EU-flypassagerrettigheder: Annulleret fly-rettigheder og flypassagererrettigheder ved forsinkelse

Når du flyver til eller fra EU og oplever forsinkelser, aflysninger eller overbookinger, kan du have ret til flykompensation. Reglerne for dette fremgår af EU-forordningen EF 261, der helt officielt er kendt som Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 261/2004 af 11. februar 2004. Det er en ordentlig mundfuld, så vi kalder den bare EF 261. Her kan du blive klogere på din ret til flyerstatning.

Tjek kompensation

EU-rettigheder – Forsinkede fly og flypassagerers rettigheder

Passagerer på EU-flyvninger, der er berettiget i henhold til flypassagerers rettigheder EU 261/2004 og skal betales op til 600 € i erstatning for flyforsinkelser på mere end 3 timer. Der er mange faktorer, som bestemmer om du er berettiget, og hvor mange penge du har krav på til kompensation for forsinket fly. Følgende afsnit burde besvare alle dine spørgsmål og flere til, hvis du har brug for hjælp til at søge om kompensation for din flyvning. Find ud af hvordan du kan klage over flyforsinkelse ved at læse videre.


Hvilke flyvninger er dækket af EF 261?

De fleste ruter inden for Europa er selvfølgelig dækket, så man kan søge om eu-kompensation for forsinkelse. Det indbefatter ikke kun EU-luftrum, men også Island, Norge, Schweiz og de såkaldte ”yderregioner” (Fransk Guyana og Martinique, Mayotte, Guadeloupe og Réunion, Saint-Martin, Madeira og Azorerne samt De Kanariske Øer).

Mange internationale flyvninger er også dækket. Hvis dit fly afgår fra en lufthavn i EU, er det dækket, så det er muligt at søge om flykompensation ved forsinkelse. Hvis dit fly afgår fra et andet sted, men destinationen er EU, fx Københavns Lufthavn, afhænger dækningen og dine passagerrettigheder af flyselskabet – hvis det er et europæisk flyselskab, så er du dækket og har mulighed for at søge om erstatning. Du har også mulighed for at søge eu261 kompensation hvis det er en charterrejse, da det ikke betyder noget for dine rettigheder, om det er en charterrejse eller et rutefly, der bliver forsinket. Er du forvirret? Her er en enkelt oversigt, hvis du vil undersøge din ret til flykompensation-reglerne:

RuteangivelseEU-flyselskabIkke-EU-flyselskab
Fra et land inden for EU til et andet land inden for EUDækketDækket
Fra et land inden for EU til et land uden for EUDækketDækket
Fra et land uden for EU til et land inden for EUDækketIkke dækket
Fra et land uden for EU til et land uden for EUIkke dækketIkke dækket

I nogle tilfælde kan afbrudte flyvninger uden for EU være berettiget i henhold til EF 261, hvis de har forbindelse til en dækket flyvning med samme flyselskab og er del af samme flyreservation (under ét bookingnummer). Den letteste måde at finde ud af, om du er dækket og kan søge om eu261 kompensation for flyrejser, er ved at bruge AirHelp kvalifikationstjek. Er du i tvivl om noget omkring dine passagerrettigheder og eu-forordning for fly, så hjælper vi dig med det hele!


Giver alle forsinkelser ret til flyerstatning?

Reglerne for hvornår det er muligt at søge fly kompensation ved forsinkelse kan være lidt indviklede. Her er de overordnede regler.

Kun forsinkelser på mere end 3 timer er dækket.
Når du er forsinket i mere end 3 timer, kan du have ret til kompensation ifølge flypassagerers rettigheder ved forsinkelse. Ankomsttiden er det tidspunkt hvor flyet er parkeret, står ved gaten og døren er åben. Det er altså ikke når hjulene rammer landingsbanen.

Ekstraordinære omstændigheder er ikke dækket.
Flyselskabet kan også undgå erstatningspligt, hvis forsinkelsen skyldes det, der kaldes ”ekstraordinære omstændigheder.” Dette indbefatter situationer som lynnedslag, lægelige nødsituationer, arbejdsnedlæggelser, dårligt vejr, restriktioner pålagt af flyvekontrollen, pludselig opstået funktionssvigt i lufthavnsradar, sabotagehandlinger, politisk uro, terrorhandlinger og lign. I disse tilfælde kan flyselskabet ikke stilles til ansvar, og du er altså ikke dækket af flypassagerers rettigheder eu i forhold til kompensation.

Knap-så-ekstraordinære omstændigheder bør være dækket.
Flyselskaber anfører ofte ”tekniske problemer” eller ”driftsproblemer” som grund til forsinkelse. Den gode nyhed er, at EU-Domstolen gentagne gange har meddelt, at dette ikke gælder som ”ekstraordinære omstændigheder,” hvilket betyder, at det ikke er tungtvejende nok til at fritage flyselskaberne for deres ansvar og komme uden om flykompensationsregler i henhold til EF 261.


Hvor meget erstatning er jeg berettiget til for min forsinkelse?

Hvis din flyvning er berettiget, afhænger erstatningsbeløbet af tre faktorer:
– Rejseafstand
– Hvorvidt din flyrejse er inden for EU eller ej
– Forsinkelsens varighed – som førnævnt er der kun dækning for forsinkelser på mere end 3 timer
Det er lidt kompliceret, derfor har vi lavet en oversigt, der forklarer det:

Forsinkelsens varighed
Mindre end 3 timer3 – 4 timerMere end 4 timerAldrig ankommetAfstand
- € 250 €250 €250 €Alle flyvninger på 1.500 km eller mindre
- € 400 €400 €400 €Flyvninger inden for EU over 1.500 km
- €400 €400 €400 €Flyvninger uden for EU mellem 1.500 km og 3.500 km
- € 300 €600 €600 €Flyvninger uden for EU over 3.500 km

Er hele min rejse berettiget, hvis jeg har mellemlandinger?

Som sagt betyder rejseafstand noget, når det skal besluttes, hvor mange penge du er berettiget til i forhold til flypassagerers rettigheder for ved forsinkelse. Men hvis du har en flyrejse, der involverer flere fly, er det muligt, at kun en del af rejsen bliver medregnet i din erstatning. For at alle dele af rejsen er medregnet skal din flyrejse opfylde nogle kriterier:

– Alle flyvninger skal være under én booking, og altså ikke være købt enkeltvis.
– Din flyafbrydelse skal være berettiget i henhold til EF 261, og dermed ikke være pga. ekstraordinære begivenheder.
– Forsinkelsen på din sidste destination skal være mere end 3 timer.

Ved en flyafbrydelse, der imødekommer ovenstående kriterier, er flyselskabet, der står for flyvningen, ansvarlig for at give dig erstatning. Den afstand, der medregnes i beregningen, er den afbrudte flyvning og alle etaper, der kommer efter. Alle etaper af rejsen, som lå før afbrydelsen, kan også blive medregnet, hvis de blev betjent af samme flyselskab, der er ansvarlig for forsinkelsen, og der ikke var nogen mellemliggende flyvninger, betjent af et andet flyselskab.

Helt kort fortal betyder det, at hvis et flyselskab skaber et problem, er de som oftest ansvarlig for alle deres egne flyvninger, også dem der ligger før afbrydelsen, såvel som alle senere flyvninger, også selvom de er med et andet flyselskab.

