Τιμοκατάλογος

Σημειώστε ότι αν το αίτημα σας υπάγεται στους βραζιλιάνικους νόμους, θα πρέπει να συμβουλευτείτε τον Τιμοκατάλογο της Βραζιλίας μας.

1. Ορισμοί

Ο Τιμοκατάλογός μας θα πρέπει να διαβαστεί σε συνδυασμό με τους Όρους μας, όπου θα βρείτε όλους τους όρους που χρησιμοποιούνται στον Τιμοκατάλογό μας.

2. Δωρεάν υπηρεσίες

Η AirHelp δεν χρεώνει τίποτα για την παροχή της Υπηρεσίας Ελέγχου Επιλεξιμότητας, της υπηρεσίας, της Υπηρεσίας Πληροφοριών και της Υπηρεσίας Νομικής Εκπροσώπησης σε περίπτωση μη επιτυχημένης εκδίκασης.

3. Τέλη Υπηρεσίας

Στην περίπτωση που η εκδίκαση είναι επιτυχημένη κατά τη νομική εκπροσώπηση από την AirHelp και ο πελάτης λάβει Αποζημίωση Πτήσης, η AirHelp έχει δικαίωμα να χρεώσει Τέλη Υπηρεσίας, τα οποία θα αφαιρεθούν από την Αποζημίωση Πτήσης.

Για όλα τα Αιτήματα, τα Τέλη Υπηρεσίας ανέρχονται σε 35% της ληφθείσας Αποζημίωσης Πτήσης, συμπεριλαμβανομένου του ισχύοντος ΦΠΑ.

Για τους πελάτες από τη Δανία, τα Τέλη Υπηρεσίας είναι ένα πάγιο ποσό, το οποίο συνήθως αντιστοιχεί σε 35% της ληφθείσας Αποζημίωσης Πτήσης.

Τα Τέλη Υπηρεσίας δεν χρεώνονται στις πτήσεις που καλύπτονται από κράτηση που έγινε μέσω της υπηρεσίας AirHelp Plus.

4. Τέλη Νομικής Προσφυγής

Τα Τέλη Νομικής Προσφυγής χρεώνονται μόνο εάν η Νομική Προσφυγή ήταν απαραίτητη για την επιτυχημένη παροχή Υπηρεσίας Νομικής Εκπροσώπησης και αφαιρούνται από την Αποζημίωση Πτήσης μαζί με τα Τέλη Υπηρεσίας.

Τα Τέλη Νομικής Προσφυγής ανέρχονται σε 15% της ληφθείσας Αποζημίωσης Πτήσης, συμπεριλαμβανομένου του ισχύοντος ΦΠΑ.

Για τους πελάτες από τη Δανία, τα Τέλη Νομικής Προσφυγής είναι ένα πάγιο ποσό, το οποίο συνήθως αντιστοιχεί σε 15% της ληφθείσας Αποζημίωσης Πτήσης.

Τα Τέλη Υπηρεσίας δεν χρεώνονται στις πτήσεις που καλύπτονται από κράτηση που έγινε μέσω της υπηρεσίας AirHelp Plus.

5. Πελάτες από ταξιδιωτικά γραφεία και από άλλες εταιρικές συμφωνίες

Αν έχετε συνάψει συμφωνία με την AirHelp μέσω ενός ταξιδιωτικού πρακτορείου ή μιας άλλης εταιρικής συμφωνίας, η διάρθρωση των τελών, οι επιλογές πληρωμής, η μετατροπή συναλλάγματος και ανάλογα αποτελέσματα, θα μπορούσαν να είναι διαφορετικά σύμφωνα με το καθορισμένο επίπεδο των παρεχόμενων υπηρεσιών και των επιμέρους όρων που έχουν συμφωνηθεί. Ωστόσο, σε καμία περίπτωση το αθροιστικό σύνολο των Τελών Υπηρεσίας και των Τελών Νομικής Προσφυγής που ισχύουν για εσάς δεν θα υπερβαίνουν το συνολικό άθροισμα των Τελών Υπηρεσίας και των Τελών Νομικής Προσφυγής, όπως περιγράφεται ανωτέρω.

