Άρνηση επιβίβασης

Εάν ο αερομεταφορέας σας σάς αρνηθεί την επιβίβαση στην πτήση σας, ενώ δεν έχετε διαπράξει κάποιο σφάλμα, η γνώση περί των δικαιωμάτων σας ως επιβάτες αεροπορικών μεταφορών θα σας βοηθήσει στην επιλογή του επόμενου βήματος.

Έλεγχος αποζημίωσης

Άρνηση επιβίβασης σε πτήσεις της Ε.Ε.

Από το 2015, κατά μέσο όρο 6,4 εκατομμύρια άνθρωποι παγκοσμίως είναι επιλέξιμοι για αποζημίωση βάσει του ευρωπαϊκού κανονισμού (ΕΚ 261) περί δικαιωμάτων των επιβατών αεροπορικών μεταφορών

Όλες οι αεροπορικές εταιρείες

Όλες οι χώρες

Καμία αποζημίωση, καμία χρέωση

Οι επιβάτες, που πραγματοποιούν πτήση με προορισμό ή προέλευση την Ευρωπαϊκή Ένωση, μπορούν να ακολουθήσουν τα εξής βήματα, όταν δεν τους επιτραπεί η επιβίβαση:

 1. Μην παραχωρείτε τη θέση σας οικειοθελώς με αντάλλαγμα κουπόνια ή άλλα ωφελήματα.

Με την παραχώρηση της θέσης σας ίσως παραχωρήσετε και τα δικαιώματά σας για πρόσθετη αποζημίωση. Φυσικά, εάν η αεροπορική εταιρεία σάς κάνει μια ελκυστική προσφορά να την προτιμήσετε. Η τελική απόφαση εναπόκειται σε εσάς.

 1. Φυλάξτε την κάρτα επιβίβασης και οποιοδήποτε άλλο ταξιδιωτικό έγγραφο.

Εάν δεν έχετε την κάρτα επιβίβασης, χρησιμοποιήστε οποιοδήποτε άλλο ταξιδιωτικό έγγραφο πτήσης, που φέρει τον αριθμό αναφοράς κράτησης. Ο αριθμός αυτός δίδεται από την αεροπορική εταιρεία στην κράτηση της πτήσης σας και είναι ένας εξαψήφιος κωδικός, που μπορεί να περιέχει τόσο αριθμούς όσο και γράμματα.

 1. Ενημερωθείτε για το λόγο άρνησης επιβίβασης.

Ο πιο συνήθης λόγος άρνησης επιβίβασης είναι η υπερκράτηση θέσεων. Όμως ο αερομεταφορέας σας μπορεί και για άλλους λόγους να μη σας επιτρέψει την επιβίβαση στην πτήση σας. Η πληροφορία αυτή θα αποβεί σημαντική εάν αποφασίσετε αργότερα να εγείρετε αξίωση.

 1. Ζητήστε μια εναλλακτική πτήση για τη μεταφορά στον προορισμό σας.

Ή, εάν το επιθυμείτε, ζητήστε επιστροφή του αντιτίμου του εισιτηρίου σας και μια πτήση επιστροφής στο αρχικό σημείο της αναχώρησής σας, εφόσον είναι απαραίτητο.

 1. Ζητήστε αποζημίωση για την άρνηση επιβίβασης.

Υπό τον όρο ότι πληρείτε τις προϋποθέσεις για αποζημίωση, η αεροπορική εταιρεία υποχρεούται να σας αποζημιώσει άμεσα, εάν δε σας επετράπη η επιβίβαση στην πτήση σας και μάλιστα επιπρόσθετα στην πρόταση μεταφοράς με άλλη πτήση ή επιστροφής χρημάτων, όπως αναφέρεται ανωτέρω.

 1. Ζητήστε από την αεροπορική εταιρεία να καλύψει τα γεύματα και αναψυκτικά σας.

Εάν είστε αναγκασμένος να παραμείνετε στον αερολιμένα για περισσότερο χρόνο από ό,τι είχε προγραμματιστεί, η αεροπορική εταιρεία υποχρεούται να σας προσφέρει τρόφιμα και ποτά, μειώνοντας έτσι την ταλαιπωρία σας. Κάτι βέβαια, που δεν αποτελεί δείγμα καλής φιλοξενίας μόνο, αλλά που σε μερικές περιπτώσεις επιτάσσεται κιόλας.

