Vilkår og Betingelser

Artikel 1: Definitioner

I disse vilkår og betingelser (“T&C”) skal de definerede vilkår nedenfor have følgende betydning:

1.1 “Aftalen”: en aftale mellem Klienten og AirHelp, som er nået efter Klientens accept af disse Vilkår og Betingelser, som skal anses, som indgået når Klienten har underskrevet Overdragelsesformularen eller et Myndighedsdokument.

1.2 “AirHelp”: AirHelp Limited, en virksomhedinkorporeret i Hong Kong med dets registrerede kontor på 9B Amtel Building, 148 Des Voeux Road Central, Central, Hong Kong (CB No.1926223, BR No. 61625023-000).

1.3 ”Forordning for Flypassagerers Rettigheder”: enhver lov, forordning, direktiv eller lignende, enten udstedt på statsligt, føderalt, EU, nationalt eller regionalt niveau, som fastsætter regler om monetær kompensation til passagerer i tilfælde af overbookede, forsinkede eller aflyste flyrejser.

1.4 “Overdragelsesformularen”: dokumentet, som kunden underskriver med Vilkår og betingelser, som giver AirHelp ejerskab af kravet.

1.5 “Myndighedsdokument”: er et dokument, AirHelp leverer til Klienten, som bemyndiger AirHelp eller et af AirHelps søsterselskaber eller partnere til at handle på vegne af Klienten. Dokumentet kan have mange former og udfærdigelser, herunder, men ikke begrænset til, en fuldmagt eller en aftale om varetagelse af kundens behov.

1.6 “Krav”: ethvert krav mod et flyselskabet for monetær kompensation efter den gældende Regulation om Flypassagerrettigheder.

1.7 “Klienten/Klienter”: person(er), som har accepteret disse Vilkår og Betingelser.

1.8 “Kompensation”: Det totale beløb, som er udbetalt af flyselskabet i henhold til et kompensationskrav, et forlig, som udtryk for velvilje eller på anden vis til Klienten eller AirHelp, efter Klienten har accepteret disse Vilkår og Betingelser. For at undgå tvivl, så indeholder Kompensationen ikke betalinger af advokatsalær, retsgebyr, opkrævningsomkostninger eller lignende, hvilke udelukkende tilhører AirHelp.

1.9 “Juridisk Handling”: indsendelse af Krav til Retten eller et statsligt organ, så som en national myndighed, eller overdragelse af Kravet til en juridisk repræsentant, så som en advokat eller et advokatfirma.

1.10 ”Prisliste”: bilag som er vedhæftet til disse Vilkår og Betingelser specificerer de accepterede valutaer, betalingsmetoder samt AirHelps gebyrer.

1.11 “Regulation 261/04”: Regulationen (EC) Nummer. 261/2004 af Europa-Parlamentet og Rådet dateret den 11 February 2004, etableringen af fælles kompensationsregler og assistance til flypassagerer i tilfældet af nægtet boarding, aflysning eller lange flyforsinkelser.

Artikel 2: Aftale

2.1 Når AirHelp anmodes om at forfølge Klientens Krav, accepterer Klienten automatisk og samtidig disse T&C.

2.2 En Aftale vil kun blive indgået, hvis AirHelp accepterer at forfølge Klientens Krav. AirHelp har ret til at afvise ethvert Krav uden begrundelse. I tilfælde af en afvisning, vil AirHelp give Klienten besked inden for rimelig tid. Hvis AirHelp accepterer at forfølge Klientens Krav, vil Klienten blive bedt om at underskrive Overdragelsesformularen eller et Myndighedsdokument. Når Klienten har underskrevet Overdragelsesformularen eller et Myndighedsdokument er Aftalen indgået mellem AirHelp og Klienten.

2.3 Ved at indgå i en Aftale med AirHelp garanterer Klienten, at han/hun er autoriseret til og har juridisk kapacitet til at indgå Aftalen.

2.4 Klienten anerkender, at AirHelp kun søger Flykompensation. Klienten er enig i, at AirHelp ikke vil acceptere rejsetilgodebeviser og/eller anden service som Flykompensation, og at et sådant tilbud fra flyselskaber vil blive anset som afvisning afbetaling.

