Clauzele și condițiile noastre

Acești Termeni și Condiții („Termenii”) constituie contractul executoriu din punct de vedere juridic între un client („Client” sau „dvs.”) și AirHelp cu privire la furnizarea Serviciilor noastre. Acceptând acești Termeni, sunteți de acord cu natura executorie a acestora și cu orice termeni suplimentari aplicabili Serviciilor noastre pe care le-ați selectat și cu Declarația de confidențialitate AirHelp.

Vă recomandăm să nu vă luați niciun angajament față de AirHelp pentru niciunul dintre Serviciile noastre înainte de a citi și înțelege acești Termeni, Declarația de confidențialitate și Taxele noastre. Dacă aveți întrebări, îndoieli sau nelămuriri, vă rugăm să ne contactați la [email protected] sau să consultați Întrebări frecvente.

Atenție: în cazul în care Solicitarea se referă la un zbor cu o destinație finală sau originea în Brazilia, utilizarea Serviciilor noastre poate fi reglementată de Termenii și condițiile pentru Brazilia.

1. UTILIZAREA ȘI NATURA SERVICIILOR NOASTRE

Utilizarea Serviciilor noastre

 1. Prin acceptarea acestor Termeni și prin utilizarea Serviciilor noastre, confirmați că sunteți:

  1. o persoană fizică majoră din punct de vedere legal în țara dumneavoastră de reședință, care poate încheia acorduri obligatorii din punct de vedere juridic în temeiul legislației aplicabile.

  2. o persoană autorizată să accepte acești Termeni și orice termeni specifici Serviciului în numele dumneavoastră și, dacă este cazul, în numele altor pasageri.

  Natura Serviciilor noastre

 2. Grupul AirHelp oferă servicii pentru a ajuta pasagerii transportului aerian să gestioneze impactul perturbărilor de zbor. Aceste servicii se pot schimba periodic, dar includ facilitarea procesării solicitărilor în numele pasagerilor în fața companiilor aeriene, punerea în aplicare a drepturilor pasagerilor transportului aerian (inclusiv, dar fără a se limita la, solicitarea de despăgubiri) care decurg din zboruri întârziate sau anulate și/sau alte probleme conexe.

 3. AirHelp nu este un cabinet de avocatură și nu acționează ca avocat în numele dvs. și nu vă oferă direct servicii juridice. Cu toate acestea, în timpul furnizării Serviciilor noastre și în conformitate cu Termenii și Formularele, AirHelp poate contacta Avocați.

 4. Dacă ați achiziționat un produs de asigurare prin AirHelp, AirHelp operează ca broker de asigurări înregistrat în conformitate cu reglementările germane. AirHelp nu acționează ca purtător de risc în sine, ci își asumă doar o funcție de intermediar. Acești Termeni nu se aplică achiziției produsului de asigurare. Consultați documentele poliței pentru termenii care acoperă produsul de asigurare pe care l-ați achiziționat, inclusiv numele Terței părți AirHelp care oferă acoperirea în caz de daune.

2. DEFINIȚII

În acești Termeni, următorii termeni definiți vor avea semnificațiile menționate mai jos:

 1. „Semnătura AH” înseamnă o semnătură furnizată de dvs. electronic prin instrumentul de semnare online AirHelp și considerată echivalentul unei semnături olografe. În cazul în care nu puteți furniza o semnătură online, poate fi furnizată o semnătură olografă sau scanată.

 2. „AirHelp” înseamnă AirHelp Germany GmbH, o companie cu sediul în Germania, cu sediul social la c/o WeWork, Warschauer Platz 11-13, 10245 Berlin, Germania (Tribunalul de înregistrare: Tribunalul local din Charlottenburg, nr. de înregistrare la Registrul Comerțului 196015 B | Furnizor de servicii de colectare a datoriilor înregistrat conform art.10 alin. 1 nr. 1 din Legea privind furnizarea serviciilor juridice din Germania).

 3. „Grupul de companii AirHelp” înseamnă orice persoană juridică ce este direct sau indirect controlată de AirHelp sau care controlează AirHelp, prin deținerea capitalului social și/sau a valorilor mobiliare cu drept de vot, prin contract sau în orice alt mod.

 4. „AirHelp+” sau „AirHelp Plus” este un abonament care le oferă membrilor acces la unul dintre planurile AirHelp+ descrise în Catalogul de Servicii AirHelp+.

 5. „Tabloul de bord AirHelp+” reprezintă zona rezervată exclusiv membrilor accesată prin my.airhelp.com, unde membrii AirHelp+ pot verifica și gestiona serviciile AirHelp+.

 6. „Membru AirHelp+” sau „Membru” reprezintă un Client care a achiziționat AirHelp+.

 7. „Serviciile AirHelp+” înseamnă serviciile enumerate în Catalogul de Servicii AirHelp+, disponibil pentru Membrii care au achiziționat AirHelp+.

 8. „Terță parte AirHelp” înseamnă o persoană fizică sau juridică ce are un contract cu AirHelp pentru a ajuta la furnizarea Serviciilor noastre, fie direct, fie indirect, Clientului.

 9. „Companie aeriană” înseamnă compania aeriană comercială care a operat zborul pentru care sunt furnizate eventual Serviciile noastre.

 10. „Reguli privind drepturile pasagerilor aerieni” înseamnă orice lege, regulament, directivă, convenție internațională sau similară, indiferent dacă sunt emise la nivel statal, federal, al Uniunii Europene, național, internațional sau regional, și jurisprudență în baza căreia un consumator poate solicita despăgubiri financiare, daune sau rambursări în cazul unor zboruri suprarezervate, întârziate, anulate sau perturbate în alt mod sau al problemelor legate de bagaje. Acestea pot include, fără limitare, legile generale privind protecția consumatorilor, „CE 261”: Regulamentul (CE) nr. 261/2004 al Parlamentului European și al Consiliului din 11 februarie 2004, „UK 261”: Reglementările privind drepturile pasagerilor transportului aerian și licențele organizatorilor de călătorii aeriene (amendament) (ieșire din UE) 2019; regulamentul turcesc „SHY” privind pasagerii, Legea canadiană privind transportul: Reglementările privind protecția pasagerilor aerieni și „MC 99”: Convenția de la Montreal 1999.

