Vær opmærksom på, at hvis dit kompensationskrav falder under brasiliansk lov, bør du gå til vores brasilianske prisliste.

1. Definitioner

Vores prisliste skal læses i kombination med vores Vilkår, hvor du finder alle de definerede udtryk, der anvendes i vores prisliste.

2. Gratis tjenester

AirHelp opkræver ikke noget for Berettigelsesservice, Informationsservice eller mislykket Retfærdighed som en Service.

3. Servicegebyr

Hvis AirHelp med succes yder Retfærdighed som en service, og Kunden modtager flykompensation, har AirHelp ret til et Servicegebyr, som fratrækkes kompensationen.

For alle krav udgør Servicegebyret 35 % af den modtagne kompensation, inklusive gældende moms.

For danske Klienter er Servicegebyret et fast beløb, som typisk svarer til 35 % af den modtagne flykompensation.

Servicegebyret gælder ikke for krav, der er dækket af en booking, der er forbundet med et AirHelp Plus køb.

4. Gebyr for Sagsanlæg

Gebyr for Sagsanlæg opkræves kun, hvis sagsanlæg var nødvendigt for at yde succesfuld Retfærdighed som en Service, og vil blive fratrukket din kompensation ud over Servicegebyret.

Gebyret for Sagsanlæg er 15 % af den modtagne kompensation, inklusive gældende moms.

For danske Klienter er Gebyret for sagsanlæg et fast beløb, som typisk svarer til 15 % af den modtagne flykompensation.

Gebyr for Sagsanlæg gælder ikke for krav, der er dækket af en booking, der er forbundet med et AirHelp Plus køb.

5. Klienter fra Rejsebureauer og andre Virksomhedsaftaler

Hvis du har indgået en aftale med AirHelp via et rejsebureau eller en anden firmaaftale, så kan gebyrstrukturen, udbetalingsmuligheder, valutaomregning og lignende være anderledes, afhængigt af ydelser og individuelle aftaler. Men under ingen omstændigheder vil det samlede beløb af Servicegebyr og Gebyr for Sagsanlæg, der gælder for dig, overskride det samlede beløb af Servicegebyr og Gebyr for Sagsanlæg som beskrevet ovenfor.

6. Garanti for kompensationsbeløb

AirHelp garanterer, at Klienten altid vil få det korrekte kompensationsbeløb. Hvis Klientens kompensationskrav er indgivet i overensstemmelse med EF 261, er Klienten garanteret det korrekte beløb i EUR. Hvis Klientens kompensationskrav er indgivet i overensstemmelse med andre forordninger om flypassagerers rettigheder, er Klienten garanteret det korrekte beløb i den gældende valuta.

Dette gælder på trods af, at AirHelp kan betales i en anden valuta af flyselskaberne og pådrage sig gebyrer og vekselomkostninger i forbindelse med modtagelse af midlerne. AirHelp vil derfor aldrig reducere det korrekte kompensationsbeløb med mulige vekselomkostninger eller bankgebyrer i forbindelse med modtagelse af pengene.

Al kompensation betales derfor altid i EUR for EF 261-kompensationskrav og den gældende valuta for andre krav i henhold til flypassagerrettigheder, medmindre andet udtrykkeligt kræves af Klienten og er accepteret af AirHelp.

Dette giver Klienten gennemsigtighed i forhold til den udbetalte kompensation, og denne vil altid være i stand til at kontrollere, om AirHelp har overført det korrekte beløb i overensstemmelse med EF 261 eller den gældende forordning om flypassagerrettigheder.

7. Gratis international bankoverførsel

AirHelp tilbyder gratis internationale bankoverførsler via sin kommercielle partner. Der vil ikke blive opkrævet nogen transaktionsgebyrer eller gebyrer af nogen art af hverken AirHelp eller den kommercielle partner. Alle transaktionsgebyrer eller omkostninger fra afsendelsesbanken vil blive fuldt dækket af AirHelp. AirHelp dækker dog ikke yderligere gebyrer og omkostninger til modtagerens eventuelle formidlere eller banker.

8. Gratis checkbetalinger i USD

AirHelp tilbyder kun checkbetaling i USD som udbetalingsmetode, hvis du er bosiddende i USA. Der vil ikke blive opkrævet nogen gebyrer eller omkostninger af nogen art af AirHelp. Alle gebyrer eller omkostninger i forbindelse med udstedelse af checks vil blive fuldt dækket af AirHelp. AirHelp dækker dog ikke yderligere gebyrer eller omkostninger i forbindelse med indløsning af checks.

9. Moms

Alle gebyrer og afgifter oplyst i denne Prisliste er inklusive gældende moms, medmindre andet er anført.

Opdateret: 30. juni 2021.
Version 1.21

AirHelp er blevet vist i:

TV2 logoBerlingske logoFinans logoEkstra Bladet logo
APRA

AirHelp er en del af Association of Passenger Rights Advocates (APRA), hvis mission er at fremme og beskytte passagerers rettigheder.

Copyright © 2023 AirHelp

Tjek kompensation

Alle flyselskaber