2.5 Klienten anerkender, at Kravet ikke er blevet tildelt tredje parter, og at ingen juridisk tvist er afventende eller forventet mellem Klienten og flyselskabet i den samme sag.

2.6 Efter underskrivelsen af Overdragelsesformularen eller et Myndighedsdokument, må Kunden ikke lade nogen anden part forfølge Kravet eller overdrage Kravet til nogen anden part. Alle eksisterende engagementer eller overdragelser, hvis nogen, skal annulleres, inden underskrivelsen af Overdragelsesformularen eller et Myndighedsdokument.

2.7 Hvis kunden modtager nogen form for direkte betaling eller anden form for kompensation fra flyselskabet efter at have indgået aftalen, skal kunden underrette AirHelp med det samme. Sådanne betalinger betragtes som kompensation for flyrejse

2.8 Efter at have underskrevet Overdragelsesformularen eller et Myndighedsdokument, er Klienten forpligtet til at afslutte eventuelle forhandlinger med flyselskabet, og alle henvendelser fra flyselskabet skal herefter henvises og videresendes direkte til AirHelp. Således kan vi sikre, at vi opnår det bedst mulige resultat.

2.9 Aftalen ophører:

i) når Flykompensation er blevet accepteret af AirHelp, betalt i fulde til AirHelp af flyselskabet og den aftalte del af Flykompensationen er blevet overfør til Klienten efter fratrækkelse af alle gældende gebyrer, eller

ii) når AirHelp har bestemt, at det vil være forgæves at fortsætte forfølgelsen af Kravet efter at have udført en dybdegående gennemgang af sagen og har informeret Klienten om, at et sådant Krav ikke vil blive forfulgt.

2.10. Hvis Aftalen opsiges i henhold til paragraf 2.9ii, og Klienten anmoder om det, kan Kravet tilbageoverdrages til Klienten, hvilket er gratis (se Prisliste). Herefter er Klienten fri til at forfølge Kravet.

2.11 Andre vilkår og betingelser kan gælde for Klienter i henhold til AirHelps aftaler med tredje parter.

Artikel 3: Beskrivelse af Tjenester

3.1 AirHelp hævder Klientens Krav om Flykompensation fra det opererende flyselskab på basis af Forordning 261/2004 eller enhver anden Forordning om Flypassagerers Rettigheder gældende for Klientens pågældende flyrejse.

3.2 Flydata og information kan indsendes til AirHelp via hjemmesiden, mobile apps, email eller andre elektroniske eller softwareløsninger som er understøttet af AirHelp eller telefonen. Efter at sende en kvittering på at Kravet er modtaget, laver AirHelp research for at tjekke flyinformationen og bekræfte flydataen. Hvis denne evaluering beviser at Kravet virker lovende, giver AirHelp Klienten besked om at Kravet er blevet accepteret og beder Klienten underskrive Overdragelsesformularen eller et Myndighedsdokument.

3.3 For at forfølge Kravet med succes, skal AirHelp bruge Klientens underskrevne Overdragelsesformular eller Myndighedsdokument, som han/hun kan sende til AirHelp via onlineformularen, den mobile app, email eller ved almindelig post. Ved modtagelse af en Klients underskrevne Overdragelsesformularen eller Myndighedsdokument forbereder AirHelp en forespørgsel på udbetalingen og sender den til Flyselskabet og håndterer al efterfølgende korrespondance.

3.4 Hvis det opererende flyselskab undlader at betale Flykompensation inden for en rimelig periode, og forudsat at sagen kan blive hævdet med tilstrækkelig sikkerhed, kan AirHelp indlede sagsanlæg for at forfølge Kravet. I tilfælde af at sagsanlæg foretages, gælder Gebyret for Sagsanlæg for at dække de yderligere omkostninger af Sagsanlæg (se Prisliste).

3.5 I tilfælde af at en juridisk repræsentant bliver brugt til en juridisk handling, vil AirHelp have lov til at give den juridiske repræsentant adgang til de kommunikerede data, som kunden har oplyst AirHelp, og tillade den juridiske repræsentant at overføre information om sagen til AirHelp. Hvis retten kræver et separat ægthedscertifikat, fuldmagt, sandhedserklæring, overdragelsesformular eller yderligere dokumenter, er kunden forpligtet til at underskrive sådanne dokumenter. Hvis kunden allerede har underskrivet et overdragelsesformular og underskriver en ægthedscertifikat, fuldmagt, eller lignende, kravet overføres automatisk til kunden.

