Vilkår og Betingelser

Artikel 1: Definitioner

I disse vilkår og betingelser (“T&C”) skal de definerede vilkår nedenfor have følgende betydning:

1.1 “Aftalen”: en aftale mellem klienten og AirHelp, som er nået efter klientens accept af disse vilkår og betingelser, og skal anses som værende indgået, når klienten har underskrevet overdragelsesformularen eller et bemyndigelsesdokument.

1.2 “AirHelp”: AirHelp Limited er en virksomhed oprettet i Hong Kong med registreret kontor på 9B Amtel Building, 148 Des Voeux Road Central, Central, Hong Kong (CB No.1926223, BR No. 61625023-000).

1.3 ”Forordning om Flypassagerers Rettigheder”: enhver lov, forordning, direktiv eller lignende, som enten er vedtaget i statsligt, føderalt, EU, nationalt eller regionalt regi, og som fastlægger reglerne om monetær kompensation til passagerer i tilfælde af overbookede, forsinkede eller aflyste flyrejser.

1.4 “Overdragelsesformularen”: dokumentet, hvorved kunden med sin underskrift overdrager ejerskabet af kompensationskravet til AirHelp, i henhold til vilkårene & betingelserne.

1.5 “Bemyndigelsesdokument”: er et dokument, AirHelp leverer til klienten, som bemyndiger AirHelp eller et af AirHelps søsterselskaber eller partnere til at handle på vegne af klienten. Dokumentet kan have mange former og udfærdigelser, herunder, men ikke begrænset til, en fuldmagt eller en aftale om varetagelse af klientens behov.

1.6 “Kompensationskrav”: ethvert kompensationskrav mod et flyselskab for monetær kompensation efter den gældende Forordning om Flypassagerers Rettigheder.

1.7 “Klienten/Klienter”: person(er), som har accepteret disse vilkår og betingelser.

1.8 “Kompensation”: Det totale beløb, som udbetales af flyselskabet i henhold til et kompensationskrav, et forlig, som udtryk for velvilje eller på anden vis til klienten eller AirHelp, efter at klienten har accepteret disse vilkår og betingelser. Kompensationen indeholder ikke betalinger af advokatsalær, retsgebyr, opkrævningsomkostninger eller lignende, hvilke udelukkende tilhører AirHelp.

1.9 “Sagsanlæg”: indsendelse af et kompensationskrav til retten eller et statsligt organ, såsom en national myndighed, eller overdragelse af kompensationskravet til en juridisk repræsentant, såsom en advokat eller et advokatfirma.

1.10 ”Prisliste”: bilag som er vedhæftet til disse vilkår og betingelser, og som specificerer de accepterede valutaer, betalingsmetoder, samt AirHelps gebyrer.

1.11 “Forordning 261/04”: Europa-Parlamentets og Rådets Forordning (EF) Nr. 261/2004 af d. 11. februar 2004, om etableringen af fælles kompensationsregler og hjælp til flypassagerer i tilfælde af nægtet boarding, aflysning eller lange flyforsinkelser.

Artikel 2: Aftale

2.1 Når AirHelp anmodes om at forfølge klientens kompensationskrav, accepterer klienten automatisk disse vilkår og betingelser.

2.2 En aftale vil kun blive indgået, hvis AirHelp accepterer at følge op på klientens kompensationskrav. AirHelp har ret til at afvise ethvert kompensationskrav uden begrundelse. I tilfælde af en afvisning, vil AirHelp give klienten besked inden for rimelig tid. Hvis AirHelp accepterer at forfølge klientens kompensationskrav, vil klienten blive bedt om at underskrive overdragelsesformularen eller et bemyndigelsesdokument. Når klienten har underskrevet overdragelsesformularen eller bemyndigelsesdokumentet, er aftalen dermed indgået mellem AirHelp og klienten.

2.3 Ved at indgå en aftale med AirHelp garanterer klienten, at han/hun er autoriseret til og har juridisk kapacitet til at indgå Aftalen.

2.4 Klienten er opmærksom på, at AirHelp kun søger kompensation. Klienten er enig i, at AirHelp ikke vil acceptere rejsetilgodebeviser og/eller anden service som kompensation, og at et sådant tilbud fra flyselskaber vil blive anset som afvisning af betaling.

