Fortryd Knap til at lukke modalvindue

EU-flypassagerrettigheder

Lovgivning om EU-flypassagerrettigheder er officielt kendt som Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EF) nr. 261/2004 af 11. februar 2004 og omhandler flykompensation. Det er en ordentlig mundfuld, så vi kalder den bare EF 261. Det er en europæisk lov, der påbyder flyselskaber at give fly kompensation til passagerer for lange flyforsinkelser, aflysninger og i situationer, hvor de nægtes boarding. 

Tjek kompensation

EU-rettigheder – Forsinkede fly

Forsinket flyvning? Du kan have ret til flyerstatning på helt op til 600€, hvis du har oplevet et forsinket, aflyst eller overbooket fly inden for de seneste tre år Se om du kan få kompensation

Passagerer på EU-flyvninger, der er berettiget i henhold til EU 261/2004, skal betales op til 600 € i erstatning for flyforsinkelser på mere end 3 timer. Der er mange faktorer, som bestemmer om man er berettiget, og hvor mange penge man har krav på, men følgende afsnit burde besvare disse spørgsmål og flere til, hvis du har brug for flyhjælp og gerne vil søge fly erstatning. Find ud af hvordan du kan klage over flyforsinkelse ved at læse videre.

Hvilke flyvninger er dækket af EF 261?

De fleste ruter inden for Europa er selvfølgelig dækket, så man kan søge om flyforsinkelse-erstatningskrav. Det indbefatter ikke kun EU-luftrum, men også Island, Norge, Schweiz og de såkaldte ”yderregioner” (Fransk Guyana og Martinique, Mayotte, Guadeloupe og Réunion, Saint-Martin, Madeira og Azorerne samt De Kanariske Øer). 

Mange internationale flyvninger er også dækket. Hvis dit fly afgår fra en lufthavn i EU, er det dækket, så det er muligt at søge om flykompensation ved forsinkelse. Hvis dit fly afgår fra et andet sted, men destinationen er EU, afhænger dækningen af flyselskabet⎯hvis det er et europæisk flyselskab, så er du dækket og har mulighed for at søge om fly kompensation. Du har også mulighed for at søge erstatning flyforsinkelse charter, da det ikke betyder noget for dine rettigheder, om det er en flyrejse på en charterrejse eller et rutefly, der bliver forsinket. Er du forvirret? Her er en enkelt oversigt til hjælp, hvis du vil undersøge din ret til kompensation for forsinket fly:

EU-flypassagerrettigheder
Ruteangivelse EU-flyselskab Ikke-EU-flyselskab
Fra et land inden for EU til et andet land inden for EU Dækket Dækket
Fra et land inden for EU til et land uden for EU Dækket Dækket
Fra et land uden for EU til et land inden for EU Dækket Ikke dækket
Fra et land uden for EU til et land uden for EU Ikke dækket Ikke dækket

I nogle tilfælde kan afbrudte flyvninger uden for EU være berettiget i henhold til EF 261, hvis de har forbindelse til en dækket flyvning med samme flyselskab og er del af samme flyreservation (under ét bookingnummer). Den letteste måde at finde ud af, om du er dækket og kan søge om kompensation fly, er ved at bruge AirHelp berettigelsestjek. Har du spørgsmål som: Hvordan søger man erstatning for flyforsinkelse?, så hjælper vi dig også med at svare på det på vores hjemmeside.

Er alle forsinkelser dækket?

Reglerne for hvornår det er muligt at søge flykompensation ved forsinkelse kan være lidt indviklede. Her er de overordnede regler.

Kun forsinkelser på mere end 3 timer er dækket.
Ankomsttiden er ikke, når hjulene rører landingsbanen, men når flyet står parkeret ved gaten, og døren er åben. Kompensation ved flyforsinkelser sker kun, når flyet er forsinket i længere end 3 timer.

Ekstraordinære omstændigheder er ikke dækket.
Flyselskabet kan også undgå erstatningsansvar, hvis forsinkelsen skyldes det, der kaldes ”ekstraordinære omstændigheder.” Dette indbefatter situationer som lynnedslag, lægelige nødsituationer, arbejdsnedlæggelser, dårligt vejr, restriktioner pålagt af flyvekontrollen, pludselig opstået funktionssvigt i lufthavnsradar, sabotagehandlinger, politisk uro, terrorhandlinger og lign.

Knap-så-ekstraordinære omstændigheder bør være dækket.
Flyselskaber anfører ofte ”tekniske problemer” eller ”driftsproblemer” som grund til forsinkelse. Den gode nyhed er, at EU-Domstolen gentagne gange har meddelt, at dette ikke gælder som ”ekstraordinære omstændigheder,” hvilket betyder, at det ikke er er tungtvejende nok til at fritage flyselskaberne for deres ansvar i henhold til EF 261.

Hvor meget erstatning er jeg berettiget til for min forsinkelse?

Hvis din flyvning er berettiget, afhænger erstatningsbeløbet af tre faktorer:
Rejseafstand
Hvorvidt din flyrejse er inden for EU eller ej
Forsinkelsens varighed⎯som førnævnt er der kun dækning for forsinkelser på mere end 3 timer
Det er lidt kompliceret, derfor har vi lavet en oversigt, der forklarer det:

EU-flypassagerrettigheder
Forsinkelsens varighed
Mindre end 3 timer 3 – 4 timer Mere end 4 timer Aldrig ankommet Afstand
€ - €250 €250 €250 Alle flyvninger på 1.500 km eller mindre
€ - €400 €400 €400 Flyvninger inden for EU over 1.500 km
€ - €400 €400 €400 Flyvninger uden for EU mellem 1.500 km og 3.500 km
€ - €300 €600 €600 Flyvninger uden for EU over 3.500 km

Er hele min rejse berettiget, hvis jeg har forbindelsesflyvninger?

Som sagt betyder rejseafstand noget, når det skal besluttes, hvor mange penge du er berettiget til i flykompensation (se ”Hvor meget erstatning er jeg berettiget til for min forsinkelse?” ovenfor). Men hvis du har en flyrejse, der involverer flere fly, er det muligt, at kun en del af rejsen bliver medregnet i din erstatning. For at afgøre det, skal din rejse først imødekomme nogle få betingelser:

Alle flyvninger skal være under én booking, ikke være købt enkeltvis.
Din flyafbrydelse skal være berettiget i henhold til EF 261 (se “Hvilke flyvninger er dækket af EF 261?” ovenfor).
Forsinkelsen på din sidste destination skal være mere end 3 timer.

Ved en flyafbrydelse, der imødekommer ovenstående kriterier, er flyselskabet, der står for flyvningen, ansvarlig for at give dig erstatning. For at udregne den berettigede afstand medregnes den afbrudte flyvning og alle etaper, der kommer efter. Alle etaper af rejsen, som lå før afbrydelsen, kan også blive medregnet, hvis de blev betjent af samme flyselskab, der er ansvarlig for forsinkelsen, og der ikke var nogen mellemliggende flyvninger, betjent af et andet flyselskab.

For at opsummere; hvis et flyselskab skaber et problem, er de som oftest ansvarlig for alle deres egne flyvninger, også dem der ligger før afbrydelsen, såvel som alle senere flyvninger, også selvom de er med et andet flyselskab.

Lad os tage et eksempel. Forestil dig, at du rejser fra Los Angeles til Warszawa med tre fly sådan her:
Los Angeles => New York => London => Warszawa

Forestil dig også, at den første flyvning er med et amerikansk selskab som for eksempel Delta, og de sidste to etaper er med British Airways, et europæisk flyselskab. Hvis flyvningen fra London til Warszawa er mere end 3 timer forsinket, så regnes de seneste to etaper normalt med til den berettigede afstand. Det er fra New York til Warszawa. Afbrydelsen opstod på en flyvning, der var dækket i henhold til EF 261, og da British Airways også betjente flyet fra New York til London, medregnes det sædvanligvis også⎯selvom det lå før afbrydelsen.

Hvis imidlertid flyvningen fra Los Angeles til New York havde været årsag til forsinkelsen, ville flyvningen ikke være dækket i henhold til EF 261 (se ”Hvilke flyvninger er dækket af EF 261?” ovenfor).

 

 

Selvom denne regel normalt holder stik, fortolker nogle domstole i EU-forordningen anderledes og medregner måske ikke tidligere forbindelsesfly i den berettigede afstand. Den letteste måde at finde ud af, om du er dækket, er ved at bruge AirHelp berettigelsestjek.

 

Hvilke oplysninger skal jeg samle som støtte til mit krav om flyerstatning?

