Απαιτήστε αποζημίωση για την καθυστέρηση ή την ακύρωση της πτήσης σας

Οι πτήσεις καθυστερούν συχνά αλλά αυτό δεν σημαίνει πως πρέπει να το αποδεχτείτε. Ίσως έχετε δικαίωμα να λάβετε αποζημίωση έως 600 € εάν η πτήση σας καθυστέρησε, ακυρώθηκε ή υπερκρατήθηκε τα τελευταία τρία χρόνια.

TRUSTe