Vilkår og Betingelser

Disse Vilkår og Betingelser ("Vilkår") udgør den juridisk bindende aftale mellem en kunde ("Kunde" eller "dig") og AirHelp med hensyn til leveringen af vores Tjenester. Ved at acceptere disse Vilkår accepterer du at være bundet af de eventuelle yderligere vilkår, der gælder for vores Tjenester, du har tilvalgt og af AirHelp Privatlivspolitik.

Vi anbefaler, at du ikke gør brug af AirHelp og nogle af vores Tjenester, før du har læst og forstået disse Vilkår, Privatlivspolitikken, og Vores gebyrer. Hvis du har spørgsmål eller bekymringer, bedes du kontakte os på [email protected] eller tjekke vores Ofte stillede spørgsmål.

Bemærk venligst: Hvis dit Krav vedrører en flyvning med en endelig destination i eller afgang fra Brasilien, kan din brug af vores Tjenester være underlagt Brasilianske Vilkår og Betingelser.

1. ANVENDELSE OG TYPE AF VORES TJENESTER

Anvendelse af vores Tjenester

 1. Ved at acceptere disse Vilkår og anvende vores Tjenester bekræfter du, at du er:

  1. en fysisk person over myndighedsalderen i dit bopælsland, som kan indgå juridisk bindende aftaler i henhold til gældende lovgivning.

  2. bemyndiget til at indgå i disse Vilkår og eventuelle Tjenestespecifikke vilkår på dine egne vegne, og hvor det er relevant, på vegne af andre passagerer.

  Typen af vores Tjenester

 2. AirHelp Group leverer tjenester til at hjælpe flypassagerer at håndtere påvirkningen fra flyafbrydelser og mistede forbindelser. Disse tjenester kan ændre sig fra tid til anden, men omfatter at lette behandlingen af Kompensationskrav på vegne af passagerer, før Flyselskaber håndhæver flypassagerrettigheder (herunder, men ikke begrænset til, krav om kompensation) som følge af forsinkede eller aflyste flyvninger og/eller andre relaterede problemer.

 3. AirHelp er ikke et advokatfirma og optræder ikke som advokat på dine vegne og yder dig ikke direkte juridiske tjenester. Ikke desto mindre kan AirHelp under leveringen af vores Tjenester og i overensstemmelse med Vilkårene og Formularerne indgå i kontrakt med kontraktadvokater med det formål at levere vores Tjenester.

 4. Hvis du har købt et forsikringsprodukt gennem AirHelp, fungerer AirHelp som en registreret forsikringsmægler i henhold til tysk lovgivning. AirHelp optræder ikke selv som risikobærer, men påtager sig kun en funktion som mægler. Disse Vilkår gælder ikke for dit køb af forsikringsproduktet. Se venligst policedokumenterne for de vilkår, der dækker det forsikringsprodukt, du har købt, herunder navnet på den AirHelp Tredjepart, der yder dækningen i tilfælde af skade.

2. DEFINITIONER

I disse Vilkår skal de følgende definerede begreber have nedenstående betydninger:

 1. "AH Underskrift" betyder en underskrift, som du har leveret elektronisk via AirHelp-underskriftsværktøjet online, og som anses for at svare til en håndskrevet underskrift. I tilfælde af, at du ikke er i stand til at give en underskrift online, kan en håndskrevet eller scannet underskrift indsendes.

 2. "AirHelp" betyder AirHelp Germany GmbH, en virksomhed baseret i Tyskland med registreret kontor på adressen Warschauer Platz 11-13, 10245 Berlin, Tyskland (Registeret domstol: Lokalretten i Charlottenburg, HRB 196015 B | Registreret inkassoudbyder efter §10 stk. 1 nr. 1 RDG Tyskland).

 3. "AirHelp Group selskab" betyder enhver enhed, der direkte eller indirekte er kontrolleret af AirHelp, eller som kontrollerer AirHelp, hvad enten det er gennem ejerskab af aktiekapital og/eller stemmeberettigede værdipapirer, ved kontrakt eller på anden måde.

 4. "AirHelp+" eller "AirHelp Plus" er et medlemskab, der giver Medlemmer adgang til en af AirHelp+-planerne beskrevet i AirHelp+-servicekataloget.

 5. "AirHelp+-dashboard" betyder området, der kun er for medlemmer, tilgængelig via my.airhelp.com, hvor Airhelp+-medlemmer kan kontrollere og styre deres AirHelp+-tjenester.

 6. "AirHelp+ Medlem" eller "Medlem" betyder en Kunde, der har købt AirHelp+.

 7. "AirHelp+-tjenester" betyder de tjenester, der er beskrevet i AirHelp+-servicekataloget, tilgængelig for Medlemmer, der har købt på AirHelp+.

 8. "AirHelp Tredjepart" betyder en person eller enhed, der er under kontrakt med AirHelp om at bistå med leveringen af vores Tjenester enten direkte eller indirekte til Kunden.

 9. "Flyselskab" betyder det kommercielle flyselskab, der opererede den flyvning, som vores Tjenester kan leveres for.

 10. "Lovgivninger om flypassagerrettigheder" betyder enhver lov, forordning, direktiv, international konvention eller lignende, hvad enten den er udstedt på stats-, føderalt, EU-, nationalt, internationalt eller regionalt plan, og retspraksis, hvorpå en forbruger kan gøre krav på penge, kompensation, skadeserstatning eller refusion i tilfælde af overbookede, forsinkede, aflyste eller på anden måde afbrudte flyrejser eller bagagerelaterede problemer. Disse kan omfatte, uden begrænsning, generelle forbrugerbeskyttelseslove, "EF 261": Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 261/2004 dateret d. 11. februar 2004, "UK 261": Air Passenger Rights and Air Travel Organisers’ Licensing (Ændring) (EU Exit) reguleringer 2019; Tyrkisk "SHY" passagerregulering, Canadian Transportation Act: Forordninger om beskyttelse af flypassagerer og MC 99: Montrealkonventionen fra 1999.