Hvis du vil fremsætte et erstatningskrav i henhold til EF 261, skal du nok regne med modstand fra flyselskabet—selvom du har loven på din side, er de sikkert ikke begejstrede ved tanken om at skulle betale dig. For at dit krav skal få de bedste chancer for at lykkes, kommer her nogle tips:
–       Gem alle dokumenter, der er forbundet med den afbrudte flyvning og alle alternative flyrejser, du fik tilbudt, såsom elektroniske billetter og boardingkort.
–       Bed jordpersonalet om oplysninger vedrørende grunden til problemet.
–       Opbevar nogle få notater om afbrydelsen, inklusiv den reelle ankomsttid til din endelige destination. Alle former for oplysninger, som du kan samle⎯såsom fotos af lufthavnens afgangstavle eller meddelelser fra flyselskabet, der bekræfter afbrydelsen⎯vil være nyttige, når du fremsætter krav.

Er der en tidsfrist for at fremsætte et krav?

Din ret til erstatning i henhold til EF 261 udløber på et tidspunkt. Derfor er det vigtigt at kende forældelsesfristen vedrørende dit krav flykompensation, så du kan søge i tide. Den er forskellig fra land til land og bestemmes af, hvor flyselskabets hovedkvarter ligger eller hvilken domstol, der har domsmyndighed i sager, der vedrører flyselskabet. Som altid har vi en praktisk oversigt til dig:

EU-flypassagerrettigheder
FORÆLDELSESFRISTER I EUROPA
LAND FORÆLDELSESFRIST
Østrig 3 år
Belgien 1 år
Bulgarien 5 år
Kroatien 3 år
Cypern 6 år
Tjekkiet* 3 år
Danmark 3 år
Estland 3 år
Finland 3 år
Frankrig 2 år
Tyskland** 3 år
Grækenland 5 år
Ungarn 5 år
Island 2 år
Irland 6 år
Italien 26 måneder
Letland 10 år
Litauen 10 år
Luxembourg 10 år
Malta Ingen begrænsning
Holland 2 år
Norge 3 år
Polen 1 år
Portugal 3 år
Rumænien 3 år
Slovakiet 2 år
Slovenien 2 år
Spanien 5 år
Sverige 2 måneder
Schweiz 2 år
Storbritannien 6 år

* Vedrørende Tjekkiet, er forældelsesfristen 2 år, hvis flyvningen foregik i 2013 eller før. Fra og med 2014 og frem er forældelsesfristen 3 år.

** Vedrørende Tyskland, så udløber forældelsesfristen den sidste dag i det tredje år (for eksempel udløber forældelsesfristen for en flyvning den 25.2.16 den 31.12.19).

Følger der andre rettigheder med EF 261?

Tak, fordi du spørger! Vi har medtaget nogle få hovedpunkter nedenfor, som endnu ikke er blevet beskrevet i detaljer.

Ret til refundering eller omdirigering
Udover erstatning for tabt tid, er du, hvis din forsinkelse overskrider fem timer, berettiget til hel eller delvis tilbagebetaling af din oprindelige billet og en returflyvning til dit oprindelige afgangssted om nødvendigt.

 

Retten til forplejning og indkvartering
Når der opstår en flyafbrydelse, og du er nødt til at vente på, at flyselskabet får arrangeret en ny forbindelse til din destination, er du berettiget til et antal gratis tjenesteydelser afhængig af dine flydetaljer. Flyselskabet skal sørge for måltider og forfriskninger under forsinkelsen såvel som kommunikationsmuligheder, inklusiv to telefonsamtaler, telex eller faxbeskeder samt e-mails. Hvis det er nødvendigt med overnatning, skal de skaffe dig et hotelværelse og transport til og fra lufthavnen. Følgende oversigt forklarer berettigelse vedrørende disse rettigheder.

 

EU-flypassagerrettigheder
Flyrejsedetaljer Forsinkelsens varighed
Alle flyvninger på 1.500 km eller mindre 2 timer eller mere
Flyvninger inden for EU over 1.500 km 3 timer eller mere
Flyvninger uden for EU mellem 1.500 km og 3.500 km 3 timer eller mere
Flyvninger uden for EU over 3.500 km 4 timer eller mere

Opgradering og nedgradering
Hvis du tilbydes en alternativ flyrejse på en højere klasse, end den du bookede, må flyselskabet ikke forlange ekstrabetaling. Modsat har du, hvis den alternative flyrejse er på en lavere klasse, ret til en refundering på mellem 30% og 75% af den pris, du oprindeligt betalte.

Yderligere erstatning
Din ret til erstatning i henhold til EF 261 påvirker ikke din ret til at anmode om yderligere erstatning. Denne regel gælder ikke tilfælde, hvor passagerer frivilligt har afgivet deres reservationer. Det beløb, du har ret til i henhold til EF 261, kan selvfølgelig fratrækkes, hvad end du måtte modtage af yderligere erstatning.

Pligten til at oplyse passagerer om deres rettigheder
Din første basale rettighed er at blive oplyst om indholdet i EF 261. Alle flyselskaber skal fremlægge oplysninger om passagerers rettigheder på deres check-in-skranker i alle lufthavne, de benytter sig af.

Hvis vores forsøg på at nedbryde det juridiske sprog ikke var tilstrækkelig, kan du her læse den egentlige EF 261-tekst.

EU-rettigheder – Aflyste flyvninger

Hvis dit fly bliver aflyst, og flyselskabet ikke har givet dig mindst 14 dages varsel, kan de blive bedt om at give dig erstatning i henhold til EF 261. EU-passagerer har ret til op til €600 for aflyste flyvninger, men der er et antal faktorer, der bestemmer både berettigelse og erstatningsbeløb. Der er dog flere faktorer, der spiller ind ved kompensation for aflyst fly, og derfor får du alle detaljerne om aflyst fly rettigheder i følgende afsnit.

Hvilke flyvninger er dækket af EF 261?

De fleste ruter inden for Europa er selvfølgelig dækket. Det indbefatter ikke kun EU-luftrum, men også Island, Norge, Schweiz og de såkaldte ”yderregioner” (Fransk Guyana og Martinique, Mayotte, Guadeloupe og Réunion, Saint-Martin, Madeira og Azorerne samt De Kanariske Øer).

Mange internationale flyvninger er også dækket. Hvis dit fly var planlagt til at afgå fra en lufthavn i EU, er det dækket. Hvis dit fly var planlagt til at afgå fra et andet sted, men destinationen var EU, afhænger dækningen af flyselskabet – hvis det er en europæisk flyselskab, så er du dækket. Er du forvirret? Her er en enkelt oversigt til hjælp:

 

EU-flypassagerrettigheder
Ruteangivelse EU-flyselskab Ikke-EU-flyselskab
Fra et land inden for EU til et andet land inden for EU Dækket Dækket
Fra et land inden for EU til et land uden for EU Dækket Dækket
Fra et land uden for EU til et land inden for EU Dækket Ikke dækket
Fra et land uden for EU til et land uden for EU Ikke dækket Ikke dækket

Ved rettigheder aflyst fly siger det, at I nogle tilfælde kan afbrudte flyvninger uden for EU være berettigede i henhold til EF 261, hvis de har forbindelse til en dækket flyvning med samme flyselskab og er del af samme flyreservation (under ét bookingnummer). Den letteste måde at finde ud af, om du er dækket, er ved at bruge AirHelp berettigelsestjek.

Er alle aflysninger dækket?

Aflysninger med 14 dages varsel er ikke dækket.
Erstatningskrav er ikke berettigede, hvis flyselskabet varsler dig mindst 14 dage forinden. Selv hvis de giver dig mindre end 14 dages varsel, kan de stadig undgå at skulle betale, hvis de tilbyder dig en omdirigeret rejse på et andet fly, der overholder visse kriterier, såsom:

EU-flypassagerrettigheder
Forhåndsadvisering Omdirigerede rejsekrav
14 dage Ingen
7 – 13 dage Anden flyrejse, der ikke afgår mere end 2 timer tidligere og ankommer mindre end 4 timer efter den oprindelige flyvning.
Mindre end 7 dage Anden flyrejse, der ikke afgår mere end 1 time tidligere og ankommer mindre end 2 timer efter den oprindelige flyvning.

Ekstraordinære omstændigheder er ikke dækket.
Flyselskabet kan også undgå erstatningspligt, hvis forsinkelsen skyldes det, der kendes som ”ekstraordinære omstændigheder.” Dette indbefatter situationer som lynnedslag, lægelige nødsituationer, arbejdsnedlæggelser, dårligt vejr, restriktioner pålagt af flyvekontrollen, pludselig opstået funktionssvigt i lufthavnens radar, sabotagehandlinger, politisk uro, terrorhandlinger… og lignende.