 1. Ζητήστε από την αεροπορική εταιρεία να σας εξασφαλίσει κατάλυμα σε ξενοδοχείο.

Εάν έχετε καθηλωθεί στο αεροδρόμιο κατά τη διάρκεια της νύχτας, περιμένοντας μια εναλλακτική πτήση για τη μεταφορά στον προορισμό σας, η αεροπορική εταιρεία υποχρεούται να καλύψει τις όποιες εύλογες δαπάνες που σχετίζονται με τη διαμονή και μεταφορά σας από και προς το αεροδρόμιο, εφόσον είναι απαραίτητο.

 1. Φυλάξτε τις αποδείξεις σας όταν η άρνηση επιβίβασης στην πτήση σας σάς επιφέρει επιπλέον δαπάνες

Είτε πρόκειται για δαπάνες προπληρωμένης κράτησης, ξενοδοχείου, ενοικίασης αυτοκινήτου είτε για κάποιες άλλες απρόβλεπτες δαπάνες, οι επιβάτες διεθνών πτήσεων ‒ ακόμα και εντός της Ε.Ε. ‒ ίσως μπορούν να ανακτήσουν τις δαπάνες αυτές, εφόσον προκλήθηκαν από ακύρωση ή καθυστέρηση πτήσης.

 1. Δείτε εάν η άρνηση επιβίβασης στην πτήση σας πληροί τις προϋποθέσεις για αποζημίωση.

Θέλετε να μάθετε περισσότερα; Διερευνήστε όλες τις λεπτομέρειες σχετικά με την άρνηση επιβίβασης σε πτήσεις της Ε.Ε. και μάθετε ακόμα περισσότερα για τα δικαιώματά σας ως επιβάτες αεροπορικών μεταφορών.


Άρνηση επιβίβασης σε πτήσεις των Η.Π.Α.

Οι ταξιδιώτες που πραγματοποιούν εσωτερικές πτήσεις των Η.Π.Α. και στους οποίους δεν επετράπη η επιβίβαση λόγω υπερκράτησης θέσεων, ίσως να δικαιούνται αποζημίωση. Αυτά είναι τα βήματα που πρέπει να ακολουθήσετε εάν αντιμετωπίσετε το ίδιο πρόβλημα:

 1. Μην παραχωρείτε τη θέση σας οικειοθελώς με αντάλλαγμα κουπόνια ή άλλα ωφελήματα.

Με την παραχώρηση της θέσης σας ίσως παραχωρήσετε και τα δικαιώματά σας για πρόσθετη αποζημίωση. Φυσικά, εάν η αεροπορική εταιρεία σας κάνει μια ελκυστική προσφορά να την προτιμήσετε. Η τελική απόφαση εναπόκειται σε εσάς.

 1. Φυλάξτε την κάρτα επιβίβασης και οποιοδήποτε άλλο ταξιδιωτικό έγγραφο.

Εάν δεν έχετε την κάρτα επιβίβασης, χρησιμοποιήστε οποιοδήποτε άλλο ταξιδιωτικό έγγραφο πτήσης, που φέρει τον αριθμό αναφοράς κράτησης. Ο αριθμός αυτός δίδεται από την αεροπορική εταιρεία στην κράτηση της πτήσης σας και είναι ένας εξαψήφιος κωδικός που μπορεί να περιέχει τόσο αριθμούς όσο και γράμματα.

 1. Ενημερωθείτε για το λόγο άρνησης της επιβίβασης.

Ο πιο συνήθης λόγος άρνησης επιβίβασης είναι η υπερκράτηση θέσεων, για την οποία η αεροπορική εταιρεία οφείλει να σας αποζημιώσει. Ο αερομεταφορέας σας όμως μπορεί και για άλλους λόγους να μη σας επιτρέψει την επιβίβαση στην πτήση σας, τους οποίους δεν καλύπτει.

 1. Ζητήστε μια εναλλακτική πτήση για τη μεταφορά στον προορισμό σας.

 2. Ζητήσετε αποζημίωση για την άρνηση επιβίβασης.

Υπό τον όρο ότι πληροίτε τις προϋποθέσεις για αποζημίωση, η αεροπορική εταιρεία υποχρεούται να σας αποζημιώσει και μάλιστα επιπρόσθετα στην πρότασή της για μεταφορά σας με εναλλακτική πτήση.

 1. Δείτε εάν η άρνηση επιβίβασης στην πτήση σας πληροί τις προϋποθέσεις για αποζημίωση.

