Listă de prețuri

De reținut: dacă solicitarea ta intră sub jurisdicția legilor braziliene, te rugăm să consulți lista noastră de prețuri pentru Brazilia.

1. Definiţii

Lista noastră de prețuri trebuie citită împreună cu Termenii noștri; acolo poți găsi definiți toți termenii utilizați în lista noastră de prețuri.

2. Servicii gratuite

AirHelp nu percepe nicio taxă pentru livrarea Serviciului de Eligibilitate, a Serviciului AirHelp Connect, a Serviciului de Informare și a Serviciului de Asistenţă Legală, în cazul în care acțiunea nu are succes.

3. Taxa de servicii

Dacă acțiunea legală a AirHelp are succes și clientul primește despăgubirea, AirHelp are dreptul la taxa de servicii, care va fi dedusă din despăgubire.

Pentru toate solicitările, clientul va plăti o taxă de servicii de 35% din despăgubirea primită, inclusiv TVA aplicabil.

Pentru clienții danezi, taxa de servicii are o valoare fixă, de regulă în cuantum de 35% din despăgubirea primită.

Taxa de servicii nu este aplicabilă solicitărilor care fac obiectul unei rezervări asociate unei achiziții a serviciului AirHelp+.

4. Taxa de acționare în instanță

Taxa de acționare în instanță se aplică numai dacă acțiunea a fost necesară pentru furnizarea Serviciului de Asistență Legală și va fi dedusă din despăgubire în plus față de taxa de servicii.

Taxa de acționare în instanță este de 15% din despăgubirea primită, inclusiv TVA aplicabil.

Pentru clienții danezi, taxa de acționare în instanță are o valoare fixă, de regulă în cuantum de 15% din despăgubirea primită.

Taxa de acționare în instanță nu este aplicabilă solicitărilor care fac obiectul unei rezervări asociate unei achiziții a serviciului AirHelp+.

5. Clienți proveniți de la agenții turistice și alte acorduri corporative

Dacă ați încheiat un acord cu AirHelp printr-o agenție de turism sau un alt acord corporativ, structura taxelor, opțiunile de plată, conversia monetară și altele similare pot varia în funcție de nivelul specific al serviciilor prestate și de termenii specifici conveniți. Cu toate acestea, în niciun caz taxa de servicii și taxa de acționare în instanță combinate nu vor depăsi valoarea totală combinată a taxei de servicii și a taxei de acționare în instanță așa cum este descris mai sus.

6. Suma garantată a despăgubirii

AirHelp garantează clientului că va primi întotdeauna suma corectă ca despăgubire. Dacă solicitarea clientului este depusă în conformitate cu CE 261, clientului i se garantează suma corectă în EUR. Dacă solicitarea clientului este depusă în conformitate cu alte Reglementări privind drepturile pasagerilor aerieni, clientului i se garantează suma corectă în moneda aplicabilă.

Acest lucru se aplică în ciuda faptului că AirHelp poate primi sumele într-o altă monedă de la companiile aeriene și astfel va trebui să suporte taxe și costuri de transfer aferente transferului fondurilor. Prin urmare, AirHelp nu va reduce niciodată valoarea corectă a despăgubirii scăzând eventualele costuri de transfer și taxele bancare aferente transferului fondurilor.

Prin urmare, toate despăgubirile sunt plătite întotdeauna în EUR pentru solicitările CE 261 și în moneda aplicabilă pentru alte solicitări privind drepturile pasagerilor aerieni, cu excepția cazului în care clientul solicită altfel și acest lucru este acceptat de AirHelp.

Acest procedeu oferă clientului transparență privind despăgubirea plătită și capacitatea de a verifica întotdeauna că AirHelp a transferat suma corectă în conformitate cu CE 261 sau cu Regulamentul relevant privind drepturile pasagerilor aerieni.

7. Transfer bancar internațional gratuit

AirHelp oferă transferuri bancare internaționale gratuite prin partenerul său comercial. AirHelp sau partenerul său comercial nu vor percepe nici un fel de taxe/comisioane de tranzacționare. Toate taxele/comisioanele de tranzacționare aferente băncii emitente vor fi acoperite integral de AirHelp. Cu toate acestea, AirHelp nu va acoperi niciun fel de taxe/costuri suplimentare pentru bănci intermediare/beneficiare.

8. Plăți prin cec în USD gratuite

AirHelp oferă plăți în cec în USD ca metodă de plată numai rezidenților în SUA. Nu se vor percepe taxe/comisioane de nici un fel de catre AirHelp. Toate taxele/comisioanele legate de emiterea cecurilor vor fi acoperite integral de AirHelp. Cu toate acestea, AirHelp nu va acoperi eventualele comisioane/costuri suplimentare legate de încasarea cecurilor.

9. Taxa pe Valoarea Adăugată (TVA)

Toate taxele și tarifele menționate în această listă de prețuri includ TVA, cu excepția cazului în care se prevede altfel.

Publicat: 2019.10.15