Knap-så-ekstraordinære omstændigheder skal dækkes.
Flyselskaber anfører ofte ”tekniske problemer” eller ”driftsproblemer” som grund til forsinkelser. Den gode nyhed er, at EU-Domstolen gentagne gange har meddelt, at dette ikke gælder som ”ekstraordinære omstændigheder,” hvilket betyder, at de ikke er er tungtvejende nok til at fritage flyselskaberne for deres ansvar i henhold til EF 261.

 

Ombookede flyvninger kan være dækket.

Hvis flyselskabet ombooker en flyvning til et andet tidspunkt samme dag i stedet for at aflyse den, da gælder reglerne for aflysning stadig, afhængigt af det givne varsel og forskellen mellem den nye rejseplanen og den oprindelige rejseplan. Den ombookede flyvning, i dette tilfælde, betragtes ganske enkelt som en alternativ flyvning.

Hvor meget erstatning er jeg berettiget til for min aflysning?

Hvis dit fly er berettiget, afhænger erstatningsbeløbet af tre faktorer:
Rejseafstand
Om din flyvning foregår inden for EU eller ej
Forsinkelsens varighed, hvis du accepterer omdirigeret rejse på et andet fly
Det er lidt kompliceret, men igen, vi har lavet en oversigt, der forklarer det:

EU-flypassagerrettigheder
Forsinkelsens varighed (anden flyrejse versus oprindelig flyrejse)
Mindre end 2 timer 2 – 3 timer 3 – 4 timer Mere end 4 timer Aldrig ankommet Afstand
€125 €250 €250 €250 €250 Alle flyvninger på 1.500 km eller mindre
€200 €200 €400 €400 €400 Flyrejser inden for EU over 1.500 km
€200 €200 €400 €400 €400 Flyrejser uden for EU mellem 1.500 km og 3.500 km
€300 €300 €300 €600 €600 Flyrejser uden for EU over 3.500 km

Dit erstatningsbeløb kan blive halveret, afhængigt af den samlede tid, du ville blive forsinket i at ankomme til din endelige destination på et andet fly (sammenlignet med dit oprindeligt bookede fly). Det beskrives i oversigten ovenfor med de halverede beløb highligtet.

Hvis du afviser en omdirigeret rejse på en andet fly, har du ret til erstatningsbeløbet vist ovenfor (hvor beløbet bestemmes af ankomsttiden for det andet fly, der blev tilbudt), såvel som en refundering af din billetpris og en returflyvning til dit oprindelige afgangssted om nødvendigt.

Er hele min rejse berettiget, hvis jeg har forbindelsesflyvninger?

Som sagt betyder rejseafstand noget, når det skal besluttes, hvor mange penge du er berettiget til (se ”Hvor meget erstatning er jeg berettiget til for min aflysning?” ovenfor). Hvis du har et flyrejse, der involverer flere fly, er det muligt, at kun en del af rejsen bliver medregnet i din erstatning. For at afgøre det, skal din rejse først imødekomme nogle få betingelser:

Alle flyvninger skal være under én booking, ikke være købt enkeltvis.
Din flyafbrydelse skal være berettiget i henhold til EF 261 (se “Hvilke flyvninger er dækket af EF 261?” ovenfor).

Ved en flyafbrydelse, der imødekommer ovenstående kriterier, er flyselskabet, der betjener den flyvning, ansvarlig for at give dig erstatning. For at udregne den berettigede afstand medregnes den afbrudte flyvning og alle etaper, der kommer efter. Alle etaper af rejsen, der lå før afbrydelsen, kan også blive medregnet, hvis de blev betjent af det samme flyselskab, der var ansvarlig for forsinkelsen, og der ikke var nogen mellemliggende flyvninger, betjent af et andet flyselskab.

For at opsummere; hvis et flyselskab skaber et problem, er de som oftest ansvarlig for alle deres egne flyvninger, også dem der ligger før afbrydelsen, såvel som alle senere flyvninger, også selvom de er med et andet flyselskab.

Lad os tage et eksempel. Vi forestiller os, at du rejser fra Los Angeles til Warszawa med tre fly sådan her:
Los Angeles => New York => London => Warszawa

Vi forestiller os også, at den første flyvning er med et amerikansk selskab som Delta, og de sidste to etaper er med British Airways, et EU-flyselskab. Hvis flyvningen fra London til Warszawa aflyses, så regnes de sidste to etaper af rejsen normalt med til den berettigede afstand. Det er fra New York til Warszawa. Afbrydelsen opstod på en flyvning, der var dækket i henhold til EF 261, og da British Airways også betjente flyet fra New York til London, medregnes det sædvanligvis også⎯selvom det lå før afbrydelsen.

Hvis det imidlertid var flyvningen fra Los Angeles til New York, der blev aflyst, ville flyvningen ikke være dækket i henhold til EF 261 (se ”Hvilke flyvninger er dækket af EF 261?” ovenfor).

 

Selvom denne regel normalt holder stik, fortolker nogle domstole i EU forordningen anderledes og regner måske ikke tidligere forbindelsesfly med i den berettigede afstand. Den letteste måde at finde ud af om du er dækket, er ved at bruge AirHelp berettigelsestjek.

Hvilke oplysninger skal jeg samle som støtte til mit krav?

Hvis du vil fremsætte et erstatningskrav i henhold til EF 261, skal du nok regne med modstand fra flyselskabet—selvom du har loven på din side, er de sikkert ikke begejstrede for at skulle betale dig. For at dit krav skal få de bedste chancer for at lykkes, kommer her nogle tips:
–       Gem alle dokumenter, der er forbundet med den afbrudte flyvning og alle alternative flyrejser, du fik tilbudt, såsom elektroniske billetter og boardingkort.
–       Bed jordpersonalet om oplysninger vedrørende grunden til problemet.
–       Opbevar nogle få notater om afbrydelsen, inklusiv den reelle ankomsttid til din endelige destination. Alle former for oplysninger, som du kan samle⎯såsom fotos af lufthavnens afgangstavle eller meddelelser fra flyselskabet, der bekræfter afbrydelsen⎯vil være nyttige, når du fremsætter krav.

Er der en tidsfrist i forhold til at fremsætte et krav?

Din ret til erstatning i henhold til EF 261 udløber på et tidspunkt, så det er vigtigt at kende forældelsesfristen vedrørende dit krav. Den er forskellig fra land til land og bestemmes af, hvor flyselskabets hovedkvarter ligger eller hvilken domstol, der har domsmyndighed i sager, der vedrører flyselskabet. Som altid har vi en praktisk oversigt til dig:

EU-flypassagerrettigheder
FORÆLDELSESFRISTER I EUROPA LAND FORÆLDELSESFRIST
Østrig 3 år
Belgien 1 år
Bulgarien 5 år
Kroatien 3 år
Cypern 6 år
Tjekkiet* 3 år
Danmark 3 år
Estland 3 år
Finland 3 år
Frankrig 2 år
Tyskland** 3 år
Grækenland 5 år
Ungarn 5 år
Island 2 år
Irland 6 år
Italien 26 måneder
Letland 10 år
Litauen 10 år
Luxembourg 10 år
Malta Ingen begrænsning
Holland 2 år
Norge 3 år
Polen 1 år
Portugal 3 år
Rumænien 3 år
Slovakiet 2 år
Slovenien 2 år
Spanien 5 år
Sverige*** 3 år
Schweiz 2 år
Storbritannien 6 år

* Vedrørende Tjekkiet, er forældelsesfristen 2 år, hvis flyvningen foregik i 2013 eller før. Fra og med 2014 og frem er forældelsesfristen 3 år.
** Vedrørende Tyskland, så udløber forældelsesfristen den sidste dag i det tredje år (for eksempel udløber forældelsesfristen for en flyvning den 25.2.16 den 31.12.19).
*** Vedrørende Sverige, så fornys forældelsesfristen hver gang et krav er blevet fremsat. Forældelsesfristen for alle efterfølgende krav er således tre år fra det tidspunkt, hvor det sidste krav blev fremsat.

Følger der andre rettigheder med EF 261?

Tak, fordi du spørger! Vi har medtaget nogle få hovedpunkter nedenfor, som endnu ikke er blevet beskrevet i detaljer.

