Termeni și condiții

Articolul 1: Definiții

În acești termeni și condiții (T&C), termenii definiți mai jos au următorul înțeles:

1.1 „Acord”: un acord între un Client și AirHelp, care este atins după acceptarea T&C de către Client, care sunt considerate finalizate, atunci când Clientul a semnat Formularul de Atribuire sau un Document de Autoritate.

1.2 „AirHelp”: AirHelp Limited, corporație aflată în Hong Kong cu sediul la 9B Amtel Building, 148 Des Voeux Road Central, Central Hong Kong (CB Nr 1926223 BR Nr 61625023-000).

1.3 „Regulamentul Drepturilor Pasagerilor Aerieni”: orice lege, regulament, directivă sau similare, fie că este emis de către stat, UE, la nivel federal, național sau regional, care stabilește norme în materie de compensație monetară a pasagerilor în cazul zborurilor suprarezervate, întârziate sau anulate.

1.4 „Formular de Atribuire”: documentul, permite Clientului, subiect al Termenilor și Condițiilor în această privință să atribuie proprietatea cererii către AirHelp.

1.5 „Document de Autoritate”: un document furnizat de AirHelp Clientului, care autorizează AirHelp sau unul dintre afiliați sau parteneri pentru a acționa în numele Clientului AirHelp-lui. Documentul poate fi în multe forme, inclusiv, dar fără a se limita la acestea, o Împuternicire sau un Acord de Îngrijire Clienți.

1.6 „Cerere”: orice pretenție împotriva unei companii aeriene pentru compensații monetare în temeiul Regulamentului Drepturilor Pasagerilor Aerieni.

1.7 „Client (i)”: persoana (e), care au acceptat acești T&C.

1.8 „Compensație de zbor”: suma totală de bani plătită de o companie aeriană în legătură cu o Cerere drept compensație, decontare, gest de bunăvoință sau în alt mod, Clientului sau AirHelp dupa ce Clientul a acceptat T & C. Pentru evitarea oricărui dubiu, compensația zborului nu include plățile onorariului avocatului, cheltuielile de judecată, costul de colectare, dobânzi sau similare, plăți care aparțin exclusiv AirHelp.

1.9 „Acțiune juridică”: depunerea unei cereri cu un organism de instanță sau de guvern, cum ar fi un organism național de executare (NEB), sau predarea unei cereri la un reprezentant legal contractat, cum ar fi o firmă de avocatura sau un jurist.

1.10 „Lista de prețuri”: anexa atașată la prezenta T&C, specificând valutele acceptate, metodele de plată și toate taxele percepute de AirHelp.

1.11 „Regulamentul 261/04”: Regulamentul (CE) nr 261/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 februarie 2004, stabilește norme comune în materie de compensare și de asistență a pasagerilor în eventualitatea refuzului la îmbarcare și anulării sau întârzierilor pe termen lung ale zborurilor.

Articolul 2: Acord

2.1 Când se cere AirHelp să continue revendicarea Clientului, Clientul accepta automat si simultan T&C.

2.2 Un acord va fi încheiat numai, în cazul în care AirHelp acceptă să continue cererea Clientului. AirHelp are dreptul să refuze să exercite orice revendicare fără motiv. În cazul unui refuz, AirHelp va notifica Clientul, fără întârzieri nejustificate. În cazul în care AirHelp acceptă să continue cererea Clientului, Clientului i se va cere să semneze formularul de Atribuire sau un Document de Autorității. În cazul în care Clientul a semnat Formularul de Atribuire sau un Document de Autoritate, un acord a fost făcut între AirHelp și Client.

2.3 Prin intrarea într-un acord cu AirHelp, Clientul garanteaza ca el/ea este autorizat(ă) și are capacitatea legală de a intra în Acord.

2.4 Clientul recunoaște că AirHelp urmărește doar Compensarea zborului. Clientul este de acord că AirHelp nu va accepta bonuri de călătorie și/sau alte servicii de zbor pentru compensare și de faptul că o astfel de ofertă de la liniile aeriene va fi considerată ca fiind refuzul de a plăti.

2.5 Clientul garantează că cererea nu a fost atribuită unor terțe părți și nici o dispută legală nu este în curs sau așteptată între Client și compania aeriană în aceeași chestiune.

