Lista de prețuri pentru Brazilia

1. Definiții

Lista noastră de prețuri trebuie citită împreună cu Termenii noștri; acolo puteți găsi definiți toți termenii utilizați în lista noastră de prețuri.

2. Servicii gratuite

AirHelp nu percepe nicio taxă pentru prestarea Serviciului de eligibilitate, a Serviciului AirHelp Connect, a Serviciului de informare și a Serviciului de soluționare a conflictelor, în cazul în care acțiunea nu are succes.

3. Taxa de servicii

Dacă AirHelp prestează cu succes Serviciul de soluționare a conflictelor și pasagerul primește despăgubirea, AirHelp are dreptul la taxa de servicii, care va fi dedusă din despăgubirea de zbor.

Pentru toate solicitările, se va plăti o taxă de servicii de 35% din despăgubirea primită, care include TVA sau orice alte taxe aplicabile.
Pentru pasagerii danezi, taxa de servicii are o valoare fixă, care reprezintă, de regulă, 35% din despăgubirea primită pentru zbor.

Taxa de servicii nu este aplicabilă solicitărilor care fac obiectul unei rezervări asociate unei achiziții a serviciului AirHelp+.

4. Taxa de acționare în instanță

Taxa de acționare în instanță se percepe numai dacă rezultatul reușit al solicitării a necesitat trimiterea sa către reprezentanți legali externi și va fi dedusă din despăgubire, plus taxa de servicii, care include etape de mediere și/sau negociere extrajudiciară parcurse de AirHelp.

Taxa de acționare în instanță se percepe pentru a acoperi costurile și cheltuielile procesului înaintat de reprezentanții legali externi și va fi de 15% din despăgubire, inclusiv TVA sau alte taxe aplicabile.

Pentru solicitările noi, depuse la AirHelp după 01.01.2021, AirHelp nu le va percepe clienților (cărora li se aplică Termenii și condițiile pentru Brazilia) taxa de acționare în instanță.

Taxa de acționare în instanță nu este aplicabilă solicitărilor care fac obiectul unei rezervări asociate unei achiziții a serviciului AirHelp+.

5. Pasagerii proveniți de la agenții de turism și alte acorduri corporative

Dacă ați încheiat un acord cu AirHelp printr-o agenție de turism sau un alt acord corporativ, structura taxelor, opțiunile de plată, conversia monetară și altele similare pot varia în funcție de nivelul specific al serviciilor prestate și de termenii specifici conveniți. Cu toate acestea, în niciun caz taxa de servicii și taxa de acționare în instanță combinate nu vor depăși valoarea totală combinată a taxei de servicii și a taxei de acționare în instanță așa cum este descris mai sus.

6. Suma garantată a despăgubirii

AirHelp îi garantează pasagerului că va primi întotdeauna suma corectă ca despăgubire, în moneda aplicabilă.

Acest lucru se aplică în ciuda faptului că AirHelp poate primi sumele într-o altă monedă de la companiile aeriene și astfel va trebui să suporte taxe și costuri de transfer aferente transferului fondurilor. Prin urmare, AirHelp nu va reduce niciodată valoarea corectă a despăgubirii scăzând eventualele costuri de transfer și taxele bancare aferente transferului fondurilor.

Prin urmare, toate despăgubirile sunt plătite în reali brazilieni (BRL) pentru solicitările care vizează drepturile pasagerilor transportului aerian din Brazilia, cu excepția cazului în care pasagerul solicită altfel și acest lucru este acceptat de AirHelp.

7. Transfer bancar internațional gratuit

AirHelp oferă transferuri bancare internaționale gratuite prin partenerul său comercial. AirHelp sau partenerul său comercial nu vor percepe nici un fel de taxe/comisioane de tranzacționare. Toate taxele/comisioanele de tranzacționare aferente băncii emitente vor fi acoperite integral de AirHelp. Cu toate acestea, AirHelp nu va acoperi niciun fel de taxe/costuri suplimentare pentru bănci intermediare/beneficiare.

8. Plăți prin cec în USD gratuite

AirHelp oferă plăți prin cec în USD ca metodă de plată numai rezidenților din SUA. Nu se vor percepe taxe/comisioane de nici un fel de către AirHelp. Toate taxele/comisioanele legate de emiterea cecurilor vor fi acoperite integral de AirHelp. Cu toate acestea, AirHelp nu va acoperi eventualele comisioane/costuri suplimentare legate de încasarea cecurilor.

9. Taxa pe Valoarea Adăugată (TVA)

Toate taxele și tarifele menționate în prezenta listă de prețuri includ TVA sau alte taxe aplicabile, cu excepția cazului în care se prevede altfel.

Publicat: 12 aprilie 2021