AirHelp, erklæring om persondatabeskyttelse

Airhelp ser persondatabeskyttelse som en fundamental del af det at drive virksomhed. Vores databeskyttelsespolitik og -praksis fokuserer på at behandle, dele og opbevare personoplysninger på en korrekt og lovlig måde, mens vi yder fortrolighed, integritet og tilgængelighed.

Persondatabeskyttelseserklæringen gælder for AirHelp’s grundlæggende operationelle enhed, AirHelp Limited, indregistreret i Hong Kong og dets datterselskaber (inklusiv delvist ejede datterselskaber, hvor AirHelp direkte eller indirekte kontrollerer mere end 50 % af stemmerettighederne). Det gælder også for AirHelp Limited’s moderselskab, AirHelp, Inc. For så vidt angår denne politik henviser ordet ”AirHelp” alt efter omstændighederne til hele koncernen eller hver af virksomhederne.

AirHelp behandler og opbevarer personoplysninger inden for EU og vil til enhver tid være i stand til at påvise overholdelse af EU-lovgivningen såvel som vores egne principper, fremsat heri.

Persondatabeskyttelseserklæringen repræsenterer hele online-persondatapolitik, der gælder for airhelp.com’s internetaktiviteter. Erklæringen gør rede for den type oplysninger, som vi indsamler fra kunder på nettet, og hvordan vi bruger disse oplysninger.

Vores hjemmeside styres i henhold til den generelle forordning om databeskyttelse (forordning (EU) 2016/679), der er en direkte bindende retsakt. Forordningen giver nogle nye rettigheder til enkeltpersoner og styrker nogle af de rettigheder, der allerede findes i direktiv 95/46/EF. Direktiv 95/46/EF ophæves med virkning fra 25. maj 2018. Vores politik er gjort forenelig med forordning (EU) 2016/679 og er derfor også forenelig med direktiv 95/46/EF samt nationale gennemførelser heraf, indtil de forældes den 25. maj 2018.

Persondatabeskyttelseserklæringen hører ind under AirHelp’s advokaters ansvar, der har det overordnede ansvar for at sikre overensstemmelse. Den databeskyttelsesansvarlige (DBA) er ansvarlig for implementeringen af vores databeskyttelsespolitik, der er uløseligt forbundet til databeskyttelseserklæringen. Vores DBA sikrer dagligt overensstemmelse og er involveret i alle spørgsmål, der relaterer sig til beskyttelse af personoplysninger.

AirHelp skal ses som den dataansvarlige og vil beslutte formål og muligheder for behandlingen af personoplysninger, der sendes og indsamles på nettet.

Principper

AirHelp’s databeskyttelsespolitik er baseret på følgende databeskyttelsesprincipper:

  • Behandlingen af personoplysninger skal finde sted på en lovlig, hæderlig og gennemsigtig måde.
  • Indsamlingen af personoplysninger må kun udføres til fastlagte, udtrykkelige og lovlige formål og må ikke viderebehandles på en måde, der er uforenelig med disse formål.
  • Indsamlingen af personoplysninger skal være tilstrækkelig, relevant og begrænse sig til det, der er nødvendigt i forhold til det formål, hvortil de behandles.
  • Personoplysningerne skal være præcise og om nødvendigt holdes opdaterede.
  • Der skal tages alle rimelige skridt for at sikre, at personoplysninger, der er unøjagtige under henvisning til de formål, hvortil de behandles, slettes eller korrigeres uden ophold.
  • Personoplysninger skal opbevares i en form, der tillader identifikation af den registrerede og ikke i længere tid, end det er nødvendigt i forhold til det formål, hvortil personoplysningerne behandles.
  • Alle personoplysninger skal holdes fortrolige og opbevares på en måde, der sikrer tilstrækkelig sikkerhed.
  • Personoplysninger må ikke deles med tredjeparter, undtagen hvis det er nødvendigt for dem i forhold til at levere tjenester efter aftale.
  • Registrerede har ret til at anmode om adgang til og korrektion eller sletning af personoplysninger eller behandlingsrestriktioner eller at modsætte sig behandling såvel som retten til dataportabilitet.

Personoplysninger

Personoplysninger betyder alle former for oplysninger, der er forbundet til en identificeret eller identificerbar fysisk person (”den registrerede”). Personoplysninger inkluderer alle typer oplysninger, der er direkte eller indirekte (det vil sige brugt sammen med andre oplysninger), der henviser til den registrerede, såsom navn, fødselsdato, adresse, emailadresse, telefonnummer etc.