2.6 După semnarea formularului de Atribuire sau un Document de Autoritate, Clientul nu poate angaja orice altă parte pentru a urmări Cererea sau să atribuie o Cerere la orice altă parte. Orice angajamente sau misiuni existente, în cazul în care există, trebuie să fie anulate înainte de a semna formularul de Atribuire sau un Document de Autoritate.

2.7 În cazul în care Clientul primește plăți directe sau orice alte compensații din partea companiei aeriene în cauză după intrarea în acord, Clientul este obligat să anunțe AirHelp fără întârziere. Aceste plăți sunt considerate Compensații de Zbor.

2.8 După semnarea unui Formular de Atribuire sau unui Document de Autoritate, Clientul este obligat să înceteze negocierile cu compania aeriană în cauză și direcționeze orice contact făcut de compania aeriană la AirHelp pentru a se asigura că AirHelp obține cel mai bun rezultat posibil.

2.9 Acordul încetează:

i) atunci când Compensația de Zborului a fost acceptată de către AirHelp, plătită integral AirHelp-ului de către compania aeriană și partea convenită a compensației zborului a fost transferată Clientului, după deducerea tuturor taxelor aplicabile, sau

ii) atunci când AirHelp a stabilit că ar fi inutil să continue să urmărească cererea după efectuarea unei examinări aprofundate a cazului și a informat Clientul că o astfel de cerere nu va fi continuată.

2.10 În cazul în care acordul este denunțat în conformitate cu punctul 2.9ii, iar Clientul cere acest lucru, Cererea poate fi re-atribuită Clientului, ceea ce este gratuit (vezi Lista de Prețuri). De acum încolo, Clientul este liber să urmeze Cererea.

2.11 Termeni și condiții diferite se pot aplica pentru Clienții care depun Cereri în temeiul acordurilor AirHelp cu terțe părți.

Articolul 3: Descrierea Serviciilor

3.1 AirHelp susține Cererea Clientului pentru Compensația zborului companiei aeriene care operează pe baza Regulamentului 261/2004 sau orice alt regulament al Drepturilor Pasagerilor Aerieni în vigoare aplicabile transportului aerian special al Clientului.

3.2 Date și informații de zborului pot fi transmise prin intermediul site-ului AirHelp, aplicații mobile, e-mail, alte soluții electronice sau software suportate de AirHelp sau telefon. După primirea unei Cereri, AirHelp efectueaza o cercetare pentru a verifica informațiile zborului și a verifica datele acestuia. În cazul în care această evaluare demonstrează că Cererea este suficient de promițătoare, AirHelp informează clientul că Cererea sa a fost acceptată și cere Clientului să semneze Formularul de Atribuire sau un Document al Autorității.

3.3 Pentru a urmări cu succes revendicarea, AirHelp are nevoie de Formularul de Atribuire al Clientului semnat sau de Documentul de Autoritate, pe care el/ea îl poate trimite către AirHelp prin intermediul formularului web, aplicația mobilă sau folosind e-mail sau prin poștă. Cu privire la primirea Formularului de Atribuire semnat de Client sau Documentul de Autoritate, AirHelp pregătește o cerere de plată și o trimite companiei aeriene care operează fără întârzieri nejustificate și se ocupă de toate corespondența ulterioară.

3.4 În cazul în care compania aeriană care operează nu reușește să plătească Compensațiile de Zbor într-un termen rezonabil și cu condiția că acest caz este analizat cu certitudine adecvată, AirHelp poate iniția Acțiuni Juridice pentru a urmări Cererea. În cazul în care Acțiunea Juridică este întreprinsă, taxa de Acțiune Juridică se aplică pentru a acoperi costurile suplimentare ale Acțiunii Juridice (vezi Lista de Prețuri).

3.5 În cazul în care un reprezentant legal contractat este utilizat pentru Acțiunea Juridică, Clientul va permite AirHelp să acorde accesul la contract reprezentantului legal la toate datele comunicate AirHelp și permite reprezentantului legal să transfere informații cu privire la procedura către AirHelp. Unde un certificat COA separat, Împuternicire, Declarație de Adevăr, Formular de Atribuire sau alte documente suplimentare sunt solicitate de către instanța competentă, Clientul se angajează să semneze astfel de documente suplimentare. In cazul in care Clientul a semnat deja un Formular de Atribuire și semnează o Coa, Împuternicire, Contract de Îngrijire Client sau similar, Cererea este atribuită automat înapoi Clientului.