2.5 Klienten garanterer, at kompensationskravet ikke er blevet tildelt tredjeparter, og at der ikke er nogen verserende eller forventede retstvister mellem klienten og flyselskabet i den samme sag.

2.6 Efter underskrivelsen af overdragelsesformularen eller bemyndigelsesdokumentet, må klienten ikke lade andre parter forfølge kompensationskravet eller overdrage det til en anden part. Alle eksisterende engagementer eller overdragelser, hvis der er nogen, skal annulleres, inden underskrivelsen af overdragelsesformularen eller bemyndigelsesdokumentet.

2.7 Hvis klienten modtager nogen form for direkte betaling eller anden form for kompensation fra flyselskabet efter at have indgået aftalen, skal klienten underrette AirHelp med det samme. Sådanne betalinger betragtes som kompensation for en flyrejse.

2.8 Efter at have underskrevet overdragelsesformularen eller bemyndigelsesdokumentet, er klienten forpligtet til at afslutte eventuelle forhandlinger med flyselskabet, og alle henvendelser fra flyselskabet skal herefter henvises og videresendes direkte til AirHelp. Således kan vi sikre, at vi opnår det bedst mulige resultat.

2.9 Aftalen ophører:

i) når kompensation for flyrejsen er blevet accepteret af AirHelp, det fulde beløb overdraget til AirHelp af flyselskabet og den aftalte del af kompensationen er blevet overført til klienten, efter at alle gældende gebyrer er trukket fra, eller

ii) når AirHelp har bestemt, efter at have udført en grundig gennemgang af sagen, at det vil være forgæves at fortsætte forfølgelsen af kompensationskravet og har informeret klienten om, at kompensationskravet ikke vil blive forfulgt.

2.10 Hvis aftalen opsiges i henhold til paragraf 2.9ii, og klienten anmoder om det, kan kompensationskravet returneres til klienten, hvilket er gratis (se Prislisten). Herefter er klienten fri til at forfølge kompensationskravet på egen hånd.

2.11 Andre vilkår og betingelser kan gælde for klienter i henhold til AirHelps aftaler med tredjeparter.

Artikel 3: Beskrivelse af Tjenester

3.1 AirHelp opkræver klientens kompensationskrav fra det opererende flyselskab på basis af Forordning 261/2004, eller enhver anden forordning om flypassagerers rettigheder, der er gældende for klientens pågældende flyrejse.

3.2 Flydata og -oplysninger kan indsendes til AirHelp via hjemmesiden, de mobile apps, e-mail eller andre elektroniske- eller softwareløsninger, som er understøttet af AirHelp. Man kan også gøre det telefonisk. Efter at have modtaget et kompensationskrav, gennemgår AirHelp sagen for at tjekke flyoplysninger og bekræfte flydataene. Hvis kompensationskravet efter denne gennemgang ser lovende ud, giver AirHelp klienten besked om at kompensationskravet er blevet accepteret og beder derefter klienten om at underskrive overdragelsesformularen eller bemyndigelsesdokumentet.

3.3 For at kunne forfølge kompensationskravet effektivt, skal AirHelp bruge klientens underskrevne overdragelsesformular eller bemyndigelsesdokument, som han/hun kan sende til AirHelp via onlineformularen, den mobile app, e-mail eller med almindelig post. Ved modtagelse af en klientens underskrevne overdragelsesformular eller bemyndigelsesdokument, forbereder AirHelp en forespørgsel på udbetalingen og sender den til flyselskabet og håndterer al efterfølgende korrespondance.

3.4 Hvis det opererende flyselskab undlader at betale kompensationen inden for en rimelig periode, og forudsat at sagen kan blive forfulgt med tilstrækkelig tiltro, kan AirHelp indlede et sagsanlæg for at forfølge kompensationskravet. I tilfælde af, at et sagsanlæg indledes, gælder Gebyr for Sagsanlæg for at dække de yderligere omkostninger til sagsanlægget (se Prisliste).