 11. "Overdragelsesaftale" betyder det dokument, i elektronisk eller andet format, som AirHelp anmoder om fra sag til sag, hvorved du og AirHelp aftaler, at AirHelp bliver ejeren af Kravet underlagt Vilkårene i Overdragelsesaftalen for at opkræve og modtage betalinger.

 12. "Fuldmagt" betyder det dokument, der bemyndiger AirHelp og/eller et AirHelp Group selskab eller en AirHelp Tredjepart til at handle på dine vegne med hensyn til dit Krav. Dokumentet kan have mange former på grund af forskellige jurisdiktionskrav, herunder, men ikke begrænset til, en fuldmagt eller et fuldmagtsdokument.

 13. "Krav" betyder ethvert krav mod et Flyselskab om økonomisk kompensation, skadeserstatning eller refundering i overensstemmelse med Lovgivninger om flypassagerrettigheder eller et flyselskabs Goodwill.

 14. "Kompensationsservice" betyder den tjeneste, hvorved AirHelp, enten alene eller sammen med sine Group selskaber og AirHelp Tredjeparter, fremsætter et Krav på dine vegne. Dette kan omfatte Sagsanlæg.

 15. "Kunde" betyder dig; den person, der har accepteret disse Vilkår. Kunden kan også blive omtalt som "Klient" på nogle dokumenter.

 16. "Diskretion" betyder den proces, hvorved AirHelp har ret til at træffe beslutninger med hensyn til dit Krav. Vores beslutninger er baseret på data og er beskrevet yderligere i afsnit 4: Sådan foretager AirHelp beslutninger i henhold til dit Krav

 17. "Berettiget krav" betyder et Krav, som AirHelp efter Diskretion har vurderet som et Krav, som AirHelp er villig til at forfølge på dine vegne ved at levere Kompensationsservicen til dig.

 18. "Kvalifikationsservice" betyder den service, der leveres af AirHelp for at afgøre, om dit Krav er et Berettiget krav.

 19. "Flykompensation" betyder det samlede beløb eller andre tilgodehavender (hvor det er godkendt af AirHelp efter Diskretion) betalt af et Flyselskab i forbindelse med et Krav som kompensation, refundering, skadeserstatning, forlig, en gestus af Goodwill, eller på anden måde, til dig eller AirHelp som følge af vores Kompensationsservices. For at undgå tvivl omfatter Flykompensation ikke nogen betalinger eller tilbagebetalinger af Sagsomkostninger, inkassoomkostninger, renter eller lignende, som er forhåndsfinansieret af AirHelp eller som følge af AirHelps indgriben.

 20. "Medpassager" betyder enhver passager, som Kunden har inkluderet i Formularen til modtagelse af Flykompensation, såsom et familiemedlem eller en passager, der rejste sammen med Kunden med Flyselskabet.

 21. "Formular" betyder Overdragelsesformularen, Fuldmagten eller andre dokumenter, som gør det muligt for AirHelp Group og AirHelp Tredjeparter at levere vores Tjenester til Kunden. AirHelp vil afgøre, hvilken Formular der er den mest passende Krav for Krav.

 22. "Goodwill krav" er, hvor AirHelp fremsætter en anmodning til flyselskabet, i mangel af udviklede Lovgivninger om flypassagerrettigheder, om Flykompensation. Flykompensationen for Goodwill krav kan være penge eller goder, såsom en flyvoucher, loyalitetspoint eller air miles.

 23. "Informationsservice" betyder AirHelps levering af flyoplysninger, flyselskabsoplysninger, lufthavnsoplysninger, andre rejserelaterede oplysninger og oplysninger om flypassagerers rettigheder i henhold til gældende regler om Lovgivninger om flypassagerrettigheder. Oplysningerne kan enten være specifikke for Kundens flyvning eller ikke-flyspecifikke generelle oplysninger. Oplysningerne vil blive leveret via elektronisk kommunikation, herunder e-mail, personligt dashboard eller AirHelp kontrollerede hjemmesider.

 24. "Advokat" betyder enhver advokat og/eller advokatfirma, som AirHelp har indgået kontrakt med om Sagsanlæg eller andre juridiske tjenester i forbindelse med et Krav.

 25. "Sagsanlæg" betyder forberedelse og indgivelse af et Krav til en retssag, enten ved at indgive Kravet for retten eller for et regeringsorgan, såsom et Nationalt Håndhævelsesorgan, eller overdrage et Krav til en advokat, for fremlæggelse af Kravet direkte til flyselskabet eller til retslig handling eller flytning af Kravet fra en jurisdiktion til en anden.

 26. "Retsafgift" betyder det gebyr, der er anført i Vores Gebyrer, som AirHelp opkræver dig, når du modtager Flykompensation for leveringen af den Kompensationsservice, der omfatter Sagsanlæg. Retsafgiften betales ud over Servicegebyret.

 27. "Sagsomkostninger" betyder alle honorarer pådraget, betalt af eller tildelt til dig eller AirHelp Group til at fremme et Sagsanlæg, inklusiv, men ikke begrænset til, advokatsalærer, ansøgningsgebyrer, rets- og fuldmægtigomkostninger, oversættelsesomkostninger, fogedomkostninger, udenretslig inkasso eller andre relaterede gebyrer og udgifter.

 28. "Medlemskabsperiode" betyder den tidsperiode, hvor et AirHelp+-medlem er berettiget til at bruge AirHelp+-tjenesterne. For et Medlem på årlig basis er dette fra købsdato og -tidspunkt i et helt år, medmindre det er fornyet. For et engangskøb er dette fra købsdatoen og -tidspunktet og fortsætter i en begrænset periode derefter (som yderligere beskrevet i disse Vilkår) og gælder kun for den flyvning, som Medlemskabet blev købt til.

 29. "Vores gebyrer" betyder gebyrer og opkrævninger, som er beskrevet her med angivelse af accepterede valutaer og betalingsmåder, som du skal betale til AirHelp. Ud over Vores gebyrer kan AirHelp være berettiget til Sagsomkostninger fra Flyselskabet som beskrevet i disse Vilkår.