Ret til refundering eller omdirigeret rejse
Udover erstatning for den tabte tid har du ret til enten:

  1. Hel eller delvis refusion af din oprindelige billet og en returflyvning til dit oprindelige afgangssted om nødvendigt.

eller

  1. Den tidligst mulige alternative transport til din endelige destination.

eller

  1. En ny billet til din endelig destination på en senere dato efter dit eget ønske på betingelse af, at der er plads.

Enhver transport mellem lufthavne skal ordnes på flyselskabets regning.

Retten til forplejning og indkvartering
Når der opstår en flyafbrydelse, og du er nødt til at vente på, at flyselskabet får arrangeret en ny forbindelse til din destination, er du berettiget til et antal gratis tjenesteydelser afhængig af dine flyrejsedetaljer. Flyselskabet skal sørge for måltider og forfriskninger under forsinkelsen såvel som kommunikationsmuligheder, inklusiv to telefonsamtaler, telex eller faxbeskeder samt e-mails. Hvis det er nødvendigt med overnatning, skal de skaffe dig et hotelværelse og transport til og fra lufthavnen.


Opgradering og nedgradering
Hvis du tilbydes en alternativ flyrejse på en højere klasse, end den du bookede, må flyselskabet ikke forlange ekstrabetaling. Modsat har du, hvis den alternative flyrejse er på en lavere klasse, ret til en refundering på mellem 30% og 75% af den pris, du oprindeligt betalte.

Yderligere erstatning
Din ret til erstatning i henhold til EF 261 påvirker ikke din ret til at anmode om yderligere erstatning. Denne regel gælder ikke tilfælde, hvor passagerer frivilligt har afgivet deres reservationer. Det beløb, du har ret til i henhold til EF 261, kan selvfølgelig blive fratrukket, hvad end du måtte modtage af yderligere erstatning.

Pligten til at oplyse passagerer om deres rettigheder
Din første basale rettighed er at blive oplyst om indholdet i EF 261. Alle flyselskaber skal fremlægge oplysninger om passagerers rettigheder på deres check-in-skranker i alle lufthavne, de benytter sig af.  

 


Hvis ikke det var nok EU-flypassager-lovgivning, kan du også læse den egentlige EF 261-tekst.

EU-rettigheder – Nægtet boarding

Der er nogle situationer, hvor flyselskabet måske ikke tillader dig at komme ombord på flyet⎯som når du bliver ”bumped” fra en overbooket fly. EF 261 kan give erstatning til passagerer på op til €600, hvis de nægtes boarding på EU-flyvning. Følgende afsnit gennemgår de faktorer, der bestemmer berettigelse, og hvor meget du har ret til.

Hvilke flyvninger er dækket af EF 261?

De fleste ruter inden for Europa er selvfølgelig dækket. Det indbefatter ikke kun EU-luftrum, men også Island, Norge, Schweiz og de såkaldte ”yderregioner” (Fransk Guyana og Martinique, Mayotte, Guadeloupe og Réunion, Saint-Martin, Madeira og Azorerne samt De Kanariske Øer).

Mange internationale flyvninger er også dækket. Hvis dit fly var planlagt til at afgå fra en lufthavn i EU, er det dækket. Hvis dit fly var planlagt til at afgå fra et andet sted, men destinationen var EU, afhænger dækningen af flyselskabet – hvis det er en europæisk flyselskab, så er du dækket. Er du forvirret? Her er en enkelt oversigt til hjælp:

EU-flypassagerrettigheder
Ruteangivelse EU-flyselskab Ikke-EU-flyselskab
Fra et land inden for EU til et andet land inden for EU Dækket Dækket
Fra et land inden for EU til et land uden for EU Dækket Dækket
Fra et land uden for EU til et land inden for EU Dækket Ikke dækket
Fra et land uden for EU til et land uden for EU Ikke dækket Ikke dækket

I nogle tilfælde kan afbrudte flyvninger uden for EU være berettigede i henhold til EF 261, hvis de har forbindelse til en dækket flyvning med samme flyselskab og er del af samme flyreservation (under ét bookingnummer). Den letteste måde at finde ud af, om du er dækket, er ved at bruge AirHelp berettigelsestjek.

Bliver alle boardingafvisninger dækket?

Kun ufrivillige boardingafvisninger dækkes.
Hvis du frivilligt afgiver din plads i bytte for en refusion, en anden flyvning eller andre goder, giver du også afkald på din ret til erstatning i henhold til EF 261. Ligeledes hvis du bringer din egen mulighed for at boarde flyet i fare, mister du retten til erstatning. Nogle eksempler herpå kan være:
for sent fremmøde i forhold til boarding
manglende besiddelse af korrekt dokumentation (såsom et boardingkort)
trygheds-, sundheds- eller sikkerhedsmæssige grunde.

Hvor meget er jeg berettiget til for min boardingafvisning?

Hvis dit fly er berettiget, afhænger erstatningsbeløbet af to faktorer:
Rejseafstand
Hvorvidt din flyvning er inden for EU eller ej
Vi elsker oversigter, så her er en, der forklarer, hvor meget du er berettiget til baseret på flyrejsedetaljer:

EU-flypassagerrettigheder
Afstand
Alle flyvninger under 1.500 km €250
Flyvninger inden for EU over 1.500 km €400
Flyvninger uden for EU mellem 1.500 km og 3.500 km €400
Flyvninger uden for EU over 3.500 km €600

Fun fact! Din erstatning er forfalden til betaling straks, når du er blevet nægtet boarding. Og her mener vi lige der i lufthavnen. Dette er udover retten til en omdirigeret rejse på et andet fly til din destination.

Er hele min rejse berettiget, hvis jeg har forbindelsesflyvninger?

Som sagt betyder rejseafstand noget, når det skal besluttes, hvor mange penge du er berettiget til (se ”Hvor meget erstatning er jeg berettiget til for boardingafvisning?” ovenfor). Men hvis du har en flyrejse, der involverer flere fly, er det muligt, at kun en del af rejsen bliver medregnet i din erstatning. For at afgøre det, skal din rejse først imødekomme nogle få betingelser:

Alle flyvninger skal være under én booking, ikke være købt enkeltvis.
Din flyafbrydelse skal være berettiget i henhold til EF 261 (se “Hvilke flyvninger er dækket af EF 261?” ovenfor).

Når en flyafbrydelse⎯som for eksempel nægtet boarding⎯imødekommer ovenstående kriterier, er flyselskabet, der står for den flyvning, ansvarlig for at give dig erstatning. Når man skal udregne den berettigede afstand medregnes den afbrudte flyrejse og alle etaper, der kommer efter. Alle etaper af rejsen, der lå før afbrydelse kan også blive medregnet, hvis de blev betjent af det samme flyselskab, som var ansvarlig for boardingafvisningen, og der ikke var nogen mellemliggende flyvninger, betjent af et andet flyselskab.

For at opsummere; hvis et flyselskab skaber et problem, er de som oftest ansvarlig for alle deres egne flyvninger, også dem der ligger før afbrydelsen, såvel som alle senere flyvninger, også selvom de er med et andet flyselskab.

Lad os tage et eksempel. Forestil dig, at du rejser fra Los Angeles til Warszawa med tre fly sådan her:
Los Angeles => New York => London => Warszawa

Forestil dig også, at den første flyvning er med et amerikansk selskab som for eksempel Delta, og de sidste to etaper er med British Airways, et europæisk flyselskab. Hvis du blev nægtet boarding på flyvningen mellem London og Warszawa, så regnes de seneste to etaper af rejsen normalt med til den berettigede afstand. Det er fra New York til Warszawa. Afbrydelsen opstod på en flyvning, der var dækket i henhold til EF 261, og da British Airways også betjente flyet fra New York til London, medregnes det sædvanligvis også⎯selvom det lå før afbrydelsen.

Hvis det imidlertid var flyvningen fra Los Angeles til New York, du blev nægtet boarding på, ville flyvningen ikke være dækket i henhold til EF 261 (se ”Hvilke flyvninger er dækket af EF 261?” ovenfor).

 

Selvom denne regel normalt holder stik, fortolker nogle domstole i EU forordningen anderledes og regner måske ikke tidligere forbindelsesfly med i den berettigede afstand. Den letteste måde at finde ud af om du er dækket, er ved at bruge AirHelp berettigelsestjek.

Hvilke oplysninger skal jeg samle som støtte til mit krav?

Som vi sagde tidligere, er din erstatning for at blive nægtet boarding forfalden straks, så du ideelt set ikke behøver gå igennem en sagsbehandling (se ”Hvor meget er jeg berettiget til for min boardingafvisning?” ovenfor). Hvis du ikke modtog betaling i lufthavnen, skal du ikke bekymre dig⎯du kan stadig fremsætte et erstatningskrav efterfølgende.