 11. „Contract de cesiune” înseamnă documentul, în format electronic sau alt format, solicitat de AirHelp de la caz la caz, prin care dvs. și AirHelp sunteți de acord ca AirHelp să devină proprietarul Solicitării, sub rezerva termenilor Contractului de cesiune, în vederea încasării și primirii plăților.

 12. „Acord pentru solicitare despăgubiri” înseamnă documentul care autorizează AirHelp și/sau o Companie din Grupul AirHelp sau o Terță parte AirHelp să acționeze în numele dumneavoastră în ceea ce privește Solicitarea. Documentul se poate prezenta în mai multe forme, datorită diferitelor cerințe jurisdicționale, inclusiv, dar fără a se limita la, o împuternicire sau un certificat de împuternicire.

 13. „Solicitare” înseamnă orice solicitare împotriva unei companii aeriene pentru despăgubiri financiare, daune sau rambursare în conformitate cu Legile privind drepturile pasagerilor aerieni sau cu politicile de bona fide ale al unei companii aeriene.

 14. „Serviciul de despăgubiri” înseamnă serviciul prin care AirHelp, fie singură, fie împreună cu Companiile din Grup și terțe părți AirHelp, depune o Solicitare în numele dumneavoastră. Aceasta poate include Acțiunea în instanță.

 15. „Client” înseamnă dumneavoastră; persoana care a acceptat acești Termeni. Clientul poate fi, de asemenea, denumit „Pasager” în unele documente.

 16. „Discreție” înseamnă că AirHelp are dreptul de a lua decizii cu privire la Solicitarea dumneavoastră. Deciziile noastre se bazează pe date și sunt descrise mai departe în secțiunea 4: Cum ia decizii AirHelp cu privire la Solicitarea dvs.

 17. „Solicitare eligibilă” înseamnă o Solicitare pe care AirHelp a evaluat-o, la Discreția sa, ca o Solicitare pe care AirHelp este dispusă s-o depună în numele dumneavoastră, oferindu-vă Serviciul de despăgubiri.

 18. „Serviciul de eligibilitate” înseamnă serviciul furnizat de AirHelp pentru a determina dacă Solicitarea dumneavoastră este o Solicitare eligibilă.

 19. „Despăgubire pentru zbor” înseamnă suma totală de bani sau alte creanțe (acolo unde sunt acceptate de AirHelp la Discreția sa), plătite de o companie aeriană în legătură cu o Solicitare în calitate de despăgubire, rambursare, daune, înțelegere, gest de bona fide sau în alt mod, către dumneavoastră sau AirHelp ca urmare a Serviciilor de despăgubiri. Pentru a evita orice îndoială, Despăgubirile de zbor nu includ plăți sau rambursări ale Cheltuielilor de judecată, costuri de colectare, dobânzi sau altele similare, care au fost prefinanțate de AirHelp sau rezultate din intervenția AirHelp.

 20. „Pasager ce a călătorit împreună cu tine” înseamnă orice pasager pe care Clientul l-a inclus în Formularul de primire a Despăgubirii de zbor, cum ar fi un membru al familiei sau un pasager care a călătorit împreună cu Clientul pe zborul operat de Compania aeriană.

 21. „Formular” înseamnă Formularul de atribuire, Acordul pentru solicitarea de despăgubiri, Împuternicirea sau alte documente care permit Grupului AirHelp și Părților terțe AirHelp să furnizeze Clientului Serviciile noastre. AirHelp va determina ce Formular este cel mai potrivit de la caz la caz.

 22. „Despăgubire de bona fide” este situația în care AirHelp face o cerere către Compania aeriană, în absența unor reglementări dezvoltate privind Drepturile pasagerilor transportului aerian, pentru Despăgubirea de zbor. Despăgubirea de zbor pentru Despăgubiri de bona fide poate fi în bani sau în natură, cum ar fi un voucher de zbor, puncte de fidelitate sau mile aeriene.

 23. „Serviciul de informare” înseamnă furnizarea de către AirHelp de informații despre zboruri, informații despre companiile aeriene, informații despre aeroport, alte informații legate de călătorii și informații despre drepturile pasagerilor aerieni în conformitate cu Reglementările aplicabile privind drepturile pasagerilor aerieni. Informațiile pot fi specifice zborului Clientului sau informații generale nespecifice respectivului zborului. Informațiile vor fi furnizate prin intermediul comunicărilor electronice, inclusiv e-mail, tablouri de bord personalizate sau site-uri web controlate de AirHelp.

 24. „Avocat” înseamnă orice avocat și/sau firmă de avocatură contractată de AirHelp pentru Acțiune în instanță sau alte servicii juridice cu privire la o Solicitare.

 25. „Acțiune în instanță” înseamnă pregătirea și depunerea unei Solicitări pentru acțiune judiciară, fie prin depunerea Solicitării în instanță, înaintea unui organism guvernamental, cum ar fi un organism național competent (NEB), fie prin predarea Solicitării unui Avocat, pentru înaintarea acesteia direct Companiei aeriene sau pentru acțiune judiciară sau mutarea Solicitării dintr-o jurisdicție în alta.

 26. „Taxa de acționare în instanță” înseamnă taxa menționată în Taxele noastre pe care AirHelp vi le percepe atunci când primiți Despăgubirea de zbor, pentru furnizarea Serviciului de despăgubiri, ceea ce include Acționarea în instanță. Taxa de acționare în instanță este plătită în plus față de Taxă pentru Servicii.

 27. „Cheltuieli de judecată” înseamnă toate taxele suportate, plătite de sau acordate dumneavoastră sau Grupul AirHelp în urma unei Acțiuni în instanță, inclusiv, dar fără a se limita la, onorariile avocaților, taxele de înregistrare a speței, costurile judiciare și ale grefierului, costurile de traducere, costurile executorului judecătoresc, colectarea extrajudiciară sau orice alte taxe și cheltuieli aferente.

 28. „Perioada de membru” înseamnă perioada de timp în care un Membru AirHelp+ are dreptul de a utiliza Serviciile AirHelp+. Pentru un Membru anual, aceasta este de la data și ora achiziției timp de un an întreg, dacă nu este reînnoit. Pentru o singură rezervare, aceasta are loc de la data și ora achiziției și continuă pe o perioadă limitată de timp ulterior (după cum este descris în continuare în acești Termeni) și se aplică numai zborului pentru care a fost achiziționat Abonamentul.

