Listă de prețuri

1.Taxă de serviciu

AirHelp nu percepe nici o taxă de serviciu cu excepția cazului în care cererea dumneavoastră este de succes. Taxa noastră de Serviciul este dedusă din compensațiile pe care le primiți de la companiile aeriene.

În cazul tuturor zborurilor de 1500 km sau mai puțin, unde Clientul are dreptul la o compensație de 250 de euro, Clientul va plăti o taxă de serviciu de 63 de euro, inclusiv TVA.
În cazul tuturor zborurilor intracomunitare de mai mult de 1.500 km și pentru toate zborurile între 1,500 km și 3.500 km, unde Clientul are dreptul la o compensație de 400 de euro, Clientul va plăti o taxă de serviciu de 100 de euro, inclusiv TVA.
În cazul tuturor zborurilor care nu sunt descrise mai sus, unde Clientul are dreptul la o compensație de 600 de euro, Clientul va plăti o taxă de serviciu de 150 de euro, inclusiv TVA.
În cazul unui zbor așa cum s-a descris mai sus, în cazul în care Clientul nu are dreptul la 250 EUR, 400 EUR sau 600 EUR, Clientul va plăti o taxă de serviciu de 25% Compensația primită din zbor, inclusiv TVA-ul aplicabil.

2.Taxa de Acțiune Juridică

Taxa de Acțiune Juridică se plătește numai în cazul în care este necesară acțiunea juridică și va fi dedusă din plata compensației,pe lângă de taxa pentru servicii.

În cazul tuturor zborurilor de 1500 km sau mai puțin, unde Clientul are dreptul la o compensație de 250 de euro, Clientul va plăti o taxă de Acțiune Juridică de 63 de euro, inclusiv TVA.
În cazul tuturor zborurilor intracomunitare de mai mult de 1.500 km și pentru toate zborurile între 1,500 km și 3.500 km, unde Clientul are dreptul la o compensație de 400 de euro, Clientul va plăti o taxă de Acțiune Juridicăde 100 de euro, inclusiv TVA.
În cazul în care toate zborurile care nu sunt descrise mai sus, în cazul în care clientul are dreptul la o compensație de 600 de euro, Clientul va plăti o taxă de Acțiune legală de 150 de euro, inclusiv TVA.
În cazul unui zbor așa cum s-a descris mai sus, unde Clientul nu are dreptul la 250, 400 sau 600 de euro, Clientul va plăti o taxă de Acțiune Juridică de 25% din Compensația primită din zbor, inclusiv TVA.

3. Clienți din Agenții Turistice și alte Acorduri Corporative

Dacă ați încheiat un acord cu AirHelp printr-o agenție de turism sau un alt acord corporativ, structura taxelor, opțiuni de plată, conversia monetară și similare pot fi diferite în funcție de nivelul specific al serviciilor prestate și a termenilor individuali conveniți. Cu toate acestea, în niciun caz Taxa de Serviciu și Taxa de Acțiune Juridică combinate nu vor depăsi valoarea totală combinată a Taxei de Serviciu și a Taxei de Acțiune Juridică așa cum este descris mai sus.

4. Reatribuire

O cerere poate fi reatribuită Clientului conform clauzei 2.10 din Termeni & Condiții AirHelp gratuit.

5. Garanția Sumei compensației zborului

AirHelp garantează Clientului că va primi întotdeauna suma specificată a compensației în euro, în ciuda faptului că AirHelp ar putea fi plătit într-o altă monedă de către companiile aeriene și ar putea suporta taxe si costuri FX legate de primirea fondurilor. Prin urmare, AirHelp nu va reduce cantitatea de euro din EC261 cu potențiale costuri FX și taxe bancare legate de primirea fondurilor.
Prin urmare, toate compensațiile sunt plătite întotdeauna în euro, dacă nu este altfel solicitat în mod expres de catre Client si acceptat de AirHelp.
Acest lucru dă transparență Clientului privind compensația plătită și capacitatea de a fi întotdeauna în măsură să verifice dacă AirHelp a transferat suma corectă, în conformitate cu EC261.