 30. "Formular for tilbageoverdragelse" betyder det dokument, som du og AirHelp underskriver, og som tildeler rettighederne til dit Kompensationskrav tilbage til dig eller autoriserer dit Kompensationskrav tilbage til dig.

 31. "Servicegebyr" betyder det gebyr, der er beskrevet i Vores gebyrer, som AirHelp opkræver dig, når du modtager Flykompensation efter leveringen af Kompensationsservicen.

 32. "Tjenester" er enhver af vores tjenester, herunder og uden begrænsning, Kvalifikationsservicen, Kompensationsservicen, Informationsservicen eller AirHelp+-tjenesterne leveret af AirHelp eller en AirHelp Tredjepart til dig i overensstemmelse med disse Vilkår og eventuelle yderligere vilkår, der er specifikke for Tjenesterne valgt af dig.

 33. "Tilbagetrækning" betyder den proces, der er angivet i afsnittet Tilbagetrækning og Opsigelse, hvorved Kunden trækker sig fra enten Kompensationsservicen eller Medlemskabet, eller hvorved AirHelp trækker sig fra Kompensationsservicen.

 34. "Moms" betyder ethvert system relateret til moms.

3. KVALIFIKATIONS- OG INFORMATIONSSERVICES

Sådan kommer du i gang

 1. Når du har accepteret disse Vilkår, vil AirHelp levere Kvalifikationsservicen og Informationsservicen til dig for at afgøre, om AirHelp mener efter Diskretion, at du har et Berettiget krav.

 2. Hvis AirHelp træffer denne beslutning, vil AirHelp sende dig Formularen. Formålet med Formularen er at tillade AirHelp at engagere sig på dine vegne enten direkte eller indirekte med Advokater, Flyselskabet eller dets repræsentanter og/eller domstole for at opnå Flykompensation.

 3. Levering af Informationsservicen eller Kvalifikationsservicen fra AirHelp udgør ikke et bindende tilbud om at give dig andre Tjenester, herunder, men ikke begrænset til, Kompensationsservicen.

4. KOMPENSATIONSSERVICE

Indsendelse af Formularen

 1. Inden du påbegynder Kompensationsservicen, skal du:

  1. godkende din AH Underskrift på Formularen, som vil specificere, at du:

   1. accepterer at modtage Kompensationsservicen.

   2. anerkender, at AirHelp kun vil kræve Flykompensation, der er monetær, og at det er efter AirHelps Diskretion alene at acceptere rejsekuponer og/eller andre tjenester som Flykompensation, og at Flyselskabers tilbud om ikke-monetær kompensation kan blive behandlet af AirHelp som et afslag af Flykompensation fra Flyselskabet.

   3. bekræfter, at du ikke forfølger Kravet på nogen anden måde, hverken direkte eller gennem nogen anden tredjepart, og at der ikke er direkte eller indirekte verserende eller indirekte retstvister mellem dig og Flyselskabet vedrørende samme sag.

 2. Hvis du har eksisterende engagement eller anliggender med hensyn til dit Krav, skal du afslutte disse øjeblikkeligt.

 3. Hvis du ikke foretager disse skridt, vil du ikke modtage Kompensationsservicen.

 4. Ved modtagelse og gennemgangen af Formularen vil AirHelp skriftligt bekræfte over for dig, enten via e-mail eller anden skriftlig kommunikation, at AirHelp vil påbegynde Kompensationsservicen. AirHelp kan efter Diskretion beslutte, om de vil fortsætte med eller afvise leveringen af Kompensationsservicen og kan anmode om yderligere oplysninger eller dokumentation, inden Kompensationsservicen påbegyndes.

 5. Efter indsendelse af Formularen

  1. må du ikke overdrage Kravet til nogen anden part, da den juridiske ejendomsret til Kravet er blevet overdraget til AirHelp.

  2. må du ikke bemyndige eller autorisere en anden tredjepart til at handle på dine vegne vedrørende det samme Krav.

 6. Hvis du modtager direkte betalinger eller anden kompensation fra Flyselskabet efter at have indgået Kompensationsaftalen, skal du straks informere AirHelp. Sådanne betalinger betragtes som Flykompensation, og giver AirHelp ret til dets Servicegebyr og Retsafgift, hvis AirHelp har lavet et Sagsanlæg, før du modtager betaling fra Flyselskabet.

 7. Efter at have indsendt Formularen, skal du indstille forhandlingerne med Flyselskabet og videresende enhver kommunikation, du har med flyselskabet vedrørende dit Krav, til AirHelp.

  Tilbageoverdragelse

 8. Dit kompensationskrav kan blive overdraget tilbage til dig enten på din anmodning eller efter AirHelps initiativ. I hvert tilfælde vil dette ske skriftligt ved, at du og AirHelp underskriver en Formular for tilbageoverdragelse. I tilfælde af, at du har underskrevet en Fuldmagt, kan du Trække den bemyndigelse tilbage, der er givet i Fuldmagten, ved at give skriftlig besked til AirHelp.

  Kunderepræsentant

 9. Hvis du optræder som repræsentant eller på vegne af en eller flere passagerer, skal du først indhente en Fuldmagt til at handle på deres vegne og fremlægge bevis herfor efter anmodning fra AirHelp. For mindreårige passagerer skal du give deres fuldstændige data, herunder: navn, fødselsdato for den mindreårige, navne og underskrifter på forældremyndighedsindehaverne eller værger.

  Påbegyndelse af Kompensationsservices

 10. Hvor AirHelp har underrettet dig skriftligt som anført ovenfor, vil AirHelp yde Kompensationsservicen med den hensigt at opnå Flykompensation på dine vegne.

