Κατάλογος Υπηρεσιών AirHelp Plus

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Ο Κατάλογος Υπηρεσιών AirHelp Plus είναι ο πλήρης κατάλογός μας για Υπηρεσίες AirHelp Plus που μπορεί να είναι διαθέσιμες σε εσάς ως Μέλος AirHelp Plus.

Οι Υπηρεσίες AirHelp Plus διέπονται από τους Όρους, την Πολιτική Απορρήτου και οποιουσδήποτε ειδικούς όρους που αφορούν την εκάστοτε υπηρεσία ή/και όρους Τρίτου Μέρους AirHelp, όπως αναφέρεται παρακάτω. Θα ισχύουν οι Χρεώσεις μας. Να θυμάστε ότι οι Υπηρεσίες AirHelp Plus ενδέχεται να παρέχονται από Τρίτα Μέρη AirHelp και ότι τα χαρακτηριστικά τους και η διαθεσιμότητά τους ενδέχεται να υπόκεινται σε αλλαγές κατά καιρούς.

Εάν έχετε οποιεσδήποτε ερωτήσεις, αμφιβολίες ή προβληματισμούς, επικοινωνήστε μαζί μας στη διεύθυνση [email protected] ή ελέγξτε την ενότητά μας Συχνές Ερωτήσεις.

2. ΟΡΙΣΜΟΙ

Πρέπει να διαβάσετε τον Κατάλογο Υπηρεσιών AirHelp Plus σε συνδυασμό με τους Όρους μας, όπου θα βρείτε όλους τους όρους που χρησιμοποιούνται εδώ.

3. ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑ ΑΝΑ ΤΥΠΟ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ

Τα Μέλη AirHelp Plus είναι επιλέξιμα για τις παρακάτω Υπηρεσίες AirHelp Plus, με βάση την επιλογή συνδρομής τους.

Υπηρεσία AirHelp PlusΠρόγραμμα Συνδρομής EssentialΠρόγραμμα Συνδρομής Complete
Υπηρεσία Διεκδίκησης Αποζημιώσεων
Κατάσταση Πτήσης
Πρόσθετη προστασία AirPayout3 ταξίδια7 ταξίδια*
Πρόσθετη προστασία AirLuggageX7 ταξίδια*
Πρόσβαση στο loungeX

* Το όριο των 7 ταξιδιών δεν ισχύει για τις συνδρομές AirHelp Plus Complete που αγοράστηκαν πριν από τις 10 Ιανουαρίου 2024.

Μπορείτε να ελέγξετε τον Πίνακα ελέγχου AirHelp Plus ή το email επιβεβαίωσης που σας αποστέλλουμε κατά την αγορά της AirHelp Plus, για να δείτε ποιες υπηρεσίες είναι διαθέσιμες με βάση τη συνδρομή σας.

Λάβετε υπόψη ότι εάν αποκτήσατε τη συνδρομή σας από ταξιδιωτικό πρακτορείο ή άλλο τρίτο μέρος, ορισμένες από τις Υπηρεσίες ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες για εσάς, ειδικότερα η Πρόσθετη Προστασία.

4. ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΕΚΔΙΚΗΣΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ

Τα Μέλη AirHelp Plus δικαιούνται την Υπηρεσία Διεκδίκησης Αποζημιώσεων όπως περιγράφεται στους Όρους. Η χρήση της Υπηρεσίας Διεκδίκησης Αποζημιώσεων για Μέλη με ετήσια Συνδρομή, περιορίζεται σε μία Αξίωση ανά μήνα και σε δώδεκα (12) Αξιώσεις ανά ημερολογιακό έτος.

Σύμφωνα με τους Όρους, η AirHelp δεν παρέχει καμία εγγύηση ή διαβεβαίωση ότι θα λάβετε Αποζημίωση πτήσης. Η AirHelp χρησιμοποιεί τη Διακριτική ευχέρειά της για να καθορίσει πώς και πότε θα παρέχει την Υπηρεσία Διεκδίκησης Αποζημιώσεων σύμφωνα με τους Όρους. Επιπλέον, ένα Μέλος δεν δικαιούται επιστροφή χρημάτων για τα Τέλη Συνδρομής, όταν η AirHelp αποφασίζει να μην διεκδικήσει μια Αξίωση. Αναγνωρίζετε ότι η AirHelp χρησιμοποιεί τη Διακριτική ευχέρειά της για το αν θα διεκδικήσει ή όχι Αξιώσεις βάσει Δικαιωμάτων Επιβατών Αεροπορικών Μεταφορών που δεν έχουν αναπτυχθεί επαρκώς, ιδίως όταν μία Αξίωση ενδέχεται να μην εμπίπτει στις διατάξεις του ΕΚ 261 ή του UK 261.