3.5 I tilfælde af, at en juridisk repræsentant bliver brugt til et sagsanlæg, vil klienten give AirHelp lov til at give den juridiske repræsentant adgang til de tilsendte oplysninger, som klienten har oplyst AirHelp, og tillade den juridiske repræsentant at overføre oplysninger om sagen til AirHelp. Hvis retten kræver et separat ægthedscertifikat, fuldmagt, sandhedserklæring, overdragelsesformular eller yderligere dokumenter, er klienten forpligtet til at underskrive sådanne dokumenter. Hvis klienten allerede har underskrevet en overdragelsesformular og underskriver et ægthedscertifikat, fuldmagt, eller lignende, overføres kompensationskravet automatisk tilbage til klienten.

3.6 Hvis den udpegede juridiske repræsentant konkluderer, at der ikke er udsigt til succes, vil klienten blive underrettet og AirHelp vil ikke foretage yderligere handlinger.

3.7 Hvis AirHelp eller den udpegede juridiske repræsentant igangsætter et sagsanlæg for at forfølge kompensationskravet, vil AirHelp dække alle udgifter hvis sagen tabes i retten. Hvis retssagen derimod vindes, og der opstår enighed mellem flyselskabet og AirHelp, vil AirHelp dække enhver udgift som flyselskabet ikke har dækket.

3.8 Klienten accepterer, at det udelukkende er AirHelps beslutning at indgå et tilbudt forlig, da klienten har overdraget kompensationskravet til AirHelp. Hvis AirHelp handler på klientens vegne i henhold til bemyndigelsesdokumentetet, giver klienten AirHelp bemyndigelse til at acceptere eller afvise ethvert tilbud om et forlig, baseret på AirHelps erfaringer med flyselskabet og rådgivning fra eksterne juridiske repræsentanter.

Artikel 4: Gebyrer og Udbetalinger

4.1 AirHelp forfølger kompensationsravet gratis. Hvis AirHelp med succes indkasserer en kompensation, vil AirHelp overføre den aftalte del af kompensationen til klienten, fratrukket evt. gældende gebyrer, i henhold til prislisten.

4.2 Udbetaling af den aftalte del af kompensationen til klienten vil blive udført i henhold til mulighederne i prislisten.

4.3 Hvis klienten har oplyst forkerte eller utilstrækkelige oplysninger, som er nødvendige for at udbetale kompensationen, og den er sendt tilbage til AirHelp, så skal AirHelp trække alle eksterne omkostninger fra, som er tillagt AirHelp, plus tillægge et ændringsgebyr for at dække interne omkostninger for hver hændelse (se Prisliste). Hvis klienten efter flere påmindelser og henvendelser fra AirHelp, også på andre måder end kontakt per e-mail, stadig ikke reagerer ved at rette eller skaffe de nødvendige oplysninger for at kunne betale den aftalte del af kompensationen, har AirHelp ret til at beholde den del af kompensationen, som ellers skulle være overført til klienten.

4.4 Når AirHelp har betalt den aftalte kompensation i henhold til klientens instruktion om ønsket udbetalingsform, er AirHelp ikke ansvarlig for:

i) checks, forudbetalte debetkort, kreditkort eller lignende tabt i transit til klienten;

ii) enhver følge af, at klienten har angivet forkerte bankkontooplysninger, forkert adresse eller lignende, inklusive, men ikke begrænset til, udbetalingen af kompensation til den forkerte modtager. Hvis kompensationen, som følge af klientens fejl, er blevet udbetalt til den forkerte modtager, er AirHelp ikke forpligtet til aktivt at genvinde den.

4.5 Renter vil ikke blive opkrævet for perioden, i hvilken AirHelp venter på at udbetale kompensationen efter modtagelse. AirHelp har ret til at beholde enhver rente udbetalt af flyselskabet.

4.6 Der vil som normalt ikke blive udstedt en faktura for den leverede service eller opkrævede gebyrer. Men en elektronisk faktura kan anmodes om og tilsendes via e-mail.

4.7 AirHelp kan ikke holdes ansvarlig for kompensationsbeløbet, hvis AirHelp er forhindret i at overføre udbetalingen til klienten i situationer som er uden for AirHelps kontrol, såsom, men ikke begrænset til, strejke, lockout, krig, uroligheder, regerings vedtægter, regler, forordninger, brand, uheld, systemnedbrud, oversvømmelse eller storm.