 11. Du vil levere alle data eller oplysninger, der er nødvendige for udførelsen af Kompensationsservicen, til AirHelp. Du garanterer, at de data og oplysninger, du angiver, er korrekte, fuldstændige og sande, og, hvor det er relevant, med samtykke fra Medpassagerer. Flydata og information kan indsendes til AirHelp via hjemmesiden, e-mail eller andre elektroniske eller softwareløsninger, som er understøttet af AirHelp eller på telefon.

 12. AirHelp kan anmode om, at du angiver yderligere oplysninger, såsom:

  1. 1. passagernavn, efternavn, e-mailadresse, telefonnummer, type afbrydelse (forsinkelse, aflyst fly eller nægtet boarding/overbooking), årsag til forsinkelsen (hvis muligt), forsinkelsens længde, Flyselskabets navn, flynummer, datoen for flyrejse, afgangs- og ankomststed samt beskrivelse af hændelsen.

  2. 2. en ekstra Formular, som kan sendes til AirHelp via webformularen eller andre elektroniske løsninger, der understøttes af AirHelp, eller ved at bruge e-mail eller almindelig post. 

 13. Du anerkender, at hvis du ikke angiver sådanne oplysninger til AirHelp, vil det have en negativ indvirkning på AirHelps evne til at levere Kompensationsservicen.

  Flykompensation og Sagsanlæg

 14. Ved modtagelse af din Formular vil AirHelp udarbejde en betalingsanmodning og sende den til Flyselskabet og håndtere al yderligere korrespondance. Hvis Flykompensationen bliver betalt, er du i denne del af Kompensationsservicen påkrævet at betale Servicegebyret til AirHelp.

 15. Hvis Flyselskabet undlader at betale Flykompensation inden for rimelig tid efter at være blevet underrettet af AirHelp, eller hvis AirHelp efter Diskretion vurderer, at det er usandsynligt, at Flyselskabet vil reagere på en anmodning om betaling, kan AirHelp starte et Sagsanlæg.

 16. I tilfælde af, at der startes et Sagsanlæg, og Flykompensationen udbetales, skal du udover Servicegebyret betale Retsafgiften til AirHelp.

 17. I tilfælde af, at en Advokat bliver brugt til Sagsanlægget giver du udtrykkeligt samtykke til, at AirHelp giver Advokaten adgang til alle de data, der er kommunikeret til AirHelp for at advokaten kan starte et Sagsanlæg.

 18. Hvor der kræves en separat Formular eller andre yderligere dokumenter for at gennemføre et Sagsanlæg, forpligter du dig til at fremlægge sådanne yderligere dokumenter. I tilfælde, hvor du har underskrevet en Overdragelsesaftale, og senere underskriver en Fuldmagt (eller lignende), accepterer du, at Fuldmagten overdrager Kravet tilbage til dig.

 19. Hvis AirHelp eller Advokaten påbegynder et Sagsanlæg for at forfølge et Krav, vil AirHelp dække eventuelle Sagsomkostninger, der er påløbet under Sagsanlægget, selv hvis Sagsanlægget tabes. I tilfælde af at retssagen vindes, eller der er indgået et forlig mellem Flyselskabet og AirHelp, vil AirHelp dække eventuelle omkostninger, der ikke er dækket af Flyselskabet. Hvis en retssag vindes, fremsættes der et kompensationskrav om refusion af Sagsomkostninger på dine vegne. Det samme gælder for Sagsomkostninger, uanset om retssagen føres af AirHelp eller en Advokat. For at undgå tvivl skal alle refusioner, inklusiv Sagsomkostninger og renter, tilhøre AirHelp.

 20. Du accepterer og anerkender, at det endelige resultat af Sagsanlægget og opnåelse af Flykompensation kan tage år.

  Forlig

 21. AirHelp kan efter Diskretion tilbyde eller acceptere individuelle eller kollektive Forlig for Krav om Flykompensation fra Flyselskabet.

 22. Du anerkender, at beslutningen om at acceptere et forlig fra Flyselskabet for Flykompensation udelukkende påhviler AirHelp, da du har overdraget Kravet til AirHelp. I tilfælde af, at AirHelp handler på dine vegne i overensstemmelse med en Fuldmagt, giver du AirHelp tilladelse til at acceptere eller afvise forligstilbud baseret på AirHelps Diskretion uden behov for dit yderligere samtykke.

 23. AirHelp kan forfølge det overdragede Krav i sit eget navn med eller uden hjælp fra en Advokat. Hvor det er relevant og/eller juridisk nødvendigt, kan AirHelp lave en tilbageoverdragelse af Kravet til dig, og du accepterer at give AirHelp tilladelse med en Fuldmagt til at levere Kompensationsservicen og indhente og/eller modtage betalinger.

 24. Du er ansvarlig for at levere de korrekte data for at fortsætte med Kompensationsservicen. AirHelp kan ikke holdes ansvarlig for ukorrekt kommunikation, ukorrekte dokumenter, forkerte data/oplysninger, som du deler, samt svigagtig adfærd. I tilfælde af, at du bevidst har givet ukorrekte oplysninger eller data, ud over enhver anden form for klage AirHelp måtte have i henhold til disse Vilkår, vil du, efter anmodning fra AirHelp, godtgøre AirHelp for Sagsomkostningerne.

  Goodwill-kompensationskrav

 25. I jurisdiktioner, hvor Lovgivninger om flypassagerrettigheder kan være mindre udviklede, og det er mindre sandsynligt, at du opnår Flykompensation, kan AirHelp efter din beslutning om at fortsætte forsøge at opnå Flykompensation gennem et Goodwill krav.

  Sådan foretager AirHelp beslutninger i henhold til dit Krav

 26. AirHelp bruger sin Diskretion til at træffe beslutninger om, hvorvidt dit Krav skal forfølges under Kvalifikationsservicen eller på et hvilket som helst tidspunkt under Kompensationsservicen, herunder om dit Krav skal forfølges med Sagsanlæg, om fremsættelse eller accept af et forligstilbud fra Flyselskabet, om at trække Krav tilbage eller om at forfølge et Goodwill krav.

