Prisliste

1. Definisjoner

Prislisten vår skal leses i forbindelse med vilkårene våre, hvor du vil finne alle de definerte begrepene som brukes i prislisten.

2. Gratistjenester

AirHelp krever ingen betaling for levering av berettigethetstjenester, AirHelp Connect, informasjonstjenester eller ved rettshjelp som tjeneste der klienten ikke får kompensasjon.

3. Servicegebyr

Hvis AirHelp lykkes med å levere rettshjelp som tjeneste og klienten mottar kompensasjon for flyvningen, har AirHelp rett på et servicegebyr, som vil bli trukket fra kompensasjonsbeløpet.

For krav i forbindelse med EF 261, er servicegebyret som følger:

For alle flyvninger på 1500 km eller mindre, der klienten er berettiget til en kompensasjon på 250 EUR, vil klienten betale et servicegebyr på 63 EUR, inkludert gjeldende moms.
For alle flyvninger innenfor EU på over 1500 km, og for alle flyvninger mellom 1500 og 3500 km, der klienten er berettiget til en kompensasjon på 400 EUR, vil klienten betale et servicegebyr på 100 EUR, inkludert gjeldende moms.
For alle flyvninger som ikke er beskrevet ovenfor, der klienten er berettiget til en kompensasjon på 600 EUR, vil klienten betale et servicegebyr på 150 EUR, inkludert gjeldende moms.
For en flyvning som beskrevet ovenfor, der klienten ikke er berettiget til 250, 400 eller 600 EUR, vil klienten betale et servicegebyr på 25 % av mottatt kompensasjon, inkludert gjeldende moms.

 

For andre krav enn krav i forbindelse med EF 261, er servicegebyret som følger:

Hvis klienten mottar kompensasjon på 100 EUR eller mindre, vil klienten betale et servicegebyr på 25 EUR, inkludert gjeldende moms.
Hvis klienten mottar kompensasjon på 101–200 EUR, vil klienten betale et servicegebyr på 40 EUR, inkludert gjeldende moms.
Hvis klienten mottar kompensasjon på 201–300 EUR, vil klienten betale et servicegebyr på 65 EUR, inkludert gjeldende moms.
Hvis klienten mottar kompensasjon på 301–400 EUR, vil klienten betale et servicegebyr på 90 EUR, inkludert gjeldende moms.
Hvis klienten mottar kompensasjon på 401–500 EUR, vil klienten betale et servicegebyr på 120 EUR, inkludert gjeldende moms.
Hvis klienten mottar kompensasjon på 501–600 EUR, vil klienten betale et servicegebyr på 150 EUR, inkludert gjeldende moms.
Hvis klienten mottar kompensasjon på 601–800 EUR, vil klienten betale et servicegebyr på 200 EUR, inkludert gjeldende moms.
Hvis klienten mottar kompensasjon på 801–1000 EUR, vil klienten betale et servicegebyr på 250 EUR, inkludert gjeldende moms

 

Trinnene med ytterligere 50 EUR i avgift for hver økning på 200 EUR i kompensasjon, gjelder for alle beløp over 1000 EUR. For eksempel: Hvis kompensasjonen er 2000 EUR, vil klienten betale et servicegebyr på 500 EUR, inkludert gjeldende moms.

Servicegebyret gjelder ikke for krav som dekkes av en bestilling i forbindelse med et AirHelp+-kjøp.

4. Saksbehandlingsgebyr

Saksbehandlingsgebyret belastes kun dersom det var nødvendig å gå til sak for å oppnå kompensasjon for klienten ved rettshjelp som tjeneste. Dette gebyret vil bli trukket fra kompensasjonen din i tillegg til servicegebyret.

