Prisliste

1. Servicegebyr

AirHelp tar seg ikke betalt med mindre kravet ditt går igjennom. Avgiften trekkes fra erstatningen som betales av flyselskapet.
I tilfelle av alle flyreiser på 1.500 km eller mindre, hvor Klienten har krav på kompensasjon på 250 EUR, vil Klienten betale et Servicegebyr på 63 EUR, inkludert gjeldende moms.
I tilfelle av alle flyreiser innenfor fellesskapet på mer enn 1.500 km og for alle flyreiser på mellom 1.500 km og 3.500 km, hvor Klienten er berettiget til kompensasjon på 400 EUR, vil Klienten betale et Servicegebyr på 100 EUR, inkludert gjeldende moms.
I tilfelle av alle flyreiser som ikke er beskrevet ovenfor, hvor Klienten er berettiget til en kompensasjon på flyvninger 600 EUR, vil Klienten betale et Servicegebyr på 150 EUR, inkludert gjeldende moms.
I tilfelle av en flyreiser beskrevet ovenfor, hvor Klienten ikke er berettiget til 250 EUR, 400 EUR or 600 EUR, skal Klienten betale et Servicegebyr på 25% av den mottatte Flykompensasjonen, inkludert gjeldende moms.

2. Gebyr for Saksbehandling

Avgiften for rettslige skritt gjelder bare når det er nødvendig å gå til rettslige skritt. Denne avgiften kommer i tillegg til tjenesteavgiften, og begge avgiftene blir trukket fra kompensasjonen.
I tilfelle av alle flyvninger på 1.500 km eller mindre, hvor Klienten har krav på kompensasjon på 250EUR, vil Klienten betale et gebyr for Saksbehandling på 63 EUR, inkludert gjeldende moms.
I tilfelle av alle flyvninger innenfor felleskapet på mer enn 1.500 km og for alle flyvninger på mellom 1.500km og 3.500 km, hvor Klienten har krav på kompensasjon på 400 EUR, vil Klienten betale et gebyr for saksbehandling på 100 EUR, inkludert gjeldende moms.
I tilfelle av alle flyvninger, som ikke er beskrevet ovenfor, hvor Klienten har krav på kompensasjon på 600 EUR, vil Klienten betale et gebyr for saksbehandling på 150 EUR, inkludert gjeldende moms.
I tilfelle av en flyvning beskrevet ovenfor, hvor Klienten ikke er berettiget til 250 EUR, 400 EUR or 600EUR, skal klienten betale et gebyr for saksbehandling på 25% av den mottatte Flykompensasjonen, inkludert gjeldende moms.

3. Kunder fra reisebyråer og andre bedriftsavtaler

Hvis du har inngått en Avtale med AirHelp via et reisebyrå eller en annen bedriftsavtale, kan gebyrstruktur, utbetalingsmetoder, valuta og lignende kan være forskjellig avhengig av de tjenestene og individuelle vilkår avtalt. Men i ingen tilfeller vil summen av Servicegebyr og Gebyr for Saksbehandling som gjelder for deg overskride totalen av Servicegebyret og Saksbehandlings gebyret som beskrevet ovenfor.

4. Returnering av Krav

Et krav kan be returnert til Klienten i henhold til klausul 2.10 av AirHelp’s Vilkår og Betingelser gratis.

5. Flykompensasjon Beløps Garanti

AirHelp garanterer at Klienten vil alltid få den riktige kompensasjonen i EUR, uansett om AirHelp kan bli betalt i en annen valuta av flyselskapene og få gebyrer og valuta kostnader relatert til å motta pengene. AirHelp vil derfor aldri redusere EUR mengden under EC261 med potensielle valuta kostnader og bank gebyrer relatert til å motta pengene.

All kompensasjon vil derfor være utbetalt i EUR, med mindre annet er spesifikt ønsket av Klienten og godtatt av AirHelp.

Dette gir Klienten åpenhet om kompensasjonen utbetalt og muligheten til å alltid kunne sjekke om AirHelp har overført den riktige mengden i samhold med EC261.