Lad os tage et eksempel. Forestil dig, at du rejser fra Los Angeles til Warszawa med tre fly sådan her:
Los Angeles => New York => London => Warszawa

Forestil dig så, at den første flyvning er med et amerikansk selskab som for eksempel Delta, og de sidste to etaper er med europæiske flyselskab British Airways. Hvis flyvningen fra London til Warszawa er mere end 3 timer forsinket, så regnes de seneste to etaper normalt med til den berettigede afstand. Det er fra New York til Warszawa. Afbrydelsen opstod på en flyvning, der var dækket i henhold til EF 261 og EU-kompensation for flyforsinkelse, og da British Airways også betjente flyet fra New York til London, medregnes det sædvanligvis også – selvom det lå før den egentlige forsinkelse.

Hvis flyvningen fra Los Angeles til New York havde været årsag til forsinkelsen, ville flyvningen ikke være dækket i henhold til EF 261, da det ikke er inden for EU.

Selvom denne regel normalt holder stik, fortolker nogle domstole EU-forordningen anderledes og medregner måske ikke tidligere forbindelsesfly i den berettigede afstand. Den letteste måde at finde ud af, om du er dækket, er ved at bruge AirHelp berettigelsestjek til at tjekke din EU261 kompensation.


Hvilke oplysninger skal jeg bruge til at ansøge om flyerstatning for flyforsinkelser?

Hvis du vil fremsætte et erstatningskrav i henhold til EF 261, skal du nok regne med modstand fra flyselskabet – selvom du har loven på din side, er de sikkert ikke begejstrede ved tanken om at skulle betale dig i henhold til flypassagerer rettigheder under EU. For at dit krav skal få de bedste chancer for at lykkes, kommer her nogle tips:

–       Gem alle dokumenter, der er forbundet med den afbrudte flyvning og alle alternative flyrejser, du fik tilbudt, såsom e-billetter og boardingkort.
–       Bed personalet om oplysninger vedrørende grunden til problemet, hvis du har noget på skrift, så gem det endeligt.
–       Opbevar nogle få notater om afbrydelsen, inklusiv den reelle ankomsttid til din endelige destination. Alle former for oplysninger, som du kan samle, såsom fotos af lufthavnens afgangstavle eller meddelelser fra flyselskabet, der bekræfter afbrydelsen, vil være nyttige, når du skal indsende et kompensationskrav under EU-fordring for fly.


Er der en tidsfrist for at fremsætte et krav for flyforsinkelser?

Din ret til erstatning i henhold til EF 261 udløber på et tidspunkt. Derfor er det vigtigt at kende forældelsesfristen vedrørende dit krav om flykompensation, så du kan søge i tide. Den er forskellig fra land til land og bestemmes af, hvor flyselskabets hovedkvarter ligger eller hvilken domstol, der har domsmyndighed i sager, der vedrører flyselskabet. Som altid har vi en praktisk oversigt til dig:

FORÆLDELSESFRISTER I EUROPA
LANDFORÆLDELSESFRIST
Østrig 3 år
Belgien 1 år
Bulgarien 5 år
Kroatien 3 år
Cypern 6 år
Tjekkiet* 3 år
Danmark 3 år
Estland 3 år
Finland 3 år
Frankrig 2 år
Tyskland** 3 år
Grækenland 5 år
Ungarn 2 år
Island 2 år
Irland 6 år
Italien 26 måneder
Letland 10 år
Litauen 10 år
Luxembourg 10 år
Malta Ingen begrænsning
Holland 2 år
Norge 3 år
Polen 1 år
Portugal 2 år
Rumænien 3 år
Slovakiet 2 år
Slovenien 2 år
Spanien 5 år
Sverige2 måneder
Schweiz 2 år
Storbritannien 6 år

* Vedrørende Tjekkiet, er forældelsesfristen 2 år, hvis flyvningen foregik i 2013 eller før. Fra og med 2014 og frem er forældelsesfristen 3 år.

** Vedrørende Tyskland, så udløber forældelsesfristen den sidste dag i det tredje år (for eksempel udløber forældelsesfristen for en flyvning den 25.2.16 den 31.12.19).


Følger der andre rettigheder med EF 261?

Tak, fordi du spørger! Det korte svar er “ja”! Herunder kan du se nogle af hovedpunkterne i dine rettigheder.

Ret til refundering eller omdirigering

Udover erstatning for tabt tid, er du, hvis din forsinkelse overskrider fem timer, berettiget til hel eller delvis tilbagebetaling af din oprindelige billet og en returflyvning til dit oprindelige afgangssted om nødvendigt. Dette fremgår af flypassagerers rettigheder i EU.

Retten til forplejning og indkvartering

Når du er strandet i lufthavnen på grund af en flyforsinkelse, skal flyselskabet sørge for måltider og forfriskninger under forsinkelsen. Du skal ikke selv betale for mad og drikkevarer, som du er nødt til at få, når du skal vente længere end forventet. Derudover skal flyselskabet give dig mulighed for kommunikation, hvilket blandt andet betyder to telefonsamtaler, telex eller faxbeskeder samt e-mails. Hvis det er nødvendigt med overnatning, skal de skaffe dig et hotelværelse og transport til og fra lufthavnen. Følgende oversigt forklarer berettigelse vedrørende disse rettigheder og regler for fly og flyrejser.

FlyrejsedetaljerForsinkelsens varighed
Alle flyvninger på 1.500 km eller mindre2 timer eller mere
Flyvninger inden for EU over 1.500 km3 timer eller mere
Flyvninger uden for EU mellem 1.500 km og 3.500 km3 timer eller mere
Flyvninger uden for EU over 3.500 km4 timer eller mere

Opgradering og nedgradering

Hvis du tilbydes en alternativ flyrejse på en højere klasse, end den du bookede, må flyselskabet ikke forlange ekstrabetaling. Modsat har du, hvis den alternative flyrejse er på en lavere klasse, ret til en refundering på mellem 30 % og 75 % af den pris, du oprindeligt betalte i henhold til flyrettigheder i EU.

Yderligere erstatning

Din ret til erstatning i henhold til EU261-kompensation påvirker ikke din ret til at anmode om yderligere erstatning. Denne regel gælder ikke tilfælde, hvor passagerer frivilligt har afgivet deres reservationer. Det beløb, du har ret til i henhold til EF 261, kan selvfølgelig fratrækkes, hvad end du måtte modtage af yderligere erstatning.

Pligten til at oplyse passagerer om deres rettigheder

Din første basale rettighed er at blive oplyst om indholdet i Eu forordning 261 04. Alle flyselskaber skal fremlægge oplysninger om flyrettigheder Eu på deres check-in-skranker i alle de lufthavne, de benytter sig af.

Dette var det overordnede indhold af EF 261 beskrevet på en enkel måde, så du forhåbentligt bedre kan finde hoved og hale i Eu-forordningen om flypassagerers rettigheder.


