Declarație de confidențialitate

Privim confidențialitatea datelor ca o componentă fundamentală a activității noastre. Declarația de confidențialitate și practicile noastre se concentrează pe prelucrarea corectă și legală a datelor cu caracter personal, asigurând în același timp confidențialitatea, integritatea și disponibilitatea.

Această Declarație de confidențialitate se aplică site-ului www.airhelp.com, deținut și operat de persoana juridică principală a AirHelp, adică AirHelp Germany GmbH, cu sediul în WeWork Warschauer Platz 11-13, Berlin, Germania. În sensul prezentei Declarații de confidențialitate, termenii „AirHelp”, „noi”, „nouă”, „nostru”, „noștri”, „noastră”, „noastre” se referă la întregul grup de companii sau la fiecare dintre companii, după caz.

Această Declarație de confidențialitate reprezintă politica integrală de confidențialitate online aplicabilă activităților noastre. Declarația de confidențialitate explică tipurile de informații pe care le colectăm și modul în care le folosim, distribuim și protejăm. Declarația descrie și opțiunile pe care le au utilizatorii în termeni de utilizare, accesare şi corectare a datelor personale ale acestora.

Datele dvs. personale sunt prelucrate conform legii. Activitățile noastre sunt guvernate de legile aplicabile privind confidențialitatea și protecția datelor (numite în colectiv „Legile privind protecția datelor”) în legătură cu serviciile pe care le oferim. Legile speciale privind protecția datelor pot include, în funcție de circumstanțe, Regulamentul general privind protecția datelor (UE) 2016/679 (prescurtat „GDPR”), Legea generală braziliană privind protecția datelor (Lei Geral de Proteção de Dados sau LGPD), precum și alte legislații și reglementări aplicabile care implementează Legile privind protecția datelor.

AirHelp Germany GmbH este considerat operatorul de date, deoarece stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal.

Definiții

În această Declarație de confidențialitate, cu excepția cazului în care se prevede altfel în prezentul document, termenii cu majusculă de mai jos vor avea același înțeles ca și în Clauzele și condițiile noastre.

Date cu caracter personal

Datele cu caracter personal înseamnă orice informație referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă. Datele cu caracter personal includ toate tipurile de informații care identifică direct sau indirect o persoană, cum ar fi nume, data nașterii, adresa, adrese de e-mail, numere de telefon etc.

Principii

Declarația noastră de confidențialitate se bazează pe următoarele principii de protecție a datelor:

 • Prelucrarea datelor cu caracter personal are loc într-un mod legal, corect și transparent;

 • Colectarea datelor cu caracter personal se efectuează numai în scopuri specificate, explicite și legitime, și datele nu se prelucrează ulterior într-o manieră incompatibilă cu aceste scopuri;

 • Colectarea datelor cu caracter personal trebuie să fie adecvată, relevantă și limitată la ceea ce este necesar în raport cu scopul pentru care sunt prelucrate;

 • Datele cu caracter personal trebuie să fie corecte și, dacă este necesar, actualizate;

 • Trebuie luate toate măsurile rezonabile pentru a se asigura că datele cu caracter personal care sunt inexacte în raport cu scopurile pentru care sunt prelucrate sunt șterse sau rectificate îndată;

 • Datele cu caracter personal trebuie păstrate într-o formă care să permită identificarea pentru o perioadă care nu este mai lungă decât este necesar pentru scopul pentru care sunt prelucrate;

 • Toate datele cu caracter personal trebuie păstrate confidențiale și stocate într-un mod care să asigure o siguranță adecvată;

 • Datele cu caracter personal nu vor fi comunicate terților decât dacă transferul este necesar pentru ca AirHelp să livreze serviciile din Acord;

 • Ai dreptul să soliciți acces la și rectificarea sau ștergerea datelor cu caracter personal sau restricționarea prelucrării sau să te opui prelucrării, precum și dreptul la portabilitatea datelor.

Colectarea și utilizarea datelor cu caracter personal

Dacă dorești să beneficiezi de serviciile noastre și să ne trimiți informații, ți se poate solicita să furnizezi date cu caracter personal pentru ca noi să putem opera și îmbunătăți activitățile noastre comerciale și serviciile. Datele cu caracter personal pot fi trimise prin site-ul nostru web, e-mail, alte soluții electronice sau software acceptate de noi, servicii poștale sau telefon. Toate datele cu caracter personal sunt colectate în conformitate cu Legile aplicabile privind protecția datelor. Vom prelucra datele cu caracter personal numai în măsura în care acest lucru este necesar pentru un scop specific, explicit și legitim sau pentru un scop cerut de lege în locurile în care operăm.

