tekniskt problem Dåligt väder förhållande Påverkan av andra flyg Problem på flygplatsen Strejk Ingen anledning har givits
Försening ja nej ja ja nej ja
Avbryts ja nej ja ja nej ja
Överbokat - - - - - -
EG Förordningen 261/2004 i sin helhet kan laddas ner här.

Avgörande genombrott

Under senare år har ett antal slagkraftiga omgångar av rättsfall och EU domar kombinerats för att drastiskt ändra utsikterna när det gäller passagerarnas rättigheter. Det är svårt för konsumenten att hålla sig uppdaterad om alla förändringar så vi har sammanställt några viktiga milstolpar för er här.

Februari 2004, Förordningen 261/2004 (Europeiska Gemenskapen)

Europaparlamentet och EU kommissionen har inrättat denna förordning för att införa bestämmelser, kriterier och villkor gällande inställda flygningar, nekad ombordstigning samt passagerarrättigheter då flygbolaget inte kan placera kunden i den biljettklass de bokat. Det fanns dock ingen hänvisning till försenade flyg i 2004 dokumentet . Den förordningen trädde i kraft i Februari 2005.

December 2008, Wallentin-Hermann kontra Alitalia (Domstolen)

EU domstolen har dragit slutsatsen att eventuella tekniska problem i flygplansunderhåll inte bör kategoriseras som "extra ordinära omständigheter", som gör det möjligt för flygbolagen att undvika betala passagerarna ersättning för inställda flyg. Detta beslut stängde de kryphål som flygbolagen tidigare tagit till för att undvika utbetalning genom sin lättsinniga tolkning av "extra ordinära omständigheter".

November 2009, Sturgeon kontar Condor Flugdienst GmbH (Domstol)

EU domstolen fastslog i Sturgeon fallet att ersättning också bör gälla på långa förseningar på mer än tre timmar. Trots att det uttryckligen inte finns bestämmelser om detta i 261/2004, beslutades det i artikel 8 tillåts för det.Den domen godtogs inte av flygbolag som British Airways, Lufthansa och EasyJet, som önskade en rättslig prövning och klagade på att EU-domstolen.

Oktober 2012, förenade mål: (a) Nelson kontra Lufthansa och (b) the Queen/TUI Travel/IATA/British Airways/easyJet kontra CAA (Domstol)

EU domstolen bekräftade att de passagerare vars flyg anländer mer än tre timmar försent kan ha rätt till ersättning för försening i linje med EU- Förordningen 261/2004, om inte "extra ordinära omständigheter" (som var utanför flygbolagens kontroll) försenade flyget. Man fann också att kravet på att kompensera passagerarna om försenade flyg är förenligt med Montreal konventionen.
Den goda nyheten för konsumenten är att flygbranschen är nästan säkert fast i detta beslut, eftersom domar från den högsta instansen av EU-domstolen inte kan överklagas. Domen kommer sannolikt att utlösa en mängd av ersättningskrav från försenade passagerare vars ansökningar har lagts på is utav de engelska domstolarna och andra nationella domstolar i EU i avvaktan på resultat av 2009 Sturgeon domen. Så, TUI’s fall har verkligen bidragit till att klargöra situationen för konsumenterna och flygindustrin. Liksom andra organ inom Europa så har luftfartsverket tvingats att uppdatera sin Passagerare-portal för att precisera rättigheterna för resenärer.

September 2013, Jeff och Joyce Halsall kontra Thomas Cook (Staffordshire, UK)

Storbritanniens milsten är fallet Jeff and Joyce Halsall från Kidsgrove, som tog Thomas Cook till domstol 2009. En domare stängde fallet efter att flygbolaget meddelat att förseningen berodde på "extra ordinära omständigheter" utanför flygbolagets kontroll. Faktum var dock att flygförseningen den 31:a oktober 2009 berodde på ett mekaniskt fel. Efter att ha tagit reda på den Europeiska lagstiftningen ha Mr Halsall senare överklagat detta beslut. Luftfartsverket gav Halsall rättsliga seger under 2013 som var den första i sitt slag Storbritannien genom att framgångsrikt använda sig av Förordningen 261/2004.

Februari 2013, Air France vs. Heinz Gerke Folkerts (Domstol)

Detta är EU domstolsfallet som beslutat att om en passagerare är försenad till ett anslutande flyg mindre än tre timmar och ändå kommer till sin slutdestination mer än tre timmar försent har rätt till ersättning enligt Förordningen 261/2004.
Fru Luz-Tereza Folkerts hade en reservation på ett flyg från Bremen till Asunción i Paraguay, via Paris och São Paulo. Air France flyget från Bremen till Paris var försenat: flyget avgick ca 2,5 timmar efter utsatt avgångstid. På grund av detta så missade Folkerts sitt anslutande flyg från Paris till São Paulo, som också flögs av Air France, som senare bokade om henne på ett senare flyg till samma destination. På grund av den sena ankomsten i São Paulo, så missade Folkerts också sitt ursprungliga anslutande flyg till Asunción och ankom där 11 timmar efter den ursprungliga utsatta ankomsttiden.

Tidsfrist för kompensationsanspråk

Tidsfristerna inom vilka ersättning kan sökas för försenade, inställda och överbokade flyg bestäms av den nationella lagstiftningen i varje EU-land.
I November 2012, fastslog EUCJ att den kompensationsåtgärd som föreskrevs i Artiklarna 5 och 7 av Förordningen No 261/2004 faller “utanför Warszawa och Montreal Konventionen”. Därför, gäller inte den två-åriga begränsning som avses i Artikel 29 i Warszawa Konventionen och i Artikel 35 i Montreal Konventionen. Istället bör tidsfristerna bestämmas av den nationella lagstiftningen i varje EU land.
Klicka på den här länken för att läsa mer om inkurans.
Alla flygpassagerare som reser inom USA är skyddade av strikta federala regler om nekad ombordstigning och kan begära ersättning i enlighet med dessa. Dock har USA inga liknande regler om försenade eller inställda plan.