Annulleret fly-rettigheder og flykompensaiton ved aflyste flyvninger

Hvis dit fly bliver aflyst, og flyselskabet ikke har givet dig mindst 14 dages varsel, kan de blive bedt om at give dig erstatning i henhold til EF 261. EU-passagerer har ret til op til 600 € for aflyste flyvninger, men der er et antal faktorer, der bestemmer både berettigelse og erstatningsbeløb. Der er dog flere faktorer, der spiller ind ved kompensation for aflyst fly, og derfor får du alle detaljerne om aflyst fly rettigheder i følgende afsnit.


Hvilke aflyste flyvninger er dækket af EF 261?

De fleste ruter inden for Europa er selvfølgelig dækket. Det indbefatter ikke kun EU-luftrum, men også Island, Norge, Schweiz og de såkaldte ”yderregioner” (Fransk Guyana og Martinique, Mayotte, Guadeloupe og Réunion, Saint-Martin, Madeira og Azorerne samt De Kanariske Øer).

Mange internationale flyvninger er også dækket. Hvis det fly, der blev aflyst, egentligt skulle flyve fra en lufthavn i EU, er det dækket. Hvis dit fly var planlagt til at afgå fra et andet sted, men destinationen var EU, afhænger dækningen af om flyselskabet er europæisk eller ej – hvis det er en europæisk flyselskab, så er du dækket. Er du forvirret? Her er en enkelt oversigt, der gør det nemmere at forstå.

RuteangivelseEU-flyselskabIkke-EU-flyselskab
Fra et land inden for EU til et andet land inden for EUDækketDækket
Fra et land inden for EU til et land uden for EUDækketDækket
Fra et land uden for EU til et land inden for EUDækketIkke dækket
Fra et land uden for EU til et land uden for EUIkke dækketIkke dækket

Ved rettigheder aflyst fly siger det, at i nogle tilfælde kan afbrudte flyvninger uden for EU være berettigede i henhold til EF 261, hvis de har forbindelse til en dækket flyvning med samme flyselskab og er del af samme flyreservation (under ét bookingnummer). Den letteste måde at finde ud af, om du er dækket, er ved at bruge AirHelp berettigelsestjek.


Er alle aflysninger dækket?

Aflysninger med 14 dages varsel er ikke dækket.
Erstatningskrav er ikke berettigede under flypassagerers rettigheder EU, hvis flyselskabet varsler dig mindst 14 dage forinden. Selv hvis de giver dig mindre end 14 dages varsel, kan de stadig undgå at skulle betale, hvis de tilbyder dig en omdirigeret rejse på et andet fly, der overholder visse kriterier, såsom:

ForhåndsadviseringOmdirigerede rejsekrav
14 dageIngen
7 – 13 dageAnden flyrejse, der ikke afgår mere end 2 timer tidligere og ankommer mindre end 4 timer efter den oprindelige flyvning.
Mindre end 7 dageAnden flyrejse, der ikke afgår mere end 1 time tidligere og ankommer mindre end 2 timer efter den oprindelige flyvning.

Ekstraordinære omstændigheder er ikke dækket.
Flyselskabet kan også undgå erstatningspligt, hvis aflysningen skyldes ”ekstraordinære omstændigheder”, som vi også har snakket om i forbindelse med forsinkelser. Disse situationer kan være dårligt vejr, arbejdsnedlæggelser af personalet i lufthavnen, sikkerhedsmæssige problemer i lufthavnen, politisk uro, medicinske nødstilfælde eller andre situationer, som flyselskabet ingen kontrol har over.

Knap-så-ekstraordinære omstændigheder skal dækkes.
Flyselskaber anfører ofte ”tekniske problemer” eller ”driftsproblemer” som grund til aflysninger. Dog er disse som udgangspunkt ikke “ekstraordinære omstændigheder”, og det kommer an på problematikken bag hvorvidt flyselskabet er ansvarligt eller ej.

Ombookede flyvninger kan være dækket.

Hvis flyselskabet ombooker en flyvning til et andet tidspunkt samme dag i stedet for at aflyse den, gælder reglerne for aflysning stadig, afhængigt af den givne varsel og forskellen mellem den nye rejseplanen og den oprindelige rejseplan. Den ombookede flyvning betragtes ganske enkelt som en alternativ flyvning.


Hvor meget kan jeg få i kompensation for flyaflysninger under flypassagerers rettigheder?

Hvis dit fly er berettiget, afhænger erstatningsbeløbet af tre faktorer:
– Rejseafstand
– Om din flyvning foregår inden for EU eller ej
– Hvor tid du ender med at være forsinket på din destination, og om du accepterer en omdirigeret rejse på et andet fly
Det er lidt kompliceret, men igen, vi har lavet en oversigt, der forklarer det:

Forsinkelsens varighed (anden flyrejse versus oprindelig flyrejse)
Mindre end 2 timer2 – 3 timer 3 – 4 timer Mere end 4 timer Aldrig ankommet Afstand
125 €250 €250 €250 €250 € Alle flyvninger på 1.500 km eller mindre
200 € 200 € 400 €400 €400 €Flyrejser inden for EU over 1.500 km
200 €200 €400 €400 €400 €Flyrejser uden for EU mellem 1.500 km og 3.500 km
300 €300 €300 €600 €600 €Flyrejser uden for EU over 3.500 km

Som det fremgår af tabellen, kan dit erstatningsbeløb kan blive halveret i nogle tilfælde, hvis du ikke er så meget forsinket på din destination i forhold til den oprindelige rejse.

Hvis du afviser en omdirigeret rejse på en andet fly, har du ret til erstatningsbeløbet vist ovenfor (hvor beløbet bestemmes af ankomsttiden for det andet fly, der blev tilbudt), såvel som en refundering af din billetpris og en returflyvning til dit oprindelige afgangssted, hvis det er nødvendigt.


Er hele min rejse berettiget, hvis jeg har forbindelsesflyvninger, under flypassagerers rettigheder EU?

Som sagt betyder rejseafstand noget, når det skal besluttes, hvor mange penge du er berettiget til. Hvis du har en flyrejse, der involverer flere fly, er det muligt, at kun en del af rejsen bliver medregnet i din erstatning. For at afgøre det, skal din rejse først imødekomme nogle få betingelser:

– Alle flyvninger skal være under én booking, ikke være købt enkeltvis.
– Din flyafbrydelse skal være berettiget i henhold til EF 261

Hvis din flyrejse lever op til disse kriterier, kan flyselskabet være forpligtiget til at betale dig for de problemer afbrydelsen har givet dig. For at udregne den berettigede afstand medregnes den afbrudte flyvning og alle etaper, der kommer efter. Alle etaper af rejsen, der lå før afbrydelsen, kan også blive medregnet, hvis de blev betjent af det samme flyselskab, der var ansvarlig for forsinkelsen, og der ikke var nogen mellemliggende flyvninger, betjent af et andet flyselskab. Det er altså det samme, som når der sker en forsinkelse.

Som hovedregel kan man sige, at hvis du har booket en samlet billet, er det flyselskabets ansvar, at du kommer frem til din destination, og at du får kompensation, hvis du på grund af en aflysning på en del af rejsen, ikke er i stand til at komme frem til din destination til tiden.


Hvilke oplysninger skal jeg bruge til mit kompensationskrav ved aflysning?

