Τιμοκατάλογος

1. Τέλη Υπηρεσίας

H AirHelp δεν χρεώνει οποιαδήποτε αμοιβή υπηρεσιών αν η απαίτησή σας δεν αποβεί επιτυχής. Η Αμοιβή Υπηρεσιών μας αφαιρείται από την αποζημίωση που λαμβάνετε από τις αεροπορικές εταιρείες.
Στην περίπτωση των πτήσεων μέχρι 1.500 χιλιομέτρων όπου ο Πελάτης δικαιούται αποζημίωση 250 ΕΥΡΩ, ο Πελάτης θα καταβάλλει ποσό 63 ΕΥΡΩ για Έξοδα Υπηρεσίας, συμπεριλαμβανομένου του εν ισχύ ΦΠΑ.
Στην περίπτωση όλων των ενδοκοινοτικών πτήσεων άνω των 1500 χιλιομέτρων και για όλες τις πτήσεις μεταξύ 1.500 χιλιομέτρων και 3.500 χιλιομέτρων όπου ο Πελάτης δικαιουται αποζημίωση 400 ΕΥΡΩ, ο Πελάτης θα καταβάλλει ποσό 100 ΕΥΡΩ για Έξοδα Υπηρεσίας, συμπεριλαμβανομένου του εν ισχύ ΦΠΑ.
Στην περίπτωση όλων των άλλων πτήσεων που δεν περιλαμβάνονται ανωτέρω, όπου ο Πελάτης δικαιούται αποζημίωση 600 ΕΥΡΩ, ο Πελάτης θα καταβάλλει ποσό 150 ΕΥΡΩ για Έξοδα Υπηρεσίας, συμπεριλαμβανομένου του εν ισχύ ΦΠΑ.
Στην περίπτωση πτήσης, όπως περιγράφεται ανωτέρω, όπου ο Πελάτης δεν δικαιούται 250 ΕΥΡΩ, 400 ΕΥΡΩ η 600 ΕΥΡΩ, ο Πελάτης οφείλει να πληρώσει έξοδα υπηρεσίας ύψους 25% της ληφθείσας αποζημίωσης της πτήσης, συμπεριλαμβανομένου του εν ισχύ ΦΠΑ.

2. Τέλη Νομικής Προσφυγής

Η αμοιβή νομικών ενεργειών χρεώνεται αν είναι απαραίτητες οι νομικές ενέργειες και αφαιρείται από την πληρωμή αποζημίωσής σας επιπλέον των εξόδων υπηρεσιών.
Στην περίπτωση των πτήσεων 1.500 χιλιομέτρων όπου ο Πελάτης δικαιούται αποζημίωση 250 ΕΥΡΩ, ο Πελάτης θα καταβάλλει ποσό 63 ΕΥΡΩ για Τέλη Νομικής Προσφυγής, συμπεριλαμβανομένου του εν ισχύ ΦΠΑ.
Στην περίπτωση όλων των ενδοκοινοτικών πτήσεων άνω των 1500 χιλιομέτρων και για όλες τις πτήσεις μεταξύ 1.500 χιλιομέτρων και 3.500 χιλιομέτρων όπου ο Πελάτης δικαιούται αποζημίωση 400 ΕΥΡΩ, ο Πελάτης θα καταβάλλει ποσό 100 ΕΥΡΩ για Τέλη Νομικής Προσφυγής, συμπεριλαμβανομένου του εν ισχύ ΦΠΑ.
Στην περίπτωση όλων των άλλων πτήσεων που δεν περιλαμβάνονται ανωτέρω, όπου ο Πελάτης δικαιούται αποζημίωση 600 ΕΥΡΩ, ο Πελάτης θα καταβάλλει ποσό 150 ΕΥΡΩ για Τέλη Νομικής Προσφυγής, συμπεριλαμβανομένου του εν ισχύ ΦΠΑ.
Στην περίπτωση πτήσης, όπως περιγράφεται ανωτέρω, όπου ο Πελάτης δεν δικαιούται 250 ΕΥΡΩ, 400 ΕΥΡΩ η 600 ΕΥΡΩ, ο Πελάτης οφείλει να πληρώσει Τέλη Νομικής Προσφυγής ύψους 25% της ληφθείσας αποζημίωσης της πτήσης, συμπεριλαμβανομένου του εν ισχύ ΦΠΑ.