Du kan sikkert forvente modstand fra flyselskabet—selvom du har loven på din side, er det ikke sikkert, de er begejstrede for at betale dig. For at dit krav skal få de bedste chancer for at lykkes, kommer her nogle tips:
–       Gem alle dokumenter, der er forbundet med den afbrudte flyvning, og alle alternative flyrejser, du fik tilbudt, såsom elektroniske billetter og boardingkort.
–       Bed jordpersonalet om oplysninger vedrørende grunden til problemet.
–       Opbevar nogle få notater om afbrydelsen, inklusiv den reelle ankomsttid til din endelig destination. Alle former for oplysninger, som du kan samle⎯som fotos af lufthavnens afgangstavle eller meddelelser fra flyselskabet, der bekræfter afbrydelsen⎯vil være nyttige, når du fremsætter krav.

Er der en tidsfrist i forhold til at fremsætte et krav?

Din ret til erstatning i henhold til EF 261 udløber på et tidspunkt, så det er vigtigt at kende forældelsesfristen vedrørende dit krav. Den er forskellig fra land til land og bestemmes af, hvor flyselskabets hovedkvarter ligger eller hvilken domstol, der har domsmyndighed i sager, der vedrører flyselskabet. Som altid har vi en praktisk oversigt til dig:

EU-flypassagerrettigheder
FORÆLDELSESFRISTER I EUROPA
LAND FORÆLDELSESFRIST
Østrig 3 år
Belgien 1 år
Bulgarien 5 år
Kroatien 3 år
Cypern 6 år
Tjekkiet* 3 år
Danmark 3 år
Estland 3 år
Finland 3 år
Frankrig 2 år
Tyskland** 3 år
Grækenland 5 år
Ungarn 5 år
Island 2 år
Irland 6 år
Italien 26 måneder
Letland 10 år
Litauen 10 år
Luxembourg 10 år
Malta Ingen begrænsning
Holland 2 år
Norge 3 år
Polen 1 år
Portugal 3 år
Rumænien 3 år
Slovakiet 2 år
Slovenien 2 år
Spanien 5 år
Sverige*** 3 år
Schweiz 2 år
Storbritannien 6 år

* Vedrørende Tjekkiet, er forældelsesfristen 2 år, hvis flyvningen foregik i 2013 eller før. Fra og med 2014 og frem er forældelsesfristen 3 år.

** Vedrørende Tyskland, så udløber forældelsesfristen den sidste dag i det tredje år (for eksempel udløber forældelsesfristen for en flyvning den 25.2.16 den 31.12.19).

*** Vedrørende Sverige, så fornys forældelsesfristen hver gang et krav er blevet fremsat. Forældelsesfristen for alle efterfølgende krav er således tre år fra det tidspunkt, hvor det sidste krav blev fremsat.

Følger der andre rettigheder med EF 261?

Tak, fordi du spørger! Vi har medtaget nogle få hovedpunkter nedenfor, som endnu ikke er blevet beskrevet i detaljer.

Ret til refundering eller omdirigeret rejse
Udover erstatning for den tabte tid har du ret til enten:

  1. Hel eller delvis refusion af din oprindelige billet og en returflyvning til dit oprindelige afgangssted om nødvendigt.

eller

  1. Den tidligst mulige alternative transport til din endelige destination.

eller

  1. En ny billet til din endelig destination på en senere dato efter dit eget ønske på betingelse af, at der er plads.

Enhver transport mellem lufthavne skal arrangeres på flyselskabets regning.

 

Retten til forplejning og indkvartering
Når der opstår en flyafbrydelse, og du er nødt til at vente på, at flyselskabet får arrangeret en ny forbindelse til din destination, er du berettiget til et antal gratis tjenesteydelser afhængig af dine flyrejsedetaljer. Flyselskabet skal sørge for måltider og forfriskninger under forsinkelsen såvel som kommunikationsmuligheder, inklusiv to telefonsamtaler, telex eller faxbeskeder samt e-mails. Hvis det er nødvendigt med overnatning, skal de skaffe dig et hotelværelse og transport til og fra lufthavnen.


Opgradering og nedgradering
Hvis du tilbydes en alternativ flyrejse på en højere klasse, end den du bookede, må flyselskabet ikke forlange ekstrabetaling. Modsat har du, hvis den alternative flyrejse er på en lavere klasse, ret til en refundering på mellem 30% og 75% af den pris, du oprindeligt betalte.

Yderligere erstatning
Din ret til erstatning i henhold til EF 261 påvirker ikke din ret til at anmode om yderligere erstatning. Denne regel gælder ikke tilfælde, hvor passagerer frivilligt har afgivet deres reservationer. Det beløb, du har ret til i henhold til EF 261, kan selvfølgelig blive fratrukket, hvad end du måtte modtage af yderligere erstatning.

Pligten til at oplyse passagerer om deres rettigheder
Din første basale rettighed er at blive oplyst om indholdet i EF 261. Alle flyselskaber skal fremlægge oplysninger om passagerers rettigheder på deres check-in-skranker i alle lufthavne, de benytter sig af.


Er du interesseret i det korrekte juridiske sprog direkte fra kilden, kan du også læse den egentlige EF 261-tekst.

USA-flypassagerrettigheder.

Rejsende på amerikanske flyvninger har ikke lige så meget retsbeskyttelse som deres EU-fæller, men USA-forordninger giver dog nogle få gavmilde rettigheder, særligt hvad angår nægtet boarding og bagage.

USA-rettigheder – Flyforsinkelser

USA-forordninger siger ikke meget om flypassagerers rettigheder hvad angår flyforsinkelser. Det er op til flyselskabernes skøn, hvor meget de giver (eller ikke giver) deres passagerer i erstatning. Lige bortset fra situationer, der har med baneforsinkelse at gøre, som beskrevet nedenfor.

Hvilke flyvninger er dækket af USA-forordninger?

Alle fly, der afgår fra eller flyver til en amerikansk lufthavn er dækket af USA-forordninger hvad angår baneforsinkelser.

Hvilke rettigheder har jeg hvad angår baneforsinkelser?

Når som helst dit fly bliver på jorden i en amerikansk lufthavn med passagerer om bord, skal flyselskabet sørge for følgende:

  • Mad, vand, toiletadgang samt enhver form for nødvendig lægebehandling inden for to timer efter forsinkelsens start.
  • Statusopdateringer hver 30. minut, inklusiv forklaring på forsinkelsen, hvis denne kendes.

Efter 3 timer (4 timer for internationale flyvninger) skal flyet vende tilbage til gaten, så du kan gå fra borde. Der er imidlertid undtagelser fra disse regler, hvis piloten eller lufthavnspersonalet beslutter, at der er trygheds-, sikkerheds- eller lufttrafikkontrolsforhold, som skal tages i betragtning.

Er der andre beskyttelser angående flyforsinkelser for USA-rejsende?

Hvad angår internationale flyvninger kan du måske få dækket ekstraudgifter, der stammer fra din forsinkelse, hvis din flyvning er berettiget i henhold til Montrealkonventionen. Ligeledes, hvis din flyvning indbefatter et stop i EU, så er den måske berettiget i forhold til europæiske flypassagerers forordninger.

USA-rettigheder - Nægtet boarding

Flyselskaber sælger ofte flere billetter, end der er sæder på flyet for at sikre, at deres fly er så fyldte som muligt. Det kaldes overbookning, og det resulterer ofte i, at passagerer bliver ”bumped” eller nægtet boarding på deres flyvninger. Hvis du kommer ud for det, har du forskellige rettigheder, som du bør kende.

Hvilke flyvninger er dækket af USA-forordninger?

Når det drejer sig om boardingafvisninger, dækkes både amerikanske flyselskaber mellem byer i USA og internationale flyvninger, der tager deres udspring i USA.

Bliver alle boardingafvisninger dækket?

Det er kun boardingafvisninger grundet overbookede fly, der dækkes.

Passagerer er kun erstatningsberettigede, hvis de nægtes boarding, fordi flyselskabet har overbooket det pågældende fly.  I sådanne tilfælde skal flyselskabet høre om der er frivillige, som vil opgive deres sæder, før de kan begynde at ”bumpe” passagerer mod deres ønske.

 

Kun ufrivillige boardingafvisninger dækkes.

Hvis du frivilligt afgiver din plads i bytte for en refusion, en alternativ flyrejse eller andre goder, giver du også afkald på din ret til erstatning i henhold til USA-forordninger.