În principal, colectăm date cu caracter personal, cum ar fi numele, datele de naștere, adresele de domiciliu, adresele de e-mail, numerele de telefon, numere de pașaport/carte de identitate și codurile numerice de identificare. Colectăm aceste date cu caracter personal în scopul livrării Serviciului de eligibilitate, Serviciului de informații, Abonamentului AirHelp Plus, Serviciului de despăgubiri și a oricăror alte Servicii în conformitate cu acordul. Aceasta este activitatea principală comercială a AirHelp.

În plus, colectăm date cu caracter personal în alte scopuri, cum ar fi statistici, administrare și comunicare, administrarea IT și securitate, securitatea fizică, sisteme de autentificare și autorizare, sisteme de sprijin, colaborare în proiecte interne și a echipelor și activităților organizaționale.

Achiziționăm date de zbor de la terți, de exemplu informații cu privire la zborurile întârziate sau anulate într-un anumit moment etc. Aceste informații nu sunt date cu caracter personal, însă le combinăm ulterior cu datele cu caracter personal. Acest Serviciu de Eligibilitate este utilizat numai pentru a informa despre probabilitatea unei revendicări eligibile. Vom oferi Serviciul nostru de despăgubiri pentru Solicitările eligibile, la cerere.

În măsura în care partajați cu noi datele personale ale Pasagerilor ce au călătorit împreună cu dvs., aveți obligația de a vă asigura că toți Pasagerii ce au călătorit împreună cu dvs. și-au dat în mod explicit consimțământul pentru partajarea datelor lor personale cu organizația noastră, în conformitate cu regulamentele privind protecția datelor. În plus, aveți obligația de a oferi Pasagerilor ce au călătorit împreună cu dvs. acces la Politica noastră de confidențialitate pentru a vă asigura că sunt pe deplin informați cu privire la prelucrarea datelor lor de către noi.

Este posibil să vă solicităm informații suplimentare sau documente referitoare la Pasagerii ce au călătorit împreună cu dvs. În cazul în care dvs. sau Pasagerii ce au călătorit împreună cu dvs. nu reușiți să furnizați astfel de informații și/sau documente, nu vom putea oferi serviciile noastre pasagerului ce a călătorit împreună cu dvs. În consecință, vom fi obligați să eliminăm datele personale ale acelui Pasager ce a călătorit împreună cu dvs. din bazele noastre de date și nu îi vom putea furniza Serviciile noastre.

Utilizarea datelor cu caracter personal

Vom folosi datele cu caracter personal în scopul în care s-au colectat și le vom păstra pe o perioadă care nu este mai lungă decât este necesar în acest scop. Este posibil să păstrăm informațiile atâta timp cât contul este activ sau este necesar pentru a furniza servicii, a respecta obligațiile legale sau în oricare dintre scopurile enumerate mai sus. Accesul la datele cu caracter personal este strict limitat la personalul AirHelp și la filialele și afiliații săi controlați, care au o autorizație adecvată conform unui contract executoriu cu AirHelp și o nevoie clară comercială de utilizare a datelor.

Procesele automate și crearea de profiluri

AirHelp nu se bazează pe prelucrarea automată, în conformitate cu articolul 22 p. 1 al GDPR, iar datele tale cu caracter personal nu vor fi utilizate în scopuri de creare a unui profil. Datele dvs. nu vor fi utilizate în aceste scopuri, decât dacă se comunică în mod explicit și numai cu acordul dvs. separat.

Totuși, putem folosi tehnologia noastră și pe cea a partenerilor noștri pentru a automatiza anumite procese. Acest lucru ne permite să vă oferim Servicii mai rapide și mai bune.

Pentru a ne asigura că aceste procese automatizate nu au un impact negativ sau nejustificat asupra dvs., echipele noastre investighează periodic dacă sunt corecte. Aceasta se referă la procesele vechi și noi.

Întrebările despre datele dvs. și procesele automatizate pot fi adresate responsabilului cu protecția datelor („DPO”) la adresa de e-mail: [email protected].

