Prisliste

Vær oppmerksom på at hvis kravet ditt faller inn under brasiliansk lovgivning, må du se vår brasilianske prisliste.

1. Definisjoner

Prislisten vår skal leses i forbindelse med vilkårene våre, hvor du vil finne alle de definerte begrepene som brukes i prislisten.

2. Gratistjenester

AirHelp krever ingen betaling for levering av berettigethetstjenester, AirHelp Connect, informasjonstjenester eller ved rettshjelp som tjeneste der klienten ikke får kompensasjon.

3. Servicegebyr

Hvis AirHelp lykkes med å levere rettshjelp som tjeneste og klienten mottar kompensasjon for flyvningen, har AirHelp rett på et servicegebyr, som vil bli trukket fra kompensasjonsbeløpet.

For alle krav er servicegebyret 35 % av mottatt kompensasjon for flyvningen, inkludert gjeldende moms.

For danske klienter er servicegebyret et fast beløp, som vanligvis tilsvarer 35 % av mottatt kompensasjon for flyvningen.

Servicegebyret gjelder ikke for krav som dekkes av en bestilling i forbindelse med et AirHelp+-kjøp.

4. Saksbehandlingsgebyr

Saksbehandlingsgebyret belastes kun dersom det var nødvendig å gå til sak for å oppnå kompensasjon for klienten ved rettshjelp som tjeneste. Dette gebyret vil bli trukket fra kompensasjonen din i tillegg til servicegebyret.

Saksbehandlingsgebyret er 15 % av mottatt kompensasjon for flyvningen, inkludert gjeldende moms.

For danske klienter er saksbehandlingsgebyret et fast beløp, som vanligvis tilsvarer 15 % av mottatt kompensasjon for flyvningen.

Saksbehandlingsgebyret gjelder ikke for krav som dekkes av en bestilling i forbindelse med et AirHelp+-kjøp.

5. Kunder fra reisebyråer og andre bedriftsavtaler

Hvis du har inngått en avtale med AirHelp via et reisebyrå eller en annen bedriftsavtale, kan gebyrstrukturen, utbetalingsalternativene, valutakonverteringen og lignende være annerledes, avhengig av det spesifikke nivået av tjenester som leveres og de individuelle vilkårene som er avtalt. Det sammenlagte totalbeløpet for servicegebyret og saksbehandlingsgebyret du blir belastet, vil imidlertid ikke under noen omstendighet overskride de sammenlagte totalbeløpene for disse to gebyrene som er beskrevet ovenfor.

6. Beløpsgaranti for kompensasjon for tapt flyvning

AirHelp garanterer at klienten alltid vil få riktig kompensasjonsbeløp. Dersom klientens krav registreres i samsvar med EF 261, er klienten garantert riktig beløp i EUR. Dersom klientens krav registreres i samsvar med en annen forskrift for flypassasjerrettigheter, er klienten garantert riktig beløp i den aktuelle valutaen.

Dette gjelder til tross for at AirHelp kan motta betaling fra flyselskapene i en annen valuta og bli belastet gebyrer og vekslingskostnader i forbindelse med mottak av beløpet. AirHelp vil derfor aldri redusere riktig kompensasjonsbeløp med potensielle vekslingskostnader og bankgebyrer i forbindelse med mottak av beløpene.

All kompensasjon utbetales derfor i EUR for EF 261-krav og i aktuell valuta for krav i henhold til andre flypassasjerrettigheter, med mindre klienten ønsker noe annet og dette godtas av AirHelp.

Dette gir klienten oversikt over kompensasjonen som utbetales og muligheten til å kontrollere at AirHelp har overført riktig beløp i samsvar med EF 261 eller den aktuelle forskriften for flypassasjerrettigheter.

7. Gratis internasjonal bankoverføring

AirHelp tilbyr gratis internasjonale bankoverføringer via selskapets kommersielle partner. Hverken AirHelp eller den kommersielle partneren vil pålegge transaksjonsavgifter/-gebyr av noe slag. Alle transaksjonsgebyrer/-kostnader knyttet til banken som sender beløpet, vil bli fullstendig dekket av AirHelp. AirHelp vil imidlertid ikke dekke ekstra gebyrer/kostnader knyttet til mellombanker/mottakerbanker.

8. Gratis sjekkbetalinger i amerikanske dollar

AirHelp tilbyr kun utbetaling med sjekk i USD dersom du er bosatt i USA. AirHelp vil ikke pålegge avgifter/gebyr av noe slag. Alle gebyr/kostnader knyttet til å utstede sjekker, vil bli fullstendig dekket av AirHelp. AirHelp vil imidlertid ikke dekke ekstra gebyrer/kostnader knyttet til å innløse sjekker.

9. Merverdiavgift (moms)

Alle gebyrer og avgifter oppgitt i denne prislisten er inkludert gjeldende moms, med mindre annet er oppgitt.

Publisert: 2019.10.15