3. Πελάτες από Ταξιδιωτικά Γραφεία και από άλλες Εταιρικές συμφωνίες

Αν έχετε συνάψει συμφωνία με την AirHelp μέσω ενός ταξιδιωτικού πρακτορείου ή μιας άλλης εταιρικής συμφωνίας, η διάρθρωση των τελών, οι επιλογές πληρωμής, η μετατροπή συναλλάγματος και ανάλογα αποτελέσματα, θα μπορούσε να είναι διαφορετικά σύμφωνα με το καθορισμένο επίπεδο των παρεχόμενων υπηρεσιών και των επιμέρους όρων που έχουν συμφωνηθεί. Ωστόσο, σε καμία περίπτωση το άθροιστικό σύνολο των Τελών Υπηρεσίας και των Τελών Δικαστικής Προσφυγής που ισχύουν για εσάς δεν θα υπερβαίνουν το συνολικό άθροισμα των Τελών Υπηρεσίας και των Τελών Δικαστικής Προσφυγής, όπως περιγράφεται πιο πάνω.

4. Επανακαθορισμός

Μια αξίωση μπορεί να επανακαθοριστεί στον Πελάτη σύμφωνα με τον όρο 2.10 των Όρων & Προϋποθέσεων της AirHelp χωρίς χρέωση.

5. Εγγυημένο Ποσό Αποζημίωσης Πτήσης

Η AirHelp εγγυάται ότι ο Πελάτης θα λαμβάνει πάντα το ποσό αποζημίωσης που δικαιούται σε Ευρώ, παρά το γεγονός ότι η AirHelp θα μπορούσε να πληρωθεί σε άλλο νόμισμα από τις αερογραμμές και να επιβαρυνθεί με χρεώσεις και το κόστος FX σε σχέση με τη λήψη των ποσών. Ως εκ τούτου η AirHelp ποτέ δεν θα μειώσει το ποσό σε ευρώ με ενδεχόμενο κόστος FX και τραπεζικά έξοδα που σχετίζονται με τη λήψη των κεφακαίων δυνάμει του ΕΚ261.

Το σύνολο της αποζημίωση, επομένως, πληρώνεται σε Ευρώ, εκτός αν ειδικά ζητηθεί από τον Πελάτη και γίνει αποδεκτό από την AirHelp.

Αυτό δίνει τη διαφάνεια στον Πελάτη σχετικά για την αποζημίωση που καταβάλλεται και τη δυνατότητα να είναι πάντοτε σε θέση να ελέγξει ότι η AirHelp μεταβιβάσε το σωστό ποσό, σύμφωνα με το ΕΚ 261.

6. Δωρεάν Διεθνής Τραπεζική Μεταβίβαση

Η AirHelp θα αποστείλει συμπληρωματικά ένα Δωρεάν Διεθνές Τραπεζικό Έμβασμα μέσω των εμπορικών της εταίρων, της Payoneer. Δεν θα υπάρξουν οποιαδήποτε έξοδα / τέλη συναλλαγής οποιασδήποτε μορφής που θα επιβληθούν από την Airhelp ή την Payoneer. Όλα τα έξοδα και το κόστος της συναλλαγής θα καλυφθούν συμπληρωματικά από την AirHelp. Η AirHelp δεν θα καλύψει το κόστος FX που σχετίζεται με τη λήψη των χρημάτων σε οποιαδήποτε άλλα νομίσματα πλην του ευρώ, και ο Πελάτης αποδέχεται να πληρώσει τα έξοδα FX που επιβάλλονται από την Payoneer, στην περίπτωση που ζητήσει τη μεταφορά σε οποιοδήποτε άλλο νόμισμα εκτός Ευρώ. Εάν η μεταβίβαση γίνει σε ευρώ, θα είναι εντελώς χωρίς οποιεσδήποτε επιβαρύνσεις από την AirHelp και την Payoneer.

www.payoneer.com

  • Το αντίστοιχο ποσό θα μεταφέρεται πάντα στην Payoneer σε ευρώ,
  • Είναι επιτακτικό όπως ο Πελάτης αποδεχθεί τους όρους και προϋποθέσεις (συμπεριλ. του τιμοκαταλόγου) της Payoneer. Εάν ο Πελάτης δεν μπορεί να αποδεχθεί τους όρους και προϋποθέσεις της Payoneer, ο Πελάτης θα πρέπει να επιλέξει μια άλλη μέθοδο πληρωμής.
  • Αν η Payoneer για οιονδήποτε λόγο απορρίψει τον Πελάτη, ο Πελάτης θα πρέπει να επιλέξει μια διαφορετική μέθοδο πληρωμής.
  • Η Payoneer θα επιβάλλει πρόσθετα κόστη FX ή τέλης σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις τους και τον τιμοκατάλογο, στην περίπτωση που τα χρήματα αποσυρθούν σε οποιοδήποτε άλλο νόμισμα εκτός Ευρώ. Το σημερινό κόστος / τέλη εξαρτώνται από τις υπηρεσίες που παρέχονται από την Payoneer και είναι αποκλειστικά θέμα σύμβασης μεταξύ του Πελάτη και της Payoneer. Συστήνεται στον Πελάτη να βρεί πληροφορίες στην ιστοσελίδα της Payoneer και / ή να επικοινωνήσει απευθείας με την Payoneer για να πάρει πληροφορίες για τις τρέχουσες τιμές των τελών / κόστους που επιβάλλονται από την Payoneer.