 29. „Taxele noastre” înseamnă taxele și onorariile enumerate aici, specificând monedele acceptate, metodele de plată care trebuie plătite de dvs. către AirHelp. În plus față de Taxele noastre, AirHelp poate avea dreptul la Cheltuieli de judecată din partea Companiei aeriene, așa cum este descris în acești Termeni.

 30. „Formular de reatribuire” înseamnă documentul pe care dvs. și AirHelp îl semnați, cedându-vă înapoi drepturile solicitării dvs. sau autorizând returnarea solicitării către dvs.

 31. „Taxă pentru Servicii” înseamnă taxa menționată în Taxele noastre pe care AirHelp vi le percepe atunci când primiți Despăgubirea de zbor, ca urmare a furnizării Serviciului de despăgubiri.

 32. „Serviciile” înseamnă oricare dintre serviciile noastre, inclusiv, fără a se limita la, Serviciul de eligibilitate, Serviciul de despăgubiri, Serviciul de informare sau Serviciile AirHelp+ furnizate de AirHelp sau de o Terță parte AirHelp, în conformitate cu acești Termeni și orice termeni suplimentari specifici Serviciilor selectate de dvs.

 33. „Retragere” înseamnă procesul stabilit în secțiunea Retragere și Reziliere prin care Clientul se retrage fie din Serviciul de despăgubiri, fie din Abonament sau prin care AirHelp se retrage din Serviciul de despăgubiri.

 34. „TVA” înseamnă orice sistem de taxă pe valoarea adăugată.

3. ELIGIBILITATEA ȘI SERVICIUL DE INFORMARE

La început

 1. După ce ați acceptat acești Termeni, AirHelp vă va oferi Serviciul de eligibilitate și Serviciul de informare pentru a determina dacă AirHelp crede, la Discreția sa, că aveți o Solicitare eligibilă.

 2. Dacă AirHelp ia această decizie, AirHelp vă va furniza Formularul. Scopul Formularului este de a permite AirHelp să se angajeze în numele dumneavoastră, direct sau indirect, față de Avocați, Compania aeriană sau reprezentanții acesteia și/sau instanțe, pentru a obține Despăgubirea pentru zbor.

 3. Furnizarea Serviciului de informare sau a Serviciului de eligibilitate de către AirHelp nu va constitui o ofertă obligatorie pentru a vă oferi alte Servicii, inclusiv, fără limitare, Serviciul de despăgubiri.

4. SERVICIU DE DESPĂGUBIRI

Depunerea Formularului

 1. Înainte de a demara Serviciul de despăgubiri, vi se va cere să:

  1. vă autorizați semnătura AH pe Formular, specificându-se că:

   1. sunteți de acord să primiți Serviciul de despăgubiri;

   2. confirmați că AirHelp va solicita doar Despăgubiri financiare pentru zbor și că este la Discreția exclusivă a AirHelp să accepte vouchere de călătorie și/sau alte servicii ca Despăgubire de zbor și că ofertele Companiei aeriene de despăgubiri nefinanciare pot fi tratate de AirHelp ca un refuz al Companiei aeriene de Despăgubire a zborului;

   3. afirmați că nu urmăriți Solicitarea prin nicio altă cale, fie direct, fie prin alte terțe părți și că niciun litigiu legal nu este în curs sau în așteptare, direct sau indirect, între dvs. și Compania aeriană cu privire la respectiva chestiune.

 2. Dacă aveți vreo angajament sau cesiuni existente în legătură cu Solicitarea dvs., trebuie să le anulați imediat.

 3. Dacă nu ați efectuat acești pași, nu veți primi Serviciul de despăgubiri.

 4. La primirea și examinarea Formularului, AirHelp vă va confirma în scris, fie prin e-mail, fie prin altă formă scrisă, că AirHelp va începe prestarea Serviciului de despăgubiri. AirHelp poate decide, la Discreția sa, dacă va continua sau respinge furnizarea Serviciului de despăgubiri sau poate solicita informații sau documente suplimentare înainte de începerea prestării Serviciului de despăgubiri.

 5. După semnarea Formularului,

  1. nu puteți cesiona Solicitarea niciunei alte părți, deoarece titlul legal asupra Solicitării a fost deja cesionat către AirHelp.

  2. nu puteți mandata sau împuternici o altă parte terță să acționeze în numele dumneavoastră cu privire la aceeași Solicitare.

 6. Dacă primiți plăți directe sau orice altă despăgubire de la compania aeriană după încheierea Contractului de despăgubire, trebuie să informați imediat AirHelp. Aceste plăți sunt considerate Despăgubiri de zbor și conferă AirHelp dreptul de a reclama Taxă pentru Servicii și Taxa de Acționare în instanță dacă AirHelp a înaintat o Acțiune în instanță înainte ca dvs. să fi primit plata de la Compania aeriană.

 7. După trimiterea Formularului, trebuie să încetați negocierile cu Compania aeriană și să direcționați orice comunicare pe care o aveți cu Compania aeriană cu privire la Solicitarea dumneavoastră către AirHelp.

  Reatribuire

 8. Solicitarea vă poate fi cesionată înapoi fie la cererea dumneavoastră, fie la inițiativa AirHelp. În fiecare caz, acest lucru va fi făcut în scris de către dvs. și AirHelp, semnând un Formular de reatribuire. În cazul în care ați semnat un Acord pentru solicitarea de despăgubiri, vă puteți Retrage împuternicirea dată în acest Acord, notificând în scris AirHelp.

  Reprezentantul Clientului

 9. Dacă acționați în calitate de reprezentant sau în numele unui pasager sau al mai multor pasageri, trebuie mai întâi să obțineți o împuternicire pentru a acționa în numele acestora și să prezentați dovezi în acest sens, la cererea AirHelp. Pentru pasagerii minori, veți furniza datele lor complete, inclusiv: numele, data nașterii minorului, numele și semnăturile părinților sau tutorilor legali.

  Demararea prestării Serviciilor de Despăgubiri

 10. În cazul în care AirHelp v-a notificat în scris conform celor de mai sus, AirHelp va furniza Serviciului de Despăgubiri cu intenția de a obține Despăgubiri de zbor în numele dumneavoastră.