5. ΚΑΤΆΣΤΑΣΗ ΠΤΉΣΗΣ

Τα Μέλη θα έχουν δωρεάν πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικά με την κατάσταση πτήσης, οι οποίες θα εμφανίζονται για τις πτήσεις τους στον προσωπικό τους πίνακα ελέγχου και μέσω email.

Η AirHelp δεν παρέχει καμία εγγύηση όσον αφορά την αξιοπιστία, την ακρίβεια ή την ορθότητα των πληροφοριών σχετικά με την κατάσταση πτήσης. Η κατάσταση πτήσης που παρουσιάζεται λαμβάνεται απευθείας από Τρίτο Μέρος AirHelp και δεν είναι δεσμευτική. Τα Μέλη πρέπει να συνεχίσουν να ακολουθούν τις αρχικά συμφωνημένες ώρες και οποιεσδήποτε οδηγίες της Αεροπορικής εταιρείας.

6. ΠΡΟΣΘΕΤΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

Ανάλογα με τον τύπο της Συνδρομής AirHelp Plus που αγοράσατε, ενδέχεται να μπορείτε να επωφεληθείτε από ένα ή περισσότερα προϊόντα που αφορούν την Πρόσθετη Προστασία και τα οποία περιγράφονται στην εν λόγω ενότητα.

Λάβετε υπόψη ότι η AirHelp δεν είναι ασφαλιστική εταιρεία. Η AirHelp λειτουργεί ως εγγεγραμμένη στο μητρώο ασφαλιστική διαμεσολαβήτρια, σύμφωνα με τον γερμανικό κανονισμό. Η AirHelp δεν ενεργεί η ίδια ως φορέας κινδύνου, αλλά αναλαμβάνει μόνο έναν ρόλο ως διαμεσολαβητής. Όταν επωφελείστε από ένα από τα προϊόντα μας που αφορούν την Πρόσθετη Προστασία, το οποίο αγοράστηκε πριν από την 1η Απριλίου 2024, το εν λόγω προϊόν παρέχεται σύμφωνα με και διέπεται από το Κύριο Ασφαλιστήριο συμβόλαιο με τίτλο «Καθυστέρηση πτήσης κατά την άφιξη Εκτροπή ή/και Ακύρωση», το οποίο εκδίδεται στην AirHelp ως την Κύρια Κάτοχο του Ασφαλιστήριου συμβολαίου (Αριθμός πιστοποιητικού: AHPLUS100010423) από την battleface Underwriting Services SRL, εξ ονόματος της Hamilton Insurance DAC; Για αγορές που πραγματοποιήθηκαν την 1η Απριλίου 2024 ή μεταγενέστερα, το εν λόγω προϊόν παρέχεται σύμφωνα με και διέπεται από το Κύριο Ασφαλιστήριο συμβόλαιο με τίτλο «Καθυστέρηση πτήσης κατά την άφιξη Εκτροπή ή/και Ακύρωση», το οποίο εκδίδεται στην AirHelp ως την Κύρια Κάτοχο του Ασφαλιστήριου συμβολαίου (Αριθμός πιστοποιητικού: AHPLUS100010424) από την battleface Underwriting Services SRL, εξ ονόματος της Eir Försäkring AB.

Η υπηρεσία AirPayout δίνει τη δυνατότητα σε μέλη που πληρούν τις προϋποθέσεις να λαμβάνουν χρήματα, ανεξάρτητα από το εάν αποκτούν τυχόν ποσά μέσω της Υπηρεσίας Διεκδίκησης Αποζημιώσεων, όταν η πτήση τους καθυστερήσει ή ακυρωθεί, όπως περιγράφεται στο Ασφαλιστήριο συμβόλαιο, το οποίο μπορείτε να κατεβάσετε από τον Πίνακα ελέγχου AirHelp Plus. Για να διαβάσετε περισσότερες λεπτομέρειες, επισκεφτείτε τη σελίδα AirPayout. Περαιτέρω λεπτομέρειες μπορείτε να βρείτε στο email επιβεβαίωσης της αγοράς που σας αποστέλλουμε μόλις γίνεστε μέλος AirHelp Plus.

Για να είναι έγκυρη η πρόσθετη προστασία AirPayout, πρέπει:

 • Να καταχωρίσετε κάθε ταξίδι στον πίνακα ελέγχου AirHelp Plus, τουλάχιστον 48 ώρες πριν από την προγραμματισμένη ώρα αναχώρησης της πρώτης πτήσης σε αυτό το ταξίδι.

 • Όταν ζητηθεί, προσκομίστε αποδεικτικό ταυτότητας, είτε αντίγραφο έγκυρου διαβατηρίου σας είτε αντίγραφο εθνικού δελτίου ταυτότητας.