Hvis du vil fremsætte et erstatningskrav i henhold til EF 261, skal du nok regne med modstand fra flyselskabet. Selvom du har loven på din side, er de sikkert ikke begejstrede for at skulle betale dig. Derfor er det en god idé at samle og beholde så meget bevismateriale som muligt. Det er det samme, som ved forsinkelser. Her kommer et par tips:

–       Gem alle dokumenter, der er forbundet med den afbrudte flyvning og alle alternative flyrejser, du fik tilbudt, såsom e-billetter og boardingkort.
–       Bed personalet om oplysninger vedrørende grunden til problemet. Hvis der er noget på skrift, så gem det endelig.
–       Notér nogle få fakta om afbrydelsen, inklusiv den reelle ankomsttid til din endelige destination, SMS’er, e-mails eller andet fra flyselskabet, der siger noget om aflysningen og årsagen til denne.


Er der en tidsfrist i forhold til at indsende krav ved flyaflysninger?

Din ret til erstatning i henhold til EF 261 udløber på et tidspunkt, så det er vigtigt at kende forældelsesfristen vedrørende dit krav. Den er forskellig fra land til land og bestemmes af, hvor flyselskabets hovedkvarter ligger eller hvilken domstol, der har domsmyndighed i sager, der vedrører flyselskabet. Som altid har vi en praktisk oversigt til dig:

FORÆLDELSESFRISTER I EUROPALAND FORÆLDELSESFRIST
Østrig 3 år
Belgien 1 år
Bulgarien 5 år
Kroatien 3 år
Cypern 6 år
Tjekkiet* 3 år
Danmark 3 år
Estland 3 år
Finland 3 år
Frankrig 2 år
Tyskland** 3 år
Grækenland 5 år
Ungarn 5 år
Island 2 år
Irland 6 år
Italien 26 måneder
Letland 10 år
Litauen 10 år
Luxembourg 10 år
Malta Ingen begrænsning
Holland 2 år
Norge 3 år
Polen 1 år
Portugal 3 år
Rumænien 3 år
Slovakiet 2 år
Slovenien 2 år
Spanien 5 år
Sverige*** 3 år
Schweiz 2 år
Storbritannien 6 år

* Vedrørende Tjekkiet, er forældelsesfristen 2 år, hvis flyvningen foregik i 2013 eller før. Fra og med 2014 og frem er forældelsesfristen 3 år.
** Vedrørende Tyskland, så udløber forældelsesfristen den sidste dag i det tredje år (for eksempel udløber forældelsesfristen for en flyvning den 25.2.16 den 31.12.19).
*** Vedrørende Sverige, så fornys forældelsesfristen hver gang et krav er blevet fremsat. Forældelsesfristen for alle efterfølgende krav er således tre år fra det tidspunkt, hvor det sidste krav blev fremsat.


Har jeg andre rettigheder end kompensation ifølge EF 261?

Når dit fly er blevet aflyst, har du udover ret til kompensation, hvis dit fly er berettiget, også andre rettigheder. Disse er også nedskrevet i EF 261.

Ret til refundering eller omdirigeret rejse

  1. Hel eller delvis refusion af din oprindelige billet og en returflyvning til dit oprindelige afgangssted om nødvendigt.

eller

  1. Den tidligst mulige alternative transport til din endelige destination.

eller

  1. En ny billet til din endelig destination på en senere dato efter dit eget ønske på betingelse af, at der er plads.

Enhver transport mellem lufthavne skal ordnes på flyselskabets regning.

Retten til forplejning og indkvartering

Når der opstår en flyafbrydelse, og du er nødt til at vente på, at flyselskabet får arrangeret en ny forbindelse til din destination, er du berettiget til et antal gratis tjenesteydelser afhængig af dine flyrejsedetaljer. Flyselskabet skal sørge for måltider og forfriskninger under forsinkelsen såvel som kommunikationsmuligheder, inklusiv to telefonsamtaler, telex eller faxbeskeder samt e-mails. Ja, det lyder lidt gammeldags, men husk på, at loven er fra 2004. Udover mad, drikkevarer og kommunikationsmuligheder, har du også ret til et hotelværelse og transport til og fra hotellet. Dette er selvfølgelig i tilfælde, hvor det er nødvendigt at skulle overnatte.

Opgradering og nedgradering

Hvis du tilbydes en alternativ flyrejse på en højere klasse, end den du bookede, må flyselskabet ikke forlange ekstrabetaling. Modsat har du, hvis den alternative flyrejse er på en lavere klasse, ret til en refundering på mellem 30% og 75% af den pris, du oprindeligt betalte.

Yderligere erstatning

Din ret til erstatning i henhold til EF 261 påvirker ikke din ret til at anmode om yderligere erstatning. Denne regel gælder ikke tilfælde, hvor passagerer frivilligt har afgivet deres reservationer. Det beløb, du har ret til i henhold til EF 261, kan selvfølgelig blive fratrukket, hvad end du måtte modtage af yderligere erstatning.

Pligten til at oplyse passagerer om deres rettigheder

Din første basale rettighed er at blive oplyst om indholdet i EF 261. Alle flyselskaber skal fremlægge oplysninger om passagerers rettigheder på deres check-in-skranker i alle lufthavne, de benytter sig af.


EU-rettigheder – Nægtet boarding

Der er nogle situationer, hvor flyselskabet måske ikke tillader dig at komme ombord på flyet – som når du bliver ”bumped” fra en overbooket flyvning. EF 261 kan give flykompensation til passagerer på op til 600 €, hvis de nægtes boarding på EU-flyvning. Følgende afsnit gennemgår de faktorer, der bestemmer berettigelse, og hvor meget du har ret til.


Hvilke flyvninger er dækket af EF 261?

De fleste ruter inden for Europa er selvfølgelig dækket. Det indbefatter ikke kun EU-luftrum, men også Island, Norge, Schweiz og de såkaldte ”yderregioner” (Fransk Guyana og Martinique, Mayotte, Guadeloupe og Réunion, Saint-Martin, Madeira og Azorerne samt De Kanariske Øer).

Mange internationale flyvninger er også dækket. Hvis dit fly var planlagt til at afgå fra en lufthavn i EU, er det dækket ifølge dine flyrettigheder i EU. Hvis dit fly var planlagt til at afgå fra et andet sted, men destinationen var EU, afhænger dækningen af flyselskabet – hvis det er en europæisk flyselskab, så er du dækket under EU-forordning 261 045. Det er det samme, der er gældende for forsinkelser og aflysninger under flypassagerers rettigheder EU. Er du forvirret? Her er en enkelt oversigt til hjælp:

RuteangivelseEU-flyselskab Ikke-EU-flyselskab
Fra et land inden for EU til et andet land inden for EU Dækket Dækket
Fra et land inden for EU til et land uden for EU Dækket Dækket
Fra et land uden for EU til et land inden for EU Dækket Ikke dækket
Fra et land uden for EU til et land uden for EU Ikke dækket Ikke dækket

Hvis en flyvning uden for EU har en forbindelse til en flyvning inden for EU, kan den stadig godt være dækket under EU-forordningen om flypassagerers rettigheder. Det kan f.eks. være i tilfælde, hvor du flyver fra en lufthavn i USA til London med en mellemlanding i USA, men hvor det hele er drevet af et europæisk flyselskab.