 11. Veți furniza AirHelp toate datele sau informațiile necesare pentru executarea Serviciului de despăgubiri. Garantați că datele și informațiile furnizate sunt corecte, complete și autentice și, unde este cazul, furnizate cu consimțământul Pasagerilor ce au călătorit împreună cu dvs. Datele și informațiile despre zbor pot fi transmise către AirHelp prin intermediul paginii web, al e-mailului, al altor soluții electronice sau prin software acceptat de AirHelp ori prin telefon.

 12. AirHelp vă poate solicita să furnizați informații suplimentare, cum ar fi:

  1. numele și prenumele pasagerului, adresa de e-mail, numărul de telefon, tipul de perturbare (întârziere, zbor anulat sau refuz la îmbarcare/suprarezervare), motivul întârzierii (dacă este posibil), durata întârzierii, numele Companiei aeriene, numărul zborului, data zborului, locul de plecare și sosire și descrierea incidentului;

  2. un Formular suplimentar care poate fi trimis la AirHelp prin intermediul formularului web sau prin orice alte soluții electronice acceptate de AirHelp sau prin e-mail sau serviciu poștal. 

 13. Confirmați că eșecul de a furniza AirHelp orice astfel de informații va afecta negativ capacitatea AirHelp de a furniza Serviciul de despăgubire.


  Despăgubire de zbor și Acțiune în instanță

 14. La primirea Formularului dvs., AirHelp va pregăti o cerere de plată și o va trimite Companiei aeriene și va gestiona toată corespondența ulterioară. Pentru această parte a Serviciului de despăgubiri, dacă se plătește Despăgubirea de zbor, vi se va percepe Taxă pentru Servicii AirHelp.

 15. În cazul în care Compania aeriană nu plătește Despăgubirea pentru zbor într-o perioadă rezonabilă după ce a fost notificată de AirHelp sau dacă AirHelp, la propria sa Discreție, evaluează că este puțin probabil ca respectiva companie aeriană să răspundă la o solicitare de plată, AirHelp poate iniția o Acțiune în instanță.

 16. În cazul în care se inițiază Acțiunea în instanță, iar Despăgubirea pentru zbor a fost plătită, va trebui să achitați Taxa de Acționare în instanță față de AirHelp, în plus față de Taxă pentru Servicii.

 17. În cazul în care se utilizează un Avocat pentru Acțiunea în instanță, sunteți de acord în mod expres ca AirHelp să ofere Avocatului acces la toate datele comunicate către AirHelp pentru ca Avocatul să demareze Acțiunea în instanță.

 18. În cazul în care sunt necesare un Formular separat sau alte documente suplimentare pentru a întreprinde o Acțiune în instanță, vă obligați să furnizați astfel de documente suplimentare. În cazurile în care ați semnat un Contract de cesiune și ulterior semnați un Acord pentru solicitarea de despăgubiri (sau similar), acceptați ca Acordul pentru Solicitarea de despăgubiri să vă cesioneze înapoi Solicitarea.

 19. Dacă AirHelp sau Avocatul inițiază o Acțiune în instanță pentru a urmări o Solicitare, AirHelp va acoperi orice Cheltuieli de judecată suportate în timpul Acțiunii în instanță, chiar dacă Acțiunea în instanță este pierdută. În cazul în care procesul este câștigat sau dacă s-a ajuns la o înțelegere între Compania aeriană și AirHelp, AirHelp poate eventual acoperi toate costurile suportate care nu sunt acoperite de Compania aeriană. Dacă este cazul, în cazul în care se câștigă procesul, se va înainta o solicitare de rambursare a Cheltuielilor de judecată. Același lucru este valabil și pentru Cheltuielile de judecată, indiferent dacă procedurile judiciare sunt efectuate de AirHelp sau de un Avocat. Pentru a evita orice dubiu, toate rambursările, inclusiv Cheltuielile de judecată și dobânzile, vor aparține companiei AirHelp.

 20. Sunteți de acord și recunoașteți că rezultatul final al Acțiunii în instanță și obținerea Despăgubirilor pentru zbor poate dura ani.


  Soluționări

 21. AirHelp, la propria sa Discreție, poate oferi sau accepta de la Compania aeriană soluționări ale Solicitărilor individuale sau colective pentru Despăgubirile de zbor.

 22. Confirmați că decizia de a accepta o soluționare de la Compania aeriană pentru Despăgubirea de zbor revine exclusiv companiei AirHelp, deoarece ați cesionat Solicitarea către AirHelp. În cazul în care AirHelp acționează în numele dvs. în conformitate cu un Acord pentru solicitare despăgubiri, autorizați AirHelp să accepte sau să respingă ofertele de soluționare la Discreția AirHelp, fără a fi nevoie de acordul dumneavoastră suplimentar.

 23. AirHelp poate continua Solicitarea cesionată în nume propriu, cu sau fără ajutorul unui Avocat. Atunci când este cazul și/sau este necesar din punct de vedere juridic, AirHelp poate cesiona înapoi Solicitarea către dvs., iar dvs. sunteți de acord să acordați AirHelp un Acord pentru solicitarea despăgubirilor pentru a ca acesta să presteze Serviciul de despăgubiri și pentru a colecta și/sau primi plăți.

 24. Sunteți responsabil pentru furnizarea datelor corecte pentru a menține furnizarea Serviciului de despăgubire. AirHelp nu poate fi trasă la răspundere pentru eventuale comunicări, documente, date/informații incorecte și conduită frauduloasă împărtășită de dvs. În cazul în care ați furnizat informații sau date în mod deliberat incorecte, pe lângă orice alt recurs pe care AirHelp îl poate avea în temeiul acestor Termeni, veți despăgubi AirHelp, la cererea AirHelp, pentru Cheltuielile de judecată.


  Despăgubiri de bona fide

 25. În jurisdicțiile în care Regulamentele privind drepturile pasagerilor aerieni sunt eventual mai puțin dezvoltate și este mai puțin probabil să obțineți Despăgubiri pentru zbor, în cazul deciziei dvs. de a continua, AirHelp poate încerca să obțină Despăgubiri de zbor printr-o Despăgubire de bona fide.


  Cum ia decizii AirHelp cu privire la Solicitarea dvs.

