AvbokaKnapp för att stänga modalitetsfönster

Hur kan vi hjälpa till?

Sökresultat

Resultat för

Inget resultat för

  Hur vet jag om jag har rätt till ersättning?

  Kontrollera ersättning

  Ofta frågade frågor

  • Varför tar det så lång tid för mitt ärende att behandlas?

   Somliga ärenden behandlas snabbt, andra tar tyvärr längre tid. Vi hanterar ditt ärende, men det är flygbolaget som måste godkänna ditt krav. Hur lång tid detta tar varierar. Det beror på vilket flygbolag du ansöker om ersättning från, vilken tid på året det är och om flygbolaget har en stor mängd andra ärenden att hantera på samma gång. Om du har otur kan processen dessvärre ta lång tid. Men ge inte upp!

  • Måste jag betala några extra avgifter för rättsliga åtgärder?

   Flygbolagen tror ibland att de kan smita undan sitt ansvar att betala hela ersättningsbeloppet. Och det är då som vi vidtar rättsliga åtgärder. Det innebär en hel del kostnader, men det är inget som du drabbas av. AirHelp betalar alla kostnader som tillkommer, inklusive rättegångskostnader och advokatkostnader, oavsett om vi vinner eller förlorar målet. Om vi vinner, och flygbolaget ådöms att betala ut ersättningen till dig, debiterar vi dig vår avgift för rättsliga åtgärder. Se vår prislista.

  • Är jag berättigad kompensation?

   Om du nyligen upplevt ett fördröjt, avbrutet, eller överbokat flyg, kan du vara berättigad till ersättning. Men lagarna skiljer sig en hel del beroende på var du flyger. Här är en uppdelning:

   Om du flyger inom USA

   Flygningar inom USA är endast berättigad till ersättning om de är överbokade, du sedan nekas ombordstigning, och det omdirigerade flyg de sätter dig på får dig till din destination en timme för sent eller mer.

   Om du flyger till eller från Europa

   Flyg till eller från Europa är berättigade till ersättning om de blir försenade, inställda eller överbokade på grund av en situation som de kunde kontrollera. Situationer som flygbolagen inte kunde kontrollera (till exempel en väderhändelse) är undantagna från ersättning.

  • Hur mycket kan jag ha rätt till när jag flyger till och från Europa?

   Storleken på din ersättning beror på avståndet på din flygning. Allt från 2 200 kr till 5 200 kr per passagerare. Detta oavsett biljettpris.

   FÖRSENING
   (vid slutdestination efter potentiell ombokning och/eller omdirigering)
   Distans
   mindre än 2 timmarmer än 2 timmarmer än 3 timmarmer än 4 timmarkom aldrig fram
   Nekad ombordstigning *€ 250€ 250€ 250€ 250€ 250< 1500 km
   € 400€ 400€ 400€ 400€ 4001500 km < 3500 km
   € 600€ 600€ 600€ 600€ 6003500 km <
   Försening€ 0€ 0€ 250€ 250€ 250< 1500 km
   € 0€ 0€ 400€ 400€ 4001500 km < 3500 km
   € 0€ 0€ 300€ 600€ 6003500 km <
   Inställt **€ 125€ 250€ 250€ 250€ 250< 1500 km
   € 200€ 200€ 400€ 400€ 4001500 km < 3500 km
   € 300€ 300€ 300€ 600€ 6003500 km <
   * Rätten till ersättning gäller omedelbart och oavsett om alternativ resa erbjuds. ** Ersättningen kan komma att halveras av flygbolaget om förseningen, efter erbjuden och accepterad alternativ resa, blev under 2, 3 eller 4 timmar, beroende på flygningens längd.
  Tillbaka till början
  Vi är här för att hjälpa dig

  Hittar du inte svaret?

  Har du ett pågående ärende hos AirHelp, ber vi dig logga in för att kontakta oss.