3.6 Hvis den aftalte juridiske repræsentant konkluderer at der ikke er tilstrækkelig udsigt til succes, vil Klienten blive underrettet og AirHelp vil ikke tage yderligere handling.

3.7 Hvis AirHelp eller den aftalte juridiske repræsentant igangsætter et juridisk foretagende for at forfølge Kravet, vil AirHelp dække alle afholdte udgifter i tilfælde af at sagen tabes i Retten. Hvis Retssagen derimod vindes og der opstår enighed mellem flyselskabet og AirHelp, vil AirHelp dække enhver udgift som flyselskabet ikke har dækket.

3.8 Klienten accepterer at det udelukkende er AirHelps beslutning at indgå et tilbudt forlig, da Klienten har tildelt kompensationskravet til AirHelp. Hvis AirHelp handler på Klientens vegne i henhold til Myndighedsdokumentet, giver Klienten AirHelp bemyndigelse til at acceptere eller afvise ethvert tilbud om et forlig baseret på AirHelp erfaringer med flyselskabet og rådgivning fra eksterne juridiske repræsentanter.

Artikel 4: Gebyrer og Udbetalinger

4.1 AirHelp forfølger Kravet gratis. Hvis AirHelp har succes i indkassering af Flykompensation, vil AirHelp overfører den aftalte del af Flykompensationen til Klienten, alene med forbehold for gebyrer, som kan være gældende i henhold til Prislisten.

4.2 Udbetaling af den aftalte del af Flykompensationen til Klienten vil blive gjort i henhold til mulighederne i Prislisten.

4.3 Hvis Klienten har oplyst forkerte eller utilstrækkelig information som er nødvendig for at udbetale Kompensationen, og den er sendt tilbage til AirHelp, så skal AirHelp trække alle eksterne omkostninger fra, som er tillagt AirHelp, plus tillægge et Ændringsgebyr for at dække interne omkostninger for hver hændelse (se Prisliste). Hvis Klienten efter flere påmindelser og efter flere henvendelser fra AirHelp, også på andre måder end kontakt per mail, stadig ikke reagerer på at rette eller skaffe den nødvendige information for at kunne betale den aftalte del af Kompensationen, så har AirHelp ret til at beholde Kompensationen, som ellers skulle være overført til Klienten.

4.4 Når AirHelp har betalt den aftalte Kompensation i henhold til instruktionerne af Klientens ønskede udbetalingsform, så er AirHelp ikke ansvarlig for:

i) checks, forudbetalte debitkort, kreditkort eller lignende tabt i transit til Klienten;

ii) enhver effekt af at Klienten giver forkert bankkontooplysning, forkert adresse eller ligningen, inklusiv, men ikke begrænset til, udbetalingen af Flykompensation til den forkerte modtager. Hvis Flykompensation, ved Klientens skyld, er blevet udbetalt til den forkerte modtager, skal AirHelp ikke være forpligtet til aktivt at genvinde den.

4.5 Ekstra betaling vil ikke blive opkrævet for interesseperioden mellem AirHelp afventer at modtage kompensationen til AirHelp udbetaler kompensationen. AirHelp har rette til at beholde enhver ekstra betaling fra Flyselskabet, som ikke er en del af Aftalen.

4.6 Der vil som udgangspunkt ikke blive udsendt en faktura i relation til den leverede service eller gebyrerne, men en elektronisk faktura kan tilsendes med email.

4.7 AirHelp kan ikke holdes ansvarlig for Kompensationsbeløbet, hvis AirHelp er forhindret i at overføre udbetalingen til Klienten i situationer som er uden for rimelighedens grænser, så som ved strejke, lock-out, krig, oprører, Regeringens ordrer, Loven, Regulationen, brand, oversvømmelse, storm eller andre naturkatastrofer.