Nekad ombordstigning

Det är olagligt för flygbolag i USA att sälja fler biljetter än det finns stolar, men många gör detta ändå för att kompensera för passagerare som inte dyker upp. Om det finns fler passagerare än stolar kan det hända att du blir kvarlämnad mot din vilja. Detta kallas också att bli "nekad ombordstigning". Det bästa sättet att undvika detta är att anlända tidigt (eftersom de som checkar in sist löper större risk att drabbas).
Du har rätt till ekonomisk ersättning om du nekas ombordstigning, enligt Code of Federal Regulations, Title 14, Aeronautics and Space, Part 250. Enligt denna regel har du rätt till 200 % av kostnaden för din enkelresa om du anländer till din slutdestination mellan en och två timmar senare än planerat. Det finns en övre gräns på 650 USD för denna ersättning. Om du anländer till din slutdestination mer än två timmar för sent har du rätt till 400 % av priset för en enkelresa, med en övre gräns på 1 300 USD.
Flygbolaget måste betala alla passagerare som ofrivilligt nekas ombordstigning, med kontanter eller check, på den dag det inträffar.
Försening Ersättning
0 till 1 timmes försenad ankomst Ingen ersättning
1 till 2 timmar (inrikes) eller 4 timmar (utrikes) försenad ankomst 200 % av priset för en enkelresa (högst 650 USD).
Över 2 timmar (inrikes) eller 4 timmar (utrikes) försenad ankomst 400 % av priset för en enkelresa (högst 1 300 USD).
Låt oss ta en närmare titt på den officiella statistiken för de senaste åren. Se nedanstående tabell:
Statistik om nekad ombordstigning - resor i USA
2008 2009 2010 2011 2012
Ombordstigna 576,476,000 548,041,000 595,253,000 539,230,000 600,774,000
Totalt antal som nekats ombordstigning 684,000 719,000 746,000 551,000 598,000
Frivilligt 620,000 651,000 681,000 509,000 539,000
Ofrivilligt 64,000 67,000 65,000 41,000 59,000
Procent som nekats ombordstigning 0.12 0.13 0.11 0.09 0.09
Under den första halvan av 2013 nekades över 277 000 passagerare (av 305 miljoner) ombordstigning. Av dessa fick 31 500 mindre ersättning än de hade rätt till. Den faktiska ersättningen enligt den senast publicerade datan ligger mellan 391 och 439 USD per passagerare, trots att federala regler säger att 200-400 % av priset för en enkelresa ska betalas, beroende på förseningens längd.
Baserat på den genomsnittliga kostnaden för en enkelresa och det faktum att de flesta förseningar (över 70 %) är längre än två timmar uppskattar vi att den genomsnittliga ersättningen borde vara 643,60 USD (inte 391-439 USD) per passagerare. Med andra ord betalar amerikanska flygbolag sina ofrivilligt kvarlämnade passagerare betydligt mindre än de har rätt till enligt gällande regelverk.
I dagens situation övertalar flygbolagen resenärerna att acceptera resecheckar (vilket i princip är likvärdigt med att övertala dem att frivilligt nekas ombordstigning) så att de får omedelbar, om än längre, ersättning. Faktum är att officiella data visar att närmare 10 gånger fler fall av nekad ombordstigning är frivillig, snarare än ofrivillig.
Vi på AirHelp är övertygade om att passagerare genom att acceptera dessa checkar omedvetet gör det möjligt för flygbolagen att kringå regelverket och slippa undan att betala full ersättning. Vi vill upplysa dig om dina rättigheter så att du får den ersättning du har rätt till.

Mer om nekad ombordstigning

Det finns ytterligare en regel om nekad ombordstigning som du bör känna till: regeln om långvarig väntetid på asfalten.
Avsnitt 259 av regelverket Enhanced Protections for Airline Passagers ger råd om hur man "mildrar besväret för flygpassagerare under långvariga väntetider på asfalten och på andra sätt ökar flygbolagets ansvar." Regelverket gäller för alla amerikanska och utländska flygbolag och tvingar dem att inrätta kundtjänstprogram och beredskapsplaner för långa väntetider. Det här regelverket kräver dock inte av flygbolagen att de erbjuder ekonomisk ersättning för långa väntetider på asfalten. .
Flygbolagen måste publicera villkor för resande, beredskapsplaner för väntetid på asfalten och kundserviceprogram på sina hemsidor och utse en medarbetare som bevakar vilken inverkan förseningar, inställda flyg och långvariga väntetider på asfalten har på passagerarna. Denna medarbetare ska hjälpa till vid beslut om vilka flyg som ska ställas in och vilka som ska bli mest försenade, baserat på den inverkan detta troligen har på passagerarna. Flygbolagen måste också tillhandahålla till passagerarna postadressen, e-postadressen och webbplatsen för den avdelning som hanterar klagomål från kunder som gäller reguljärflyg.
Dessutom måste kundtjänstprogrammet beskriva passagerarnas rättigheter när det gäller biljetter, inställda resor, policyer för inställda flyg, förseningar, bagagehantering, bokningar, återbetalningar, passagerare med funktionshinder, passagerare som nekats ombordstigning, regler för stamkunder, samt flygplanens sätesplan. Flygbolagen måste årligen se över hur väl de följer detta program och skicka in resultatet till det amerikanska transportministeriet (DoT).