 27. AirHelps Diskretion er baseret på en række faktorer, herunder og uden begrænsning, de gældende Lovgivninger om flypassagerrettigheder, de jurisdiktioner og retssystemer, hvor vi kan forfølge dit Krav, Sagsomkostninger og sandsynligheden for, at AirHelp kan opnå eller være forpligtet til at betale Sagsomkostninger, Flyselskabets historik med lignende Krav, den gennemsnitlige tid, det kan tage at opnå Flykompensation eller en gunstig afgørelse gennem Sagsanlæg, kvaliteten af de oplysninger, som du har givet AirHelp vedrørende dit Krav, alle faktuelle oplysninger, som evt. gør det vanskeligt at opnå Flykompensation, rådgivning fra Advokater og AirHelps erfaring med lignende Krav.

5. MEDLEMSKAB AF AIRHELP+

Tilmelding til AirHelp+-medlemskab

 1. Du kan tilmelde dig Medlemskabet ved at betale gebyret for AirHelp+-medlemskabet (se Vores gebyrer) eller ved at opnå AirHelp+-medlemskab gennem en AirHelp Tredjepart, som er blevet autoriseret af AirHelp til at gøre Medlemskab tilgængeligt for dig.

 2. AirHelp+ Medlemskabet begynder på købsdagen.

 3. Når købet er accepteret, vil Medlemmet modtage en e-mail-bekræftelse fra AirHelp.

  Medlemskabsmuligheder og versioner

 4. AirHelp+-medlemskab kan købes enten som:

  1. En enkelt booking via en tredjepart: Dette medlemskab tilbydes som en ekstra service under en flyreservation med AirHelp Tredjepart. Medlemskabet dækker kun disse flyvninger.

  2. Et årligt abonnement direkte via AirHelp: Dette medlemskab dækker flyrejser, der finder sted inden for den givne tidsperiode. Gebyret for dette AirHelp+-medlemskab opkræves årligt.

 5. Se Vores gebyrer for det gældende gebyr for hver AirHelp+-plan for medlemskab.

  AirHelp+-tjenester

 6. Medlemmer, der har købt AirHelp+, har ret til at bruge de tjenester, der gælder for hver type medlemskab som beskrevet i AirHelp+-servicekataloget.

 7. AirHelp+-tjenesterne kan leveres af en AirHelp Tredjepart og kan kræve, at Medlemmet accepterer AirHelp Tredjepartens vilkår for brug af tjenesten.

 8. AirHelp forbeholder sig retten til at tilføje eller fjerne en AirHelp+-tjeneste til enhver tid og vil straks opdatere AirHelp+-servicekataloget, hvis en tjeneste fjernes.

 9. For at undgå enhver tvivl: AirHelp+ er ikke en forsikringspolice af nogen art.

  Begrænsning af brug

 10. Fordelene er personlige og gælder kun for Medlemmet.

 11. Alle Krav om Flykompensation skal rejses af Medlemmet:

  1. 1. i løbet af Medlemskabsperioden.

  2. 2. inden for tres (60) dage efter datoen for flyvningen.

  3. 3. med hensyn til bagagerelaterede Krav, ikke mere end tre (3) dage efter flyvningen.

 12. For medlemmer med et årligt Medlemskab vil Kompensationsservicen være begrænset til ét Krav pr. kalendermåned og i alt tolv (12) Krav pr. kalenderår.

 13. Servicegebyret og Retsafgiften vil ikke blive refunderet til Medlemmet for flyvninger, der blev afbrudt før påbegyndelsen af Medlemskabet eller for anmodninger om Kompensationsservices fremsat efter, at Medlemskabet er udløbet eller på anden måde blevet opsagt.

 14. Medlemskabet kan ikke overdrages. Medlemmet skal straks underrette AirHelp efter at være blevet opmærksom på uautoriseret brug af Medlemskabet.

 15. Ved at abonnere på AirHelp+ anerkender du, at AirHelp+ ikke er et forsikringsprodukt eller erstatning for et forsikringsprodukt, og ligesom med Kompensationsservicen og andre tjenester beskrevet heri giver AirHelp ingen garanti eller erklæring om, at du vil opnå Flykompensation. AirHelp bruger sin Diskretion til at bestemme hvordan og hvornår, der skal ydes Kompensationsservice i overensstemmelse med Vilkårene, og et Medlem vil ikke være berettiget til en refusion, hvis AirHelp beslutter ikke at forfølge et Krav.

  Fornyelse af et årligt abonnement

 16. Et Medlemskab som årligt abonnement fornyes automatisk i et (1) år derefter, indtil og medmindre Medlemmet vælger at annullere Medlemskabet som beskrevet i afsnittet om Opsigelse og Tilbagetrækning nedenfor.

6. GEBYRER OG BETALINGER

Vores gebyrer

 1. Vores gebyrer er prislisten, der beskriver alle de gebyrer og priser, som AirHelp modtager som modydelse for at give dig vores Produkter og Tjenester.

 2. AirHelp levere Kvalifikationsservicen og Informationsservicen gratis til dig.

 3. AirHelp yder Kompensationsservice gratis, undtagen hvor AirHelp har succes med at hente Flykompensation til dig.

 4. Hvis AirHelp har succes, vil AirHelp overføre Flykompensationen til dig underlagt Vores gebyrer.

 5. Hvis du har givet AirHelp ukorrekte eller ufuldstændige betalingsoplysninger, og de beløb, vi har betalt til dig for Flykompensation, er blevet returneret til AirHelp, vil AirHelp gøre en rimelig indsats for at kontakte dig, herunder sende e-mail-påmindelser og bruge andre kommunikationsmetoder, som du har givet AirHelp. Hvis du ikke svarer vedrørende at give korrekte betalingsoplysninger, er AirHelp berettiget til at beholde den del af Flykompensationen, som ellers skulle have været overført til Kunden.

 6. I tilfælde af at Flykompensation og/eller Sagsomkostninger, renter eller lignende overføres direkte fra Flyselskab til dig, vil du:

  1. så snart det er praktisk muligt, informere AirHelp om betalingen.