Artikel 5: Databeskyttelse

AirHelp vil kun bruge de personlige oplysninger, der er leveret af klienten til at forfølge kompensationskravet i henhold til aftalen og i henhold til alle gældende love om beskyttelse af personlige oplysninger og data. Klienten leverer personlige oplysninger til AirHelp under Persondataloven eller anden databeskyttelseslov, som kan være gældende med udtrykkelig tilladelse til at behandle de personlige oplysninger leveret og til brug af disse i forbindelse med aftalen. AirHelp vil kun overføre personlige oplysninger til tredjeparter under betingelserne nævnt nedenfor:

i) ​ hvis klienten har givet samtykke;

ii) ​ hvis det er til et formål, der er direkte relateret til det originale formål for hvilket de personlige oplysninger var indhentet;

iii) hvis det er nødvendigt til forberedelse af, forhandling om, eller opfyldelse af en aftale med klienten;

iv) hvis det er påkrævet i henhold til en juridisk forpligtelse, en administrativ kendelse eller en retskendelse;

v) ​ hvis det kræves til etableringen af juridiske kompensationskrav eller til forsvar i retssager;

vi) hvis det har til formål at forhindre misbrug eller anden ulovlig aktivitet, såsom forsætlige angreb, eller for at sikre datasikkerheden.

Artikel 6: Data og oplysninger fra klienten

6.1 På AirHelps anmodning vil klienten levere alle oplysninger, som er nødvendige for udførelse af aftalen. Klienten garanterer, at de leverede oplysninger er korrekte, komplette og sande.

6.2 Klienten fritager i alle henseender AirHelp for tredjepartskrav, inklusiv, men ikke begrænset til, ukorrekt klientkommunikation, angivelse af ukorrekte oplysninger og svigagtig adfærd.

6.3 I tilfælde af opgivelse af ukorrekte oplysninger og svigagtig adfærd, forbeholder AirHelp sig retten til at opsige aftalen med øjeblikkelig virkning. Hvis aftalen opsiges i henhold til denne paragraf, vil klienten ikke have ret til kompensation af nogen slags.

Artikel 7: Fortrydelsesret

7.1 Hvis du er en forbruger i henhold til EUs forbrugerforordninger, dvs. at du er en fysisk person, der indgår en aftale med en erhvervsdrivende, når du hovedsagelig handler uden for dit erhverv, har du en lovhjemlet fortrydelsesret.

7.2 Du kan fortryde din accept af aftalen indenfor 14 dage fra indgåelse af aftalen (f.eks. med brev, e-mail) uden angivelse af en årsag. Hvis du vil benytte dig af din fortrydelsesret, skal fortrydelsen indsendes inden for en periode på 14 dage, og det skal tydeligt fremgå, at du fortryder aftalen. På grund af den leverede tjenestes karakter, kan du ikke fortryde aftalen, hvis vi har oplyst dig om, at flyselskabet har accepteret dit kompensationskrav, da vi i pågældende tilfælde har udført den anmodede tjeneste. Fortrydelsen skal sendes til:

AirHelp Limited
9B Amtel Building
148 Des Voeux Road Central
Central
Hong Kong

eller
e-mail: [email protected]

Artikel 8: Afsluttende Bestemmelser

8.1 AirHelp har ret til at ændre disse vilkår og betingelser, samt prislisten, og til at fremsætte yderligere betingelser på ethvert tidspunkt, uden varsel. Ændringer, der har en negativ effekt for klienten, vil ikke påvirke klienten, medmindre klienten accepterer de nye ændringer.

8.2 Den tyske lovgivning gælder for disse vilkår og betingelser, overdragelsesformularen, samt aftalen mellem AirHelp og klienten. Enhver tvist, der udspringer af, eller er i forbindelse med disse vilkår og betingelser, overdragelsesformularen, eller aftalen mellem AirHelp og klienten, skal afgøres udelukkende ved Københavns Byret, Danmark, i første instans.

8.3 Skulle en bestemmelse af disse vilkår og betingelser være eller blive ugyldig eller ulovlig, skal dette ikke påvirke gyldigheden af de resterende bestemmelser på nogen som helst måde.

8.4 Rettigheder og forpligtelser, der er helt eller delvist relateret til indsendelsen af ethvert kompensationskrav, kan overføres af AirHelp uden restriktioner til enhver enhed inden for AirHelp og af AirHelp til tredjeparter.

8.5 Den engelske version af disse vilkår og betingelser gælder i tilfælde af uoverensstemmelser på ethvert andet sprog.