Utilizarea modulelor cookie

Site-ul nostru și partenerii noștri utilizează module cookie sau tehnologii similare pentru a asigura cea mai bună experiență utilizatorilor și pentru analiza tendințelor, administrarea site-ului web, urmărirea mișcărilor utilizatorilor în jurul site-ului și colectarea de informații demografice despre baza noastră de utilizatori în ansamblu.

Utilizarea modulelor cookie este guvernată de către Politica noastră de utilizare a modulelor cookie.

Schimbul de date cu caracter personal

Vom transfera datele cu caracter personal către terți numai în condițiile enumerate mai jos:

 • ți-ai dat consimțământul;

 • este destinat unui scop direct legat de scopul original pentru care au fost colectate datele cu caracter personal;

 • este necesar pentru pregătirea, negocierea și executarea Acordului cu utilizatorul;

 • este necesar din cauza obligației legale, a ordinului administrativ sau a deciziei instanței;

 • este necesar pentru stabilirea sau protejarea unor drepturi sau pentru apărări în instanță;

 • este necesar pentru a răspunde solicitărilor legale ale autorităților publice, de exemplu pentru respectarea cerințelor organelor de securitate națională și de poliţie

 • servește prevenirii utilizării incorecte sau a altor activități ilegale, cum ar fi atacuri deliberate, pentru a asigura securitatea datelor.

Ocazional, semnăm contracte cu alte companii și parteneri de afaceri, din Spațiul Economic European și din afara acestuia, pentru a lucra în numele nostru, cum ar fi reprezentanți legali pentru a întreprinde Acțiuni în instanță sau companii de tehnologii pentru a îmbunătăți produsele și serviciile noastre; vom dezvălui acestor parteneri informațiile necesare în aceste cazuri. Înainte de a distribui informații personale, încheiem acorduri scrise cu destinatarii, care conțin termeni de protecție a datelor cu caracter personal ce protejează datele, în conformitate cu Legile relevante privind protecția datelor.

Furnizorii de servicii vor avea permisiunea de a obține datele cu caracter personal de care au nevoie pentru a-și furniza serviciul. Nu vom dezvălui date cu caracter personal unor terți în scopul de a le permite să își comercializeze produsele sau serviciile. Dacă nu dorești ca noi să îți dezvăluim datele cu caracter personal acestor companii, te rugăm să contactezi responsabilul cu protecția datelor (DPO), la adresa de e-mail: [email protected]

Securitatea prelucrării

Securitatea datelor tale cu caracter personal este foarte importantă pentru noi. Vom prelucra datele cu caracter personal în siguranță, vom aplica și vom menține măsurile tehnice și organizatorice adecvate și la standardele general acceptate pentru a proteja datele cu caracter personal împotriva distrugerii accidentale sau ilicite sau a pierderii, modificării, dezvăluirii sau accesului neautorizat, în special atunci când prelucrarea implică transmiterea de date printr-o rețea, împotriva tuturor celorlalte forme ilegale de prelucrare. Întrebările legate de securitatea datelor cu caracter personal pot fi adresate responsabilului cu protecția datelor (DPO), la adresa de e-mail: [email protected]

Drepturile tale de protecție a datelor cu caracter personal

Ai dreptul de a solicita oricând accesul și rectificarea sau ștergerea datelor cu caracter personal sau restricționarea prelucrării sau de a te opune prelucrării, precum și dreptul la portabilitatea datelor. Pentru a ne ajuta să actualizăm datele cu caracter personal, te sfătuim să ne informezi cu privire la orice schimbări sau discrepanțe. Pentru a vizualiza și/sau a modifica date cu caracter personal ori pentru a primi informații despre cât timp intenționăm să păstrăm datele cu caracter personal sau alte întrebări legate de accesul la datele cu caracter personal ori dacă dorești să îți furnizăm informații despre deținerea sau prelucrarea oricărora dintre datele tale cu caracter personal, în numele unui terț, te rugăm să contactezi responsabilul cu protecția datelor (DPO), la adresa de e-mail: [email protected]. Vom răspunde solicitării tale într-o limită de timp rezonabilă.