 • Να προσκομίστε απόδειξη ενός έγκυρου αριθμού στοιχείων κράτησης, καταχώρισης ονόματος επιβάτη (PNR) ή ηλεκτρονικού εισιτηρίου με το όνομα του μέλους της AirHelp Plus, όταν σας ζητηθούν.

Εάν δεν το κάνετε, δεν θα επωφεληθείτε από αυτή την Πρόσθετη Προστασία.

Η ασφάλιση AirLuggage δίνει τη δυνατότητα σε μέλη που πληρούν τις προϋποθέσεις να λαμβάνουν χρήματα, ανεξάρτητα από το εάν αποκτούν τυχόν ποσά μέσω της Υπηρεσίας Διεκδίκησης Αποζημιώσεων, όταν η αποσκευή τους καθυστερήσει ή χαθεί, όπως περιγράφεται στο Ασφαλιστήριο συμβόλαιο, το οποίο μπορείτε να κατεβάσετε από τον πίνακα ελέγχου AirHelp Plus. Για να διαβάσετε περισσότερες λεπτομέρειες, επισκεφτείτε τη σελίδα AirLuggage. Περαιτέρω λεπτομέρειες μπορείτε να βρείτε στο email επιβεβαίωσης της αγοράς που σας αποστέλλουμε μόλις γίνεστε μέλος AirHelp Plus.

Για να είναι έγκυρη η πρόσθετη προστασία AirLuggage, πρέπει:

 • Να καταχωρίσετε κάθε ταξίδι στον πίνακα ελέγχου AirHelp Plus, τουλάχιστον 48 ώρες πριν από την προγραμματισμένη ώρα αναχώρησης της πρώτης πτήσης σε αυτό το ταξίδι.

 • Προσκομίστε:

  • Μια έγκυρη Αναφορά Παρατυπίας Ιδιοκτησίας (PIR), στην οποία θα αναγράφεται το όνομα του μέλους της AirHelp Plus

  • Αντίγραφο των ετικετών των αποσκευών σας

  • Έναν έγκυρο αριθμό στοιχείων κράτησης, την κατάσταση ονομάτων επιβατών (PNR) ή το ηλεκτρονικό εισιτήριο, όπου θα αναγράφεται το όνομα του μέλους της AirHelp Plus

  • Αποδεικτικό ταυτότητας, είτε αντίγραφο έγκυρου διαβατηρίου είτε αντίγραφο εθνικού δελτίου ταυτότητας

Εάν δεν το κάνετε, δεν θα επωφεληθείτε από αυτή την Πρόσθετη Προστασία.

Για όλες τις υπηρεσίες Πρόσθετης Προστασίας, η AirHelp ή/και ο πάροχος ασφάλισης διατηρούν το δικαίωμα να παρακρατήσουν τυχόν πληρωμές από πελάτες, κατά τη διακριτική τους ευχέρεια, σε περιπτώσεις όπου πιστεύουν ευλόγως ότι υπάρχει ενδεχόμενο απάτης ή/και κατά τη διαδικασία διερεύνησης ενδεχόμενης απάτης.

7. ΠΡΌΣΒΑΣΗ ΣΤΟ LOUNGE

Η υπηρεσία πρόσβασης σε lounge (εφεξής καλούμενη «Πρόσβαση σε Lounge»), όπως περιγράφεται παρακάτω, παρέχεται από την COLLINSON SERVICE SOLUTIONS LIMITED (εφεξής καλούμενη «Collinson»), εταιρεία εγγεγραμμένη στην Αγγλία και την Ουαλία με αριθμό εταιρείας 02474708, με καταχωρισμένη έδρα στη διεύθυνση:  Cutlers Exchange, 123 Houndsditch, Λονδίνο, EC3A 7BU, Αγγλία.

Οι Όροι Χρήσης και η Πολιτική Απορρήτουτης Collinson, όπως ενημερώνονται από την Collinson κατά καιρούς, ισχύουν για την από μέρους σας χρήση της Πρόσβασης σε Lounge.

Μόνο τα Μέλη AirHelp Plus με το πρόγραμμα Complete θα έχουν το δικαίωμα Πρόσβασης στο lounge.

Περιγραφή της Πρόσβασης στο lounge

Τα Μέλη AirHelp Plus Complete θα έχουν πρόσβαση σε επιλεγμένα Lounge ως εξής:

Τα Μέλη θα έχουν δικαίωμα χρήσης της Πρόσβασης στο lounge, εάν η πτήση καταχωρήθηκε τουλάχιστον 7 ώρες πριν από την προγραμματισμένη αναχώρηση.