 26. AirHelp își folosește puterea Discreționară în luarea deciziilor cu privire la urmărirea Solicitării dvs. în cadrul Serviciului de eligibilitate sau în orice moment în cadrul Serviciului de despăgubiri, inclusiv dacă să urmărească Solicitarea dvs. prin Acțiune în instanță, să facă sau să accepte o ofertă de soluționare de la Compania aeriană, să retragă Solicitarea sau să urmărească o Despăgubire de bona fide.

 27. Discreția AirHelp se bazează pe o serie de factori, inclusiv, fără limitare, Regulamentele aplicabile privind drepturile pasagerilor aerieni, jurisdicțiile și sistemele judiciare în care urmărim eventual Solicitarea, Cheltuielile de judecată și probabilitatea ca AirHelp să obțină sau să fie obligată să plătească Cheltuieli de judecată, comportamentul istoric al Companiei aeriene față de Solicitări similare, durata medie pentru a obține Despăgubiri de zbor sau o decizie favorabilă prin Acțiune în instanță, calitatea informațiilor pe care le-ați furnizat AirHelp cu privire la Solicitarea dvs., eventuale informații faptice care ar putea îngreuna obținerea Despăgubirilor de zbor, sfaturi de la Avocați și experiența AirHelp cu Solicitări similare.

5. ABONAMENTUL AIRHELP+

Achiziția Abonamentului AirHelp+

 1. Puteți achiziționa Abonamentul plătind Taxa de Abonament AirHelp+ (a se vedea Taxele noastre) sau obținând Abonamentul AirHelp+ printr-o Terță parte AirHelp care este împuternicită de AirHelp să vă pună la dispoziție Abonamentul.

 2. Abonamentul AirHelp+ începe în ziua achiziției.

 3. După acceptarea achiziției, Membrul va primi un e-mail de confirmare de la AirHelp.

  Opțiuni și versiuni de Abonament

 4. Abonamentul AirHelp+ poate fi achiziționat în următoarele forme:

  1. O rezervare unică prin intermediul unei terțe părți: acest abonament este oferit ca serviciu suplimentar în timpul rezervării unui zbor cu Terță Parte AirHelp. Abonamentul acoperă doar acele zboruri.

  2. Un abonament anual prin AirHelp direct: acest abonament acoperă zboruri care au loc într-un interval de timp specificat. Taxa pentru Abonamentul AirHelp+ se va percepe anual.

 5. Consultați Taxele noastre pentru taxa aplicabilă fiecărui plan de Abonament AirHelp+.

  Servicii AirHelp+

 6. Membrii care au achiziționat AirHelp+ vor avea dreptul de a utiliza serviciile aplicabile fiecărui tip de Abonament, așa cum este descris în Catalogul de Servicii AirHelp+.

 7. Serviciile AirHelp+ pot fi furnizate de o Terță parte AirHelp și pot impune ca membrul să fie de acord cu termenii Terței părți AirHelp pentru utilizarea serviciului.

 8. AirHelp își rezervă dreptul de a adăuga sau elimina un serviciu AirHelp+ în orice moment și va actualiza imediat Catalogul de Servicii AirHelp+ în cazul în care un serviciu este eliminat.

 9. Pentru a evita orice dubiu, AirHelp+ nu este o poliță de asigurare în niciun fel.

  Limitarea utilizării

 10. Beneficiile sunt personale și se aplică numai Membrului.

 11. Toate Solicitările pentru Despăgubire de zbor trebuie adresate de Membru:

  1. pe Durata abonamentului.

  2. în termen de șaizeci (60) de zile de la data zborului.

  3. în maximum trei (3) zile după ziua zborului, în ceea ce privește Solicitările legate de bagaje.

 12. Pentru Membrii cu Abonament anual, Serviciile de despăgubiri vor fi limitate la o Solicitare pe lună calendaristică și un total de douăsprezece (12) Solicitări pe an calendaristic.

 13. Taxă pentru Servicii și Taxa de Acționare în instanță nu vor fi rambursate Membrului pentru zborurile care au fost perturbate înainte de începerea Abonamentului sau pentru solicitările de Serviciu de despăgubiri făcute după expirarea sau rezilierea Abonamentului în orice alt mod.

 14. Abonamentul este netransferabil. Membrul trebuie să notifice prompt AirHelp dacă a luat cunoștință de utilizarea neautorizată a Abonamentului.

 15. Prin achiziția AirHelp+, confirmați că AirHelp+ nu este un produs de asigurare sau un substitut al unui produs de asigurare și, ca și în cazul Serviciului de despăgubiri și al altor servicii descrise aici, că AirHelp nu oferă nicio garanție sau declarație că veți obține Despăgubiri de zbor. AirHelp își folosește Discreția pentru a stabili cum și când să furnizeze Serviciul de despăgubiri în conformitate cu Termenii, iar un Membru nu va avea dreptul la o rambursare dacă AirHelp decide să nu depună o Solicitare.


  Reînnoirea abonamentului anual

 16. În ceea ce privește Abonamentul anual, acesta va fi reînnoit automat pentru un (1) an, până când și cu excepția cazului în care Membrul alege să anuleze Abonamentul așa cum este descris în secțiunea Reziliere și Retragere de mai jos.

6. TAXE ȘI PLĂȚI

Taxele noastre

 1. Taxele noastre este lista de prețuri care detaliază toate taxele, tarifele și prețurile pe care AirHelp le primește pentru a vă furniza produsele și serviciile noastre.

 2. AirHelp oferă Serviciul de eligibilitate și Serviciul de informare în mod gratuit.

 3. AirHelp oferă Servicii de despăgubiri în mod gratuit, cu excepția cazului în care AirHelp reușește să obțină Despăgubirea de zbor pentru dvs.

 4. Dacă demersurile AirHelp sunt încununate de succes, AirHelp vă va transfera Despăgubirea de zbor, reținând Onorariile datorate nouă.

 5. Dacă ați furnizat AirHelp informații de plată incorecte sau incomplete și sumele pe care vi le-am plătit pentru Despăgubirea de zbor au fost returnate către AirHelp, AirHelp va depune eforturi rezonabile pentru a vă contacta, inclusiv mementouri prin e-mail și alte mijloace de comunicare furnizate de dvs. companiei AirHelp. În cazul în care nu răspundeți pentru a furniza informații corecte de plată, AirHelp va avea dreptul să păstreze partea din Despăgubirea de zbor care altfel ar fi trebuit transferată Clientului.