Saksbehandlingsgebyret gjelder kun for krav i forbindelse med EF 261, der det er som følger:

For alle flyvninger på 1500 km eller mindre, der klienten er berettiget til en kompensasjon på 250 EUR, vil klienten betale et saksbehandlingsgebyr på 63 EUR, inkludert gjeldende moms.
For alle flyvninger innenfor EU på over 1500 km, og for alle flyvninger mellom 1500 og 3500 km, der klienten er berettiget til en kompensasjon på 400 EUR, vil klienten betale et saksbehandlingsgebyr på 100 EUR, inkludert gjeldende moms.
For alle flyvninger som ikke er beskrevet ovenfor, der klienten er berettiget til en kompensasjon på 600 EUR, vil klienten betale et saksbehandlingsgebyr på 150 EUR, inkludert gjeldende moms.
For en flyvning som beskrevet ovenfor, der klienten ikke er berettiget til 250, 400 eller 600 EUR, vil klienten betale et saksbehandlingsgebyr på 25 % av mottatt kompensasjon, inkludert gjeldende moms.

 

Saksbehandlingsgebyret gjelder ikke for krav som dekkes av en bestilling i forbindelse med et AirHelp+-kjøp.

5. Kunder fra reisebyråer og andre bedriftsavtaler

Hvis du har inngått en avtale med AirHelp via et reisebyrå eller en annen bedriftsavtale, kan gebyrstrukturen, utbetalingsalternativene, valutakonverteringen og lignende være annerledes, avhengig av det spesifikke nivået av tjenester som leveres og de individuelle vilkårene som er avtalt. Det sammenlagte totalbeløpet for servicegebyret og saksbehandlingsgebyret du blir belastet, vil imidlertid ikke under noen omstendighet overskride de sammenlagte totalbeløpene for disse to gebyrene som er beskrevet ovenfor.

6. Beløpsgaranti for kompensasjon for tapt flyvning

AirHelp garanterer at klienten alltid vil få riktig kompensasjonsbeløp. Dersom klientens krav registreres i samsvar med EF 261, er klienten garantert riktig beløp i EUR. Dersom klientens krav registreres i samsvar med en annen forskrift for flypassasjerrettigheter, er klienten garantert riktig beløp i den aktuelle valutaen.

Dette gjelder til tross for at AirHelp kan motta betaling fra flyselskapene i en annen valuta og bli belastet gebyrer og vekslingskostnader i forbindelse med mottak av beløpet. AirHelp vil derfor aldri redusere riktig kompensasjonsbeløp med potensielle vekslingskostnader og bankgebyrer i forbindelse med mottak av beløpene.

All kompensasjon utbetales derfor i EUR for EF 261-krav og i aktuell valuta for krav i henhold til andre flypassasjerrettigheter, med mindre klienten ønsker noe annet og dette godtas av AirHelp.

Dette gir klienten oversikt over kompensasjonen som utbetales og muligheten til å kontrollere at AirHelp har overført riktig beløp i samsvar med EF 261 eller den aktuelle forskriften for flypassasjerrettigheter.

7. Gratis internasjonal bankoverføring

AirHelp tilbyr gratis internasjonale bankoverføringer via selskapets kommersielle partner. Hverken AirHelp eller den kommersielle partneren vil pålegge transaksjonsavgifter/-gebyr av noe slag. Alle transaksjonsgebyrer/-kostnader knyttet til banken som sender beløpet, vil bli fullstendig dekket av AirHelp. AirHelp vil imidlertid ikke dekke ekstra gebyrer/kostnader knyttet til mellombanker/mottakerbanker.

8. Gratis sjekkbetalinger i amerikanske dollar

AirHelp tilbyr kun utbetaling med sjekk i USD dersom du er bosatt i USA. AirHelp vil ikke pålegge avgifter/gebyr av noe slag. Alle gebyr/kostnader knyttet til å utstede sjekker, vil bli fullstendig dekket av AirHelp. AirHelp vil imidlertid ikke dekke ekstra gebyrer/kostnader knyttet til å innløse sjekker.

9. Merverdiavgift (moms)

Alle gebyrer og avgifter oppgitt i denne prislisten er inkludert gjeldende moms, med mindre annet er oppgitt.

Publisert: 2018.02.01