Η αναχώρηση της πτήσης θα παρακολουθείται από το σύστημα παρακολούθησης πτήσεων της Collinson. Με την επιτυχή προηγούμενη εγγραφή, η Collinson θα παράσχει στα Μέλη μια κάρτα εισόδου σε lounge μέσω email και SMS, σε περίπτωση που το σύστημα παρακολούθησης πτήσεων της Collinson εντοπίσει ότι η ώρα αναχώρησης πτήσης του Μέλους έχει καθυστερήσει για περισσότερο από 60 λεπτά στο αεροδρόμιο αναχώρησης (το «Όριο καθυστέρησης»), έχει ακυρωθεί λιγότερο από 6 ώρες πριν από την προγραμματισμένη ώρα αναχώρησης ή έχει ακυρωθεί μετά την προγραμματισμένη ώρα αναχώρησης.

Η πρόσβαση στη διεύθυνση email ή στον αριθμό κινητού τηλεφώνου του Μέλους παρέχεται κατά την εγγραφή και η δυνατότητα εμφάνισης της κάρτας εισόδου σε lounge αποτελεί προϋπόθεση χρήσης της Πρόσβασης στο lounge. Μια καθυστέρηση που αντιστοιχεί ή υπερβαίνει το Όριο Καθυστέρησης, μπορεί να ανακοινωθεί είτε ως μία ενιαία καθυστέρηση είτε ως αποτέλεσμα συνεπακόλουθων πολλαπλών μικρότερων καθυστερήσεων που αντιστοιχούν στο Όριο Καθυστέρησης.

Η Collinson θα βασιστεί αποκλειστικά στο σύστημα παρακολούθησης πτήσεων για να καθορίσει εάν τα μέλη δικαιούνται πρόσβαση στο lounge. Τα Μέλη αποδέχονται ότι η Collinson δεν εγγυάται την ακρίβεια του συστήματος παρακολούθησης πτήσεων και τα μέλη δεν θα βασίζονται σε αυτό για να παρακολουθούν την ώρα αναχώρησης της πτήσης τους. Σε περίπτωση καθυστέρησης ή ακύρωσης που πληροί τα κριτήρια, θα παρασχεθεί στα Μέλη μια κάρτα εισόδου στο lounge μέσω email και SMS την ημέρα της πτήσης τους.

Η κάρτα εισόδου σε lounge θα ισχύει για μια περίοδο ενενήντα (90) ημερών από την ημερομηνία που αναγράφεται στο κουπόνι και μπορεί να χρησιμοποιηθεί εντός της περιόδου ισχύος σε οποιοδήποτε συνεργαζόμενο αεροδρόμιο. Μόνο τα κατονομαζόμενα άτομα στην επιβεβαίωση μέσω email έχουν το δικαίωμα χρήσης της Πρόσβασης στο lounge. Η Πρόσβαση στο lounge παρέχεται στα Μέλη σε μη μεταβιβάσιμη, μη επιστρεπτέα και μη μεταβλητή βάση. Δεν θα προσφέρονται εναλλακτικά μετρητά ή πίστωση. Όπου ισχύει, με την πρόσβαση στο lounge του αεροδρομίου, τα Μέλη συμφωνούν να συμμορφώνονται με τους κανόνες και τις πολιτικές του lounge.

8. ΑΛΛΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

Η AirHelp ενδέχεται να προσθέσει ή να αφαιρέσει χαρακτηριστικά και λειτουργίες από οποιαδήποτε από τις Υπηρεσίες AirHelp Plus, οποιαδήποτε στιγμή.

9. ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ

Η AirHelp διατηρεί το δικαίωμα να προσθέσει ή να καταργήσει μια Υπηρεσία AirHelp Plus οποιαδήποτε στιγμή και θα ενημερώσει αμέσως τον Κατάλογο Υπηρεσιών AirHelp Plus, στην περίπτωση προσθήκης ή κατάργησης μιας υπηρεσίας.

Η αγγλική έκδοση του Καταλόγου Υπηρεσιών AIrHelp θα υπερισχύει σε περίπτωση ασυμφωνίας από οποιαδήποτε άλλη γλωσσική απόδοση.

Ενημερώθηκε στις: 1η Απριλίου 2024.
Έκδοση: AHP1.24

Άρθρα για την AirHelp:

POPAGANDA logoΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ logoNews 247 logoFortune greece.com logo

Η AirHelp είναι μέλος της Ένωσης Συνηγόρων για τα Δικαιώματα των Επιβατών (APRA) που έχει ως αποστολή την προώθηση και την προστασία των δικαιωμάτων των επιβατών.

Πνευματικά δικαιώματα © 2024 AirHelp

Έλεγχος αποζημίωσης

Όλες οι αεροπορικές εταιρείες