3.6 În cazul în care reprezentantul legal contractat ajunge la concluzia că nu există perspective suficiente de succes, Clientul va fi informat despre acest lucru și AirHelp nu va lua nici o acțiune suplimentară.

3.7 În cazul în care AirHelp sau reprezentatul legal contractat începe demersurile legale pentru a urmări o Cerere, AirHelp va acoperi orice costuri suportate în cazul în care procesul este pierdut. În cazul în care procesul este câștigat, sau un acord a fost atins între compania aeriană și AirHelp, AirHelp va acoperi orice costuri suportate care nu sunt acoperite de compania aeriană.

3.8 Clientul recunoaște că este exclusiv decizia AirHelp să accepte orice ofertă de decontare, deoarece clientul a alocat o cerere de la AirHelp. În cazul în care AirHelp acționează în numele Clientului conform Documentului de Autoritate, Clientul autorizeaza AirHelp să accepte sau să respingă oferta oferită pe baza experienței AirHelp cu compania aeriană și consultanței din partea reprezentanților legali externi.

Articolul 4: Taxe și Plăți

4.1 AirHelp continuă Cererea în mod gratuit. În cazul în care AirHelp are succes în colectarea compensației zborului, AirHelp va transfera partea convenită din Compensația de Zbor Clientului, numai sub incidența unor taxe care se pot aplica în conformitate cu Lista de Prețuri.

4.2 Plata părții convenită a Compensației Zborului către Client se va face în conformitate cu opțiunile din Lista de preturi.

4.3 Daca clientul a furnizat informații eronate sau insuficiente necesare pentru plata Compensației, iar aceasta se intoarce la AirHelp, AirHelp are dreptul de a deduce toate costurile externe impuse de AirHelp, plus o taxa de modificare pentru a acoperi costurile interne, pentru fiecare incident (a se vedea Lista de Prețuri). În cazul în care clientul, după mai multe memento-uri și eforturi rezonabile din partea AirHelp de al contacta pe Client prin alte mijloace decât e-mail-ul furnizat de Client către AirHelp, nu răspunde pentru a corecta sau a furniza informații necesare pentru plata părții convenită a Compensației de Zbor, AirHelp ar avea dreptul de a păstra partea din Compensația Zborului, care altfel ar fi fost transferată Clientului.

4.4 După ce AirHelp a plătit Compensațiile Zborului convenite în conformitate cu instruirea și selectarea metodei de Client, AirHelp nu este răspunzător pentru:

i) cecuri, carduri de debit preplătite, carduri de credit și similare pierdute în drum spre Client;

ii) orice efect al Clientului de a oferi informații eronate de cont bancar, o adresă greșită sau similar, incluzând, dar nu numai asta, ce duc la plata Compensației Zborului către altă persoana. În cazul în care Compensația Zborului a fost platită către un receptor greșit AirHelp nu va fi obligat să o revendice.

4.5 Nici un interes nu poate fi solicitat pentru perioada cuprinsă între plățile primite și efectuate. AirHelp își rezervă dreptul de a reține orice interes ce a fost recuperat de la compania aeriană.

4.6 Nicio factură referitoare la serviciile furnizate și comisioanele percepute nu va fi furnizată în mod implicit, dar o factură electronică poate fi solicitată și trimisă prin e-mail.

4.7 AirHelp nu este răspunzător pentru orice sumă de compensare, daune sau similare, în cazul în care AirHelp este împiedicat să transfere plata Clientului din cauza unui eveniment în afara controlului său rezonabil, inclusiv, fără a se limita la, grevă, lock-out, a litigiilor de muncă, act de forță majoră, război, revoltă, rebeliune civilă, daune rău intenționat, respectarea unei legi sau ordin guvernamental, de regulă, de reglementare sau direcție, accident, distrugere a fabricilor sau a mașinăriilor, incendii, inundații și furtuni.