Indsamling af personoplysninger

De brugere på vores hjemmeside, der har gavn af vores tjenester og sender oplysninger til os, kan blive bedt om at give personoplysninger, for at AirHelp kan drive og forbedre vores forretning og tjenester. Vi samler primært personoplysninger såsom navne, fødselsdatoer, adresser, emailadresser, telefonnumre, pas/ID, nationale identifikationsnumre. (i) Så vi kan hjælpe kunder med at forfølge deres rettigheder i henhold til EF 261 eller nogen anden gældende forordning om passagerrettigheder, når deres fly har været forsinket, aflyst eller overbooket. (ii) Så vi gratis via email kan oplyse rejsende om flypassagerrettigheder, flydata, lufthavnsdata og andre relevante luftfartsrelaterede tjenester. Dette er AirHelp’s kerneområde som virksomhed. Det betyder at forbearbejdningen består i indsamling af personoplysninger, for at bestemme om kravet er berettiget. Hvis kravet bedømmes bæredygtigt, kontakter AirHelp luftfartsselskabet på vegne af kunden og hjælper efterfølgende om nødvendigt kunden med at foretage retsforfølgning, alt af hensyn til kunden. Vi kan også indhente en ansøgers fysiske adresse i forbindelse med stillingsansøgninger. Derudover indsamler vi personoplysninger til andre formål, såsom statistik, administration og kommunikation, IT- og sikkerhedsadministration, fysisk sikkerhed, bekræftelse af ægthed og godkendelsesordninger, støttesystemer, samarbejde mellem interne projekter og organisationsmæssige grupper og aktiviteter. Vi behandler kun personoplysninger i det omfang det er nødvendigt til fastlagte, udtrykkelige og lovlige formål eller til et formål, der kræves af lovene de steder, hvor vi opererer.

AirHelp køber flydata fra tredjeparter f.eks. oplysninger om forsinkelser eller aflyste flyvninger indenfor et givet tidsrum. Disse oplysninger er ikke-privat data, som vi kombinerer med den private data, som vores kunder har sendt os. Dette bruges kun til at underrette kunder om berettigede kompensationskrav og til opkrævningsformål for at opnå en muligkompensation på vegne af vores kunder.

Brug af personoplysninger

Vi bruger personoplysninger til det formål, hvortil de er indsamlede, og beholder kun oplysningerne så længe det er nødvendigt for dette formål. Vi kan opbevare kundens oplysninger så længe kundens konto er aktiv, eller så længe det er nødvendigt for at kunne levere tjenester i overensstemmelse med vores juridiske forpligtelser eller nogen af de ovennævnte grund. Adgang til personoplysninger er strengt begrænset til AirHelp’s medarbejdere og de kontrollerede datter- og søsterselskaber, der har en behørig autorisation og godkendte forretningsbehov for disse oplysninger.

Brug af cookies

AirHelp-hjemmeside og dens partnere bruger cookies eller lignende teknologier for at sikre den bedste brugeroplevelse og for at analysere tendenser, administrere hjemmesiden, spore brugerbevægelser på hjemmesiden og for at indsamle demografiske oplysninger om vores brugergruppe generelt. Cookies er små tekstfiler, der er placeret i brugerens indretning til at spore brugsspor og registrere præferencer. Vores cookies indeholder ikke oplysninger, som kan identificere personer. Vi samler automatisk visse oplysninger ved hjælp af cookies og sporingsteknologier, såsom internetprotokol (IP)-adresser, browsertyper, internetudbyder (ISP), henvisende-/exitsider, de filer, der ses på vores side (f.eks. HTML-sider og -grafik), styresystem, dato-/tidstempel, og/eller klikstrømsoplysninger til at analysere tendenser i samlings- og administrationssitene. Hjemmesidebrugere kan kontrollere brugen af cookies på det individuelle browserniveau, men hvis brugere vælger at deaktivere cookies, kan det begrænse brugen af visse egenskaber og funktioner på vores hjemmeside eller tjeneste.

For yderligere oplysninger om vores brug af cookies.

Deling af personoplysninger

Personoplysninger bliver ikke delt med nogen tredjepart undtagen under omstændigheder, hvor en sådan deling er nødvendig for at levere vores tjenester. Indimellem engagerer vi os med andre virksomheder og forretningspartnere, der arbejder på vores vegne, såsom eksterne advokater, der forfølger et krav om flykompensation, eller teknologivirksomheder, der behandler eller leverer systemer og teknologi, der forbedrer vores produkter og tjenester, og vi vil dele nødvendige oplysninger i sådanne sager. Serviceudbydere får kun tilladelse til at få de personoplysninger, som de skal bruge for at kunne levere tjenesten. Vi offentliggør ikke personoplysninger til tredjeparter, så de kan markedsføre deres produkter eller tjenester til vores kunder. Hvis brugere ikke ønsker, at vi skal dele personoplysninger med disse virksomheder, kontakt venligst DBA, Lise Roulund, email: [email protected]

I visse situationer, kan AirHelp blive bedt om at offentliggøre personoplysninger som svar på retshåndhævelseskrav fra tilsynsmyndigheder for at opfylde kravene i forordning (EU) 2016/679. Vi kan også offentliggøre personoplysninger, hvis loven tilsiger det, f.eks. i forbindelse med imødekommelse af en vidneindkaldelse eller andre retslige skridt, når vi i god tro mener, at offentliggørelse er nødvendig for at beskytte vores rettigheder, beskytte kunders eller andres sikkerhed, i forbindelse med efterforskning af bedrageri eller som svar på en regeringsforespørgsel.