Bliver alle boardingafvisninger dækket?

Kun ufrivillige boardingafvisninger dækkes.
Hvis du frivilligt afgiver din plads i bytte for en refusion, en anden flyvning eller andre goder, giver du også afkald på din ret til erstatning i henhold til EF 261. Ligeledes hvis det er din egen skyld, at du ikke får lov til at boarde, kan du heller ikke være dækket af EU-lovgivningen. Det kan f.eks. være hvis:
– du kommer for sent i forhold til boarding
– du mangler korrekt dokumentation (såsom et boardingkort eller pas)
– der er trygheds-, sundheds- eller sikkerhedsmæssige grunde til ikke at lade dig gå ombord.


Hvor meget er jeg berettiget til for min boardingafvisning?

Hvis dit fly er berettiget, afhænger erstatningsbeløbet af to faktorer:
– Rejseafstand
– Hvorvidt din flyvning er inden for EU eller ej

Vi elsker oversigter, så her er en, der forklarer, hvor meget du er berettiget til under dine passagerrettigheder baseret på dine rejseoplysninger:

Afstand
Alle flyvninger under 1.500 km 250 €
Flyvninger inden for EU over 1.500 km 400 €
Flyvninger uden for EU mellem 1.500 km og 3.500 km 400 €
Flyvninger uden for EU over 3.500 km 600 €

Fun fact! Din erstatning er forfalden til betaling straks, når du er blevet nægtet boarding. Og her mener vi lige der i lufthavnen. Dette er udover retten til en omdirigeret rejse på et andet fly til din destination.


Er hele min rejse berettiget, hvis jeg har mellemlandinger?

Som sagt betyder rejseafstand noget, når det skal besluttes, hvor mange penge du er berettiget til ved en boardingafvisning. Men hvis du har en flyrejse, der involverer flere fly, er det muligt, at kun en del af rejsen bliver medregnet i din flyerstatning. For at afgøre det, skal din rejse først imødekomme nogle få betingelser:

– Alle flyvninger skal være under én booking, ikke være købt enkeltvis.
– Din flyafbrydelse skal være berettiget i henhold til EF 261.

Når en flyafbrydelse – som for eksempel nægtet boarding – imødekommer ovenstående kriterier, er flyselskabet, der står for den flyvning, ansvarlig for at give dig erstatning. Når man skal udregne den berettigede afstand medregnes den afbrudte flyrejse og alle etaper, der kommer efter. Alle etaper af rejsen, der lå før afbrydelse kan også blive medregnet, hvis de blev betjent af det samme flyselskab, som var ansvarlig for boardingafvisningen, og der ikke var nogen mellemliggende flyvninger, betjent af et andet flyselskab.

For at sige det helt kort: Hvis flyselskabet er skyld i, at du bliver forsinket, er de ansvarlige for hele din rejse, du har med det selskab. Derfor kan etaper både før og efter den egentlige forstyrrelse medregnes i afstanden i forhold til udregning af berettigelse.

Forskellige domstole kan dog fortolke disse regler lidt forskelligt, og derfor er det nogle kriterier, der skal vurderes fra gang til gang. Du kan altid tjekke dit fly med AirHelps berettigelsestjek.


Hvilke oplysninger skal jeg samle for at søge om kompensation?

Som vi sagde tidligere, skal din erstatning for at blive nægtet boarding forfalde straks, så du ideelt set ikke behøver at gå igennem en sagsbehandling. Hvis du ikke modtog betaling i lufthavnen, skal du ikke bekymre dig – du kan stadig fremsætte et erstatningskrav efterfølgende.

For at skabe en god sag er det nødvendigt med så mange informationer som muligt. Derfor får du her et par tips:
–       Gem alle dokumenter, der er forbundet med den afbrudte flyvning, og alle alternative flyrejser, du fik tilbudt, såsom elektroniske billetter og boardingkort.
–       Bed personalet om oplysninger vedrørende hvorfor, du blev nægtet boarding.
–       Opbevar nogle få notater om afbrydelsen – såsom hvornår du kom frem til din destination og om du fik tilbudt andre flyvninger. Gem gerne al kommunikation fra flyselskabet såsom SMS’er, e-mails osv., der er har noget med den nægtede boarding eller den alternative rute at gøre.


Er der en tidsfrist til at indsende krav om kompensation ved overbooking?

Ja, der er en tidsfrist for, hvor lang tid efter, du kan indsende et krav. Det kan derfor godt betale sig at komme i gang med det samme. Tidsfristen er forskellig fra land til land, og landet bestemmes af hvor flyselskabets hovedkvarter ligger eller hvilken domstol, der har domsmyndighed i sager, der vedrører flyselskabet. Som altid har vi en praktisk oversigt til dig:

FORÆLDELSESFRISTER I EUROPA
LAND FORÆLDELSESFRIST
Østrig 3 år
Belgien 1 år
Bulgarien 5 år
Kroatien 3 år
Cypern 6 år
Tjekkiet* 3 år
Danmark 3 år
Estland 3 år
Finland 3 år
Frankrig 2 år
Tyskland** 3 år
Grækenland 5 år
Ungarn 5 år
Island 2 år
Irland 6 år
Italien 26 måneder
Letland 10 år
Litauen 10 år
Luxembourg 10 år
Malta Ingen begrænsning
Holland 2 år
Norge 3 år
Polen 1 år
Portugal 3 år
Rumænien 3 år
Slovakiet 2 år
Slovenien 2 år
Spanien 5 år
Sverige*** 3 år
Schweiz 2 år
Storbritannien 6 år

* Vedrørende Tjekkiet, er forældelsesfristen 2 år, hvis flyvningen foregik i 2013 eller før. Fra og med 2014 og frem er forældelsesfristen 3 år.

** Vedrørende Tyskland, så udløber forældelsesfristen den sidste dag i det tredje år (for eksempel udløber forældelsesfristen for en flyvning den 25.2.16 den 31.12.19).

*** Vedrørende Sverige, så fornys forældelsesfristen hver gang et krav er blevet fremsat. Forældelsesfristen for alle efterfølgende krav er således tre år fra det tidspunkt, hvor det sidste krav blev fremsat.


Har jeg andre rettigheder under EF 261?

Når du er blevet afvist ved boarding på grund af et overbooket fly, kan du udover at have ret til kompensation, også have ret til andre ting. Der gælder de samme regler som ved forsinkelser og aflysninger.

Ret til refundering eller omdirigeret rejse ved boardingafvisning

Udover erstatning for den tabte tid har du ret til enten:

  1. Hel eller delvis refusion af din oprindelige billet og en returflyvning til dit oprindelige afgangssted om nødvendigt.

eller

  1. Den tidligst mulige alternative transport til din endelige destination.

eller

  1. En ny billet til din endelig destination på en senere dato efter dit eget ønske på betingelse af, at der er plads.

Enhver transport mellem lufthavne skal arrangeres på flyselskabets regning.

Retten til forplejning og indkvartering

Når du skal vente i længere tid i lufthavnen, har du ret til forskellige nødvendigheder. Du har blandt andet ret til drikkevarer og mad, så du ikke selv skal have ekstra penge op af lommen. Du har også ret til adgang til kommunikation såsom adgang til SMS og e-mails. Derudover skal flyselskabet sørge for et hotelværelse, hvis det er nødvendigt. Dette inkludere også transport til og fra lufthavnen.