Hvor meget er jeg berettiget til i erstatning for min boardingafvisning?

Hvis dit fly er berettiget, afhænger erstatningsbeløbet af to faktorer:

      Forskellen på planlagt ankomsttid til din destination* sammenlignet med din oprindelige ruteangivelse, hvis du accepterer omdirigering på et andet fly

      Hvorvidt din flyvning er en amerikansk indenrigsflyvning eller en international flyvning

Vi elsker oversigter, så her er en, der forklarer, hvor meget du er berettiget til baseret på enkelthederne i din flyrejse:

EU-flypassagerrettigheder
Forsinkelsens længde på destinationen sammenlignet med den oprindelige flyvning
Flyvningstype 0 – 1 timer Mere end 1 og mindre end 2 timer Mere end 2 og mindre end 4 timer Mere end 4 timer
Indenrigs Ingen erstatning 200% af en enkeltbillet til din destination*- der ikke overskrider $675 400% af en enkeltbillet til din destination*- der ikke overskrider $1.350 400% af en enkeltbillet til din destination*- der ikke overskrider $1.350
International Ingen erstatning 200% af en enkeltbillet til din destination*- der ikke overskrider $675 200% af en enkeltbillet til din destination*- der ikke overskrider $675 400% af en enkeltbillet til din destination*- der ikke overskrider $1.350

* “Destination” betyder din slutdestination eller det første sted, hvor din rejse omfatter en planlagt  afbrydelse med en mellemlanding på mere end fire timer.

Hvis flyselskabet ikke laver nogen erstatningsrejseplaner til dig, er du berettiget til 400% af enkeltbillettens pris, dog ikke mere end $1.350, såvel som alle valgfri gebyrer, du betalte som del af din reservation (f.eks. bagageafgift, pladsopgradering).

Du er berettiget til kontanter, så du ikke føler dig tvunget til at tage rejsekuponer eller andre alternative former for erstatning. Du skal have mulighed for at bede om betaling fra flypersonalet i lufthavnen, når dine rejseplaner er fastlagt. Du kan også fremsætte et krav senerevi hjælper dig gerne med det.

Hvilke oplysninger skal jeg samle som støtte til mit krav?

Som vi sagde tidligere, er din erstatning for at blive nægtet boarding forfalden straks, så du ideelt set ikke behøver at gå igennem sagsbehandlingen (se ”Hvor meget er jeg berettiget til for min boardingafvisning?” ovenfor). Hvis du ikke modtog betaling i lufthavnen, skal du ikke bekymre digdu kan stadig fremsætte et erstatningskrav efterfølgende.

Du skal nok regne med modvilje fra flyselskabet—selvom du har loven på din side, er det ikke sikkert, de er begejstrede for at betale dig. For at dit krav skal have de bedste chancer for at lykkes, kommer her nogle tips:

–       Gem alle dokumenter, der er forbundet med den afbrudte flyvning og alle alternative flyvninger, du fik tilbudt, såsom elektroniske billetter og boardingkort.

–       Spørg jordpersonalet om oplysninger vedrørende grunden til problemet.

–       Gem nogle få notater om afbrydelsen, inklusiv forskellen mellem planlagt ankomsttid for din oprindelige flyvning og den alternative flyrejse, der er arrangeret for dig. Alle former for oplysninger, som du kan samlesåsom meddelelser fra flyselskabet, der bekræfter afbrydelsenvil være nyttige, når du fremsætter krav.

Er der en tidsfrist for at fremsætte et krav?

Vedrørende indenrigsflyvninger, så varierer det fra flyselskab til flyselskab. Det er en god ide at henvise til dit flyselskabs bagagebestemmelser. Du finder dem på dit flyselskabs webside.

USA-rettigheder - Bagageproblemer

Selvom dine flyrejse forløber glat, så er din bagage måske ikke lige så heldig. Passagerer på USA-flyvninger har forskellige rettigheder, når det gælder beskadiget, forsinket eller bortkommen bagage, som forklaret i de følgende afsnit.

Hvilke flyvninger er dækket af USA-forordninger?

Dette afsnit omhandler indenrigsflyvninger med amerikanske flyselskaber mellem byer i USA, der er dækket af USA-forordninger. Internationale flyvninger, der tager udspring i USA, dækkes som oftest af Montrealkonventionen.

Hvilken form for bagageproblemer dækkes?

Beskadigede tasker

Hvis dine indcheckede tasker eller håndtasker beskadiges, mens de er i flypersonalets varetægt, er flyselskabet ansvarlig for reparation af eller erstatning af disse efter deres skøn.

Forsinkede tasker

Hvis din bagage ikke dukker op til tiden på din destination, er flyselskabet ansvarlig for at skaffe dig opdaterede oplysninger om, hvor dine tasker er. I mellemtiden, hvis du har brug for at erstatte uundværlige genstande, som lå i din taske, såsom toiletsager, skal flyselskabet også refundere disse udgifter.

Bortkommen bagage

Hvis flyselskabet forlægger din bagage, har de ansvaret for at give dig erstatning for dine tasker og deres indhold med op til et vist beløb, hvis du kan skaffe dokumentation for de bortkomne genstande og deres værdi.

Hvor meget erstatning har jeg ret til?

Ansvarsbegrænsning

Dit erstatningsbeløb vil blive forhandlet mellem dig og flyselskabet og vil variere baseret på situationen. USA-forordninger sætter flyselskabets erstatningspligt pr. passager til højst $3.500, så det er det højeste beløb, du kan regne med at få i alle tilfælde. Flyselskaberne forsøger også at holde deres udgifter nede ved at betale nedskrevet værdi for ting og ved helt at  nægte at dække visse ting, såsom smykker og elektronik. For nærmere information om hvilke ting det kan dreje sig om, tjek dit flyselskabs bagagebetingelser på dets webside.

Beskadiget bagage

Når flyselskabet har undersøgt skaden på dine tasker, vil de tilbyde at erstatte genstanden eller reparere skaden, baseret på hvad der er mest udgiftseffektivt for dem. Hvis de erstatter din taske, vil de højst sandsynligt tilbyde dig et nedskrevet beløb baseret på den aktuelle detailpris, og hvor længe du har ejet den. Det samme gælder for beskadigede genstande i din bagage, selvom det er vigtigt at bemærke, at der i de fleste tilfælde er mange ting, et flyselskab helt vil nægte at dække, såsom skrøbelige genstande eller elektronik.

Forsinket bagage

Hvis det er nødvendigt at erstatte genstande, der var i din bagage, som skal bruges øjeblikkeligt, skal flyselskabet kompensere dig for alle rimelige udgifter i forbindelse hermed. Dette indbefatter genstande som toiletsager, skifte-undertøj etc. Selvom erstatningsbeløbet ikke kommer i nærheden af flyselskabets ansvarsbegrænsning på $3.500, vil de sikkert forsøge at holde deres udgifter nede ved at betale dig et reduceret beløb, baseret på overvejelser om fremtidig brug og nedskrevet værdi, hvor muligt. I nogle tilfælde vil flyselskabet også erstatte afgift på indchecket bagage, selvom politikken herfor varierer fra flyselskab til flyselskab.

Bortkommen bagage

Flyselskaber refunderer bortkommen bagage med indhold med op til $3.500, hvis du kan fremlægge dokumentation for genstandene. Herudover kan du kræve erstatningskøb af uundværlige genstande og afgift for indchecket bagage refunderet, hvis det er aktuelt. Flyselskabet vil sikkert forsøge at begrænse erstatningsbeløbet baseret på overvejelser om fremtidig brug og nedskrevet værdi på genstandene.

Ekstradækning

Hvis du transporterer noget, der er mere end $3.500 værd, har du mulighed for at deklarere en højere værdi på din bagage og dens indhold, når du checker dine tasker ind i lufthavnen. Flyselskabet vil sædvanligvis give dig et højere dækningsbeløb mod en afgift. Alternativt kan du tegne en separat rejseforsikring, der dækker bagagebeskadigelse og bortkomst, selvom du nok ikke vil kunne få erstatning fra både flyselskab og forsikringspolice. Det bliver den ene eller den anden.

Hvilke oplysninger skal jeg samle som støtte til mit krav?

For at dit krav skal få de bedste chancer for at lykkes, kommer her nogle tips:

   Gem alle dokumenter, der er forbundet med din flyvning, såsom elektroniske billetter og boardingkort, indchecket bagage, kvitteringer, formularen ”Property Irregularity Report”, og dit sagsnummer.

   Saml en indholdsfortegnelse over din bagage, såvel som al form for støttedokumentation, såsom kvitteringer eller fotos af bagageindholdet.