Articolul 5: Protecția Datelor

AirHelp va utiliza numai datele cu caracter personal furnizate de Client pentru a exercita Cererea acestuia, în conformitate cu acordul și cu privire la toate legile privind confidențialitatea și protecția datelor. Clientul furnizează către AirHelp date cu caracter personal în conformitate cu Legea privind protecția datelor cu caracter personal sau alte legi de protecție a datelor care pot fi aplicabile, cu permisiunea explicită de a prelucra datele cu caracter personal furnizate și pentru utilizarea acestora în contextul acordului. AirHelp va transfera doar datele cu caracter personal către terți, în condițiile enumerate mai jos:

i) în cazul în care Clientul și-a dat consimțământul;

ii) în cazul în care este pentru un scop direct legat de scopul inițial pentru care au fost colectate datele cu caracter personal;

iii) în cazul în care este necesar pentru pregătirea, negocierea și îndeplinirea unui contract cu Clientul;

iv) în cazul în care este necesar din cauza obligației legale, ordin administrativ sau instanță;

v) în cazul în care este necesar pentru stabilirea sau protecția pretențiilor juridice sau în apărarea acțiunilor în justiție;

vi) în cazul în care servește la prevenirea abuzurilor sau a altor activități ilegale, cum ar fi atacurile deliberate, pentru a asigura securitatea datelor.

Articolul 6: Date și informații de la Client

6.1 La cererea AirHelp, Clientul va furniza AirHelp toate datele sau informațiile care sunt necesare pentru executarea acordului. Clientul garanteaza ca datele și informațiile furnizate sunt corecte, complete și adevărate.

6.2 Clientul este de acord să despagubească pe deplin AirHelp în toate privințele pentru toate revendicările de la terțe părți, inclusiv, dar fără a se limita la acestea, comunicarea incorectă a clientului, furnizarea de date incorecte / informații și de comportament fraudulos.

6.3 În cazul unor date incorecte / informații și caz de comportament fraudulos, AirHelp își rezervă dreptul de a rezilia contractul cu efect imediat. În cazul în care acordul este denunțat în conformitate cu prezentul alineat, Clientul nu va avea nici un drept la compensație de orice fel.

Articolul 7: Dreptul de retragere

7.1 Dacă vă calificați drept un consumator în conformitate cu reglementările consumatorilor UE, adică sunteți o persoană fizică care intră într-o tranzacție legală pentru un scop care nu este nici comercial, nici activitatea dvs. profesională independentă, aveți dreptul legal de retragere.

7.2 Puteți retrage acceptarea acordului nostru în termen de 14 zile de la încheierea acordului (de exemplu, scrisoare, e-mail), fără a fi nevoie de a specifica niciun motiv. Pentru a vă exercita dreptul la retragere, retragerea trebuie trimisă prin poștă în termenul de 14 zile menționat mai sus și trebuie să precizeze în mod clar că doriți să vă retrageți din acord. Având în vedere natura serviciului furnizat, nu vă puteți retrage din Acordul nostru, dacă v-am informat că compania aeriană a acceptat cererea, așa cum în acest caz, s-a finalizat serviciul solicitat. Retragerea trebuie trimise la:

AirHelp Limited
9B Amtel Building
148 Des Voeux Road Central
Central
Hong Kong

sau
e-mail: [email protected]

Articolul 8: Dispoziții Finale

8.1 AirHelp este autorizat să modifice T&C și Lista de Prețuri și să expună condiții suplimentare în orice moment și fără notificare prealabilă. Cu toate acestea, modificările cu un efect negative asupra Clientului nu se vor aplica acestuia, cu excepția cazului în care Clientul este de acord cu noile modificări.

8.2 Legile Germaniei se aplică T&C, Formularului de Atribuire și Acordului între AirHelp și Client. Orice dispute care rezultă din sau în legătură cu T&C, Formularul de Atribuire și Acordul între AirHelp și Client vor fi exclusiv soluționate de Copenhagen City Court, Danemarca, în primă instanță.

8.3 În cazul în care orice prevedere a T&C devină nulă, ilegală sau inaplicabilă, acest lucru nu va afecta valabilitatea dispozițiilor rămase în nici un fel.

8.4 Drepturi și obligații legate în totalitate sau parțial, cu oricare dintre Cererile depuse pot fi transferate fără restricții de către AirHelp oricărei entități din cadrul grupului corporativ AirHelp și prin AirHelp unor terțe părți.

8.5 Versiunea în limba engleză a T&C trebuie să elucideze orice neclaritate în cazul neconcordanței oricărei altei versiuni lingvistice.