Artikel 5: Databeskyttelse

AirHelp vil kun bruge den personlige data leveret af Klienten til formålet at forfølge Kravet i henhold til Aftalen og med respekt for alle gældende love om beskyttelse af personlige oplysninger og data. Klienten leverer personlig data til AirHelp under Persondataloven eller anden databeskyttelseslov, som kan være gældende med udtrykkelig tilladelse til at behandle den personlige data leveret og til brug deraf i forbindelse med Aftalen. AirHelp vil kun overføre personlig data til tredje parter under betingelserne nævnt nedenfor:

i) ​ hvis Klienten har givet samtykke;

ii) ​ hvis det er til formål direkte relateret til det originale formål for hvilken den personlige data var indhentet;

iii) hvis det er nødvendigt for forberedelse, forhandling eller opfyldelse af en kontrakt med Klienten;

iv) hvis det er påkrævet i henhold til juridisk forpligtelse, administrativ eller retskendelse;

v) ​ hvis det kræves i etableringen af juridiske krav eller til forsvar i retssager;

vi) hvis det har til formål at forhindre misbrug eller anden ulovlig aktivitet, så som forsætlige angreb, for at sikre datasikkerhed.

Artikel 6: Data og information fra Klienten

6.1 Ved anmodning af AirHelp vil Klienten til AirHelp levere al data eller information, som er nødvendig for udførelsen af Aftalen. Klienten garanterer, at dataen og informationen leveret er korrekt, komplet og sand.

6.2 Klienten er enig i fuldt at skadesløsholde AirHelp i alle henseender for tredjepartskrav inklusiv, men ikke begrænset til, ukorrekt Klientkommunikation, afgivelse af ukorrekt data/information og svigagtig adfærd.

6.3 I tilfælde af ukorrekt data/information og svigagtig adfærd forbeholder AirHelp sig retten til at opsige Aftalen med øjeblikkelig virkning. Hvis Aftalen opsiges i henhold til denne paragraf, vil Klienten ikke have nogen ret til kompensation af nogen slags.

Artikel 7: Fortrydelsesret

7.1 Hvis du er en forbruger i henhold til EUs forbrugerregulativ, dvs. at du er en fysisk person, der indgår en aftale med en erhvervsdrivende, når du hovedsagelig handler uden for dit erhverv, har du en lovhjemlet fortrydelsesret.

7.2 Du kan fortryde din accept af aftalen inden for 14 dage fra indgåelse af aftalen (f.eks. med brev, email) uden at skulle angive en årsag. Hvis du vil udøve din fortrydelsesret, skal fortrydelsen sendes inden for ovennævnte periode på 14 dage, og det skal tydeligt fremgå, at du fortryder aftalen. På grund af den leverede tjenestes karakter kan du ikke fortryde aftalen, hvis vi har oplyst dig om, at flyselskabet har accepteret dit kompensationskrav, da vi i pågældende tilfælde har udført den anmodede tjeneste. Fortrydelsen skal sendes til:

AirHelp Limited
9B Amtel Building
148 Des Voeux Road Central
Central
Hong Kong

eller
e-mail: [email protected]

Artikel 8: Afsluttede Bestemmelser

8.1 AirHelp har ret til at ændre disse Vilkår og Betingelser, samt Prislisten, og til at fremsætte yderligere Betingelser på ethvert tidspunkt, uden varsel. Ændringerne, med en negativ effekt for Kunden, vil ikke påvirke kunden, medmindre Kunden accepterer nye ændringer.

8.2 Lovene i Tyskland gælder for disse Vilkår og betingelser, Tildelingsformularen og Aftalen mellem AirHelp og Kunden. Enhver tvist, der udspringer af, eller i forbindelse med, disse Vilkår og betingelser, Tildelingsformularen og Aftalen mellem AirHelp og Kunden skal afgøres udelukkende ved Københavns Byret, Danmark, i første instans.

8.3 Skulle en bestemmelse af disse Vilkår og Betingelser være eller blive ugyldig eller ulovlig, skal dette ikke påvirke gyldigheden af de resterende bestemmelser på nogen som helst måde.

8.4 Rettigheder og forpligtelser helt eller delvist relateret til indsendelse af ethvert Krav kan AirHelp overføre uden restriktioner til enhver enhed inden for AirHelp og fra AirHelp til tredjeparter.

8.5 Den engelske version af disse Vilkår og Betingelser gælder i tilfælde af uoverensstemmelse på ethvert andet sprog.