 6. În cazul în care Despăgubirea de zbor și/sau Cheltuielile de judecată, dobânzile sau lucruri asemănătoare vă sunt transferate direct de la Compania aeriană:

  1. veți informa AirHelp cât mai curând posibil cu privire la plată.

  2. vi se va emite factură și veți avea obligația să plătiți Taxele noastre, Cheltuielile de judecată, dobânzile sau lucruri asemănătoare, dacă există, către AirHelp fără întârzieri nejustificate.

 7. După ce AirHelp a plătit Despăgubirea în conformitate cu instrucțiunile și selecția metodelor furnizate de către Client, AirHelp nu este răspunzătoare pentru:

  1. cecuri, carduri de debit preplătite, carduri de credit și alte pierderi în tranzitul acestora către Client;

  2. orice efect al faptului că respectivul Client a furnizat informații greșite despre contul bancar, adresa greșită sau similar, inclusiv, dar fără a se limita la, despăgubirea plătită unui destinatar incorect. În cazul în care despăgubirea a fost plătită unui destinatar incorect din vina Clientului, AirHelp nu va fi obligată să o recupereze în mod activ.

 8. Nu veți avea dreptul să solicitați nicio dobândă pentru despăgubirea de zbor în perioada dintre momentul în care AirHelp primește banii și momentul în care vi se transferă acești bani. AirHelp își rezervă dreptul de a reține orice dobândă pe care a recuperat-o de la Compania aeriană, inclusiv dobânda recuperată în urma Acțiunii în instanță.

 9. AirHelp nu este răspunzătoare pentru niciun fel de despăgubire, daună sau situație similară, în cazul în care suntem împiedicați să transferăm plata către dvs. din cauza unui eveniment care nu poate fi controlat în mod rezonabil de AirHelp, inclusiv, dar fără limitare la, grevă, grevă patronală, forță majoră, dezastre naturale, război, revoltă, agitație civilă, sabotaj intenționat, respectarea unei legi sau a unui ordin guvernamental, a unei reglementări, dispoziții sau instrucțiuni, accident, defectare a instalației sau a echipamentelor, incendiu, inundații și furtuni.

 10. Taxă pentru Servicii și Taxa de Acționare în instanță se aplică oricărui tip de soluționare, ori de câte ori AirHelp poate obține Despăgubiri de zbor, indiferent dacă sunt obținute prin hotărâre judecătorească, prin soluționare cu Compania aeriană sau în cazul în care AirHelp a soluționat solicitarea cu Compania aeriană împreună cu alte Solicitări.

7. RETRAGERE ȘI REZILIERE

Dreptul dumneavoastră de Retragere din cadrul Serviciului de despăgubire și din Abonament

 1. Dacă vă calificați drept consumator în conformitate cu reglementările privind consumatorii din Uniunea Europeană (UE), Spațiul Economic European (SEE) și Regatul Unit, ceea ce înseamnă că sunteți o persoană care se angajează într-o tranzacție juridică într-un alt scop decât cel comercial sau profesional independent, atunci dețineți un drept legal de retragere.

 2. Aveți dreptul de a vă Retrage din Serviciul de despăgubire sau Abonament în termen de 14 zile de la începerea Serviciului de despăgubire sau Abonamentului, în mod gratuit și fără a fi nevoie să specificați niciun motiv. Pentru a vă exercita dreptul la Retragere, aceasta trebuie să fie comunicată (de exemplu, prin scrisoare, e-mail sau formular de contact) în perioada de 14 zile menționată mai sus și trebuie să indice în mod clar dorința dumneavoastră de Retragere din Serviciul de despăgubire sau Abonament.

 3. Datorită naturii serviciului furnizat, sunteți de acord că nu vă puteți retrage din

  1. Serviciul de despăgubiri în cazul în care AirHelp v-a informat că Compania aeriană a acceptat Solicitarea.

  2. AirHelp+ sau orice serviciu AirHelp+ cu douăzeci și patru (24) de ore înainte sau în orice moment după ora de plecare programată a zborului căruia i se aplică AirHelp+, deoarece în astfel de evenimente, am finalizat serviciul pe care l-ați solicitat.

  3. orice Serviciu dacă, prin natura Serviciului, AirHelp a finalizat deja furnizarea Serviciului până la momentul solicitării de retragere.

 4. Retragerea va fi trimisă la:

  AirHelp Germany GmbH.
  c/o WeWork
  Warschauer Platz 11-1310245 Berlin
  Germania
  sau
  E-mail: [email protected]

  Pentru a solicita retragerea, puteți copia și lipi textul exemplu de mai jos, adăugând detaliile dvs. (Nu sunteți obligat să utilizați exact acest text.)

  —----------

  Model de formular de anulare

  Prin prezenta reziliez contractul încheiat de mine:

  Numărul solicitării AirHelp:
  Data la care a fost înaintată solicitarea:
  Numele clientului:
  Adresa clientului:
  Semnătura clientului:
  Dată:

  —---------

  *Sfârșitul modelului de text

 5. După perioada de Retragere de 14 zile, vă puteți Retrage acceptarea Serviciului de despăgubire sau a Abonamentului în conformitate cu Termenii.

  Retragerea AirHelp din prestarea Serviciului de despăgubiri

 6. AirHelp are dreptul de a se retrage din prestarea Serviciului de despăgubiri în cazul identificării unor eventuale obstacole în afara controlului AirHelp, care împiedică AirHelp să obțină Despăgubiri pentru dvs. Acestea pot include, dar nu se limitează la, insolvența Companiei aeriene, închiderea instanțelor, măsuri de izolare și carantină, valoarea scăzută a Despăgubirii pentru zbor etc. În aceste cazuri, AirHelp vă va anunța cu privire la obstacole și va închide Solicitarea dvs. Nu se va aplica nicio taxă.