Solicitări pentru un loc de muncă

Pentru acoperirea locurilor de muncă folosim un instrument de recrutare al unui terț în scopuri de management. Când soliciți un loc de muncă la AirHelp, datele cu caracter personal vor fi prelucrate și controlate de către AirHelp. Cererile nu se păstrează mai mult timp decât este necesar sau nu sunt dezvăluite terților. Dacă dorești să accesezi, să corectezi sau să ștergi date cu caracter personal, să restricționezi prelucrarea sau să obiectezi la prelucrare, precum și să faci uz de dreptul la portabilitatea datelor, te rugăm să contactezi responsabilul pentru protecția datelor (DPO), la adresa de e-mail: [email protected]

E-mailuri în scopuri de marketing și preferințele publicitare

După consimțământ, suntem autorizați să trimitem e-mailuri de marketing. Această formă specifică de consimțământ trebuie să fie dată în mod liber, informată și lipsită de ambiguitate. Aceste cerințe sunt îndeplinite atunci când optați (adică vă exprimați în mod activ acordul) pentru a primi e-mailuri de marketing.

Vei avea întotdeauna dreptul de a contesta, la cerere și gratuit, prelucrarea datelor tale cu caracter personal aferentă activităților de marketing direct fără a fi nevoie de justificări specifice. Poți face acest lucru utilizând linkul „Dezabonare” din e-mailurile primite de la noi sau contactând-ne la [email protected]. Dacă obiectezi, datele tale cu caracter personal nu vor mai fi prelucrate pentru marketingul direct.

E-mailurile de marketing conțin informații care credem că ar putea fi de interes, cum ar fi cele mai recente știri despre produsele și serviciile noastre.

Suntem în parteneriat cu o terță parte pentru a afișa publicitate pe site-ul nostru sau pentru a gestiona publicitatea pe alte site-uri, inclusiv pe platformele de social media. Partenerul nostru poate utiliza cookie-uri sau tehnologii similare pentru a oferi publicitate pe baza activităților și intereselor tale de navigare. Puteți alege să renunțați la publicitatea bazată pe interese. Vei continua să primești reclame generice.

Responsabilitate

Declarația de confidențialitate este responsabilitatea echipei noastre juridice, care are responsabilitatea globală de a asigura conformitatea. Responsabilul pentru protecția datelor (DPO) asigură respectarea zilnică a Declarației de confidențialitate și este implicat în toate aspectele legate de protecția datelor cu caracter personal.

Suntem responsabili și în orice moment putem demonstra conformitatea cu Legile privind protecția datelor, precum și cu principiile noastre stabilite în această Declarație de confidențialitate. Vom păstra evidențe ale activităților de prelucrare aflate în responsabilitatea noastră, conținând informațiile solicitate de Legile privind protecția datelor și, dacă este cazul, le vom pune la dispoziția autorității de supraveghere, la cerere.

Orice întrebări referitoare la prezenta Declarație de confidențialitate pot fi adresate responsabilului cu protecția datelor (DPO), la adresa de e-mail: [email protected]

Reclamații

Ai dreptul de a depune o plângere privind prelucrarea datelor tale cu caracter personal. Toate cererile și reclamațiile vor fi tratate în timp util de către responsabilul pentru protecția datelor (DPO), în conformitate cu procedurile interne. Reclamațiile pot fi trimise responsabilului cu protecția datelor (DPO), la adresa de e-mail: [email protected].

În cazul în care considerați că prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal încalcă Legile privind protecția datelor, puteți, de asemenea, depune o plângere la o autoritatea de supraveghere relevantă.

Modificări la această Declarație de confidențialitate

Această Declarație de confidențialitate poate fi actualizată din când în când, de exemplu ca urmare a modificărilor legislației relevante sau a modificărilor structurii corporative. În cazul în care se fac modificări semnificative, vei fi notificat prin e-mail sau prin intermediul unei notificări pe site înainte de intrarea în vigoare a modificării. Te încurajăm să consulți periodic această pagină pentru cele mai recente informații privind practicile noastre în materie de confidențialitate.

Contact

AIRHELP GERMANY GmbH
c/o WeWork
Warschauer Platz 11-13
10245 Berlin
Germania

E-mail: [email protected]

Actualizat: 27 decembrie 2023
Versiunea PP1.23

AirHelp a apărut în:

Agerpres logoProfit.ro logoRTV Romania logoZiarul Financiar logo

AirHelp face parte din Asociația susținătorilor drepturilor pasagerilor aerieni (APRA), a cărei misiune este promovarea și protejarea drepturilor pasagerilor aerieni.

Copyright © 2024 AirHelp

Verifică despăgubirea

Toate companiile aeriene