  2. blive faktureret og forpligtet til at betale Vores gebyrer, Sagsomkostninger, renter eller lignende, hvis nogen, til AirHelp uden urimelig forsinkelse.

 7. Når AirHelp har betalt den aftalte Flykompensation i henhold til instruktionerne og metoden valgt af Kunden, er AirHelp ikke ansvarlig for:

  1. checks, forudbetalte debitkort, kreditkort eller lignende tabt i transit til Kunden;

  2. enhver følge af, at Kunden opgiver forkerte bankkontooplysninger, forkert adresse eller lignende, inklusiv, men ikke begrænset til, udbetaling af Flykompensationen til en forkert modtager. Hvis Flykompensation er blevet udbetalt til en forkert modtager grundet Kunden, er AirHelp ikke forpligtet til aktivt at opkræve den.

 8. Du er ikke berettiget til at kræve renter af Flykompensationen i tidsrummet mellem, at AirHelp modtager den, og at den overdrages til dig. AirHelp forbeholder sig retten til at beholde enhver rente, som er inddrevet fra Flyselskabet, herunder renter inddrevet efter Sagsanlæg.

 9. AirHelp er ikke ansvarlig for nogen form for kompensation, skader eller lignende, hvis vi er forhindret i at overføre betalingen til dig på grund af en begivenhed uden for AirHelps kontrol, herunder, men ikke begrænset til, strejke, lock-out, arbejdskonflikt, force majeure, naturkatastrofer, krig, optøjer, civil uro, ondsindet skade, overholdelse af en lov eller statslig ordre, regel, regulering eller forordning, ulykke, sammenbrud af anlæg eller maskineri, brand, oversvømmelse og storm.

 10. Servicegebyret og Retsafgiften gælder for enhver form for forlig, når som helst AirHelp er i stand til at opnå Flykompensation, uanset om det er opnået gennem domstolsafgørelse, forlig med Flyselskabet eller hvor AirHelp har afgjort Kravet med Flyselskabet sammen med andre Krav.

7. TILBAGETRÆKNING OG OPSIGELSE

Din ret til tilbagetrækning af Kompensationsservicen og Medlemskab

 1. Hvis du kvalificerer dig som forbruger i henhold til EU's (EU), Det Europæiske Økonomiske Samarbejdsområde (EØS) og de britiske forbrugerregler, hvilket betyder, at du er en person, der deltager i en juridisk transaktion til et andet formål end din kommercielle eller uafhængige erhvervsuddannelse aktivitet, så har du en juridisk fortrydelsesret til tilbagetrækning.

 2. Du har ret til at Trække dig tilbage fra Kompensationsservicen eller Medlemskabet gratis inden for 14 dage efter påbegyndelsen af Kompensationsservicen eller Medlemskabet og uden at skulle angive nogen grund. For at udøve din Tilbagetrækning skal Tilbagetrækningen kommunikeres (f.eks. via brev, e-mail eller kontaktformular) inden for den ovennævnte 14-dages periode, og dit ønske om Tilbagetrækning fra Kompensationsservicen eller Medlemskabet skal tydeligt fremgå.

 3. På grund af arten af den leverede service accepterer du, at du ikke kan trække dig tilbage fra:

  1. Kompensationsservice, hvis AirHelp har informeret dig om, at Flyselskabet har accepteret Kravet.

  2. AirHelp+ eller en hvilken som helst AirHelp+-tjeneste fireogtyve (24) timer før eller på et hvilket som helst tidspunkt efter det planlagte afgangstidspunkt for den flyvning, som AirHelp+ gælder for, da vi i sådanne begivenheder har udført den service, du anmodede om.

  3. enhver Tjeneste, hvor AirHelp i henhold til Tjenestens art allerede har fuldført leveringen af Tjenesten på tidspunktet for anmodningen om tilbagetrækning.

 4. Tilbagetrækningen skal sendes til:

  AirHelp Germany GmbH
  ​​c/o WeWork
  Warschauer Platz 11-13

  10245 Berlin
  Tyskland
  eller
  E-mail: [email protected]

  Du kan også kopiere og indsætte denne standardtekst og tilføje dine oplysninger for at anmode om en tilbagetrækning. (Du er ikke forpligtet til at bruge præcis denne tekst.)

  —----------

  Eksempel på fortrydelsesformular

  Jeg opsiger hermed den af mig indgåede aftale:

  AirHelp-kravnummer:

  Dato for indsendelse af krav:

  Kundens navn:

  Kundens adresse:

  Kundens underskrift:

  Dato:

  ---------

  *Slutning af standardtekst

 5. Efter en 14-dages Tilbagetrækningsperiode kan du Trække din accept af Kompensationsservicen eller Medlemskabet tilbage i henhold til Vilkårene.

  Tilbagetrækning af Kompensationsservicen af AirHelp

 6. AirHelp har ret til at trække sig tilbage fra Kompensationsservicen i tilfælde af, at der identificeres forhindringer uden for AirHelps kontrol, som forhindrer AirHelp i at hente Kompensation til dig. Disse kan omfatte, men er ikke begrænset til, et Flyselskab insolvens, domstolslukning, nedlukningsrestriktioner, lav Flykompensationsværdi, mv. I disse tilfælde skal AirHelp underrette dig om forhindringerne og lukke dit Krav. Intet Gebyr vil blive pålagt.

  Opsigelse af Kompensationsservicen og Medlemskabet

 7. Tjenester ophører ved det første af følgende:

  1. Kompensationsservicen ophører, når Kravet er opgjort med Flyselskabet, du har modtaget Flykompensation, og alle beløb, du skal betale til AirHelp, om nogen, er blevet betalt, eller

  2. Enten du eller AirHelp, til enhver tid af en hvilken som helst årsag, giver rettidig skriftlig besked om opsigelse; eller

  3. Af AirHelp øjeblikkeligt, hvis:

   1. du har misligholdt dine forpligtelser i henhold til Vilkårene eller andre gældende regler eller bestemmelser,

   2. hvis du har givet ukorrekte oplysninger, deltaget i bedrageri eller deltaget i aktiviteter, som AirHelp med rimelighed kan formode at være vildledende eller svigagtig, i hvilket tilfælde du ikke vil være berettiget til Flykompensation eller andre betalinger.