  Rezilierea Serviciului de despăgubiri și Abonamentului

 7. Serviciile se vor rezilia în momentul în care apare prima dintre următoarele:

  1. Serviciul de despăgubiri este reziliat când Solicitarea a fost soluționată cu Compania aeriană, ați primit Despăgubirea de zbor și ați achitat toate sumele care trebuie plătite de dvs. către AirHelp, dacă există, sau

  2. Fie dumneavoastră, fie AirHelp, în orice moment și din orice motiv, notificați o eventuală Reziliere în timp util în scris; sau

  3. Imediat de către AirHelp dacă

   1. nu ați respectat obligațiile care vă revin în temeiul Termenilor sau al oricăror altor reguli sau reglementări aplicabile,

   2. ați furnizat informații incorecte, ați comis o fraudă sau v-ați implicat în activități pe care AirHelp le-ar putea suspecta în mod rezonabil a fi înșelătoare sau frauduloase, caz în care nu veți avea dreptul la Despăgubiri de zbor sau orice alte plăți.

 8. AirHelp își rezervă dreptul de a-și revendica pierderile în cazul rezilierii ca urmare a culpei dvs.

 9. Dacă sunteți Membru AirHelp+ cu abonament anual și nu doriți să îl reînnoiți conform Clauzei 5.17, puteți anula Abonamentul cu o (1) zi înainte de data reînnoirii automate prin:

  1. autentificare în contul dvs., alegând „Gestionare abonament” în Tabloul de bord AirHelp+ și făcând clic pe „Anulare abonament”

  2. trimiterea unei notificări scrise către AirHelp la adresa [email protected] cu privire la dorința dumneavoastră de a nu reînnoi automat Abonamentul

  Dreptul AirHelp de a refuza, suspenda sau rezilia Abonamentul

 10. AirHelp își rezervă dreptul de a refuza calitatea de Membru oricărei persoane și, în caz de încălcare a Termenilor de către un Membru, de a rezilia Abonamentul în orice moment.

 11. AirHelp are dreptul de a vă suspenda Abonamentul dacă există motive întemeiate de a suspecta activități înșelătoare sau frauduloase. În acest caz, trebuie să furnizați AirHelp orice documente de care avem nevoie pentru investigarea situației; nu veți putea anula Abonamentul și nu se vor efectua plăți sau rambursări până când AirHelp nu este convinsă că nu a avut loc nicio fraudă. În cazul în care AirHelp stabilește, la propria sa discreție, că există suficiente dovezi de fraudă, AirHelp va avea dreptul de a rezilia Abonamentul și de a-și exercita drepturile în conformitate cu acești Termeni sau cu legea aplicabilă, inclusiv, fără limitare, pentru recuperarea oricăror sume plătite și informarea autorităților competente.


  Consecința Rezilierii și Retragerii prestării Serviciului de despăgubire

 12. La rezilierea Serviciilor de despăgubiri din orice motiv, veți plăti imediat orice taxe plătibile către AirHelp în conformitate cu Termenii, inclusiv, fără limitare, în cazul Retragerii Clientului după ce Compania aeriană confirmă plata Despăgubirii pentru zbor.

 13. AirHelp nu vă va cesiona înapoi automat Solicitarea în cazul Retragerii sau rezilierii. Trebuie să solicitați AirHelp să vă cesioneze înapoi Solicitarea, iar AirHelp vă va trimite Formularul de reatribuire pe care va trebui să îl semnați.

 14. În cazul în care vă Retrageți din Serviciul de despăgubiri sau AirHelp reziliază din cauza încălcării de către dvs. a Termenilor, AirHelp va avea dreptul să obțină următoarele de la dvs.:

  1. în cazul în care AirHelp a demarat acțiunea în instanță, cheltuielile de judecată ale AirHelp; sau,

  2. O sumă egală cu cheltuielile de judecată, dacă, în urma retragerii, AirHelp trebuie - conform hotărârii unei autorități judiciare - să plătească cheltuieli de judecată datorate companiei aeriene; sau, 

  3. Taxa pentru serviciile AirHelp și, în cazul în care a existat o acțiune în instanță, taxă de acționare în instanță, în cazul în care ați obținut ulterior despăgubirea de zbor direct de la compania aeriană.


  Consecința retragerii din abonamentul AirHelp+

 15. Odată ce Abonamentul este reziliat, anulat sau expirat, Membrul pierde toate beneficiile AirHelp+, iar AirHelp nu va mai renunța la Taxă pentru Servicii și la Taxa de acționare în instanță, dacă este cazul, la furnizarea Serviciului de despăgubiri de către AirHelp.

 16. Membrii care au ales să nu-și reînnoiască Abonamentul trebuie să depună Solicitarea provenită din timpul perioadei de valabilitate a Abonamentului, în termen de 60 (șaizeci) de zile de la data la care a expirat Abonamentul, pentru a beneficia de Abonamentul AirHelp+.

8. PROTECȚIA DATELOR

 1. Toate datele personale colectate în timpul furnizării Serviciilor noastre sau legate de furnizarea Serviciilor noastre vor fi supuse Declarației de confidențialitate AirHelp.

9. PREVEDERI GENERALE

Servicii terțe

 1. Serviciile noastre pot conține linkuri către site-uri web sau interfețe ale furnizorilor terți pentru rezervarea de servicii prin intermediul terților. Astfel de site-uri web/servicii sunt controlate de părți independente, iar AirHelp nu are niciun control în acest sens. Deși Serviciile noastre pot oferi informații despre sau acces la furnizori terți și facilitează utilizarea acestor furnizori terți, astfel de Servicii nu constituie în niciun fel de sponsorizare, afiliere sau aprobare a acestor furnizori terți.

 2. Vă reamintim că, accesând site-uri web/servicii terțe sau utilizând servicii terțe puse la dispoziție prin intermediul Serviciilor noastre, sunteți de acord să va obligați la respectarea politicilor și termenilor și condițiilor acestor terți. Vă încurajăm să examinați acești termeni și condiții și politici și să le utilizați pe propriul risc.

 3. Prin prezentul luați la cunoștință și sunteți de acord că AirHelp nu va fi parte la niciun contract încheiat cu niciun astfel de terț și nu va fi responsabil pentru nicio eroare sau omisiune în serviciile acestor terțe părți sau pentru orice solicitare, încălcare, pierdere sau daune directe sau indirecte. cauzate sau presupus cauzate de sau în legătură cu accesul sau utilizarea serviciilor unor astfel de terți.