Opgradering og nedgradering

Hvis du tilbydes en alternativ flyrejse på en højere klasse, end den du bookede, må flyselskabet ikke forlange ekstrabetaling. Modsat har du, hvis den alternative flyrejse er på en lavere klasse, ret til en refundering på mellem 30% og 75% af den pris, du oprindeligt betalte.

Yderligere erstatning

Din ret til erstatning i henhold til EF 261 påvirker ikke din ret til at anmode om yderligere erstatning. Denne regel gælder ikke tilfælde, hvor passagerer frivilligt har afgivet deres reservationer. Det beløb, du har ret til i henhold til EF 261, kan selvfølgelig blive fratrukket, hvad end du måtte modtage af yderligere erstatning.

Pligten til at oplyse passagerer om deres rettigheder

Din første basale rettighed er at blive oplyst om indholdet i EF 261. Alle flyselskaber skal fremlægge oplysninger om passagerers rettigheder på deres check-in-skranker i alle lufthavne, de benytter sig af.


Flypassagerrettigheder i USA

Rejsende på amerikanske flyvninger har ikke lige så meget retsbeskyttelse som folk, der rejser i EU, men lovgivningen i USA har dog nogle gode rettigheder, særligt hvad angår nægtet boarding og bagage.


Rettigheder i USA – Flyforsinkelser

USA-forordninger siger ikke meget om flypassagerers rettigheder, når det kommer til flyforsinkelser. Det er op til flyselskabernes skøn, hvor meget de giver (eller ikke giver) deres passagerer i erstatning. Lige bortset fra situationer, der har med baneforsinkelse at gøre, som beskrevet nedenfor.


Hvilke flyvninger er dækket af USA-forordninger?

Alle fly, der afgår fra eller flyver til en amerikansk lufthavn er dækket af USA-forordninger hvad angår baneforsinkelser.


Hvilke rettigheder har jeg hvad angår baneforsinkelser?

Når som helst dit fly bliver på jorden i en amerikansk lufthavn med passagerer om bord, skal flyselskabet sørge for følgende:

  • Mad, vand, toiletadgang samt enhver form for nødvendig lægebehandling inden for to timer efter forsinkelsens start.

  • Statusopdateringer hver 30. minut, inklusiv forklaring på forsinkelsen, hvis denne kendes.

Efter 3 timer (4 timer for internationale flyvninger) skal flyet vende tilbage til gaten, så du kan gå fra borde. Der er imidlertid undtagelser fra disse regler, hvis piloten eller lufthavnspersonalet beslutter, at der er trygheds-, sikkerheds- eller lufttrafikkontrolsforhold, som skal tages i betragtning.


Er der andre beskyttelser angående flyforsinkelser for folk, der rejser i USA?

Hvad angår internationale flyvninger kan du måske få dækket ekstraudgifter, der stammer fra din forsinkelse, hvis din flyvning er berettiget i henhold til Montrealkonventionen. Ligeledes er den måske berettiget i forhold til europæiske flypassagerers forordninger, hvis din flyvning har et stop i EU.


USA-rettigheder - Nægtet boarding

Flyselskaber sælger ofte flere billetter, end der er sæder på flyet for at sikre, at deres fly er så fyldte som muligt. Det kaldes overbookning, og det resulterer ofte i, at passagerer bliver ”bumped” eller nægtet boarding på deres flyvninger. Hvis du kommer ud for det, har du forskellige rettigheder, som du bør kende.


Hvilke flyvninger er dækket af USA-forordninger?

Når det drejer sig om boardingafvisninger, dækkes både amerikanske flyselskaber mellem byer i USA og internationale flyvninger, der tager deres udspring i USA.


Bliver alle boardingafvisninger dækket?

Det er kun boardingafvisninger grundet overbookede fly, der dækkes.

Passagerer er kun erstatningsberettigede, hvis de nægtes boarding, fordi flyselskabet har overbooket det pågældende fly.  I sådanne tilfælde skal flyselskabet høre om der er frivillige, som vil opgive deres sæder, før de kan begynde at ”bumpe” passagerer mod deres ønske.

Kun ufrivillige boardingafvisninger dækkes.

Hvis du frivilligt afgiver din plads i bytte for en refusion, en alternativ flyrejse eller andre goder, giver du også afkald på din ret til erstatning i henhold til USA-forordninger.


Hvor meget er jeg berettiget til i fly erstatning for min boardingafvisning?

Hvis dit fly er berettiget, afhænger erstatningsbeløbet af to faktorer:

–       Forskellen på planlagt ankomsttid til din destination* sammenlignet med din oprindelige ruteangivelse, hvis du accepterer omdirigering på et andet fly

–       Hvorvidt din flyvning er en amerikansk indenrigsflyvning eller en international flyvning

Vi elsker oversigter, så her er en, der forklarer, hvor meget du er berettiget til baseret på enkelthederne i din flyrejse:

Flyvningstype0 – 1 timer Mere end 1 og mindre end 2 timer Mere end 2 og mindre end 4 timer Mere end 4 timer
IndenrigsIngen erstatning200% af en enkeltbillet til din destination*- der ikke overskrider $675400% af en enkeltbillet til din destination*- der ikke overskrider $1.350400% af en enkeltbillet til din destination*- der ikke overskrider $1.350
InternationalIngen erstatning200% af en enkeltbillet til din destination*- der ikke overskrider $675200% af en enkeltbillet til din destination*- der ikke overskrider $675400% af en enkeltbillet til din destination*- der ikke overskrider $1.350

* “Destination” betyder din slutdestination eller det første sted, hvor din rejse omfatter en planlagt  afbrydelse med en mellemlanding på mere end fire timer.

Hvis flyselskabet ikke laver nogen erstatningsrejseplaner til dig, er du berettiget til 400 % af enkeltbillettens pris, dog ikke mere end 1.350 $, såvel som alle valgfri gebyrer, du betalte som del af din reservation (f.eks. bagageafgift, pladsopgradering).

Du er berettiget til kontanter, så du ikke føler dig tvunget til at tage rejsekuponer eller andre alternative former for erstatning. Du skal have mulighed for at bede om betaling fra flypersonalet i lufthavnen, når dine rejseplaner er fastlagt. Du kan også fremsætte et krav senere – vi hjælper dig gerne med det.


Hvilke oplysninger skal jeg bruge til kravet?

Som vi sagde tidligere, er din erstatning for at blive nægtet boarding forfalden straks, så du ideelt set ikke behøver at gå igennem sagsbehandlingen (se ”Hvor meget er jeg berettiget til for min boardingafvisning?” ovenfor). Hvis du ikke modtog betaling i lufthavnen, skal du ikke bekymre dig – du kan stadig fremsætte et erstatningskrav efterfølgende.

Du skal nok regne med modvilje fra flyselskabet—selvom du har loven på din side, er det ikke sikkert, de er begejstrede for at betale dig. For at dit krav skal have de bedste chancer for at lykkes, kommer her nogle tips:

–       Gem alle dokumenter, der er forbundet med den afbrudte flyvning og alle alternative flyvninger, du fik tilbudt. Det kan være e-billet og boardingkort og andre dokumenter.

