Διεκδικήστε αποζημίωση για καθυστέρηση ή ακύρωση πτήσης

Οι καθυστερήσεις στις αεροπορικές πτήσεις είναι πιθανές, αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει και να τις αποδέχεστε. Μπορεί να δικαιούστε μέχρι και 600 € αποζημίωση στην περίπτωση που η πτήση σας καθυστέρησε, ακυρώθηκε ή υπερκρατήθηκε τα τελευταία 5 χρόνια.

TRUSTe