Listă de prețuri

1. Definiţii

Lista noastră de prețuri trebuie citită împreună cu Termenii noștri; acolo poți găsi definiți toți termenii utilizați în lista noastră de prețuri.

2. Servicii gratuite

AirHelp nu percepe nicio taxă pentru livrarea Serviciului de Eligibilitate, a Serviciului AirHelp Connect, a Serviciului de Informare și a Serviciului de Asistenţă Legală, în cazul în care acțiunea nu are succes.

3. Taxa de servicii

Dacă acțiunea legală a AirHelp are succes și clientul primește despăgubirea, AirHelp are dreptul la taxa de servicii, care va fi dedusă din despăgubire.

Pentru solicitările conform CE 261, taxa de servicii se aplică după cum urmează:

În cazul tuturor zborurilor de 1.500 km sau mai puțin, unde clientul are dreptul la o despăgubire de 250 €, clientul va plăti o taxă de servicii de 63 €, inclusiv TVA.
În cazul tuturor zborurilor intracomunitare de peste 1.500 km și pentru toate zborurile între 1.500 km și 3.500 km, unde clientul are dreptul la o despăgubire de 400 €, clientul va plăti o taxă de servicii de 100 €, inclusiv TVA.
În cazul tuturor zborurilor care nu sunt descrise mai sus, unde clientul are dreptul la o despăgubire de 600 €, clientul va plăti o taxă de servicii de 150 €, inclusiv TVA..
În cazul unui zbor așa cum s-a descris mai sus, în cazul în care clientul nu are dreptul la 250 €, 400 € sau 600 €, clientul va plăti o taxă de servicii de 25% din despăgubirea primită, inclusiv TVA.

 

Pentru alte solicitări în afară de solicitările CE 261, taxa de servicii se aplică după cum urmează:

În cazul în care clientul primește o despăgubire în valoare de 100 € sau mai puțin, clientul va plăti o taxă de servicii de 25 €, inclusiv TVA.
În cazul în care clientul primește o despăgubire în valoare de 101-200 €, clientul va plăti o taxă de servicii de 40 €, inclusiv TVA.
În cazul în care clientul primește o despăgubire în valoare de 201-300 €, clientul va plăti o taxă de servicii de 65 €, inclusiv TVA.
În cazul în care clientul primește o despăgubire în valoare de 301-400 €, clientul va plăti o taxă de servicii de 90 €, inclusiv TVA.
În cazul în care clientul primește o despăgubire în valoare de 401-500 €, clientul va plăti o taxă de servicii de 120 €, inclusiv TVA.
În cazul în care clientul primește o despăgubire în valoare de 501-600 €, clientul va plăti o taxă de servicii de 150 €, inclusiv TVA.
În cazul în care clientul primește o despăgubire în valoare de 601-800 €, clientul va plăti o taxă de servicii de 200 €, inclusiv TVA.
În cazul în care clientul primește o despăgubire în valoare de 801-1.000 €, clientul va plăti o taxă de servicii de 250 €, inclusiv TVA.

 

Aplicarea unei taxe suplimentare de 50 € pentru fiecare creștere de 200 € în valoarea despăgubirii se aplică tuturor sumelor care depășesc 1.000 €. De exemplu, în cazul în care despăgubirea este în valoare de 2.000 €, clientul va plăti o taxă de servicii de 500 €, inclusiv TVA.

Taxa de servicii nu este aplicabilă solicitărilor care fac obiectul unei rezervări asociate unei achiziții a serviciului AirHelp+.

4. Taxa de acționare în instanță

Taxa de acționare în instanță se aplică numai dacă acțiunea a fost necesară pentru furnizarea Dreptății ca serviciu și va fi dedusă din despăgubire în plus față de taxa de servicii.