 8. AirHelp forbeholder sig retten til at kræve sine tab ved opsigelse som følge af din misligholdelse.

 9. Hvis du er AirHelp+ medlem med et årligt abonnement, og du ikke ønsker at forny det i henhold til paragraf 5.17, kan du annullere dit Medlemskab en (1) dag før datoen for automatisk fornyelse ved enten, at:

  1. logge ind på din konto, vælge "Administrer Medlemskab" i AirHelp+-dashboardet og klikke på "Opsig Medlemskab"

  2. give AirHelp skriftlig meddelelse om dit ønske om ikke automatisk at forny Medlemskabet, sendt til: [email protected]

  AirHelps ret til at nægte, suspendere eller opsige Medlemskab

 10. AirHelp forbeholder sig retten til at nægte Medlemskabet til enhver person og opsige Medlemskabet til enhver tid i tilfælde af brud på vilkårene fra Medlemmets side.

 11. AirHelp har ret til at suspendere dit Medlemskab, hvis der er rimelig grund til mistanke om vildledende eller svigagtige aktiviteter. I dette tilfælde skal du give AirHelp al den dokumentation, vi har brug for til at undersøge yderligere, du vil ikke være i stand til at opsige dit Medlemskab, og ingen betalinger eller refunderinger vil blive foretaget, før AirHelp er overbevist om, at der ikke er foregået svindel. Hvis AirHelp efter egen Diskretion fastslår, at der er tilstrækkelige beviser for svig, vil AirHelp have ret til at opsige Medlemskabet og udøve sine rettigheder i henhold til disse Vilkår eller gældende lov, herunder uden begrænsning, til inddrivelse af alle betalte beløb og informere de kompetente myndigheder.

  Konsekvens af Opsigelse eller Tilbagetrækning af Kompensationsservicen

 12. Ved opsigelse af Kompensationsservicen uanset årsag, skal du straks betale ethvert gebyr, der skal betales til AirHelp i henhold til Vilkårene, inklusive og uden begrænsning, i tilfælde af Kundetilbagetrækning efter, at Flyselskabet har bekræftet betalingen af Flykompensation.

 13. AirHelp vil ikke automatisk overdrage dit Krav til dig ved Tilbagetrækning eller opsigelse. Du skal anmode AirHelp om at overdrage dit Krav, og AirHelp sender dig en Formular for tilbageoverdragelse, som du kan underskrive.

 14. I tilfælde af, at du Trækker dig tilbage fra Kompensationsservicen, eller at AirHelp opsiger på grund af dit brud på Vilkårene, er AirHelp berettiget til at få følgende fra dig:

  1. 1. AirHelps Sagsomkostninger, hvor AirHelp har påbegyndt Juridisk handling; eller, 2.

  2. Et beløb svarende til Sagsomkostninger, hvis AirHelp efter tilbagetrækningen anmodes af en retslig myndighed om at betale de Sagsomkostninger, der skal betales til flyselskabet; eller, 

  3. 3. AirHelps Servicegebyr, og, hvor der var Juridisk handling, Retsafgift, hvor du efterfølgende modtog Flykompensation direkte fra Flyselskabet.

  Konsekvens af Tilbagetrækning af AirHelp+-medlemskab

 15. Når Medlemskabet er opsagt, annulleret eller udløbet, vil Medlemmet miste alle AirHelp+-fordele, og AirHelp vil ikke længere frafalde sit Servicegebyr og sin Retsafgift, hvis det er relevant, for AirHelps levering af Kompensationsservicen.

 16. Medlemmer, der har valgt ikke at forny deres Medlemskab, skal indgive deres Kompensationskrav, der stammer fra Medlemsperioden, senest 60 (tres) dage efter, at Medlemskabet er udløbet, for at modtage fordelene ved AirHelp+-medlemskabet.

8. DATABESKYTTELSE

 1. Alle personlige data, der indsamles under leveringen af vores Tjenester, eller er forbundet med leveringen af vores Tjenester, vil være underlagt AirHelp Privatlivspolitikken.

9. GENERELLE BESTEMMELSER

Tjenester fra Tredjepart

 1. Vores tjenester kan indeholde links til tredjepartsudbyderes websteder eller brugerflader til at booke tjenester via tredjeparter. Sådanne websteder/tjenester kontrolleres af uafhængige parter, som AirHelp ikke har nogen kontrol over. Selvom vores Tjenester kan give oplysninger om eller adgang til tredjepartsleverandører og lette brugen af disse tredjepartsudbydere, udgør sådanne Tjenester ikke nogen sponsorering eller tilknytning af disse tredjepartsudbydere.

 2. Vi minder dig om, at du ved at bruge tredjeparts websteder/tjenester eller bruge tredjepartstjenester, der er gjort tilgængelige via vores Tjenester, accepterer at være bundet af disse tredjeparters politikker og vilkår og betingelser. Vi opfordrer dig til at gennemgå disse vilkår og betingelser og politikker og bruge dem på egen risiko.

 3. Du anerkender og accepterer hermed, at AirHelp ikke vil være part i nogen aftale indgået med en sådan tredjepart og ikke er ansvarlig for eventuelle fejl eller udeladelser i sådanne tredjeparters tjenester eller for direkte eller indirekte krav, brud, tab eller skade forårsaget eller angiveligt forårsaget af eller i forbindelse med adgang til eller brug af sådanne tredjeparters tjenester.

