Algemene Voorwaarden van het “Help een vriend”-programma van AirHelp

Met het “Help een vriend”-programma van AirHelp kunnen personen commissies (“Beloningen”) verdienen door vrienden door te verwijzen. De Verwijzer ontvangt de beloning zodra zijn of haar vriend een in aanmerking komende claim voor compensatie bij AirHelp heeft ingediend.

De volgende Algemene Voorwaarden zijn van toepassing:

 1. Deze Algemene Voorwaarden hebben betrekking op het AIRHELP-programma “Help een vriend” (hierna: “HEV”)

 2. Het verwijzingsprogramma is bedoeld voor particulieren (hierna: de “Verwijzer”).

 3. Met AirHelp Group (hierna: “AirHelp”) wordt AirHelp bedoeld, met inbegrip van alle rechtspersonen die AirHelp beheert of die onder zeggenschap van AirHelp staan. AirHelp Germany GmbH, c/o WeWork Warschauer Platz 11-13, 10245 Berlijn (Berlin), Duitsland, HRB 196015, DE320095320.

 4. Dit programma is bedoeld voor personen die 18 jaar of ouder zijn. De Verwijzer dient een ingezetene te zijn van de Europese Unie, de VS of het Verenigd Koninkrijk.

 5. Om een Verwijzer te worden voor het HEV-programma van AirHelp moet de Verwijzer:

  1. Zich registreren voor het programma; en

  2. akkoord gaan met de Algemene Voorwaarden op deze pagina.

 6. Zodra een Verwijzer zich heeft aangemeld voor het programma, ontvangt deze een individuele en unieke persoonlijke link.

 7. De beloning wordt uitbetaald als aan de volgende voorwaarden is voldaan:

  1. De verwezen vriend heeft op de unieke link van de Verwijzer geklikt,

  2. de verwezen vriend dient een in aanmerking komende claim voor compensatie bij AirHelp in,

  3. AirHelp betaalt de compensatie aan de doorverwezen vriend en de claim bereikt de uitbetaling-goedgekeurde fase.

  Zodra een in aanmerking komende claim het door de uitbetaling-goedgekeurde stadium bereikt, ontvangt de Verwijzer een melding over de beloning.

  AirHelp behoudt zich het recht voor om alle verwijzingsactiviteiten te beoordelen en te onderzoeken, en om verwijzingen te annuleren of aan te passen als er misbruik of fraude wordt vermoed. Beloningen die verdiend zijn als gevolg van frauduleuze activiteiten worden nietig verklaard.

 8. De uitbetaling wordt door de verwijzer ontvangen in de vorm van een virtuele cadeaubon. De Verwijzer ontvangt een e-mail met een link, waar de Verwijzer vervolgens de cadeaubon kan inwisselen voor de beloningswaarde.

 9. De Verwijzer mag de rol van de verwezen vriend niet overnemen en dient alleen zijn of haar persoonlijke link te sturen of te delen met mensen met wie hij of zij een persoonlijke relatie onderhoudt. Activiteiten die vergelijkbaar zijn met spammen, maken de beloning ongeldig.

 10. Het “HAF” -programma is beperkt tot 50 verwijzingen per Verwijzer. Als een Verwijzer ook daarna met ons wil blijven werken, wordt de Verwijzer gevraagd over te stappen naar het AirHelp Affiliate- Programma.

 11. De beloning voor een succesvolle verwijzing is 10 euro. De beloning en de bepalingen voor in aanmerking komende claims kunnen gewijzigd worden. AirHelp kan aanvullende promoties of activiteiten uitvoeren waarbij een hogere beloning kan worden toegekend. Dergelijke promoties en wijzigingen die betrekking hebben op de beloning worden duidelijk gecommuniceerd.

 12. AirHelp kan het “Help een vriend”-programma, of de deelname van een Verwijzer aan het HEV, op elk gewenst moment en om welke reden dan ook opschorten of beëindigen.

 13. Op deze Voorwaarden en op de Overeenkomst tussen AirHelp en de Verwijzer is de Duitse wetgeving van toepassing. De Verwijzer heeft echter altijd het recht om bescherming onder dwingende bepalingen aan te vragen, conform de wetgeving van het land waarin de Verwijzer woonachtig is.

 14. De privacyverklaring van AirHelp is van toepassing op het “HAF” -programma.

 15. AirHelp deelt persoonlijke informatie met Ambassador om de beloning uit te kunnen betalen. Het is de Ambassador alleen toegestaan om persoonlijke gegevens te verkrijgen die nodig zijn voor het leveren van de service. AirHelp zal geen persoonlijke gegevens aan de Ambassador bekendmaken om hun producten of diensten aan u te verkopen.

 16. Het programma wordt op geen enkele manier gesponsord, onderschreven of beheerd door, of geassocieerd met Tangocard of Ambassador.

 17. Medewerkers van AirHelp zijn uitgesloten van deelname aan dit programma.

 18. Vertalingen van deze Overeenkomst dienen alleen voor informatieve doeleinden. In geval van strijdigheden tussen deze in het Engels opgemaakte Overeenkomst en een vertaling, zal de Engelse tekst prevaleren.

AirHelp verscheen onder meer in:

AD Logo logoMetro add De StandaardHLN logoNOS

AirHelp maakt deel uit van de 'Association of Passenger Rights Advocates' (APRA), wiens missie het is de rechten van passagiers te bevorderen en te beschermen.

Copyright © 2024 AirHelp

Compensatie controleren

Alle luchtvaartmaatschappijen