   Gem dine kvitteringer på alle de ting, du skal købe for at erstatte de uundværlige genstande, der var i dine tasker, såsom toiletsager, etc.

Er der en tidsfrist for at fremsætte et krav?

Beskadiget bagage

Anmeld skaden, så snart du har modtaget dine tasker. Det er bedst at gøre det, mens du stadig er i lufthavnen. Forskrifter varierer fra flyselskab til flyselskab, hvor nogen kræver, at du indberetter skaden inden for 4 timer, efter du har modtaget bagagen, mens andre giver dig op til 24 timer til at fremsætte dit krav. Tjek dit flyselskabs politik på dets webside.

Forsinket og forsvundet bagage

Hvis dine tasker ikke dukker op på bagagebåndet, giv flyselskabet besked hurtigst muligt, helst inden du forlader lufthavnen. Du får et sagsnummer og skal måske udfylde formularen ”Property Irregularity Report” (PIR), og du bør gemme begge dokumenter til senere brug. Fristen for at fremsætte erstatningskrav for forsinket eller bortkommen bagage varierer fra flyselskab til flyselskab, så tjek dit flyselskabs politik på dets webside.

Internationale flypassagerrettigheder

Siden 2003 har Montrealkonventionen sørget for, at flypassagerer har visse erstatningsrettigheder på internationale flyvninger mellem deltagende lande. Mere end 120 nationer anerkender forordningen, inklusiv USA og EU, der tilsammen dækker en pænt stor del af verden.

Internationale rettigheder – Rejseafbrydelser

Hvilke flyvninger er dækket af Montrealkonventionen?

Montrealkonventionen gælder internationale flyvninger mellem lande, der anerkender forordningen. Den er underskrevet og anerkendt af mere end 120 lande (og tallet øges) verden over, inklusiv USA og EU. De fleste store flymarkeder er medlemmer med nogle få markante undtagelser (f.eks. Indonesien, Rusland, Sri Lanka, Thailand og Vietnam) Medlemslisten ændrer sig indimellem, når et nyt land vælger at være med, hvilket ikke altid straks bliver registreret i linket ovenfor.

 

Konventionen gælder også, hvis din afgang og destination begge er inden for et enkelt medlemsland, men kun hvis der er en planlagt mellemlanding i et andet land. Forestil dig for eksempel, at du fløj mellem byer i et medlemsland som for eksempel Kina med en mellemlanding i Vietnam. Så er din flyvning dækket. Hvis du i stedet havde en direkte flyvning uden mellemlanding, så ville det ikke være en ”international” flyvning, og den ville ikke være dækket.

Bliver alle rejseafbrydelser dækket?

Ligegyldigt hvilken type problem det drejer sig omforsinkelser, flyaflysninger, eller boardingafvisninger—så kan Montrealkonventionen anvendes. Måden passagerer får erstatning på er imidlertid forskellig fra andre forordninger. Det er vigtigt at kende disse forskelle.

Kun skader der skyldes afbrydelsen dækkes.

Passagerer kan kræve refusion for udgifter og tab, der skyldes en afbrudt flyrejse. En forsinkelse eller en ulejlighed af en art er oftest nok. Så hvis en flyforsinkelse betyder, at du mister en ikke-refusionsberettiget, forudbetalt reservation, kan flyselskabet være forpligtet til at give dig erstatning, hvis du kan skaffe tilstrækkelig dokumentation for hændelsen og bevis på ekstra udgifter som følge heraf. For yderligere oplysninger, se noten om ”skader” nedenfor.

 

Ekstraordinære omstændigheder er ikke dækket.

For det meste kan flyselskabet ikke klandres for flyforsinkelser eller afbrydelser, som skyldes ”ekstraordinære omstændigheder,” der hyppigst er dårligt vejrlig. Andre ekstraordinære omstændigheder indbefatter lynnedslag, lægelige nødsituationer, arbejdsnedlæggelser, restriktioner pålagt af flyvekontrollen, pludselig opstået funktionssvigt i lufthavnens radar, sabotagehandlinger, politisk uro, terrorhandlinger og lignende. Kort sagt kan flyselskabet ikke gøres ansvarlig, hvis det kan bevise, at det har taget alle rimelige forholdsregler for at undgå rejseafbrydelsen, eller at det ikke var muligt at gøre dette.

 

Afbrydelse, der skyldes passageren dækkes ikke.

Det giver måske sig selv, men flyselskabet gøres ikke ansvarlig, hvis en passager på nogen måde har bidraget til rejseafbrydelsen. Nogle eksempler herpå kan være:

      Du kommer for sent til at boarde

      Du opgiver frivilligt dit sæde

      Du har ikke den korrekte dokumentation (såsom boardingkort)

      Du skaber sikkerhedsmæssig bekymring

 

En note om “skader”, og hvad det betyder

Montrealkonventionen bruger ordet ”skader”, når de taler om, hvad passagerer er berettiget til, men det fortolkes forskelligt afhængigt af, hvor du er. I mange retskredse, som for eksempel i USA, bliver disse ”skader” begrænset til økonomiske tab og indbefatter ikke psykisk stress (på nær hvis den stammer fra fysisk tilskadekomst). I andre dele af verden, såsom i EU, tillader en løsere fortolkning af forordningen, at passagerer også kan gøre følelsesmæssige skader gældende. Sådanne sondringer er dog uden for rammerne af dette dokument, og hvis du ønsker mere information, er det nok smart at søge professionel rådgivning.

Hvor meget erstatning er jeg berettiget til for min rejseafbrydelse?

I henhold til Montrealkonventionen udregnes erstatningsbeløb på en bestemt måde. I stedet for at bruge dollar eller euro, fastsættes beløbet i ”særlige trækningsrækker,” (SDR), der er en valuta, der fastlægges af Den Internationale Valutafond (IMF). I januar 2017 var vekselkursen:

1 EUR= 0,78 SDR

1 USD = 0,74 SDR

 

Hvis flyselskabet har ansvaret for skaden, skal det erstatte dit tab med op til 4.694 SDR (aktuelt €6.009,37 EUR eller $6.329,68 USD).

 

Mens valutakurser konstant ændrer sig, evalueres Montrealkonventionens erstatningsgrænser hvert 5. år. For at tjekke vekselkursen for andre valutaer eller få de mest opdaterede oplysninger, besøg IMF-siden på:

http://www.imf.org/external/np/fin/data/rms_mth.aspx?reportType=SDRCV

Hvilke oplysninger skal jeg samle som støtte til mit krav?

Hvis du vil fremsætte et erstatningskrav i henhold til Montrealkonventionen, er det vigtigt at samle og sende så mange beviser som muligt for at gøre processen så problemfri som muligt og minimere modviljen fra flyselskaberne. Her er nogle få tips, du kan følge:

      Gem alle dokumenter, der er forbundet med den afbrudte flyvning såsom elektroniske billetter og boardingkort.

      Gem dine kvitteringer, der viser udgifter eller økonomiske tab, der skyldes flyafbrydelsen.

      Bed jordpersonalet om oplysninger vedrørende grunden til problemet. Jo mere præcise, jo bedre.

      Opbevar nogle få notater om afbrydelsen, inklusiv den reelle ankomsttid til din endelige destination. Alle former for oplysninger, som du kan samle⎯som fotos af lufthavnens afgangstavle eller meddelelser fra flyselskabet, der bekræfter afbrydelsen⎯vil være nyttige, når du fremsætter krav.

Du kan fremsætte erstatningskrav, så snart dit fly ankommer til sin destination—kontakt blot jordpersonalet, når du er landet. Du kan også anmelde skaden senere. Det første sted, du bør tjekke, er flyselskabets webside, der bør have et afsnit til kundeklager og -reklamationer.

Er der en tidsfrist for at fremsætte et krav?

Ja. I henhold til Montrealkonventionen har du 2 år til at fremsætte et krav vedrørende udgifter, der stammer fra en flyafbrydelse. Det tidsrum er målt fra ankomstdatoen for din endelige destination, den dato, hvor flyet burde være ankommet, eller den dato, hvor flyet faktisk stoppede (hvis forskelligt). Når det er sagt, anbefaler vi, at du ikke venter for længe, før du handler—jo tidligere jo bedre. Vi foreslår, at du altid tjekker bagagevilkårene hos det pågældende flyselskab, da de kan indeholde brugbare oplysninger om andre refusioner og ydelser end økonomisk erstatning.

Internationale rettigheder - Bagageproblemer

Hvilke flyvninger er dækket af Montrealkonventionen?