  Fraskrivelse af garantier samt begrænsning af ansvar

 4. AirHelp har mange kilder til information og data, der tilsammen udgør de oplysninger og tjenester, der er tilgængelige i henhold til disse Vilkår. Selvom AirHelp forsøger at give nøjagtige oplysninger, kan vores Tjenester have udeladelser og fejl. Vores Tjenester leveres "som de er". I det fulde omfang tilladt af loven fraskriver AirHelp sig alle garantier, enten udtrykkelige eller underforståede, lovbestemte eller på anden måde bestemte, inklusiv, men ikke begrænset til de stiltiende garantier for salgbarhed, ikke-krænkelse af tredjeparts rettigheder, nøjagtighed af oplysninger og egnethed til et bestemt formål. AirHelp giver ingen erklæringer eller garantier for, at vores Tjenester vil resultere i Flykompensation, møde dine krav eller være sikre, fri for virus eller andre skadelige komponenter, rettidige, uafbrudte, nøjagtige, fuldstændige eller pålidelige. Du anerkender og accepterer, at din brug af vores Tjenester er på egen risiko. AirHelp og deres Group selskaber vil i bredeste forstand ikke være ansvarlige for nogen direkte, indirekte, strafbare, tilfældige, særlige følgetab eller skader eller tab af indkomst, fortjeneste eller Goodwill, der opstår som følge af eller i nogen måde relateret til i) vores Tjenester, ii) forsinkelse eller manglende evne til at få adgang til vores Tjenester; iii) virus, fejl, trojanske heste, software, information, tredjeparters tilknyttede websteder, tjenester opnået gennem brugen af vores Tjenester, iv) eller ethvert andet anliggende relateret til vores Tjenester, uanset om det er baseret på kontrakt, erstatningsansvar, objektivt ansvar eller andet, selvom AirHelp, deres Group selskaber eller nogen leverandører er blevet informeret om muligheden for sådanne skader.

 5. Disse Vilkår påvirker ikke nogen af dine lovbestemte juridiske rettigheder, som ikke kan udelukkes ved lov. Hvis du er utilfreds med en del eller alle af vores Tjenester eller med disse Vilkår, er dit eneste retsmiddel Tilbagetrækning i overensstemmelse med Vilkårene.

  Versioner og modifikationer

 6. AirHelp forbeholder sig retten til at ændre sektioner af disse Vilkår på ethvert tidspunkt uden yderligere varsel. Den seneste version vil altid være tilgængelig på AirHelps hjemmeside.

 7. AirHelp opdaterer regelmæssigt funktionerne i vores Tjenester og disse Vilkår for at forbedre, hvordan vi leverer vores Tjenester til dig. Som følge heraf vil alle nye funktioner i vores Tjenester være underlagt den seneste version af Vilkårene, der vises på AirHelp-webstedet.

 8. Ikke desto mindre vil din brug af Tjenesterne være underlagt den version af Vilkårene, der var gældende på den dato, hvor du accepterede dem. Hvis du er i tvivl om, hvilken version af Vilkårene der gælder for dig, bedes du kontakte AirHelp på [email protected] og vi vil give dig dem.

  Hele aftalen

 9. Disse Vilkår er den komplette og eksklusive erklæring vedrørende dets indhold og erstatter al tidligere kommunikation (mundtlig eller skriftlig) mellem dig og AirHelp.

 10. Du må ikke overføre nogen af dine rettigheder eller forpligtelser i henhold til disse Vilkår uden vores forudgående skriftlige samtykke. AirHelp kan overføre enhver af sine rettigheder eller forpligtelser i henhold til disse vilkår til AirHelp Group selskaber eller enhver tredjepart udpeget af AirHelp.

  Alternativer til Kompensationsservicen

 11. Hvis du ønsker at forfølge dit Krav gennem andre alternativer end AirHelps Kompensationsservice, er der disse følgende andre muligheder for at forfølge Kravet: din egen udenretslige eller retslige handling mod Flyselskabet, støtte fra en advokat eller en forespørgsel direkte til det respektive Flyselskab. I Tyskland kan du bruge tilbuddet fra forligsorganet for offentlig passagerbefordring (die Schlichtungsstelle für den öffentlichen Personenverkehr e.V. "söp"), onlineformularen fra den tyske forbundsluftfartsmyndighed og lufttransportvoldgiftsorganet på Det tyske justitskontor.

  Gældende lov og jurisdiktion

 12. Disse Vilkår, Formularer og aftalen mellem AirHelp og dig, og enhver tvist eller ethvert krav, der opstår som følge af eller i forbindelse med dem (herunder ikke-kontraktlige tvister eller krav), er underlagt tysk lovgivning uden hensyntagen til konflikt mellem loves princip. Dette påvirker ikke ufravigelige bestemmelser i retssystemet, der ville gælde uden dette valg af lovklausul, f.eks. de obligatoriske bestemmelser i kundens bopælsland.

 13. Hvis en bestemmelse (eller en del heraf) af disse Vilkår bliver anset af en domstol eller anden kompetent myndighed for at være ugyldig eller ikke kan håndhæves helt eller delvist, skal en sådan ugyldig bestemmelse anses for at være erstattet af en retskraftig bestemmelse med den tættest mulige virkning på den oprindelige bestemmelse, og disse Vilkår skal fortsat være gyldige med hensyn til de øvrige bestemmelser og resten af de berørte bestemmelser.

 14. Ethvert nederlag eller enhver forsinkelse fra AirHelps side i forhold til (helt eller delvist) at håndhæve en bestemmelse i disse Vilkår vil ikke blive fortolket som et afkald på vores rettigheder eller retsmidler.

 15. Den engelske version af disse Vilkår og Betingelser gælder i tilfælde af uoverensstemmelse på ethvert andet sprog.

Opdateret: 23. maj 2024.
Version: TC2.24

AirHelp er blevet vist i:

TV2 logoBerlingske logoFinans logoEkstra Bladet logo

AirHelp er en del af Association of Passenger Rights Advocates (APRA), hvis mission er at fremme og beskytte passagerers rettigheder.

Copyright © 2024 AirHelp

Tjek kompensation

Alle flyselskaber