Prisliste

Vær opmærksom på, at hvis dit kompensationskrav falder under brasiliansk lov, bør du gå til vores brasilianske prisliste.

1. Definitioner

Vores prisliste skal læses i forbindelse med vores Vilkår, hvor du finder alle de definerede udtryk, der anvendes i vores prisliste.

2. Gratis tjenester

AirHelp opkræver ikke noget for ydelsen af Berettigelsesservice, AirHelp Connect, Informationsservice eller mislykket Retfærdighed som en Service.

3. Servicegebyr

Hvis AirHelp med succes yder Retfærdighed som en Service, og Klienten modtager kompensation, har AirHelp ret til et Servicegebyr, som fratrækkes kompensationen.

For alle krav udgør Servicegebyret 35 % af den modtagne kompensation, inklusive gældende moms.

For danske Klienter er Servicegebyret et fast beløb, som typisk svarer til 35 % af den modtagne kompensation.

Servicegebyret gælder ikke for krav, der er dækket af en booking, der er forbundet med et AirHelp+ køb.

4. Gebyr for Sagsanlæg

Gebyr for Sagsanlæg opkræves kun, hvis sagsanlæg var nødvendigt for at yde succesfuld Retfærdighed som en Service, og vil blive fratrukket din kompensation ud over Servicegebyret.

Gebyret for Sagsanlæg er 15 % af den modtagne kompensation, inklusive gældende moms.

For danske Klienter er Gebyret for Sagsanlæg et fast beløb, som typisk svarer til 15 % af den modtagne kompensation.

Gebyr for Sagsanlæg gælder ikke for krav, der er dækket af en booking, der er forbundet med et AirHelp+ køb.

5. Klienter fra Rejsebureauer og andre Virksomhedsaftaler

Hvis du har indgået en aftale med AirHelp via et rejsebureau eller en anden firmaaftale, så kan gebyrstrukturen, udbetalingsmuligheder, valutaomregning og lignende være anderledes, afhængigt af ydelser og individuelle aftaler. Men under ingen omstændigheder vil det samlede beløb af Servicegebyr og Gebyr for Sagsanlæg, der gælder for dig, overskride det samlede beløb af Servicegebyr og sagsanlæg gebyr som beskrevet ovenfor.

6. Garanti af Kompensationsbeløbet

AirHelp garanterer, at Klienten altid vil få det korrekte erstatningsbeløb. Hvis Klientens krav er indgivet i overensstemmelse med EF 261, er Klienten garanteret det korrekte beløb i EUR. Hvis Klientens krav er indgivet i overensstemmelse med andre forordninger om flypassagerers rettigheder, er Klienten sikret det korrekte beløb i den gældende valuta.

Dette gælder på trods af, at AirHelp kan betales i en anden valuta af flyselskaberne og pådrage gebyrer og vekselomkostninger i forbindelse med modtagelse af midlerne. AirHelp vil derfor aldrig reducere det korrekte kompensationsbeløb med mulige vekselomkostninger eller bankgebyrer i forbindelse med modtagelse af pengene.

Al kompensation betales derfor altid i EUR for EF 261 krav og den gældende valuta for andre krav i henhold til flypassagerers rettigheder, medmindre andet udtrykkeligt kræves af Klienten og er accepteret af AirHelp.

Dette giver Klienten gennemsigtighed om den udbetalte kompensation og denne vil altid være i stand til at kontrollere, om AirHelp har overført det korrekte beløb i overensstemmelse med EF 261 eller den gældende forordning om flypassagerers rettigheder.

7. Gratis international bankoverførsel

AirHelp tilbyder gratis internationale bankoverførsler via sin kommercielle partner. Der vil ikke være nogen transaktionsgebyrer, eller gebyrer af nogen art opkrævet af hverken AirHelp eller den kommercielle partner. Alle transaktionsgebyrer eller omkostninger fra afsendelsesbanken vil blive fuldt dækket af AirHelp. AirHelp dækker dog ikke yderligere gebyrer og omkostninger til modtagerens eventuelle formidlere eller banker.

8. Gratis Checkbetalinger i USD

AirHelp tilbyder kun check betaling i USD som udbetalingsmetode, hvis du er bosiddende i USA. Der vil ikke være nogen gebyrer eller omkostninger af nogen art, der opkræves af AirHelp. Alle gebyrer eller omkostninger i forbindelse med udstedelse af checks vil blive fuldt dækket af AirHelp. AirHelp dækker dog ikke yderligere gebyrer eller omkostninger i forbindelse med indbetaling af checks.

9. Moms

Alle gebyrer og opkrævninger oplyst i denne Prisliste inkluderer gældende moms, medmindre andet er specificeret.

Offentliggjort: 2019.10.15