Behandlingssikkerhed

Vi behandler personoplysninger sikkert, anvender og vedligeholder passende tekniske og organisationsmæssige tiltag til at beskytte personoplysninger mod utilsigtet eller ulovlig ødelæggelse eller utilsigtede tab, ændringer, uautoriseret offentliggørelse eller adgang, særligt hvor behandlingen involverer overførsel af data over et netværk og mod alle andre ulovlige former for behandling. Spørgsmål om personoplysningssikkerhed, kan rettes til DBA, Lise Roulund, email: [email protected]

Adgang til og korrektion eller sletning af persondata

Kunder har altid ret til adgang, korrektion og sletning af, eller restriktioner til behandlingen af alle de oplysninger, vi har indsamlet. For at hjælpe os med at opdatere personoplysninger, råder vi brugere til at fortælle os om forandringer eller uoverensstemmelser. AirHelp har til hensigt at opbevare personoplysninger eller andre spørgsmål i relation til adgang til personoplysninger, eller hvis du gerne vil vide, om vi opbevarer eller behandler dine oplysninger på vegne af tredjeparter, kontakt venligst DBA, Lise Roulund, email: [email protected]

Ansøgning om arbejde

Vi bruger en tredjeparts ansættelsesværktøj til administrationsformål i forbindelse med stillingsansøgninger. Når du søger en stilling i AirHelp vil personoplysninger blive behandlet og kontrolleret af AirHelp. Ansøgninger opbevares ikke i længere tid end nødvendigt og deles heller ikke med tredjeparter. Hvis ansøgere ønsker adgang, korrektion eller sletning af personoplysninger, kontakt venligst DBA, Lise Roulund, email: [email protected]

Email-marketing

AirHelp har efter samtykke ret til at sende kunder marketing-emails. Den særlige form for samtykke skal gives utvungent, oplyses specifikt og utvetydigt. Disse krav er opfyldt, når kunden har tilvalgt at modtage marketing-emails (aktivt aftalt).

Kunder har altid ret til at modsætte sig, gratis og efter anmodning, behandlingen af personoplysninger, der relaterer sig til kunden vedrørende direkte markedsføringsaktiviteter uden at skulle komme med særlige grunde. Kunden kan gøre dette ved at benytte sig af ”Afmeld”-linket, som kan findes i alle e-mails sendt af os, eller ved at kontakte os på [email protected]. Når en kunde har gjort indsigelse, vil denne kundes personoplysninger ikke mere blive brugt til direkte markedsføring.

Markedsførings-emails indeholder oplysninger, som vi tror kan have kundens interesse, såsom sidste nye oplysninger om vores produkter og tjenester.

Ansvar

AirHelp er ansvarlig for og vil til enhver tid være i stand til at påvise overholdelse af forordning (EU) 2016/679, såvel som vores egne principper, fremsat heri. AirHelp vil vedligeholde registre over behandlingsaktiviteter i henhold til vores ansvar for at fastholde de oplysninger, der er tilsagt af forordning (EU) 2016/679 og hvis relevant gøre registrene tilgængelige for tilsynsmyndigheder efter anmodning.

Databeskyttelseserklæringen hører under AirHelp’s advokaters ansvar. Alle spørgsmål vedrørende denne politik, kan rettes til DBA, Lise Roulund, email: [email protected]

Klage

Kunder har ret til at sende en klage angående vores behandling af deres personoplysninger. Alle forespørgsler og klager vil blive behandlet rettidigt af vores DBA i overensstemmelse med vores interne procedurer.

Hvis det usandsynlige skulle ske, at en kunde lider skade på grund af en overtrædelse af deres rettigheder under databeskyttelsespolitikken, og AirHelp ikke har håndteret klagen på tilstrækkelig måde, kan kunden indgive en klage til tilsynsmyndighederne.

Klager kan sendes til DBA, Lise Roulund, email: [email protected]

Ændringer af denne politik

Politikken kan fra tid til anden blive opdateret, f.eks. på grund af modificeringer af relevant lovgivning eller ændringer i AirHelp’s virksomhedsstruktur. Hvis der foretages nogen form for materielle ændringer, vil kunderne få besked via email i form af en notits på hjemmesiden, inden ændringer træder i kraft. Vi tilskynder alle vores brugere til med jævne mellemrum at genlæse denne side for de seneste oplysninger om vores databeskyttelsespraksis.

Kontakt

AIRHELP LIMITED
9B Amtel Building
148 Des Voeux Road Central
Central
Hong Kong

E-mail: [email protected]
Telefonnummer: +44 800 011 9805

 

Gældende fra: 1. maj 2017