Montrealkonventionen gælder internationale flyvninger mellem lande, der anerkender forordningen. Den er underskrevet og anerkendt af mere end 120 lande (og tallet øges) verden over, inklusiv USA og EU. De fleste store flyselskabsmarkeder er medlemmer med nogle få markante undtagelser (f.eks. Indonesien, Rusland, Sri Lanka, Thailand og Vietnam). Medlemslisten ændrer sig indimellem, når et nyt land vælger at deltage, hvilket ikke altid straks bliver registreret i linket ovenfor.

Konventionen gælder også, hvis både din afgang og destination ligger inden for et enkelt medlemsland, men kun hvis der er en planlagt mellemlanding i et andet land. Forestil dig for eksempel, at du flyver mellem byer i et medlemsland som for eksempel Kina med en mellemlanding i Vietnam. Så er din flyvning dækket. Hvis du i stedet havde en direkte flyvning uden mellemlanding, så ville det ikke være en ”international” flyvning, og den ville ikke være dækket.

Hvilken form for bagageproblemer dækkes?

Beskadigede tasker

Hvis indcheckede tasker eller håndtasker beskadiges, mens de er i flypersonalets varetægt, er flyselskabet ansvarlig for reparation af eller erstatning af disse efter deres skøn.

Forsinkede tasker

Hvis din bagage ikke dukker op til tiden på din destination, er flyselskabet ansvarlig for at skaffe dig opdaterede oplysninger om, hvor din bagage er. Hvis du i mellemtiden har brug for at erstatte uundværlige genstande, som lå i din taske, såsom toiletsager, skal flyselskabet også refundere disse udgifter. Gem kvitteringerne.

Bortkommen bagage

Hvis flyselskabet forlægger din bagage, har de ansvaret for at give dig erstatning for dine tasker og deres indhold op til et vist beløb, hvis du kan skaffe dokumentation for de bortkomne genstande og deres værdi. Efter 21 dage betragtes savnede tasker som bortkomne, også selvom de dukker op senere.

Situationer, der skyldes passageren dækkes ikke.

Flyselskabet bliver ikke holdt ansvarlig, hvis det kan bevises, at passageren på nogen måde bidrog til problemet, eller hvis bagagen havde en mangel eller et iboende problem, der spillede ind i forhold til skaden eller bortkomsten. Eksempler kan omfatte:

      Forkert eller utilstrækkelige bagage, der går i stykker under normal håndtering

      Indpakkede genstande, der af natur er skrøbelige eller farlige

      En taske, der er så overfyldt, at der er fare for, at den går i stykker

Hvor meget erstatning har jeg ret til?

Særlig valuta

I stedet for at bruge dollar eller euro, fastsættes beløbet i ”særlige trækningsrækker,” (SDR), der er en valuta, der fastlægges af Den Internationale Valutafond (IMF). I januar 2017 var vekselkursen:

1 EUR= 0,78 SDR

1 USD = 0,74 SDR

Ansvarsbegrænsning

Dit erstatningsbeløb vil blive forhandlet mellem dig og flyselskabet og vil variere baseret på situationen. For bagages vedkommende sætter Montrealkonventionen flyselskabets erstatningspligt pr. passager til højst 1.131 SDR (aktuelt €1.447,93 EUR eller $1.525,11 USD), så det er det højeste beløb, du kan regne med at få i alle tilfælde. Flyselskaberne forsøger også at holde deres udgifter nede ved at betale nedskrevet værdi for ting og ved helt at nægte at dække visse ting, såsom smykker og elektronik. For nærmere information om hvilke ting, det kan dreje sig om, tjek dit flyselskabs bagagebetingelser

Beskadiget bagage

Når flyselskabet har undersøgt skaden på dine tasker, vil de tilbyde at erstatte genstanden eller reparere skaden, baseret på hvad der er mest udgiftseffektivt for dem. Når de erstatter din taske, vil de højst sandsynligt tilbyde dig et nedskrevet beløb baseret på den aktuelle detailpris, og hvor længe du har ejet den. Det samme gælder for andre beskadigede genstande i din bagage, selvom det er vigtigt at bemærke, at der under alle omstændigheder er mange ting et flyselskab helt vil nægte at dække, såsom skrøbelige genstande eller elektronik.

 

Flyselskaber kan mærke nogle genstande med et ”Limited Release Tag”-mærke, hvilket betyder, at de ikke vil dække det. Genstande, der ofte mærkes med et LRT, er ting såsom musikinstrumenter, sportsudstyr, klapvogne eller andre uhåndterlige eller skrøbelige genstande. I henhold til Montrealkonventionen har flyselskabet imidlertid ansvar for alle genstande, som de accepterer at medtage som bagage, på nær hvis det er noget, der af natur let går i stykker (såsom vaser uden beskyttende emballage etc.). Det er derfor nogle gange muligt at modsætte sig, hvis de forsøger at bruge en LRT for at slippe for at betale erstatning.

Forsinket og bortkommen bagage

Vedrørende forsinket bagage, kan du kræve refusion af alle udgifter, der skyldes den forsinkede levering af dine tasker, med op til 1.131 SDR. Det indbefatter ting som toiletsager, du var nødt til at erstatte, mens dine tasker var væk.

 

Vedrørende bortkommen bagage, vil flyselskaberne refundere dine tasker og deres indhold (udover forsinkelses-udgifterne nævnt ovenfor) med op til 1.131 SDR, hvis du kan skaffe dokumentation på genstandene. I begge tilfælde vil flyselskabet sikkert forsøge at begrænse erstatningsbeløbet baseret på overvejelser om fremtidige brug og nedskrevet værdi på genstandene.

 

Ekstradækning

Hvis du transporterer noget, der er mere værd end beløbsgrænsen på 1.131 SDR, har du mulighed for at deklarere en højere værdi på din bagage og dens indhold, når du checker dine tasker ind i lufthavnen. Flyselskabet vil sædvanligvis give dig et højere dækningsbeløb mod en afgift. Alternativt kan du tegne en separat rejseforsikring, der dækker bagagebeskadigelse og bortkomst, selvom du nok ikke vil kunne få erstatning fra både flyselskab og forsikringspolice. Det bliver den ene eller den anden.

Mens valutakurser konstant ændrer sig, evalueres Montrealkonventionens erstatningsgrænser hvert 5. år. For at tjekke vekselkurserne for andre valutaer eller få de mest opdaterede oplysninger, besøg IMF-siden på:

http://www.imf.org/external/np/fin/data/rms_mth.aspx?reportType=SDRCV

Hvilke oplysninger skal jeg samle som støtte til mit krav?

For at dit krav skal få de bedste chancer for at lykkes kommer her nogle tips:

   Gem alle dokumenter, der er forbundet med din flyvning, såsom elektroniske billetter og boardingkort, indtjekket bagage, kvitteringer, formularen ”Property Irregularity Report”, og dit sagsnummer.

   Saml en indholdsfortegnelse over din bagage, såvel som al form for støttedokumentation, såsom kvitteringer eller fotos af bagageindholdet.

   Gem dine kvitteringer på alle de ting, du måtte købe for at erstatte de uundværlige genstande, der var i dine tasker, såsom toiletsager, etc.

Er der en tidsfrist for at fremsætte et krav?

Beskadiget bagage

Indberet skaden til flyselskabet hurtigst muligt. Det er bedst at gøre det, mens du stadig befinder dig i lufthavnen, men du har 7 dage fra det tidspunkt du modtager bagagen til at anmelde skaden. Du skal også fremlægge dine tasker over for flyselskabet til eftersyn for at få erstatning.

Forsinket bagage

Hvis dine tasker ikke dukker op på bagagebåndet, giv flyselskabet besked snarest muligt, helst inden du forlader lufthavnen. Du får et sagsnummer og skal måske udfylde formularen ”Property Irregularity Report” (PIR), og du bør gemme begge dokumenter til senere brug. Når du har modtaget din bagage, har du 21 dage til at fremsætte et krav om refundering.

Bortkommen bagage

Hvis flyselskabet indrømmer, at din bagage er bortkommen, eller hvis den ikke dukker op inden for 21 dage efter din flyrejse, betragtes dine tasker officielt som bortkomneselvom de dukker op igen senere. På dette tidspunkt har du 2 år til at fremsætte krav om refundering i henhold til Montrealkonventionen fra din rejsedato, eller fra hvornår din rejse skulle være sluttet.

 

Hvis dette ikke var nok, og du gerne vil vide præcis, hvad Montrealkonventionen siger, kan du også læse aftalens egentlige tekst.