6. Εγγυημένο ποσό Αποζημίωσης Πτήσης

Η AirHelp εγγυάται ότι ο Επιβάτης θα λαμβάνει πάντα το ποσό αποζημίωσης που δικαιούται. Αν το αίτημα αποζημίωσης έχει υποβληθεί σύμφωνα με τον ΕΚ 261, ο Επιβάτης θα λάβει εγγυημένα το σωστό ποσό σε ευρώ. Αν το αίτημα αποζημίωσης έχει υποβληθεί σύμφωνα με κάποια άλλη Νομοθεσία σχετικά με τα Δικαιώματα των Αεροπορικών Επιβατών, ο Πελάτης θα λάβει εγγυημένα το σωστό ποσό στο ισχύον νόμισμα.

Αυτό ισχύει παρά το γεγονός ότι η AirHelp θα μπορούσε να πληρωθεί σε άλλο νόμισμα από τις αερογραμμές και να επιβαρυνθεί με χρεώσεις και το κόστος συναλλαγματικής ισοτιμίας σε σχέση με τη λήψη των ποσών. Ως εκ τούτου, η AirHelp ποτέ δεν θα μειώσει το ποσό σε ευρώ με ενδεχόμενο κόστος συναλλαγματικής ισοτιμίας και τραπεζικά έξοδα που σχετίζονται με τη λήψη των κεφαλαίων.

Συνεπώς, όλες οι αποζημιώσεις καταβάλλονται πάντα σε ευρώ για τα αιτήματα που υπάγονται στον ΕΚ 261 και στο ισχύον νόμισμα για τα αιτήματα άλλης Νομοθεσίας σχετικά με τα Δικαιώματα των Αεροπορικών Επιβατών, εκτός και αν ζητηθεί ρητά από τον Επιβάτη και γίνει αποδεκτό από την AirHelp.

Αυτό δίνει διαφάνεια στον Επιβάτη σχετικά με την αποζημίωση που καταβάλλεται και τη δυνατότητα να είναι πάντοτε σε θέση να ελέγξει ότι η AirHelp μετέφερε το σωστό ποσό, σύμφωνα με τον ΕΚ 261 ή άλλη Νομοθεσία σχετικά με τα Δικαιώματα των Αεροπορικών Επιβατών.

7. Δωρεάν διεθνής τραπεζική μεταφορά

Η AirHelp προσφέρει δωρεάν διεθνείς τραπεζικές μεταφορές μέσω του εμπορικού εταίρου της. Δεν θα υπάρχουν χρεώσεις/τέλη συναλλαγών οποιουδήποτε τύπου από την AirHelp ή τον εμπορικό της εταίρο. Όλα τα τέλη/έξοδα συναλλαγών που σχετίζονται με την τράπεζα αποστολής θα καλύπτονται πλήρως από την AirHelp. Ωστόσο, η AirHelp δεν θα καλύψει τυχόν πρόσθετα τέλη/έξοδα που σχετίζονται με τις τράπεζες που διαμεσολαβούν ή τον δικαιούχο.

8. Δωρεάν πληρωμές επιταγών σε δολάρια ΗΠΑ

Η AirHelp προσφέρει πληρωμές μέσω επιταγών σε δολάρια ΗΠΑ ως μέθοδο πληρωμής μόνο εάν είστε κάτοικος των ΗΠΑ. Δεν θα εφαρμοστούν κανενός είδους χρεώσεις/τέλη από την AirHelp. Όλα τα τέλη/έξοδα σχετικά με την έκδοση των επιταγών θα καλύπτονται πλήρως από την AirHelp. Ωστόσο, η AirHelp δεν θα καλύψει τυχόν πρόσθετα τέλη/έξοδα που σχετίζονται με την εξαργύρωση των επιταγών.

9. Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ)

Όλα τα τέλη και οι επιβαρύνσεις που αναφέρονται στον παρόντα Τιμοκατάλογο περιλαμβάνουν τον εν ισχύ ΦΠΑ, εκτός αν ορίζεται κάτι διαφορετικό.

Ενημερώθηκε στις: 30 Ιουνίου 2021.
Έκδοση 1.21

Άρθρα για την AirHelp:

POPAGANDA logoΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ logoNews 247 logoFortune greece.com logo
APRA

Η AirHelp είναι μέλος της Ένωσης Συνηγόρων για τα Δικαιώματα των Επιβατών (APRA) που έχει ως αποστολή την προώθηση και την προστασία των δικαιωμάτων των επιβατών.

Πνευματικά δικαιώματα © 2022 AirHelp

Έλεγχος αποζημίωσης

Όλες οι αεροπορικές εταιρείες