Ακύρωση Κουμπί για κλείσιμο του αποκλειστικού παραθύρου