6. Gratis Internasjonal Bankoverføring

AirHelp vil gratis sende en Gratis Internasjonal Bankoverføring via deres kommersielle partner, Payoneer. Det vil ikke være noen transaksjons kostnader/gebyrer av noe slag fra AirHelp eller Payoneer. Alle transaksjons kostnader/gebyrer vil bli dekket av AirHelp. AirHelp vil ikke dekke valuta kostnadene relatert til å motta penger i noen annen valuta enn EUR, og Klienten må akseptere og betale valuta kostnadene fra Payoneer, hvis kunden spør for etter en overføring i en annen valuta enn EUR. Hvis overføringen blir utført i EUR, vil det være helt uten gebyrer fra AirHelp og Payoneer.

www.payoneer.com

  • Det relevante beløpet vil alltid bli overført til Payoneer i EUR,
  • Det er pålagt at Klienten aksepterer Payoneers vilkår og betingelser (inkl. Prisliste). Hvis Klienten ikke kan akseptere Payoneers vilkår og betingelser, blir Klienten nødt til å velge en annen utbetalingsmetode.
  • Hvis Payoneer avviser Klienten, uansett grunn, blir Klienten nødt til å velge en annen utbetalings metode.
  • Payoneer vil pålegge ekstra valuta kostnader/gebyrer i samhold med deres vilkår og betingelser og prisliste, hvis pengene er trukket i en annen valuta enn EUR. De faktiske kostnadene/gebyrene avhenger av tjenesten gitt av Payoneer og er et kontraktsmessig forhold mellom kun Klienten og Payoneer. Klienten oppfordres til å finne informasjon på Payoneers nettside og/eller kontakte Payoneer direkte for å få informasjon om nåværende forhold om kostnader/gebyrer pålagt av Payoneer

7. Manuell Bankoverføring

Betalinger utstedes vanligvis i euro (EUR).

AirHelp kan samtykke til å utstede betalinger i andre valutaer, hvis kunden ber om det. I så fall vil AirHelp bruke den relevante valutakursen som tilbys AirHelp i henhold til interne bedriftsretningslinjer.

Bankoverføringer til spesifikke land kan underlegges et bankoverføringsgebyr på 30 EUR på grunn av ekstra eksterne kostnader som påfaller AirHelp og den manuelle håndteringskostnaden relatert til prosessen.

Merk:
i) Bare normale overføringsgebyr relatert til sending av penger dekkes. Ingen gebyrer relatert til mottak av kapital dekkes.

ii) Overføringer utføres alltid ved bruk av «vanlige» overføringer – ingen hasteoverføringer eller lignende vil bli brukt.

iii) AirHelp jobber med å forbedre tjenesten sin, med mål om gratis manuelle bankoverføringer til hele verden. På nåværende tidspunkt er det tilgjengelig i følgende land: Østerrike, Azorene, Belgia, Bulgaria, Canarieøyene, Crotia, Cyprus, Den tsjekkiske republikk, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Franske Guiana, Tyskland, Gibraltar, Helles, Guadeloupe, Guernsey, Ungarn, Island, Irland, Isle of Man, Italia, Jersey, Latvia, Liechteinstein, Litauen, Luxembourg, Madeire, Malta, Martinique, Mayotte, Monaco, Nederland, Norge, Polen, Portugal, Romania, Saint Pierre og Miquelon, San Marino, Slovakia, Slovenia, Spania, Sverige, Sveits, Storbritannia, USA.

8. Sjekk

Alle sjekker vil bli pålagt et gebyr på 30 EUR, grunnet den ekstra kostnaden/risikoen det er for AirHelp og det manuelle arbeidet forbundet med prosessen.

Ved å velge utbetaling via sjekk, godtar kunden det følgende:

  • Selv om AirHelp kan utstede sjekker, så anbefales ikke dette. Sjekker har betydelig dårligere sikkerhet enn bankoverføring, som er vår foretrukne betalingsmetode.
  • AirHelp forsikrer ikke, sporer ikke eller registrerer sjekker som er sendt via postgang.
  • AirHelp er ikke ansvarlig for sjekker som ikke kommer frem, blir stjålet eller går tapt på andre måter. Dersom sjekken går tapt, kan ikke sjekker utstedes på nytt, de kan heller ikke utbetales via andre metoder.
  • AirHelp kan ikke hjelpe deg med å spore opp eller få tilbake sjekker som har gått tapt.
  • AirHelp kan ikke utstede sjekker på nytt i tilfeller der det oppstår problemer som følge av manglende eller feilaktig informasjon gitt av kunden.

9. Vekslegebyr

Et vekslegebyr på 60 EUR vil bli pålagt hver gang AirHelp blir nødt til å gjensende enhver slags utbetaling.

10. Merverdiavgift (Moms)

Alle gebyrer og straffer opplyst i denne Prislisten inneholder gjeldende moms, med mindre noe annet er spesifisert.

 

Publisert den 6.11.2015