Taxa de acționare în instanță se aplică numai solicitărilor CE 261, caz în care se supune următoarelor condiții:

În cazul tuturor zborurilor de 1.500 km sau mai puțin, unde clientul are dreptul la o despăgubire de 250 €, clientul va plăti o taxă de acționare în instanță de 63 €, inclusiv TVA.
În cazul tuturor zborurilor intracomunitare de peste 1.500 km și pentru toate zborurile între 1.500 km și 3.500 km, unde clientul are dreptul la o despăgubire de 400 €, clientul va plăti o taxă de acționare în instanță de 100 €, inclusiv TVA.
În cazul tuturor zborurilor care nu sunt descrise mai sus, unde clientul are dreptul la o despăgubire de 600 €, clientul va plăti o taxă de acționare în instanță de 150 €, inclusiv TVA.
În cazul unui zbor așa cum s-a descris mai sus, în cazul în care clientul nu are dreptul la 250 €, 400 € sau 600 €, clientul va plăti o taxă de acționare în instanță de 25% din despăgubirea primită, inclusiv TVA.

 

Taxa de acționare în instanță nu este aplicabilă solicitărilor care fac obiectul unei rezervări asociate unei achiziții a serviciului AirHelp+.

5. Clienți proveniți de la agenții turistice și alte acorduri corporative

Dacă ați încheiat un acord cu AirHelp printr-o agenție de turism sau un alt acord corporativ, structura taxelor, opțiunile de plată, conversia monetară și altele similare pot varia în funcție de nivelul specific al serviciilor prestate și de termenii specifici conveniți. Cu toate acestea, în niciun caz taxa de servicii și taxa de acționare în instanță combinate nu vor depăsi valoarea totală combinată a taxei de servicii și a taxei de acționare în instanță așa cum este descris mai sus.

6. Suma garantată a despăgubirii

AirHelp garantează clientului că va primi întotdeauna suma corectă ca despăgubire. Dacă solicitarea clientului este depusă în conformitate cu CE 261, clientului i se garantează suma corectă în EUR. Dacă solicitarea clientului este depusă în conformitate cu alte Reglementări privind drepturile pasagerilor aerieni, clientului i se garantează suma corectă în moneda aplicabilă.

Acest lucru se aplică în ciuda faptului că AirHelp poate primi sumele într-o altă monedă de la companiile aeriene și astfel va trebui să suporte taxe și costuri de transfer aferente transferului fondurilor. Prin urmare, AirHelp nu va reduce niciodată valoarea corectă a despăgubirii scăzând eventualele costuri de transfer și taxele bancare aferente transferului fondurilor.

Prin urmare, toate despăgubirile sunt plătite întotdeauna în EUR pentru solicitările CE 261 și în moneda aplicabilă pentru alte solicitări privind drepturile pasagerilor aerieni, cu excepția cazului în care clientul solicită altfel și acest lucru este acceptat de AirHelp.

Acest procedeu oferă clientului transparență privind despăgubirea plătită și capacitatea de a verifica întotdeauna că AirHelp a transferat suma corectă în conformitate cu CE 261 sau cu Regulamentul relevant privind drepturile pasagerilor aerieni.

7. Transfer bancar internațional gratuit

AirHelp oferă transferuri bancare internaționale gratuite prin partenerul său comercial. AirHelp sau partenerul său comercial nu vor percepe nici un fel de taxe/comisioane de tranzacționare. Toate taxele/comisioanele de tranzacționare aferente băncii emitente vor fi acoperite integral de AirHelp. Cu toate acestea, AirHelp nu va acoperi niciun fel de taxe/costuri suplimentare pentru bănci intermediare/beneficiare.

8. Plăți prin cec în USD gratuite

AirHelp oferă plăți în cec în USD ca metodă de plată numai rezidenților în SUA. Nu se vor percepe taxe/comisioane de nici un fel de catre AirHelp. Toate taxele/comisioanele legate de emiterea cecurilor vor fi acoperite integral de AirHelp. Cu toate acestea, AirHelp nu va acoperi eventualele comisioane/costuri suplimentare legate de încasarea cecurilor.

9. Taxa pe Valoarea Adăugată (TVA)

Toate taxele și tarifele menționate în această listă de prețuri includ TVA, cu excepția cazului în care se prevede altfel.

Publicat: 2018.02.01