6. Transfer Bancar International Gratuit

AirHelp va trimite complementar un Transfer Bancar International Gratuit prin intermediul partenerului său comercial, Payoneer. Nu va fi percepută nici o taxă/tarif de orice tip nici de Airhelp, nici de Payoneer. Toate costurile/taxele tranzacției vor fi acoperite de AirHelp complementar. AirHelp nu va acoperi costuri FX legate de primirea de bani în alte valute decât euro, iar Clientul trebuie să accepte și să plătească taxele FX percepute de Payoneer, în cazul în care clientul solicita un transfer în orice altă monedă decât euro. În cazul în care transferul se face în euro, acesta va fi complet lipsit de orice taxe din partea AirHelp și Payoneer.
www.payoneer.com

  • Suma respectivă va fi întotdeauna transferată către Payoneer în euro,
  • Este o cerinta ca Clientul să accepte termenii și condițiile (incl.listă de prețuri) Payoneer. În cazul în care Clientul nu poate accepta termenii și condițiile Payoneer, Clientul va trebui să selecteze o metodă diferită de plată.
  • În cazul în care Payoneer respinge Clientul, indiferent de motiv, Clientul va trebui să selecteze o metodă diferită de plată.
  • Payoneer va impune costuri/taxe FX suplimentare, în conformitate cu termenii și condițiile acestora și lista de prețuri, în cazul în care banii sunt retrași în orice altă monedă decât euro. Costul/taxele actuale depind de serviciile oferite de Payoneer și este o chestiune contractuală între numai Client și Payoneer. Se recomandă Clientului să găsească informații pe site-ul Payoneer și/sau să contacteze Payoneer direct pentru a obține informații cu privire la ratele curente ale taxelor/costurilo impuse de Payoneer.

7.Transfer Bancar Manual

Plățile sunt de obicei emise în euro (EUR).
AirHelp poate conveni să emită plăți în alte valute, dacă este solicitat de către Client. In aceste cazuri, AirHelp va utiliza cote de schimb valutar (FX), oferite de AirHelp, în conformitate cu politica internă de companie.
Transferurile bancare către anumite țări, pot fi supuse unei taxe de transfer bancar de 30 de euro, din cauza costurilor suplimentare externe impuse asupra AirHelp și costurile de manevrare manuală aferente procesului.

Notă:
i) Numai taxele de transfer normale legate de trimiterea banilor vor fi acoperite. Nicio taxa legata de primirea fondurilor nu este acoperită.
ii) Transferurile se realizează întotdeauna folosind căi „economice”; nicio cale urgentă sau similară nu este folosită.
iii) AirHelp lucrează la îmbunătățirea serviciilor sale, cu scopul de a oferi transferuri bancare manuale gratuite la nivel mondial, dar în acest moment este disponibil în următoarele țări: Austria, Azore, Belgia, Bulgaria, Insulele Canare, Croația, Cipru, Republica Cehă, Danemarca , Estonia, Finlandia, Franța, Guyana Franceză, Germania, Gibraltar, Grecia, Guadelupa, Guernsey, Ungaria, Islanda, Irlanda, Insula Man, Italia, Jersey, Letonia, Liechtenstein, Lituania, Luxemburg, Madeira, Malta, Martinica, Mayotte, Monaco, Olanda, Norvegia, Polonia, Portugalia, România, Saint Pierre și Miquelon, San Marino, Slovacia, Slovenia, Spania, Suedia, Elveția, Regatul Unit al Marii Britanii.

8. Cec

Tuturor cecurilor vor fi impuse o Taxă de Cec de 30 de euro, datorită costurilor suplimentare externe/riscurilor impuse asupra AirHelp și costurile de manevrare manuală aferente procesului.

Prin alegerea de plată prin cec, clienții înțeleg următoarele:

  • Cu toate că AirHelp face plăți prin check, acestea nu sunt recomandate. Cocurile sunt în mod inerent mai puțin sigure decât metoda noastră preferată de transferuri bancare.
  • AirHelp nu asigură, urmărește, sau înregistrează cecuri trimise prin poștă.
  • AirHelp nu poate fi responsabil pentru cecurile care nu ajung la destinațiile lor, sunt furate, sau sunt pierdute. Cecurile nu pot fi emise din nou, nici plata nu poate fi emisă din nou într-o altă formă, cee ace înseamnă că cecul este pierdut.
  • AirHelp nu poate ajuta în urmărirea sau recuperarea cecurilor pierdute.
  • AirHelp nu poate emite din nou cecuri în cazurile în care apar dificultăți din cauza datelor insuficiente sau incorecte furnizate de client.

9.Taxa de Modificare

O taxă de schimbare de 60 EUR va fi aplicată de fiecare dată când AirHelp va trebui să retrimită orice plata de orice fel.

10. Taxa pe Valoarea Adăugată (TVA)

Toate taxele și tarifele menționate în această listă de prețuri includ TVA, cu excepția cazului în care se prevede altfel.

 

Publicat: 2015.11.06