–       Spørg personalet om oplysninger vedrørende grunden til problemet, og hvorfor du blev nægtet boarding.

–       Gem nogle få notater om afbrydelsen, inklusiv forskellen mellem planlagt ankomsttid for din oprindelige flyvning og den alternative flyrejse, der er arrangeret for dig. Alle former for oplysninger, som du kan samle – såsom meddelelser fra flyselskabet, der bekræfter afbrydelsen – vil være nyttige, når du fremsætter krav.


Er der en tidsfrist for at fremsætte et krav?

Vedrørende indenrigsflyvninger, så varierer det fra flyselskab til flyselskab. Det er en god ide at henvise til dit flyselskabs bagagebestemmelser. Du finder dem på dit flyselskabs webside.


USA-rettigheder - Bagageproblemer

Selvom dine flyrejse forløber glat, så er din bagage måske ikke lige så heldig. Passagerer på USA-flyvninger har forskellige rettigheder, når det gælder beskadiget, forsinket eller bortkommen bagage, som forklaret i de følgende afsnit.


Hvilke flyvninger er dækket af USA-forordninger?

Dette afsnit omhandler indenrigsflyvninger med amerikanske flyselskaber mellem byer i USA, der er dækket af USA-forordninger. Internationale flyvninger, der tager udspring i USA, dækkes som oftest af Montrealkonventionen.


Hvilken form for bagageproblemer dækkes?

Beskadigede tasker

Hvis dine indcheckede tasker eller håndtasker beskadiges, mens de er i flypersonalets varetægt, er flyselskabet ansvarlig for reparation af eller erstatning af disse efter deres skøn.

Forsinkede tasker

Hvis din bagage ikke dukker op til tiden på din destination, er flyselskabet ansvarlig for at skaffe dig opdaterede oplysninger om, hvor dine tasker er. I mellemtiden, hvis du har brug for at erstatte uundværlige genstande, som lå i din taske, såsom toiletsager, skal flyselskabet også refundere disse udgifter.

Bortkommen bagage

Hvis flyselskabet forlægger din bagage, har de ansvaret for at give dig erstatning for dine tasker og deres indhold med op til et vist beløb, hvis du kan skaffe dokumentation for de bortkomne genstande og deres værdi.


Hvor meget erstatning har jeg ret til?

Ansvarsbegrænsning

Dit erstatningsbeløb vil blive forhandlet mellem dig og flyselskabet og vil variere baseret på situationen. USA-forordninger sætter flyselskabets erstatningspligt pr. passager til højst $3.500, så det er det højeste beløb, du kan regne med at få i alle tilfælde. Flyselskaberne forsøger også at holde deres udgifter nede ved at betale nedskrevet værdi for ting og ved helt at  nægte at dække visse ting, såsom smykker og elektronik. For nærmere information om hvilke ting det kan dreje sig om, tjek dit flyselskabs bagagebetingelser på dets webside.

Beskadiget bagage

Når flyselskabet har undersøgt skaden på dine tasker, vil de tilbyde at erstatte genstanden eller reparere skaden, baseret på hvad der er mest udgiftseffektivt for dem. Hvis de erstatter din taske, vil de højst sandsynligt tilbyde dig et nedskrevet beløb baseret på den aktuelle detailpris, og hvor længe du har ejet den. Det samme gælder for beskadigede genstande i din bagage, selvom det er vigtigt at bemærke, at der i de fleste tilfælde er mange ting, et flyselskab helt vil nægte at dække, såsom skrøbelige genstande eller elektronik.

Forsinket bagage

Hvis det er nødvendigt at erstatte genstande, der var i din bagage, som skal bruges øjeblikkeligt, skal flyselskabet kompensere dig for alle rimelige udgifter i forbindelse hermed. Dette indbefatter genstande som toiletsager, skifte-undertøj etc. Selvom erstatningsbeløbet ikke kommer i nærheden af flyselskabets ansvarsbegrænsning på $3.500, vil de sikkert forsøge at holde deres udgifter nede ved at betale dig et reduceret beløb, baseret på overvejelser om fremtidig brug og nedskrevet værdi, hvor muligt. I nogle tilfælde vil flyselskabet også erstatte afgift på indchecket bagage, selvom politikken herfor varierer fra flyselskab til flyselskab.

Bortkommen bagage

Flyselskaber refunderer bortkommen bagage med indhold med op til $3.500, hvis du kan fremlægge dokumentation for genstandene. Herudover kan du kræve erstatningskøb af uundværlige genstande og afgift for indchecket bagage refunderet, hvis det er aktuelt. Flyselskabet vil sikkert forsøge at begrænse erstatningsbeløbet baseret på overvejelser om fremtidig brug og nedskrevet værdi på genstandene.

Ekstradækning

Hvis du transporterer noget, der er mere end $3.500 værd, har du mulighed for at deklarere en højere værdi på din bagage og dens indhold, når du checker dine tasker ind i lufthavnen. Flyselskabet vil sædvanligvis give dig et højere dækningsbeløb mod en afgift. Alternativt kan du tegne en separat rejseforsikring, der dækker bagagebeskadigelse og bortkomst, selvom du nok ikke vil kunne få erstatning fra både flyselskab og forsikringspolice. Det bliver den ene eller den anden.


Hvilke oplysninger skal jeg samle som støtte til mit krav?

For at dit krav skal få de bedste chancer for at lykkes, kommer her nogle tips:

–    Gem alle dokumenter, der er forbundet med din flyvning, såsom elektroniske billetter og boardingkort, indchecket bagage, kvitteringer, formularen ”Property Irregularity Report”, og dit sagsnummer.

–    Saml en indholdsfortegnelse over din bagage, såvel som al form for støttedokumentation, såsom kvitteringer eller fotos af bagageindholdet.

–    Gem dine kvitteringer på alle de ting, du skal købe for at erstatte de uundværlige genstande, der var i dine tasker, såsom toiletsager, etc.


Er der en tidsfrist for at fremsætte et krav?

Beskadiget bagage

Anmeld skaden, så snart du har modtaget dine tasker. Det er bedst at gøre det, mens du stadig er i lufthavnen. Forskrifter varierer fra flyselskab til flyselskab, hvor nogen kræver, at du indberetter skaden inden for 4 timer, efter du har modtaget bagagen, mens andre giver dig op til 24 timer til at fremsætte dit krav. Tjek dit flyselskabs politik på dets webside.

Forsinket og forsvundet bagage

Hvis dine tasker ikke dukker op på bagagebåndet, giv flyselskabet besked hurtigst muligt, helst inden du forlader lufthavnen. Du får et sagsnummer og skal måske udfylde formularen ”Property Irregularity Report” (PIR), og du bør gemme begge dokumenter til senere brug. Fristen for at fremsætte erstatningskrav for forsinket eller bortkommen bagage varierer fra flyselskab til flyselskab, så tjek dit flyselskabs politik på dets webside.

Internationale flypassagerrettigheder

Siden 2003 har Montrealkonventionen sørget for, at flypassagerer har visse erstatningsrettigheder på internationale flyvninger mellem deltagende lande. Mere end 120 nationer anerkender forordningen, inklusiv USA og EU, der tilsammen dækker en pænt stor del af verden.