Θέλετε να μάθετε περισσότερα; Διερευνήστε όλες τις λεπτομέρειες σχετικά με την άρνηση επιβίβασης σε πτήσεις των Η.Π.Α. και μάθετε ακόμα περισσότερα για τα δικαιώματά σας ως επιβάτες αεροπορικών μεταφορών.


Άρνηση επιβίβασης σε διεθνείς πτήσεις

Οι επιβάτες διεθνών πτήσεων μπορούν να απαιτήσουν την επιστροφή δαπανών που προκλήθηκαν λόγω άρνησης επιβίβασης, ακολουθώντας τα εξής απλά βήματα:

 1. Μην παραχωρείτε τη θέση σας οικειοθελώς με αντάλλαγμα κουπόνια ή άλλα ωφελήματα.

Με την παραχώρηση της θέσης σας ίσως παραχωρήσετε και τα δικαιώματά σας για πρόσθετη αποζημίωση (όπως για παράδειγμα επιστροφή των δαπανών σας). Φυσικά εάν η αεροπορική εταιρεία σας κάνει μια ελκυστική προσφορά να την προτιμήσετε. Η τελική απόφαση εναπόκειται σε εσάς.

 1. Φυλάξτε την κάρτα επιβίβασης και οποιοδήποτε άλλο ταξιδιωτικό έγγραφο.

Εάν δεν έχετε την κάρτα επιβίβασης, χρησιμοποιήστε οποιοδήποτε άλλο ταξιδιωτικό έγγραφο πτήσης που φέρει τον αριθμό αναφοράς κράτησης. Ο αριθμός αυτός δίδεται από την αεροπορική εταιρεία στην κράτηση της πτήσης σας και είναι ένας εξαψήφιος κωδικός που μπορεί να περιέχει τόσο αριθμούς όσο και γράμματα.

 1. Ενημερωθείτε για το λόγο άρνησης της επιβίβασης.

Ο πιο συνήθης λόγος άρνησης επιβίβασης είναι η υπερκράτηση θέσεων. Ο αερομεταφορέας σας όμως μπορεί και για άλλους λόγους να μη σας επιτρέψει την επιβίβαση στην πτήση σας. Η πληροφορία αυτή θα αποβεί σημαντική εάν αποφασίσετε αργότερα να εγείρετε αξίωση.

 1. Ζητήστε μια εναλλακτική πτήση για τη μεταφορά στον προορισμό σας.

 2. Φυλάξτε τις αποδείξεις σας όταν η άρνηση επιβίβασης σάς επιφέρει επιπλέον δαπάνες.

Είτε πρόκειται για δαπάνες προπληρωμένης κράτησης, ξενοδοχείου, ενοικίασης αυτοκινήτου είτε για κάποιες άλλες απρόβλεπτες δαπάνες, ίσως μπορείτε να ανακτήσετε τις δαπάνες αυτές, εφόσον προκλήθηκαν από ακύρωση ή καθυστέρηση της πτήσης σας. Αυτά τα απτά αποδεικτικά στοιχεία θα σας οδηγήσουν στην αποζημίωσή σας.

Θέλετε να μάθετε περισσότερα; Διερευνήστε όλες τις λεπτομέρειες σχετικά με την άρνηση επιβίβασης σε διεθνείς πτήσεις και μάθετε ακόμα περισσότερα για τα δικαιώματά σας ως επιβάτες αεροπορικών μεταφορών.

Εάν το ταξίδι σας περιλαμβάνει μια στάση στην Ε.Ε. μπορείτε επίσης να ελέγξετε εάν δικαιούστε πρόσθετη αποζημίωση

250 – 600 EUR

Εάν στην πτήση σας υπήρχαν υπεράριθμες κρατήσεις ή δε σας επιτράπηκε η επιβίβαση, μην εκχωρήσετε την κράτησή σας. Ίσως να δικαιούστε 250 – 600 EUR για την ταλαιπωρία σας.

Άρθρα για την AirHelp:

POPAGANDA logoΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ logoNews 247 logoFortune greece.com logo

Η AirHelp είναι μέλος της Ένωσης Συνηγόρων για τα Δικαιώματα των Επιβατών (APRA) που έχει ως αποστολή την προώθηση και την προστασία των δικαιωμάτων των επιβατών.

Πνευματικά δικαιώματα © 2024 AirHelp

Έλεγχος αποζημίωσης

Όλες οι αεροπορικές εταιρείες