7. Τακτική Πληρωμής Τραπεζικού Εμβάσματος

Όλες οι πληρωμές θα πρέπει πάντα να πραγματοποιούνται σε ΕΥΡΩ
 
Η AirHelp θα μπορούσε να κάνει πληρωμές σε άλλα νομίσματα πέραν αυτών που αποδέχεται, αν το ζητήσει ο Πελάτης. Σε αυτές τις περιπτώσεις η AirHelp θα χρησιμοποιήσει τις σχετικές συναλλαγματικές ισοτιμίες που προσφέρονται από την AirHelp σύμφωνα με τους εσωτερικούς κανονισμούς της AirHelp.
 
Όλα τα τραπεζικά εμβάσματα θα επιβαρύνονται με ένα τέλος μεταφοράς 30 ΕΥΡΩ, λόγω του πρόσθετου εξωτερικού κόστους που επιβάλλεται στην Airhelp και των εξόδων διαχείρησης αναφορικά με τη διαδικασία.
Σημειώσεις:
i) Καλύπτονται μόνο τα τέλη για την αποστολή χρημάτων, δεν καλύπτονται τα τέλη για την παραλαβή κεφαλαίων;
ii) Οι μεταφορές χρημάτων γίνονται με την οικονομικότερη διαδικασία. Δεν πραγματοποιούνται μεταφορές μέσω επείγουσας η παρομοίας φύσεως διαδικασίας.

8. Επιταγή

Όλες οι επιταγές θα επιβαρύνονται με ένα τέλος επιταγής 30 EUR, λόγω του πρόσθετου εξωτερικού κόστους/κινδύνου που επιβάλλεται στην Airhelp και των εξόδων διαχείρισης αναφορικά με τη διαδικασία.

Επιλέγοντας πληρωμή με επιταγή, οι πελάτες κατανοούν τα ακόλουθα:

  • Παρόλο που η AirHelp εκδίδει επιταγές πληρωμών, δεν τις συνιστούμε. Οι επιταγές είναι από τη φύση τους λιγότερο ασφαλείς από την προτιμώμενη μέθοδο πληρωμών μας μέσω τραπεζικών μεταφορών.
  • Η AirHelp δεν ασφαλίζει, παρακολουθεί ή άλλως αποστέλλει συστημένες επιταγές.
  • Η ΑirHelp δεν μπορεί να θεωρηθεί υπεύθυνη για επιταγές οι οποίες δεν φτάνουν στους προορισμούς τους, έχουν κλαπεί ή διαφορετικά χάνονται. Οι επιταγές δεν επανεκδίδονται ούτε η πληρωμή μπορεί να επανεκδοθεί με άλλη μορφή εάν τυχόν χαθεί η επιταγή .
  • Η ΑirHelp δεν μπορεί να βοηθήσει στην παρακολούθηση ή επαναδιεκδίκηση χαμένων επιταγών.
  • Η AirHelp δεν μπορεί να επανεκδόσει επιταγές σε περιπτώσεις όπου προκύπτουν δυσκολίες εξαιτίας ανεπαρκών ή λανθασμένων στοιχείων που παρέχονται από τον πελάτη.

9. Τέλος Μετατροπής

Ένα Τέλος Μετατροπής 60 ΕΥΡΩ θα επιβάλλεται κάθε φορά που η AirHelp θα πρέπει να ξαναστείλει οποιασδήποτε μορφής πληρωμ

10. Φόρος Προστιθέμενης Αξίας (ΦΠΑ)

Όλα τα τέλη και επιβαρύνσεις που αναφέρονται στον παρόντα τιμοκατάλογο περιλαμβάνουν τον εν ισχύ ΦΠΑ, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά.

Δυμοσιεύθηκε: 6.11.2015