  Declinarea garanțiilor și Limitarea răspunderii

 4. AirHelp are multe surse de informații și date care compun informațiile și serviciile disponibile în conformitate cu acești Termeni. Deși AirHelp încearcă să ofere informații corecte, Serviciile noastre pot fi supuse omisiunilor și erorilor. Serviciile noastre sunt furnizate „ca atare”. În cea mai mare măsură permisă de lege, AirHelp declină toate garanțiile, fie exprese, fie implicite, statutare sau de altă natură, inclusiv, dar fără a se limita la, garanțiile implicite de vandabilitate, neîncălcare a drepturilor terților, acuratețea informațiilor și adecvarea pentru un anumit scop. AirHelp nu face nicio declarație și nu acordă nicio garanție că Serviciile noastre vor avea ca rezultat Despăgubirea pentru zbor, vor îndeplini cerințele dumneavoastră sau vor fi securizate, lipsite de viruși sau alte componente dăunătoare, prompte, neîntrerupte, exacte, complete sau de încredere. Confirmați și sunteți de acord că utilizarea Serviciilor noastre este pe propriul dumneavoastră risc. În cea mai mare măsură permisă de legea aplicabilă, AirHelp și companiile sale din Grupul său nu vor fi răspunzătoare pentru nicio pierdere sau daune directe, indirecte, punitive, incidentale, speciale, în consecință sau nicio pierdere de venit, profit, fond de bunăvoință care decurge din sau în orice mod legat de i) Serviciile noastre, ii) întârzierea sau incapacitatea de a accesa Serviciile noastre; iii) viruși, erori, troieni, software, informații, site-uri web asociate terților, Servicii obținute prin utilizarea Serviciilor noastre, iv) sau orice altă problemă legată de Serviciile noastre, indiferent dacă se bazează pe contract, delict, răspundere strictă sau în orice alt fel, chiar dacă AirHelp, companiile din Grupul său sau oricare dintre furnizorii săi au fost informați cu privire la posibilitatea unor astfel de daune.

 5. Acești Termeni nu afectează niciunul dintre drepturile dumneavoastră legale statutare care nu pot fi excluse prin lege. Dacă nu vă convine oricare parte a Serviciilor noastre sau acești Termeni, singurul dvs. remediu exclusiv este Retragerea în conformitate cu Termenii.

  Versiuni și modificări

 6. AirHelp își rezervă dreptul de a modifica secțiunile acestor Termeni în orice moment, fără nicio altă notificare. Cea mai recentă versiune va fi întotdeauna disponibilă pe site-ul web AirHelp.

 7. AirHelp actualizează regulat funcțiile Serviciilor noastre și acești Termeni pentru a îmbunătăți modul în care vă oferim Serviciile. Ca rezultat, orice funcție nouă a Serviciilor noastre va fi supusă celei mai recente versiuni a Termenilor afișate pe site-ul web AirHelp.

 8. Cu toate acestea, modul în care veți utiliza Serviciile va fi reglementat de versiunea în vigoare a Termenilor la data la care i-ați acceptat. Dacă nu sunteți sigur ce versiune a Termenilor vi se aplică, contactați AirHelp la adresa [email protected] și vi le vom furniza.

  Acord integral

 9. Acești Termeni sunt declarația completă și exclusivă referitoare la subiectul său și înlocuiesc toate comunicările anterioare (orale sau în scris) dintre dvs. și AirHelp.

 10. Nu puteți transfera niciunul dintre drepturile sau obligațiile dumneavoastră conform acestor Termeni fără acordul nostru scris prealabil. AirHelp poate transfera oricare dintre drepturile sau obligațiile sale în temeiul acestor Termeni oricărei companii a Grupului AirHelp sau oricărei terțe părți desemnate de AirHelp.


  Alternative la Serviciile de despăgubiri

 11. Dacă doriți să vă urmăriți Solicitarea prin alte alternative decât Serviciile de despăgubiri ale AirHelp, următoarele sunt opțiuni pentru aplicarea Solicitării: propria acțiune extrajudiciară sau judiciară împotriva companiei aeriene, sprijinul unui avocat, o adresă direct la Compania aeriană respectivă. În Germania, puteți utiliza oferta organismului de conciliere pentru transportul public de pasageri (die Schlichtungsstelle für den öffentlichen Personenverkehr e.V. „söp”), formularul online al Autorității Aviației Federale Germane și Corpul de Arbitraj al Transportului Aerian de la Oficiul Federal German de Justiție.


  Legea aplicabilă și jurisdicția

 12. Acești Termeni, Formulare și acordul dintre AirHelp și dvs., precum și orice dispută sau revendicare care decurge din sau în legătură cu aceștia (inclusiv litigii sau revendicări necontractuale), vor fi guvernate de legile Germaniei, fără a ține cont de principiul conflictului de legi. Acest lucru nu va afecta dispozițiile obligatorii ale sistemului juridic care s-ar aplica fără această clauză de alegere a legii, de exemplu, prevederile obligatorii din țara de reședință a clientului.

 13. Dacă vreo prevedere (sau o parte a vreunei prevederi) din acești Termeni este considerată nulă sau inaplicabilă în totalitate sau în parte de către orice instanță sau altă autoritate competentă, o astfel de prevedere nulă va fi considerată înlocuită cu o prevedere aplicabilă cu cel mai apropiat efect posibil cu prevederea inițială și acești Termeni vor continua să fie aplicabili în ceea ce privește celelalte prevederi și restul prevederilor afectate.

 14. Orice eșec sau întârziere de către AirHelp în aplicarea (în întregime sau parțial) a oricărei prevederi a acestor Termeni nu va fi interpretată ca o renunțare la drepturile sau căile noastre de atac.

 15. Versiunea în limba engleză a acestor Termeni prevalează în caz de neconcordanță cu orice altă versiune lingvistică.

Actualizat: 23 mai 2024.
Versiune: TC2.24

AirHelp a apărut în:

Agerpres logoProfit.ro logoRTV Romania logoZiarul Financiar logo

AirHelp face parte din Asociația susținătorilor drepturilor pasagerilor aerieni (APRA), a cărei misiune este promovarea și protejarea drepturilor pasagerilor aerieni.

Copyright © 2024 AirHelp

Verifică despăgubirea

Toate companiile aeriene