Internationale rettigheder – Rejseafbrydelser


Hvilke flyvninger er dækket af Montrealkonventionen?

Montrealkonventionen gælder internationale flyvninger mellem lande, der anerkender forordningen. Den er underskrevet og anerkendt af mere end 120 lande (og tallet øges) verden over, inklusiv USA og EU. De fleste store flymarkeder er medlemmer med nogle få markante undtagelser (f.eks. Indonesien, Rusland, Sri Lanka, Thailand og Vietnam) Medlemslisten ændrer sig indimellem, når et nyt land vælger at være med.

Konventionen gælder også, hvis din afgang og destination begge er inden for et enkelt medlemsland, men kun hvis der er en planlagt mellemlanding i et andet land. Forestil dig for eksempel, at du fløj mellem byer i et medlemsland som for eksempel Kina med en mellemlanding i Vietnam. Så er din flyvning dækket. Hvis du i stedet havde en direkte flyvning uden mellemlanding, så ville det ikke være en ”international” flyvning, og den ville ikke være dækket.


Bliver alle rejseafbrydelser dækket?

Ligegyldigt hvilken type problem det drejer sig om forsinkelser, flyaflysninger, eller boardingafvisninger, så kan Montrealkonventionen anvendes. Måden passagerer får erstatning på er imidlertid forskellig fra andre forordninger. Det er vigtigt at kende disse forskelle.

Kun skader der skyldes afbrydelsen dækkes.

Passagerer kan kræve refusion for udgifter og tab, der skyldes en afbrudt flyrejse. En forsinkelse eller en ulejlighed af en art er oftest nok. Så hvis en flyforsinkelse betyder, at du mister en ikke-refusionsberettiget, forudbetalt reservation, kan flyselskabet være forpligtet til at give dig erstatning, hvis du kan skaffe tilstrækkelig dokumentation for hændelsen og bevis på ekstra udgifter som følge heraf. For yderligere oplysninger, se noten om ”skader” nedenfor.

Ekstraordinære omstændigheder er ikke dækket.

For det meste kan flyselskabet ikke klandres for flyforsinkelser eller afbrydelser, som skyldes ”ekstraordinære omstændigheder,” der hyppigst er dårligt vejrlig. Andre ekstraordinære omstændigheder indbefatter lynnedslag, lægelige nødsituationer, arbejdsnedlæggelser, restriktioner pålagt af flyvekontrollen, pludselig opstået funktionssvigt i lufthavnens radar, sabotagehandlinger, politisk uro, terrorhandlinger og lignende. Kort sagt kan flyselskabet ikke gøres ansvarlig, hvis det kan bevise, at det har taget alle rimelige forholdsregler for at undgå rejseafbrydelsen, eller at det ikke var muligt at gøre dette.

Afbrydelse, der skyldes passageren dækkes ikke.

Det giver måske sig selv, men flyselskabet gøres ikke ansvarlig, hvis en passager på nogen måde har bidraget til rejseafbrydelsen. Nogle eksempler herpå kan være:

–       Du kommer for sent til at boarde

–       Du opgiver frivilligt dit sæde

–       Du har ikke den korrekte dokumentation (såsom boardingkort)

–       Du skaber sikkerhedsmæssig bekymring

En note om “skader”, og hvad det betyder

Montrealkonventionen bruger ordet ”skader”, når de taler om, hvad passagerer er berettiget til, men det fortolkes forskelligt afhængigt af, hvor du er. I mange retskredse, som for eksempel i USA, bliver disse ”skader” begrænset til økonomiske tab og indbefatter ikke psykisk stress (på nær hvis den stammer fra fysisk tilskadekomst). I andre dele af verden, såsom i EU, tillader en løsere fortolkning af forordningen, at passagerer også kan gøre følelsesmæssige skader gældende. Sådanne sondringer er dog uden for rammerne af dette dokument, og hvis du ønsker mere information, er det nok smart at søge professionel rådgivning.


Hvor meget erstatning er jeg berettiget til for min rejseafbrydelse?

I henhold til Montrealkonventionen udregnes erstatningsbeløb på en bestemt måde. I stedet for at bruge dollar eller euro, fastsættes beløbet i ”særlige trækningsrækker,” (SDR), der er en valuta, der fastlægges af Den Internationale Valutafond (IMF). I januar 2017 var vekselkursen:

1 EUR= 0,78 SDR

1 USD = 0,74 SDR

Hvis flyselskabet har ansvaret for skaden, skal det erstatte dit tab med op til 4.694 SDR (aktuelt €6.009,37 EUR eller $6.329,68 USD).

Mens valutakurser konstant ændrer sig, evalueres Montrealkonventionens erstatningsgrænser hvert 5. år. For at tjekke vekselkursen for andre valutaer eller få de mest opdaterede oplysninger, besøg IMF-siden her.


Hvilke oplysninger skal jeg samle som støtte til mit krav?

Hvis du vil fremsætte et erstatningskrav i henhold til Montrealkonventionen, er det vigtigt at samle og sende så mange beviser som muligt for at gøre processen så problemfri som muligt og minimere modviljen fra flyselskaberne. Her er nogle få tips, du kan følge:

–       Gem alle dokumenter, der er forbundet med den afbrudte flyvning såsom elektroniske billetter og boardingkort.

–       Gem dine kvitteringer, der viser udgifter eller økonomiske tab, der skyldes flyafbrydelsen.

–       Bed personalet om oplysninger vedrørende grunden til problemet. Jo mere præcise, jo bedre.

–       Opbevar nogle få notater om afbrydelsen, inklusiv den reelle ankomsttid til din endelige destination. Alle former for oplysninger, som du kan samle er nyttige, f.eks. SMS’er fra flyselskabet eller e-mails, billede eller hvad der ellers kan være.

Du kan fremsætte erstatningskrav, så snart dit fly ankommer til sin destination – kontakt blot flypersonalet, når du er landet. Du kan også anmelde skaden senere. Det første sted, du bør tjekke, er flyselskabets webside, der bør have et afsnit til kundeklager og -reklamationer.


Er der en tidsfrist for at fremsætte et krav for Montrealkonventionen?

Ja. I henhold til Montrealkonventionen har du 2 år til at fremsætte et krav vedrørende udgifter, der stammer fra en flyafbrydelse. Det tidsrum er målt fra ankomstdatoen for din endelige destination, den dato, hvor flyet burde være ankommet, eller den dato, hvor flyet faktisk stoppede (hvis forskelligt). Når det er sagt, anbefaler vi, at du ikke venter for længe, før du handler—jo tidligere jo bedre. Vi foreslår, at du altid tjekker bagagevilkårene hos det pågældende flyselskab, da de kan indeholde brugbare oplysninger om andre refusioner og ydelser end økonomisk erstatning.

AirHelp er blevet vist i:

TV2 logoBerlingske logoFinans logoEkstra Bladet logo

AirHelp er en del af Association of Passenger Rights Advocates (APRA), hvis mission er at fremme og beskytte passagerers rettigheder.

Copyright © 2024 AirHelp

Tjek kompensation

Alle flyselskaber